جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای کریم خان محمدی چناب

 | تاریخ ارسال: 1401/9/26 | 

آقا
ی کریم خان محمدی چناب دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۱ از رساله دکتری خود تحت عنوان" ساخت و بررسی سلول های خورشیدی رنگدانه ای بر اساس رنگدانه های تری آریل آمین با تکیه بیشتر بر ساختارهای پل نفتالنی و آنتراسنی
" با راهنمایی جناب آقای دکتر محمدرضا زمانی میمیان دفاع خواهدکرد.
.
استاد راهنمای اول: جناب آقای دکتر محمدرضا زمانی میمیان

 هیات داوران: داوران مدعو داخلی: جناب آقای دکتر علی ملکی، جناب آقای دکتر رحمت الله رحیمی
داوران مدعو خارجی: جناب آقای دکتر جواد بهشتیان، جناب آقای دکتر مجید جعفریان
  این جلسه ساعت  ۱۷:۳۰ روز سه شنبه ۲۹/۰۹/۱۴۰۱ در سالن کنفرانس دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.
چکیده :  در این پژوهش چهار رنگدانه جدید آلی مبتنی بر تری فنیل آمین با چارچوب دهنده الکترون-پل-پذیرنده الکترون و پل های کانجوگه مختلف که از واحدهای بنزنی، نفتالینی، آنتراسنی و فروسنی تشکیل شده اند، سنتز گردیده و به عنوان حساس کننده مورد استفاده قرار گرفتند. سلول های خورشیدی حساس به رنگ مربوطه جهت مقایسه تاثیر پل های یاد شده در بازده تبدیل فوتوولتائیک آنها از جنبه‌های اپتیکی، الکتروشیمیایی، سطحی و فتوولتائیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که تعداد حلقه‌های آروماتیک در واحد پل رنگدانه ‌های مبتنی بر ترکیبات تری‌فنیل آمین به‌طور چشمگیری نه تنها در ویژگی‌های نوری رنگدانه تاثیر مثبت داشت، بلکه پارامترهای الکتروشیمیایی و فوتوولتائیک آنها را نیز ارتقاء بخشید. تاثیر ساختارهای پل ذکر شده در ساختار مولکولی رنگدانه ها و انتقال بار درون مولکولی آنها با اندازه گیری بالاترین اوربیتال مولکولی اشغال شده، پایین ترین سطوح اوربیتال مولکولی اشغال نشده و شکاف نوار آنها با استفاده از روش های الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفتند. برای نتایج ذکر شده برخی از آنالیزهای کلیدی مورد استفاده قرار گرفتند که طیف‌سنجی تبدیل فوریه فروسرخ، ولتامتری چرخه‌ای، طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی و ولتامتری روبشی خطی را شامل می شدند. از نتایج تجربی بدست آمده برای سلول های خورشیدی مذکور می توان چنین استنباط کرد که سنتز رنگدانه ‌های آلی تری آریل آمین با پل‌های مزدوج طولانی تر می‌تواند سطوح هومو و لومو مناسب تر، ضریب جذب مولی بالاتر و اثر push-pull قوی تر در ساختار مولکولی رنگدانه را فراهم کند که متعاقبا می‌تواند مقادیر بازدهی فوتوولتائیک را بهبود بخشد. به عنوان یکی دیگر از یافته‌های کلیدی این مطالعه، می‌توان به این واقعیت اشاره کرد که پل فروسنی با برخورداری از اثرات تداخل کوانتومی، نرخ انتقالات بار درون مولکولی را توانمندتر می‌کند، چیزی که در سه رنگدانه دیگر مشاهده نمی شود. این نتایج رویه جدیدی را در طراحی رنگدانه های آلی کارآمدتر بر پایه ترکیبات آلی تری آریل آمین پیش روی محققان قرار می دهد.

دفعات مشاهده: 945 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر