جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای باقر کاظمی هرق

 | تاریخ ارسال: 1401/9/30 | 


آقای
 باقر کاظمی هرق دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ از رساله دکتری خود تحت عنوان" تهیه و بررسی رفتار هیدروژل های نانورس/کیتوسان/هیدروکسی آپاتیت جهت رهایش دارو " با راهنمایی خانم دکتر شهرزاد جوانشیر دفاع خواهدکرد.

    استاد راهنمای اول: دکتر شهرزاد جوانشیر
  استاد راهنمای دوم: دکتر غلامرضا مهدوی نیا
  هیات داوران: دکتر محمد قربان دکامین، دکتر علی ملکی، دکتر علی پورجوادی، دکتر سید مرتضی نقیب
  این جلسه ساعت  ۱۰:۰۰ روز شنبه در سالن کنفرانس دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.
  چکیده : تهیه و بهبود سیستم­های دارورسانی زیست سازگار با ویژگی­های معین و رسانش کنترل شده به بافت­ها یا سلول­های هدف، از اهمیت فراوانی در درمان موثر بیماری­ها برخوردار است. در این رساله نانوکامپوزیت­های جدید بر پایه نانورس/کیتوسان/هیدروکسی آپاتیت به عنوان حامل­های دارویی تهیه و رفتار رهایش آنها مورد بررسی قرار گرفت. از روش­های سبز و ساده­ی رسوب دهی درجا برای سنتز این نانوکامپوزیت­ها استفاده شد. بر این اساس ابتدا نانورس­های معدنی (Clay) مختلف از جمله مونتموریلونیت (MMt) و لاپونیت (LAP) با کیتوسان (CS) محلول در محیط اسیدی کامپوزیت شدند. کیتوسان در محیط­های اسیدی به دلیل پروتونه شدن گروه­های آمینی به شکل کاتیونی تبدیل شده و با برهمکنش با صفحات سیلیکاتی نانورس­ها با بار منفی، یک شبکه محکم و پایدار را تشکیل می­دهد. نانوذرات هیدروکسی آپاتیت (HA) از طریق انحلال یون­های Ca۲+ و PO۴۳- در محلول و در ادامه با بازی کردن محیط، داخل نانوکامپوزیت Clay/CS رسوب دهی و جایگذاری شد. این روش رسوب دهی در جا از کلوخه شدن و تجمع ذرات هیدروکسی آپاتیت ممانعت کرده و باعث نفوذ نانوذرات در داخل ماتریس نانورس/کیتوسان می­شود. نانوحامل­های تهیه شده شامل نانوکامپوزیت­های CS/MMt/HA، CS/LAP/HA پیوند عرضی شده با پلی وینیل استات و نانوذرات CS/LAP پیوند عرضی شده با تری پلی فسفات می­باشد. ساختار این ترکیبات با استفاده از روش­های FTIR، TGA، FESEM، EDS، TEM و XRD آنالیز و تأیید شد. نتایج بدست آمده نفوذ نانوذرات هیدروکسی آپاتیت به داخل نانوکامپوزیت Clay/CS و کاهش اندازه حفره­های آن را نشان دادند.
نانورس­های معدنی دارای ظرفیت بالایی برای بارگذاری مولکول­های دارویی به ویژه مولکول­های کاتیونی و خنثی از طریق تبادل یونی یا مکانیسم­های مختلف دارند. بنابراین دارو در مرحله اول فرآیند سنتز نانوکامپوزیت­ها و در نانورس خام و پراکنده شده در آب، بارگذاری شد. طبق نتایج بدست آمده حامل­های سنتز شده اثربخشی بارگذاری بالایی را نسبت به داروهای مدل انتخاب شده نشان دادند. همچنین با توجه به ظرفیت بالای نانورس­ها، در این پروژه بارگذاری همزمان دارو و عصاره گیاهی در نانوذرات CS/LAP صورت گرفت. بررسی ویژگی­های رهایش داروی حامل­های سنتز شده نشان داد که همه­ی نمونه­های تهیه شده رهایش کنترل شده­ای را نسبت به داروهای مدل بارگذاری شده دارند. در این رساله تأثیر تغییرات مقدار هیدروکسی آپاتیت بر ویژگی­های رهایش دارو در نانوکامپوزیت­ها نیز بررسی شد. پیوند عرضی هیدروکسی آپاتیت مستقل از pH محیط، از رهایش انفجاری نانوکامپوزیت CS/Clay جلوگیری کرده و افزایش مقدار آن باعث ایجاد رهایش کنترل شده با کاهشی محسوس در نرخ سرعت رهایش دارو شد. در ادامه همچنین ویژگی­ رهایش حساس به pH نمونه­های سنتز شده آزمایش شد و حامل­های تهیه شده میزان نرخ رهایش بیشتری در محیط اسیدی نسبت به محیط خنثی نسبت به داروهای مدل از خود نشان دادند. هر چند رهایش در محیط اسیدی نیز کنترل شده و پیوسته بود. کیتوسان به دلیل وجود گروه­های آمینی دارای pKa مناسبی (حدود ۵/۶) است و به طور گسترده در سیستم­های دارورسانی حساس به pH استفاده می­شود. با توجه به گوناگونی pH بافت­های مختلف بدن به ویژه معده و سلول­های سرطانی (pH اسیدی) حساسیت به pH در نانو حامل­ها باعث رهایش هدفمند دارو در درمان برخی بیماری­ها می­شود. برای توسعه تحقیقات، سنتیک رهایش دارو از نانو حامل­ها با استفاده از معادلات مختلف مانند مدل هیقوچی و کورسمایر-پپاس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان دادند که با پیوند عرضی هیدروکسی آپاتیت مکانیسم رهایش دارو تغییر می­کند. برای نمونه­های­ CS/Clay مکانیسم غالب برای رهایش دارو حلالیت بود، ولی با پیوند عرضی هیدروکسی آپاتیت در نمونه­های سنتزی، مکانیسم غالب به نفوذ تغییر کرد. همچنین در این تحقیق اثر بخشی حامل­های بارگذاری شده با دارو با استفاده از آزمایشات ضد باکتریایی و سمیت سلولی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که نانوکامپوزیت­ها و نانوذرات تهیه شده زیست سازگار می­باشند و ویژگی­های عالی برای رسانش موثر دارو موثر دارو دارند

دفعات مشاهده: 803 بار   |   دفعات چاپ: 105 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر