[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
اخبار ::
کمک آموزشی::
آموزش::
پژوهش::
معرفی افراد::
دانشجویان::
امکانات::
تسهیلات پایگاه::
::
هشتمین کنفرانس بین المللی
..
تالار افتخارات

AWT IMAGE

..
دفاعیه‌ها

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
بازدید علمی

گزارش‌های بازدید دانشکده

..
منشور اخلاقی

AWT IMAGE

..
:: رزومه فارسی د.یقینی ::

  رزومه

  (تاریخ تهیه: ۳۰/۰۹/۱۳۸۹)

  ۱- مشخصات فردی

  نام خانوادگی :

  یقینی

  نام :

  مسعود

  تاریخ تولد :

  ۱۷/۹/۱۳۴۵

  تحصیلات:

  دکترای مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل ریلی

  محل کار :

  عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی راه آهن،
گروه مهندسی حمل و نقل ریلی

  تلفن محل کار :

  ۷۷۲۴۰۵۴۰-۵۰ – داخلی ۸۵۱۲

  پست الکترونیک :

  yaghiniiust.ac.ir , yaghiniyahoo.com

  وب سایت :

  http://webpages.iust.ac.ir/yaghini

 سایت ها   ResearcherId Profile: Masoud Yaghini
ORCid Profile: Masoud Yaghini
Google Scholar Profile: Masoud Yaghini

  

  ۲- زمینه های تخصصی و تحقیقاتی

  · مسائل بهینه سازی شامل مسائل شبکه، شبکه های چند کالایی، طراحی شبکه، تخصیص-جانمایی، پوشش مجموعه ای، و فروشنده دوره گرد.

  · روشهای دقیق بهینه سازی مسائل با ابعاد بزرگ نظیر تولید ستون، دانتزیک-ولف، شاخه و قیمت، و شاخه و برش.

  · روشهای فراابتکاری بهینه سازی نظیر الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی کلونی مرچگان، جستجوعه ممنوعه، و تبرید شبیه سازی شده.

  · تکنیکهای داده کاوی شامل روشهای پیش بینی، خوشه بندی و قوانین انجمنی و کاربرد آنها در راه آهن. .

  · مدیریت فرایندهای سازمانی شامل تحلیل و باز طراحی فرایندها و طراحی و پیاده سازی سیستمهای کامپیوتری.

  · مسائل برنامه ریزی حمل و نقل ریلی شامل گروه بندی واگنها، برنامه ریزی تشکیل قطارها، زمانبندی حرکت قطارها، برنامه ریزی خدمه، برنامه ریزی تخصیص لکوموتیو، برنامه ریزی عملیات مانور، تجزیه و تحلیل ظرفیت خطوط و ایستگاهها.

  · مسائل داده کاوی در حمل و نقل ریلی نظیر تحلیل داده های فروش بلیط، تاخیرات قطارهای مسافری، دسته بندی ایستگاههای راه آهن، نامنظمیهای هندسی خطوط، و سوانح و ایمنی سیر و حرکت راه آهن.

  ۳- اشتغال

  · عضو هیات علمی ، دانشکده مهندسی راه آهن، گروه حمل و نقل ریلی، دانشگاه علم و صنعت ایران، از مهرماه سال ۱۳۸۲ تا کنون.

  · مدیر مرکز کامپیوتر ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴.

  · مدیر روابط بین اللمل ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶.

  · مدیر کل امور آموزش دانشگاه ، دانشگاه علم و صنعت ایران، از اردیبهشت سال ۱۳۸۶ تا کنون.

  · مدیر مرکز تحقیقات محاسبات هوشمند در حمل و نقل ریلی ، از مهر ماه سال ۱۳۸۸ تا کنون.

  

  ۴- سوابق تدریس

  ۴-۱- دروس مقطع کارشناسی

  ۱) برنامه سازی پیشرفته (زبان فرترن) ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی

  ۲) برنامه نویسی تجاری (زبان کوبول) ، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی

  ۳) کاربرد کامپیوتر در مدیریت ، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی

  ۴) اصول شبیه سازی ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  ۵) تحلیل سیستمها ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  ۶) سیستمهای اطلاعات مدیریت ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشکده مهندسی صنایع، و مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران

  ۷) روشهای برنامه ریزی حرکت قطار ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  ۸) کاربرد کامپیوتر در راه آهن ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  ۹) مقررات عمومی حرکت ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  ۱۰) برنامه سازی پیشرفته (زبان جاوا) ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  ۴-۲- دروس مقطع تحصیلات تکمیلی

  ۱) مدیریت فناوری اطلاعات ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

  ۲) سیستمهای اطلاعات مدیریت ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه بین المللی کیش (ارائه به زبان انگلیسی).

  ۳) مدیریت عملیات ریلی ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  ۴) تحقیق در عملیات پیشرفته ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  ۵) کاربرد فناوری اطلاعات در حمل و نقل ریلی ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  ۶) برنامه ریزی حمل و نقل ریلی ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  ۷) داده کاوی و کاربرد آن در راه آهن ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  ۸) تجزیه و تحلیل ظرفیت شبکه ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  

  ۴-۳- تدریس در دوره های کوتاه مدت

  ۱) مدیریت اطلاعات ، موسسه مطالعات و بهره وری نیروی انسانی

  ۲) مدیریت فناوری اطلاعات ، شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری کوثر

  ۳) نقش مدیران ارشد در بهره وری و توسعه فناوری اطلاعات ، مرکز مطالعات لجستیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

  

  ۵- انتشارات

  ۵-۱- مقالات منتشر شده در مجلات علمی به زبان انگلیسی

  *

  Masoud Yaghini, Atieh Bourouni, Roozbeh Hesam Amiri, A Framework for Selection of Information Systems Development Methodologies, Computer and Information Science, Vol. ۲, No. ۱, PP. ۳-۱۱, February ۲۰۰۹.  (Abstract)

*

  M. Yaghini, J. Lessan, & H. Gholami Mazinan, An Efficient Hybrid Metaheuristic for Capacitated p-Median Problem, International Journal of Industrial Engineering & Production Research, Vol. ۲۱, No. ۱, PP. ۱۱-۱۵, ۲۰۱۰.  (Abstract)

*

  M. Yaghini & N. Ghazanfari, Tabu-KM: A Hybrid Clustering Algorithm Based on Tabu Search Approach, International Journal of Industrial Engineering & Production Research, Vol. ۲۱, No. ۲, PP. ۷۱-۷۹, ۲۰۱۰. (Abstract)

*

  Masoud Yaghini & Mohammad Rahim Akhavan, DIMMA: A Design and Implementation Methodology for Metaheuristic Algorithms - A Perspective from Software Development, International Journal of Applied Metaheuristic Computing, ۲۰۱۰ (under publishing).  (Abstract)

*

M Yaghini, HR Ahadi, E Barati, Z Saghian, Tabu search algorithm for the railroad blocking problem, Journal of Transportation Engineering ۱۳۹ (۲), ۲۱۶-۲۲۲, ۲۰۱۲

*

M Yaghini, M Vard, Automatic Clustering of Mixed Data Using Genetic Algorithm,
International Journal of Industrial Engineering ۲۳ (۲), ۱۸۷-۱۹۷, ۲۰۱۲

*

R Sadeghian, S Foroutan, N AMIRI, MR TAVAKKOLI, KY GHOLIPOUR, ...,Utilization of Multi Period Multiple Attribute Decision Making Models by Using Regression Equations, International Journal of Industrial Engineering ۲۳ (۲), ۱۳۹-۱۴۸, ۲۰۱۲

*

M Yaghini, M Momeni, M Sarmadi, A simplex-based simulated annealing algorithm for node-arc capacitated multicommodity network design, Applied Soft Computing ۱۲ (۹), ۲۹۹۷-۳۰۰۳, ۲۰۱۲

*

M Yaghini, M Seyedabadi, MM Khoshraftar,A population-based algorithm for the railroad blocking problem, Trends in Developing Metaheuristics, Algorithms, and Optimization Approaches ..., ۲۰۱۳

*

M Yaghini, M Karimi, M Rahbar, R Akhavan, A hybrid simulated annealing and simplex method for fixed-cost capacitated multicommodity network design, Trends in Developing Metaheuristics, Algorithms, and Optimization Approaches ..., ۲۰۱۳

*

M YAGHINI, Z MAFAKHERI, N NIKOO, CALCULATION OF CAPACITY CONSUMPTION IN IRAN RAILWAYS USING UIC۴۰۶ METHOD (CASE STUDY: TEHRAN-MASHHAD LINE) , JOURNAL OF TRANSPORTATION RESEARCH ۹ (۴۳۳), ۴۱۹-۴۳۵, ۲۰۱۳

*

M Yaghini, MM Khoshraftar, M Fallahi, A hybrid algorithm for artificial neural network training, Engineering Applications of Artificial Intelligence ۲۶ (۱), ۲۹۳-۳۰۱, ۲۰۱۳

*

M Yaghini, M Momeni, M Sarmadi, An improved local branching approach for train formation planning, Applied Mathematical Modelling ۳۷ (۴), ۲۳۰۰-۲۳۰۷, ۲۰۱۳

*

M Yaghini, MA Shadmani,GOFAM: a hybrid neural network classifier combining fuzzy ARTMAP and genetic algorithm, Artificial Intelligence Review ۳۹ (۳), ۱۸۳-۱۹۳, ۲۰۱۳

*

M Yaghini, Z Khandaghabadi, A hybrid metaheuristic algorithm for dynamic rail car fleet sizing problem, Applied Mathematical Modelling ۳۷ (۶), ۴۱۲۷-۴۱۳۸, ۲۰۱۳

*

M Yaghini, MM Khoshraftar, M Seyedabadi,Railway passenger train delay prediction via neural network model,Journal of advanced transportation ۴۷ (۳), ۳۵۵-۳۶۸, ۲۰۱۳

*

M Yaghini, M Rahbar, M Karimi, A hybrid simulated annealing and column eneration approach for capacitated multicommodity network design, Journal of the perational Research Society ۶۴ (۷), ۱۰۱۰-۱۰۲۰, ۲۰۱۳

*

M Yaghini, M Momeni, M Sarmadi, HR Ahadi,An efficient heuristic algorithm for the capacitated p-! median problem, ۴OR ۱۱ (۳), ۲۲۹-۲۴۸, ۲۰۱۳

*

M Yaghini, M Karimi, M Rahbar, A hybrid metaheuristic approach for the capacitated p-median problem, Applied Soft Computing ۱۳ (۹), ۳۹۲۲-۳۹۳۰, ۲۰۱۳

*

M Yaghini, A Alimohammadian, S Sharifi, Solving railway line planning problems using a decomposition algorithm, Advances in Railway Engineering, An International Journal ۱ (۱), ۲۵-۳۶, ۲۰۱۳

*

M Yaghini, A Alimohammadian, M Karimi, Optimization of Passenger Line Planning in Railway,
International Journal of Industrial Engineering ۲۴ (۴), ۴۹۱-۵۰۱, ۲۰۱۴

*

N Shariati, H Shahriari, A SAGHAEI, GSMT FATEMI, S JABERI, ...,Robust Control Chart for Time Series Data, International Journal of Industrial Engineering ۲۵ (۱), ۳۹۵-۴۰۳, ۲۰۱۴

*

M Fallahi, S Amiri, M Yaghini, A parameter tuning methodology for metaheuristics based on design of experiments, International Journal of Engineering and Technology Sciences ۲ (۶), ۴۹۷-۵۲۱, ۲۰۱۴

*

M Yaghini, N Nikoo, HR Ahadi, An integer programming model for analysing impacts of different train types on railway line capacity, Transport ۲۹ (۱), ۲۸-۳۵, ۲۰۱۴

*

M Yaghini, M Rahbar, M Karimi, M Khoshkroudian,  Branch-and-Price Algorithm for Solving the Railroad Blocking Problem, International Journal of Industrial Engineering ۲۵ (۱), ۹۹-۱۰۸, ۲۰۱۴

*

M Yaghini, M Momeni, M Momeni Sarmadi, A Local Branching Approach for the Set Covering Problem, International Journal of Industrial Engineering & Production Research ۲۵ (۲ ..., ۲۰۱۴

*

M Yaghini, M Momeni, M Sarmadi, Solving train formation problem using simulated annealing algorithm in a simplex framework,Journal of Advanced Transportation ۴۸ (۵), ۴۰۲-۴۱۶, ۲۰۱۴

*

M Yaghini, M Karimi, M Rahbar, MH Sharifitabar, A cutting-plane neighborhood structure for fixed-charge capacitated multicommodity network design problem,

*

M Yaghini, M Sarmadi, N Nikoo, M Momeni, Capacity consumption analysis using heuristic solution method for under construction railway routes, Networks and Spatial Economics ۱۴ (۳-۴), ۳۱۷-۳۳۳, ۲۰۱۴

*

M Fathian, AR Jafarian-Moghaddam, M Yaghini, Improving vehicular ad-hoc network stability using meta-heuristic algorithms, Int. J. Autom. Eng. ۴ (۴), ۱-۱۱, ۲۰۱۴

*

M Yaghini, N Gereilinia, GeneticTKM: A hybrid clustering method based on genetic algorithm, tabu search and k-means, Transportation Systems and Engineering: Concepts, Methodologies, Tools, and ..., ۲۰۱۵

*

M YAGHINI, F GHOFRANI, S MOLLA, M AMEREH, B JAVANBAKHT,DATA ANALYSIS OF FAILURES OF SIGNALING AND COMMUNICATION EQUIPMENT IN IRANIAN RAILWAYS USING DATA MINING TECHNIQUES, JOURNAL OF TRANSPORTATION RESEARCH ۱۱ (۴۴۱), ۳۷۹-۳۸۹, ۲۰۱۵

*

M Yaghini, H Jafari,A mathematical model for finding the optimal locations of railway stations, Advances in Railway Engineering, An International Journal ۳ (۱), ۱-۸, ۲۰۱۵

*

M Yaghini, M Karimi, M Rahbar,A mathematical model for finding the optimal locations of railway stations, Advances in Railway Engineering, An International Journal ۳ (۱), ۱-۸, ۲۰۱۵

*

M Yaghini, MS Sanai, HA Sadrabady,Passenger Train Delay Classification,
Transportation Systems and Engineering: Concepts, Methodologies, Tools, and ..., ۲۰۱۵

*

M Yaghini, M Momeni, M Sarmadi, A hybrid solution method for fuzzy train formation planning, Applied Mathematical Modelling ۳۹ (۲۰), ۶۱۱۴-۶۱۲۵, ۲۰۱۵

*

M Yaghini, M Momeni, M Sarmadi, M Seyedabadi, MM Khoshraftar, A fuzzy railroad blocking model with genetic algorithm solution approach for Iranian railways,
Applied Mathematical Modelling ۳۹ (۲۰), ۶۱۱۴-۶۱۲۵, ۲۰۱۵

*

S Ezzati, A Najafi, M Yaghini, AA Hashemi, P Bettinger, Application of triangular functions for solving the vasicek model, Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA) ۴ (۳), ۱۷۳-۱۸۲, ۲۰۱۵

*

E Hassannayebi, SH Zegordi, M Yaghini, Train timetabling for an urban rail transit line using a Lagrangian relaxation approach, Applied Mathematical Modelling ۴۰ (۲۳), ۹۸۹۲-۹۹۱۳, ۲۰۱۶

* E Hassannayebi, SH Zegordi, M Yaghini, Demand-oriented timetable design for urban rail transit under stochastic demand, Applied Mathematical Modelling ۴۰ (۲۳), ۹۸۹۲-۹۹۱۳, ۲۰۱۶
* E Hassannayebi, SH Zegordi, M Yaghini, MR Amin-Naseri, Timetable optimization models and methods for minimizing passenger waiting time at public transit terminals, Transportation Planning and Technology, ۱-۲۷, ۲۰۱۷

  

  ۵-۲- مقالات منتشر شده در مجلات علمی به زبان فارسی

  ۱)

  مسعود یقینی، سید فرید قنادپور، ارائه مدلی ابتکاری جهت برنامه ریزی کار خدمه و پرسنل راه آهن، پژوهشنامه حمل و نقل، سال ششم، شماره ۴، صفحه ۳۸۱ تا ۳۹۵، زمستان ۱۳۸۸. (چکیده)

  ۲)

  مسعود یقینی، محسن پور سید آقایی، بهنام نجاری، حل مسئله گروه بندی واگن ها در راه آهن باری با استفاده از الگوریتم شبیه سازی حرارتی، پژوهشنامه حمل و نقل، سال هفتم، شماره دوم، صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۶، تابستان ۱۳۸۹. (چکیده)

  ۳)

  مسعود یقینی، محمد مهدی خوشرفتار، سید مسعود سید آبادی، پیش بینی تأخیر قطارهای مسافری با استفاده از شبکه های عصبی، پژوهشنامه حمل و نقل، پائیز ۱۳۸۹ (چکیده).

  ۴)

  مسعود یقینی و جواد لسان، حل مساله خوشه ‏بندی ظرفیت ‏دار با استفاده از روش‏های مبتنی بر الگوریتم‏های شبیه سازی تبریدی و ژنتیک، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، تابستان ۱۳۸۹ (چکیده).

  ۵)

  مسعود یقینی، نریمان نیکو، حسین جعفری، تجزیه و تحلیل عملکرد محوطه ی مانوری آپرین با استفاده از تکنیک شبیه سازی، پژوهشنامه حمل و نقل، زمستان ۱۳۸۹ (چکیده).

  

  ۵-۳- مقالات منتشر شده در کنفرانس ها به زبان انگلیسی

  ۱)

  Masoud Yaghini , Shiwei He , Hao Yang , Anzhou Hu, Optimizing Railroad Operating Plans: A Compound Freight Routing and Train Scheduling Model, The Third International Conference on Traffic and Transportation Studies, ICTTS’۲۰۰۲, July ۲۳-۲۵, China, ۲۰۰۲.

  ۲)

  Masoud Yaghini & Shabnam Sharifian, Investigation of Traffic Factors in Accident Zones in Iranian Railways (RAI) by Applying Data Mining Techniques, RAILROME ۲۰۱۱ (under publishing).

  ۳)

  Masoud Yaghini, Mohammad M. Khoshraftar, & Masoud Seyedabadi, Predicting Passenger Train Delays Using Neural Network, RAILROME ۲۰۱۱ (under publishing).

  

  ۵-۴- مقالات منتشر شده در کنفرانس ها به زبان فارسی

  ۱)

  مسعود یقینی، محاسبه ظرفیت خطوط در سیستم بلاک اتوماتیک (تراک بندی) و فاصله بهینه پست بلاکها، چهارمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی، ۲۴ و ۲۵ آذر ماه ۱۳۷۷.

  ۲)

  مسعود یقینی، بررسی مدلهای ریاضی بهینه سازی تشکیل، مسیر دهی، و برنامه ریزی حرکت قطارها، پنجمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی، اسفند ۱۳۷۸.

  ۳)

  مسعود یقینی، مهدی نوری، مسعود قلی پور ثمرین، سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در راه آهن جمهوری اسلامی ایران، هشتیمن کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی، شهریور ماه ۱۳۸۵.

  ۴)

  منا بروجردی، شبنم شریفیان، مسعود یقینی، مهندسی مجدد فرآیندها در حوزۀ کارکردی سیر و حرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، هشتیمن کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی، شهریور ماه ۱۳۸۵.

  ۵)

  مسعود یقینی، شبنم شریفیان، منا بروجردی، مهندسی مجدد فرآیند توزیع لکوموتیو، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تیر ماه، ۱۳۸۶.

  ۶)

  مسعود یقینی، امین اکبری، سید محمد مهدی شریفی، پیش بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان با استفاده از تکنیک های داده کاوی، دومین کنفرانس داده کاوی ایران، ۱۳۸۷.

  ۷)

  مسعود یقینی، امین اکبری، سید محمد مهدی شریفی، دسته بندی دانشجویان و استخراج روابط و روند های موجود در سیستم آموزشی دانشگاه، دومین کنفرانس داده کاوی ایران، ۱۳۸۷.

  ۸)

  مسعود یقینی، رقیه سیدی، نسیم گریلی نیا، طبقه بندی ایستگاه های مسافری راه آهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تکنیک خوشه بندی، دومین کنفرانس داده کاوی ایران، ۱۳۸۷.

  ۹)

  مسعود یقینی، سمیّه حیدری، داده کاوی جهت ارتقاء و بهبود فرآیندهای سیستم آموزش عالی، دومین کنفرانس داده کاوی ایران، ۱۳۸۷.

  ۱۰)

  مسعود یقینی، سید فرید قنادپور، سعید خدمتلو، ارائه یک روش ابتکاری خوشه بندی در داده کاوی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و حل یک مطالعه موردی واقعی در صنعت حمل و نقل ریلی، دومین کنفرانس داده کاوی ایران، ۱۳۸۷.

  ۱۱)

  مسعود یقینی، ونوس شکورنیاز، آرش حاجی علی اکبری، خوشه بندی داده های آماری دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران و استخراج نمایه ساز توصیفی برای دانشجویان موفق، دومین کنفرانس داده کاوی ایران، ۱۳۸۷.

  ۱۲)

  فرانک مطلبی، مسعود یقینی، روژین علی احیایی، ارائه ی یک مدل مفهومی مدیریت ارتباط با مشتری برای شرکت قطارهای مسافری رجاء، یازدهمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی، ۲ و ۳ آبان ماه، ۱۳۸۸.

  ۱۳)

  فریبا فتحی پور و مسعود یقینی، مکانیابی بهینه دپوی خدمه در مسئله زمانبندی خدمه، یازدهمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی، ۲ و ۳ آبان ماه، ۱۳۸۸.

  ۱۴)

  مریم کوهی علی آبادی، حمیدرضا قدمنان و مسعود یقینی، پیش بینی نامنظمی های هندسی خطوط ریلی محور خراسان، دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهر ۱۳۸۸.

  ۱۵)

  مسعود یقینی، فریبا فتحی پور، مدلسازی و حل مسئله زمانبندی خدمه چند هدفه با استفاده از رویکرد تولید ستون، دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهر ۱۳۸۸.

  ۱۶)

  مسعود یقینی، حسن غلامی مزینان، احمد رستم آبادی، تعیین ماموریت های بهینه با استفاده از الگوریتم مینیمم هزینه جریان برای مسأله برنامه ریزی خدمه، دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهر ۱۳۸۸.

  ۱۷)

  مسعود یقینی، فریبا فتحی پور، حل مسئله برنامه ریزی خدمه راه آهن با استفاده از رویکرد تولید ستون، دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات، بابلسر، ۱۳۸۸.

  ۱۸)

  مسعود یقینی و مهدی ورد، ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک جهت خوشه بندی خودکار داده های مختلط عددی و دسته ای، سومین کنفرانس داده کاوی ایران، ۲۴ و ۲۵ آذرماه، ۱۳۸۸.

  ۱۹)

  دکترمسعود یقینی، مهسا مرتضوی، کاوه رسولی چیذری، مهیار حسین زاده، عرفان خاجی، الگوریتمی جدید در زمینه قوانین انجمنی، سومین کنفرانس داده کاوی ایران، ۲۴ و ۲۵ آذرماه، ۱۳۸۸.

  ۲۰)

  مسعود یقینی، رویا سلطانیان، جواد نوری، حسن غلامی مزینان، ارائه یک روش ترکیبی خوشه بندی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و K-Means ، سومین کنفرانس داده کاوی ایران، ۲۴ و ۲۵ آذرماه، ۱۳۸۸.

  ۲۱)

  مسعود یقینی، مریم رنجپور، و فرید یوسفی، مروری بر الگوریتم‌های خوشه‌بندی فازی، سومین کنفرانس داده کاوی ایران، ۲۴ و ۲۵ آذرماه، ۱۳۸۸.

  ۲۲)

  مسعود یقینی، محمد علی شادمانی، توسعه الگوریتم دسته بندی شبکه عصبی Fuzzy ARTMAP با استفاده از الگوریتم ژنتیک، سومین کنفرانس داده کاوی ایران، ۲۴ و ۲۵ آذرماه، ۱۳۸۸.

  ۲۳)

  مسعود یقینی و شایان کواکب، ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای پیش بینی با استفاده از شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک، سومین کنفرانس داده کاوی ایران، ۲۴ و ۲۵ آذرماه، ۱۳۸۸.

  ۲۴)

  مسعود یقینی، ناهید غضنفری، و شایان کواکب، ارایه یک الگوریتم ترکیبی برای خوشه بندی با استفاده از رویکرد فرا ابتکاری جستجوی ممنوعه، سومین کنفرانس داده کاوی ایران، ۲۴ و ۲۵ آذرماه، ۱۳۸۸.

  ۲۵)

  مسعود یقینی و زهرا خندق آبادی، بهینه سازی مسئله تعیین اندازه ناوگان واگن های باری در راه آهن، دوازدهیمن کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی، ۲ و ۳ آبان، ۱۳۸۹. (چکیده)

  ۲۶)

  مسعود یقینی، محمد سعید یحیی یی، و نریمان نیکو، پیش بینی تاخیرات قطارهای مسافری رجا با استفاده از تکنیکهای داده کاوی، دوازدهیمن کنفرانس حمل و نقل ریلی، ۲ و ۳ آبان، ۱۳۸۹. (چکیده)

  ۲۷)

  مسعود یقینی، محمد رحیم اخوان کاظم زاده، سید مسعود سید آبادی، حل مسئله ترکیبی گروه بندی واگن‌ها و تشکیل قطار با استفاده از بهینه‌ سازی کلونی مورچگان، دوازدهیمن بین المللی کنفرانس حمل و نقل ریلی، ۲ و ۳ آبان، ۱۳۸۹. (چکیده)

  ۲۸)

  علیرضا علیمحمدیان، مسعود یقینی، و سمانه شریفی، بهینه سازی خطوط مسافری راه آهن ایران: مطالعه موردی مسیر تهران – خوزستان، دوازدهیمن کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی، ۲ و ۳ آبان، ۱۳۸۹. (چکیده)

  ۲۹)

  مسعود یقینی، محسن مومنی، و محمدرضا سرمدی، یافتن کوتاه‌ترین مسیر همیلتونی شبکه راه‌آهن ایران با استفاده از الگوریتم پیشنهادی جستجوی ممنوعه، دوازدهیمن کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی، ۲ و ۳ آبان، ۱۳۸۹. (چکیده)

  ۳۰)

  مسعود یقینی، الهه براتی، و زهرا ساقیان، حل مسئله گروه بندی واگن ها ی باری با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوعه، دوازدهیمن کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی، ۲ و ۳ آبان، ۱۳۸۹ (مقاله برتر در گروه مدیریت ترافیک و بهره برداری) (چکیده)

  ۳۱)

  مسعود یقینی، محدثه رهبر ، و محمد کریمی، ارائه یک روش شاخه و قیمت برای حل مساله گروه بندی واگنهای باری در راه آهن، دوازدهیمن کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی، ۲ و ۳ آبان، ۱۳۸۹. (چکیده)

  ۳۲)

  هنگامه شمسی پور و مسعود یقینی، ارزیابی کارایی الگوریتم های تخصیص برای مسئله p-median ظرفیت دار، دوازدهیمن کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی، ۲ و ۳ آبان، ۱۳۸۹. (چکیده)

  ۳۳)

  هنگامه شمسی پور، مسعود یقینی، و محمد ‎ علی صندیدزاده، جانمایی دپوهای تعمیر و نگهداری واگنهای مسافری در شبکه حمل و نقل ریلی کشور با استفاده از الگوریتم ترکیبی، دوازدهیمن کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی، ۲ و ۳ آبان، ۱۳۸۹. (چکیده)

  ۳۴)

  مسعود یقینی و نسیم گریلی نیا، طبقه بندی ایستگاه های مسافری راه آهن ایران با استفاده از الگوریتم حرکت دسته جمعی ذرات و الگوریتم ژنتیک، چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران، ۱۳۸۹. (چکیده)

  ۳۵)

  مسعود یقینی ، محسن مومنی، و محمدرضا سرمدی، یافتن کوتاه‌ترین مسیر همیلتونی برای شهرهای ایران با استفاده از الگوریتم‌ ممتیک، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، ۱۳۸۹. (چکیده)

  ۳۶)

  مسعود یقینی، محمد سعید یحیی یی، و نریمان نیکو، تحلیل خوشه بندی داده های تاخیرات قطارهای مسافری شرکت رجاء، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، ۱۳۸۹. (چکیده)

  ۳۷)

  مسعود یقینی و نریمان نیکو، بهینه سازی برنامه ریزی سفرهای مانوری در ایستگاه های راه آهن، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، ۱۳۸۹. (چکیده)

  ۳۸)

  هنگامه شمسی ‎ پور، مسعود یقینی، و محمد ‎ علی صندیدزاده، مکانیابی بهینه ایستگاههای اتوبوس شهری با استفاده از رویکرد شبکه عصبی رقابتی بازگشتی و الگوریتم ژنتیک، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، ۱۳۸۹. (چکیده)

  ۳۹)

  هنگامه شمسی ‎ پور، مسعود یقینی، و محمد ‎ علی صندیدزاده، جانمایی بهینه دپوهای تعمیر و نگهداری اتوبوسهای شهری در شبکه حمل و نقلی با استفاده از الگوریتم ژنتیک، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، ۱۳۸۹. (چکیده)

  ۴۰)

  هنگامه شمسی ‎ پور و مسعود یقینی، حل مساله p-median ظرفیت ‎ دار با استفاده از الگوریتم ژنتیک اصلاح شده، سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ۱۳۸۹. (چکیده)

  

  ۵-۵- مقالات منتشر شده در سایر مجلات

  ۱)

  مسعود یقینی، eCRM ، eSCM و eERP چگونه سازمانها را متحوّل می‌کنند، عصر فناوری اطلاعات، سال اول، شماره ۲، صفحه ۳۲ تا ۳۶، شهریور ماه ۱۳۸۴.

  ۲)

  مسعود یقینی، شبنم شریفیان، منا بروجردی، آنچه لازم است درباره مهندسی مجدد فرآیندها بدانیم، عصر فناوری اطلاعات، سال اول، شماره ۵، صفحه ۷۳ تا ۷۹، آذرماه ۱۳۸۴.

  ۳)

  مسعود یقینی، معرفی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان PeopleSoft ، عصر فناوری اطلاعات، سال اول، شماره ۵، صفحه ۱۱۲ تا ۱۱۴، آذرماه ۱۳۸۴.

  ۴)

  مسعود یقینی، محیط رقابتی کسب و کار و پیدایش سازمانهای دیجیتالی، عصر فناوری اطلاعات، سال دوم، شماره ۱۱، صفحه ۷۵ تا ۷۹، تیر ماه ۱۳۸۵.

  ۵)

  مسعود یقینی و سروش نالچیگر، ارائه یک چهارچوب یکپارچه برای مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان، عصر فناوری اطلاعات، سال دوم، شماره ۱۹، صفحه ۴۹ تا ۵۴، اسفند ۱۳۸۵.

  ۶)

  مسعود یقینی و سروش نالچیگر، بررسی نقش مدیران ارشد در مدیریت فناوری اطلاعات و ارائه‏ی چارچوبی برای تبیین دانش مورد نیاز آن‏ها، عصر فناوری اطلاعات، سال دوم، شماره ۱۹، صفحه ۶۴ تا ۶۸، ۱۳۸۵.

  ۷)

  مسعود یقینی، شبنم شریفیان، مروری بر متدولوژی های مهندسی مجدد فرآیندها، عصر فناوری اطلاعات، سال سوم، شماره ۲۶، صفحه ۶۹ تا ۷۹، آبان ماه ۱۳۸۶.

  ۸)

  مسعود یقینی، یوسف رشوند هرانکی، سیستم RFID و کاربردهای آن، عصر فناوری اطلاعات، سال سوم، شماره ۲۶، صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۵، آبان ماه ۱۳۸۶.

  ۹)

  سمیّه حیدری و مسعود یقینی، دسته بندی و پیش بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان با استفاده از تکنیک های داده کاوی، مجله نامه آموزش عالی، ۱۳۸۹ (در نوبت چاپ).

  

  ۵-۶- کتب منتشر شده

  ۱)

  مسعود یقینی، احسان خاوندکار، و سروش نالچیگر، پایگاه های اینترنتی فناوری اطلاعات (گرد آوری)، انتشارات دفتر امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۶.

  ۲)

  مسعود یقینی و انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن، زمانبندی و سیر و حرکت در راه آهن ) ترجمه ( ، انتشارات پیشرو فناوری قائد، ۱۳۸۹.

  ۳)

  مسعود یقینی و جواد لسان، برنامه ریزی عملیات حمل و نقل ریلی ) ترجمه و گرد آوری ( ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۹.

  ۴)

  مسعود یقینی و محمد رحیم اخوان کاظم زاده، الگوریتمهای بهینه سازی فراابتکاری (ترجمه و گردآوری)، انتشارات جهاد دانشگاهی امیر کبیر، ۱۳۸۹ (زیر چاپ).

  

  ۵-۷- سایر انتشارات

  ۱)

  مسعود یقینی، برنامه ریزی حرکت قطارها (ترجمه و گرد آوری)، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۴ (جزوه درسی).

  ۲)

  مسعود یقینی، سیستمهای اطلاعات مدیریت (ترجمه و گرد آوری)، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، مهر ماه ۱۳۸۵ (جزوه درسی).

  ۳)

  مسعود یقینی، محتوای الکترونیکی درس سیستمهای اطلاعات مدیریت، مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۶.

  

  ۶- پروژه های انجام شده

  ۱)

  تحلیل گر سیستم و برنامه نویس، طراحی و پیاده سازی سیستم خرید تجهیزات سرمایه ای، شرکت پارس الکتریک، ۱۳۶۸.

  ۲)

  مدیر پروژه، طراحی و پیاده سازی سیستم امور مشترکین تلفن، شرکت مخابرات ایران، ۱۳۶۹.

  ۳)

  مدیر پروژه، طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری متقاضیان و مشترکین تلفنهای ثابت (تلفنهای عادی، استیجاری، کارمندی)، شرکت مخابرات ایران، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

  ۴)

  مدیر پروژه، طراحی و پیاده سازی سیستم دبیرخانه، شرکت مخابرات ایران، ۱۳۷۱.

  ۵)

  تحلیل گر سیستم و برنامه نویس، طراحی و بهینه سازی کامپیوتری مدل تخصیص منابع در سیستم برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری، ۱۳۷۱.

  ۶)

  تحلیل گر سیستم و برنامه نویس، طراحی و پیاده سازی سیستم برنامه ریزی تولید، کارخانه چیلان، ۱۳۷۲.

  ۷)

  تحلیل گر سیستم، طراحی و پیاده سازی سیستم کتابخانه (کتابدار)، دانشگاه امام حسین (ع)، ۱۳۷۲.

  ۸)

  مدیر پروژه، طراحی و پیاده سازی سیستم پرسنلی، شرکت مخابرات ایران، ۱۳۷۳.

  ۹)

  مدیر پروژه، بررسی سیستم بهره برداری راه آهن، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۳.

  ۱۰)

  مدیر پروژه، شناسایی گلوگاههای خطوط راه آهن (بلاکهای بحرانی) و ارزیابی آلترناتیوهای رفع آنها، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۳.

  ۱۱)

  مدیر پروژه، طراحی و پیاده سازی وب سایت سفارت و رایزنی جمهوری اسلامی ایران در پکن، ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹.

  ۱۲)

  مدیر پروژه، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت اسناد و مدارک، سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن، ۱۳۸۰.

  ۱۳)

  مدیر پروژه، بهینه سازی ترکیبی مسیر دهی، تشکیل و زمانبندی حرکت قطارها، ۱۳۸۱ (پایان نامه دکتری).

  ۱۴)

  مدیر پروژه، تدوین طرح جامع سیستم مدیریت بهره برداری راه آهن، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۳.

  ۱۵)

  مدیر پروژه، تدوین برنامه راهبردی فناوری اطلاعات، معاونت پشتیبانی، مهندسی و تحقیقات ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، ۱۳۸۴.

  ۱۶)

  مشاور پروژه، طراحی مرکز مانیتورینگ، شرکت قطارهای مسافری رجاء، مشاور، ۱۳۸۶.

  ۱۷)

  ناظر پروژه، استاندارد سازی ایستگاههای مسافری، شرکت قطارهای مسافری رجاء، ناظر، ۱۳۸۷.

  ۱۸)

  مدیر پروژه، داده کاوی در پایگاه داده سیستم آموزش، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۷.

  

  ۷- پایان نامه های راهنمایی شده

  ۷-۱- پایان نامه های راهنمایی شده مقطع کارشناسی ارشد

  ۱)

  شیوا گرامی، ارائه یک چهارچوب معماری برای فروشگاههای مجازی مبتنی برمدل B۲C ، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع، ۱۳۸۶.

  ۲)

  علی قارداشی، گسترش مدل پیش بینی تقاضا برای راه آهن سریع السیر ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۶.

  ۳)

  حاج علی اکبری، داده کاوی در سیستم آموزش دانشگاه علم و صنعت ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی، مرکز آموزش الکترونیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۷.

  ۴)

  حدیثه جهان سیر، تاثیرات کیفیت خدمات بیمه الکترونیک در رضایت مشتری، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی، مرکز آموزش الکترونیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۷.

  ۵)

  سمیه حیدری، دادکاوی جهت ارتقاء و بهبود فرایندهای سیستم آموزش عالی، سمینار کرشناسی ارشد، رشته مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۷.

  ۶)

  شبنم شریفیان بار فروش، گسترش مدلی جهت ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های حمل و نقل هوشمند شهری، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی حمل و نقل، دانشگاه آزاد واحد جنوب، ۱۳۸۷.

  ۷)

  بهنام نجاری، حل مسئله گروه بندی واگن ها با استفاده از رویکرد طراحی شبکه، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۸.

  ۸)

  رویا سلطانیان، ارائه روش ابتکاری خوشه بندی در داده کاوی با استفاده از الگوریتم ژنتیک، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی، مرکز آموزش الکترونیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۸.

  ۹)

  سمیه حیدری، پیش بینی میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان با استفاده از تکنیکهای داده کاوی: مطالعه موردی دانشگاه علم و صنعت ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۸.

  ۱۰)

  شایان کواکب، ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای پیش بینی با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک، مطالعه موردی: پیش بینی نامنظمی خطوط راه آهن، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۸.

  ۱۱)

  فریبا فتحی‏پور، ارائه یک روش ترکیبی با استفاده از الگوریتم تولید ستون و بهینه سازی کلونی مورچه ها برای حل مساله برنامه ریزی خدمه، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۸.

  ۱۲)

  لاله نوروزی، شبیه سازی ایستگاه مانوری راه آهن با استفاده از مفاهیم مدیریت تولید با هدف بهبود عملکرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی، مرکز آموزش الکترونیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۸.

  ۱۳)

  محمد علی شادمانی، توسعه الگوریتم دسته بندی و پیش بینی با استفاده از شبکه های عصبی و مجموعه های فازی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی، مرکز آموزش الکترونیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۸.

  ۱۴)

  مهدی ورد، خوشه بندی با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای داده های مخلوط، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۸.

  ۱۵)

  میثم اکبری، تحلیل داده های نامنظمی های هندسی خط با استفاده از تکنیکهای داده کاوی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی، مرکز آموزش الکترونیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۸.

  ۱۶)

  ناهید غضنفری، ارایه یک الگوریتم ترکیبی برای خوشه بندی با استفاده از رویکرد فرا ابتکاری جستجوی ممنوعه: مطالعه موردی پایانه های فروش بانکداری الکترونیکی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی، مرکز آموزش الکترونیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۸.

  ۱۷)

  هنگامه شمسی ‎ پور، ارائه روش حل ابتکاری جدید برای مسئله جانمایی-تخصیص: مطالعه موردی دپوهای تعمیر و نگهداری واگن ‎ های مسافری، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۸.

  ۱۸)

  جواد لسان، حل مسأله مکان یابی- تخصیص با استفاده از روش‏های ترکیبی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی حمل و نقل، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۹.

  ۱۹)

  مریم رنج پور، ارائه روشی مبتنی بر خوشه بندی فازی برای مسأله مکان یاب، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی حمل و نقل، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۹.

  ۲۰)

  شبنم شریفیان، استخراج دانش سوانح ریلی در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تکنیکهای داده‌کاوی، رشته مهندسی صنایع، دانشگاه خاتم، ۱۳۸۹.

  ۲۱)

  سمانه صرامی، سنجش و رتبه بندی شاخص های بهره وری در راه آهن ایران با استفاده از مدل سلسله مراتبی فازی ( FAHP )، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی حمل و نقل، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۹.

  ۲۲)

  زهرا خندق آبادی، بهینه سازی مسئله تعیین اندازه ناوگان، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۹.

  ۲۳)

  ندا سخائی، ارائه یک مدل شبکه عصبی جهت پیش بینی مقدار تقاضای مسافری در راه آهن ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۹.

  

  ۷-۲- پایان نامه های راهنمایی شده مقطع کارشناسی

  ۱)

  امیر محمدی، شبیه سازی حرکت قطارها، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۳.

  ۲)

  عمران احمدیان و حمید بوستانی فر، بررسی تطبیقی کاربرد فناوری اطلاعات در بهره برداری راه آهن ایران، هند، چین و بریتانیا، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۳.

  ۳)

  مسلم نصیری، طراحی و پیاده سازی نرم افزار آموزشی شبیه سازی حرکت قطارها، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۳.

  ۴)

  مجید قیطاسی، برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی: مطالعه موردی معاونت سیر و حرکت راه آهن، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تابستان ۱۳۸۳.

  ۵)

  اشرف نوروزی و گلناز جمشیدی، تحلیل و طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM ) در راه آهن، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۴.

  ۶)

  امیر بهادر بهرامعلی، ارائه یک مدل ریاضی برای برنامه ریزی تشکیل قطارها، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۴.

  ۷)

  شبنم شریفیان و منا بروجردی، مهندسی مجدد فرآیندها در حوزه کارکردی سیر و حرکت راه آهن ج.ا.ایران در راه آهن، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۴.

  ۸)

  حسین احسانی، تحلیل، طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعاتی نگهداری و تعمیرات واگنهای مسافری، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۵.

  ۹)

  علی احیایی و فرانک مطلبی، تحلیل و طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM ) در شرکت قطارهای مسافری رجاء، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۵.

  ۱۰)

  مهدی بهاری، تجزیه و تحلیل سیستم سیر و حرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده از متدولوژی شی گرا، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۵.

  ۱۱)

  مهدی نوری و مسعود قلی پور ثمرین، تحلیل و طراحی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ( ERP ) در راه آهن ج.ا. ایران، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۵.

  ۱۲)

  نرجس سلیمانی ملکان و فاطمه سادات موسوی، مهندسی مجدد فرایندها درکارخانه داروسازی رازک، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۵.

  ۱۳)

  اعظم بسکابادی و مرجان محمودی، اکتساب دانش سازمانی مدیران ارشد شرکت قطارهای مسافری رجاء، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۶.

  ۱۴)

  پروانه اسکندری و زهرا توتونچی، بررسی و مطالعه استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در مترو تهران، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۶.

  ۱۵)

  عباس پورفتحی، شبیه سازی نظام به هنگام ( JIT ) در چرخه واگن های باری، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۶.

  ۱۶)

  عطیه بورونی، مقایسه متدولوژی های سیستمی نرم و سخت در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع، ۱۳۸۶.

  ۱۷)

  مرضیه زارعی و پریسا اسلامی، طراحی سیستم مدیریت فرآیند کاری ( BPM ) در امور آموزش دانشگاه علم و صنعت ایران، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۶.

  ۱۸)

  مریم اسدزاده صدفی، تجزیه و تحلیل حالات خطا و آثار آن در قطارهای مسافربری رجاء، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۶.

  ۱۹)

  یوسف رشوند هرانکی، امکانسنجی فنی و اقتصادی بکارگیری سیستم RFID در ردیابی واگن‌های باری در راه آهن ج.ا.ا، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۶.

  ۲۰)

  سعید قربانژاد ملکی، ارزیابی عملکرد واحد فناوری اطلاعات با استفاده از متدولوژی کارت امتیازی متوازن، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تابستان ۱۳۸۷.

  ۲۱)

  مهسا منتظران، بررسی و مقایسه روشهای تجزیه و تحلیل ظرفیت خط، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۷.

  ۲۲)

  امین اکبری و سید مهدی شریفی، داده کاوی و استخراج دانش از پایگاه داده ای سیستم آموزش دانشگاه علم وصنعت ایران، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۷.

  ۲۳)

  حسن غلامی مزینان و احمد رستم آبادی، مدلسازی و حل برنامه ریزی اعزام روسای قطارهای مسافری با استفاده از الگوریتم ژنتیک، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۷ (پایان نامه برتر سال در رشته مهندسی حمل و نقل ریلی).

  ۲۴)

  رضا دالوند، بررسی افزایش ظرفیت محور لرستان با بهبود روشهای سیگنالینگ، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۷.

  ۲۵)

  رقیه سیدی و نسیم گریلی، طبقه بندی ایستگاههای مسافری با استفاده از رویکرد کلونی مورچه ها، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۷.

  ۲۶)

  ساناز نیکفال آذر و سمیه نوری، شبیه سازی جریان حرکت مسافرین در ایستگاه مترو - مطالعه موردی ایستگاه علم و صنعت، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۷.

  ۲۷)

  علی آذرهوش، برنامه ریزی تشکیل قطارها با استفاده از الگوریتم ژنتیک، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۷.

  ۲۸)

  علی بزرگی و حمید رضا احدی، شبیه سازی خط شش متروی تهران برای تعیین تعداد قطارهای مورد نیاز در هدوی های مختلف، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۷.

  ۲۹)

  علی رضایی فرد، حل مساله تخصیص جانمایی ظرفیت دار ( CPMP ) با استفاده از رویکرد بهینه سازی کلونی مورچه ها، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۷.

  ۳۰)

  علی محمدزاده، ارائه ی مدل زمانبندی حرکت قطار ها در راه آهن ج.ا.ایران در محور های دو خطه، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۸.

  ۳۱)

  سید محمد علی آل احمد، محمد سعید یحیی یی، تحلیل داده های تاخیرات قطارهای مسافری با استفاده از تکنیکهای داده کاوی، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۸.

  ۳۲)

  عرفان خاجی، مهیار حسین زاده، ارائه یک الگوریتم جدید قوانین انجمنی مبتنی بر اعداد اول، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۸.

  ۳۳)

  مریم کوهی علی آبادی، داده کاوی و استخراج دانش از پایگاه اطلاعات خطوط راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۸.

  ۳۴)

  نادر نوائی، پیاده سازی الگوریتم کلونی مورچه ها با استفاده از نرم افزار Arena برای گروه بندی واگنها، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۸.

  ۳۵)

  نریمان نیکو و حسین جعفری، تجزیه و تحلیل ظرفیت محوطه های مانوری مسطح، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۸ (پایان نامه برتر سال در رشته مهندسی حمل و نقل ریلی).

  ۳۶)

  عبدالناصر حاجی زاده و سیداحسان مشهدی عباس، برنامه ریزی تشکیل قطار با استفاده از الگوریتم فرابتکاری جستجوی ممنوعه، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۹.

  ۳۷)

  سعید صادقی و محمد سعید رحمانی، طبقه بندی راه آهن های دنیا براساس شاخص های بهره وری توسط تکنیکهای داده کاوی، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۹.

  ۳۸)

  الهه براتی، زهرا ساقیان، بهینه سازی مسئله گروه بندی واگن های باری با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوعه، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۹.

  ۳۹)

  محدّثه رهبر نودهی، حل مسأله گروه بندی واگن های باری با استفاده از الگوریتم شاخه و قیمت، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۹.

  ۴۰)

  زهره فدائی، زاهده جعفری، حل مساله بلاکینگ واگن ها بااستفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کلونی مورچگان، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۹.

  ۴۱)

  آیدا مهبد، مساله طراحی شبکه بودجه ای با استفاده از الگوریتم تولید ستون، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۹.

  

  ۸- عضویت در انجمن ها

  ۱)

  انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی، از سال ۱۳۸۳ تا کنون.

  ۲)

  International Association of Railway Operations Research, from ۲۰۱۰

  

  

  

  

  

دفعات مشاهده: 33934 بار   |   دفعات چاپ: 4489 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 338 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
Persian site map - English site map - Created in 0.18 seconds with 60 queries by YEKTAWEB 4657