دکتر امیرخانی

 | تاریخ ارسال: 1398/1/18 | 
                                                              

دکتر عبدالله امیرخانی
 مرتبه علمی: استادیار

تلفن: ۷۳۲۲۳۹۷۴- ۰۲۱
پست الکترونیک: amirkhaniiust.ac.ir
دانشکده مهندسی خودرو- طبقه اول 
 
 
Dr. Abdollah Amirkhani
Title: Assistant professor
Tel: +۹۸ ۲۱ ۷۷۲۳ ۳۹۷۴
Email: amirkhaniiust.ac.ir
تحصیلات
 • کارشناسی: مهندسی برق، گرایش الکترونیک
 • کارشناسی ارشد: مهندسی برق، گرایش الکترونیک
 • دکتری: مهندسی برق، گرایش الکترونیک
          محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت ایران
         فرصت مطالعاتی: دانشگاه ویرجینیا کامنولث، آمریکا، ۹۶-۹۵
افتخارات                                     
 
دانشجوی نمونه کشوری-(۱۳۹۴) -تقدیر در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون اول، وزرای علوم و بهداشت
کسب رتبه اول در گرایش الکترونیک؛ دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۵
عضو بنیاد ملی نخبگان-
 • کسب جایزه شهید چمران (پسا دکتری)، بنیاد ملی نخبگان-۱۳۹۷
 •  جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان، سال تحصیلی ۹۶-۹۷
 • جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان، سال تحصیلی ۹۵-۹۶ ( و تسهیلات فرصت مطالعاتی)
 • جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان، سال تحصیلی ۹۴-۹۵
 • جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان، سال تحصیلی ۹۳-۹۴
پژوهشگر برتر، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران در مقاطع دکتری (۱۳۹۳و ۱۳۹۵) و کارشناسی ارشد (۱۳۹۱)
ورود بدون آزمون به مقطع دکترا به عنوان دانش آموخته ممتاز مقطع قبل
انجام طرح تحقیقاتی جایگزین خدمت سربازی از سوی بنیاد ملی نخبگان
پژوهشگر برتر، تقدیر از سوی استاندار و ریاست بنیاد نخبگان استان، ۹۴
 
Journal Publications
[۱] A. Amirkhani, M. Shirzadeh, M. H. Shojaeefard, A. Abraham, “Controlling wheeled mobile robot considering the effects of uncertainty with neuro-fuzzy cognitive map,” ISA Transactions, DOI: ۱۰.۱۰۱۶/j.isatra.۲۰۱۹.۱۲.۰۱۱, ۲۰۲۰.
[۲] A. Amirkhani, and E. I. Papageorgiou, “A Novel Fuzzy Inference Approach: Neuro-fuzzy Cognitive Map,” International Journal of Fuzzy Systems, vol. ۲۲, no. ۳, pp.۸۵۹-۸۷۲, ۲۰۲۰.
[۳] M. Kolahdoozi, A. Amirkhani, M. H. Shojaeefard, A. Abraham “A novel quantum inspired algorithm for sparse fuzzy cognitive maps learning,” Applied Intelligence, vol. ۴۹, no. ۱۰, pp ۳۶۵۲–۳۶۶۷, ۲۰۱۹.
[۴] A. Amirkhani, E. I. Papageorgiou, M. R. Mosavi, K. Mohammadi, “A novel medical decision support system based on fuzzy cognitive maps enhanced by intuitive and learning capabilities for modeling uncertainty,” Applied Mathematics and Computation, vol. ۳۳۷, pp. ۵۶۲-۵۸۲, ۲۰۱۸.
[۵] A. Amirkhani, M. Shirzadeh, E. I. Papageorgiou, M. R. Mosavi, “Visual-based quadrotor control by means of fuzzy cognitive maps,” ISA Transactions, vol. ۶۰, pp. ۱۲۸-۱۴۲, ۲۰۱۶.
[۶] M. Shirzadeh, H. J. Asl, A. Amirkhani, A. Jalali, “Vision-based control of a quadrotor utilizing artificial neural networks for tracking of moving targets,” Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. ۵۸, pp.۳۴-۴۸, ۲۰۱۷
[۷] S. Chehresa, 
A. Amirkhani, G. R. Rad, and M. R. Mosavi, “Optimum features selection for oil spill detection in SAR image,”Journal of the Indian Society of Remote Sensing, vol. ۴۴, no. ۵, pp. ۷۷۵-۷۸۷, ۲۰۱۶
[۸] M. Shirzadeh, 
A. Amirkhani, A. Jalali, M. R. Mosavi, “An indirect adaptive neural control of a visual-based quadrotor robot for pursuing a moving target,” ISA Transactions, vol. ۵۹, pp. ۲۹۰-۳۰۲, ۲۰۱۵.
[۹] A. Amirkhani, M. Niyazi, M. R. Mosavi, “An ultra-small heterostructure wavelength division multiplexer (WDM) with the ability to select two wavelengths from the s-band,” Optical and Quantum Electronics, vol. ۴۶, pp. ۸۹۷–۹۰۹, ۲۰۱۴.
[۱۰] M. Niazi, A. Amirkhani, M. R. Mosavi, “Investigation and Simulation of A Two-channel Drop Filter with Tunable Double Optical Resonators,” Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, vol. ۲۷, no. ۳, pp. ۸۲۷-۸۳۴, ۲۰۱۴.
[۱۱] S. A. Mirmahdavi, A. Amirkhani, A. Ahmadyfard, M. R. Mosavi, “Random Texture Defect Detection by Modeling of Extracted Features From Optimal Gabor Filter,” Journal of Advances in Computer Research, vol. ۶, no. ۳, pp. ۶۵-۸۵, ۲۰۱۵.
[۱۲] A. Ebrahimi, A. Amirkhani, A. Raie, M. R. Mosavi, “Car License Plate Recognition using Color Features of Persian License Plates,” Journal of Advances in Computer Research, vol. ۶, no. ۴, pp. ۲۷-۳۸, ۲۰۱۵.

Conference Proceedings
- M. Shirzadeh, M H. Shojaeefard, A. Amirkhani, H. Behroozi, “Adaptive fuzzy nonlinear sliding-mode controller for a car-like robot,” in Proc. IEEE, ۵th Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation, Iran, ۲۰۱۹.
- A. Haghanifar, A. Amirkhani, M. R. Mosavi, “Dental Caries Degree Detection based on Fuzzy Cognitive Maps and Genetic Algorithm,” in Proc. IEEE, ۲۶th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE ۲۰۱۸), Mashhad, Iran, ۲۰۱۸
- A. Najafi, A. Amirkhani, E. I. Papageorgiou, M. R. Mosavi, “Medical decision making based on fuzzy cognitive map and a generalization linguistic weighted power mean for computing with words,” in Proc. IEEE, International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Naples, Italy, July ۲۰۱۷
- A. Amirkhani, M. Shirzadeh, E. I. Papageorgiou, M. R. Mosavi, “Fuzzy Cognitive Map for Visual Servoing of Flying Robot,” in Proc. IEEE, International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Vancouver, Canada, July ۲۰۱۶.
- M. Amirkhani, A. Amirkhani, A. Karimian, “Reducing the Effect of High-Power Electromagnetic Waves on Electrical Equipment,” in Proc. IEEE, The International Congress on Technology, Communication and Knowledge, ۲۰۱۵.
- A. Amirkhani, A. Ebrahimi, S. A. Mirmahdavi, “A Morphological Approach to Persian Handwritten Text Line Segmentation,” in Proc. IEEE, ۱۶th International Conference on Computer Modelling and Simulation, Cambridge University, UK, ۲۰۱۴, pp. ۲۹۷-۳۰۰.
- M. A. Soofivand, A. Amirkhani, M. R. Daliri, G. Rezairad, “Feature level combination for object recognition,” in Proc. IEEE, ۴th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE ۲۰۱۴), Mashhad, Iran, ۲۰۱۴.
- A. Ebrahimi, A. Amirkhani, A. Raie, “Enhancing the license plates character recognition methods by means of SVM,” in Proc. IEEE, ۲۲nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE ۲۰۱۴), Tehran, Iran, ۲۰۱۴
- A. Amirkhani, A. Ebrahimi, S. A. Mirmahdavi, “License Plate Extraction From Still Images,” in Proc. IEEE, ۴th International Conference on Intelligent Systems, Modeling & Simulation (ISMS ۲۰۱۳), Bangkok, Thailand, ۲۰۱۳, pp. ۴۵-۴۸.
- A. Amirkhani, M. Niazi, M. R. Mosavi, “Design and simulation of a fuzzy controller for a busy intersection,” in Proc. IEEE, International Conference on Computer Applications Technology (ICCAT&#۳۹;۲۰۱۳), Sousse, ۲۰۱۳.
- J. Beitollahzadeh, A. Amirkhani, K. Mohammadi, لنگر“A new method for increasing the lifetime of network and reducing energy consumption in wireless sensor network,” in Proc. IEEE, ۲۱st Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE ۲۰۱۳), Mashhad, Iran, ۲۰۱۳.
- M. J. Rezaei, A. Amirkhani, S. B. Shokouhi, “A review of intelligent predistortion methods for the linearization of RF power amplifiers,” in Proc. IEEE, International Conference on Computer Applications Technology (ICCAT&#۳۹;۲۰۱۳), Sousse, ۲۰۱۳.
- محمد حسن شجاعی فرد، عبدالله امیرخانی، " کنترل غیر مستقیم ربات شبیه خودرو با استفاده از شبکه عصبی" همایش بین المللی قوای محرکه نوین ( با محوریت خودروهای برقی)، ۱۳۹۷  
- محمدرضا سطوتی، مسیح طهرانی، عبدالله امیرخانی "طراحی یک کنترل کننده سرعت برای وسیله نقلیه شنی‌دار سبک با رعایت حداکثر نیروی پیشروی قابل تحمل خاک" همایش بین المللی قوای محرکه نوین ( با محوریت خودروهای برقی)، ۱۳۹۷    
- متین بهزادی، امیر بهمن آبادی، عبدالله امیرخانی "مدل سازی سیستم تبرید محلی در خودروهای برقی و هیبریدی" پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری، ۱۳۹۷
- امیر خسرویان، مسعود مسیح طهرانی، عبدالله امیرخانی
مرور چالش های خودروهای خودران مجهز به حسگر دید" همایش بین المللی قوای محرکه نوین ( با محوریت خودروهای برقی)، ۱۳۹۷

دروس ارائه شده
 • الکترونیک خودرو پیشرفته
 • مدارهای الکتریکی
 • سیگنال ها و سیستم ها
 • مدار منطقی
 • آزمایشگاه میکروپروسسور
 • آزمایشگاه اجزا کامپیوترو FPGA


دفعات مشاهده: 541 بار   |   دفعات چاپ: 99 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر