لیست دانشجویان ممتاز در سال۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/12/2 | 
لیست دانشجویان ممتاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸
کارشناسی
دانشکده رشته نام و نام خانوادگی ترم ورود
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی شاهوی هلیا ۳۹۶۱
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی عبداله زاده کسری ۳۹۶۱
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی سلامی فاطمه ۳۹۶۱
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی معیل امیرحسین ۳۹۷۱
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی بهرامسری محمدبرنا ۳۹۷۱
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی محمدی میلاد ۳۹۷۱
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی کمالی اردکانی کامیار ۳۹۷۱
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی صفابخش فاطمه ۳۹۸۱
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی عبادی نجفه ۳۹۸۱
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی مواساتی بیتا ۳۹۸۱
     
کارشناسی ارشد
دانشکده رشته نام و نام خانوادگی ترم ورود
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی جمشیدی مهسا ۳۹۸۱
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی- طراحی فرآیند عباسعلی علیرضا ۳۹۸۱
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی- طراحی فرآِیند دهکردی فرنوش ۳۹۸۱
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی – فرآیندهای جداسازی کریم زاده کیسکانی محمد  ۳۹۸۱
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی- فرآیندهای جداسازی سراج سعید ۳۹۸۱
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی- پلیمر صیادیان محمد ۳۹۸۱
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی- ترموسینتیک و کاتالیست کورنک بهشتی علیرضا ۳۹۸۱
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی- ترموسینتیک و کاتالیست کاویانی کهرویی مریم ۳۹۸۱
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی- مدلسازی، شبیه سازی و کنترل رحمانی کیمیا ۳۹۸۱
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی- مخازن هیدروکربوری رویین فرد احسان ۳۹۸۱

برتر پژوهشی
دانشکده مقطع رشته نام و نام خانوادگی ترم ورود
مهندسی شیمی، نفت و گاز دکترا مهندسی شیمی هادی شایسته ۳۹۵۱
مهندسی شیمی، نفت و گاز دکترا مهندسی شیمی زهرا شعبانی ۳۹۵۱
مهندسی شیمی، نفت و گاز ارشد مهندسی شیمی- فرآیندهای جداسازی فرشاد راجی ۳۹۷۱

کارشناسی ارشد پردیس
دانشکده رشته نام و نام خانوادگی ترم ورود
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی- طراحی فرآیند ستاری امید ۳۹۸۱
 
 
 
 

دفعات مشاهده: 2842 بار   |   دفعات چاپ: 169 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر