مسئولیتهای اجرایی

 | تاریخ ارسال: 1394/11/13 | 

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی :

۱. دومین کنفرانس سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان، دانشگاه علم و صنعت ایران، بهمن‌ماه ۱۳۸۸
۲. سمینار آموزشی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان در صنعت بانکداری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مردادماه ۱۳۸۸
۳. کارگاه آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علم و صنعت ایران، خرداد ماه ۱۳۸۸
۴. کنفرانس سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان، دانشگاه علم و صنعت ایران، بهمن‌ماه ۱۳۸۷
۵. سمینار آموزشی داده‌کاوی و تحلیل برخط (OLAP & Data Mining)، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، دی‌ماه ۱۳۸۷
۶. کارگاه آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهرماه ۱۳۸۷
۷. سمینار آموزشی آشنایی با ERP II، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهرماه ۱۳۸۷
۸. سمینار آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)، دانشگاه علم و صنعت ایران، اردیبهشت ۱۳۸۷
۹. سمینار آموزشی مراحل استقرار نظام آموزش الکترونیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، اردیبهشت ۱۳۸۷
۱۰. برگزاری ۱۰ دوره کارگاه آموزشی کاربردی فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیکی، رؤسای شعب بانک ملت، ۱۳۸۶
۱۱. دومین همایش تجربیات پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)، دانشگاه علم و صنعت ایران آبان ماه ۱۳۸۶
۱۲. کارگاه آموزشی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP), دانشگاه علم و صنعت ایران, ۱۳ و ۱۴ شهریور ماه ۱۳۸۶
۱۳. کارگاه آموزشی معماری سازمانی, دانشگاه شهید بهشتی,۱۰و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۸۹
۱۴. کارگاه مدیریت فناوری اطلاعات برای مدیران ارشد، دانشگاه شهید بهشتی,۱۰و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۸۹
۱۵. کارگاه آموزشی معماری سازمانی, دانشگاه علم و صنعت ایران,۱۰و ۱۱ شهریور ماه ۱۳۸۶
۱۶. دوره آموزشی فناوری اطلاعات برای مدیران ارشد، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۶
۱۷. سمینار آموزشی مراحل پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶
۱۸. سمینار آموزشی مراحل استقرار نظام آموزش الکترونیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶
۱۹. کارگاه آموزشی معماری سازمانی، شرکت تحقیق و توسعه ارتباط (تتا)، ۹ و ۱۰ اسفندماه ۱۳۸۵
۲۰. کارگاه آموزشی معماری سازمانی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۲ و ۳ اسفندماه ۱۳۸۵
۲۱. سمینار سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان در صنعت پتروشیمی، پتروشیمی بندر امام، بهمن ماه ۱۳۸۵
۲۲. سمینار آموزشی کسب و کار الکترونیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دی ماه ۱۳۸۵
۲۳. سمینار آموزشی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان در صنعت پتروشیمی، مجتمع پتروشیمی اراک، دی ماه ۱۳۸۵
۲۴. سمینار آموزشی معماری سازمانی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دی ماه ۱۳۸۵
۲۵. همایش تجربیات پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)، دانشگاه علم و صنعت ایران آبان ماه ۱۳۸۵
۲۶. کارگاه آموزشی بین‌المللی سیاست‌گذاری علم و فناوری، بانک توسعه اسلامی، شهریور ۱۳۸۵
۲۷. کارگاه آموزشی کاربرد سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی در بنادر، بندر شهید رجایی، مردادماه ۱۳۸۵
۲۸. کارگاه آموزشی مراحل پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان، دانشگاه علم و صنعت ایران، تیرماه ۱۳۸۵
۲۹. کارگاه آموزشی معماری سازمانی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تیرماه ۱۳۸۵
۳۰. کارگاه آموزشی آشنایی با ERP II، دانشگاه علم و صنعت ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۵
۳۱. کارگاه آموزشی سازمان‌های نوین، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل، اسفندماه ۱۳۸۴
۳۲. کارگاه آموزشی بررسی ابعاد سند راهبردی فناوری اطلاعات در سطح استانی، دانشگاه علم و صنعت ایران، اسفندماه ۱۳۸۴
۳۳. کارگاه آموزشی یک روزه ملاحظات مدیریتی و اجرایی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP ، دانشگاه علم و صنعت ایران، بهمن ماه ۱۳۸۴
۳۴. کارگاه آموزشی ملاحظات مدیریتی و اجرایی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP ، کنفرانس تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه ملی، آذرماه ۱۳۸۴
۳۵. Rural ICT experience in Iran، نشست دوم سران جامعه اطلاعاتی تونس، آبان ماه ۱۳۸۴
۳۶. کارگاه آموزشی تجربیات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در ایران، اجلاس مقدماتی حضور در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی، تهران خردادماه ۱۳۸۴
۳۷. دوره آموزشی فناوری اطلاعات برای مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (۴۰ ساعت)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اسفندماه ۱۳۸۳

- مسئولیت‌های اجرایی :

 • مدیر گروه کنترل دانشگاه علم و صنعت ایران
• مدیر پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران
• مدیر دفتر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه
• مدیر کل روابط عمومی دانشگاه علم و صنعت ایران
• عضو هئیت رئیسه دانشگاه علم و صنعت ایران
• عضو هئیت ممیزه دانشگاه علم و صنعت ایران
• قائم مقام و معاون پژوهشی پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران
• عضو هئیت امنای دانشگاه صنعتی شاهرود
• عضو هئیت امنای دانشگاه مهر البرز
• عضو هئیت امنای موسسه غیر انتفاعی گلستان گرگان
• عضو هئیت امنای دانشگاه بین المللی ایرانیان
• عضو شورای پژوهشی وزارت آموزش و پرورش
• عضو هئیت مدیره انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
• عضو هئیت مدیره انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی
• عضو کمیته آموزش برای همه کمیسیون ملی یونسکو
• عضو هئیت مدیره انجمن کنترل و ابزار دقیق کشور
• مشاور ICT روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
• دهها مورد مشاوره علمی به مدیران بخش دولتی و خصوصی و صنعت در زمینه های مختلف مرتبط به آموزش و فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند: مشاور مدیرعامل بانک ملی، بانک ملت، بانک کشاورزی، بانک تعاون، مشاور فناوریهای نوین استاندار سمنان و سایر
• عضو مستقل یونسکو در آموزش و فناوری منطقه آسیا و اقیانوسیه
• مشاور منطقه ای یونسکو در کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان
• مشاور و سخنران کلیدی کنفرانسهای مرتبط با توسعه ICT روستایی در بانک جهانی
• مشاوره و عضو کمیته های مرتبط با اجلاسهای جهانی جامعه اطلاعاتی، WSIS
• مدرس کارگاه های بین المللی
• استاد پاره وقت دانشگاه ویرجینیای غربی


دفعات مشاهده: 2083 بار   |   دفعات چاپ: 169 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر