شرح وظائف معاونت

 شرح وظایف معاونت بین الملل دانشگاه علم و صنعت ایران عبارت است از:

AWT Bullet

برقراری و تقویت ارتباط علمی و انجام امور مربوط به برنامه‌های مبادلات و همکاری‌های علمی با مؤسسات علمی داخلی و خارجی، پیگیری در موارد مربوط به قراردادهای علمی فیمابین جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها

AWT Bullet

شناسایی مراکز معتبر دانشگاهی و تحقیقاتی خارج از کشور و برقراری ارتباط علمی دانشگاه با آنها

AWT Bullet

تهیه و تنظیم و اجرای برنامه بازدید ایرانیا ن خارج از کشور و مدعوین خارجی از دانشگاه

AWT Bullet

انعقاد و پیگیری اجرای تفاهم‌نامه‌های آموزشی، پژوهشی و همکاری علمی و فنی با دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، سازمانها و مجامع علمی خارج از کشور

AWT Bullet

همکاری جهت تسهیل شرکت اعضاء هیأت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه در دوره‌ها، گردهمایی‌ها و همایش‌های علمی خارج از کشور

AWT Bullet اقدام در جهت عضویت دانشگاه در مجامع و سازمانهای علمی بین‌المللی
AWT Bullet

زمینه‌سازی استفاده دانشگاه از همکاری‌ علمی اساتید، دانشمندان و متخصصان برجسته خارجی و ایرانی مقیم خارج از کشور

AWT Bullet اطلاع‌رسانی درخصوص دوره‌های آموزشی، جوایز پژوهشی، بورس‌های ادامه تحصیل،‌ همایش‌های علمی و بین‌المللی جهت استفاده اعضاء هیأت علمی و دانشجویان