[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
اخبار ::
کمک آموزشی::
آموزش::
پژوهش::
معرفی افراد::
دانشجویان::
امکانات::
تسهیلات پایگاه::
::
هشتمین کنفرانس بین المللی
..
تالار افتخارات

AWT IMAGE

..
دفاعیه‌ها

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
بازدید علمی

گزارش‌های بازدید دانشکده

..
منشور اخلاقی

AWT IMAGE

..
:: رزومه فارسی د.ذاکری ::

 

  مشخصات فردی

  نام خانوادگی: ذاکری سردردودی

  نام: جبارعلی

  تاریخ تولد : 1349

  مرتبه علمی :دانشیار

  گروه : مهندسی خط و سازه های ریلی

  تلفن داخلی: 3517

  E-mail : zakeri@iust.ac.ir

 

 

 

  سوابق آموزشی

  الف) تحصیلات دانشگاهی:

  - دکترای تخصصی مهندسی عمران ، رشته تحصیلی مهندسی راه و ترابری، محل تحصیل چین ، تاریخ اخذ: 2000

  - فوق لیسانس مهندسی عمران ، رشته تحصیلی مهندسی عمران، محل تحصیل دانشگاه تبریز، تاریخ اخذ: 1374

  - لیسانس مهندسی عمران ،رشته تحصیلی مهندسی عمران ، محل تحصیل دانشگاه تبریز ، تاریخ اخذ: 1371

  - دوره های آموزشی گذرانده : تعداد :5 مورد : نمونه :

  - Track Maintenance Management – Japan Railway East Culture Foundation Feb 2005

  - Transportation Risk Management – European Systems Safety Society Aug. 2004

  - دوره مدیریت مشارکتی - معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری 1382

  - دوره آموزشی سازه های فضاکار – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 1374

 

  (زمینه های تخصصی وتحقیقاتی (از فهرست اولویت های علمی دانشگاه :

  1.         سیستم های مدیریت نگهداری
  2.         آنالیز و طراحی روسازی بالاستی و بدون بالاست (دال خط) راه آهن و مترو
  3.         تحلیل خروج از خط قطار و روشهای ارتقاء ایمنی خط آهن
  4.         ساخت، اجراء و نگهداری خط آهن
  5.         دینامیک پلهای راه آهن
  6.         اندرکنش دینامیکی خط و قطار
  7.       ارزیابی نظری و تجربی مقاومت جانبی خطوط ریلی

 

     ب ـ اشتغال

   استادیار ، دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 79 تا 89

دانشیار، دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 90 تاکنون

 

   ج ـ سوابق تدریس دانشگاهی

  - نام دروس تدریس شده ، دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت ایران

  تدریس دروس پلهای راه آهن، مهندسی راه آهن ، آز روسازی راه آهن ، روسازی راه آهن، ساخت و اجرای خطوط راه آهن، نگهداری خطوط، کارگاه مهندسی خط آهن در دوره کارشناسی

  تدریس دروس روشهای نوین نگهداری خطوط ، اندرکنش خط – قطار ، مهندسی راه آهن پیشرفته، طراحی فرودگاه در دوره کارشناسی ارشد

   تدریس دروس اندرکنش دینامیکی خط و قطار 2، مباحث ویژه در مهندسی خط، دینامیک سازه پیشرفته در دوره دکترا

داور علمی مجلاتISI  و ISC:

 Journal of Structure and Infrastructure Engineering Maintenance, Management, Life-Cycle Design and Performance, UK

 Journal of Mechanical Science and Technology, South Korea 

 Latin American Journal of Solids and Structures, Brazil

 Journal of Civil Engineering & Architecture, USA

 Iranian Journal of Science & Technology, Iran

 Journal of Transportation Engineering (ASCE), USA

 International Journal of Physical Sciences,

 Scientia Iranica Journal, Iran

9-     پژوهشنامه حمل و نقل

10- فصل نامه مهندسی حمل و نقل

11- مجله عمران مدرس

12- نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز

13- نشریه فنی دانشگاه تهران

14- نشریه مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

15- مجله بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران

16-  نشریه صنعتی امیر کبیر

 

  سوابق پژوهشی :

  1 ـ مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی ( ISI,ISC ) :

  تعداد :26

1.      Zakeri J. A., Mirfattahi  B., Fakhari M. (2011) "Lateral Resistance of Railway Track with Frictional Sleepers" Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Transport journal (under press)

2.      Zakeri J. A. (2011) "Investigation on Railway Track Maintenance in sandy-dry Areas" Journal of structure and infrastructure engineering Maintenance, Management, Life-Cycle Design and Performance. (Under press).

3.      Jabbar Ali Zakeri, Morteza Esmaeili, Masoud Fathali (2011) "Evaluation of Humped Slab Track Performance in Desert Railways" Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, Volume 225 Issue 6 November, pp. 567 - 574. 

4.      Zakeri J. A. and Ghorbani V. (2011)" Investigation on Dynamic Behavior of Railway Track in Transition Zone" Journal of Mechanical Science and Technology V 25 No. 2, pp. 287-292.

 5.      Zakeri, J. A., Kooben, F. (2010) "Variation of dynamic wheel-rail forces in high speed trains", Journal of Civil Engineering and Architecture, Vol. 4 – No. 5, pp. 48~51.

6.      Zakeri J. A., Xia H. and Fan J. J. (2009) "Dynamic Responses of Train –Track system to Single rail Irregularity" Latin American Journal of Solids and Structures, V 6 No. 2, pp. 89-104.

 7.      Zakeri J. A. and Xia H. (2009) "Application of 2D-infinite beam elements in dynamic analysis of railway track" Journal of Mechanical Science and Technology V 23 No. 5, pp. 1415-1421.

 8.     Zakeri J. A. (2009) "Determination of "V" shaped permissible rail defect based on WLR ratio" Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B, Engineering, Vol. 33, No. B1, pp 129-132.

9.      Zakeri J. A. and Xia H. (2008) “Sensitivity Analysis of Track Parameters on Train- Track Dynamic Interaction" Journal of Mechanical Science and Technology V 22 No. 7, pp. 1299-1304.

  10.  Zakeri J. A and Sadeghi J. (2007) “Field Investigation on Load Distribution and Deflections of Railway Track Sleepers" Journal of Mechanical Science and Technology, V 21 No. 12, pp. 1948-1956.

  11.    Xia H., Xu Y. L., Chan T. H. T. and Zakeri J. A (2007) "Dynamic Responses of Railway Suspension Bridges under Moving Train" Scientia Iranica, Vol. 14, No. 5, pp 385-394. 

12.  Zakeri J. A (2002) “Development of railway Networks in Iranian Railways” Journal of rail international, Vol 33(11), pp. 35-39. 

13.  Zakeri J. A., Xia H. and Fan J. J. (2000) “Effects of unsupported Sleeper on Dynamic Responses of Railway Track”, Journal of Northern Jiaotong University, 24 (1), 50-55.

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی به زبان فارسی:

1.    ذاکری جبارعلی؛ قارونی نیک مرتضی؛ معظمی گودرزی مهدی" تاثیر کایوگیشن ریل بر تنش های بین تراورس و بالاست" مجله علمی پژوهشی عمران مدرس؛ دوره یازدهم، شماره 2، ص 99-91.

2.    آیتی، اسماعیل : ذاکری ،جبارعلی ، صادقی، علی اصغر (1390) "مدل پیش بینی شدت وقوع تصادف برای گذرگاههای ریلی – جاده ای ایران" مجله علمی پژوهشی شریف، (زیر چاپ)

3.    ذاکری جبارعلی، قربانی ویدا (1389)  " المانهای مرزی نامحدود و کاربرد آنها در تحلیل دینامیکی خطوط راه آهن" پژوهشنامه حمل و نقل، سال هفتم شماره 2، 141-135.

4.    ذاکری جبارعلی؛ اسماعیلی مرتضی؛ فتحعلی مسعود (1389)"ارائه روسازی نوین دال خط کوهاندار جهت رفع معضل راه آهن مناطق کویری"مجله علمی پژوهشی عمران مدرس؛ دوره دهم، شماره 2، ص 73-61.

5.    ذاکری جبارعلی؛ خورده بینان محمد؛ پلاسی مسعود؛ محمدزاده سعید (1389) " تخمین مدول بستر ریل براساس مشخصات اجزای روسازی بالاستی" فصلنامه مهندسی حمل و نقل;  سال دوم ، شماره 2- ص 60-51.

6.       ذاکری جبار علی، محمدزاده سعید ؛ درودی یاشار (1389) "بررسی توزیع تنش در مقاطع حساس تراورس بتنی B70 تحت اثر بار واقعی قطار “نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، جلد 40، شماره 1، ص41-35.

7.    ذاکری جبار علی، مرتضی اسماعیلی ، حاجی عبدالرزاق پریسا (1388) "تحلیل استاتیکی پلهای خاکی فولادی تحت اثر حرکت قطار" مجله مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، جلد 39 شماره 1 ص 74-69.

8.    ذاکری جبار علی، فتحعلی مسعود، بلوکیان نیما " بررسی تاثیر شیب عرضی نشیمنگاه ریل در اندرکنش چرخ - ریل مطالعه موردی قطار شهری مشهد" نشریه دانشکده فنی دانشگاه تبریز، جلد 38 شماره 3 ص 79-73 ، 1387.

9.    ذاکری جبار علی، “ ضربات چرخ - ریل در دو راهه های راه آهن“ نشریه تحقیقاتی استقلال - دانشگاه صنعتی اصفهان، سال 27، شماره 1 ص87-101، 1387  

10.  ذاکری جبار علی، صادقیلر، امیر علی “تاثیر وجود تراورس آویزان در رفتار دینامیکی خط آهن با ریل موجدار در راه آهن شمالشرق “  پژوهشنامه حمل و نقل، سال پنجم شماره 1، ص48-43 ، 1387     

11.  ذاکری جبار علی ،“تحلیل دینامیکی پلهای راه آهن تحت اثر حرکت وسیله نقلیه ریلی“ نشریه دانشکده فنی دانشگاه تبریز، جلد 33 شماره 3 ص 54-47 ، 1386

12.  ذاکری جبار علی، درودی یاشار.  محمدزاده سعید “ بررسی میدانی توزیع تنش تماسی در سطح زیرین تراورس  B70“ نشریه دانشکده فنی دانشگاه تبریز، جلد 33 شماره 2 ص 44-36 ، 1386

13.   ذاکری جبار علی “شناسایی گذرگاههای پرخطر ریلی- جاده ای بر اساس شاخص خط“ پژوهشنامه حمل و نقل، سال سوم شماره 3 ، ص 223- 231 ، پاییز  1385.

14.   ذاکری جبار علی ،“ تحلیل اثرات خط آهن بر روی واکنش دینامیکی سیستم پل ـ خط‌ آهن ـ قطار“ مجله علمی پژوهشی حمل و نقل، سال دوم شماره 4، ص213-221 ، 1384

15.   ذاکری جبار علی ، فن جون جیه “بررسی محاسبات دستگاه های تعویض خط جوشکاری شده پیوسته راه آهن “ نشریه تحقیقاتی استقلال- دانشگاه صنعتی اصفهان، شماره 24 جلد 1 ص 381-390 ؛ شهریور1384.

 2 ـ مقالات منتشر شده در کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی :

 تعداد :46

1.      Zakeri J. A., Abbasi R. (2011) "Field investigation on distribution of contact pressure between sleeper and saturated ballast with flowing sand" 11th  International conference on Railway Engineering, London, Uk.

2.      Zakeri J. A., Jadidi K. (2011) "Effect of outsourcing on cost of railway track maintenance and repair" 11th  International conference on Railway Engineering, London, Uk.

3.      Zakeri J.A , Esmaeili M , Mosayebi A and Abbasi R (2011) "Investigation on vibration Effects of Moving Train in Desert Area", Fifth International Symposium on Environmental Vibration, Chengdu, China, October 20-22.

4.        Zakeri J. A., Abdolrazagh P. (2011)" Improving the Seismic Behavior of Railway Tracks Using Parametric Analysis of Components" Sixth International Conference of Seismology and Earthquake Engineering, 16-18 May 2011 Tehran, Iran.

5.        Zakeri J. A., Mirfattahi  B., Fakhari M. (2010) "Field and laboratory investigation on the lateral resistance of sleepers by employing STPT test" CD-proceedings of the First International Conference on Road and Rail Infrastructure (CETRA 2010), 17th to 18th  May, Croatia.

6.        Zakeri J. A., Shahriari, Sh. "Developing deterioration probabilistic model on the basis of Weibull distribution for rail Wear with case study in Lorestan railway" CD-proceedings of the First International Conference on Road and Rail Infrastructure (CETRA 2010), 17th to 18th May, Croatia.

7.         Jabbar Ali Zakeri, Morteza Esmaeili, Parisa Haji Abdulrazagh, "Simplified Design Method of Long- Span Railway Soil-Metal Bridges" 6th International Conference on Arch Bridges, Fuzhou, Oct 11-13, 2010.

8.      Zakeri, J. A., Kooben, F. (2009) "Variation of dynamic wheel-rail forces in high speed trains", CD- Proceedings of international Symposium on Environmental vibrations: prediction, Monitoring, Mitigating, and Evaluation,

Beijing.

9.      Zakeri J. A., Sadeghi A. A. "Results evaluation of safety improvement plan in Iranian railway level crossings", 1st National Conference on road and railway accidents, Zandjan, 2009.

10.  Xia H., Dong Y.S, and Zakeri J. A. (2009) "Experimental study of ladder track on a rail transit elevated bridge" Proceedings of second International Conference on recent Advances in Railway Engineering.

11.  Jadidi, K. and Zakeri J. A. (2009) "Design and Manufacturing an Intelligent System for Ballast Compaction Estimation" CD- Proceedings of 11th International conference on Railway Engineering,

London.

12.  Zakeri J. A. (2007) "Requirements of Railway Route Design in Desert Areas", CD- Proceedings of 8th International conference on Railway Engineering, London.

13.  Zakeri J. A. (2007) "Effective Factors on Failures of Concrete Sleepers", CD- Proceedings of 8th International conference on Railway Engineering, London.

14.  Zakeri J. A. (2006) “Executive Approaches to Construct Railway Bridges While  Railway Line is in operation”, CD- Proceedings of the 11th International Conference on structural faults + repairs, University of Edinburgh, UK.

15.  Zakeri J. A. (2006) "Safety Improvement Measures Based on Level crossing Inventories", CD- Proceedings of the World Congress on Railway

Research, Canada.

16.  Zakeri J. A. (2006) "Vulnerability of Iranian Railway Network from Natural Disasters" CD- Proceedings of the International Railway Symposium, Turkey.

17.  Zakeri J. A. (2005)Statistical Analysis of Rail Breakage and Rail Welding Failures in Iranian Railways CD- Proceedings of the 7th International Conference on Railway Engineering, university of westminster, London.

18.  Zakeri J. A. (2004) “Iranian Railways Strategies for reducing accident risks in crossings” CD- Proceedings of 8th International level Crossings Symposium,

Sheffield University, UK.

19.  Zakeri J. A. (2004) ” Track defects in desert area and methods for determining corrective measures” CD- Proceedings of the 6th International Conference on Railway Engineering, Commonwealth Institute, London.

20.  Zakeri J. A. (2003) ” Repair and strengthening of Karoon Railway Bridge “CD- Proceedings of the 10th International Conference on Structural Faults + Repair , Commonwealth Institute, London.

21.  Zakeri J. A., Ayan V. (2003)” Increasing Train Speed in Tehran-Mashhad up to 160 km/h” CD- Proceedings of the 5th International Conference on Railway Engineering, Commonwealth Institute,

London.

22.  Zakeri J. A. (2003) “ Development of Railway Transportation Network in Desert and Dry Lands” CD- Proceedings of Seventh International Conference on Development of Dry Lands,Tehran.

23.  Zakeri J. A., Xia H. and Fan J. J. (2001) “Whiplash phenomenon in Rail/Sleeper Interaction”, CD- Proceedings of the Third International Conference on Railway Engineering, Commonwealth Institute,

London.

24.  Zakeri J. A., Xia H. and Fan J. J. (2000) “Dynamic Behaviour of High-Speed Railway Tracks”, Proceedings of the Second International Conference on Traffic and Transportation Studies, Northern Jiaotong University, pp.            .

25.  Zakeri J. A., Xia H. and Fan J. J. (1999) “Dynamic Responses of Railway Track to Rail Corrugation Excitations by using finite and infinite Elements model” CD-ROM Proceedings of the World Congress on Railway Research (WCRR’99) RTRI, Tokyo.

26.  Zakeri J. A., Xia H. and Fan J. J. (1999) “Computer Simulation for Dynamics of Railway Track structure ” Proceedings of International Symposium on Theory and Application of Structural Engineering Test Method, Tsinghua University, Beijing, China, pp. 169-176.

27.  Xia H., Xu Y. L., Chan T. H. and Zakeri J. A. (1999) “ Dynamic Responses of Long Suspension Bridges under Running Trains” 5th Annual Railway Transportation Conference, Iran University of Science and Technology, Iran.

  مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانسها به زبان فارسی:

 

1.    ذاکری جبار علی، اسماعیلی مرتضی و مسیبی علی "کاهش ارتعاشات قطار بر روی ساختمانهای اطراف با استفاده از ایجاد ترانشه (trench) در حریم خط آهن" سیزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی آبان 90.

2.    اسماعیلی مرتضی ، ذاکری جبار علی، حیدری حمیدرضا "بررسی تاثیر استفاده از صفحات لاستیکی زیر تراورس در بهبود کیفیت خطوط ریلی و کاهش هزینه های دوره عمر" سیزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی آبان 90.

3.    ذاکری جبار علی و نعیمی  میثم "تعیین سرعت بحرانی خطوط ریلی سریع السیر بر اساس پدیده تشدید دینامیکی و روابط تجربی" سیزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی آبان 90.

4.    ذاکری جبار علی و نعیمی  میثم " طراحی سازه ای المان تراورس تحت اثر بارگذاری دینامیکی تابع زمان    " سیزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی آبان 90.

5.    اسماعیلی مرتضی ، ذاکری جبار علی، مطیعیان نجار محمدعماد "ارائه الگوریتم انتخاب سیستم دال خط مناسب برای پروژه های ریلی کشور" سیزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی آبان 90.

6.    جبارعلی ذاکری، مسعود صادق­پورمنفرد "شناسایی خرابی­های پل­های بتنی برای بهسازی سامانه­ی مدیریت پل­ها" سیزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی آبان 90.

7.    جبارعلی ذاکری، محمدمهدی شاهرودی" بررسی تاثیر افزایش بار محوری بر روی خطوط و پل های راه آهن" سیزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی آبان 90.

8.   اسماعیلی مرتضی، ذاکری جبار علی و مسیبی علی " بررسی رفتار مکانیکی بالاست در خطوط ریلی با استفاده از روش اجزاء مجزاء (DEM)" ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان - اردیبهشت 90.

9.   ذاکری جبار علی و معراج براتی " تاثیر بار قائم بر مقاومت جانبی خط آهن با تراورس های بتنی اصطکاکی " ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان - اردیبهشت 90.

10. ذاکری جبار علی، عباسی رئوف " بررسی عوامل موثر در تامین پایداری جانبی قوسهای عرضی خطوط CWR " ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان - اردیبهشت 90.

11. ذاکری جبار علی،  حاجی عبدالرزاق پریسا" تعیین شاخص وضعیت اجزای زیرسازی به روش کدبندی عیوب " ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان - اردیبهشت 90.

12. ذاکری جبار علی، اسماعیلی مرتضی و نعیمی  میثم" مقایسه استاتیکی و دینامیکی خط راه آهن  با مدل تیر بر بستر ارتجاعی و پیشنهاد روش بهینه برای تحلیل" دومین همایش ملی مهندسی عمران، خمینی شهر اصفهان بهمن 89.

13. ذاکری جبار علی، جدیدی" بررسی ناهمواریهای موجی شکل ریلها در افزایش نیروهای تماسی چرخ- ریل در راه آهن ایران " دومین همایش ملی مهندسی عمران، خمینی شهر اصفهان بهمن 89.

14. ذاکری جبار علی، اسماعیلی مرتضی و نعیمی  میثم " تحلیل دینامیکی خط آهن با استفاده از معادلات حاکم بر ارتعاش قائم " دومین همایش ملی مهندسی عمران، خمینی شهر اصفهان بهمن 89.

15. ذاکری جبار علی، اسماعیلی مرتضی و مسیبی علی" بررسی پارامترهای موثر بر مقاومت بالاست در روسازی راه آهن" دومین همایش ملی مهندسی عمران، خمینی شهر اصفهان بهمن 89.

16.  ذاکری جبار علی، اسماعیلی مرتضی و نعیمی  میثم " استراتژیهای گوناگون تحلیل دینامیکی خط آهن و مقایسه تطبیقی آنها "دومین همایش ملی مهندسی عمران، خمینی شهر اصفهان بهمن 89.

17. ذاکری جبار علی،  حاجی عبدالرزاق پریسا " ارتقاء رفتار لرزه ای خطوط ریلی با استفاده از مطالعه پارامتریک اجزاء خط" همایشنامه دوازدهمین کنـفرانس بین المـللی حمل و نقل ریلی آبان 89.

18. ذاکری جبار علی،  میرفتاحی، بهروز " مطالعه میدانی مقاومت جانبی خط با استفاده از روش جابجایی پانل خط" همایشنامه دوازدهمین کنـفرانس بین المـللی حمل و نقل ریلی آبان 89.

19. ذاکری جبار علی،  شهریاری، شهربانو " پیش بینی شاخص RCI ریل در روسازی راه آهن بر اساس تئوری مارکوف " همایشنامه دوازدهمین کنـفرانس بین المـللی حمل و نقل ریلی آبان 89.

20. ذاکری جبار علی، نعیمی " تحلیل دینامیکی خط ریلی تحت اثر بار سیکلیک با روش اجزای محدود " همایشنامه نهمین کنـگره مـلی مهنـدسی عمـران- اردیبهشت  1389.

21.  ذاکری جبارعلی؛ فخاری مریم " مقایسه شاخص های CTR   و   در  ارزیابی کیفیت هندسی خط: مطالعه موردی راه آهن اصفهان " همایشنامه نهمین کنـگره مـلی مهنـدسی عمـران- اردیبهشت  1389.

22. مرتضی اسماعیلی ، ذاکری جبار علی،  حاجی عبدالرزاق پریسا  "تعیین الگوی حداقل پوشش خاکی پلهای خاکی فولادی راه آهن با استفاده از تحلیل دو بعدی اجزا محدود " همایشنامه یازدهمین کنـفرانس بین المـللی حمل و نقل ریلی آبان 88.

23. ذاکری جبار علی، نسودی علی  " آنالیز دینامیکی سازه خط آهن در سرعت های بالا با استفاده از روش المانهای محدود "  همایشنامه یازدهمین کنـفرانس بین المـللی حمل و نقل ریلی آبان 88.

24. ذاکری جبار علی، نعیمی" روشهای نوسازی پلهای شاسی فلزی راه آهن" مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن - مهر 88.

25. ذاکری جبار علی، اسماعیلی مرتضی، حاجی عبدالرزاق  پریسا "مقایسه روش طراحی و تحلیل اجزای محدود دوبعدی و سه بعدی پلهای خاکی فولادی راه آهن" مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن- مهر 88. 

26. ذاکری جبار علی، نسودی علی "آنالیز دینامیکی سازه خط آهن در سرعت های بالا با استفاده از روش المانهای محدود " مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن- مهر 88.

27. ذاکری جبار علی ،فرهاد کوبن  " بررسی تغییرات نیروی وارده به ریل خط آهن با در نظر گرفتن  اندرکنش خط و قطار در سرعتهای بالا " همایشنامه هشتمین کنـگره بین المـللی مهنـدسی عمـران- اردیبهشت  1388.

28. ذاکری جبار علی ، نسودی علی " تاثیر نگهداری بالاست در رفتار دینامیکی خط آهن، تحت اثر عبور بار متحرک قطار  " همایشنامه هشتمین کنـگره بین المـللی مهنـدسی عمـران- اردیبهشت  1388.

29. ذاکری جبار علی، نسودی علی "تحلیل دینامیکی خط آهن تحت اثر بریدگی چرخ وسیله نقلیه ریلی " همایشنامه هشتمین کنـگره بین المـللی مهنـدسی عمـران- اردیبهشت  1388.

30. آیتی، اسماعیل : ذاکری ،جبارعلی ، صادقی، علی اصغر "مدل پیش بینی فراوانی وقوع تصادف برای گذرگاههای ریلی – جاده ای ایران" مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای  و ریلی آذر 88، زنجان.

31. شفیعی،مهدی: ذاکری جبارعلی " ارزیابی روشهای تحلیل خروج از خط در راه آهن ایران و شناسایی عوامل موثر در سوانح ریلی"  مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای  و ریلی آذر 88، زنجان.

32. ذاکری جبار علی ، فتحعلی مسعود "تحلیل هزینه چرخه عمر روسازی راه آهن : مطالعه موردی راه آهن قم- اصفهان" مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات- آبان 1387

33. ذاکری جبار علی ، شهریاری شهربانو " تعیین نوع عملیات نگهداری و تعمیرخط آهن بر اساس معیار هزینه" مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات – آبان 1387

34. حاجی عبدالرزاق پریسا، ذاکری جبارعلی و مختاری سمانه"  بررسی اثر ژئوگرید در مقاوم سازی زیرسازی راه آهن با استفاده از تحلیل اجزاء محدود" مجموعه مقالات دهمین همایش حمل و نقل ریلی تهران 1387.

35. ذاکری جبار علی ، محمدعماد مطیعیان نجار " حساسیت سنجی سختی بستر در مقابل بلندشدگی خطوط ریلی با مدل اصلاحی وینکلر " مجموعه مقالات دهمین همایش حمل و نقل ریلی تهران 1387.

36. ذاکری جبار علی ، فتحعلی مسعود "طراحی سازه ای دال خط کوهاندار جهت رفع معضل راه آهن مناطق کویری" مجموعه مقالات دهمین همایش حمل و نقل ریلی تهران 1387.

37. ذاکری جبار علی ، نسودی علی " بررسی عیب بریدگی چرخ و تاثیر آن در افزایش نیروهای دینامیکی وارده بر خط " مجموعه مقالات دهمین همایش حمل و نقل ریلی تهران 1387.

38. نواب زاده. رضا: ذاکری جبارعلی: وهدانی شهرام " تاثیر سایش بر روی تنش­­های قائم ایجاد شده در ریل" نهمین همایش بین المللی جمل و نقل ریلی. تهران.  آبان  1386 .

39. ذاکری جبارعلی: راد میثم " بررسی فرایند گسیختگی تراورس بتنی زیر بار قائم" نهمین همایش بین المللی جمل و نقل ریلی. تهران.  آبان  1386.

40. ذاکری جبار علی، میرمحمدصادقی جواد  “تحلیل میدانی اندرکنش تراورس وبالاست در روسازی راه آهن" سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، تبریز - اردیبهشت 1386

41.  ذاکری جبار علی” آسیب پذیری شبکه راه آهن از مخاطرات زمین و بلایای طبیعی و لزوم پیاده سازی سامانه مدیریت آنها“ مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی زمین – دانشگاه تبریز مهر 84.

42.   ذاکری جبار علی “بررسی آسیب‌پذیری خط آهن در هنگام زلزله و ارائه راهکارهای اساسی کاهش خسارات”  مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی زلزله و سبک سازی ساختمان – دانشگاه قم مهر 84.

43.  وزیری محمد ، ذاکری جبار علی “ مقایسه مدل تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره (MVR) و مدل تحلیل عددی شبکه عصبی (NNW) برای محاسبه مدول خط بوسیله GPR “ مجموعه مقالات هفتمین همایش حمل و نقل ریلی( CD) ، دانشگاه صنعتی شریف ، اردیبهشت 1383.

44.  ذاکری جبار علی ، خلیلی علی “ تحلیل آماری شکستگی ریل و جوش درز ریل در راه آهن ایران “ مجموعه مقالات هفتمین همایش حمل و نقل ریلی( CD) ، دانشگاه صنعتی شریف ، اردیبهشت 1383.

45. ذاکری جبار علی ، فن جون جیه ، شیاخی “بررسی رفتار دینامیکی خطوط راه آهن تحت اثر حرکت قطار " مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ، دانشگاه فردوسی مشهد، جلد دوم ، ص. 411-418 ،1379 .

46. ذاکری جبار علی ، فن جون جیه ، شیاخی “ پدیده ناهمواریهای موجی شکل و اثرات آن روی واکنش دینامیکی اجزاء خط “ مجموعه مقالات پنجمین همایش حمل و نقل ریلی ، دانشگاه علم وصنعت ایران ، اسفند 1378.

47. ذاکری جبار علی ، فن جون جیه ، شیاخی " اندرکنش دینامیکی فطار و خطوط راه آهن – مدلها و روشهای حل " مجموعه مقالات چهارمین همایش حمل و نقل ریلی ، دانشگاه تهران آذر 1377.

  3 ـ کتب منتشر شده :

  تألیف : سه جلد ترجمه : سه جلد

  - تالیف کتاب مقدمه ای بر سازه های خاکی فولادی انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی 1388

  - تالیف کتاب روشهای نگهداری خط آهن انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران 1385

  - تالیف کتاب مقدمه ای بر مدیریت نگهداری و تعمیر خط آهن – انتشارات مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی راه آهن 1384

  - ترجمه کتاب مرجع دینامیک پلهای راه آهن انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران 1383

  - ترجمه کتاب خطوط ریلی پیشرفته (جلد اول) با همکاری آقای دکتر محمدزاده انتشارات انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران 1388

  - ترجمه کتاب خطوط ریلی پیشرفته (جلد دوم) با همکاری آقای دکتر محمدزاده انتشارات انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران 1388

 

  4 ـ آثار علمی برگزیده در جشنواره های علمی داخلی و بین المللی :

  عنوان : ........... نام جشنواره :.............

 

  5 ـ تعداد طرح های تحقیقاتی که مشارکت داشته اید :

  تعداد: 15 طرح

  1- مجری پروژه تحقیقاتی "بررسی روسازی خط آهن در حوزه انتقال از بستر ارتجاعی به صلب" دانشگاه علم وصنعت ایران - 1386

  2- مجری پروژه تحقیقاتی "بررسی راهکارهای افزایش ایمنی در گذرگاههای همسطح راه آهن" دانشگاه علم وصنعت ایران - 1385

  3- مجری پروژه تحقیقاتی "طرح ارزیابی درونی گروه آموزشی مهندسی خط و سازه های ریلی " دانشگاه علم وصنعت ایران - 1384

  4- مجری پروژه تحقیقاتی "بازنگر جامع در برنامه درس دوره کارشناسی خط و سازه های ریلی" دانشگاه علم وصنعت ایران 1383

  5- مجری پروژه تحقیقاتی "طراحی تراورسهای خاص جهت کاهش هزینه های نگهداری و تعمیر" دانشگاه علم وصنعت ایران 1382

  6- مجری پروژه تحقیقاتی " بررسی نیروهای وارده بر تراورس بتنی " دانشگاه علم وصنعت ایران 1384-1382

  7- همکار پروژه تحقیقاتی " تهبه دستورالعمل بارگذاری پلهای راه آهن جهت تحویل موقت " دانشگاه علم و صنعت ایران – معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری 1381

  8- همکار پروژه تحقیقاتی " بررسی مدل زوال خط " دانشگاه علم و صنعت ایران – مرکز تحقیقات راه آهن 1382

  9- همکار پروژه تحقیقاتی " طراحی خطوط با تراورس نردبانی " دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشگاه بوعلی همدان 1382

  10- ناظر پروژه تحقیقاتی " بررسی وضعیت ایمنی و ارائه دستورالعمل ایمن سازی برای گذرگاههای ریلی در ایران" معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری 1382

  11- ناظر پروژه تحقیقاتی " طرح جامع ایمنی حمل ونقل ریلی" معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری 1383

  12- ناظر پروژه تحقیقاتی " طرح و پیاده سازی سامانه مدیریت نگهداری خط TMS " معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری 1383

  13- ناظر پروژه تحقیقاتی " تاثیر عنصر NB بر بهبود خواص مکانیکی و ساختاری جوش ترمیت" دانشگاه علم وصنعت ایران. 1382

  14- ناظر پروژه تحقیقاتی " ضوابط تثبیت شنهای روان در راه آهن بافق - مشهد" معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری 1384

  15- ناظر پروژه تحقیقاتی " تهیه و تدوین دستورالعمل تعمیر و نگهداری ابنیه فنی راه آهن" معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری 1384

 

 

  افتخارات کسب شده :

  اثر بدیع وارزنده ـ اختراع واکتشاف

  1- طراحی و ساخت تراورسهای کوهاندار با پابند وسلو ( مرداد 86)

  2- طراحی و ساخت تراورسهای اصطکاکی ( اسفند 86)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفعات مشاهده: 16604 بار   |   دفعات چاپ: 2300 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 152 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
Persian site map - English site map - Created in 0.23 seconds with 60 queries by YEKTAWEB 4642