آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی

راهنمای دستگاه ها ، تجهیزات و استفاده از خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت

AWT IMAGE

  

دستگاه های موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:

  دستگاه کروماتوگرافی گازی ( GC ) و ملحقات مربوطه ،BET ،

اسپکتروفتومترمرئی و ماوراء بنفش ، ICP ، جذب اتمی و FTIR 

 سانتریفوژ ، آون معمولی، هیتر، همزن، pH متر بدون الکترود

دریافت فرم خدمات آزمایشگاهی

 تلفن تماس: 50-77240540 داخلی 8349 و 77240572

{ آلبوم تصاویر }

 GC-MS (کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی)

AWT IMAGE

کاربرد: دستگاهی توانا برای جداسازی و شناسایی ترکیبات پیچیده حتی در مقادیر کم می باشد.

 دستگاه کروماتوگرافی گازی(GC)

AWT IMAGE

مدل: 2010 ساخت : Shimadzu ژاپن

کاربرد:

- جداساز ی و اندازه گیر ی مقادیر بسیار کم ترکیبات آل ی فرار و نیمه فرار از قبیل :

هیدروکربن ها آروماتیک و الیفاتیک و ...

سموم کشاورزی، مواد دارویی، لوازم بهداشتی هیدروکربن ها، آفت کشها و اسیدهای چرب ترکیبات آلی هالوژن دار، آفت کش های کلردار و فسفردار، ترکیبات آلی گوگردار و قلع دار

امکانات:

- انواع ستونهای قطبی و غیره

- برنامه ریزی فشار و جریان فاز متحرک

- دریچه های تزریق PTV, Oci, Split/Splitless

- آ شکارسازها ی FPD, ECD و FID

دستگاه (BET)

AWT IMAGE

مدل: 2020 ASAPTM micromeritics     ساخت: امریکا

کاربرد:

• مساحت سطح BET (Brunauer, Emmett, Teller) تک نقطه ایی و چند نقطه ایی

 • مساحت سطح لانگ میر

 • آنالیز ایزوترم Freundlich و Temkin

 • توزیع حجم تخلخل و مساحت تخلخل در گستره ماکرو تخلخل و مزو تخلخل توسط روش BJH(Barrett, Joyner, Halenda) با کاربرد نوعی از معادلات تعریف شده توسط کاربر و ایزوترم استاندارد

 • توزیع میکرو تخلخل توسط روشMP و حجم کلی میکرو تخلخل توسط روش های t-plot و as plot

 • f-Ratioکه تفاوت بین داده های ایزوترم تجربی و تئوری را نشان می دهند

• گرمای جذب سطحی

گزارشات:

 1. Summary

2. Isotherm

3. BET surface area

4. Freundlich

5. Temkin

6. t-plot

7. Alpha-S method

8. f-Ratio method

9. BJH Adsorption

10. BJH Desorption

11. Dollimore-Heat Adsorption

12. Dollimore-Heat Desorption

13. Horvath-Kawazoe

14. DFT Pore size

15. DFT Surface Energy

16. Dubinin

17. MP-Method

18. Option

19. Sample Log

20. validation

اسپکتروفتومتر مادون قرمز تبدیل فوریه

AWT IMAGE

مدل: 8400 S ساخت: Shimadzu ژاپن

کاربرد:

- شناسایی مواد به ویژه ترکیبات آل ی و تعیین گروه های عاملی

امکانات:

- رسم طیف FT-IR از نمونه های مایع، جامد، پودر و سطوح مواد جامد

- حداکثر جداسازی طیفی l/cm 85/ 0

اسپکتروفتومتر مادون قرمز ( FT-IR)

AWT IMAGE

ساخت: Perkin – Elmer

کاربرد:

این دستگاه عمدتا جهت بررسی‌ گروه های عاملی‌ مختلف موجود در یک ترکیب به کار می رود. به کمک اطلاعات حاصل می‌توان ساختار ترکیب مورد مطالعه را پیش بینی‌ نمود .

اسپکتروفتومتر ماوراء بنفش و مرئی(UV-Vis )

AWT IMAGE

ساخت : Perkin – Elmer

کاربرد:

- دوپرتویی

- آنالیز مخلوط ها

- تعیین استوکیومتری

- مطالعه تعادلات شیمیایی

- تعیین ثابت سرعت

- تجزیه مقادیر کم

- آنالیز ترکیبات رنگی

دو پرتویی بودن این دستگاه امکان مقایسه طیف ترکیبات مختلف، حذف پیک حلال و رسم منحنی های کالیبراسیون را امکان پذیر می سازد.

اسپکتروفتومتر جذب اتمی دو شعاعی

AWT IMAGE

مدل: 6300 AA- ساخت: Shimadzu ژاپن

کاربرد:

- اندازه گیری مقادیر بسیار کم فلزات در ماتریکس های مختلف از قبیل

- آب آشامیدنی ، آب های محیط زیستی و پساب های شهری و صنعتی

- موادغذایی و دارویی و بهداشتی

- نمونه های بیولوژیکی

- خاک، سنگ و کانیها

امکانات:

- شعله و کوره گرافیتی - نمونه بردار خودکار

- 29 عدد لامپ - تصحیح زمینه به روش D 2 و SR

اسپکترومتر پلاسمایی القایی کوپل شده(ICP)

AWT IMAGE

مدل: 7000 S ساخت: Shimadzu ژاپن

کاربرد:

- شناسایی و اندازه گیری مقادیر بسیار کم عناصر در ماتریکس های مختلف از قبیل :

- آب آشامیدن ی ، آب های محیط زیستی و پسابهای شهری و صنعتی

- موادغذایی و دارویی و بهداشتی

- نمونه های بیولوژیکی

- خاک، سنگ و کانی ها

امکانات:

- مشعل افقی

- نمونه بردار خودکار


دفعات مشاهده: 23556 بار   |   دفعات چاپ: 3410 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 167 بار   |   0 نظر