[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره پژوهشکده::
معرفی افراد::
فعالیتهای پژوهشی::
اخبار::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
آزمایشگاههای تحقیقاتی::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
منابع علمی

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
پیوند فوری

AWT IMAGE

AWT IMAGE
..
توجه در خصوص اخبار کنفرانسها

توجه

اخبار کنفرانس‌ها و سمینارهای علمی را می‌توانید با مراجعه به وبسایت http://ers.iust.ac.ir پیگیری نمایید. خواهشمند است جهت برنامه‌ریزی بهتر در برگزاری نشست‌ها و دریافت اطلاعات پس از برگزاری در سامانه مذکور ثبت نام نمایید. شایان ذکر است ثبت نام رایگان می باشد.

..
:: دکتر ازهری.۲ ::

 ...

  AWT IMAGE

  نام و نام خانوادگی: سیدجواد ازهری

  رتبه علمی: استاد

  شماره داخلی: ۳۷۰۰ و ۳۷۰۱

  شماره مستقیم: ۷۷۲۴۰۴۸۷-۰۲۱

  شماره فاکس: ۷۷۲۴۰۴۸۶-۰۲۱

  AWT IMAGE

 سوابق آموزشی * سوابق شغلی و اجرایی * سوابق تدریس دانشگاهی * مقالات * کتب منتشر شده

 سوابق پژوهشی * افتخارات کسب شده

 سوابق آموزشی

  درجه مدرک

  رشته تحصیلی

  سال اخذ

  نام موسسه آموزش عالی

  محل اخذ مدرک

  دکتری (Ph.D)

  برق (الکترونیک)

  ۱۳۶۹

  دانشگاه UMIST منچستر

  انگلستان

  کارشناسی ارشد  (MS.c)

  برق (الکترونیک)

  ۱۳۶۵

  دانشگاه ویکتوریا منچستر

  انگلستان

  کارشناسی (BS.c)

  برق (الکترونیک)

  ۱۳۵۴

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  ایران

    بازگشت به ابتدای صفحه

 سوابق شغلی و اجرایی

  سمت

  نام و محل موسسه

  زمان خدمت

  عضو شورای برنامه ریزی  راهبردی دانشگاه دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۴ تاکنون
عضو هیئت امنای دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۳ ادامه دارد
مشاور معاون پژوهشی وزارت عتف وزارت عتف از ۱۳۹۳ ادامه دارد
نماینده وزیر در هیات ممیزه دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشگاه شهید بهشتی از  ۱۳۹۳ ادامه دارد

 دانشیار عضو هیئت علمی  (همتراز استاد)

 دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

 ادامه دارد

  رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  ۷۶ تا ۸۰

رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در آمریکای شمالی، اتاوا- کانادا ۸۵-۸۲

  موسس پژوهشکده الکترونیک در سال ۱۳۷۴ و رئیس آن

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  ۷۴ تا ۸۲

  مدیر گروه الکترونیک دانشکده  مهندسی برق

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  ۷۴ تا ۷۶

  رئیس سومین کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  ۷۳ تا ۷۴

مسئولیت تدوین بخش پژوهش برنامه چهارم توسعه

  مدیرعامل شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

  انتشارات علمی و فرهنگی

  ۷۰ تا ۷۲

  رئیس مرکز تحقیقات علمی کشور

  مرکز تحقیقات علمی کشور

  ۷۰ تا ۷۲

عضوشوراهای عالی برنامه ریزی ، پژوهشی، گسترش و........ وزارت علوم ۷۲-۷۰
همکاری با شورای مرکز تحقیقات استراتژیک کشور(ریاست جمهوری)ودعوت برای پذیرش مسئولیت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
عضوهیاتهای امنائ تعدادزیادی دانشگاه ازجمله دانشگاههای وزارت دفاع، آموزش وپرورش، نفت و دانشگاهها و پژوهشگاههای وزارت علوم(علوم انسانی، فنی ومهندسی ، علوم وهنر) از ۱۳۷۰ به بعد

  معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

  وزارت فرهنگ و آموزش عالی

  ۷۰ تا ۷۲

  معاون پژوهشی دانشگاه

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  ۶۹ تا ۷۰

  معاون فرهنگی دانشگاه

 دانشگاه علم و صنعت ایران

  ۶۱ تا ۶۳

 مسئول طرح و برنامه دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی و عضو شورایعالی جهاد دانشگاهی

  دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی -تهران

  ۶۰ تا ۶۱

  دبیر اولین شورای جهاد دانشگاهی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  ۵۹ تا ۶۰

  سرپرست کارگاه عمومی الکترونیک

  دانشگاه علم و صنعت ایران

 ۱۳۵۷

 کارشناس آموزشی گروه الکترونیک

  دانشگاه علم و صنعت ایران

 ۱۳۵۴

 بازگشت به ابتدای صفحه

سوابق تدریس دانشگاهی

  ردیف

  دروس تدریس شده

 ۱

  الکترونیک (۲)

 ۲

  اندازه گیری الکترونیکی

 ۳

  کاربرد مدارهای مجتمع خطی (تحصیلات تکمیلی)

 ۴

  طراحی و کاربرد مدارهای مجتمع حالت جریان (تحصیلات تکمیلی)

 ۵ مدارات ولتاژ و توان پایین

 ۶

تبدیل داده ها (تحصیلات تکمیلی)

طراح، تهیه و تدوین پنج درس تحصیلات تکمیلی به قرار زیر:

- طراحی و کاربرد مدارهای مجتمع حالت جریان ۲

- مدارات دیجیتالی حالت جریان

- مبدلهای داده ویژه

- فیلترهای آنالوگ ویژه

- مدارات ولتاژ و توان پایین

*راهنمایی پروژه ۱۱۰ دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا

بازگشت به ابتدای صفحه

 مقالات

 مقالات مجلات:

۱- Seyed Javad Azhari, Hossein Fazlalipoor , " CMRR in Voltage-Op-Amp-Based Current-Mode Instrumentation Amplifiers (CMIA)" IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement, VOL. ۵۸, NO.۳, PP. ۵۶۳-۵۶۹, MARCH ۲۰۰۹.

۲ - Hassan Moradzadeh, Seyed Javad Azhari, " High performance low-voltage QFG-based DVCC and a novel fully differential SC integrator based on it " IEICE Electronics Express, vol.۵, No.۲۳, pp.۱۰۱۷-۱۰۲۳, Dec.۲۰۰۸

۳- Hassan Moradzadeh, Seyed Javad Azhari, " Low-Voltage, Low-Power, Rail-to-Rail, Low Rx, Wideband CCII, and a SRCO based on it" IET Circuits, Devices & System January۲۰۱۱-Volume۵, Issue۱, p.۶۶-۷۲

۴- S.J. Azhari, S. Hassan Mirhosseini “A Novel Technique to improve the accuracy of ultrasonic flow meters.”International Journal of Engineering Science , Vol.۱۴, no.۱, ۲۰۰۳,pp.۱۲۱-۱۴۰

۵- S.J. Azhari, H.Kaabi,"A Novel data  compression technique for ۴-۲۰ MA "International Journal of Engineering Vol.۱۴.No.۱,PP.۳۵-۴۰,February۲۰۰۱

۶- سید جواد ازهری، احمدرضا امین ، " طراحی و ساخت بهینه و متراکم مدارهای زمانی و توجیه مختصات رادار " مجله بین المللی علوم مهندسی، جلد دهم، شماره ۱، سال ۱۳۷۸، صفحه ۴۵-۶۱

۷- S.J. Azhari, H.Kaabi ، "AZKA cell, the current- mode alternative of whetstone Bridge "IEEE transaction on CAS- I, volume ۴۷,No .۹,sep.۲۰۰۰pp.۱۲۷۷-۸۴

۸- Seyed Javad Azhari, Hossein Fazlalipoor " A Novel Current Mode Instrumentation Amplifier (CMIA) Topology " IEEE transaction on I&M. volume ۴۹, No.۶ Dec.۲۰۰۰ pp.۱۲۷۲-۷

۹-Seyed Javad Azhari and Leila safari "The orderly Current Buffer،OCB :An Innovative Block with Extremely low Input Impedance and High CMRR" World academy of science، engineering and technology(WASET) ،Vol.۶۱ -Jan .۲۰۱۰,Issn۲۰۷۰-۳۷۲۴part۱-pp.۱۱۴-۱۲۵

۱۰--Seyed Javad azhari and  Farzan Rezaei, "High linear, High CMRR, Low power OTA with  Class AB Output Stage" International Journal of  Computer Theory and Engineering  Vol.۲, No.۴, pp.۴۷۳-۷.August,۲۰۱۰

۱۱- Seyed Javad azhari and Leila safari "A High CMRR, Low power Fully DifferentialCurrent  Buffer" IEICE Electronics Express Volume ۷No.۱۱.pp.۷۶۵-۷۷۱,June۱۰,۲۰۱۰

۱۲-Hassan Faraji, Seyed Javad azhari" Very low input impedance low power  Current mirror "Analog Integrated Circuit Signal process (on-line۲۵ may۲۰۱۰) ۲۰۱۱.۶۹.PP.۹-۱۸

۱۳-Seyed Javad Azhari, Khalil Monfaredi, and Hassan Faraji Baghtash"A Novel Ultra Low power High performance Atto- Ampere CMOS Current Mirror with Enhanced Bandwidth "Journal Of Electronic Science And  Technology,Vol.۸,NO.۳, September ۲۰۱۰PP.۲۵۱-۲۵۶

۱۴- Seyed Javad Azhari, Hassan Faraji Baghtash, Khalil Monfaredi"A novel ultra-high compliance, high output impedance low power very accurate high performance Current Mirror "Microelectronics Journal ۲۰۱۱, Vol.۴۲, PP.۴۳۲-۴۳۹, (Available Online ۳ November ۲۰۱۰).

۱۵-Leila Safari , Seyed Javad Azhari "An  Ultra Low power  ,low Voltage Tailless QFG  Based  Differential Amplifier with high CMRR Rail to Rail Operation and enhanced slew rate "Analog Integrated Circuit Signal process(Published on line ۲۱ November۲۰۱۰), (۲۰۱۱) ۶۷:۲۴۱-۲۵۲.

۱۶- Farzan Rezaei, Seyed Javad Azhari “Ultra Low Voltage, High Performance Operational Transconductance Amplifier and Its Application In a Tunable Gm-C Filter” Microelectronics Journal (Published online, ۶ may ۲۰۱۱), ۴۲(۲۰۱۱)۸۲۷-۸۳۶.

۱۷- S. J. Azhari And M. Shokoufi"A New Structure For Current-Mode Continuous Time Gm-C Filters" IJST, Transactions of Electrical Engineering, Vol. ۳۵, No. E۱, pp ۲۵-۴۳ Printed in The Islamic Republic of Iran, ۲۰۱۱© Shiraz University

۱۸- S. J. Azhari, L. Safari" Fully Differential Current Buffers Based On A Novel Common Mode Separation Technique" IJE  Transactions B: Applications Vol. ۲۴, No. ۳, October ۲۰۱۱ Pp. ۲۳۷- ۲۴۹

۱۹- Khalil Monfaredi · Hassan Faraji Baghtash · Seyed Javad Azhari"A Novel Ultra-Low-Power Low-Voltage Femto-Ampère Current Mirror"Circuits Syst. Signal Process Journal Published online: ۰۸ September ۲۰۱۱, DOI ۱۰.۱۰۰۷/s۰۰۰۳۴-۰۱۱-۹۳۵۲-۳.

۲۰- Leila Safari, Seyed Javad Azhari " A novel low voltage very low power CMOS class AB current output stage with ultra high output current drive capability" Microelectronics Journal Vol.۴۳, Issue ۱ January ۲۰۱۲ Pp. ۳۴–۴۲,(Published online ۱۴ November ۲۰۱۱)

۲۱- Hassan Faraji Baghtash, Seyed Javad Azhari and Khalil Monfaredi"A Novel Very High Performance CMOS Current Mirror with extremely low input and ultra high output resistance "Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering (IJEEE), Vol.  ۷ No. ۴ Dec. ۲۰۱۱ Pp. ۲۳۵-۲۴۰.

۲۲- Leila Safari and Dr. Seyed Javad Azhari "A High Performance Fully Differential Pure Current Mode Operational Amplifier and Its Applications" ۲۰۱۲ Journal of Engineering Science and Technology (JESTEC), Vol.۷, Issue ۴, Pp. ۴۷۱- ۴۸۶.

۲۳- Seyed Javad Azhari, Khalil Monfaredi, Salar Amiri "A ۱۲ Bit Low Voltage, Nano Ampere Based Ultra Low Power, Ultra Low Glitch Current Steering DAC for HDTV” International Nano Letters Journal. ۲۰۱۲, ۲:۳۵, Pp.۱-۷.

۲۴- Seyed Alireza Zahrai, Seyed Javad Azhari" A ۱۲b ۱۰۰MS/s Highly Power Efficient        Pipelined ADC for Communication Applications" Journal of Selected Areas in Microelectronics (JSAM), December Edition, ۲۰۱۱, Pp.۱-۷.

۲۵-Leila Safari, Seyed Javad Azhari"A Novel Low Input Impedance Low Power Fully Differential Current Buffer With ±۰.۶۵V Supply Voltage And High Bandwidth Of ۵۲۰ MHz" WSEAS Transactions On Circuits And Systems Issue ۸, Volume ۱۱, August ۲۰۱۲ Pp.۲۷۲-۲۸۴.

۲۶-L. Safari and S. J. Azhari"A New Low Voltage Low Power Fully Differential Current Buffer and Its Application as a Voltage Amplifier" International Journal of Modeling and Optimization, Vol. ۲, No. ۳, June ۲۰۱۲  Pp.۲۶۹-۲۷۳

۲۷- -Farzan Rezaei · Seyed Javad Azhari "Rail-to-rail input/output operational trans-conductance amplifier (OTA) with high CMRR and PSRR" Electr. Eng (۲۰۱۲) ۹۴:۱۶۵–۱۷۵

۲۸- L. Safari and S. J. Azhari "A Low Power Low Voltage Rail To Rail Constant Gm Differential Amplifier with ۱۵۰ dB CMRR And Enhanced Frequency Performance " Amirkabir/Electrical And Electronics Engineering/Vol.۴۳/No.۱/Fall۲۰۱۲ Pp.۳۵-۴۴

۲۹- Sara Neshani And Seyed Javad Azhari”A Low-Power Low-Voltage ۶-Bit ۱.۳۳ Gs/S Fully MCML All NMOS Flash ADC Without A Front-End T/H” Journal Of Circuits, Systems, And Computers Vol. ۲۲, No. ۸ (۲۰۱۳) ۱۳۵۰۰۷۴, Pp.۱-۲۴.

۳۰- Mostafa Shaterian, Christopher M. Twigg and Javad Azhari” An MTL-Based Configurable Block for Current-Mode Nonlinear Analog Computation” IEEE Transactions On Circuits And Systems—II: Express Briefs, Vol. ۶۰ No. ۹ September ۲۰۱۳ Pp.۵۸۷-۵۹۱.

۳۱- Mostafa Shaterian Christopher M. Twigg and Javad Azhari”MTL-based implement-ation of current-mode CMOS RMS-to-DC Converters” Int. J. Circ. Theor. Appl. (۲۰۱۴) ۴۳:۷۹۳–۸۰۵(also published online ۱۰ January ۲۰۱۴ in Wiley Online Library (Wiley on line library.com). DOI:۱۰.۱۰۰۲/cta.۱۹۷۵ Pp.۱-۱۳)

۳۲- Leila Safari, Seyed Javad Azhari  “A novel wide band super transistor based voltage feedback current amplifier” Int. Journal of Electronics and Communications  (AEÜ) ۶۷ (۲۰۱۳) ۶۲۴– ۶۳۱

۳۳- Farzan Rezaei and Seyed Javad Azhari ”Analysis and Design Procedure of a Novel Low Power Highly Linear Operational Transconductance Amplifier ” Journal of Circuits, Systems, and Computers Vol. ۲۴, No. ۵ (۲۰۱۵) (۲۶ pages) DOI:۱۰.۱۱۴۲/ S۰۲۱۸۱۲۶۶۱۵۵۰۰۷۱۱

۳۴- Farzan Rezaei and Seyed Javad Azhari” Transconductor Linearization Based On Adaptive Biasing of Source-Degenerative MOS Transistors” Circuits Syst. Signal Process (۲۰۱۵) ۳۴: ۱۱۴۹–۱۱۶۵

۳۵- Aram Baharmast, Seyed Javad Azhari, Majid Rafei, Seyed Mohammad Reza Mosavi” Design of Four Quadrant Analog Multiplier with High Robustness against PVT  Variations using Genetic Algorithm” Journal of Soft Computing and Information Technology Vol. ۳, No. ۴, Winter ۲۰۱۵ Pp.۳۸- ۴۷.

۳۶-Mahdi Behesht Ara · Seyed Javad Azhari” A Low-Voltage Fully Differential Pure Current Mode Current Operational Amplifier” Journal of Circuits Syst. Signal Process (۲۰۱۶) ۳۵:۲۶۲۶–۲۶۳۹ (online version ۱۲Sept. ۲۰۱۵, DOI ۱۰.۱۰۰۷/s۰۰۰۳۴-۰۱۵-۰۱۶۰-z)  

۳۷- A. Roohavar and S. J. Azhari” An Ultra High CMRR Low Voltage Low Power Fully” Iranian Journal of Electrical & Electronic Engineering, Vol. ۱۱, No. ۴, Pp.۲۹۴-۳۰۰, Dec. ۲۰۱۵.

۳۸- شش مقاله در حال داوری توسط مجلات ISI وISCبین المللی.

۳۹ - ده مقاله آماده  ارسال برای مجلات ISCوISI.بین المللی

 

  مقالات کنفرانس:

۱ - Seyed Javad Azhari, Mohammad Hekmat Kashtiban, " Novel Low-Voltage High-CMRR Input Stage for Current Feedback Operational Amplifiers (CFOA)" IEEE proceeding ACTEA International Conference on advances in computational tools for engineering applications ۲۰۰۹ Lebanon pp.۳۳۴-۳۳۹.

۲ - Seyed Javad Azhari, Mohammad Hekmat kashtiban, “A novel High CMRR Low Voltage Current Output Stage" Proceedings of IEEE ISSCS ۲۰۰۹ International Symposium on Signals, Circuits and Systems, ۲۰۰۹, pp.۴۴۹-۵۲ Romania.

۳ - Seyed Javad Azhari,Mohammad Hekmat Kashtiban  " A Novel Wideband-High-CMRR Low-Voltage BJT Current Output Stage" IEEE ECCTD ۲۰۰۹ European Conference on Circuit Theory and Design , ۲۰۰۹,pp.۶۹۱-۶۹۴ Turkey

۴-Hassan Faraji Baghtash, Khalil Monfaredi, Seyed Javad Azhari" A novel high performance Atto- Ampere Current Mirror" IEEE proceeding of ۲۰۱۰ International Conference on signal Acquisition and processing( ICSAP۲۰۱۰)pp.۲۷-۳۰

۵-Farzan Rezaei, Seyed Javad Azhari   "A Highly linear Operational Trans-conductance Amplifier (OTA) with High Common Mode Rejection Ratio "IEEE proceeding of ۲۰۱۰ International Conference on Signal Acquisition and processing (ICSAP۲۰۱۰) pp.۱۸-۲۲.

۶-khalil Monfaredi, Hassan  Faraji Baghtash,Seyed Javad Azhari" A Novel Low Voltage Current Compensated High performance Current Mirror/NIC"IEEE proceeding of ۱۱th International Symposium on Quality Electronic Design ISQED ۲۰۱۰pp.۴۳۷-۴۴۱

۷-Farzan Rezaei, Seyed Javad Azhari "Ultra Low-voltage, rail-to-rail input/output stage Operational Trans-conductance Amplifier(OTA)with high linearity and its application in a GM-C filter "IEEE proceeding of۱۱th International Symposium on Quality Electronic Design ISQED۲۰۱۰pp.۲۳۱-۲۳۶

۸-Hassan Faraji, , Seyed Javad Azhari," A Novel Low Voltage  High performance Current Mirror",۲nd National Electrical Engineering Conference- february۲۰۱۰-Najaf Abad branch (NEEC۲۰۱۰)P.۹۱

۹-Mahdi Ahangarian Abhari, Adib Abrishamifar, Seyed Javad Azhari," Ultra Low-power Super Class ABCMOS OTA Cells with Rail-to-rail Operation, "IEEE Latin American Symposium on Circuits and systems (LASCAS), ۲۴-۲۶February۲۰۱۰,page(s):۳۷۴-۳۷۷

۱۰- سیدجواد ازهری، احمد آیت الهی، سید حمید موسوی، " طراحی و ساخت سیستم جمع‌آوری داده از نیروگاه همراه با Real-time-multitask میکروکنترلرهای حاوی هسته " کنفرانس علمی- تخصصی صنعت نیروگاه تجربه اول- نیروگاه حرارتی شهید رجایی Power Plant Industry Conference شماره صفحه: ۲۵۰-۲۳۹

۱۱-Leila Safari and Seyed Javad Azhari, "A  New low Voltage Low Power Fully differential Current Buffer and IT’S Application  As a Voltage Amplifier "IEEE۲۰۱۰ International Conference on Modeling, Simulation and Control(ICMSC۲۰۱۰), pp.۳۰-۳۴.

۱۲- Seyed Javad Azhari, Alireza Ghorbani and Leila Safari" A Novel Fully differential Current Buffer with Ultra Low Input Impedance ,High CMRR, Low power and Low Voltage  "۲۰۱۱,Proceeding of IEEE ۳rd International Conference on Electronics Computer Technology(ICECT۲۰۱۱),V۱,pp.۲۲۹-۲۳۳ .

۱۳- Seyed Javad Azhari, Alireza Ghorbani and Leila Safari "High CMRR low-Voltage Low power Current output Stage with a Novel CMFB" Proceeding of ۲۰۱۱ IEEE  Int. Conference on Solid –State and Integrated Circuits(ICSIC۲۰۱۱) pp.۳۸۲-۳۸۶

۱۴- سیدجوادازهری، حسن برومندنیا"طراحی یک تقویت کننده ابزاردقیق حالت جریان با CMRR بسیاربزرگ با ساختاری جدید مبتنی برناقل جریان تمام تفاضلی" کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE۲۰۱۴)دانشگاه شهید بهشتی

۱۵- Aram Baharmast, Seyed Javad Azhari, Siavash Mowlavi “A New Current Mode High Speed Four Quadrant CMOS Analog Multiplier”   IEEE ۲۰۱۶ ۲۴th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE).

۱۶-Mohammad Moradinezhad Maryan, Seyed Javad Azhari, Mohammad Reza Hajipour” A Simple Low-Power High-Speed CMOS Four- Quadrant Current Multiplier” IEEE۲۰۱۶ ۲۴th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE).

۱۷-Hassan Broomandnia, Seyed Javad Azhari ”Design of a fully differential current buffer (FDCB)based on a new common mode feed forward(CMFF)based common mode separation technique” ۲۰۱۵ ۲nd International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation(KBEI) November ۵-۶ ,۲۰۱۵

۱۸-پنج مقاله در حال داوری توسط کنفرانسهای IEEE.

۱۹- دو مقاله درحال داوری توسط کنفرانسهای داخلی.

 بازگشت به ابتدای صفحه

کتب منتشر شده

  ۱ -تالیف کتاب "تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک (الکترونیک ۲)" ، ۷۶۲ صفحه، چاپ و انتشار دانشگاه علم و صنعت ایران (اردیبهشت ۱۳۹۰)

  ۲- تالیف و تدوین ۵ کتاب درسی چاپ و انتشار توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران :

  • ترانزیستورهای اثر میدان (۱۰ بار تجدید چاپ)

  • طراحی و کاربرد مدار های مجتمع (IC) آنالوگ بخش اول: اصول (۷ بار تجدید چاپ)- مقطع تحصیلات تکمیلی

  • طراحی و کاربرد مدارهای مجتمع (IC) آنالوگ بخش دو و سه: کاربردها (۲ بار تجدید چاپ)- مقطع تحصیلات تکمیلی

  • طراحی و کاربرد مدارهای مجتمع حالت جریان (CMIC)- درس جدید (در ایران) مقطع تحصیلات تکمیلی

  • تبدیل داده ها ( ADCs- DACs ) – درس جدید (در دانشگاه علم و صنعت ایران) مقطع تحصیلات تکمیلی

  ۳- طراحی و تنظیم ۵ درس جدید دیگر برای مقطع تحصیلات تکمیلی با عناوین زیر:

  • طراحی و کاربرد مدارهای مجتمع حالت جریان ۲ - درس جدید (در ایران) مقطع تحصیلات تکمیلی

  • مدارهای مجتمع دیجیتال حالت جریان - درس جدید (در ایران) مقطع تحصیلات تکمیلی

  • تبدیل داده های ویژه- درس جدید(در دانشگاه علم و صنعت ایران) مقطع تحصیلات تکمیلی

  • فیلترهای آنالوگ ویژه- درس جدید(در دانشگاه علم و صنعت ایران) مقطع تحصیلات تکمیلی

  • مدارهای ولتاژ وتوان پایین- درس جدید(در دانشگاه علم و صنعت ایران) مقطع تحصیلات تکمیلی

  بازگشت به ابتدای صفحه

سوابق پژوهشی

  ردیف

  عنوان

  ۱

  طراحی و ساخت کنتور آبی الکترونیکی (نمونه آزمایشگاهی)

  ۲

  بررسی ابزاردقیق در کنترل و پایداری سدهای خاکی و بتنی

  ۳

  طراحی و ساخت دستگاه الکترونیکی جذب غبار سیمان

  ۴

  طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری و کنترل درجه حرارتهای زیاد (پایرومتر)

  ۵

  طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری فشار آب منفذی

  ۶

  طراحی و ساخت دستگاه منبع تغذیه سوئیچینگ

  ۷

  طراحی و ساخت دستگاه تشخیص و تعیین غلظت گاز CO

  ۸

  طراحی و ساخت دستگاه تولید و اندازه‌گیری ولتاژها و جریانهای بسیار دقیق قابل اندازه‌گیری

  ۹

  طراحی و ساخت مولد ولتاژهای بسیار ضعیف

  ۱۰

  طراحی و ساخت مالتی متر

  ۱۱

  طراحی و ساخت دستگاه تست مشخصات تقویت کننده‌های عملیاتی

  ۱۲

  طراحی و ساخت دستگاه آشکارساز دود و آتش

  ۱۳

  طراحی و ساخت مولد توابع مثلثاتی

  ۱۴

  طراحی و ساخت IC زمان سنجی و توجیه مختصات رادار بروش EPLD با نام ECPV۴AM

  ۱۵

  طراحی و ساخت سیستم جمع آوری اطلاعات از ترموکوپل

  ۱۶

  طراحی و پیاده‌سازی پردازنده کارت آنالوگ جمع آوری داده نیروگاه با استفاده از FPGA

  ۱۷

  طراحی و ساخت صندوق اخذ رأی هوشمند

  ۱۸

  طراحی پردازشگرهای حالت جریان

  ۱۹

  طراحی و ساخت کالیبراتور دقیق ولتاژ

  ۲۰

  طراحی و ساخت مبدل D/A و D/A صوتی

  ۲۱

  طراحی و ساخت کنتور الکترونیکی حجم نفت

  ۲۲

  طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی کنتور آب

  ۲۳

  طراحی و ساخت فیلترهای gm-C جریانی

  ۲۴

  طراحی و ساخت current op-Amp

  ۲۵

  طراحی و ساخت دستگاه سنجش فرمان گشتاور سرعت دورانی و موقعیت زاویه‌ای

  ۲۶

  طراحی و ساخت دیده بری الکترونیکی با °۳۶۰ زاویه دید فضائی

 • انجام حدود ۴۵ پروژه پژوهشی کاربردی – صنعتی و انجام ۶۰ پروژه علمی دانشگاهی که بعضی در جدول بالا آمده.

 • تدوین بیش از ۱۲۰ جلد گزارش تحقیقاتی  (صنعتی  و دانشگاهی) با ۸۵ عنوان.

 • رئیس کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران در سال ۱۹۹۵ ( ICEE ۹۵ ). این کنفرانس توسط بخش مهندسی و فن آوری یونسکو و IEE حمایت مالی شد همچنین شخصیتهایی مانند پروفسور عبدالسلام (برنده جایزه نوبل) و پروفسور فضل الله رضا حمایت علمی (مشاور علمی) می شد.

 • داوری مجلات معروف بین المللی  ISIو ملی ISC( IEEE, IJE, Microelectronics, JCCPو.........)

• داوری پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاههای کشور

• داوری پروژه های صنعتی وزارت ها،  سازمانها وشرکتهای صنعتی کشور

 

 بازگشت به ابتدای صفحه

 افتخارات کسب شده:

 • مبدع ومخترع اولین "پل جریانی"که بانام اینجانب ودانشجویم نام گذاری شده است"  AZ - KA ".مقاله ۷ بخش ۲-۲ این مجموعه

 • ابداع یک تقویت کننده خاص که در د نیا بنام اینجانب نامیده وارجاع داده میشود. ردیف ۹ بخش ۲-۲ این مجموعه

 • دریافت تقدیرنامه از ریاست محترم جمهور بمناسبت ”خدمت ارزنده در ارتقاء شاخص‌های علمی و فرهنگی کشور“ در سال ۱۳۸۰.

 • دریافت جایزه دانشگاه رتبه اول در کشور (در همه زمینه‌ها) در سمت ریاست دانشگاه در سال ۱۳۷۹.

 • دریافت جایزه مقام اول کشوری در زمینه ”توسعه منابع انسانی“ در سمت ریاست دانشگاه در سال ۱۳۷۸.

 • دریافت جایزه دانشجویان محقق برجسته (O.R.S) از انگلستان در طول مدت دوره دکترا.

 • جایزه بنیاد البرز به مناسبت احراز مقام اول کشور در بین فارغ التحصیلان سال ۱۳۵۴ در رشته مهندسی برق (الکترونیک) از دانشکده علم و صنعت ایران .

 • دریافت جایزه از استاندار خراسان به مناسبت احراز رتبه نخست در دانشسرای مقدماتی در سطح استان خراسان در سال ۱۳۴۲.

 بازگشت به ابتدای صفحه

آزمایشگاههای تحقیقاتی:

۱- آزمایشگاه تحقیقاتی اندازه گیری وابزار دقیق.

۲-آزمایشگاه تحقیقاتی طراحی مدار ها وسیستمهای الکترونیک .

       ۳-آزمایشگاه میکرو الکترونیک دانشگاه (عضو شبکه آزمایشگاههای ملی میکرو الکترونیک-ستاد میکروالکترونیک ریاست جمهوری)

دفعات مشاهده: 462 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشکده الکترونیک می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .