:: پرسش‌های متداول ::
:: قوانين و مقررات
# دبير دفتر مركزي انجمن هاي علمي چگونه انتخاب مي شود ؟
مي بايست ابتدا به عنوان دبير دانشكده انتخاب شود . سپس با شركت در جلسه شوراي دبيران كه متشكل از 14 دبير دانشكده ها است كانديد شده و رأي لازم را بياورد .
1388/3/11 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید