:: پرسش‌های متداول ::
:: پرسش های متداول
# 4- مدت زمان واریز وام به حساب دانشجو چقدر می باشد؟

-        بستگی به اعتبار صندوق رفاه یا مدت زمان 2 الی 3 ماه


1396/7/10 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید