دکتر فاطمه مهدیزاده سراج

 
نام، نام خانوادگی و مرتبه علمی
فاطمه مهدی‌زاده سراج، استاد تمام پایه 26
آدرس ایمیل:
mehdizadeh[At]iust.ac.ir

تلفن مستقیم دفتر:
02173228249

 
Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=DqYqsJsAAAAJ&hl=en

linkedin:
https://www.linkedin.com/feed/
Scopus:
Scopus ID: 
57214808349
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214808349

Researchgate:
https://www.researchgate.net/profile/Fatemeh-Mehdizadeh
Researcher ID (WOS): s-8979-2018
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6103-5504
زمینه تخصصی تحقیقاتی:
1- متدلوژی تحقیق؛ هدایت تحقیقات در عرصه‌های گوناگون علمی، فنی و انسانی مرتبط با بهینه‌سازی طراحی معماری
2- آموزش معماری؛ زمینه‌های آموزش مرتبط با مبانی طراحی پایه برای نوآموزان معماری
3- سازه‌های تاریخی؛ آسیب شناسی و برنامه‌ریزی جهت استحکام بخشی و مقاوم سازی لرزه‌ای
4- طراحی میان‌افزا؛ طراحی معماری در عرصه بناهای تاریخی و بافت‌های تاریخی
5- احیا و باز بکارگیری بناهای تاریخی؛ قابلیت استفاده مجدد تطبیق پذیر از بناهای ارزشمند تاریخی
6- معماری پایدار؛ مطالعه و برنامه‌ریزی پایداری محیطی در طراحی معماری
7- مدیریت بحران؛ برنامه‌ریزی و ارائه راهکار برای مدیریت بحران بافت‌های تاریخی
سوابق تحصیلی(دکتری)
معماری، دانشکده معماری، دانشگاه شفیلد، انگلستان، 1378-1384

سوابق تحصیلی (کارشناسی ارشد):
مهندسی معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران، 1364-1372

سوابق تحصیلی (کارشناسی):
کارشناسی ارشد پیوسته
سوابق تحصیلی (دوره پسا دکتری یا فرصت مطالعاتی دکتری)
معماری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شفیلد، انگلستان، 1393-1394

نام آزمایشگاه تخصصی و لینک وبسایت آزمایشگاه:
مهندسی و فیزیک بناهای بومی و تاریخی (RL-2105-A)، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1394- ادامه دارد
دروس ارائه شده
 • مبانی طراحی معماری 2، دوره کارشناسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • طرح باززنده سازی میراث معماری (طرح 1)، دورۀ کارشناسی ارشد گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • سمینار بررسی تجارب مرمت ابنیه و بافتهای شهری، دورۀ کارشناسی ارشد گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • برگزاری دوره آموزشی مدرسه تابستانی معماری برای دو دانشجو از کشورهای صربستان و بوسنی هرزگوین (مرداد و شهریور 1393)، یک دانشجو از صربستان (مرداد 1395) و دانشجویی دیگر از رومانیا (شهریور 1396)
 • آشنایی با تکنولوژیها و فناوریهای نوین و روشهای آزمایشگاهی مرمت، دورۀ دکتری و دوره کارشناسی ارشد گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • مدیریت بحران و بازسازی پس از حوادث، دورۀ کارشناسی ارشد گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • آشنایی با مرمت ابنیۀ تاریخی، دورۀ کارشناسی گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • آسیب شناسی ابنیه و بافتهای تاریخی، کارشناسی ارشد گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران و دورۀ کارشناسی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی تهران
 • فن شناسی مرمت، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه مرمت، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • روش تحقیق در دوره کارشناسی ارشد، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه معماری با گرایش­های آموزشی-فرهنگی، پایداری، بهداشتی-درمانی، فناوری، بیمارستان، گروه مرمت، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • مقدمات طراحی معماری یک و دو، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • روش تحقیق، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه مرمت و معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • روش تحقیق پیشرفته در دوره های دکترا، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان، و دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
 • زبان تخصصی، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه مرمت و گروه معماری  در گرایش های مسکن، فرهنگی – آموزشی و بهداشتی-درمانی، پایداری و مهندسی بیمارستان دانشگاه علم و صنعت ایران
 • طرح معماری سه، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • شناخت سازه های سنتی، گروه مرمت، دانشگاه علم و صنعت ایران و مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی تهران
 • ترسیم فنی یا هندسه کاربردی، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • طرح معماری یک، دانشکده مرمت ابنیه مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی و دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • دروس ترکیب یک و دو و سه دانشکده مرمت ابنیه مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی و دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • دروس روستا یک و دو دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی

تعاملات صنعتی
 • پروژه تحقیقاتی مستندسازی ارتباط مابین فرم، سازه، هندسه، زیبایی و معنا در معماری اسلامی ایران؛ پژوهشکدۀ هنرهای سنتی اصفهان وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - 1391
 • طرح احیا و مرمت کاروانسرای شاه عباسی دامغان، صندوق توسعه و احیا – 1401-1402
 • طرح احیا و مرمت خانه حشمت الشگر سرخه، دامغان، صندوق توسعه و احیا – 1401-1402
سوابق اجرایی
- عضو داوران مسابقات بین المللی معماری "Golden Trezzini Award" همراه با سرآمدان معماری جهان، از 28 دی ماه 1402
- عضو کمیته اجرایی و کمیته علمی "هشتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران"، دانشگاه علم و صنعت ایران، 15 و 16 آبان 1402
- عضو پانل افتتاحیه "اهمیت تداوم مدیریت و برنامه ریزی در حفاظت از بناهای تاریخی" و برگزاری کارگاه آموزشی "آسیب شناسی بناهای خشتی" در کارگروه مدرسه حفاظت و مرمت رف، باغ دولت آباد، یزد، ایران، 4 شهریور 1402
- داوری پرونده ثبت جهانی 2024 (Türkiye, Bursa Province, Iznik District) ترکیه (Desk Review regarding the nomination dossier of Türkiye (Iznik: Traces of the Transition Between Civilizations))، شهریور 1402
- شرکت در کارگروه یونسکو در بخش داوطلبین میراث جهانی تحت عنوان "احمدآباد، از منظر میراث"، هندوستان، احمدآباد، 10 تا 20 مرداد 1402
- شرکت در نشست "راهکارهای تأمین مسکن اقشار کم در آمد"، قطب علمی مسکن سبز دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 5 تیرماه 1402
- شرکت در نشست "اقتصاد مسکن"، قطب علمی مسکن سبز دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 23 اردیبهشت 1402
- شرکت در نشست "سیاست بازآفرینی شهری، تجارب و اقدامات"، قطب علمی مسکن سبز دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 11 اردیبهشت 1402
- مصاحبه با شبکه جهانی جام جم، پخش زندگینامه در قسمت اول برنامه مه‌زاد با عنوان: "روایت بانوان موفق ایران زمین"، 14 بهمن 1401
- دبیر برگزاری سمینار "کاربست تکنیک خاکوب در معماری اینده" توسط دکتر احمدعلی نامداریان، قطب علمی مسکن سبز دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، 22 آذر 1401
- برگزاری سمینار "معرفی کاربردی نرم‌افزارهای رفرنس دهی"، دانشگاه علم و صنعت ایران،  14 آذر 1401
- عضو کمیسیون تخصصی دانشگاه بین المللی امام خمینی، خرداد 1401
- داوری پرونده ثبت جهانی 2021 (Silk roads: Zarafshan, Karakum Corridor) تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان (Desk Review regarding the nomination dossier of Silk roads: Zarafshan-Karakum Corridor, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan)، مرداد 1400
- عضو هیئت داوری جایزه البرز، تیر 1400
- External reviewer for 2022 World Monuments Watch, for allocating World Monuments Fund, as an ISCARSH Member, فروردین 1400
- عضو شورای چاپ و مجلات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1398-1401
- عضو هیئت علمی سومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران – ایران، اسفند 1399
- External reviewer for 2020 World Monuments Watch, for allocating World Monuments Fund, as an ISCARSH Member, خرداد 1398
- عضو مدعو شورای فنی صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، 1399- ادامه دارد.
- برگزاری کارگاه آموزشی برای مسئولین آتش نشانی در ارتباط با حفاظت از بناهای تاریخی در مقابل حریق، با عنوان: "روند برنامه ریزی جهت نجات بخشی بناها و محوطه های تاریخی در مواقع بحران"، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 13 شهریور 1398
- مدیر داخلی نشریه علمی – پژوهشی "پژوهشهای معماری اسلامی"، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1397-1400
- عضو هیئت علمی دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران – ایران، 1397
- عضو متخصص ایسکارسا ایکوموس، کمیته علمی بین المللی تحلیل و مرمت سازه میراث معماری، ایکوموس، ایسکارسا، 1396 تا کنون
- مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395-1401، ارائه سخنرانی در نهمین نشست مجازی مشاوران امور زنان و خانواده دانشگاه­ها، مراکز آموزش عالی، با عنوان: "الگوی مردانه، شایسته سالاری، متناسب سازی قوانین با الزامات مختص بانوان" در تاریخ 28 اردیبهشت 1400
- برگزاری کارگاه و سمینار آموزشی در شهرداری تبریز با عنوان: "روشهای نوین مقاوم سازی بناهای تاریخی و میراث ماندگار" در ارتباط با فعالیتهای تبریز پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2018، شهرداری تبریز و سازمان میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی، شهریور 1395
- Scientific member of the 1st International Conference on Islamic Heritage Architecture and Art, Valéncia, Spain, 17 – 19 May 2016
- ارائه سخنرانی در پژوهشگاه میراث فرهنگی با عنوان "برنامه ریزی و تصمیم سازی برای مقاوم سازی لرزه ای بناهای تاریخی در حاشیه همایش بین المللی بهسازی لرزه ای بناهای تاریخی، پژوهشگاه میراث فرهنگی، اسفند 1394
- عضو هیئت علمی "هشتمین کنفرانس بین المللی رشد و توسعه شهری و حفاظت بافت تاریخی در حوزه اوراسیا" همدان تهران، مهرماه 1394
- برگزاری کارگاه آموزشی در " هشتمین کنفرانس بین المللی رشد و توسعه شهری و حفاظت بافت تاریخی در حوزه اوراسیا" با عنوان: “Acquaintance with architectural design methods in the context of historical cities”، تهران، ایران، 10 و 11 مهرماه 1394
- عضو گروه علمی هنر و معماری جشنواره جوان و جشنوارۀ بین المللی خوارزمی، تهران، ایران، 1392
- عضو کمیته علمی همایش معماری و شهرسازی و توسعه پایدار، مشهد – ایران، 1392
- عضو گروه علمی مطالعات هنر و زیبایی شناسی جشنوارۀ هفتم فارابی، تهران، ایران، 1392
- عضو هسته قطب علمی "معماری اسلامی" در گروه هنر، تهران – ایران، 1391
- عضو هیئت علمی "نخستین همایش بهسازی لرزه ای در مرمت بناهای تاریخی"، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران ایران، 1390
- عضو گروه علمی مطالعات هنر و زیبایی شناسی جشنوارۀ پنجم فارابی، تهران – ایران، 1390
- ارائه کارگاه تخصصی فناوری بومی و مدیریت بحران در میراث فرهنگی - دومین همایش ملی فناوری های بومی ایران، تهران ایران، 1388
- عضو گروه نمایندگی ایران در تنظیم آیین نامه بین المللی، (Tokyo Declaration for the Protection of World Cultural Heritage from Seismic Disastersتوکیو ژاپن، November 2008
- مسئول و عضو هیئت ژوری بیستمین جشنواره بین المللی خوارزمی، تهران – ایران، 1385
- مسئول و عضو هیئت ژوری، هشتمین جشنواره جوان خوارزمی، تهران – ایران، 1385
هیئت تحریریه نشریات
پزوهشهای معماری اسلامی
معماری اقلیم گرم و خشک
نامه معماری و شهرسازی
رف
معماری و محیط پایدار
فصلنامه پژوهش‌های معماری نوین

سردبیر فصلنامه توسعه پایدار شهری
مقالات منتشر شده نشریات بین المللی ISI و ISC
122- Mortazavi, M.S., Mehdizadeh Saradj*, F. & Faizi, M. Perceptual dimensions effective in the aesthetics of façade styles, comparison of architects and non-architects. J Hous and the Built Environ (2024). https://doi.org/10.1007/s10901-024-10123-8
121- Mahsa Arab, Mehdi Khakzand*, Fatemeh Mehdizadeh Saradj; Investigating Nexus Technologies in the Water, Energy and Food Systems: A Solution for Middle East Water Hydro Policies Through the Analysis of Transboundary River Basins, Volume 48 Issue 1, PP: 736-792, March 2024
120- مریم منتظریون، فاطمه مهدیزاده سراج*؛ شناخت و اولویت‌بندی شاخص‌های تکنولوژی ساخت مسکن دائم پس از زلزله در تهران، فصلنامه علمی علوم و مهندسی زلزله، دوره 10، شماره 4، شماره پیاپی 37، دی 1402
119- فاطمه ابراهیم زاده، فاطمه مهدیزاده سراج*، سعید نوروزیان ملکی، سعید پیری؛ ارزیابی تولیدات علمی در حوزه فعالیت جسمانی دانش آموزان با تمرکز بر ویژگی های کالبدی فضای باز در مدارس ابتدایی: یک مرور نظام مند، دو فصلنامه علمی پژوهش‌نامه علم‌سنجی، دوره 9، (شماره 2، پاییز وزمستان) - شماره پیاپی 18، ص ص: 385-412، بهمن 1402  
118- شعله وحدت‌پور، فاطمه مهدیزاده سراج*، اصغر محمدمرادی؛ واکاوی نظام‌های عملکردی و کالبدی بازارهای تاریخی اسلامی بر مبنای احکام و مفاهیم دینی، فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی، سال 8، شماره 1، ص ص: 0-7، بهار و تابستان 1402،
117- Mahya Cheshmeh Noor, Victoria Revell, Fatemeh Mehdizadeh Saradj, Seyed-Abbas Yazdanfar*; The impact of wavelength on acute non-visual responses to light: A systematic review, meta-analysis, Brain Research, 1816, 148470, June 2023
116 - وحید مجیدی، فاطمه مهدیزاده سراج*، محمدعلی خانمحمدی؛ تبیین کیفیت فضای معماری کتابخانه های پردیس دانشگاهی مبتنی بر ترجیحات کاربران، نشریۀ علمی باغ نظر، 20 (122)، ص ص: 29 – 52، مرداد 1402
115- صبا حسینی نسب، فاطمه مهدیزاده سراج*، محمدعلی خانمحمدی؛ تحلیل تولیدات علمی دانشگاه های ایران در حوزه ی معماری عصب محور: مرور دامنه، دو فصلنامه علمی پژوهش‌نامه علم‌سنجی، دوره 9، (شماره 1، بهار و تابستان ) - شماره پیاپی 17، ص ص:231-258، فروردین 1402
114- الهام اندرودی*، آرزو کول‌آبادی، فاطمه مهدیزاده سراج؛ بازشناسی آرایه های برگرفته از غرب در نماهای دورۀ قاجار؛ موردپژوهی: پنجرۀ سنتوری در کوشک احمدشاهی، با کمک فناوری فوتوگرامتری برد کوتاه، فصلنامه علمی معماری و شهرسازی صفه، جلد 33، شماره 1، شماره پیاپی 100، ص ص: 119-137، بهار 1402
113- فاطمه ابراهیم زاده، فاطمه مهدیزاده سراج، سعید نوروزیان ملکی*؛ تبیین مؤلفه‌های مؤثر بر تقویت فعالیت بدنی دانش‌آموزان در فضاهای باز مدارس ابتدایی از دیدگاه معماران، معاونین و مدیران، رفتار حرکتی، دوره 14، شماره 50، ص ص: 39-70، زمستان 1401
112- فاطمه مهدیزاده سراج، بابک مطیعی*؛ تاثیرگذاری طول مدت آموزش و پیوستگی دروس بر هوش هیجانی و خلاقیت فارغ التحصیلان، کاوشی در نظام‌های آموزش معماری، معماری و شهرسازی آرمانشهر، شماره 41، ص ص: 169-180، زمستان 1401
111- Mahya Cheshmeh Noor, Fatemh Mehdizadeh Saradj, Seyed Abbas Yazdanfar*; Analytical evolution of measurement methods for light’s non-visual effects, Results in Engineering, Article 100923, Vol. 17, March 2023
110- هلیا ولی، فاطمه مهدیزاده سراج*، سجاد مؤذن؛ ارزیابی روشهای نوین و سنتی استحکام‌بخشی سازه‌ای آجری غیرمسلح از دیدگاه متخصصین حوزه مرمت، معماری اقلیم گرم و خشک، دوره 10، شماره 16، ص ص: 199-214، پاییز و زمستان 1401
109- فاطمه یارمحمد، فاطمه مهدیزاده سراج*؛ امکان سنجی استفاده از راهکارهای بهینه‌سازی پوسته ساختمان‌های اداری در مناطق معتدل ایران با بهره‌گیری از نمونه بناهای صفر انرژی اجرا شده در اقلیم‌های مشابه، معماری و شهرسازی ایران، جلد 13، شماره 2، ص ص: 175-195، پاییز و زمستان 1401
108- مائده غدیری نیا، فاطمه مهدیزاده سراج*، فرهنگ مظفر؛ رهیافتی به کاربست مفهوم سواد بصری در آموزش با بهره گیری از اهداف آموزشی بلوم، علوم و فنون مدیریت اطلاعات، دوره 8، شماره 3، ص ص: 25-54، 1401
107- فاطمه یارمحمد، فاطمه مهدیزاده سراج*، سیدعلی نوری؛ ارزیابی جانمایی مناسب پنل های فتوولتائیک بر روی نمای مناطق شهری بمنظور ارتقاء بهره وری انرژی، فصلنامه آمایش محیط، شماره 58، ص ص: 1-24 ، پاییز 1401
106- صبا حسینی نسب، فاطمه مهدیزاده سراج*، محمد علی خانمحمدی، حسام قمری؛ واکاوی وجوه زیبایی شناسانه ی نمای مسکونی تهران از منظر معماری عصب محور، مجلۀ منظر، 14 (60)، 18 29 ، پاییز 1401
105- Sepideh Mousavi, Mohsen Tabassi, Fatemeh Mehdizaheh Seraj; Reading the Architectural Spatial Organization of the Houses of Mashhad during the Transition Period, Emphasizing the concept of privacy, Creative City Design (A Journal of Urban Planning and Architecture), Vol. 5, No. 3, PP: 43-60, 2022.
104- مائده غدیری نیا، فرهنگ مظفر، فاطمه مهدیزاده سراج*، بهرام صالح صدق پور؛ شناسایی الگوهای ذهنی متخصصان در آموزش سواد بصریِ میراث معماری ایران به کودکان دورۀ ابتدایی، دو فصلنامه علمی مطالعات معماری ایران، جلد یازدهم، شماره 21، ص ص 107-130، بهار و تابستان 1401
103- Azadeh Noorifard, Mohammad Reza Tabeshpour, and Fatemeh Mehdizadeh Saradj; Mitigating the effect of urban layout on torsion of buildings caused by infill walls, Earthquakes and Structures, Vol. 23, No. 2,  PP. 151-168, 2022.
102- Mangeli*, M., Aram*, F., Abouei, R., Mehdizadeh Saradj, F.; A New Look at Excavation Techniques and Design of Rock-Cut Architectures, Designs (MDPI), 6, 64, PP. 1-23, 2022.
101- محبوبه سادات مرتضوی راوری، فاطمه مهدیزاده سراج*، محسن فیضی؛ ترجیحات بصری معماران و غیر معماران در ارزیابی عناصر فیزیکی نماهای آپارتمانهای مسکونی میان مرتبه در تهران، هنرهای زیبا معماری و شهرسازی، دوره 27، شماره 1، ص ص: 75-87، بهار 1401
100- سعاد صریحی، محسن فیضی*، فاطمه مهدیزاده سراج؛ اولویت راهکارهای بهسازی نما به منظور بهره‌وری انرژی در ساختمان‌های اداری موجود شهر تهران، نشریه منظر، جلد 14، شماره 59، ص ص: 30-39، تیر 1401
99- Azadeh Noorifard*, Fatemeh Mehdizadeh Saradj, Mohammad Reza Tabeshpour; A Model for Determining the Arrangement and Geometric Specifications of Infill Walls in the Architectural Design to Improve the Seismic Behavior of Buildings; Architectural Engineering and Design Management, Volume 18, Article ID: TAEM 2082360, PP. 1-24, June 2022.
98- Maedeh Ghadirinia, Fatemeh Mehdizadeh Saradj*, Farhang Mozaffar; Classification of the Abilities Needed for Visual Literacy: A Review of Abilities based on the Cognitive Learning Mastery Approach, International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning (IJAUP), Vol. 32, No. 3, PP. 1-18, 2022.
97- تیناسادات صدرالغروی، مهناز محمودی زرندی*، فاطمه مهدیزاده سراج؛ تبیین برهم کنش مشخصات کالبدی ساختمان‌های بلندمرتبه بر پراکنش ذرات آلاینده باتوجه به جریان هوای‌طبیعی (مطالعه موردی: منطقه یک تهران)، مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی، جلد 17، شماره 1، (شماره پیاپی 58)، ص ص: 205-218، خرداد 1401.
96- فاطمه ابراهیم زاده، فاطمه مهدیزاده سراج*، سعید نوروزیان ملکی، سعید پیری؛ نگاشت هم رخدادی تولیدات علمی در حوزه فعالیت جسمانی کودکان در فضای باز مدارس ابتدایی، رفتار حرکتی، جلد 13، شماره 46، ص ص: 201-230، زمستان (اسفند) 1400
95- Mahya Fani, Fatemeh Mehdizadeh Saradj*, Abbas Yazdanfar; Vernacular Characteristics of the Built Environment in Bushehr City, International Journal of Environmental Studies, Vol. 79, Issue 2, pp. 213-244, Feb. 2022.
94-  Iman Mirshojaeian, Fatemeh Mehdizadeh Saradj*, Maddahi, Ghobadian; “Energy-Efficient Design of Conventional High-Rise Buildings by Façade Modification in Cold and Dry Climates; Case Study the Mashhad City (Running head: Façade modification of conventional tall buildings)”, International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning (IJAUP), Volume 31, Issue 4, pp. 1-17, October 2021.
93- Sepideh Mousavi, Mohsen Tabassi, Fatemeh Mehdizaheh Seraj; Privacy in the houses of eastern parts of Iran, during the transition period with an emphasis on the architecture of housing entrances, Creative City Design (A journal of Urban Planning and Architecture), Vol. 3, No. 1, PP: 102-109, 2020.
92- کیمیا محمدی، فاطمه مهدیزاده سراج*؛ توسعه پایدار گردشگری و حفاظت در پلان مدیریت منظر فرهنگی برج قابوس، فصلنامه علمی معماری مرمت و شهرسازی رف، جلد اول، شماره دوم، ص ص: 24-40، پاییز 1400
91- محبوبه سادات مرتضوی، فاطمه مهدیزاده سراج*، محسن فیضی؛ شاخصه سبکهای متداول نماهای آپارتمانهای مسکونی در تهران معاصر، نامه معماری و شهرسازی (دانشگاه هنر)، سال چهاردهم، شماره 32، ص ص: 49-66، پاییز 1400
90- ساویز طیاح، فاطمه مهدیزاده سراج*، مهناز محمودی زرندی؛ تبیین مدل خلاق طراحی معماری برای نوآموزان، مبتنی بر یادگیری از طبیعت، نشریه علمی پژوهشی (WOS) باغ نظر، دوره 18، شماره 100، ص ص: 91-108، مهر 1400
89- فاطمه مهدیزاده سراج*، یاور رستم زاده؛ بازنمایی ذهن روستاییان در خصوص معماری مسکن بازسازی شده پس از زلزله (نمونه موردی روستای کنزق اردبیل)، معماری و شهرسازی آرمانشهر-نشریه معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری، دوره 14، شماره 35، ص ص: 179-193، تابستان 1400
88- فهیمه میرزایی، فاطمه مهدیزاده سراج*، ریما فیاض، سید مجید مفیدی؛ ارزیابی اقلیمی طرح‌های بهسازی‌ مسکن روستایی (مورد مطالعه: مناطق کوهستانی استان تهران)، فصلنامه مسکن و محیط روستا، دوره 40، شماره 173، ص ص: 119-143، پاییز 1400
87- بابک مطیعی، فاطمه مهدیزاده سراج*، فروغ میرزاعلی پور؛ رهیافتی بر طراحی پویا و آفرینش آثار مفهومی (کنکاشی در درس مقدمات طراحی معماری 2)، نشریه علمی اندیشه معماری، دوره 5، شماره 9، ص ص: 215-231، بهار و تابستان 1400
86- تینا سادات صدرالغروی، مهناز محمودی زرندی*، فاطمه مهدیزاده سراج؛ تبیین برهم کنش چیدمان بلوک های مسکونی و پراکنش آلودگی با توجه به جریان هوای طبیعی (نمونه موردی: مجتمع مسکونی سبحان تهران)، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 23، شماره 3 (شماره پیاپی 106)،ص ص: 267-281، بهار 1400
85- محسن زرقانی، فاطمه مهدیزاده سراج، حامد سرکرده*؛ تحلیل لرزه ای انواع قوس های سنتی با استفاده از مدلسازی عددی، نشریه علمی پژوهشی"مهندسی سازه و ساخت"، دوره 8، شماره ویژه 1، شماره پیاپی 41، بهار 1400
84- فاطمه ابراهیم زاده، فاطمه مهدیزاده سراج*، سعید نوروزیان ملکی، سعید پیری؛ شاخص­های طراحی مؤثر بر دلبستگی دانش­آموزان در فضاهای باز مدارس از دیدگاه متخصصان معماری، نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، دوره 15، شماره 1، ص ص: 191-205، زمستان 1399
83- ساویز طیاح، فاطمه مهدیزاده سراج*، مهناز محمودی زرندی؛ تبیین فرآیندِ تفکر طراحیِ معماری مبتنی بر الهام گیری از الگوهای طبیعت با استفاده از روش استعاره ای زالتمن (زیمت)، نشریه علمی پژوهشی (WOS) باغ نظر، دوره 17، شماره 91، ص ص: 65-80، دی 1399
82- Soad Sarihy, Fatemeh Mehdizadeh Saradj*, Mohsen Faizi; A Critical Review of Façade Retrofit Measures for Minimizing Heating and Cooling Demand in Existing Buildings, Sustainable Cities and Society, Vol. 64, Article 1025252, January 2021.
81- Azadeh Noorifard*, Mohammad Reza Tabeshpour, Fatemeh Mehdizadeh Sarad; An approximate method to identify torsion caused by infill walls through geometric specifications of architectural plans, Journal of Building Engineering, Volume 32, 101799, November 2020.
80- سپیده موسوی، محسن طبسی*، فاطمه مهدیزاده سراج؛ تأثیر دگرگونی شیوه زندگی بر کالبد معماری و تزیینات خانه‌های مشهد در دوره انتقال، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی، شماره 58، ص ص: 29-52، بهار 1399
79- Mehdi Savary, Fatemeh Mehdizadeh Saradj*, Mahdi Shaygan Manesh, Nahid Tahmasebiboldaji, Asieh Sadat Kazemi; Improving the adobe material properties by laser material processing, Construction and Building Materials, Volume 249, Article 118591, 20 July 2020.
78- Azadeh Noorifard*, Mohammad Reza Tabeshpour, Fatemeh Mehdizadeh Saradj; New approximate method to identify soft story caused by infill walls, Structures, Volume 24, PP. 922-939, April 2020.
 77- بابک مطیعی، فاطمه مهدیزاده سراج*، قادر بایزیدی؛ آموزش همزمان و ترکیبی دروس پایه معماری، عامل مؤثر بر ارتقاء انگیزش تحصیلی دانشجویان، نمونه موردی: محتوای درس هندسه کاربردی، معماری و شهرسازی آرمانشهر-نشریه معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری، شماره 29، ص ص: 199-210، زمستان 1398
76- Iman Mirshojaeian Hosseini, Fatemeh Mehdizadeh Saradj*, Seyyed Mehdi Maddahi & Vahid Ghobadian; Enhancing the façade efficiency of contemporary houses of Mashhad, using the lessons from traditional buildings, International Journal of Energy and Environmental Engineering, Vol. 11, No. 4, PP. 417-429, 2020.
75- Maryam Shahpari, Fatemeh Mehdizadeh Saradj*, MirSaman Pishvaei, Saeid Piri; Assessing the productivity of prefabricated and in-situ construction systems using hybrid multi-criteria decision-making method, Journal of Building Engineering, Vol. 27, Article: 100979, January 2020.
74- محیا چشمه نور، فاطمه مهدیزاده سراج* و سید عباس یزدانفر؛ تأثیر جانمایی فضاهای داخلی مجاور آتریوم از نظر پراکنش نور و حرارت دریافتی، معماری و شهرسازی پایدار، سال هفتم، شماره دوم، ص ص: 119-134، پاییز و زمستان 98
73- فرزاد زربخش، فاطمه مهدیزاده سراج، غلامرضا کیانی؛ تصمیم گیری چند شاخصه جهت تعیین کاربری شناسه های شهری )مورد پژوهشی: حمام تاریخی یعقوبیه اردبیل(، مدیریت شهری، شماره پیاپی 56، ص ص: 125-142، پاییز 1398
72 بابک مطیعی، فاطمه مهدیزاده سراج*، قادر بایزیدی؛ نقش همزمانی آموزش دروس پایه طراحی در ارتقای هوش هیجانی، خلاقیت و انگیزه تحصیلی دانشجویان معماری (مورد مطالعه: درس مقدمات طراحی معماری دو)، تدریس پژوهی، دوره 7، شماره 3، ص ص: 117-132، پاییز 1398
71- فهیمه میرزایی، فاطمه مهدیزاده سراج*، ریما فیاض، سید مجید مفیدی؛ اثر شاکله بافت روستایی بر میزان جذب تابش خورشیدی بنا در مقیاس واحد همسایگی- اقلیم سرد ایران (مطالعه موردی: روستای چهرقان)، مسکن و محیط روستا، جلد 38، شماره 167، ص ص: 19-34، پاییز 1398
70- فاطمه مهدیزاده سراج*، پیوند مابین اندیشه و واقعیات اجرایی، "معماری و انرژی"، فصلنامه تحلیلی پژوهشی معماری و شهرسازی پایدار، سال نخست، شماره نخست، ص ص: 57-59، بهار 1398
69- مریم شاهپری، فاطمه مهدیزاده سراج*، میرسامان پیشوایی، سعید پیری؛ ارزیابی بهره­وری ساختمان­های پیش­ساخته و بتن درجا به ­منظور اسکان پس از بحران با استفاده از مدل تصمیم­گیری چند­­معیاره ویکور (VIKOR)، نشریه علمی پژوهشی شهر ایمن، شماره 5، ص ص: 1-20، بهار 1398
68- بابک مطیعی، فاطمه مهدیزاده سراج*، قادر بایزیدی؛ رهیافتی بر آموزش پویا و هدفمند دروس پایه معماری، نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد 13، شماره 2، ص ص: 325-337، زمستان 1397
67- محسن کشاورز، عبدالله جبل عاملی، فاطمه مهدی‌زاده؛ آموزش مرمت بناهای تاریخی با رویکرد علوم میان رشته‌ای، فصلنامه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی صفه، دوره بیست و هشتم، شماره 2، شماره پیاپی 81، ص ص: 85-98، تیر 1397
سال بیست و هشتم، شماره 81، ص ص: 85-98، تابستان 1397
66- آزاده نوری فرد، فاطمه مهدیزاده سراج؛ نقش معماران بر عملکرد لرزه ای ساختمان های میان مرتبه متعارف با بهره گیری از تجارب زلزله های گذشته، نقش جهان مطالعات نظری و فناوریهای نوین معماری و شهرسازی، دوره 8، شماره 1، ص ص: 35-45، بهار 1397
65- Fatemeh Mehdizadeh Saradj, Farhang Mozaffar, M.Taefniya, Reihaneh Sajad*; Urban spaces quality enrichment based on aesthetic values of historical fabrics of Isfahan, Iran, Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Urban Design and Planning,  Article number: UDP-D-16-00041R1, PP. 217-225, Sep. 2018.
64- Elham Mousavian*; Fatemeh Mehdizadeh Saradj; Automated Detailing and Stability Analysis of Under-Construction Masonry Vaults, Journal of Architectural Engineering, Vol. 24, No. 3, PP. (04018014-1) to (04018014-15), 2018.
63- محمد منگلی*، رضا ابویی، فاطمه مهدی زاده سراج؛ بازشناسی ویژگیهای منحصر به فرد ساخت سکونتگاههای روستایی دستکند ایران ) نمونه موردی: مجموعه میراث جهانی روستای میمند، شهربابک، استان کرمان(، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی، دوره 12، شماره 4، (پیاپی 41)، ص ص: 785-802، زمستان 1396
62- A. Nourifard, F. Mehdizadeh Saradj, M. R. Tabeshpour; Preventing Undesirable Seismic Behaviour Of Infill Walls In Design Process, Urbanism Architecture Constructions, Vol. 08, No. 01, PP. 57-80, January 2017.
61- محسن کشاورز*، فاطمه مهدی زاده، عبدالله جبل عاملی؛ ارزیابی خبرگان مرمت بناهای تاریخی از دانشجویان این رشته بر اساس مؤلفه های دانش، بینش، مهارت و صلاحیت، دو فصلنامه علمی پژوهشی مرمت و معماری ایران، سال هفتم، شماره چهاردهم، ص ص: 1-12، پاییز و زمستان 1396
60- B. Steiner* & E. Mousavian* & F. Mehdizadeh Saradj & M. Wimmer & P. Musialski; -- Integrated Structural-Architectural Design for Interactive Planning, Computer Graphics Forum, Vol. 36, No. 08, PP. 80-94, October 2016.
59- Fatemeh Mehdizadeh Saradj*, M. Gholipour Gashniani, M. Faizi; Integration Issues for Using Innovative Daylighting Strategies in Light Wells, Journal of Applied Engineering Sciences, VOL. 7(20), ISSUE 2, PP. 31-38, 2017.
58- F. Mehdizadeh* Saradj, Kypros Pilakoutas, Iman Hajirasouliha; Prioritization of interventions for strengthening architectural heritage, Urbanism Architecture Constructions, Vol. 08, No. 03, PP. 283-298, September 2017.
57- فاطمه مهدیزاده سراج*، یاور رستم زاده؛ فراتحلیل تحقیقات مشارکتهای مردمی در ارزیابی طراحی معماری مسکن روستایی در روند بازسازی بعد از وقوع زلزله، نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی، سال 16، شماره 46، ص ص: 409-392، بهار 1396
56- داریوش حیدری*، رضا رازانی، اکبر حاج ابراهیم زرگر، فاطمه مهدیزاده سراج؛ تحلیل استاتیکی و راستی آزمایی نحوه شکل گیری ترک های ثانویه ناشی از نشست در دیوارهای بدون بازشو، دو فصلنامه علمی پژوهشی مرمت و معماری ایران، سال ششم، شماره دوازدهم، ص ص: 23-34، پاییز و زمستان 1395
55- آزاده نوری فرد*، فاطمه مهدیزاده سراج، محسن وفامهر؛ ارزیابی مفهومی عملکرد لرزه ای دیوارهای غیرسازه ای در ساختمان های میان مرتبه ی متعارف بر اساس تجارب زلزله های گذشته، فصلنامه علمی پژوهشی نقش جهان مطالعات نظری و فناوری­های نوین معماری و شهرسازی، جلد 6، شماره 3، ص ص: 38-50، پاییز 1395
54- E. Mousavian, F. Mehdizadeh* Saradj; The Investigation On The Influence Of Initial Spatial Layout On The Seismic Behavior Of Masonry Buildings With Curved Roofing Systems, International journal of architecture and urban planning (IJAUP), Vol. 26, No. 02, PP. 105-114, December 2016.
53- اصغرمحمد مرادی، فاطمه مهدیزاده سراج، حجت الله عبدی اردکانی*، آتس سا امیرکبیریان؛ روند شکل گیری حفاظت معماری از منظر فهم تاریخ، نشریه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، جلد هفتم، شماره 2، ص ص: 183-194، دی 1395
52- F. Mehdizadeh Saradj*, Compatible Development Solutions in the Context of Historical Settings in Iran, Urbanism Architecture Constructions, Vol. 07, No. 04, PP. 285-300, June 2016.
51- M. Faizi, F. Mehdizadeh Seraj and M. Gholipour Gashniani; Review of the innovative strategies to improve daylight penetration in building, Journal of Fundamental and Applied Sciences, Vol.8, (3S), PP. 1428-1447, May 2016.
50- A. Nourifard, M. R. Tabeshpour, F. Mehdizadeh Saradj; Preventing Irregularity effects of Infills through Modifying Architectural Drawings, Architecture, Civil Engineering Environment, Vol. 09, No. 02, PP. 77 – 92, April 2016.
49- آزاده نوری فرد*، محمدرضا تابش پور، فاطمه مهدیزاده سراج؛ خسارات لرزه ای ناشی از نادیده گرفتن راه پله در طراحی و اجرای ساختمان ها، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال هجدهم، شماره 4، ص ص: 55-67، زمستان 1394
48- E. Najafi, M. Faizi*, M.A. Khanmohammadi, F. Mehdizadeh Saradj; Green envelopes classification: the comparative analysis of efficient factors on the thermal and energy performance of green envelopes, International journal of architecture and urban planning (IJAUP), Vol. 25, No. 2, PP. 100-111, December 2015.
47- آزاده نوری فرد*، محمدرضا تابش پور، فاطمه مهدیزاده سراج؛ بررسی عملکرد لرزه ای دیوارهای پرکننده از مصالح رایج بر اساس نتایج آزمایش های لرزه ای، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، جلد 18، شماره 3، ص ص: 13-32، پاییز 94
46- ئاکو ویسی*، فاطمه مهدیزاده، اصغر محمدمرادی؛ سناریویی برای مدیریت بحران زلزله با نگاهی ویژه به حفاظت از آثار موزه ای واقع در ابنیه تاریخی، فصلنامه گنجینۀ اسناد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران)، سال بیست و چهارم، دفتر چهارم، ص ص: 126-145، زمستان 1393
45- شیوا ثابتی* فاطمه مهدیزاده محسن فیضی؛ ارائه راهکارهای مورد نیاز در معماری همساز با اقلیم در شهر مشهد در جهت نیل به آسایش حرارتی، فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهشنامه خراسان بزرگ"، سال چهارم، شماره 15، ص ص: 121-131، تابستان 1393
44- Fatemeh Mehdizadeh Saradj, Farhang Mozaffar, Reihaneh Sajad*; The role of place identity in the preservation of Iranian historical sites: A comparative study of Jolfa and Masjid Jami Districts in Isfahan, Geografia, Malaysian Journal of Society and space, Vol. 11; Issue 1, PP. 1-12, January 2015.
43- فاطمه مهدیزاده سراج، غلامرضا جاپلقی، هانیه صنایعیان؛ تاثیر وجود پیش ورودی بر رفتار حرارتی فضای اصلی در اقلیم گرم و خشک ایران (بررسی خانه های قدیمی شهر یزد)، نشریه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، سال پنجم، شماره  2، ص ص: 1-9، دی  1393
42- F. Mehdizadeh* Saradj, A.A. Ahadi, N. Maleki; - Making balance between optimum daylight and maximum thermal comfort in hot-humid climates Case study: Rashidy historic mansion in Bushehr city, Iran, International journal of architecture and urban planning (IJAUP), Vol. 24, No. 02, PP. 75-89, Dec. 2014.
41- فاطمه مهدیزاده سراج، محمدمهدی دانش*، هانیه صنایعیان؛ تاثیر تعداد جداره­های لایه درونی و بیرونی نماهای دوپوسته بر میزان مصرف انرژی ساختمان­های اداری و آموزشی، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 16، شماره 3، ص ص: 181-190، پاییز 1393
40- فاطمه مهدیزاده سراج، فرشاد نصراللهی، هانیه صنایعیان، سید مجید مفیدی شمیرانی؛ تاثیر چگونگی همجواری توده و فضا در بلوکهای ساختمانی بر رفتار حرارتی درون بنا (نمونه موردی مسکن رایج در تهران)، فصلنامه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی (صفه)، سال بیست و سوم، شماره 4، ص ص: 35-46، زمستان 1392
39  فاطمه مهدیزاده، غلامرضا جاپلقی؛ قیاس تطبیقی ویژگیهای ساختاری اجرایی و فرهنگی گوشه سازی گنبدهای بنایی ایرانی اسلامی (با تأکید بر کاربندی)، پژوهشنامه معماری رضوی، دوره 2، شماره 7، ص ص: 71-88، پاییز 1392
38- Seyyed Mahdi Madahi*, Fatemeh Mehdizadeh, Ali Abdollahi, Sajad Aeini, Seyyed Ehsan Sayadi; Chahar Soffe; Ancient Originator Pattern of Iranian Native Architecture the method of its Occurrence and Evolution in the Central Plateau of Iran, Advances in Environmental Biology, Volume 8, Number 6, Special Issue 2, PP. 3061-3071, 2014.
37- Haniyeh Sanaieian*, Martin Tenpierik, Kees van den Linden, Fatemeh Mehdizadeh Seraj, Seyed Majid Mofidi Shemrani; Review of the impact of urban block form on thermal performance, solar access and ventilation, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 38, PP. 551-560, October 2014.
36- مهرداد حجازی، فاطمه مهدیزاده سراج*؛ رابطه معنا، زیبایی، شکل و سازه در معماری دوران إسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهشهای معماری اسلامی"، سال اول، شماره دوم، ص ص: 7-22، بهار 1393
35- ملیحه بکرانی*، فاطمه مهدیزاده سراج؛ مکانیزم نورپردازی بناهای تاریخی در زمینه شهری نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله، مرمت و معماری ایران، سال سوم شماره ششم، ص ص: 99 110، پاییز و زمستان 1392
34- رزا وکیلی نژاد* ، فاطمه مهدیزاده سراج، سید مجید مفیدی شمیرانی؛ اصول سامانه های سرمایش ایستا در عناصر معماری سنتی ایران، نشریه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، دوره 4، شماره 1، ص ص: 147 159، خرداد و تیر 1392
33- منصوره محسنی*، فاطمه مهدیزاده سراج؛ اصول طراحی مراکز آموزشی بر مبنای فلسفه تعلیم و تربیت، دوفصلنامه "پژوهش هنر"، سال سوم شماره ششم، ص ص: 47-65، پاییز و زمستان 1392
32- رزا وکیلی نژاد*، سید مجید مفیدی شمیرانی، فاطمه مهدیزاده سراج؛ پیشنهاد روشی برای پهنه بندی اقلیمی ایران بر مبنای پتانسیل تهویه طبیعی (مطالعه موردی شهر یزد)، پژوهش‌های اقلیم‌شناسی، سال سوم- شماره دوازدهم، ص ص: 13-22، زمستان 1391
31- Rosa Vakilinezhad, S. Majid Mofidi AND F. Mehdizadeh; “Shanashil”, a sustainable element to balance light, view and thermal comfort, “Shanashil”, a sustainable element to balance light, view and thermal comfort, The International Journal of Environmental Sustainability (CG Publisher) (in USA), Volume 8 – Issue 4, PP. 101-110, 2013.
30- فاطمه مهدیزاده سراج*، علیرضا فارسی محمدی پور؛ آسیب شناسی ریزبرنامه های دروس مقدمات طراحی معماری، در انطباق با نیازهای دانشجویان در دروس طراحی معماری (مطالعه موردی: دانشجویان ورودی سالهای 1383 تا 1385 دانشگاه علم و صنعت ایران)، نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا معماری و شهرسازی، دوره 17، شماره 4، ص ص: 61-70، دی 1391،
29- Mahmoud Mahdipour *, Fatemeh Mehdizadeh Saradj; The Application of Golden Proportion in the Façades & Ornaments of Quadruple Vaulted Porticos of Jami Mosque in Isfahan, Iran, Journal of Civil Engineering and Urbanism, Volume 2, Issue 3, PP. 97-101, 2012.
28- فاطمه مهدیزاده سراج، امین الله احدی*؛ روند بهبودی بیماران با طراحی مناسب پنجره های اتاق های بستری؛ نمونه موردی: اقلیم معتدل و مرطوب (مدار 36 تا 38 درجه)، فصلنامه علمی پژوهشی "معماری و شهرسازی آرمانشهر"، شماره 9، ص ص: 153-164، پاییز و زمستان 1391
27- F. Mehdizadeh Saradj*, E. Moussavian; A historical experience of local seismic proof shelters in Quchan-northeast of Iran, International journal of architecture and urban planning (IJAUP), Vol. 22, No. 2, PP. 100-107, Dec. 2012.
26- نیما ولی بیگ، فرهاد تهرانی، فاطمه مهدیزاده؛هندسه عملی در ساخت تاقهای آهنگ آجری ایرانی، " میراث ملی"، فصلنامه تخصصی معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سال پنجم، شماره 7 و 8، ص ص: 44-51، پاییز 1391.
25- فاطمه مهدیزاده سراج*؛ ارتقای آموزش معماری با معرفی پروژه های واقعی اجرایی در دروس طراحی معماری، دو فصلنامه علمی- تخصصی معماری شهرسازی "طرح و نماد"، دوره پنجم، شماره 5، ص ص: 73-82، بهار و تابستان 1391
24- فرهاد تهرانی، فاطمه مهدی­زاده، مهرداد حجازی، نیما ولی بیگ؛ ویژگی های هندسی و ریاضی در ساختار چفد پنج او هفت تند در پوشش تاق آهنگ ایرانی، نشریه علمی پژوهشی مرمت آثار و بافتهای تاریخی فرهنگی، سال دوم، شماره سوم، ص ص: 39-49، بهار و تابستان 1391
23- Maryam Rafiee Fanood, Fatemeh Mehdizadeh; Learning from the past and planning for the future: conditions and proposals for stone conservation of the Mausoleum of Cyrus the Great in the World Heritage site of Pasargadae, International Journal of Architectural Heritage (IJAH) – Conservation, Analysis and Restoration, Vol. 7, No. 4, PP. 434-460, 2013.
22- فاطمه مهدیزاده، فرهاد تهرانی، مهرداد حجازی، نیما ولی بیگ؛ بکارگیری مثلث‌های هنجار در محاسبات ریاضی و پیاده سازی هندسه در ساخت و اجرای معماری سنتی ایران، نشریه علمی پژوهشی مرمت آثار و بافتهای تاریخی، فرهنگی، سال اول، شمارۀ اول، ص ص: 15-27، تابستان 1390
21- فاطمه مهدیزاده سراج*، عاطفه نیکوگفتار؛ بررسی تطبیقی راهکارهای دستیابی به آسایش، آرامش و تفکر در باغ های سنتی ایران و ژاپن، باغ نظر، سال هشتم، شمارۀ هفدهم، ص ص: 31-42، تابستان 1390
20- Fatemeh Mehdizadeh Saradj*; Prioritization of historic buildings based on their values, International Journal of Architecture and Urban Planning (IJAUP), Vol. 21, No. 1, PP. 17-26, June 2011.
19- فاطمه مهدیزاده سراج، شیما رحیمی؛ روند آسیب پذیری و ارائه طرح بهسازی برای ساختمانهای تاریخی، اثر فصلنامه علمی فنی، هنری، شماره 51، ص ص: 83-94، زمستان 1389
18- فرهنگ مظفر، فاطمه مهدیزاده، مونا بیسادی؛ تحلیل آماری تاثیر رنگ سالن امتحانات بر مؤلفه­های روانشناختی دانشجویان، انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، سال اول، شمارۀ اول، ص ص: 119-128، پائیز 1389
17- فرهنگ مظفر، فاطمه مهدیزاده، سارا دانشمند؛ چگونگی مرزبندی فضاها و تاثیر حواس در درک انواع فواصل، طرح و نماد، سال دوم، شمارۀ دوم، ص ص 103-112، پائیز 1389
16- فاطمه مهدیزاده، فاطمه معصومیان؛ لزوم نگرشی دقیق به طراحی نماهای بافتهای نو در لبه های همجوار هسته های تاریخی شهرها، دانش نما، سال نوزدهم، دوره ی سوم، ص ص: 95-103، فروردین-اردیبهشت 1389
15- فرهنگ مظفر، فاطمه مهدی زاده سراج، سیده سمیه میرمرادی؛ بازشناسی نقش طبیعت در فضاهای آموزشی، فناوری آموزش، جلد 3، شماره 4، ص ص: 37-46، مهر 1388
14- ئاکو ویسی، اصغر محمدمرادی، فاطمه مهدیزاده سراج؛ حفاظت لرزه ای اشیاء موزه ای واقع در ابنیه تاریخی با استفاده از فن آوری جداسازی پایه (طرح پیشنهادی حفاظت از موزه سنندج در برابر زلزله)، مرمت و پژوهش دو فصلنامه تخصصی مرمت اشیاء فرهنگی و بناهای تاریخی، سال چهارم، شماره هفتم، ص ص: 43-49، پاییز و زمستان 1388
13- فاطمه مهدیزاده سراج، فرهنگ مظفر، ریحانه سجاد؛ مبانی خلق هویت در شهرهای جدید اقماری، آبادی، سال نوزدهم، شماره 65، ص ص: 84-87، 1388
12- Fatemeh Mehdizadeh Saradj*; “Seismic Issues in the Design Process The Role of Architect in Seismic Safety Issues in the Design Process”, IUST International Journal of Engineering Science, Architect Engineering Special Issue, Vol. 19, No. 6, PP. 9-20, 2008.
11- Fatemeh Mehdizadeh Saradj*; “A Comprehensive Approach towards the Classification of Cracks in Un-Reinforced Masonry Buildings”, IUST International Journal of Engineering Science, Architect Engineering Special Issue, Vol. 19, No. 6, PP. 41-52, 2008.
10- فاطمه مهدیزاده، طناز طباطبائی؛ عوامل هویت زای شهر بومی ایرانی، نشریه شهرسازی و معماری "هفت شهر"، شمارۀ ویژه "مفهوم شهر"، شماره 25 و 26، ص ص: 60-71، پاییز و زمستان 1387
8- فاطمه مهدیزاده، فرهنگ مظفر، مهدی خاکزند؛ تحولات معماری معاصر ایران (1320-1357) با رویکردی به قیاس بصری در فرم، هنر پژوه، شماره چهارم، ص ص: 45-59، تابستان 1386
7- Fatemeh Mehdizadeh Saradj*; Using Natural Resources for Ventilation: The Application of Badgirs in Preservation, “APT Bulletin”; The Journal of Preservation Technology, Vol. 39, No. 4, PP. 39-46, Dec. 2008.
6- فاطمه مهدیزاده، فاطمه نسبی، سید باقر حسینی؛ اصول دستیابی به پایداری در شهرها در مطابقت با فرهنگ شهرسازی بومی ایران، نشریه شهرسازی و معماری "هفت شهر"، شمارۀ ویژه "شهر پایدار"، شماره 21-22، ص ص: 51-60، پائیز و زمستان 1386
5- فاطمه مهدیزاده سراج*، بهینه سازی سیستم پیاده شهری و آسایش شهروندان، آبادی، سال هیجدهم شماره 59، ص ص: 124-127، تابستان 1387
4- Fatemeh Mehdizadeh Saradj*; Earthquake Intensity, Damage and Conservation of Unreinforced Masonry Buildings, Architectural Science Review, Vol. 50, No. 2, PP. 130-140, June 2007.
3- فاطمه مهدیزاده سراج*، معماری و شهرسازی سنتی ایران؛ نقطه اوج بهره گیری مؤثر و بهینه از انرژیهای پاک و تجدید پذیر، تازه های انرژی، سال اول، شماره پنجم، ص ص: 65-69، بهمن ماه 1387
2- فاطمه مهدیزاده سراج، عباس جواهری؛ حریم و خلوت در فضای مسکونی، صنعت ساختمان، شماره 70، آذر 1387
1- فاطمه مهدیزاده سراج، سحر مخلصیان؛ الفبای شهرهای سنتی ایران، کنکاشی در معابر بافت قدیم بوشهر، نصیر بوشهر، سال یازدهم، شماره 474-7،  آذر  و دی 1387
مقالات منشتر شده در کنفرانس‌های بین المللی و ملی
80- سارا بیگ امیری، فرهنگ مظفر، فاطمه مهدیزاده سراج*؛ پرورش خلاقیت کودکان به واسطه مؤلفههای کالبدی فضاهای بسته دبستان، سومین کنفرانس بین­المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، تبریز – دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 17 اسفند 1402

79- شیرین داداش‌پور قوشچی، فاطمه مهدیزاده سراج؛ تحلیل و ارزیابی تاثیرات شبکه مترو بر بافت تاریخی شهری، سومین کنفرانس بین­المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، تبریز دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 17 اسفند 1402
78- ریحانه خاقانپور شاهرضایی، فاطمه مهدیزاده سراج؛ به کارگیری بسترهای آموزش مجازی در آموزش طراحی معماری، هشتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی، تهران – دانشگاه علم و صنعت ایران، 15 و 16 آبان 1402
77- زهرا پیرجمالی، فاطمه مهدیزاده سراج، سجاد موذن، نیما ولی بیگ؛ بررسی آسیب­ها و موانع درک روح مکان باغ تاریخی بلبل، هفتمین همایش ملی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، 20 مهر 1402

76- زهرا پیرجمالی، فاطمه مهدیزاده سراج، نیما ولی بیگ، سجاد موذن؛ بررسی آسیب­ها و موانع درک روح مکان باغ تاریخی بلبل، هفتمین همایش ملی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، 20 مهر 1402
75- سونیا نجف اشرفی، فاطمه مهدیزاده سراج؛ بررسی تاثیر هندسه در ساختار شکلی عناصر سازندۀ پل‌های تاریخی آذربایجان غربی، دومین کنفرانس بین­المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، تبریز دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 17 آذر 1401
74- Fereshteh Sadegheih, Seyyed Keyvan Goldansaz, Fatemeh Mehdizadeh Saradj, Fatemeh Sadat Goldansaz; Typology of Traditional Houses with the Courtyard Element in Yazd, KERPIC22: 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE Re-Thinking Earthen Architecture for Sustainable Development, Istanbul, Turkey, 30 June – 3 July 2022
73 – محمدحسین مهدوی قهساره، اصغر محمدمرادی، فاطمه مهدیزاده سراج، آویده کامرانی؛ بررسی عوامل مؤثر بر تاب­آوری فنی شهر در برابر سوانح لرزه­ای با تأکید بر بافت­های واجد ارزش تاریخی، دومین کنفرانس بین­المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، تبریز دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 18 فروردین 1401
72- زهرا جلیلی، فاطمه مهدیزاده سراج، سجاد مؤذن، مهدی رازانی؛ تحلیل معماری و عملکرد سکونتگاه صخره ای چراغیل، دومین کنفرانس بین­المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، تبریز دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 18 فروردین 1401
71- فهیمه میرزایی، فاطمه مهدیزاده سراج؛ Increasing the Energy Efficiency in the Design of an Office Building in Tehran by Using Renewable Energy Sources، 2nd International and 5th National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment,  اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی، 9 & 10 June 2021 – مصادف با 19-20 خرداد 1400
70- محمدحسین مهدوی قهساره، فاطمه مهدیزاده سراج؛ ارزیابی ایمنی بافت های تاریخی در انطباق با مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان )پدافندغیرعامل( - )نمونه موردی: محله تاریخی بازارچه حسن آباد اصفهان(، کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، تبریز دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 30 اردیبهشت 1400
69- صدیقه بیانی فرد، فاطمه مهدیزاده سراج؛ روند ساماندهی، و بازتوانبخشی قلاع تاریخی (مورد پژوهی: قلعه جلالی کاشان)، کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، تبریز دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 30 اردیبهشت 1400
86- محیا چشمه نور، فاطمه مهدیزاده سراج، سید عباس یزدانفر؛ ارزیابی روشنایی طبیعی و دما در آتریوم ها نمونه موردی: ساختمان اداری پژوهشگاه نیرو، نهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، أصفهان، 20-22 آذر 1398
67- مهیا فانی، سید عباس یزدانفر، فاطمه مهدیزاده سراج؛ قیاس تطبیقی عنصر معماری و زیست محیطی شناشیر در بندر بوشهر با سایر کشورها، هشتمین کنفرانس ملی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران، تهران، 15 آبان 1399
66- Seyyed Keyvan Goldansaz, Fereshteh Sadeghei, Fatemeh Mehdizadeh Saradj, Asghar Mohammad Moradi; Recognizing the role of Central Courtyards as a Model of Sustainable Architecture in the Houses of the Yazd Historic City, Kerpic’19 – Earthen Heritage, New Technology, Management 7th International Conference, Turkey, 05-07 September 2019
65- Fereshteh Sadeghei, Seyyed Keyvan Goldansaz, Fatemeh Mehdizadeh Saradj; Reviving Place Identity and Extracting Rural Housing Pattern for Sustainable Development of villages Case Study: Tooran-Posht Village, Kerpic’19 – Earthen Heritage, New Technology, Management 7th International Conference, Turkey, 05-07 September 2019
64 – محرم قهرمانی، فاطمه مهدیزاده، فرهنگ مظفر، سیدباقر حسینی؛ معیارهای کیفیت فضای داخلی مؤثر بر تحمل پذیری و بهره وری کارکنان در محیط­های کاری تخصصی، نخستین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری، زنجان، 10 تا 12 اردیبهشت 1398
63- محرم قهرمانی، فاطمه مهدیزاده، فرهنگ مظفر، سیدباقر حسینی؛ نقش منظر و طراحی بایوفیلیک در کیفیت فضای کار و بهره وری کارکنان شرکت ها و سازمانها ، نخستین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری، زنجان، 10 تا 12 اردیبهشت 1398
62- حدیث میرزایی، فاطمه مهدیزاده، نیما صادق زاده؛ ارزیابی عملکرد حرارتی دیوار سبز به منظور کاهش هدررفت انرژی از طریق جداره ها در ساختمانهای مسکونی، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست، کرج، 16 دی 1396
61- زهره جهانبخش، فاطمه مهدیزاده سراج؛ واکاوی نقش مؤلفه های تأثیرگذار میلمان بر خلق سرزندگی فضاهای عمومی، پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران دانشگاه شهید بهشتی، 5-7 دی ماه 1396
60- زهره جهانبخش، فاطمه مهدیزاده سراج؛ تأثیر ویژگیهای کالبد معماری بر ارتقاء سرزندگی فضاهای عمومی، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر ، تهران دانشگاه شهید بهشتی، مرداد 1396
59- فاطمه مهدیزاده، مهدی سواری؛ مکان یابی دسترسی ایستگاه های مترو در بافت های فرسوده شهری، گامی مؤثر در ارتقای امنیت اجتماعی، احیا و باز آفرینی محلات فرسوده شهری، پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن (ICRARE 2017 تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 25 و 26 اردیبهشت 1396
58- فاطمه مهدیزاده، زهره سلیمیان، زهرا یونسی؛ نقطه اوج سیرتکاملی آجرکاری در نقوش هندسی مناره های دوره سلجوقی، همایش ملی آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران، تهران، فرهنگستان هنر، 25 بهمن 1395
57- فاطمه مهدیزاده، فهیمه میرزایی؛ مقایسه تطبیقی فرایند تولید آجر و مصالح ساختمانی رایج با عملکرد مشابه از نظر پایداری، همایش ملی آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران، تهران، فرهنگستان هنر، 25 بهمن 1395
56- فاطمه مهدیزاده سراج؛ چالش های پیش رو در مقاوم سازی لرزه ای بناهای تاریخی اصالت، یکپارچگی و خوانایی، اولین همایش بین المللی توانمند سازی بناهای تاریخی در برابر زلزله، تهران، پژوهشگاه میراث فرهنگی، 13 و 14 دی 1395
55- یاور رستم زاده، فاطمه مهدیزاده؛ بررسی جایگاه مشارکتهای مردمی در بازسازی پس از سانحه در بستر تحلیل و ارزیابی تجارب بازسازی ایران در مناطق روستایی، ھمایش بین المللی معاصر سازی سنت ھای معماری اسلامی ایرانی، اردبیل، 11 خرداد 1395
54- Mohsen Faizi, Fatemeh Mehdizadeh Saradj, Mostafa Gholizadeh Gashniani; Review of the daylighting strategies to improve light well in deep plan building and high density city, 2nd International conference on research in science and technology, Istanbul, Turkey, 14th March 2016
53- فاطمه مهدیزاده سراج؛ The role of hinge between the architectural monuments and their adjacent new development، هشتمین کنفرانس بین المللی رشد و توسعه شهری و حفاظت بافت تاریخی در حوزه اوراسیا، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 11 مهر 1394
52- فاطمه مهدیزاده سراج، سیامک سهرابی، غلامرضا جاپلقی؛ Social contact restoration in commercial centers with utilization of traditional Bazaars (Comparing Islamic Bazaar and Dabir Aazam commercial center in Kermanshah)، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساختهای شهری، تبریز، 7-8 مرداد 1394
51- زینب دامیار، فاطمه مهدیزاده سراج، سجاد دامیار؛ معماری ایرانی معاصر و مخاطبان عادی: آزمون اعتبار دسته بندی جریانهای فکری، 1st International Conference on Human, Architecture, Civil Engineering and City، تبریز، خرداد 1394
50- آزاده نوری فرد محمدرضا تابش پور فاطمه مهدیزاده سراج؛ Effect of infills on torsion and soft storey in a conventional residential building in Tehran – Iran، 7th International conference on seismology and Earthquake engineering (SEE 7)، تهران، 23 اردیبهشت 94
49- فاطمه مهدیزاده سراج، شقایق شاه حسینی؛ Improving the Suitability of Spaces of Mobility in Cities through Comparative Study of Experiences of Traditional Contemporary Cities، 2nd International Conference on Urbanism and Spatial Mobility: Dynamics of Space; Mobility & Relationality- ICRARE2015، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 26 مهر 1393
48- شیوا ثابتی، محسن فیضی، فاطمه مهدیزاده سراج؛ تجزیه و تحلیل معیارهای آسایش در بناهای شهر مشهد، همایش ملی معماری، شهرسازی و ‏توسعه پایدار زیرمجموعه نهمین ‏سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و ‏تکنولوژی (‏9th SASTech‏)‏، مشهد، 29 آبان ‏‏1393
47-  شیوا ثابتی، محسن فیضی، فاطمه مهدیزاده سراج، ظریف؛ بررسی تأثیر انواع سامانه های ایستا برای آفرینش آسایش در شهر مشهد، همایش ملی معماری، شهرسازی و ‏توسعه پایدار زیرمجموعه نهمین ‏سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و ‏تکنولوژی (‏9th SASTech‏)‏، مشهد، 29 آبان ‏‏1393
46- شیوا ثابتی، محسن فیضی، فاطمه مهدیزاده سراج، ظریف؛ روش های ایجاد آسایش حرارتی پوسته بنا در مسکن بومی (اقلیم گرم و خشک)، 2nd International Congress on structures, Architecture & Urban Development، تبریز، 26-28 آذر 1393
45- فاطمه مهدیزاده سراج، نیما ولی بیگ، رضایی بنا، انسیه مؤذن؛ بررسی راهکارهای الگوی توسعه منطقه 12 تهران جهت حفاظت از میراث فرهنگی در برابر زلزله و معرفی روشهای بهسازی لرزه ای بناهای تاریخی با مصالح بنایی بر اساس نشریه 360، اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی، همدان، 9 مرداد 1393
44- فاطمه مهدیزاده سراج، نیما ولی بیگ، رضایی بنا، انسیه مؤذن؛ حفاظت پیشگیرانه و مداخلات حداقل با بهره گیری از شناخت رفتار لرزه ای بنا؛ نمونه موردی: ساختمان دیوان خانه عمارت مسعودیه، اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی، همدان، 9 مرداد 1393
43- آزاده نوری فرد، فاطمه مهدی زاده سراج، محمدرضا تابش پور، محسن وفامهر؛ اقدامات مؤثر در فرایند طراحی ساختمانهای میان مرتبه متعارف جهت جلوگیری از عملکرد لرزه ای نامطلوب دیوارها، سمپوزیوم بررسی سازه ای دیوارهای جدا کننده، تهران، انجمن مهندسین محاسب، 26 و 27 فروردین 1393
42- Fatemeh Mehdizadeh Saradj, Farhang Mozafar, Reyhaneh Sajjad; Preserving values by the application of aesthetic principles of historic urban sites during development, International Symposium on “Revisiting Kathmandu. Safeguarding living urban heritage”, Kathmandu, Nepal, 25-30 Nov. 2013
41- Fatemeh Mehdizadeh Saradj, Mehrdad Hejazi; A multilevel approach in planning risk management for built heritages located in high density urban areas – case study: Ali Qapu– a historical building in Naqsh-i-Janah World Cultural Heritage Site in Isfahan, Iran, International Symposium on “Revisiting Kathmandu. Safeguarding living urban heritage”, Kathmandu, Nepal, 25-30 Nov. 2013
40- Hanieh Sanayeayan, Fatemeh Mehdizadeh Saradj, Placement of semi-enclosed spaces and energy demand In contemporary buildings in Iran, PLEA2013 – 29th Conference, Sustainable Architecture for a Renewable Future, Munich, Germany, 10-12 September 2013
39- فاطمه مهدیزاده سراج، غلامرضا جاپلقی؛ هویت زایی و هویت زدایی؛ ارزیابی تاثیرات احداث حمل و نقل ریلی سریع بر وجوه فرهنگی- میراثی شهرها، سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن ICRARE2013، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 11 اردیبهشت 1392
38- Fatemeh Mehdizadeh Saradj, Atefeh Nikoogoftar; Iranian asbads (windmills), an adobe machinery system in the cultural landscape of southern and eastern parts of iran, Terra 2012- XI International Conference on the study and conservation of earthen architecture heritage – Seismo adobe 2012, Lima, Peru, April 2012
37- Fatemeh Mehdizadeh Saradj, Elham Moosavian; The investigation on the influence of floor-plan shapes on the seismic behavior of local habitats of central southern khorasan-iran, Terra 2012- XI International Conference on the study and conservation of earthen architecture heritage – Seismo adobe 2012, Lima, Peru, April 2012
36- ابوالفضل حیدری،  فاطمه مهدیزاده سراج، علی حیدری؛ شناخت همه جانبه کاربران در طراحی مسکن روستایی امروز، مؤثر در ارتقاء شاخص مقبولیت و کارایی آنها، نخستین کنفرانس انسان شناسی ایران، یزد، 13 و 14 اردیبهشت 1391
35- فاطمه مهدیزاده، نعیمه خوانساری؛ احیای زندگی پیاده شهری در بافت تاریخی - نمونه موردی گذر سرخاب تبریز، همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر، تهران، 15 اسفند 1390
34- فاطمه مهدیزاده سراج، معصومه هاشمی؛ بررسی راهکارهای مرمت قنات های شهر ماهان و تاثیر آن بر احیاء خانه باغ ها، همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب، یزد، 2 اسفند ماه 1390
33- نیما ولی بیگ، فاطمه مهدیزاده سراج، فرهاد تهرانی؛ سازه های ماندگار روستایی، الگوپذیری هندسی، پایداری، اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعۀ روستایی، مشهد، 23 و 24 آذر ماه 1390
32- نیما ولی بیگ، فاطمه مهدیزاده سراج، فرهاد تهرانی؛ پل های تاریخی کردستان، نماد زیبایی، هندسه و پایداری، اولین همایش ملی جلوه های فرهنگی استان کردستان، سنندج، 27 مهر 1390
31- فاطمه مهدیزاده سراج؛ منظر فرهنگی و زیباسازی شهر مدرن، دومین نشست تخصصی بین المللی زیباشناسی منظر شهری، تهران، 23 شهریور 1390
30- Asghar Moradi, Fatemeh Mehdizadeh Saradj, Sakineh Tajeddini, The effect of sustainable urban infrastructures on the process of formation of historic cities in Iran, The 5th International Symposium on Advances in Science and Technology- SASTech, Mashad, Iran, May 2011
29- فاطمه مهدیزاده سراج، سکینه تاج­الدینی؛ وقف، الگوی نظارت و ارزیابی اقدامات شهرسازی و حفاظت شهری پایدار، نخستین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی، تبریز، 21 و 22 اردیبهشت 1390
28- فاطمه مهدیزاده سراج، سکینه تاج­الدینی؛ حفاظت شهری پایدار، همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار، استهبان، 11 اسفند 1389
27- محمدرضا کریمی آذری، سیدباقر حسینی، فرهنگ مظفر، فاطمه مهدیزاده سراج؛ اصول طراحی مسکن با رویکردی به پرورش خلاقیت کودکان، خلاقیت شناسی، TRIZ، مهندسی و مدیریت نوآوری ایران، تهران، 5 و 6 آبان 1389
26- فاطمه مهدیزاده سراج، عباس یزدانفر، عاطفه نیکوگفتار؛ احیاء و بازآفرینی بافت های تاریخی و فرسوده از طریق دگرگون سازی منظر شهری، همایش ملی منظر شهری، تهران، 7 الی 8 آذر ماه 1389
25- M.R. Aslani, Farhang Mozfar, Fatemeh Mehdizadeh Saradj; The presentation of convex mirror works in the architectural decorations of the Shah Soleiman's Palace, The international conference of Islamic Arts & Architecture, Lahour, Pakistan, 14-16th November 2008
24- فرهنگ مظفر، فاطمه مهدیزاده سراج، ریحانه سجاد؛ از منظر تا سیمای شهری و چالش هویت در شهر أصفهان، همایش ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری أصفهان، أصفهان، 2 الی 3 تیر ماه 1389
23- Maryam Rafiee, Fatemeh Mehdizadeh Saradj; Removal of Black Crusts on Historic Stoneworks  By the Use of Sulfate Reducing Bacteria, Youth in conservation of cultural heritage, YOCOCU 2010, Palermo, Rome, Italy, May 2020
22- فرهاد تهرانی، فاطمه مهدیزاده سراج، نیما ولی بیگ؛ ریخت شناسی پوشش های تاقی مسکن روستایی ایران،کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا، زاهدان، 8 الی 9 مهر ماه 1388
21- فاطمه مهدیزاده سراج، سکینه تاج الدینی؛ هندسه ی طراحی و مصرف انرژی در معماری بومی؛ مطالعه ی موردی سیستم گرمایش حمامهای سنتی (حمام روستای صخره ای میمند)، دومین همایش ملی فناوری های بومی ایران، تهران، 29 و 30 اردیبهشت 1388
20- فاطمه مهدیزاده سراج، طناز طباطبایی؛ معماری بومی، شهر بومی - تاثیرات زمینه ی شهری در تعیین ساختار معماری بومی، دومین همایش ملی فناوری های بومی ایران، تهران، 29 و 30 اردیبهشت 1388
19- فاطمه مهدیزاده سراج، نیما ولی بیگ؛ کاربرد دانش هنداچک در پوشش های بومی ایرانی، دومین همایش ملی فناوری های بومی ایران، تهران، 29 و 30 اردیبهشت 1388
18- فاطمه مهدیزاده سراج، مهرداد حجازی، شیما رحیمی؛ مرمت گوشه سازیهای گنبدهای ایرانی نقطه تبلور حضور همزمان معماران و مهندسین سازه، هشتمین کنگرۀ بین المللی مهندسی عمران (8icce شیراز، 23 اردیبهشت ماه 1388
17- فاطمه مهدیزاده سراج، طناز طباطبایی؛ نقش دانه های ارزشمند ارزشمند تاریخی در خوانایی بافتهای فرسوده، همایش بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری، مشهد، 20 و 21 آذر ماه 1387
16- فاطمه مهدیزاده سراج، عباس ترکاشوند، علیرضا فارسی؛ کاربرد سینما در آموزش حس مکان و زمان به دانشجویان معماری در مقیاس خرد تا کلان، دومین همایش سینما و معماری، با تاکید بر "زندگی شهری"، تهران، 29 آبان ماه 1387
15- فاطمه مهدیزاده سراج، کریم مردمی؛ معیارهای قضاوت پروژه های طراحی معماری، ص ص: 491-514، سومین همایش آموزش معماری؛ بررسی چالش ها، جستجوی راه کارها، تهران، 19 آبان 1387
14- فاطمه مهدیزاده سراج، ساناز جعفرپور؛ ارزیابی، حفاظت و مقاوم­سازی پل­های قوسی بنائی غیرمسلح تبریز (مطالعه موردی روی پل منصور)، کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای، تبریز، 29 مهرماه لغایت 1 آبان ماه 1387
13- فاطمه مهدیزاده سراج، شیما رحیمی؛ احیای یکپارچگی در بهسازی و مقاوم سازی بافتهای تاریخی در برابر زلزله (مطالعه موردی: بازار کاشان)، همایش ملی مقاوم سازی یزد، یزد، 5-7 شهریور 1387
12- فاطمه مهدیزاده سراج، فاطمه معصومیان؛ طراحی نما در بافتهای تاریخی، همایش شهر برتر، طرح برتر، همدان، مرداد 1385
11- فاطمه مهدیزاده سراج؛ استفاده بهینه و مؤثر از انرژیهای پاک تنها راه حل حفظ محیط زیست، همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست، تهران، 7-9 خرداد ماه 1387
10- فاطمه مهدیزاده سراج، شقایق ترک زبان؛ ضوابط طراحی معماری در ساخت و سازهای جدید در بافتهای قدیمی منطقه زاگرس، اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس، سنندج، 11-13 اردیبهشت 1387
9- Fatemeh Mehdizadeh Saradj; Preservation by using natural resources - Detailed investigation towards the applicability of BADGIR in the preservation of internal material, Old World Technologies Adapting in the New World, Architectural Preservation Technology Institute, San Juan, Puerto Rico, USA, November 3-7, 2007
8- Fatemeh Mehdizadeh Saradj; Adjusting a Systematic Table to Predict the Damage and Strengthen Historical Buildings with Different Limits of Budget, the international conference of Seismic Retrofitting, Tehran, 24-27th April 2006
7-  Fatemeh Mehdizadeh Saradj; Strengthening Unreinforced masonry buildings against earthquakes, Raising the Grade for Preservation, Texas, USA, Architectural Preservation Technology Institute, 4-7th November 2004
6- Fatemeh Mehdizadeh Saradj; Cracks and pathology of masonry domes, 12th Iranian Researchers Conference in Europe (IRCE), Manchester, UK, 3rd July 2004
5- Fatemeh Mehdizadeh Saradj; Diagnosis of cracks in masonry buildings, 12th Iranian Researchers Conference in Europe (IRCE), Manchester, UK, 3rd July 2004
4- Fatemeh Mehdizadeh Saradj; Seismic issues in the design process, 10th Iranian students’ seminar, Birmingham, UK, 28th June 2003
3- Fatemeh Mehdizadeh Saradj; Fundamental ethics in the conservation of historical buildings, 9th Iranian students’ seminar, Birmingham, UK, 29th June 2002
2-Fatemeh Mehdizadeh Saradj; Protection of historical buildings against earthquake, 8th Iranian students’ seminar, Manchester, UK, 7th May 2001
1- Fatemeh Mehdizadeh Saradj; Earthquake prediction and life safety, 7th Iranian students’ seminar, Manchester, UK, 21st May 2000

کتب تالیفی
8- فاطمه مهدیزاده سراج، ناهید طهماسبی بلداجی؛ طراحی معماری میان‌افزا در عرصه بناهای تاریخی ایران، 270 صفحه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1402

7- فهیمه میرزایی، سیما هاشمی، فاطمه مهدیزاده سراج؛ سیاست‌ها و قوانین اجرایی انرژی در ایران، 85 صفحه، انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین، 1400
6- - فاطمه مهدیزاده سراج؛ آسیب شناسی و ارزیابی فنی بناهای تاریخی، 364 صفحه،  انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1393 
5- Mehrdad Hejazi, Fatemeh Mehdizadeh Saradj; Persian Architectural Heritage: Architecture, Structure and Conservation (Online), 527 Pages, Wessex Institute of Technology, 2015
4- Mehrdad Hejazi, Fatemeh Mehdizadeh Saradj; Persian Architectural Heritage: Architecture, 171 pages, Wessex Institute of Technology, 2014
3- Mehrdad Hejazi, Fatemeh Mehdizadeh Saradj; Persian Architectural Heritage: Structure, 188 pages, Wessex Institute of Technology, 2014
2- Mehrdad Hejazi, Fatemeh Mehdizadeh Saradj; Persian Architectural Heritage: Conservation, 136 pages, Wessex Institute of Technology, 2014
 
1- (Fatemeh Mehdizadeh Saradj, Mehrdad Hejazi) & (Fatemeh Mehdizadeh Saradj, Farhang Mozafar, Reyhaneh Sajad); two chapters in the book: Revisiting Kathmandu, UNESCO Publishing in Kathmandu, 2014

ترجمه کتب
3- فرهنگ مظفر، فاطمه مهدیزاده سراج، حمید فرهمند بروجنی؛ نگره ی نگاهداشت معاصر، 227 صفحه، انتشارات گلدسته، 1389

2- فاطمه مهدیزاده سراج، فاطمه وفا؛ 100 خانه – مجموعه‌ای از بهترین خانه‌های جهان، 379 صفحه، انتشارات سروش دانش، 1387
1- فاطمه مهدیزاده سراج؛ رساله ی پایانی، راهنمای پژوهشگران و دانشجویان معماری و شهرسازی، 420 صفحه، انتشارات سروش دانش، 1387
مقالات و گزارش در روزنامه‌ها و وب‌سایت‌های خبری معتبر
آثار علمی برگزیده در جشنواره‌های علمی داخلی و بین المللی

جایزه مریم میرزاخانی در چهارمین جشنواره ملی زن و علم؛ برگزیده کشوری در گروه هنر و رده سنی 40 تا 65 سال؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1400

تیم برگزیده (فاطمه مهدیزاده سراج، فهیمه میرزایی، گلریز حمیدی و همراهی سعاد صریحی) در مسابقه ملی طراحی ساختمان انرژی صفر – از بین دهها پروژه دریافتی، پژوهشگاه نیرو، جهاد دانشگاهی، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، 1397
طرح‌های تحقیقاتی
17- فاطمه مهدیزاده سراج؛ هوش مصنوعی مولد و آینده حرف مورد پژوهی: طراحی و نگهداشت ساختمان، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1402

16- فاطمه مهدیزاده سراج؛ شیوه‌های سنتی و مدرن در ساخت، مرمت، و استحکام‌بخشی بناهای تاریخی با مصالح بنایی غیر مسلح، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1401
15- فاطمه مهدیزاده سراج؛ جزئیات ساختاری و حفاظت از بناهای تاریخی بنایی، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1400
14- فاطمه مهدیزاده سراج؛ شناخت و ارزیابی طراحی معماری میان افزا در عرصه بنا‌های تاریخی ایران، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1399
13- فاطمه مهدیزاده سراج؛ تدوین مبانی، اصول، مفاهیم و رویکردهای مرتبط با اصالت در مرمت بناهای تاریخی ایران، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1397
12- فاطمه مهدیزاده سراج؛ تعامل مابین اصالت، یکپارچگی و خوانایی در مقاوم سازی لرزه ای بناهای تاریخی، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1396
11- فاطمه مهدیزاده سراج؛ طراحی زمینه ای معماری در محوطه های تاریخی، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395
10- فاطمه مهدیزاده سراج؛ استراتژی تصمیم گیری جهت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1394
9- فاطمه مهدیزاده سراج؛ آسیبها و عارضه ها در ابنیه تاریخی؛ شناخت، درمان، به کارگیری فناوری مدرن، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1393
8- فاطمه مهدیزاده سراج؛ مقاوم سازی ساختمانهای تاریخی با مصالح بنایی در مقابل زلزله، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1392
7- مهرداد حجازی، فاطمه مهدیزاده سراج؛ مستندسازی ارتباط مابین فرم، سازه، هندسه، زیبایی و معنا در معماری اسلامی ایران، پژوهشکدۀ هنرهای سنتی اصفهان وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1391
6- فاطمه مهدیزاده سراج؛ ارزیابی آموزش مرمت در معماری، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1390
5- فاطمه مهدیزاده سراج؛ ارزیابی فنی ابنیۀ تاریخی، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389
4- فاطمه مهدیزاده سراج؛ مورفولوژی طاقهای بنایی تاریخی ایران، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388
3- فاطمه مهدیزاده سراج؛ آنالیز منظر شهری بم، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1387
2- فاطمه مهدیزاده سراج؛ امکان سنجی لابراتوارهای موجود در ایران مرتبط با ابنیه، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1386
1- فاطمه مهدیزاده سراج؛ شناخت ترک در ساختمانهای با مصالح بنایی، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1385
برگزاری کارگاه‌های ملی و بین‌المللی
- برگزاری کارگاه آموزشی برای مسئولین آتش نشانی در ارتباط با حفاظت از بناهای تاریخی در مقابل حریق، با عنوان: "روند برنامه ریزی جهت نجات بخشی بناها و محوطه های تاریخی در مواقع بحران"، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، شهریور 1398

- برگزاری کارگاه و سمینار آموزشی در شهرداری تبریز با عنوان: "روشهای نوین مقاوم سازی بناهای تاریخی و میراث ماندگار"، در ارتباط با فعالیتهای تبریز پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2018، شهرداری تبریز و سازمان میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی، شهریور 1395
- برگزاری کارگاه آموزشی در " هشتمین کنفرانس بین المللی رشد و توسعه شهری و حفاظت بافت تاریخی در حوزه اوراسیا"، با عنوان: (Acquaintance with architectural design methods in the context of historical cities)، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهر 1394
- میزبانی  کارگاه آموزشی با همکاری مشترک دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه فنی برلین (TU Berlin)، با عنوان: Community Mapping and Neighborhood Re-Generation، دانشگاه علم و صنعت ایران، اردیبهشت و خرداد 1393
- ارائه کارگاه تخصصی فناوری بومی و مدیریت بحران در میراث فرهنگی، دومین همایش ملی فناوری های بومی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388
سخنرانی در مجامع علمی داخل و خارج از کشور
-
سخنران کلیدی در هشتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران، با عنوان: " هوش مصنوی مولد و آینده مشاغل"، 15 آبان 1402

- ارائه سخنرانی در نهمین نشست مجازی مشاوران امور زنان و خانواده دانشگاه­ها، مراکز آموزش عالی، با عنوان: "الگوی مردانه، شایسته سالاری، متناسب سازی قوانین با الزامات مختص بانوان"، 28 اردیبهشت 1400
- ارائه سخنرانی در پژوهشگاه میراث فرهنگی با عنوان "برنامه ریزی و تصمیم سازی برای مقاوم سازی لرزه ای بناهای تاریخی در حاشیه همایش بین المللی بهسازی لرزه ای بناهای تاریخی، پژوهشگاه میراث فرهنگی، اسفند 1394
- سخنران کلیدی  در هشتمین کنفرانس بین المللی رشد و توسعه شهری و حفاظت بافت تاریخی در حوزه اوراسیا، Scientific and Technical Consultation Meeting (Topic: Nature and Landscape)، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهر 1394
اختراعات و اکتشافات
1-
ثبت اختراع خانه اسکان موقت تاشو و سبک پلی کربنات، توسط اداره ثبت اختراعات مطابق نامه شماره 18104- 34- 97 مورخ 27/8/97، به جهت نوآوری، تازگی در سطح دنیا، گام ابتکاری و قابلیت کاربرد صنعتی
افتخارات، کسب رتبه در جشنواره‌های معتبر ملی و بین‌المللی، کسب رتبه در مسابقات معتبر ملی و بین‌المللی

10- جایزه مریم میرزاخانی در چهارمین جشنواره ملی زن و علم، برگزیده کشوری در گروه هنر و رده سنی 40 تا 65 سال، برگزاری توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – معاونت فرهنگی و اجتماعی، و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، تیرماه 1400
9- دریافت جایزه ملی ساختمان انرژی صفر، تیم برگزیده در مسابقه ملی طراحی ساختمان انرژی صفر از بین دهها پروژه دریافتی، برگزاری توسط پژوهشگاه نیرو، جهاد دانشگاهی، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، 1397
8- کسب عنوان استاد برجسته، استاد منتخب از منظر کیفیت آموزشی و آداب علمی و اجتماعی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1396
7- دریافت تقدیرنامه روز بین الملل دانشگاه علم و صنعت ایران، جهت همکاری مستمر در تبادل دانشجویان کارآموز با خارج از کشور تحت برنامه آیسته، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395
6- کسب عنوان پژوهشگر برتر، رتبه اول دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1393
5-  پژوهشگر و هیئت علمی برگزیده زن در سطح دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1391
4- مقام دوم پژوهشگر برتر و برگزیده دانشکده معماری و شهرسازی در هفته پژوهش، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389
3- پژوهشگر برتر گروه هنر در سطح کشور ایران، دریافت لوح سپاس در یازدهمین دورۀ تجلیل از برترینهای پژوهش و فناوری از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1389
2- Awards  Ann de Fort-Menar، دریافت جایزه جهت ارائه برجسته ترین مقاله در ارتباط با نمایش و استفاده ی عالی در جهت کاربرد تحقیقات تاریخی در حرفه ی حفاظت و نگهداری در سال 2008، توسط موسسه حفاظت از میراث معماری (Architectural Preservation Technology Institute - APTI)، سن ژوان، پرتریکو، آمریکا، دریافت در سال 2009
1- Stipend Award، دریافت جایزه به جهت ارائه مقاله برگزیده و تحقیق برتر در میان دانشجویان دکتری، تگزاس، آمریکا، دریافت در سال 2004
مصاحبه‌ها (تلویزیون، رادیو یا خبرگزاری‌های رسمی کشور)
روایت زنان موفق، برنامه مه‌زاد، جام جم، تاریخ پخش 13 بهمن 1401

رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها، برنامه حیات خلوت، تاریخ پخش 3-5 اردیبهشت 1402
برگزاری رویدادهای علمی و هنری
ارائه و ثبت نظریه کرسی‌پردازی با عنوان"معنا، زیبایی، شکل و سازه در معماری اسلامی ایران" در مرکز نظریه پردازی نقد و مناظره دانشگاه أصفهان، 1392
پایان‌نامه دانشجویان (دکتری)
22- محبوبه مرتضوی (معماری)؛ پیچیدگی و شاخصه‌های آن در ارزیابی زیبایی نماهای آپارتمانی در تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 26 تیر 1401

21- سعاد صریحی (معماری)؛ بهره­وری انرژی در ساختمان­های موجود از طریق بهسازی نما (ساختمانهای اداری شهر تهران)، دانشگاه علم و صنعت ایران، 22 تیر 1401
20- فاطمه ابراهیم زاده (معماری)؛ الگوی بهینه ساختار فضاهای باز مدارس ابتدایی به منظور ارتقای تحرک جسمانی )مورد پژوهی؛ مدارس دخترانه قائمشهر(، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، 10 خرداد 1401
19- فهیمه میرزایی (معماری)؛ مدل ارزیابی و بهبود فرایند طراحی معماری مسکن روستایی با هدف کاهش مصرف انرژی ساختمان در اقلیم سرد (مورد پژوهی: مسکن‌های روستایی مناطق کوهستانی استان تهران)، دانشگاه علم و صنعت ایران، 22 تیر 1400
18- فرزاد زربخش (مرمت)؛ تدوین مدل مداخله در باززنده سازی حمام های تاریخی (مورد مطالعاتی حمام های اقلیم سرد منطقه آذربایجان)، دانشگاه هنر أصفهان، 10 اسفند 1399
17- فاطمه یارمحمد (معماری)؛ اصول طراحی نمای ساختمانهای اداری با استفاده از سیستمهای خورشیدی در جهت کاهش آلاینده‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، 11 آبان 1399
16- ساویز طیاح (معماری)؛ تبیین مدل فرآیند طراحی معماری مبتنی بر رویکرد بیونیک با هدف ارتقا خلاقیت هدفمند، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، 24 تیر 1399
15- ایمان میرشجاعیان حسینی (معماری)؛ ارائه الگویی برای پوسته خارجی نمایی ساختمان های پایدار بلند مرتبه مسکونی در راستای بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان؛ نمونه موردی : شهر مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد زاهدان، 29 اردیبهشت 1399
14- یاور رستم زاده (معماری)؛ تبیین مدل طراحی معماری مسکن روستایی در روند بازسازی بعد از وقوع زلزله با رویکرد مشارکت مردمی؛ موردپژوهی: مناطق روستایی استان اردبیل، دانشگاه علم و صنعت ایران،  29 مهر 1398
13- مریم شاهپری (معماری)؛ تدوین راهبردهای طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد پیش ساختگی به منظور ارتقا بهره وری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، 4 شهریور 1398
12- بابک مطیعی (معماری)؛ بررسی تاثیر روش های تدریس آتلیه ای معماری به صورت ترکیب و تجزیه در دروس پیش نیاز طراحی معماری، بر هوش هیجانی، انگیزه تحصیلی و خلاقیت دانشجویان معماری، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سنندج، 14 تیر 1397
11- محمد منگلی (مرمت)؛ تأثیر اقلیم و بستر بر پیدایش معماری دستکند روستای میمند (با رویکرد حفاظت)، دانشگاه هنر أصفهان، 10 اسفند 1396
10- مصطفی قلی پور (معماری)؛ تبیین و ارزیابی مؤلفه های انطباق ابزارهای نوین نور روز با ساختمان نورگیرهای متداول ساختمانهای میان مرتبه تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 15 بهمن 1396
9- محسن کشاورز (مرمت)؛ ارائه الگوی  برنامه درسی رشته کارشناسی مرمت بناهای تاریخی - جهت ارتقاء توانمندی های دانشجویان، مطابق با نیازهای حوزه عمل در مرمت بناهای تاریخی ایران، دانشگاه هنر أصفهان، 26 تیر 1396
8- آزاده نوری فرد (معماری)؛ ارائه مدلی برای جانمایی و  تعیین مشخصات هندسی  دیوارهای غیرسازه ای در مراحل پایانی طراحی پایه معماری جهت ارتقای رفتار لرزه ای ساختمان، دانشگاه علم و صنعت ایران، 10 اردیبهشت 1396
7- الهام موسویان (معماری)؛ توسعه ابزار پشتیبان طراحی تعاملی جهت تولید مدل بهینه توپولوژیک سازه ای- معماری برای سازه های بنایی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 7 آذر 1395
6- حجت الله عبدی اردکانی (معماری)؛ تحلیل انتقادی تاریخ حفاظت معماری در ایران (با تکیه بر بناهای گنبد سلطانیه، مسجد جامع اصفهان و مسجد جامع ساوه)، دانشگاه علم و صنعت ایران،  16 اسفند 1394
5- سید مهدی مداحی (معماری)؛ خوانش و فهم پیوند کالبد خانه و شیوه زندگی در معماری بومی (نمونه موردی: سکونتگاههای بومی جنوب خراسان – شهر بشرویه)، دانشگاه علم و صنعت ایران، 4 مهر 1394
4- ریحانه سجاد (مرمت)؛ صیانت بافت فرسوده تاریخی از طریق افزایش حس تعلق و ارتقای ارزشهای زیباشناسانۀ بافت، دانشگاه هنر أصفهان، تابستان 1393
3- هانیه صنایعیان (معماری)؛ تأثیر شکل و همجواری فضای نیمه باز بر میزان مصرف انرژی، دسترسی به نور خورشید، و تهویه درون ساختمان )نمونه موردی: بناهای مسکونی متداول شهر تهران(،دانشگاه علم و صنعت ایران، 5 بهمن 1393
2- رزا وکیلی نژاد (معماری)؛ تاثیر ترکیبی ویژگیهای کالبدی پوسته بنا و الگوهای تهویه بر میزان مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی (نمونه موردی ساختمانهای تهویه یکطرفه در اقلیم گرم و خشک شیراز)، دانشگاه علم و صنعت ایران، 12 تیر 1392
1- نیما ولی بیگ (مرمت)؛ رابطه بین هندسه نظری – عملی و پایداری تاق­های آهنگ آجری ایرانی، دانشگاه هنر أصفهان، شهریور 1391
پایان‌نامه دانشجویان (کارشناسی ارشد)
137- زهرا پیرجمالی (مرمت معماری): طرح بازنمایی تحولات کاخ هشت بهشت و باغ بلبل بر پایه اسناد تاریخی با بهره گیری از تکنولوژی واقعیت افزوده، 29 فروردین 1403

136- نگار نورماه (مرمت شهری): حفاظت از خیابان سی تیر با رویکرد پیاده مداری (پیاده راه، جایی برای ماندن)، 16 اسفند 1402
135- سارا بیگ امیری (معماری – فرهنگی، آموزشی): طراحی دبستان ابتدایی با رویکرد افزایش خلاقیت و نوآوری در کودکان مدارس ابتدایی کرمانشاه، 7 اسفند 1402
134- فریده جعفری (مرمت شهری): ارائه طرح مدیریت گردشگری گذر ارتباطی مناره‌های سلجوقی، به منزله بخشی از قطب گردشگری مناره‌های أصفهان، 28 بهمن 1402
133- عذرا عمران نیک (مرمت معماری)؛ طرح حفاظت میراث معماری خانه داداشپور در بابل با تاکید بر حمایت از بناهای تاریخی در برابر آتش سوزی، 7 بهمن 1402
132- آلاله بناگر (مرمت معماری)؛ مرمت و احیاء حسینیه شاهان‌دشتی آمل با تاکید بر بازشناسی مفاهیم و الگویابی تزئینات، 24 تیر 1402
131- مریم پورمراد (فناوری معماری - استحکام بخشی بناهای تاریخی)؛ ارائۀ پلان مدیریت بهسازی لرزه‌ای مناره‌های تاریخی (مورد پژوهی: مناره‌ علی اصفهان)، 22 اسفند 1401
130 - طیبه امامی (مرمت معماری)؛ شناخت و معاصر سازی حمام تاریخی حسن خان در تکیه معاون‌الملک در کرمانشاه، 15 اسفند 1401
129- هلیا ولی (مرمت معماری)؛ بررسی روش­های نوین در استحکام­بخشی و مقاوم­سازی سازه­های آجری (نمونه موردی: بقعه پیرجارسوز بردسیر و مقبره خواجه اتابک کرمان)، 30 آبان 1401
128- میترا نمکی (مرمت معماری)؛ ارائه اصول مرمتی محورهای فرعی منتهی به راسته امامزاده یحیی با بهره گیری از مشارکت مردمی با تاکید بر گذر نواب، 16 مهر 1401
127- آنوشا افتاده (معماری (فرهنگی - آموزشی))؛ طراحی کانون پرورش فکری و رشد خلاقیت کودکان و نوجوانان 6 تا 12 سال با رویکردی برانگیزش حس کنجکاوی، 11 مهر 1401
126- الهام سادات پارسائیان (مرمت معماری)؛ هویت بخشی به شاخص های موثر بر ارتقا پایداری اجتماعی راسته ی شرقی ـ غربی  بازارخان یزد، 30 شهریور 1401
125- مرجان یاورزاده (مرمت شهری)؛ طرح باززنده سازی گذر شیخ بهایی در جنوب مسجد عتیق اصفهان به منزله ی بخشی از محور گردشگری فرهنگی، 30 شهریور 1401
124- فاطمه محسنی (مرمت شهری)؛ طرح ساماندهی و مرمت واحیای یکپارچه محدوده تکیه بزرک وتکیه کوچک و بخش جنوبی بازار تجریش، 30 شهریور 1401
123- ملیکا غنوی گیلانی (مرمت شهری)؛ سازماندهی بافت تاریخی ساغری سازان با رویکرد رونق  گردشگری و ارتقای کسب و کارهای گروهی، 28 شهریور 1401
122- مهدیه کیهانی بروجنی (مرمت شهری)؛ طرح بازخوانی بافت تاریخی بروجن و طرح ساماندهی شبکه ارتباطی تک دانه­های تاریخی، 20 تیر 1401
121- نداسادات عبداللهی (مرمت شهری)؛ مستند سازی تحولات سیمای بنای شیخ لطف‌الله و بافت پیرامون آن بر پایه اسناد تاریخی با بهره گیری از تکنولوژی واقعیت افزوده، 30 خرداد 1401
120- زهرا محمدی (مرمت شهری)؛ دستیابی به مرمت بنیادی روستای قارنه با رویکرد بهینه سازی ساخت و ساز در روستا، اول خرداد 1401
119- سارا حسن پور (مرمت شهری)؛ طرح ساماندهی خیابان عبید زاکانی با رویکرد بازآفرینی شهری، اول خرداد 1401
118- سونیا نجف اشرفی (مرمت معماری)؛ طرح حفاظت و مرمت مسجد جامع ارومیه با تکیه بر بازخوانی اثر، 5 اردیبهشت 1401
117- شیما حقگو (مرمت شهری)؛ ساماندهی و حفاظت بازار تاریخی تجریش با رویکرد مدیریت مشارکتی (با تاکید بر تکیه تجریش)، 24 اسفند 1400
116- مریم جوانمردی (معماری – پایداری)؛ طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی در قصردشت شیراز با تاکید بر بازآفرینی ارتباطات همسایگی، 22 اسفند 1400
115- الهام سادات حسینی (مرمت شهری)؛ طرح ساماندهی و ارائه استراتژیهای مرمت گذر هارونیه اصفهان با رویکرد سرزندگی، 18 اسفند 1400
114- فاطمه حجت (مرمت شهری)؛ طرح ساماندهی میدان کهنه قم با تاکید بر لزوم مشارکت مردمی، 18 اسفند 1400
113- سمیه لطیفیان (مرمت شهری)؛ ساماندهی بافت تاریخی ارگ قورتان مبتنی بر رویکرد توسعه پایدار و ماندگار، 17 اسفند 1400
112- امیرمحمد شیرین پور (مرمت شهری)؛ بررسی طرح های بالادست در نظام مداخله در هسته تاریخی شهرها؛ نمونه موردی: شهر نایین، 30 بهمن 1400
111- محمد حسین مهدوی قهساره (مرمت شهری)؛ ارتقاء تابآوری بافت تاریخی محدوده بازارچه حسنآباد اصفهان با رویکرد توان مقابله با زلزله، 16 بهمن 1400
110- امیرحسین خرازی (مرمت شهری)؛ طرح بهسازی و مرمت منطقه مجیدیه جنوبی تهران با تاکید بر هویت آفرینی محلی، 16 آبان 1400
109- صدف بی آزار (مرمت شهری)؛ طرح ساماندهی و ارتقای سطح زندگی ساکنین روستای رکن آباد میبد، 15 شهریور 1400
108- الهه ایروانی (مرمت شهری)؛ ساماندهی بازارتاریخی نیشابور بارویکرد استفاده از پتانسیل فضاهای گمشده، 14 شهریور 1400
107- پارمیدا افضلی (مرمت شهری)؛ باز زنده سازی بافت تاریخی شهری و احیا کیفیت زندگی در محله نعلبندان شهر گرگان (با رویکرد مشارکت جویی در احیای حیات ساکنین(، 10 شهریور 1400
106- سارا علی آبادی (مرمت معماری)؛ باززنده سازی خانه های تاریخی تهران با توجه به فرهنگ و ادبیات معاصر ایران. نمونه موردی: خانه جلال آل احمد، 10 شهریور 1400
105- سمیرا شوکتی (مرمت معماری)؛ آرامگاههای منطقه شمال خوزستان، با تکیه بر مرمت و احیاء آرامگاه یعقوب لیث صفاری، 23 تیر 1400
104- مهیا شیخی (مرمت معماری)؛ مرمت و احیاء خانه صادق هدایت با تکیه بر فرهنگ و ادبیات معاصر ایران، 18 خرداد 1400
103- زهرا جلیلی (مرمت معماری)؛ مرمت و احیای روستای صخره ای چراغیل با رویکرد نقد و بررسی نمونه مشابه در کشور ترکیه، 10 خرداد 1400
102- محمدعلی عسگریان (معماری - پایداری)؛ طراحی یک خانه قابل حمل خودکفا، 30 اذر 1399
101- مائده احمدی (معماری - پایداری)؛ طراحی مرکز نوآوری دانشگاه علم و صنعت با رویکرد ارتقاء سلامتی برای دستیابی به رضایت کارمندان از محیط کاری، 02 آذر ماه 1399
100- آذین میرانی (معماری، آموزشی - فرهنگی)؛ طراحی مدرسه برای نوجوانان دارای اختلال اتیسم با نگاهی بر نظریه طراحی حسی (مفهوم محیط حسی)، 01 آذر ماه 1399
99- گلوش عبدالله زاده (مرمت شهری)؛ باززنده سازی و ساماندهی کاروانسراهای موجود در بافت بازار شهر رشت با رویکرد حفظ ارزش های معماری و تاریخی مستتر در بنا و بستر طرح، 29 آبان ماه 1399
98- لیلا غلامی (مرمت شهری)؛ نقش‌آفرینی نقاشان در مستندسازی، بازخوانی و حفاظت از ارزش‌های میراث شهری (نمونه موردی میدان نقش جهان اصفهان)، 28 آبان ماه 1399
97- فاطمه قادری (مرمت معماری)؛ حفاظت ، مرمت و احیای خانه ظریف مشهد با رویکرد به روزآوری بنا، 28 آبان ماه 1399
96- احسان خضرلوی اقدم (معماری - پایداری)؛ طراحی مرکز یادگیری مادام العمر در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و ایجاد خودکفایی در زیستگاه های کوچک مقیاس ایران: نمونه موردی شهر فیرورق، 30 مهرماه 1399
95- امید خسروی راد (مرمت معماری)؛ خوانش، حفاظت و تدوین پلان مدیریت برج و باروی ایلخانی-تیموری شهر تاریخی یزد با رویکرد زمینه­گرایی، 29 مهرماه 1399
94- صدیقه بیانی فرد (مرمت معماری)؛ سامان دهی و بازپیرایی قلعه جلالی کاشان با رویکرد توان بخشی محوطه های تاریخی، 29 مهرماه 1399
93- پریسا وکیلی (مرمت شهری)؛ بررسی نقش پل های تاریخی شهر اصفهان در ایجاد همپیوندی ساختار شهری نمومه موردی: پل شهرستان، 28 مهرماه 1399
92- محمدجواد مرادی (معماری - پایداری)؛ طراحی ساختمانهای هوشمند به مثابه موجود زنده انطباق‌پذیر با محیط بر اساس آسایش حرارتی کاربر )طراحی مسکن برای بومیان ناحیه ی استوایی مهاجرت کرده به شهر Winnipeg کانادا(،27 مهر ماه 1399
91- مهسا احمدی (معماری - پایداری)؛ بهره گیری از نمای دوپوسته در طراحی باغ کتاب زنجان، 30 شهریور 1399
90- مهیا فانی (معماری - مسکن)؛ طراحی مجموعه اقامتی-تفریحی پایدار بوشهر با بهره گیری از عناصر معماری بومی (شناشیرها) به منظور افزایش آسایش حرارتی کاربران، 25 شهریور 1399
89- امیرفاضل مال عزیزی (مرمت شهری)؛ طرح نوسازی و مرمت محله کرناسیون بافت کهن دزفول: با هدف افزایش نرخ گردشگری، 16 شهریور 1399
88- مهسا فرزانه (معماری – آموزشی، فرهنگی)؛ طراحی مجتمع تجاری فرهنگی شهر آمل بر اساس نیازها و خواسته های شهروندان، 25 خرداد 1399
87- زیبا مرادی (مرمت معماری)؛ طرح ساماندهی و پلان مدیریت امامزاده امیر حیدر و امیر احمد امیربنده روستای بیبالان کلاچای گیلان با رویکرد احیای معماری و آیینهای بومی، 20 خرداد 1399
86- فرانک خدایی (معماری - پایداری)؛ طراحی مجموعه مسکونی پایدار با سامانه DSF در شهر تهران، 17 خرداد 1399
85- آرزو کول آبادی (مرمت معماری)؛ طرح مرمت و احیا خانه ی تاریخی محمدی با استناد به الگوی ساختاری، معماری و تزئینات خانه های دوره قاجار مشهد، 11 خرداد 1399
84- کیمیا طبایی زاده (مرمت معماری)؛ بازشناسی فضای معماری تکیه های موجود از طهران قدیم؛ با رویکرد باززنده سازی کالبدی و کارکردی تکایا در زندگی کنونی (نمونه موردی: تکیه سادات اخوی)، 1 دی 1398
83- مهدیس وارسته منش (مرمت معماری)؛ مرمت و باززنده سازی مجموعه شیلات بندر کیاشهر مبتنی بر اهداف توسعه گردشگری پایدار، 27 آذر 1398
82- فرخنده وحدتی (معماری - پایداری)؛ طراحی مجتمع مسکونی در اقلیم گرم و خشک سمنان - با استفاده از پوسته ها با تاخیر حرارتی بالا ، 29 آبان 1398
81- محمد جواد پرویزی (معماری - پایداری)؛ فرم یابی بهینه به لحاظ رفتار حرارتی در طراحی کمپ های سریع الاحداث مدولار با قابلیت جمع و نصب مجدد، 29 آبان 1398
80- ناهید داداشی (مرمت معماری)؛ باززنده سازی مجموعه گذر صالحیه قزوین با رویکرد مسیر پیاده گردشگری، 29 آبان 1398
79- الهه طاهری (معماری – آموزشی، فرهنگی)؛ مدرسه اجتماعی حاشیه نشینان، 27 آبان 1398
78- زهرا (درنا) عزیزی (معماری - پایداری)؛ طراحی برج اداری ، بررسی نقش نمای دوپوسته انطباق پذیر در آسایش محیط داخلی، اول مهر 1398
77- فاطمه زبان بند (مرمت معماری)؛ گردشگری در شهر تبریز با رویکرد کالبدی؛ نمونه موردی یکی از قطب های تاریخی با مشارکت مردمی، 30 تیر 1398
76- سینا حکیمی (مرمت معماری)؛ طرح ساماندهی و مرمت ارسن شیخ احمد جام و پلان مدیریت، 21 تیر 1398
75- فرانک فتاحیه (مرمت شهری)؛ پلان مدیریت بازار تاریخی ارومیه، 5 تیر 1398
74- شقایق مینا (معماری – آموزشی، فرهنگی)؛ طراحی مدرسه ابتدایی با شیوه تدریس واقعیت افزوده با تاکید بر رشد اجتماعی، 31 اردیبهشت 1398
73- سمیرا رمضانی (معماری - مهندسی بیمارستان)؛ بازنگری طرح معماری بیمارستان امید برای بهینه سازی بهره وری از تجهیزات پزشکی با رویکرد برهم کنش (تعامل) فضای درمانی و تجهیزات پزشکی، 27 بهمن 1397
72- دلارا دانشور (معماری - معماری)؛ به کارگیری همزمان تکنولوژی و طبیعت در طراحی معماری ) معماری تکنوارگانیک ) با رویکرد ارتقای انگیزش درونی در افراد جامعه (نمونه موردی طراحی دانشکده معماری در غرب تهران)، 7 بهمن 1397
71- آلاله آیرملو (معماری - معماری)؛ طراحی مرکز کودک در تهران با تاکید بر نقش‌آفرینی  فضای باز و سبز بر خلاقیت کودکان، 7 بهمن 1397
70- سعیده ندایی (مرمت معماری)؛ طرح مرمت و احیاء مجموعه شیخ کلخوران، 30 آبان 1397
69- علی عافیتی (5 آبان 1397)؛ طرح مرمت و باززنده سازی سرای توکل کرمانشاه با تأکید بر بناهای ارزشمند پیرامونی آن به عنوان یک مجموعه گردشگری، 5 آبان 1397
68- علی اصغر شیرزاد (معماری - شهرسازی)؛ تبیین نقش ضوابط شهرسازی در شکل گیری معماری ابنیه نمونه موردی منطقه دو ( محدوده ناحیه 4) شهرداری مشهد، 24 شهریور 1397
67- پرستو خلیلی (معماری - مهندسی بیمارستان)؛ طراحی مراکز جراحی محدود با رویکرد محیط مدیریت پذیر (مورد مطالعه: مراکز جراحی محدود تهران با قابلیت توسعه به مرکز تروما)، 17 شهریور 1397
66- محمد خزایی (مرمت معماری)؛ طرح مرمت و احیاء عصارخانه جماله أصفهان، 27 تیر 1397
65- خاطره معبودی (معماری - معماری)؛ طراحی پارکینگ های طبقاتی در تهران بر اساس الگو های ریاضی و هندسی در نما منطبق بر زمینه، 29 خرداد 1397
64- ثمره خزدوز (معماری - معماری)؛ طراحی عمارت موسیقی با رویکرد به روز رسانی معماری سنتی، 29 خرداد 1397
63- آرزو بیگزاده (مرمت معماری)؛ ساماندهی سایت باستان­شناسی تپه چغاگاوانه در شهر اسلام­آباد غرب با رویکرد حفاظتی، 30 اردیبهشت 1397
62- سمیرا جهانگیری راد (مرمت معماری)؛ طرح مرمت و احیای ساختمان مسکونی اخوان با رویکرد حفاظت از آثار معماری مدرن ایران، 16 اسفند 1396
61- نکیسا کریمی (مرمت معماری)؛ باززنده سازی و توانبخشی شهر تاریخی بلقیس اسفراین، 5 اسفند 1396
60- لیلا میرزایی (مرمت شهری)؛ طرح ساماندهی و احیا گذر شهید مرادی در عودلاجان تهران، 28 بهمن 1396
59- مهدی سواری (مرمت معماری)؛ بررسی تکنولوژی های جدید در استحکام بخشی از سازه های خشتی نمونه موردی خانه خطیبی سمنان، 28 بهمن 1396
58- مرجان مرادی (معماری – فرهنگی، آموزشی)؛ مدرسه اینده با رویکرد تقویت مهارتهای عملی، 26 آذر 1396
57- احسان نوروزی (مرمت شهری)؛ بازآفرینی بافت تاریخی تهران؛ نمونه موردی محله پامنار، 30 آبان 1396
56- مریم ابی زاده (مرمت معماری)؛ مرمت و احیای حمام و شربت خانه افوشته نطنز با رویکرد جذب توریست به منطقه، 30 آبان 1396
55- سید هادی موسوی (مرمت معماری)؛ مرمت و احیای استانداری قدیم شهر رشت، 13 آبان 1396
54- سارا میرزایی (مرمت شهری)؛ بازآفرینی پایدار شهری در بافت تاریخی شهر کرمان با رویکرد گردشگری شهری، 30 مهر 1396
53- حدیث میرزایی (معماری - معماری)؛ جایابی بهینه فضای سبز در نمای ساختمان های مسکونی شهر تهران به منظور کاهش مصرف انرژی و سهولت نگهداری نمای ساختمان در طول عمر مفید آن، 12 مهر 1396
52- ناهید طهماسبی (مرمت شهری)؛ طرح مرمت و ساماندهی مجموعه خانقاهی شاه نعمت الله ولی در باغ شهر ماهان با رویکرد اکوتوریست، 17 مهر 1396
51- علیرضا طاهری (معماری – معماری)؛ دهکده فرهنگ و آیینی گود زینل خان، 12 شهریور 1396
50- علی خسروپور (معماری – معماری)؛ طراحی مقبره غزالی همراه با تجلی نظریات غزالی در طرح مقبره، 12 شهریور 1396
49- پریسا جیران پور (مرمت شهری)؛ باززنده سازی خیابان لاله زار قدیم تهران با طراحی شبکه پیاده روی مبتنی بر پتانسیل نمایشی اصیل منطقه، 27 شهریور 1396
48- سیداکبر شفائی (مرمت شهری)؛ طرح مرمت و باززنده سازی مرکز محلۀ کدیور سمنان و عناصر ارزشمند پیرامون آن با رویکرد اجتماعی، 27 شهریور 1396
47- مهسا صداقت (مرمت شهری)؛ ساماندهی گذرهای تاریخی عباسقلی خان و باغ حسن خان با تکیه بر طرح مرمت و احیای سرای عزیز الله اف، 30 بهمن 1395
46- فاطمه ارفع (مرمت معماری)؛ طرح مرمت مسجد شیخ علی اکبر شاهرود و بررسی و ساماندهی نیازهای هم جوار، 30 بهمن 1395
45- الهام حاجی احمدی (مرمت شهری)؛ باززنده سازی بافت تاریخی محله بهبهانی بوشهر با رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا، 16 بهمن 1395
44- عطیه ولیخانلو (معماری - معماری)؛ طراحی خوابگاه دختران دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) در جهت ارتقاء کیفیت سکونتگاههای دانشجویی با رویکرد روانشناسی محیطی، 19 شهریور 1394
43- محمد مهدی دانش (معماری - فناوری)؛ طراحی مجتمع اداری با بهره گیری از تکنولوژی نمای دوپوسته، در اقلیم گرم و خشک- شهرتهران، 12 آذر ماه 1393
42- سیامک سهرابی (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ طرح مرمت و احیاء خانه ملک الشعرای بهار با محوریت تجلی معماری نوگرایی در ایران، آبان ماه 1393
41- غلامرضا جاپلقی (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ احیاء کاروانسرا و طراحی مرکز فرهنگی گردشگری حاج کمال؛ با تاکید بر ورود عوامل مدرن به زمینه های تاریخی، آبان ماه 1393
40- شیوا ثابتی (معماری - پایداری)؛ کاهش مصرف انرژی حرارتی با توجه ویژه به پوسته بیرونی بناهای مسکونی در شهر مشهد با بهره گیری از تجارب مسکن بومی منطقه، مهر ماه 1393
39- آمنه محمودی فر (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ مرمت و احیای خانه تاریخی داروغه در محله ثامن مشهد، 31 شهریور 1393
38- زینب دامیار (معماری – معماری)؛ طراحی پژوهشکده معماری ایران ، تداوم و تحول در معماری ایران، 29 شهریور 1393
37- سید مهدی بهی (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ احیاء بافت تاریخی کاشان از طریق توانمنذ سازی مسیرهای با قابلیت گردشگری پیاده محور )محله کوشک صفی(، 4 خرداد 1393
36- معصومه محرابی (معماری - مسکن)؛ طراحی میان افزا در بافت تاریخی (نمونه موردی: محله عودلاجان تهران، محدوده امامزاده یحیی)، 21 بهمن 1392
35- امیر ابراهیمی (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ طرح مرمت و احیای خانه قاسمی‌ها در راستای توانبخشی گذر محله بالای شهر نراق با رویکرد احیای اجتماعی، بهمن 1392
34- شاهین دشته (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ مرمت و احیای کاروانسرای حاج مهدی با رویکرد بازسازی کارکردی در راستای احیای اقتصادی محور بازار تاریخی نراق، بهمن 1392
33- محمد ابراهیم همتی (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ ارزیابی لرزه ای برج تاریخی رادکان، 30 دی 1392
32- طیبه علیمی (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ مرمت و احیاء کاروانسرای بازرگان لار و روابط حاکم بر میادین تاریخی، کاروانسرا و بازار (نمونه موردی میدان و بازار قیصریه لار و کاروانسرای بازرگان)، 2 آذر 1392
31- ناهید انفاسی (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ طرح مرمت و احیای خانه فیروزکوهی تهران، 31 شهریور 1392
30- علی توفیق (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ طرح مرمت و احیای کلیسای مقدس کرمان، بهمن 1391
29- بهزاد محمدی وند (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ طرح حفاظت، توانبخشی و بازآفرینی مجموعه شهری صاحب الامر تبریز، 30 دی 1391
28- جلیل جعفرنیا (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ مطالعه، مرمت، ساماندهی و احیای دژ تاریخی قلعه رودخان واقع در شهرستان فومن، استان گیلان، 26 دی 1391
27- محسن جباری (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ احیاء و باززنده سازی میدان پست قدیم بیرجند با رویکرد محله محوری، 20 دی 1391
26- زهرا ثروتی (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ طرح ساماندهی و احیاء بافت پیرامون نارین قلعه شهر تاریخی نائین، 28 آذر 1391
25- محبوبه راستین پور (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ برداشت، مرمت و احیای خانۀ سرهنگ نصیرآبادی به منزلۀ قرارگاه توریسم کویری، 13 اردیبهشت 1391
24- نعیمۀ خوانساری (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ طراحی و ساماندهی بقعۀ سید حمزه و گذر سرخاب به عنوان یک قطب مجهز توریستی، فرهنگی؛ با رویکرد شهر موزه، 29 بهمن 1390
23- فاطمۀ معصوم شاهی (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ ساماندهی و توان بخشی گذر بازاچه حاج زینل شیراز با رویکرد معماری زمینه گرا در بافتهای تاریخی، 26 بهمن 1390
22- معصومۀ هاشمی (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ مرمت و ساماندهی قنات ها در ارتباط با احیاء خانه باغهای شهر ماهان (مورد مطالعاتی عمارت شترگلوی ماهان)، 26 بهمن 1390
21- کیمیا محمدی (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ اصول مرمت و ساماندهی منظر فرهنگی-طبیعی در محوطه های تاریخی؛ مؤثر بر احیا و توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی: منظر تاریخی-طبیعی برج قابوس)، 26 بهمن 1390
20- محمود مهدی پور (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ طرح مرمت و احیای حمام نخست و ساماندهی مرکز محلۀ ویجویه (راسته کوچه) تبریز، 28 دی 1390
19- مهدی کرامت فر (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ طرح احیاء قنات قنبرآباد بم در راستای حفاظت پایدار قنوات به عنوان عنصر برجسته منظر فرهنگی بم، 1 آذر 1390
18- سکینه تاج الدینی (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ حفاظت وتوسعه پایدار در باززنده سازی بافت با ارزش شهرهای تاریخی - نمونه موردی: احیاء بافت محله و بازار قلعه محمود کرمان با رویکرد حفاظت و توسعه پایدار، 29 تیر 1390
17- نرمین بابازاده اسبق (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ طرح مرمت و احیای خانۀ میرزا مهدی فراشباشی تبریز واقع در محلّۀ سرخاب، 28 تیر 1390
16- فرشته بیگلی (معماری – فرهنگی و آموزشی)؛ مدرسه هوشمند، 22 دی 1389
15- شهرزاد شعیبی (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ مرمت و باززنده سازی مقبره خشتی، 27 آذر 1389
14- فرناز اوستا (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ بازخوانی حصار تاریخی شهر زواره همراه با احیا یخچال تاریخی مجاور آن، 14 مهر 1389
13- ملیحه بکرانی (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ نورپردازی مصنوعی در ابنیه تاریخی - نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله، 23 شهریور 1389
12- طاهره میدانی (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ باز آفرینی فرهنگی گذر کهندژ سمنان با رویکرد موزه-شهر، 22 شهریور 1389
11- مریم رفیعی (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ طرح حفاظت ومرمت آرامگاه کوروش در محوطه میراث جهانی پاسارگاد، 26 تیر 1389
10- منصوره محسنی  (معماری)؛ طراحی مدارس محلی در منطقه 22 تهران، 25 مهر 1389
9- طناز طباطبایی (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ طرح حفاظت و ساماندهی خیابان میرزا کوچک خان تهران، 18 مهر 1388
8- فاطمه معصومیان (معماری)؛ طراحی موزۀ اسناد میراث فرهنگی "کاوش" در مجاورت بقعۀ هفت تنان شیراز، 25 شهریور 1388
7- شیما رحیمی (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ طرح استحکام بخشی و بهسازی لرزه ای ابنیه تاریخی – نمونه موردی بنای خشتی-آجری سرای نو در بازار کاشان، 6 تیرماه 1388
6- مهدی نعیمی (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ ساماندهی  کالبدی و منظر فرهنگی روستای شاهکوه سفلی، 8 دی 1387
5- هما غزنوی (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ مرمت و ساماندهی مرکز محله ده میان روستای شاهکوه سفلی، 26 آذر 1387
4- عباس جواهری (معماری)؛ مجتمع مسکونی آسایه -  با تاکید بر تامین آسایش روانی در طراحی مجتمع مسکونی، 13 آذر 1387
3- مصطفی عارف حقی (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ مرمت و احیای قلاع خشتی کوه خواجه، 6 مهر 1387
2- سحر مخلصیان (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ طرح احیاء و باز زنده سازی محله شنبدی در بافت قدیم بوشهر و طرح مرمت مسجد ملک، 29 تیر 1387
1- کاوه محمدی (مرمت بنا و بافت تاریخی)؛ تحلیل سازه مسجد شیخ لطف الله، 29 تیر 1387
پایان‌نامه دانشجویان (کارشناسی معماری)
9- سارا نصیرزاده؛ طراحی فرهنگسرای کودک و نوجوان با رویکرد هنرهای هفتگانه، 15 اسفند 1401

8- زهرا خیبرنیا؛ مرکز پرورش و استعدادیابی کودکان رست، 27 مهر 1401
7- ماجده سادات شاهولایتی؛ مرکز هنرهای زیبای تهران: امیخته ای از هنر کلاسیک و هنر مردمی (گرافیتی)، 26 تیر 1401
6- زهرا حسین زاده؛ مرکز تعلیم و بازپروری کودکان آسیب دیده، 17 شهریور 1400
5- پانته آ شعیری؛ مجموعه استعدادیابی شغلی کودک، 3 شهریور 1400
4- فاطمه جلالی؛ دهکده تفریحی ورزشی با رویکرد فرهنگی، 18 آذر 1399
3- نرگس ذاکری؛ هاستل ایرانی در محله تجریش، نیمه دوم 1398
2- مهیا فانی؛ طراحی مرکز فرهنگی پایدار در بوشهر با اقتباس از معماری بومی، 29 آبان 1396
1- شقایق شاه حسینی؛ طراحی معماری میان افزا در زمین‌های قهوه‌ای عودلاجان، آبان 1393
سایر
داوری مقالات در نشریه های نمایه شده ملی و بین المللی:
موارد بسیار متعدد

داوری رساله‌های دکتری دانشگاه‌های ایران و جهان در شاخه معماری و حفاظت: موارد بسیار متعدد، داوری بیش از 40 رساله دکتری در داخل کشور
نمونه داوری دکتری در دانشگاه های خارج: داوری پروژه دکتری از مدرسه معماری دانشگاه مالایا مالزی با عنوان: “Influence of Timurid architectural elements (1370-1525AD) in Mughal mosques of India (1526-1707 AD)، 15 January 2015
       


 
 

دفعات مشاهده: 46339 بار   |   دفعات چاپ: 5627 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 131 بار   |   0 نظر

خبرهای اخیر