پروژه های پژوهشی

  1- تهیه کمپلکسهای جدید از کادمیم نیترات و شناسایی ساختمان بلورین آنها، (همکار) 1372

  2- تهیه و تعیین ساختار ترکیبات جدید از کادمیم، (مجری)1378

  3- تهیه کاتالیزور USHY ،(ه مکار)1377

  4- تجهیز، کدبندی و کامپیوتری کردن انبار مواد دانشکده مهندسی شیمی، (مجری)1378

  5- برج نیترات آمونیم،(همکار)1378

  6- سنتز نانوذرات معدنی،(مجری)1384

  7- سنتز یک ترکیب انتقال پروتون جدید،(مجری)1385

  8- سن تز یک ترکیب انتقال پروتون جدید ابر مولکولی،(مجری)1386

  9- سنتز و شناسایی یک ترکیب انتقال پروتون جدید ابرمولکولی، (مجری)1387

  10- سنتز، شناسایی و تعیین ساختار یک کمپلکس از قلع با لیگاند پیریدین-2،6-دی کربوکسیلات، (مجری)1388

  11- سنتز و شناسایی کمپلکس های معدنی با فلزات دارای جفت الکترون تنهای فعال یا غیرفعال استریوشیمیایی مثل تالیم، قلع، سرب، (مجری)1389

  12- تهیه رنگدانه از اکسیدهای عناصر واسطه با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی، (مجری)1390

  13- تهیه قلع اکسید در مقیاس نانو ، (مجری)1391

  14- سنتز و شنایایی سریوم اکسید به روش هیدروترمال، سولووترمال و هم رسوبی، (مجری) 1393

  15- سنتز و شناسایی نانورنگدانه مخلوط اکسید فلزی  از تیتانیوم، نیکل و منگنز با بازتابش نور زیر قرمز، (مجری) 1394
  16-  سنتز و شناسایی نانو باریوم کرومات با استفاده از مواد فعال سطحی، (مجری) 1395


دفعات مشاهده: 8096 بار   |   دفعات چاپ: 1176 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 113 بار   |   0 نظر