:: پرسش‌های متداول ::
:: فرصت شغلی
#  آیا برای مهندسین متالورژ امکان فعالیت در صنایع هوایی وجود دارد یا خیر؟
بله برای مهندسین مواد امکان فعالیت در صنایع هوایی وجود دارد.
1391/8/2 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید