:: پرسش‌های متداول ::
:: مسائل در بدو ورود به دانشگاه
# من ورودي امسال هستم، با اين كه خيلي به ورود به دانشگاه علاقه داشتم ولي از آن زماني كه پذيرفته شدم احساس سرگرداني و بلاتكليفي مي‌كنم. انگار هيچ برنامه ديگري ندارم و نمي‌دانم حالا چه كار كنم؟

مورد بالا، يكي از حالات شايعي است كه بعد از قبولي در كنكور مشاهده مي‌شود و مي‌توان گفت طبيعي است. زيرا، فرد از سال هاي گذشته و حتي دوران قبل از دبيرستان از طرف خود، علاقمند به تحصيل در دانشگاه بود كه از سوي خانواده و جامعه نيز تشويق مي‌شد. به همين دليل، فرد سال ها براي قبولي در دانشگاه برنامه ريزي و تلاش كرده است و حالا كه بعد از زحمت و تلاش توانسته به هدف خود دست يابد، هدف مهم خود را در زندگي از دست داده است و دچار بلاتكليفي شده است. زيرا، چنين هدف طولاني مدتي كه سال ها به او جهت مي داد و برنامه زندگي او را تعيين مي‌كرد به خودي خود كنار رفته است. به همين دليل، چنين افرادي مجددا بايد براي زندگي خود برنامه ريزي كرده و از نو هدف گزاري جديدي كرده و براي رسيدن به هدف ديگري تلاش كنند.


1389/8/9 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید