دکتر سروش برادران

 | تاریخ ارسال: 1400/9/14 | 
             رتبه دانشگاهی: استادیار
             گرایش : طراحی فرایند
              تلفن
دفتر : 
             تلفن دانشکده: ۷۷۲۴۰۴۹۶
             دورنگار دانشکده: ۷۷۲۴۰۴۹۵
google scholar              
              Email : Soroush_BaradaranIust.ac.ir
مشخصات فردی
زمینه‌های تخصصی و تحقیقاتی
ایمنی فرآیند و ارزیابی ریسک (Process Safety)
اطمینان پذیری و دسترس پذیری فرآیندها (Process Reliability and Availability)
تشدید فرایندها (Process Intensification)
 تحصیلات
کارشناسی مهندسی شیمی، دانشکده فنی دانشگاه تهران (۱۳۸۹)
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش پیشرفته، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۱۳۹۲)
دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۹۸)
 سوابق کاری
عضو عیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۴۰۰ تا کنون)
مدیر مرکز خدمات تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی سازمان جهاد دانشگاهی تهران (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰)
عضو کمیسیون فنی و نهایی تدوین استاندارد ملی HSE-IPS الزامات مدیریت ریسک در چرخه عمر تاسیسات (۱۴۰۰)
مشاور و ناظر طرح­های حوزه پتروشیمی و مطالعات زنجیره ارزش در مرکز همکاری­های تحول و پیشرفت ریاست جمعوری (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸)
عضو شورای پژوهش و فناوری سازمان جهاد دانشگاهی تهران (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸)
مشاور ریسک و اطمینان پذیری شرکت بین المللی ICARO (۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸)
مشاور توسعه پروژه و ارزیابی طرح­های نفت، گاز و پتروشیمی در شرکت مهندسین مشاور چگالش (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸)
عضویت در شورای علمی گروه پژوهشی طراجی فرآیندهای شیمیایی سازمان جهاد دانشگاهی تهران (۱۳۹۳ الی ۱۳۹۹)
دبیر اجرایی دومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی (Iran Membrane ۲۰۱۵) (۱۳۹۴)
 
تجربیات آموزشی
  
کارگاهها و دورههای آموزشی
 
سوابق تدریس دانشگاهی
ردیف
عنوان درس
محل تدریس سال تدریس
۱ 
ایمنی در فرآیندهای شیمیایی دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۴۰۱-۱۴۰۰
 ۲
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی (ASPEN HYSYS) دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۴۰۱-۱۴۰۰
۳ 
مکانیک سیالات دانشگاه تهران؛ دانشکده فنی فومن ۱۳۹۸-۱۳۹۷
 ۴
موارد ویژه نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه تهران؛ دانشکده فنی فومن ۱۳۹۷-۱۳۹۵
۵ 
انتقال جرم دانشگاه تهران؛ دانشکده فنی فومن ۱۳۹۶-۱۳۹۵
۶ 
انتقال جرم در مهندسی نفت دانشگاه تهران؛ دانشکده فنی فومن ۱۳۹۶-۱۳۹۵
۷ 
انتقال و توزیع گاز دانشگاه تهران؛ دانشکده فنی فومن ۱۳۹۶-۱۳۹۵
۸ 
موارد ویژه نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه تهران؛ دانشکده فنی کاسپین ۱۳۹۵-۱۳۹۶
 
سوابق پژوهشی:
 
اختراعات ثبتشده:
ساخت کاتالیست زئولیتی ZSM-۵ برای تبدیل LPG به آروماتیک ها؛ ۱۳۹۳
 
ISI Papers: 
No Title Journal imprint Year
۱ 
Design and Optimization of a Cavitating Device  for Congo Red Decolorization: Experimental Investigation and CFD Simulation Ultrasonics Sonochemistry Elsevier ۲۰۲۰
 ۲
Desulfurization of Non-Hydrotreated Kerosene using Hydrodynamic Cavitation Assisted Oxidative Desulfurization (HCAOD) Process Journal of Environmental Chemical Engineering Elsevier ۲۰۲۰
۳ 
Decolorization of Congo red via hydrodynamic cavitation in combination with Fenton’s reagent Chemical Engineering and Processing-Process Intensification Elsevier ۲۰۲۰
۴
Coomassie Brilliant Blue (CBB) Degradation using Hydrodynamic Cavitation, Hydrogen Peroxide and Activated Persulfate (HC-H۲O۲-KPS) Combined Process Chemical Engineering and Processing -Process Intensification Elsevier ۲۰۱۹
۵
Intensification of Diesel Oxidative Desulfurization via Hydrodynamic Cavitation Ultrasonics Sonochemistry Elsevier ۲۰۱۹
۶ 
Isobutane aromatization in the presence of propane as a co-reactant over H-ZSM-۵ catalysts using different crystallization times Journal of Industrial and Engineering Chemistry Elsevier ۲۰۱۶
۷ 
Investigation on aromatization of isobutane over H-ZSM-۵ catalyst Petroleum Science and Technology Taylor & Francis ۲۰۱۵
۸ 
Experimental and modeling study of propane aromatization over H-ZSM-۵ catalysts prepared by different silica sources Canadian Journal of Chemical Engineering Wiley ۲۰۱۴
 
ISC Papers: 
 
No Title Journal imprint Year
۱ 
A Review on Leak Detection Methods from Natural Gas Facilities and Pipelines Iranian Chemical Engineering Journal ICHE ۲۰۱۸
 
 
Conference Papers:
 
ردیف عنوان‌ مقاله‌ نام کنفرانس برگزارکننده سال
۱ 
Comparative Study on the Major Safety Consequences of Pressurized and Refrigerant LPG Storage Tanks The ۱۱th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC ۲۰۲۰) Iranian Association of Chemical Engineers (IAChE) ۱۳۹۹
۲ 
Removal of Naphthalene from Wastewater Using Hydrodynamic Cavitation The ۱۱th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC ۲۰۲۰) Iranian Association of Chemical Engineers (IAChE) ۱۳۹۹
۳ 
F&G mapping investigation using Detect۳D software based modelling method: Case study of an Oil Platform The۱۶th Iranian National Congress of Chemical Engineering Iranian Association of Chemical Engineers (IAChE) ۱۳۹۷
۴ 
CFD analysis on the effect of inlet pressure in slit and circular venturi utilized for hydrodynamic cavitation The۱۶th Iranian National Congress of Chemical Engineering Iranian Association of Chemical Engineers (IAChE) ۱۳۹۷
 ۵
بررسی فناوری های حذف متیل ترشری بوتیل اتر( MTBE) از پساب های صنعتی و عوامل موثر در هریک از آن ها اولین همایش ملی مدیریت پسماند و فاضلاب صنعتی، بیمارستانی و دارویی دانشگاه تهران ۱۳۹۴
۶ 
Effect of pH on the synthesis of ZSM-۵ zeolite using TEOS and performance of H-ZSM-۵ catalyst in propane aromatization پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران دانشگاه تهران ۱۳۹۳
 ۷
Preparation of a H-ZSM-۵ zeolite and its application in the propane aromatization شانزدهمین کنگره ملی شیمی ایران دانشگاه یزد ۱۳۹۲
۸ 
ایمنی در فرآیند سولفوناسیون جهت تولید سورفکتانت ها سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۱
۹ 
فناوری های استفاده شده برای کاهش و بازیابی گازهای سوزانده شده در فلر به همراه مطالعات موردی سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط زیست دانشگاه شیراز ۱۳۸۷
۱۰ 
استفاده از روشهای سازگار با محیط زیست برای پاک سازی رسوبات جمع شده در تانک های نگهداری نفت خام سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط زیست دانشگاه شیراز ۱۳۸۷
 
۱۱ 
تصفیه بیولوژیکی آلودگی خاک، ناشی از عملیات حفاری به همراه مطالعات موردی سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط زیست دانشگاه شیراز ۱۳۸۷
 
  
کتب منتشر شده
تعیین و ارزیابی سطح بی نقصی ایمنی (SIL  Assessment  و SIL Verification) ، انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران ۱۳۹۸
 
پروژهای صنعتی و تحقیقاتی
 
ایمنی فرآیند و مدیریت ریسک
ردیف عنوان طرح کارفرما / مجری مسئولیت سال اجرا
۱ 
خدمات مهندسی مشاور جهت مطالعات HAZOP، HAZID، SIL و LOPA برای پروژه احداث واحد حلال نرمال هگزان پالایشگاه تهران شرکت پالایش نفت تهران/شرکت ناردیس طرح­های انرژی راهبر مطالعات ۱۴۰۰
 ۲
خدمات مشاوره برای انجام مطالعات HAZOP، HAZID و SIL پروژه احداث و راه اندازی ایستگاه تقویت فشار گاز میدان هما EPCC شرکت نفت مناطق مرکزی/شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا/شرکت دریاپالا راهبر مطالعات ۱۴۰۰
 ۳
مطالعات HAZOP در واحدهای آمونیاک، آرگون و اوره (منطقه دو) شرکت پتروشیمی شیراز راهبر مطالعات ۱۴۰۰
 ۴
مطالعات HAZOP سامانه­های تست کمپرسور شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) راهبر مطالعات ۱۴۰۰
 ۵
مطالعات HAZOP  و HAZID پروژه احداث مخازن ذخیره قیر در چابهار شرکت پالایش نفت جی/ شرکت ستیران/مهندسین مشاور پتروسادیان/سازمان بنادر و دریانوردی ایران راهبر مطالعات ۱۴۰۰
 ۶
مطالعات HAZOP مجتمع آب شیرین خلیج فارس شرکت سازه سازان/MES راهبر مطالعات ۱۴۰۰
 ۷
ارزیابی جامع ریسک­های ایمنی شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان منطبق با مدل SHE با رویکرد بیمه­ای شرکت مهرویان فردا مجری طرح ۱۴۰۰
 ۸
مطالعات HAZID پروژه­های متان بالاست(MPU) و پکیج بازیابی اتیلن (ERU) شرکت پتروشیمی فرساشیمی/شرکت سینا کنترل راهبر مطالعات ۱۴۰۰
 ۹
شناسایی مخاطرات با استفاده از روش HAZID در طرح مدیریت ریسک با رویکرد بیمه در پالایشگاه­های منتخب شرکت ملی گاز ایران شرکت­های پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)
/ایلام/ بیدبلند/ مسجد سلیمان
راهبر مطالعات ۱۳۹۹-۱۴۰۰
 ۱۰
طرح پژوهشی بررسی و انتخاب روش مناسب تجزیه و تحلیل حوادث شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی گاز ایران مجری طرح ۱۳۹۹-۱۴۰۰
 ۱۱
مطالعات HAZOP و HAZID خط لوله انتقال گاز نی­زار- پل کله شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران/ شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی راهبر مطالعات ۱۳۹۹
 ۱۲
طرح پژوهشی شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک واحد احیای پرد فولاد میانه با استفاده از تکنیک­های HAZID و HAZOP شرکت ملی فولاد ایران راهبر مطالعات ۱۳۹۹
 ۱۳
مطالعات HAZOP و HAZID توربوپمپ جدید در واحد بهره برداری قدیم منصوری (پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی منصوری بسته های کاری سطح الارض) شرکت مناطق نفتخیز جنوب/ شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت(OIEC)/ شرکت هیرگان انرژی راهبر مطالعات ۱۳۹۹
 ۱۴
انجام مطالعات شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک واحد اکسیژن شرکت فولاد هرمزگان جنوب راهبر مطالعات ۱۳۹۹
 ۱۵
انجام مطالعات HAZID تاسیسات آفسایت واحد پلی پروپیلن ایلام شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان راهبر مطالعات ۱۳۹۹
 ۱۶
مطالعات HAZID تاسیسات یوتیلیتی و آفسایت پارک استایرن شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق راهبر مطالعات ۱۳۹۹
 ۱۷
انجام مطالعات HAZOP و SIL واحد الکتروکلریناسیونElectrochlorination)) آب دریا شرکت آتیه پردازان ظهور شریف راهبر مطالعات ۱۳۹۹
 ۱۸
مطالعات ایمنی تجهیزات اسکید سوخت هیدروژن آزمایشگاه احتراق توربین گازی شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا - توگا راهبر مطالعات ۱۳۹۹
 ۱۹
انجام مطالعات HAZOP و SIL ایستگاه تلمبه خانه­های شماره سه و شماره یک خط لوله انتقال نفت خام گوره-جاسک مهندسی و توسعه نفت(متن)/شرکت قدس نیرو/ شرکت پترو تدبیرپارس راهبر مطالعات ۱۳۹۹
 ۲۰
انجام مطالعات بازبینی پیش راه اندازی(PSSR) واحد الفین مطابق دستورالعمل وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی شرکت پتروشیمی ایلام مجری طرح ۱۳۹۹
 ۲۱
طرح پژوهشی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی ناشی از آتش­سوزی ادورانت شرکت گاز استان خراسان رضوی مجری طرح ۱۳۹۹
 ۲۲
مطالعات HAZOP ایستگاه تقویت فشار  گاز کنگان شرکت ناردیس/ شرکت نفت مناطق مرکزی راهبر مطالعات ۱۳۹۸
 ۲۳
مطالعات HAZOP واحدهای جانبی کارخانه بایواتانول کرمانشاه شرکت سوخت سبز زاگرس/شرکت مشیران راهبر مطالعات ۱۳۹۸
 ۲۴
مطالعات تحلیل شکاف جهت استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) شرکت پتروشیمی زاگرس/شرکت ICARO همکار طرح ۱۳۹۸
۲۵
مطالعات شناسایی مخاطرات (HAZOP و HAZID) خط لوله انتقال گاز از پتروشیمی بندر امام به پتروشیمی رازی شرکت پتروشیمی فارس راهبر مطالعات ۱۳۹۸
۲۶ 
مطالعات شناسایی مخاطرات (HAZOP و HAZID) خط لوله تقویتی انتقال گاز محمدیه-پارچین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران/ شرکت دریاپالا راهبر مطالعات ۱۳۹۸
 ۲۷
مطالعات HAZOP و SIL  نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور مهندسی و توسعه مپنا/گروه ماه تاب همکار طرح ۱۳۹۸
 ۲۸
مطالعات HAZOP و SIL  واحد الفین شرکت پتروشیمی کیان شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت(OIEC)/ شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED) همکار طرح ۱۳۹۸
 ۲۹
مطالعات شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک(HAZOP-HAZID) خط لوله انتقال اتیلن میاندوآب-تبریز شرکت پتروشیمی تبریز راهبر مطالعات ۱۳۹۸
 ۳۰
مشاور ریسک و قابلیت اطمینان در طراحی مفهومی طرح نوسازی/بازسازی تاسیسات روسطحی مناطق نفتخیز جنوب شرکت مهندسین مشاور چگالش مجری طرح ۱۳۹۸
۳۱
شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک نواحی فرآیندی و غیرفرآیندی پالایشگاه گاز ایلام با روش HAZID شرکت پالایش گاز ایلام راهبر مطالعات ۱۳۹۸
 ۳۲
مطالعات HAZOP و SIL  واحد مالئیک انیدرید شرکت پتروکیمیای ابن سینا همکار طرح ۱۳۹۸
 ۳۳
انجام مطالعات HAZOP/SIL/HAZID پروژه پروژه تأمین سوخت پشتیبان پالایشگاه چهارم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی/ شرکت مشانیر راهبر مطالعات ۱۳۹۷
 ۳۴
انجام مطالعات HAZOP/SIL/HAZID پروژه اختلاط آنلاین نفت خام شرکت پایانه های نفتی ایران/پژوهشگاه صنعت نفت راهبر مطالعات ۱۳۹۷
 ۳۵
مشاوره استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) شرکت پتروشیمی مهر/شرکت ICARO همکار طرح ۱۳۹۶-۱۳۹۷
 ۳۶
انجام مطالعات HAZOP واحد روغن سازی شرکت افزون روان فرآیند راهبر مطالعات ۱۳۹۷
 ۳۷
مطالعات تحلیل شکاف جهت استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) شرکت پالایش نفت شیراز/ شرکت ICARO همکار طرح ۱۳۹۷
 ۳۸
مشاوره قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی، قابلیت نگهداری و ایمنی (RAMS) در پروژه طراحی نیروگاه موبایل دو تریلی و تجهیزات مرتبط (مطالعات RAM، HAZOP، HAZID، SIL Allocation، SIL Verification، FMECA) شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) راهبر مطالعات ۱۳۹۷
 ۳۹
مشاوره  مطالعات تحلیل شکاف جهت استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) شرکت پالایش نفت تبریز مجری طرح ۱۳۹۶-۱۳۹۷
 ۴۰
مطالعات HAZOP واحدهای اوره و آمونیاک پتروشیمی شیراز شرکت پتروشیمی شیراز همکار طرح ۱۳۹۶
 ۴۱
مطالعات HAZOP و SIL واحد HDPE پتروشیمی مهر شرکت پتروشیمی مهر/شرکت ICARO همکار طرح ۱۳۹۶
 ۴۲
مطالعات HAZOP طراحی پایه واحد بهره برداری بی­بی حکیمه ۲ و رفع نقص واحد بی­بی حکیمه ۱ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب/شرکت آب کرخه همکار طرح ۱۳۹۶
 ۴۳
مطالعات HAZOP  واحدهای فرآیندی شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) شرکت پتروشیمی نوری/شرکت ICARO همکار طرح ۱۳۹۵- ۱۳۹۶
 ۴۴
مطالعات HAZID واحد بهره برداری نفت خام دارخوین شرکت نفت و گاز اروندان/شرکت ایمن رویال همکار طرح ۱۳۹۵
 ۴۵
مطالعات HAZOP طرح جدید افزایش ظرفیت واحد تصفیه پساب پالایشگاه تهران شرکت پالایش نفت تهران/شرکت سمندیس همکار طرح ۱۳۹۵
 ۴۶
مطالعات HAZOP واحدهای جدید الاحداث شرکت صنایع شیمیایی اصفهان شرکت صنایع شیمیایی اصفهان/مرکز طراحی و توسعه صنعتی رازی راهبر مطالعات ۱۳۹۵
 ۴۷
مطالعات HAZOP، SIL و HAZID پایانه اندازه­گیری و مخازن ذخیره­سازی میعانات گازی عسلویه شرکت نفت و گاز پارس/ شرکت ناردیس همکار طرح ۱۳۹۵
 ۴۸
مطالعات HAZOP و HAZID پروژه مطالعات بهینه سازی و توسعه تسهیلات فرآورش و جمع آوری نفت و گاز رامشیر شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب/شرکت مهندسی هیرگان انرژی همکار طرح ۱۳۹۵
 ۴۹
مطالعات HAZOP واحدهای فرآیندی کارخانه بایواتانول سوختی کرمانشاه شرکت سوخت سبز زاگرس/شرکت مشیران همکار طرح ۱۳۹۵
 ۵۰
مطالعات HAZOP واحد تصفیه آب و پساب شرکت پتروشیمی بوشهر شرکت پتروشیمی بوشهر/شرکت مهندسی و ساخت کندو همکار طرح ۱۳۹۵
 ۵۱
مطالعات HAZOP واحد الفین شرکت پتروشیمی مروارید شرکت پتروشیمی مروارید همکار طرح ۱۳۹۵
۵۲ 
مطالعات HAZOP، SIL و HAZID واحدهای جداسازی گاز و نفت(GOSP) و خطوط انتقال به واحد فرآورش مرکزی(CTEP)- طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی شرکت مهندسی و توسعه نفت(متن)/ شرکت آسفالت توس همکار طرح ۱۳۹۵
 ۵۳
مطالعات HAZID واحدهای Utility و Offsite مجتمع پتروپالایش کنگان شرکت پتروپالایش کنگان/ شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی(EIED) همکار طرح ۱۳۹۵
 ۵۴
مطالعات HAZOP بهره برداری واحدهای تولید MEG، TEG و DEG شرکت پتروشیمی فرساشیمی همکار طرح ۱۳۹۴
 ۵۵
مطالعات HAZOP بهره­برداری و SIL واحد الفین شرکت پلیمر آریا ساسول شرکت پلیمر آریاساسول همکار طرح ۱۳۹۴
 ۵۶
طرح پژوهشی ارزیابی نیمه کمی مخاطرات به روش LOPA به منظور بررسی دقیق سناریوهای شناسایی شده با ریسک بالا در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی همکار طرح ۱۳۹۴
 ۵۷
مطالعات HAZOP طراحی واحد گوگردزدایی میعانات گازی شرکت پالایش گاز ایلام شرکت پالایش گاز ایلام/شرکت آرین تجارت مانا راهبر مطالعات ۱۳۹۴
 ۵۸
طرح پژوهشی شناسایی، ارزیابی و آموزش مخاطرات و تدوین دستورالعمل جامع مدیریت بحران بر مبنای ارزیابی ریسک با هدف فرهنگ سازی در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی(مطالعات HAZID، مدلسازی پیامد و مدیریت بحران) شرکت گاز استان آذربایجان شرقی همکار طرح ۱۳۹۳-۱۳۹۴
 ۵۹
مطالعات HAZOP و SIL طراحی واحد رطوبت زدایی از گاز همراه میدان نفتی یاران شمالی شرکت مهندسی و توسعه نفت(متن) /شرکت مهندسی و ساخت چمان همکار طرح ۱۳۹۴
 ۶۰
مطالعات HAZOP طراحی واحد جدید تقطیر خلاء پالایشگاه نفت لاوان شرکت پالایش نفت لاوان/ شرکت پترو پژوهش شریف همکار طرح ۱۳۹۴
 ۶۱
طرح پژوهشی شناسایی ریسک و تجزیه و تحلیل میزان مخاطرات بهره برداری شرکت گاز استان گیلان با استقرار روش HAZOP شرکت گاز استان گیلان همکار طرح ۱۳۹۲-۱۳۹۳
 ۶۲
طرح پژوهشی تعیین، ارزیابی و تحقیق سطح SIL برای شبکه های فلر (بر اساس استاندارد IEC۶۱۵۱۱) در مجتمع گازی پارس جنوبی شرکت مجتمع گازی پارس جنوبی همکار طرح ۱۳۹۱-۱۳۹۳
مدیریت انرژی و کربن
ردیف عنوان طرح کارفرما مسئولیت سال اجرا
۱ 
طرح پژوهشی تعیین متغیرهای کلیدی و متدولوژی ایجاد تابع مبنای اندازه‌گیری انرژی در محدوده شرکت‌های گاز استانی شرکت گاز استان گیلان مجری طرح ۱۳۹۹-۱۴۰۰
 ۲
اندازه گیری و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه ای شرکت گاز استان فارس مجری طرح ۱۳۹۷-۱۳۹۶
 ۳
اندازه گیری و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه ای در مجموعه تاسیسات و فعالیت های شرکت گاز استان یزد شرکت گاز استان یزد مجری طرح ۱۳۹۶-۱۳۹۵
 ۴
طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار تجزیه و تحلیل داده‌های اندازه گیری شده از شبکه و تاسیسات شرکت گاز استان اصفهان شرکت گاز استان اصفهان همکار طرح ۱۳۹۵-۱۳۹۶
 ۵
طرح پژوهشی شناسایی نقاط نشر، برآورد میزان نشر وشناسایی فناوریهای کاهش نشر از خطوط و تجهزات روی زمینی انتقال گاز شرکت ملی انتقال گاز ایران/پژوهشگاه صنعت نفت همکار طرح ۱۳۹۳-۱۳۹۴
 ۶
طرح پژوهشی اندازه گیری و بررسی نشر متان در شبکه انتقال و توزیع گاز استان خراسان رضوی
 
شرکت گاز استان خراسان رضوی همکار طرح ۱۳۹۰-۱۳۹۱
امکان سنجی و ارزیابی فنی – اقتصادی طرح ها
ردیف عنوان طرح کارفرما / مجری مسئولیت سال اجرا
۱ برآورد هزینه سطح v و سطح IV طرح نوسازی/بازسازی تاسیسات روسطحی مناطق نفتخیز جنوب شرکت مهندسین مشاور چگالش مجری طرح ۱۳۹۹-۱۳۹۸
۲ مطالعه جایگزینی ODCB با MCB در فرآیندهای مصرف کننده شرکت پتروشیمی کارون مجری طرح ۱۳۹۸
۳ طراحی مفهومی مجتمع پتروشیمی میعانات گازی و ارائه سناریو بهینه اقتصادی مرکز همکاری­های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری/پژوهشکده مطالعات فناوری مجری طرح ۱۳۹۷-۱۳۹۸
۴ تخمین احجام کاری و تخمین هزینه­ بر اساس قیمت­های نرم افزار Aspen Capital Cost Estimator یکی از پالایشگاه­های هشتگانه میعانات گازی سیراف شرکت جاوید انرژی پرتو(JEPCO) / شرکت ناموران پژوهش همکار طرح ۱۳۹۶
۵ امکان سنجی مقدماتی طرح تولید VCM از گاز طبیعی مرکز همکاری­های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری مشاور طرح ۱۳۹۶
۶ برآورد هزینه سرمایه­گذاری سطح سه بر اساس استاندارد AACE برای پروژه طراحی Pre-Feed پالایشگاه نفت الفرقلوس سوریه شرکت مهندسین مشاور چگالش مجری طرح ۱۳۹۶-۱۳۹۵
۷ امکان سنجی ، مطالعات بازار و تحلیل مالی و اقتصادی فاز اول پالایشگاه نفت الفرقلوس سوریه با ظرفیت ۷۰ هزار بشکه در روز شرکت مهندسین مشاور چگالش مجری طرح ۱۳۹۶-۱۳۹۵
۸ طراحی مفهومی و انجام مطالعات امکان سنجی فنی اقتصادی احداث واحد GTPP در استان کهگیلویه و بویراحمد شرکت پتروشیمی سقاوه مجری طرح ۱۳۹۵
۹
طرح پژوهشی نیاز سنجی، طراحی و ساخت پکیج های فرایندی در صنایع  نفت و گاز
 (Skid Mounted Process Package-SMPP)
 
گروه مپنا همکار طرح ۱۳۸۸-۱۳۸۹

دفعات مشاهده: 6699 بار   |   دفعات چاپ: 144 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر