:: پرسش‌های متداول ::
:: مسائل در بدو ورود به دانشگاه
# من تاكنون با كسي هم اتاق نبوده ام. زندگي با هم اتاقي برايم سخت است چه كار كنم؟

 باز هم در مقابل يك تغيير و يك استرس قرار گرفته ايد كه بايد خود را با آن سازگار كنيد. تا كنون در منزل خود و اتاق خود زندگي كرده ايد، ولي اكنون بايد در محل استراحت و زندگي خود با ديگران شريك شويد. اين شراكت يعني: درس خواندن در كنار ديگران، درس خواندن در نور كم چون ممكن است هم اتاقي ديگر خوابيده باشد، شنيدن صداي موسيقي يا صحبت ديگران، مشاركت در تهيه و آماده كردن غذا، شست و شو و مرتب كردن ظروف غذا، هم خرج شدن با ديگران و ... . مهم ترين نكته در زندگي خوابگاهي و زندگي با هم اتاقي ها آن است كه حريم خصوصي شما از بين مي‌رود يا بسيار محدود مي‌شود؛ معمولا محدود به يك تخت و ميز و فضاي اطراف آن يا محدود به يك قسمت مشخصي از اتاق. به همين دليل در زندگي داخل يك اتاق، بايد از ديگران بخواهيد كه حريم شما را محترمانه حفظ كنند و شما نيز به حريم آنان احترام بگذاريد. اتاق فقط محل زندگي شما نيست. بنابراين، بايد به حريم ديگران نيز احترام گذاشته و از حريم خود دفاع كنيد. درباره پيشنهادهايي كه براي بهبود و زيبايي اتاق خود داريد به نظريات و پيشنهادهاي هم اتاقي هايتان نيز توجه كنيد، سپس نظر موافق آنان را نيز جلب كنيد.


1389/8/9 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید