دروس دکتری شیمی

دروس دکتری شیمی:

  دوره دکترای شیمی دارای دو مرحله آموزشی و پژوهشی ( تدوین رساله) می باشد که نحوه شروع و خاتمه هر مرحله، حداقل و حداکثر طول دوره و سایر موارد مطابق آیین نامه اجرایی دوره دکترای دانشگاه علم و صنعت ایران اجرا خواهد شد.

 

مرحله آموزشی:

  در مرحله آموزشی دانشجویان علاوه بر سمینارهای 1 و 2 که هر یک به ارزش 1 واحد می باشد می بایست 16 واحد از دروس جدول پیشنهادی ضمیمه و یا معادل آن که توسط گروه و یا دانشکده ارائه می شود را با مشورت استاد راهنما انتخاب نموده و با موفقیت بگذرانند. در مواردی که استاد راهنما ضروری تشخیص دهد، دانشجو باید یک یا چند درس اضافی از سایر رشته هایی که در ارتباط با کار پژوهش وی می باشد نیز با موفقیت بگذراند، تعداد و نوع دروس باید به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی گروه یا دانشکده برسد، در هر صورت تعداد کل واحدها نباید از میزان واحدهای تعیین شده در آیین نامه دکترای مصوب شورای عالی برنامه ریزی بیشتر گردد.

  تبصره 1: موضوع سمینار 1 توسط دانشجو و با موافقت استاد راهنما تعیین می شود، اما مطالب سمینار 2 باید حتماً در ارتباط با برنامه پژوهشی دانشجو باشد.

  تبصره 2: دانشجویان چنانچه هر یک از دروس مرحله آموزشی را در دوره کارشناسی ارشد گذرانده باشند، مجاز به گذراندن آن نیستند.

  تبصره3: دانشجو پس از گذراندن دروس فوق الذکر و قبولی در امتحان زبان MCHE می تواند در آزمون جامع (کتبی و شفاهی) شرکت نماید.

  تبصره 4: دانشجوی دکترا حداکثر 2 بار می تواند در آزمون جامع شرکت نماید و حد نصاب های قبولی در آزمون جامع کتبی و شفاهی را کسب نماید.

 

مرحله پژوهشی:

  دانشجویانی که مرحله آموزشی را به اتمام رسانیده اند و پس از موفقیت در آزمون جامع کتبی و شفاهی بایستی جهت ادامه تحصیل در مرحله پژوهشی ثبت نام نموده و به فعالیت های علمی و تحقیقاتی در زمینه مورد نظر پرداخته و به تنظیم و تدوین رساله بپردازند، این فعالیت های علمی و تحقیقاتی با هدایت و نظارت استاد راهنما و زیر نظر کمیته هادی انجام می گیرد. ضمناً ارزش رساله پایانی 24 واحد می باشد.

  تبصره 1 : دانشجو موظف است ظرف 6 ماه اول مرحله پژوهشی با راهنمایی استاد راهنما عنوان رساله خود را همراه طرح کامل موضوع تحقیقاتی خود مشخص نموده و پس از تایید اساتید مشاور جهت تصویب به گروه آموزشی مربوطه ارائه دهد.

  تبصره 2 : در مرحله پژوهش رساله پایانی، دانشجو موظف است مطابق آیین نامه اجرایی دوره دکتری چهار گزارش پیشرفت از پژوهش رساله دکترای خود به استاد راهنما ارائه دهد.

  تبصره 3: درصورتیکه پیشرفت دانشجو در کار تحقیقاتی بعد از 6 ماه مطلوب نباشد، بنا به درخواست استاد راهنما و تایید اساتید مشاور و موافقت شورای تحصیلات تکمیلی برای بار اول به دانشجو کتباً اخطار می شود و در صورت عدم پیشرفت در 6 ماه بعدی از ادامه تحصیل او جلوگیری خواهد شد.


  فهرست دروس دوره دکترای شیمی

  نام درس

تعداد واحد

  پیش نیاز

  نظریه گراف های شیمی

  3

  -

  کامپیوتر در شیمی

  3

  -

  تحلیل آماری نتایج

  3

  ریاضیات آماری

  روش های نوین در آنالیز دستگاهی

  3

  شیمی تجزیه پیشرفته

  الکتروشیمی در حلال های ناآبی

  3

 الکتروشیمی و شیمی تجزیه در محیط های غیرآبی

  لیزر و کاربرد آن در شیمی

  3

  اسپکتروسکوپی تجزیه ای

  روش های رادیو شیمی

  3

   -

  مباحث نوین در شیمی تجزیه

  3

  شیمی تجزیه پیشرفته

  ترمودینامیک فرآیندهای برگشت ناپذیر

  3

  ترمودینامیک آماری 1

  ترمودینامیک آماری 2

  3

  شیمی فیزیک پیشرفته

  ترمودینامیک شیمیایی جامدات

  3

  -

  ریاضیات در شیمی فیزیک

  3

  -

  سمینار 1

  1

  -

  شیمی کوانتومی 3

  3

  شیمی کوانتومی 2

  طیف سنجی مولکولی 2

  3

  طیف سنجی مولکولی 1

  مباحث نوین در شیمی فیزیک

  3

  با نظر استاد

  شیمی هتروسیکلیک پیشرفته

  3

  شیمی آلی پیشرفته

  سمینار 2

  1

  -

  شیمی پلیمر پیشرفته

  3

  مبانی پلیمر

  پیشرفت های نوین در ترکیبات طبیعی

  3

  شیمی آلی پیشرفته

  شیمی آلی حیاتی

  3

  شیمی آلی پیشرفته

  مباحث نوین در شیمی آلی

  3

  با نظر استاد

  شیمی حالت برانگیخته و حد واسط های فعال

  3

  -

  فتوشیمی پیشرفته

  3

  فتوشیمی

  شیمی پلیمرهای معدنی

  3

  -

  ساختمان و پیوند ترکیبات معدنی

  3

  -

  مباحث نوین در شیمی معدنی

  3

  با نظر استاد

  روش های حرارتی و سینتیکی در تجزیه

  3

  شیمی تجزیه پیشرفته

  ترمودینامیک جامدات

  3

  -

  و ...

 

 


دفعات مشاهده: 33807 بار   |   دفعات چاپ: 5820 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 256 بار   |   0 نظر