دکتر سعید شبستری

  AWT IMAGE

  دکتر سعید شبستری

  رتبه علمی : استاد

  محل تحصیل: ‌کانادا، دانشگاه مک­ گیل

  آخرین مدرک تحصیلی: دکترا - مهندسی مواد و متالورژی

  سال اخذ مدرک تحصیلی: 1374 هجری شمسی

  تلفن تماس: 73228815 - 77240371
  دورنگار: 77240480 - 77240371

پست الکترونیکی:shabestariiust.ac.ir
Google scholar:  S.G. Shabestari

 زمینه‌های تدریس:

 اصول انجماد فلزات، آلیاژهای غیر آهنی(آلومینیم، منیزیم، مس)، روشهای پیشرفته مطالعه مواد، فرآیندهای پیشرفته انجماد فلزات
 

  زمینه تحقیقاتی مورد علاقه:

فرآیندهای انجماد فلزات و تکنولوژیهای پیشرفته ریخته گری، روشهای طراحی و تولید آلیاژهای غیرآهنی و سوپر آلیاژها، فرآیندهای ساخت و بررسی خواص مواد پیشرفته ( نانو مواد و کامپوزیتهای زمینه فلزی)، روشهای نوین بررسی مواد، فرآیندهای بهینه سازی خواص مکانیکی مواد 

سوابق کاری:
-  مدیر گروه متالورژی صنعتی، دانشگاه علم و صنعت ایران ( تا کنون– 1397 )
- عضو شورای چاپ و نشر مجلات دانشگاه  ( 1396 - 1394 )
- مدیر قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا ، دانشگاه علم و صنعت ایران ( 1395 – 1390 )
- دبیر کمیته منتخب اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی (1390 –  1387 )
- معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران (1389 –  1387)
- مدیر گروه متالورژی صنعتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ( 1387– 1385 )
- مدیر گروه کارشناسی ارشد ریخته گری ، دانشگاه علم و صنعت ایران ( 1387 – 1380 )
- مدیر گروه کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد ، دانشگاه علم و صنعت ایران  (1380– 1379)
- عضو هیأت مدیره جامعه ریخته گران ایران  ( 1383- 1379 )
- عضو شورایعالی تحقیقات موتور ایران  ( 1381- 1378 )
- مشاور علمی و فنی کارخانه ریخته گری شرکت ایران خودرو (1385- 1375)
- مدیر اداره کل بورسها و امور بین الملل دانشگاه علم و صنعت ایران (1376- 1374 )
- عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران از سال 1369- تاکنون
- عضو کمیته مهندسی مواد وزارت فرهنگ و آموزش عالی – شورایعالی برنامه ریزی ( 1368- 1364)
-  تعداد 6 ثبت اختراع داخلی
- مجری 22 پروژه صنعتی ، فناوری ، طرح پژوهشی در سطح کشور
- هدایت و انجام بیش از 160 پروژه تحقیقاتی شامل: 19 پروژه دکتری ، 72 پروژه کارشناسی ارشد ، 62 پروژه کارشناسی
- چاپ و انتشار بیش از  285 مقاله علمی در مجلات معتبر بین المللی و داخلی شامل 110 مقاله ISI  و 30 مقاله ISC
- ارایه حدود 40 گزارش علمی و سمینار در کنفرانسهای بین المللی

 

  جوایز و افتخارات

  عنوان

  سازمان اعطاء کننده

  سال

  پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسی مواد

  دانشگاه علم و صنعت ایران

78
پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران 82
پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران 85
پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران 88
کسب بهترین عنوان مقاله علمی سومین همایش بین المللی موتورهای درونسوز 82
کسب بهترین عنوان مقاله علمی کنگره بین المللی جامعه ریخته گران آمریکا 74
پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران 90
استاد برجسته کشوری انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران 93
پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران 94
 


  مقالات چاپ شده در مجلات علمی – لاتین

Abbasi, M.H., Shabestari, S.G., Tavakoli, R., "On the glass-forming ability of (Zr0.5Cu0.5)100−xAlx ternary alloys: A molecular dynamics study", Materials Today Communicationsthis link is disabled, 2022, 31, 103474
Shabestari, S.G., Gholizadeh, A., Naghdali, S., "Effect of Al-5Ti-1B and Zr grain refiners on the solidification characteristics and microstructure of Al-6Mg alloy studied through thermal analysis", Thermochimica Actathis link is disabled, 2022, 711, 179200
Malekan, M., Rashidi, R., Shabestari, S.G., Eckert, J., "Thermodynamic and kinetic interpretation of the glass-forming ability of Y-containing Cu-Zr-Al bulk metallic glasses", Journal of Non-Crystalline Solids, 2022, 576, 121266
Ashkvary, S., Shabestari, S.G., Yavari, F., "Effect of Cooling Rate on the Microstructure and Solidification Characteristics of Al–20%Mg2Si In Situ Composites Using Computer-Aided Thermal Analysis Technique", International Journal of Metalcastingthis link is disabled, 2022
Salehi, M., Shabestari, S.G., Dadashi, M., "Nano-Devitrification and Structural Evolution of Rapidly Solidified Amorphous Al-TM (Cu-Co)-Y (at.%) Alloy", Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materialsthis link is disabled, 2021, 54(2), pp. 141–148
Momeni, H., Shabestari, S.G., Razavi, S.H., "Densification and shape distortion of the Al-Cu-Mg pre-alloyed powder compact in supersolidus liquid phase sintering process", Iranian Journal of Materials Science and Engineering, 2021, 17(4), pp. 87–92
Shabestari, S.G., Ashkvary, S., Yavari, F., "Assessment of the microstructure and solidification characteristics of al–20% mg2si composite under melt superheating treatment using thermal analysis", Iranian Journal of Materials Science and Engineering, 2021, 18(3)
Mohammadi, K., Divandari, M., Shabestari, S.G., "Investigation on the flow limitation during copper electroplating of polyurethane foam", Journal of Materials Research and Technology, 2021, 14, pp. 1532–1538
ABDI, M., SHABESTARI, S.G., "Novel high strength Al-10.5Si-3.4Cu-0.2Mg alloy produced through two-stage solution heat treatment", Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition), 2021, 31(3), pp. 576–585
Shabestari, S.G., Najafi, Y., "The Effect of Process Parameters on the Microstructure of Semi-solid Slurry of AZ91 Magnesium Alloy Produced Through Inert Gas Bubbling", Minerals, Metals and Materials Series, 2021, pp. 109–119
H Momeni, S Shabestari, SH Razavi, "Densification and Shape Distortion of the Al-Cu-Mg Pre-alloyed Powder Compact in Supersolidus Liquid Phase Sintering Process", Iranian Journal of Materials Science and Engineering 17 (4), 87-92, 2020
F Yavari, SG Shabestari, "Assessment of the Microstructure, Solidification Characteristics and Mechanical Properties of AZ61+ x Sr Magnesium Alloys", Metallurgical and Materials Transactions B 51 (6), 3089-3097, 2020
M Hamdi, H Saghafian Larijani, SG Shabestari, N Rahbari, "The Wear Behavior of a Cast Al-20wt% Mg2Si Composite Thixoformed Via SIMA", Iranian Journal of Materials Science and Engineering 17 (3), 49-59, 2020
H Saghafian, M Hamdi, SG Shabestari, N Rahbari, "The Wear Behavior of a Cast Al-20wt% Mg", Iranian Journal of Materials Science & Engineering 17 (3), 2020
S Ashkevary, S Shabestari, "Investigation on the Effect of Melt Superheat on Solidification Behavior of‎ in-situ Al-Mg2Si Composite using Cooling Curve Thermal Analysis‎", Founding Research Journal 4 (1), 1-9, 2020
M Malekan, R Rashidi, SG Shabestari, "Mechanical properties and crystallization kinetics of Er-containing Cu–Zr–Al bulk metallic glasses with excellent glass forming ability", Vacuum 174, 109223, 2020
Abdi, M., Shabestari, S.G., "Effect of gas-induced semisolid process on solidification parameters and dendrite coherency point of Al–4.3Cu alloy using thermal analysis", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,136(6), pp. 2211-2220, 2019
Rezaei, M.R., Shabestari, S.G., Razavi, S.H., "Investigation on Equal-Channel Angular Pressing-Induced Grain Refinement in an Aluminum Matrix Composite Reinforced with Al-Cu-Ti Metallic Glass Particles", Journal of Materials Engineering and Performance, 28(5), pp. 3031-3040, 2019
Yavari, F., Shabestari, S.G., "Assessment of the effect of cooling rate on dendrite coherency point and hot tearing susceptibility of AZ magnesium alloys using thermal analysis", International Journal of Cast Metals Research,32(2), pp. 85-94, 2019
M. Abdi, S.G. Shabestari, “Semi-Solid Slurry Casting Using Gas Induced Semi-Solid Technique to Enhance the Microstructural Characteristics of Al-4.3Cu Alloy”, Solid State Phenomena, 2019, Vol. 285, PP. 253-258
Sedighi, O., Shabestari, S.G., Yavari, F., "Investigation on the effect of Sn on solidification and microstructure of AZ91 magnesium alloy using cooling curve thermal analysis", Thermochimica Acta, 667, pp. 165-172, 2018
F. Yavari, S.G. Shabestari,  “Assessment of the Effect of Cooling Rate on Dendrite Coherency Point and Hot Tearing Susceptibility of AZ Magnesium Alloys Using Thermal Analysis”, International Journal of Cast Metals Research, 2018, PP. 1-10
GHONCHEH, M.H., SHABESTARI, S.G., ASGARI, A., KARIMZADEH, M., "Nonmechanical criteria proposed for prediction of hot tearing sensitivity in 2024 aluminum alloy", Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition), 28(5), pp. 848-857, 2018

Rezaei, M.R., Shabestari, S.G., Razavi, S.H., "Effect of ECAP consolidation process on the interfacial characteristics of Al-Cu-Ti metallic glass reinforced aluminum matrix composite", Composite Interfaces, Volume 25, Issue 8, 3 August 2018, Pages 669-679

M. Shakouri, M. Esmailian, S.G. Shabestari, “Effect of Silver Addition on Mechanical Properties and Stress Corrosion Cracking in a Pre-deformed and Overaged 7055 Aluminum Alloy”, Journal of Testing and Evaluation, ASTM,  Sept. 2018, Vol. 46, No. 5, PP. 1891-1900
Rikhtegar, F., Shabestari, S.G., Saghafian, H., "Microstructural evaluation and mechanical properties of Al-CNT nanocomposites produced by different processing methods", Journal of Alloys and Compounds, Volume 723, 5 November 2017, Pages 633-641
Ghoncheh, M.H. ,Shabestari, S.G., "Erratum to: Effect of Cooling Rate on the Dendrite Coherency Point During Solidification of Al2024 Alloy", Metallurgical and Materials Transactions A, (2015), 46, 3, (1287-1299), 10.1007/s11661-014-2697-z), Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, Volume 48, Issue 10, 1 October 2017, Page 5165
Shabestari, S.G., Divandari, M., Ghoncheh, M.H. ,Jamali, V., "Interplay among Coating Thickness, Strip Size, and Thermal and Solidification Characteristics in A356 Lost Foam Casting Alloy", Metallurgical and Materials Transactions B: Process Metallurgy and Materials Processing Science, Volume 48, Issue 5, 1 October 2017, Pages 2304-2315
Saghafian, H., Shabestari, S.G., Ghadami, S., Ghoncheh, M.H., "Effects of Iron, Manganese, and Cooling Rate on Microstructure and Dry Sliding Wear Behavior of LM13 Aluminum Alloy", Tribology Transactions, Volume 60, Issue 5, 3 September 2017, Pages 888-901
Rezaei, M.R., Shabestari, S.G., Razavi, S.H., "Effect of ECAP consolidation temperature on the microstructure and mechanical properties of Al-Cu-Ti metallic glass reinforced aluminum matrix composite", Journal of Materials Science and Technology, Volume 33, Issue 9, September 2017, Pages 1031-1038
Momeni, H.Shabestari, S.G., Razavi, H., "Rheology of Al-Cu-Mg pre-alloyed powder in supersolidus liquid phase sintering process", Canadian Metallurgical Quarterly, 10 August 2017, Pages 1-8
Yavari, F., Shabestari, S.G, "Effect of cooling rate and Al content on solidification characteristics of AZ magnesium alloys using cooling curve thermal analysis", Journal of Thermal Analysis and CalorimetryVolume 129, Issue 2, 1 August 2017, Pages 655-662
Rikhtegar, F., Shabestari, S.G., Saghafian, H., "Synthesis of Carbon Nanotube-Reinforced Al2024 Matrix Nanocomposite Using Flake Powder Metallurgy Method", Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, Volume 47, Issue 12, 1 December 2016, Pages 6428-6437
Hayoune, A., Shabestari, S.G., Hamana, D., "Study on the Structural Evolution During Non Isothermal Aging of an Al–Cu–Mg–Si Alloy by Means of Thermal Analysis", Transactions of the Indian Institute of Metals, Volume 69, Issue 8, 1 October 2016, Pages 1529-1535 
Bidmeshki, C., Abouei, V., Saghafian, H., Shabestari, S.G., Noghani, M.T., "Effect of Mn addition on Fe-rich intermetallics morphology and dry sliding wear investigation of hypereutectic Al-17.5%Si alloys", Journal of Materials Research and Technology, Volume 5, Issue 3, 1 July 2016, Pages 250-258
Hosseini, V.A., Shabestari, S.G., "Study on the eutectic and post-eutectic reactions in LM13 aluminum alloy using cooling curve thermal analysis technique", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Volume 124, Issue 2, 1 May 2016, Pages 611-617
Amne Elahi, M., Shabestari, S.G., "Effect of various melt and heat treatment conditions on impact toughness of A356 aluminum alloy",Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition), Volume 26, Issue 4, 1 April 2016, Pages 956-965
Shabestari, S.G., Ghoncheh, M.H., "Investigation on the Effect of Cooling Rate on Hot Tearing Susceptibility of Al2024 Alloy Using Thermal Analysis",Metallurgical and Materials Transactions B: Process Metallurgy and Materials Processing ScienceVolume 46, Issue 6, 8 September 2015, Pages 2438-2448
  F. Rikhtegar, S.G. Shabestari, H. Saghafian, “The Homogenizingof Carbon Nanotube Dispersion in Aluminium Matrix Nanocomposite Using Flake PowderMetallurgy and Ball Milling Methods”, Powder Technology, 2015, Vol. 280, PP.26-34, (ISI Cited)
 S.G. Shabestari, M.M. Tavakoli, M. Ghanbari, “Effect of Semi-Solid Processing onIron-bearing Intermetallic Compounds in A380 Aluminum Alloy”, Solid State Phenomena,Vols. 217-218, 2015, PP. 397-404, (ISI Cited)
  S.G. Shabestari, H. Saghafian, F. Sahihi, M.H. Ghoncheh, “Investigationon the Microstructure of Al-25 wt-% Mg2Si Composite Produced by Slope Castingand Semi-solid Forming”, International Journal of Cast Metals Research, 2015, Vol.28, No. 3, PP. 158-166, (ISI Cited)
  M.H. Ghoncheh, S.G. Shabestari, “Effect of Cooling Rate on the DendriteCoherency Point During Solidification of Al2024 Alloy”, Metallurgical andMaterials Transactions A, Volume 46, Issue 3, 2015, PP 1287-1299, (ISI Cited)
  H. Saghafian, S.G. Shabestari, M.H. Ghoncheh, F. Sahihi, “Wear Behavior of Thixoformed Al-25 wt.%Mg2Si Composites Produced by Slope Casting Method”, Tribology Transactions, 2015,Vol. 58, PP. 288-299 (ISI Cited)
Hayoune, A., Shabestari, S.G., Hamana, D., "Study on the Structural Evolution During Non Isothermal Aging of an Al–Cu–Mg–Si Alloy by Means of Thermal Analysis", Transactions of the Indian Institute of Metals, 30 December 2015, Pages 1-7
  M.M. Tavakoli, S.G. Shabestari, M. Ghanbari, “Effect ofThixoforming on Morphological Changes in Iron-Bearing Intermetallics andMechanical Properties of Al-Si-Cu Alloys”, International Journal of MaterialsResearch, Vol.105, 2014, No. 12, PP. 1210-1217, (ISI Cited)
  M. Salehi, S.G. Shabestari, S.M.A. Boutorabi, “Nanostructure andMechanical Properties of Bulk Al86Ni6Y6Ce2 Alloy Produced by Hot Consolidationof Amorphous Melt Spun Flakes”, Metallurgical and Materials Transaction A, Volume 45A, December 2014,PP. 6344-6351, (ISI Cited)
  S.G. Shabestari, M.H. Ghoncheh, H. Momeni, "Evaluation of  Formation of Intermetallic Compounds in Al2024Alloy Using Thermal Analysis Technique", Thermochimica Acta, 589, 2014,PP. 174-182, (ISI Cited)
  M.H. Ghoncheh, S.G. Shabestari, M.H. Abbasi, “Effect of Cooling Rateon the Microstructure and Solidification Characteristics of Al2024 Alloy Using Computer-AidedThermal Analysis Technique”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014,Vol. 117, issue 3, PP. 1253-1261, (ISI Cited)
  F. Rikhtegar,  S.G.Shabestari, “Investigation on Solidification Conditions in Functionally Si-GradientAl Alloys Using Simulation and Cooling Curve Analysis Methods”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, Vol.117, PP. 721-729,(ISI Cited)
  M. Ghanbari, M. R. Aboutalebi, S. G. Shabestari, “Effect of SpiralDesign on Crystal Orientation During Single Crystal Growth”, Iranian Journal ofMaterials Science and Engineering, March 2014, Vol. 11, No. 1, PP. 48-55, (ISCCited)
  M. Salehi, S.G. Shabestari, S.M.A. Boutorabi, “Nanocrystallizationand Mechanical Properties of Rapidly Solidified Amorphous Al86Ni6Y6Ce2 (at.%)Alloy”, Advanced Materials Research (AMR), Volume 829: Ultrafine Grained andNano-Structured Materials IV, 2014, PP. 20-24, (ISI Cited)
  Z.S. Seyedraoufi, H. Saghafian,S.G. Shabestari, “Thermochemical Synthesis of Nanostructured Cu-Al2O3composite Powder”, Journal of Chemical Industry and Chemical EngineeringQuarterly, Vol. 20, Issue 3, 2014, PP. 339-344, (ISI Cited)
  M. Salehi, S.G. Shabestari, S.M.A. Boutorabi, “NanostructureEvolution and Mechanical Properties of Rapidly Solidified Al-Ni-RE (Y, Ce)Alloys”, Materials Science and Engineering A, Vol. 586, 2013, PP. 407-412, (ISICited)
 V.A. Hosseini, S.G. Shabestari, R.Gholizadeh, “Study on the Effect of Cooling Rate on the SolidificationParameters, Microstructure, and Mechanical Properties of LM13 Alloy Using CoolingCurve Thermal Analysis Technique”, Journal of Materials and Design, Vol. 50,September 2013, PP. 7–14 (ISI Cited)   
  S. Farahany, A. Ourdjini, M.H. Idrsi, S.G. Shabestari, “Evaluationof the Effect of Bi, Sb, Sr and Cooling Condition on Eutectic Phases in anAl-Si-Cu Alloy (ADC12) by In-situ Thermal Analysis”, Thermochimica Acta, 559,2013, PP. 59-68 (ISI Cited)
 S. Farahany, A. Ourdjini, M.H. Idrsi, S.G. Shabestari, "Computer-aided Cooling Curve Thermal Analysis of Near Eutectic Al-Si-Cu-Fe Alloy:Effect of Silicon Modifier/Refiner and Solidification Conditions on the Nucleationand Growth of Dendrites", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,2013, Vol. 114, issue 2, PP. 705-717 (ISI Cited)
  S.G. Shabestari, P. Ghaemmaghami, H. Saghafian, A. Osanlo,"Microstructural Evaluation of Semi-solid and Thixoformed Parts of LM28Aluminum Alloy", Solid State Phenomena, Vols. 192-193, 2013, PP. 136-141, (ISICited)
 S.G. Shabestari,  K.A.Nazari, " Growth Kinetics of Aluminum-Bearing Intermetallic Layer on ToolSteel", International Journal of Materials Research, Vol. 104, 2013, PP.351-357 (ISI Cited)
M. Salehi, S.G. Shabestari, S.M.A. Boutorabi, " Nano-crystal development and thermal stability of amorphous Al–Ni–Y–Ce alloy ", Journal of Non-Crystalline Solids 09/2013; 375:7–12. · 1.60 Impact Factor

  M. Malekan, S.G. Shabestari, W. Zhang, S.H. Seyedein, R. Gholamipour, K. Yubuta, A. Makino, A. Inoue, "Formation of bulk metallic glass in situ nanocomposite in (Cu50Zr43Al7)99Si1 alloy", Materials Science and Engineering A, Vol. 553, 2012, PP. 10-13, (ISI Cited)

 M.H. Shaeri, H. Saghafian, S.G. Shabestari, "Effect of Heat Treatment on Microstructure and Mechanical Properties of Cr- Mo Steels (FMU-226) Used in Mills Liner", Journal of Materials and Design, 34, 2012, PP. 192-200, (ISI Cited)

S.G. Shabestari, R. Gholizadeh, “Investigation on the Microstructure and Mechanical Properties of New Al-Si Piston Alloys”, Advanced Materials Research , Vol. 445, 2012, PP. 289-294, (ISI Cited)

  S.G. Shabestari, K.A. Nazari, " Growth Kinetics of Aluminum-Bearing Intermetallic Layer on Tool Steel", International Journal of Materials Research (ISI Cited)

  S. G. Shabestari, R. Gholizadeh, "Assessment of intermetallic compounds formation during solidification of Al-Si piston alloys through thermal analysis technique", Materials Science and Technology, (ISI Cited)

  E. Parshizfard, S.G. Shabestari, "An Investigation on the Microstructural Evolution and Mechanical Properties of A380 Aluminum Alloy During SIMA Process", Journal of Alloys and Compounds, Volume 509, Issue 40, 2011, PP. 9654-9658, (ISI Cited)

  M. Malekan, S.G. Shabestari, "Computer-Aided Cooling Curve Thermal Analysis Used to Predict the Quality of Aluminum Alloys", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 103, No.2, 2011, PP.453-458 (ISI Cited)

  B. Nami, S. G. Shabestari, S. M. Miresmaeili, H. Razavi, Sh. Mirdamadi, "The Effects of Calcium and Rare Earth Elements on the Microstructure and Creep Properties of AZ91 Alloy in As-cast and Semi-Solid Processed Conditions", International Journal of Cast Metals Research, Vol. 24, No.1, Feb. 2011, PP. 45-52 (ISI Cited)

  B. Nami, S. G. Shabestari, H. Razavi, Sh. Mirdamadi, S. M. Miresmaeili, "Effect of Ca, RE Elements and Semi Solid Processing on the Microstructure and Creep Properties of AZ91 Alloy", Materials Science and Engineering A, Vol. 528, Issue 3, January 2011, PP. 1261-1267 (ISI Cited)

  S.G. Shabestari, E. Parshizfard, "Effect of Semi-solid Forming on the Microstructure and Mechanical Properties of the Iron Containing Al-Si Alloys", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 509, Issue 30, 2011, PP. 7973-7978, (ISI Cited)

  H. Momeni, H. Razavi, S.G. Shabestari, "Effect of Supersolidus Liquid Phase Sintering on the Microstructure and Densification of the Al-Cu-Mg Pre-alloyed Powder", Iranian Journal of Materials Science and Engineering, Vol. 8, No. 2, Spring 2011, PP. 10-17 (ISC Cited)

  H. Barati, M. R. Aboutalebi, S. G. Shabestari, S. H. Seyedein, "Investigation on Dendritic Solidification and Microsegregation in Presence of Melt Convection Using Phase Field Simulation", Canadian Metallurgical Quarterly, 2011, Vol. 50, No. 4, PP. 408-415, (ISI Cited)

  B. Nami, H. Razavi, S. M. Miresmaeili, Sh. Mirdamadi, S. G. Shabestari, " Impression Creep Properties of a Semi-solid Processed Magnesium -Aluminum Alloy Containing Calcium and Rare Earth Elements", ScriptaMaterialia, Vol. 65, 2011, PP. 221-224, (ISI Cited)

  R. Gholizadeh, S. G. Shabestari, "Investigation on the Effects of Ni, Fe, and Mn on the Formation of Complex Intermetallic Compounds in Al-Si-Cu-Mg-Ni alloys", Metallurgical and Materials Transacation A, Volume 42, Number 11 , 2011, PP. 3447-3458, (ISI Cited)

  S.A. Vaziri, H.R. Shahverdi, S.G. Shabestari, K. Hazeli, M.J. Torkamany, "Effect of Re-scanning on Tribological Characterization of Laser Surface Alloyed Layers", Materials and Design,31 (2010) 3875-3879, (ISI Cited)

  V. Abouei, H. Saghafian, S.G. Shabestari, M. Zarghami, "Effect of Fe-Rich Intermetallics on the Wear Beheaviour of Eutectic Al-Si Piston Alloy (LM13)", Materials and Design, 31 (2010) 3518-3524, (ISI Cited)

  S.G. Shabestari and M. Malekan, "Assessment of the Effect of Grain Refinement on the Solidification Characteristics of 319 Aluminum Alloy Using Thermal Analysis", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 492, 2010, PP. 134-142, (ISI Cited)

  M. Divandari, S.G. Shabestari, V. Jamali, "Effect of Casting Section Thickness and Coating Thickness on the Fluidity of A356 Aluminum Alloy in Lost Foam Casting Process", International Journal of Cast Metals Research, Vol. 23, No. 1, 2010, PP. 23-29 (ISI Cited)

  B. Nami, S. G. Shabestari, S. M. Miresmaeili, H. Razavi, Sh. Mirdamadi, "The Effect of Rare Earth Elements on the Kinetic of the Isothermal Coarsening of the Globular Solid Phase in Semisolid AZ91 Alloy Produced via SIMA Process" , Journal of Alloys and Compounds, Vol. 489, 2010, PP. 570-575, (ISI Cited)

M.H. Shaeri, H. Saghafian, S.G. Shabestari, " Effect of Austempering and Martempering Processes on the Amount of Retained Austenite in Cr-Mo Steels (FMU-226) Used in Mills Liner", International Journal of Iron and Steel Research,17 (2010) 53.

  S.A. Vaziri, H.R. Shahverdi, S.G. Shabestari, M.J. Torkamany, "Effect of Beam Interaction Time on Laser Alloying with Pulsed Nd-YAG Laser", Materials Science Technology (MST), 25 (2009) 1234-1237.

  S.A. Vaziri, H.R. Shahverdi, M.J. Torkamany, S.G. Shabestari, "Effect of Laser Parameters on Properties of Surface Alloyed Aluminum Substrate with Ni", Journal of Optics and Lasers in Engineering, Vol. 47, issue 9, September 2009, PP. 971-975 (ISI Cited)

E. Taghaddos , M.M. Hejazi, R. Taghiabadi, S.G. Shabestari, " Effect of Iron Intermetallics on the Fluidity of 413 Aluminum Alloy", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 468, 2009, PP. 539-549

  K.A. Nazari, S.G. Shabestari, "Effect of Micro Alloying Elements on the Interfacial Reactions between Molten Aluminum Alloy and Tool Steel", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 478, June 2009, PP. 523-530

  M. Malekan and S.G. Shabestari, "Effect of Grain Refinement on Dendrite Coherency Point During Solidification of A319 Aluminum Alloy", Materials and Metallurgical Transacation A, Vol. 40A, Dec. 2009, PP. 3196-3203, (ISI Cited)

  M. Malekan, S.G. Shabestari, R. Gholamipour, S.H. Seyedein, " Effect of Ge Addition on Mechanical Properties and Fracture Behavior of Cu-Zr-Al Bulk Metallic Glass", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 484, 2009, PP. 708-711, (ISI Cited)

S.G. Shabestari , M.M. Hejazi , M. Bahramifar , "Effect of Magnesium and Artificial Aging on the Microstructure and Mechanical Properties of Al-Si-Mn-Mg Alloys", Advances in Materials and Processing Technologies , Advanced Materials Research , Volumes 83 – 86, Dec. 2009, PP. 415-421
S.G. Shabestari, M. Keshavarz, M.M. Hejazi, " Effect of Strontium on the Kinetics of Formation and Segregation of Intermatallic Compounds in A380 Aluminum Alloy", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 477, May 2009, PP. 892-899

  S.G. Shabestari, D. Li, M. Isac, R.I.L. Guthrie, "The Role of Solidification Conditions on the Microstructural Features of AA6111 Aluminum Strips Cast on a Horizontal Single Belt Caster", International Journal of Materials Research (formerly Z. Metallkunde), Vol. 99, December 2008, PP. 1384-1392

  R. Taghiabadi, H.M. Ghasemi, S. G. Shabestari, "Effect of Iron-Rich Intermetallics on the Sliding Wear Behaviour of Al-Si Alloys", Material Science & Engineering, 2008

H.A. Pour, M. Lieblich, A.J. Lopez, J. Rams, M.T. Salehi, S.G. Shabestari, "Assessment of Tensile Behaviour of an Al-Mg Alloy Composite Reinforced with NiAl and Oxidized NiAl Powder Particles Helped by Nano-Indentation", Journal of Composites A., Vol. 38, 2007, PP. 2536-2540
F. Shahri, A. Beitollahi, S.G. Shabestari, S. kamali, "Effect of Heat Treatment on the Structure and Magnetic Properties of Al-Ge Addedd Fe73.5-xSi13.5B9Nb3Cu Alloys", Journal of Physical Review B, 76, 2007, 024434-1-13

  F. Shahri, A. Beitollahi, S.G. Shabestari, 6 others, "Stuructural Characterization and Magnetoimpedeance Effect in Amorphous and Nanocrystalline Al-Ge Substituted FeSiBNbCu Ribbons", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 312, 2007, pp. 35-42

O. Majidi, S.G. Shabestari, M.R. Aboutalebi, "Study of Fluxing Temperature in Molten Aluminum Refining Process", Journal of the Materials Processing Technology, 2007

  S.G. Shabestari, S. Ghodrat, "Assessment of Modification and Formation of Intermetallic Compounds in Aluminum Alloy Using Thermal Analysis ", Mineral Science and Engineering, 2007

  S.G. Shabestari, S. Ghodrat, "Thermal Analysis and Microstructural Evaluation of Intermetallic Compounds Formed During Pre-and Post-Utectic Reactions in 319 Aluminum Alloy", Canadian Metallurgical Quarterly, Vol. 45, No. 2, 2006, pp. 207-214

  O. Majidi, S.G. Shabestari, M.R. Aboutalebi, "Study of Fluxing Temperature in Molten Aluminium Refining Process", Journal of Materials Processing Technology , 2006

  S.G. Shabestari, N. Nanderka, W. Seeliger, Y. Banhart, "Optimisation of the Strength of Aluminium Foam Sandwich (AFS) Panels by Different Heat Treatment", Materials Science, Vol. 519-521, 2006, pp. 1221-1226

  H.A. pour, M. lieblich, S.G. Shabestari, M.T. Salehi, "Influence of Pre-Oxidation of NiAl Intermetallic Particles on Thermal Stability of Al/NiAlP Composites at 500 ° C ", Scripta Materialia, Vol. 53, 2005, pp. 977-982

  S.G. Shabestari, M. Malekan, "Thermal Analysis Study of the Effect of the Cooling Rate on the Microstructure and Solidification Parameters of 319 Aluminum Alloy", Canadian Metallurgical Quarterly, Vol. 3, 2005

H.A. pour, M. lieblich, S.G. Shabestari, M.T. Salehi, "Influence of Pre-oxidation of NiAl Intermetallic Particles on Thermal Stability of Al/NiAlP Composites at 500 ° C ", Scripta Materialia, Vol. 53, 2005, pp. 977-982
S.M. Miresmaeili, J. Campbell, S.G. Shabestari, S.M.A. Boutorabi, " Precipitation of Sr-Rich Intermetallic Particles and their Influence on Pore Formation in Sr-Modified A356 Alloy ", Metallurgical and Materials Transactions A, Vol. 36A, 2005, pp. 2341-2349
S.G. Shabestari, P. Mokarian, S. Saeidinia,"Effect of Process Variables in Rotary Degassing of Aluminum", CIM Bulletin, Vol. 97, No. 1082, September 2004

  S.G. Shabestari, F. Shahri, " Influence of Modification, Solidification Conditions and Heat Treatment on the Microstructure and Mechanical Properties of A356 aluminum alloy ", Journal of Material Science, Vol. 39, 2004, pp. 1-10

S.G. Shabestari, H. Momeni, "Effect of Copper and Solidification Conditions on the Microstructure and Mechanical Properties of Al-Si-Mg Alloys", Journal of Materials Processing Technology, Vol. 153-154C, 2004, PP. 193-198
S.G. Shabestari, "The Effect of Iron and Manganese in the Formation of Intermetallic Compounds in Aluminum-Silicon Alloys", Journal of Materials Science and Engineering A., Vol. 383, 2004, PP. 289-298
S.M. Miresmaeili, S.G. Shabestari, S.M.A. Boutorabi, "Effect of Melt Filtration on Prosity Formation in Sr-Modified A356 Aluminum Alloy", International Journal of Cast Metals Research, Vol. 16,No. 6, 2003, PP.541-548

  S. Shabestari, S.M. Miresmaeili, S.M.A. Boutorabi , " Effect of Sr-Modification and Melt Cleanliness on Melt Hydrogen Absorption of 319 Aluminium Alloy ", Journal of Material Science, 2003, pp. 1901-1907

S.M. Miresmaeli , S. Shabestari, S.M.A. Boutorabi, " The effect of SR-Modification Treatment on Porosity Formation of Reduced Pressure 319 Aluminum Alloy Castings ", Canadian Metallurgical Quarterly, 2003

  مقالات چاپ شده در مجلات علمی – فارسی

سیبری­یانا آنتانسیان، سعید شبستری، پیمان اصغر زاده، "بررسی تأثیر عوامل انجمادی بر ویژگی­های ریزساختاری و سختی آلیاژ آلومینیم- آهن تولید شده با فرآیند انجماد جهت­دار در کوره بریجمن"، فصل نامه علمی- پژوهشی، پژوهش نامه ریخته‌گری، تابستان1396، جلد 1، شماره1، صفحات 8-1
صنم اعتمادی ملکی، الهام اعتمادی، سعید شبستری، فرشید ریخته گر، "بررسی سختی و تخلخل نانوکامپوزیت‌های Al-CNT و Al2024-CNT تولید‌ شده به دو روش‌ پرس سرد- تف‌جوشی و تف‌جوشی با جرقه پلاسما"، نشریه علمی- پژوهشی مهندسی متالورژی، پاییز 1396، دوره 20، شماره 3، صفحات 209- 218
فرشید ریخته گر، سعید شبستری، حسن ثقفیان، "بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al2024-CNT فرآوری شده به روش متالورژی پودر پولک"، نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت، جلد 4، شماره 1، خرداد 96، صفحات 91-100
محمدرضا رضائی، سید حسین رضوی، سعید شبستری،"بررسی مکانیزم‌های استحکام‌دهی در کامپوزیت زمینه آلومینیمی تقویت شده با ذرات آمورف Al-Cu-Ti و متراکم­سازی شده به روش پرس در قالب زاویه‌دار" ، نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت، جلد 4، شماره 2، شهریور 96، صفحات 171-178
فرناز یاوری، سعید شبستری، " بررسی تاثیر سرعت سرد شدن بر رفتار انجمادی آلیاژ منیزیم AZ91 به روش آنالیز حرارتی"، مجله ریخته گری، سال 35، شماره 113، پاییز و زمستان 1395، صفحات 5-12  
رضا تقی آبادی، سامان پولاد وند، سعید شبستری، " بررسی خواص سایشی آلیاژ های  Al-(5-13)Si-Fe"، نشریه علمی- پژوهشی علوم و مهندسی سطح، دوره 11، شماره 24، تابستان 1394، صفحات 85-95
سینا شیخ الاسلامی ، سعید شبستری، "بررسی تأثیر فرآیند نیمه جامد SIMA بر ریز ساختار و سختی آلیاژ منیزیم AZ91"، مجله ریخته گری، سال 34، شماره 107، بهار 1394، صفحات 2-13
 فرشید ریخته گر، سعید شبستری، حسن ثقفیان، "بررسی مکانیزم توزیع نانوتیوب های کربندر زمینه آلومینیم طی فرآیند ساخت نانوکامپوزیت Al-CNT به روش تر" ، نشریه علمی- پژوهشی مهندسی متالورژی،
فرشید ریخته گر، سعید شبستری، حسن ثقفیان، "بررسی مکانیزم توزیع نانوتیوب های کربن در زمینه آلومینیم طی فرآیند ساخت نانوکامپوزیت Al-CNT به روش تر"، نشریه علمی- پژوهشی مهندسی متالورژی، شماره 56، زمستان 1393، صفحات 3-10
 محمد صادق شادالویی،سعید شبستری، مهدی امن الهی، " تاثیر عملیات پایدار سازی عامل حباب زا درتولید فوم های آلومینیمی"، فصلنامه علمی- ترویجی ریخته گری، سال 33 ، شماره105، تابستان 1393، صفحات 35-48
 محسن عبدی، سعید شبستری، "بررسی تأثیر عنصر منیزیم و عملیاتحرارتی رسوب سختی بر توسعه آلیاژهای ریختگی پایه آلومینیم- سیلیسیم- مس با استحکامبالا "، فصلنامه علمی- ترویجی ریخته گری، سال 32 ، شماره 104، بهار 1393،صفحات 4-16
 فرشید ریخته گر، سعید شبستری، "بررسی شرایط انجمادی در تولیدآلیاژهای هدفمند Al-Si با روش ریخته گری دو مرحله ای"، فصلنامهعلمی- ترویجی ریخته گری، سال 32 ، شماره 104، بهار 1393، صفحات 69-81
 محسن قنبری حقیقی، سعید شبستری، محمدرضا ابوطالبی، " بررسیتجربی و عددی ایجاد دانه های سرگردان در فرآیند رشد تک بلور سوپرآلیاژ پایه نیکل"،نشریه علمی- پژوهشی (ISC ) مهندسی متالورژی و مواد،دانشگاه فردوسی مشهد، سال ، شماره ، 1393،
 محمدحسین غنچه، سعید شبستری، " تعیین نقطه کوهیرنسی دندریت درفرآیند انجماد آلیاژ آلومینیم 2024 از طریق تکنیک آنالیز حرارتی"، فصلنامهعلمی- ترویجی ریخته گری، سال 32 ، شماره 102، تابستان 1392، صفحات 51-57

  حسین مومنی، سید حسین رضوی، سعید شبستری، "تاثیر محیط های نیتروژن، خلاء و افزودن قلع برفرآیند چگالش پودر پیش آلیاژ Al-Cu-Mg در حین تف جوشی فراجامد"، نشریه علمی- پژوهشی ( ISC ) دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، سال 22، شماره 2، 1390، صفحات 63 - 72

  زهراسیدرئوفی،حسن ثقفیان،سعیدشبستری، "مطالعه و آنالیز فازی پودر نانو کامپوزیت ساخته شده با روش ترموشیمیایی"، فصلنامه علمی- پژوهشی مهندسی مواد مجلسی، سال سوم، شماره سوم، پاییز 1388، صفحه 1- 6

  امید مجیدی، سعید شبستری، محمدرضا ابوطالبی، " بررسی تأثیر مقدار فلاکس بر فرایند تصفیه مذاب آلومینیوم" ،مجله ی بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره 6، جلد 19، سال 1387، صفحات 31-37

  سعید شبستری، مهدی ملکان، سپیده قدرت، " ارزیابی نرخ بهسازی سیلیسیم یوتکتیک با تکنیک آنالیز حرارتی در آلیاژ آلومینیم 319 "، فصل نامه علمی- پژوهشی فناوری آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، سال سوم، جلد 3، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 151 – 159

  حسین یدالله تبار، حسن ثقفیان ،سعید شبستری، " بررسی تأثیر ارتعاشات مکانیکی در حین انجماد بر خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژ آلومینیوم A380"، مجله ی بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران،شماره 6، جلد 19، سال 1387، صفحات 67-76

  حسن عبدالله پور، سعید شبستری، محمد تقی صالحی، " اثر اکسیداسیون ذرات تقویت کننده بر پایداری حرارتی کامپوزیت Al/NiAl در دمای 500 درجه ی سانتی گراد"، مجموعه مقالات بزرگداشت مقام علمی استاد دکتر پرویز دوامی، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، زمستان 1387، صفحات 437-447

  ساناز علی دوستی، سعید شبستری، محمدرضا ابوطالبی، "بررسی نقش عنصر بور بر هدایت الکتریکی و ساختار ماکروسکوپی آلومینیوم AA1350"، فصلنامه علمی-ترویجی ریخته گری، سال 27، شماره 89، بهار 1387، صفحات 12-18

  وهاب جمالی، مهدی دیواندری، سعید شبستری، "اثر ضخامت پوشان بر سرعت سرد شدن و فاصله بین بازوهای دندریتی(DAS) آلیاژ آلومینیوم A356 در فرایند ریخته گری در قالب توپر"، فصلنامه علمی-ترویجی ریخته گری، سال 27، شماره 89، بهار 1387، صفحات 2-11

  حسین یدالله تبار، سعید شبستری، حسن ثقفیان ، محمود شهبازی، " بررسی تأثیر ارتعاش ،جوانه زایی و بهسازی بر ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم A380"، نشریه علمی-پژوهشی دانشکده فنی-دانشگاه تهران، جلد 41، اسفند 1386، صفحات 1081-1093

  رضا قلی زاده، سعید شبستری، "تأثیر ترکیبات بین فلزی حاوی آهن و روش های بهسازی آن در آلیاژهای آلومینیوم"، مجله آلومینیوم، شماره 21، زمستان 86، صفحات 3-12

سعید شبستری، عباس نوروزی، احسان سلیمانیها، مهدی ملکان، "تاثیر نوع و ضخامت پوشش بر ریزساختار و سرعت سرد شدن آلیاژ آلومینیوم 319 در قالب فلزی"، فصلنامه علمی-ترویجی ریخته گری، سال 27، شماره 88، پاییز و زمستان 1386، صفحات 2-9

  عباس بختیاری، سعید شبستری، محمدرضا ابوطالبی، " بررسی شیوه­های مختلف آزادسازی گرمای نهان ذوب در مدلسازی انجماد قطعات ریختگی آلومینیومی"، مجله بین المللی علوم مهندسی، شماره 1، 1385، صفحات 10-1

  سید مهدی میراسماعیلی، سعید شبستری، "تحقیقی بر مکانیزم و عوامل مؤثر بر تشکیل تخلخل در آلیاژهای Al-Si بهسازی شده با استرانسیم "، مجله استقلال، شماره 1، 1385

  سیما میرزائی، سعید شبستری، "بررسی روشهای تولید و کاربرد فوم‌های آلومینیومی"، مجله آلومینیوم، شماره 17، 1385

  محمدمهدی حجازی، سعید شبستری، "بررسی روشهای ریزدانه کردن آلیاژهای منیزیم"، مجله ریخته‌گری، شماره 83، 1385

  امید مجیدی، سعید شبستری، محمدرضا ابوطالبی، "بررسی فلاکس‌های مورد استفاده در فرآیندهای ذوب آلیاژهای آلومینیوم"، مجله ریخته‌گری، 1385

  حسین یدالله تبار، سعید شبستری، حسن ثقفیان، "بررسی ریزساختار حاصله از انجماد دینامیکی آلیاژ آلومینیوم A380 تحت فرکانس های متغییر"، فصلنامه علمی-ترویجی ریخته گری، سال 26، شماره 83، بهار 1385، صفحات 2-8

سعید شبستری، مهرشاد صنمی، "نقش پیر سازی مصنوعی بر خواص مکانیکی و ریز ساختار آلیاژ آلومینیوم 319"، فصلنامه غلمی-پژوهشی شریف، شماره 32، زمستان 1384، صفحات 3-10

  سعید شبستری، محمدرضا ابوطالبی، میثم ایرانی، احمد نورمحمدی، "بررسی تأثیر پیرسازی ترمومکانیکی بر خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 7075"، مجله بین المللی علوم مهندسی، شماره 4، 1384، صفحات 20-11

  سید مهدی میراسماعیلی، سعید شبستری، سید محمدعلی بوترابی، "بررسی رفتار مذاب آلیاژ آلومینیوم 319 در جذب هیدروژن به روش Hyscan"، نشریه علمی-ترویجی ریخته گری، سال 25، شماره 78، پاییز 1383، صفحات 13-21

سید مهدی میراسماعیلی، سعید شبستری، سید محمدعلی بوترابی، "رسوب ترکیبات بین فلزی غنی از استرانسیم در مرحله انجماد و فعال سازی فیلم های اکسیدی دو لایی (Bi film)"، نشریه علمی-ترویجی مهندسی متالورژی-انجمن مهندسین متالورژی ایران، سال هفتم، شماره 18، پاییز 1383، صفحات 17-29
سید مهدی میراسماعیلی، سعید شبستری، سید محمدعلی بوترابی، "اثرات متقابل هیدروژن محلول در مذاب و عملیات بهسازی با استرانسیم بر تخلل در آلیاژ آلومینیوم 319"، نشریه علمی-ترویجی ریخته گری، سال25، شماره 76، بهار 1383، صفحات 2-11

  حسن سعیدی نیا، سعید شبستری، سعید سعیدی نیا، "بررسی بهسازی و سرعت سرد شدن آلیاژ آلومینیوم AS5U3G از طریق اندازه گیری هدایت الکتریکی "، مجله شریف، شماره 28، 1383، صفحات 21-15

سید مهدی میراسماعیلی، سعید شبستری، سید محمدعلی بوترابی، "بررسی نقش تخلل در آلیاژهای Al-Si بهسازی شده جهت تولید قطعات آلومینیومی با کیفیت بالا"، نشریه علمی-ترویجی ریخته گری، سال24، شماره 75، زمستان 1382، صفحات 32-42

  آرش بهشتی، امید لشکری، سعید شبستری، علیرضا فیروزگان، "بررسی عملکرد حلقه نشیمنگاهی چدن آلیاژی در بهبود کارآیی موتور گازسوز CNG "، مجله موتور، شماره 4، 1382، صفحات 34-27

  مهدی ملکان، سپیده قدرت، سعید شبستری، سعید سعیدی نیا، "مدلسازی فیزیکی سرعت انجماد قطعات آلومینیومی آلیاژ AS5U3G از طریق آنالیز حرارتی "، مجله ریخته‌گری، شماره 74، 1382

  حسین مؤمنی، سعید شبستری، محمدعلی بوترابی، "نقش عنصر مس و سرعت انجماد بر خواص مکانیکی آلیاژهای Al-Si-Cu-Mg "، مجله ریخته‌گری، شماره 73، 1382

  مقالات ارائه شده در مجامع علمی – لاتین

M. Abdi, S.G. Shabestari, “Semi-Solid Slurry Casting Using Gas Induced Semi-Solid Technique to Enhance the Microstructural Characteristics of Al-4.3Cu Alloy”, the proceedings of 15th International Conference on Semi-Solid Processing of Alloys and Composites (S2P2018), October 22-24, 2018, Shenzhen, China 
S.G. Shabestari, F. Rikhtegar, H. Saghafian, “The Effects of Processing Methods on Mechanical Properties of Al-CNT Nanocomposite Products”, 5th Annual International Conference on Materials Science, Metal and Manufacturing (M3 2018), 12-13 March 2018, Singapore
M.R. Rezaei, S.G. Shabestari, S.H. Razavi, “Grain Refinement and Formation of Ultrafine Grained Structure in a Metallic Glass Reinforced Aluminum Matrix Composite Through Equal Channel Angular Pressing (ECAP)”, The 6th Biennial International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials (UFGNSM2017), 12-13 November 2017, Kish Island, Iran
S.G. Shabestari, M. Edalat Shahri, “Effect of Shearing Forces on the Morphological Changes of Iron-bearing Intermetallics in A380 Aluminum HPDC Alloy”, Proceedings of  High Tech Die Casting Conference, HTDC 2016, June 22-23, 2016, Venice, Italy
M.R. Rezaei, S.H. Razavi, S.G. Shabestari,  “Investigation on the Production of an Al matrix Composite Reinforced with Metallic Glass Particles Using Equal Channel Angular Pressing (ECAP)”, Proceedings of Iran International Aluminum Conference (IIAC2016), May 11-12, 2016, Tehran, Iran, PP. 53
  S.G. Shabestari,M. Abdi, “Effect of Magnesium and Solution Heat Treatment  To Produce High Strength Al-10.5Si-3.4Cu Alloy”, InternationalConference on Advances in Materials andProcessing Technology, AMPT 2014, November 16-20, 2014, Dubai, UAE  
  S.G. Shabestari ,M. Honarmand, H. Saghafian, “Microstructural Evolution of A380 AluminumAlloy Produced by Gas Induced Semi-Solid Technique (GISS)”, InternationalConference on Advances in Materials andProcessing Technology, AMPT 2014,November 16-20, 2014, Dubai, UAE
 H. Gheisari,S.G. Shabestari, H. Saghafian, H. Momeni, M. Amne Elahi, “Investigation onTransient Liquid Phase Bonding in Al2024 Aluminium Alloy with Ga Interlayer”,Proceedings of Iran International Aluminum Conference (IIAC2014), May 25-26,2014, Tehran, I.R. Iran
  M. Shakouri,M.Esmailian, S.G. Shabestari, A. Mottahedi, “Effect of Retrogression Time ofRRA Heat treatment on Mechanical Properties of 7055 Aluminum Alloy”,Proceedings of Iran International Aluminum Conference (IIAC2014), May 25-26,2014, Tehran, I.R. Iran
 M. Salehi, S.G. Shabestari, S.M.A. Boutorabi, “Nanocrystallization andMechanical Properties ofRapidly Solidified Amorphous Al86Ni6Y6Ce2 (at.%) Alloy”, InternationalBi-annual Conference on Ultrafine Grained and Nano-Structured Materials, UFGNSM2013, 5, 6 Nov. 2013, University of Tehran, Tehran, Iran
  S.G.Shabestari, P. Ghaemmaghami, H. Saghafian, A. Osanlo, "MicrostructuralEvaluation of Semi-solid and Thixoformed Parts of LM28 Aluminum Alloy",12th International Conference on Semi-Solid Processing of Alloys andComposites, S2P2012, 8 - 11 October 2012, Cape Town, South Africa
  M. Amne Elahi, H.Gheisari, S.G.Shabestari, "Effect of Deformation on the Microstructure andHardness of A356 Aluminum Alloy during SIMA Process", Proceedings of Iran International AluminumConference (IIAC2012), 15-16 May, 2012, Arak, Iran
  S. Ghadami, S.G. Shabestari, H.Saghafian, V. Abouei, “The Effect of Manganese and Cooling Rate on theMicrostructure of Piston`s Alloy in the Excess Percentage of Iron”, Proceedings of Iran InternationalAluminum Conference (IIAC2012), 15-16 May, 2012, Arak, Iran   
  P. Moinpour, S. H. Seyedein, S. G.Shabestari, H. Pakzad, A. Shekarian, M. Adeli, “A Numerical Study on the Effect of Air Gap on the Solidification ofA356 Alloy”, Proceedings ofIran International Aluminum Conference (IIAC2012), 15-16 May, 2012, Arak, Iran
S.G. Shabestari, R. Gholizadeh, “Investigation on the Microstructure and Mechanical Properties of New Al-Si Piston Alloys”, 14th International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, AMPT 2011, 13-16 July 2011, Istanbul, Turkey

  S.G. Shabestari, E. Parshizfard, F. Sahihi, "Effect of Semi-Solid Forming on the Microstructure and Mechanical Properties of the Iron Containing Al-Si Alloys", IMMC 2010, 15th International Metallurgy and Materials Congress, November 11-13, 2010, Istanbul, Turkey, PP. 1283-1292

  H. Barati, M.R. Aboutalebi, S. Shabestari, S.H. Seyedein, "Phase Field Simulation of Dendritic Solidification of a Binary Alloy in Presence of Melt Convection", IMMC 2010, 15th International Metallurgy and Materials Congress, November 11-13, 2010, Istanbul, Turkey, PP. 278

  S. Ketabchi, R. Mahmudi, S. Shabestari, "Impression creep behavior of AlSiCuMgNi piston alloys", the Proceedings of 12th International Conference on Aluminium Alloys (ICAA12), September 5-9, 2010, Yokohama, Japan, PP. 1573-1578

  S.G. Shabestari, M. Ghanbari, "Effect of Plastic Deformation on Intermetallic Compounds and Semi-Solid Microstructure of Al-8Si-3Cu-4Fe-2Mn Alloy", The International Conference on Advances in Materials and Processings Technologies (AMPT) 2009, 26 - 29 October 2009, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia

  M. Malekan, S.G. Shabestari, "Computer-Aided Cooling Curve Thermal Analysis Used to Predict the Quality of Aluminum Alloys", The International Conference on Advances in Materials and Processings Technologies (AMPT) 2009, 26 - 29 October 2009, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia

  S.G. Shabestari, M.M. Hejazi, M. Bahramifar ,"Effect of Magnesium and Artificial Ageing on the Microstructure and Mechanical Properties of Al-Si-Mn-Mg Alloys", the Proceedings of International Conference on Advances in Materials and Processing Technology, AMPT 2008, 2-5 November, 2008, Manama, Bahrain

  S. Mirzaei, A. Beitollahi, S.G. Shabestari, F. Shahri, "Effect of Heat treatment on the GMI Effect and Domain Structures of Amorfous and Nano Crystalline Soft Magnetic Fe72Si12.5B9Nb3 Cu1Al1.5Ge1 alloys ", 2nd International Congress on Nano Science and Nano Technology (ICNN 2008), 28-30 October 2008, University of Tabriz, Iran

  Z. Seyedraoufi, H. Saghafian, S.G. Shabestari, "Synthesis of Cu-Al2O3 Nano Composite by Thermochemical Method", 2nd International Congress on Nano science and Nano Technology (ICNN 2008), 28-30 October 2008, University of Tabriz, Iran

  S.G. Shabestari, M.M. Hejazi, " Combined Effects of Cooling Rate and Grain Refinement on the Microstructure and Hardness of Modified 319 Aluminum Alloy", Materials Science and Engineering Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes, MSE 2008, 1-4 September 2008, Nurenbuerg, Germany

  M.H. Shaeri, S.G. Shabestari, H. Saghafian, "Effect of Austempering and Martempring Heat Treatment on the Amount of Retained Austenite in Cr-Mo Steels (FMU-226) Used in Mills Liner", Materials Science and Engineering Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes, MSE 2008, 1-4 September 2008, Nurenbuerg, Germany

  R. Taghiabadi, H.M. Ghasemi, S.G. Shabestari, "Sliding Wear Behaviour of High Iron F332 Al-Si Alloy", The 3rd International Conference on Application of Traditional and High Performance Materials in Harsh Environments, 2008

  A. Beitoollahi, F. Shahri, S.G. Shabestari, S. Kamali, "Effect of Heat-Treatment on the Structure and Magnetic Properties of Al-Ge-added FINEMENT Alloys", Knowledge Based Industries and Nano Technology Conference, 2007

  H. Abdollahpour, S.G. Shabestari, M.T. Salehi, M. Lieblich, "Manufacturing and Mechanical Properties of Aluminum Matrix Composites Reinforced with NiAl Intermetallic Compound Produced by Hot-Extrusion", Tehran International Congress on Manufactring Engineering (TICME), 2007

  D. Li, S.G. Shabestari, J. Kim, M. Isac, R.I.L. Gutherie, "Studies in the Costing of AA6111 Strip on a Horizontal, Single Belt, Strip Casting Simulator", Light Metals, 2005

  F. Shahri, S.E. Roozmeh, S.M. Mohseni, A. Beitollahi, S.G. Shabestari, "Structural Magnetic Properties and MI Effect in Amorphous and Nano Crystalline AlGe-Substituted FeSiBNbCu Ribbons", 1st Iran-Russia, 2005

S.G. Shabestari, M. Malekan, "Thermal Analysis Study of the Effect of Cooling Rate on the Microstructure and Solidification Parameters of 319 Aluminum Alloy", The Proceedings of Light Metals and Metal Matrix Composites 2004, International Conference of Metallurgists of Canada, CIM, COM 2004, 22-25 August, Hamilton, Canada, PP. 253-268
S.G. Shabestrai, S. Ghodrat, "Thermal Analysis and Microstructural Evaluation of Intermetallic Compounds Formed During Pre- and Post-Eutectic Reactions in 319 Aluminum Alloy", The Proceedings of Light Metals and Metal Matrix Composites 2004, International Conference of Metallurgist of Canada, CIM, COM 2004, 22-25 August, Hamilton, Canada, P.P. 299-313

  S.G. Shabestari, H. Moemeni, "Effect of Copper and Solidification Condition on the Microstructure and Mechanical Properties of Al-Si-Mg", International Advances in Materials and Processing Technology, Irland, 2003

  مقالات ارائه شده در مجامع علمی – فارسی

احسان غنی آبادی، سعید شبستری، "بررسی عوامل موثر در فرآیند ریخته گری نیمه جامد آلیاژ منیزیم AZ91 با استفاده از روش تولید محفظه چرخان(RCP)"، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی، انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران، تهران، 17 الی 19 مهر 1397
امیرعباس عابدینی، حسین احمدی درمنی، سعید شبستری، صابر فرمانی، حسین مومنی، "تاثیر کار سرد و دمای آنیل میانی بر ریزساختار و سختی آلیاژ آلومینیم 5083 "، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی، انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران،  تهران، 17 الی 19 مهر 1397
صابر فرمانی، حسن ثقفیان، سعید شبستری، حسین مومنی، "بررسی عوامل موثر در فرآیند تبلور مجدد آلیاژ Al-6.5Mg-0.5Mn" ، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی، هتل المپیک، تهران، 6 و 7 آبان 1396
سعید صفری، علیرضا خلیلی، سعید شبستری، "بررسی تاثیر عملیات محلول سازی و بهسازی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم319"، اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع، تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران، 3 الی 5 خرداد 1396 
 محمدحسین شاعری، حسن ثقفیان، سعید شبستری، "بررسی اثر عملیات حرارتی آستمپرینگ و مارتمپرینگ بر رفتار سایشی فولادهای کروم- مولیبدن دار FMU-226 مورد استفاده در آستری آسیاب ها"، مجموعه مقالات هشتمین همایش مشترک و سومینکنفرانس بین المللی مواد مهندسی در متالورژی، مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی،تهران، 27 و 28 آبان 1393
 پیمان اصغرزاده قهرودی، سعید شبستری، "بررسی ریزساختار و میکروسختی آلیاژ یوتکتیک Al-Ni در انجماد جهت دار به روش بریجمن"،مجموعه مقالات هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی درمتالورژی، مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی، تهران، 27 و 28 آبان 1393
  محمد صادق شادالویی، سعید شبستری، مهدی امن الهی، حسین مومنی،"عوامل موثر بر تولید فوم های آلومینیمی فوق سبک مورد استفاده در سازه های هوا فضایی"،مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، دانشگاه تهران، دانشکده علومو فنون نوین، 13 تا 15 اسفند 1392، صفحه 337
 محمدحسین غنچه، مهدی ملکان، سعید شبستری، " بررسی پارامترهایانجمادی و ریزساختاری آلیاژ آلومینیم مورد استفاده در ساخت سرسیلندر موتور از طریقتکنیک آنالیز حرارتی"، مجموعه مقالات هشتمین همایش بین‌المللی موتورهایدرونسوز 28-30 بهمن 1392، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران، صفحه 84
  محمدحسین غنچه، سعید شبستری، " تعیین نقطه کوهیرنسی دندریت درفرآیند انجماد آلیاژ آلومینیم 2024 از طریق تکنیک آنالیز حرارتی"، هفتمین همایشمشترک انجمن مهندسی متالورژی و انجمن علمی ریخته گران ایران، و دومین کنفرانس بینالمللی مواد مهندسی در متالورژی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان، 8و 9 آبان 1392،
  سعید موسوی، مهدی امن الهی، امیرمرادی، سعید شبستری، " بررسی تأثیر عملیات حرارتی رسوب­سختی برریزساختار و مقاومت به ضربه آلیاژ A356 " ، هفتمینهمایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و انجمن علمی ریخته گران ایران، و دومینکنفرانس بین المللی مواد مهندسی در متالورژی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژیدانشگاه سمنان، 8 و 9 آبان 1392،
 

محسن عبدی بجندی، سعید شبستری، " بررسی تأثیر عنصر منیزیم و عملیات حرارتی رسوبسختی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ پایه Al-Si-Cu"، هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسیمتالورژی و انجمن علمی ریخته گران ایران، و دومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسیدر متالورژی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان، 8 و 9 آبان 1392

  فرزین صحیحی، حسن ثقفیان، سعید شبستری، " بررسی اثر ریخته گری بر روی سطح شیب دار و حرارت دهی مجدد در دمای نیمه جامد بر ریز ساختار کامپوزیت Al/Mg2Si "، چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران، 1389 ، صفحه 494

  مهدی احمدی، حسن ثقفیان، سعید شبستری، " بررسی تاثیر شوکه کردن دو مرحله ای بر مقاومت سایشی فولادهای پرلیتی-فریتی چرخ قطار 1050"، دهمین سمینار ملی مهندسی سطح، 29 و 30 اردیبهشت 1388، اصفهان، صفحه 30

  احسان پرشیزفرد، محسن قنبری، سعید شبستری، " بررسی ریزساختار حاصل از شکل دهی نیمه جامد آلیاژ Al-Si9-Fe4-Mn2 تهیه شده به روش تبلور مجدد و ذوب جزئی ساختار تغییر فرم یافته"، سومین همایش مشترک انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 26 و 27 آبان 1388، صفحه 25

  محمد مهدی توکلی ، محسن قنبری ، سعید شبستری، " اصلاح ترکیبات بین فلزی β در آلیاژ آلومینیوم 380 A از طریق فرآیند ریخته گری روی سطح شیبدار و شکل دهی نیمه جامد"، سومین همایش مشترک انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 26 و 27 آبان 1388، صفحه 28

  حسن عبداله پور، محمد تقی صالحی، سعید شبستری، " تاثیر افزودن ذرات تقویت کننده بر ناپایداری پلاستیک در آلیاژ Al-5Mg "، سومین همایش مشترک انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 26 و 27 آبان 1388، صفحه 284

  زهرا سید رئوفی، حسن ثقفیان، سعید شبستری، " بررسی فرآیند تولید و آنالیز فازی نانوکامپوزیت Cu-Al2O3 ساخته شده با روش ترموشیمیایی"، سومین همایش مشترک انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 26 و 27 آبان 1388، صفحه 298

  احسان پرشیزفرد، سعید شبستری، مهدی روزبان، " تاثیر دما و زمان بر خواص مکانیکی آلیاژ بستار موتور پایه گازسوز"، مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز، 26- 28 آبان 1388، ایران، تهران، هتل المپیک، صفحه 113-115

  زهرا سید رئوفی، حسن ثقفیان، سعید شبستری، " بررسی رفتار تشکیل آلومینا در دماهای مختلف جهت سنتز پودر نانوکامپوزیت Cu-Al2O3 بروش ترموشیمیایی"، هفتمین کنکره سرامیک ایران، 8 و 9 اردیبشت 1388، شیراز صفحه 58

  رضا قلی زاده، سعید شبستری، مهدی روزبان، " تعیین دمای کاری پیستون با استفاده از منحنی های پیر نرمی"، مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز، 26- 28 آبان 1388، ایران، تهران، هتل المپیک، صفحه 111-113

  مهدی احمدی، حسن ثقفیان، سعید شبستری، " بررسی تاثیر نرخ سرمایش در شوکه کردن تک مرحله ای بر مقاومت سایشی فولادهای پرلیتی-فریتی چرخ قطار 1050"، دهمین سمینار ملی مهندسی سطح، 29 و 30 اردیبهشت 1388، اصفهان، صفحه 31

سیما میرزایی، علی بیت اللهی، سعید شبستری، فرزاد شهری، " تأثیر عملیات حرارتی بر خواص مغناطیسی و ساختار سامانه های مغناطیسی آلیاژ نانوبلور نرم مغناطیس Fe72Si12.5B9Nb3 Cu1Al1.5Ge1"، همایش ملی مهندسی مواد، متالورژی و ریخته گری ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، خرداد 1387، صفحه 287

  سید عباس وزیری، حمید رضا شاهوردی، سعید شبستری، محمد جواد ترکمنی، " اثر پارامتر های لیزری در آلیاژ سازی سطحی آلومینیوم با لیزر Nd-YAG پالسی"، پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، 10- 8 بهمن ماه 1387، دانشگاه اصفهان

  الهام محمدی، سعید شبستری، محمد رضا ابوطالبی، " بررسی عملیات ترمومکانیکی بر ریز ساختار و سختی آلیاژ AZ91D منیزیم"، فصلنامه مهندسی متالورژی، سال یازدهم، شماره 32،زمستان 1387، صفحات 9-16

زهرا سید رئوفی، حسن ثقفیان، سعید شبستری، " سنتز پودر نانوکامپوزیت Cu-Al2O3 با روش ترموشیمیایی" همایش ملی مهندسی مواد، متالورژی و ریخته گری ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، خرداد 1387
هادی براتی، بنیامین غلامی، سعید شبستری، علی اکبر هادیان، " بررسی تأثیر ضخامت پوسته سرامیکی و فوق ذوب بر ریزساختار و خواص مکانیکی قطعات تولیدشده از آلیاژ A356 به روش ریخته گری دقیق"، همایش ملی مهندسی مواد، متالورژی و ریخته گری ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، خرداد 1387، صفحه 91
الهام محمدی، محمدرضا ابوطالبی، سعید شبستری، " بررسی تأثیر ریزساختار بر رفتار خوردگی آلیاژ AZ91D منیزیم در محیط 3.5%NaCl"، نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی ایران، 24 و 25 اردیبهشت 1387، دانشگاه علم و صنعت ایران، صفحه 179
محمد حسین شاعری، سعید شبستری، حسن ثقفیان، " بهینه سازی سیکل عملیات حرارتی فولادهای کروم-مولیبدن دار (FMU-226) مورد استفاده در آستری آسیاب ها"، نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی ایران، 24 و 25 اردیبهشت 1387، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدحسین شاعری، سعید شبستری، حسن ثقفیان، " بررسی اثر عملیات حرارتی آستمپرینگ و مارتمپرینگ بر میزان آستنیت باقی مانده در فولادهای کروم-مولیبدن دار (FMU-226) مورد استفاده در آستری آسیاب ها"، نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی ایران، 24 و 25 اردیبهشت 1387، دانشگاه علم و صنعت ایران، صفحه 47
سیما میرزایی، فرزاد شهری، علی بیت اللهی، سعید شبستری، " تأثیر عملیات حرارتی بر ساختار و خواص مغناطیسی آلیاژ نانوبلور نرم مغناطیس Fe72Si12.5B9Nb3 Cu1 Al1.5Ge1"، نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی ایران، 24 و 25 اردیبهشت 1387، دانشگاه علم و صنعت ایران، صفحه 65

  فرزاد شهری، علی بیت اللهی، سعید شبستری، " تاثیر پارامتر ها و افزودنی های فرایند بر خواص مغناطیسی، ریزساختار و سینتیک نانو کریستالیزاسیون آلیاژ Fe-Si-B-Nb-Cu "، سومین همایش سراسری دانشجویی فناوری نانو، شیراز، 1386

مهدی ملکان، سپیده قدرت، سعید شبستری، "بررسی و تعیین نرخ بهسازی سیلیسیم یوتکتیک با استفاده از تکنیک آنالیز حرارتی در آلیاژ آلومینیوم 319"، مجموعه مقالات یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، 1و 2 آبان 1386، شرکت ذوب آهن اصفهان

  امید مجیدی، سعید شبستری، محمدرضا ابوطالبی ، "ارزیابی میزان تمیزی مذاب آلومینیوم با استفاده از آزمون قالب K "، هجدهمین سمینار سالانه جامعه ریخته‌گران ایران، 1385

مهدی ملکان، سعید شبستری، "تعیین نقطه کوهیرنسی دندریت (DCP) با استفاده از تکنیک آنالیز حرارتی در فرآیند انجماد آلیاژ آلومینیوم 319"، مجموعه مقالات دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، 23و24 آبان 1385، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی ملکان، سعید شبستری، "محاسبه گرمای نهان و مقدار کسر جامد شده در فرآیند انجماد آلیاژ آلومینیوم 319 از طریق آنالیز حرارتی"، مجموعه مقالات هجدهمین سمینار سالانه جامعه ریخته گران ایران، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 9و10 خرداد 1385
امید مجیدی، سعید شبستری، محمد رضا ابوطالبی، سعید کاظمی، "بررسی تاثیر دمای اعمال فلاکس در فرآیند تصفیه مذاب آلومینیوم"، مجموعه مقالات همایش ملی صنعت آلومینیوم ایران، دانشگاه علم و صنعت ابران، 16و17 آذر 1383، صفحات 319-335
سید مهدی میر اسماعیلی، سعید شبستری، سید محمد علی بوترابی، "اثرات متقابل عملیات بهسازی با استرانسیم، سرعت انجماد و قرار دادن فیلتر در سیستم راهگاهی بر تخلخل در آلیاژهای آلومینیوم A356"، مجموعه مقالات شانزدهمین سمینار سالانه جامعه ریخته گران ایران، 5و6 خرداد 1383، دانشگاه علم و صنعت ایران

  فرزاد شهری، سعید شبستری، " ارتباط بین ریزساختار و خواص مکانیکی در آلیاژهای Al-Si "، دومین کنفرانس هوا-فضا، 1382

  مهدی ملکان، سپیده قدرت، سعید شبستری، سعید سعیدی نیا، "مدلسازی فیزیکی سرعت انجماد قطعات آلومینیومی آلیاژ AS5U3G از طریق آنالیز حرارتی "، پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گران ایران، دانشگاه تهران، 1382

  احمد نورمحمدی اصل، میثم ایرانی، سعید شبستری، محمدرضا ابوطالبی، "نقش پیرسازی دوگانه بر خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 7075"، هفتمین کنگره سالیانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، 1382


دفعات مشاهده: 31691 بار   |   دفعات چاپ: 3842 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 201 بار   |   0 نظر