دکتر مهدی ملکی

 | تاریخ ارسال: 1400/2/18 | 

دکتر مهدی ملکی

رتبه علمی: استادیار

سال تولد:

محل تحصیل: ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا - مهندسی مواد

سال اخذ مدرک تحصیلی: 1393 هجری شمسی

تلفن تماس: 73228836

دورنگار: 77240480

پست الکترونیکی:  Malekimiust.ac.ir
google scholar: Mahdi Maleki
 

زمینه های تدریس:

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه:
سنتز نانومواد، مواد مزومتخلخل، مواد دوبعدی، کاربرد نانومواد در زمینه انرژی و محیط زیست

مقالات چاپ شده در مجلات علمی – لاتین

M. Maleki, H. Karimian, J. Chun, M. Shokouhimehr, A. Beitollahi, "Non-graphitizable resin coating on polyacrylonitrile-based polyHIPE to prepare high surface area graphitic carbon foam and the investigation of its electrochemical performance as an anode of lithium-ion batteries",Journal of Alloys and Compounds, Volume 873, 25 August 2021, 159771
R. Ahmadi, F. Monadinia, M. Maleki, "Passive/active photovoltaic-thermal (PVT) system implementing infiltrated phase change material (PCM) in PS-CNT foam",Solar Energy Materials and Solar Cells,Volume 222, April 2021, 110942
Maleki, M., Imani, A., Ahmadi, R., Banna Motejadded Emrooz, H., Beitollahi, A., "Low-cost carbon foam as a practical support for organic phase change materials in thermal management", Applied Energy,258,114108, 2020
Hosein Banna Motejadded Emrooz, Mahdi Maleki, Alimorad Rashidi, Mohammadreza Shokouhimehr, "Adsorption mechanism of a cationic dye on a biomass-derived micro- and mesoporous carbon: structural, kinetic, and equilibrium insight" Biomass Conversion and Biorefinery, 2020.

M. Maleki, H. Karimian, M.Shokouhimehr, R. Ahmadi, A. Valanezhad, A. Beitollahi,Development of Graphitic Domains in Carbon Foams for High Efficient Electro/Photo-to-Thermal Energy Conversion Phase Change Composites, Chemical Engineering Journal 362 (2019) 469–481.

Banna Motejadded Emrooz, H., Maleki, M., Shokouhimehr, M., "Excellent adsorption of orange acid II on a water fern– derived micro- and mesoporous carbon", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 102, pp. 99-109, 2019

M. Maleki, P. T. Ahmadi, H. Mohammadi, H. Karimian, R. Ahmadi, H. B. M. Emrooz, Photo-thermal conversion structure by infiltration of paraffin in three dimensionally interconnected porous polystyrene-carbon nanotubes (PS-CNT) polyHIPE foam, Solar Energy Materials and Solar Cells 191, (2019), 266-274.

H. B. M. Emrooz, M. Maleki, A. Rahmani, Azolla-derived Hierarchical Nanoporous Carbons: From Environmental Concerns to Industrial Opportunities, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 91 (2018) 281–29.

M. Maleki,  M. Shokouhimehr, H. Karimian, A. Beitollahi , Three-dimensionally Interconnected Porous Boron Nitride Foam derived from polymeric foams, RSC Adv., 2016, 6, 51426-51434.
M. Maleki, A. Beitollahi, M. Shokouhimehr, Simple synthesis of Micro/Mesoporous Two-Dimensional Boron Nitride, Eur. J. Inorg. Chem. 2015, 2478–2485.
M. Maleki, A. Beitollahi, M. Shokouhimehr, Template Free Synthesis of Porous Boron Nitride Using a Single Source Precursor, RSC Adv., 2015, 5, 46823–46828.
M. Maleki, A. Beitollahi, J. Javadpour, N. Yahya, Dual Templates route for the Synthesis of Hierarchical Porous Boron Nitride, Ceramics International 41 (2015) 3806–3813.

M. Maleki, A. Beitollahi, J. Lee, M. Shokouhimehr, J. Javadpour, E. Park, J. Chun and J. Hwang, One pot synthesis of mesoporous boron nitride using polystyrene-b-poly(ethylene oxide) block Copolymer, RSC Adv., 2015, 5, 6528-6535.

M. Maleki, Sh. mirdamadi , R. Ghasemzadeh ,M. S. Ghamsari, Effect of Sulfur Precursor on Dimensions of One-dimensional CdS Nanocrystals,  J. Mater. Sci. Technol., Vol.25 No.4, 2009.
M. Maleki, Sh. mirdamadi, R. Ghasemzadeh , M. S. Ghamsari, Preparation and  Characterization of Cadmium Sulfide Nanorods by Novel Solvothermal method, Materials Letters 62 (2008) 1993–1995.
M. Maleki, M. S. Ghamsari, Sh. Mirdamadi, R. Ghasemzadeh, A Facile Route for Preparation of CdS Nanoparticles, Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2007. V. 10, N 1. P. 30-32.
مقالات ارائه شده در مجامع علمی-لاتین
M. Maleki, A. Beitollahi, M. Shokouhimehr, "Simple synthesis of Micro/Mesoporous Boron Nitride Nanosheets using CTAB surfactant" Proceedings of the Asian Nano Forum Congress (ANFC2015), 8-11 March 2015, Kish Island, Iran.
M. Maleki, M. S. Ghamsari, Sh. Mirdamadi, R. Ghasemzadeh "A Facile Route for Preparation of CdS Nanoparticles" First International Congress on Nanoscience and Nanotechnology 18-20 December 2006, Faculty of Engineering, University of Tehran.
M. Maleki, Sh. mirdamadi, R. Ghasemzadeh, M. S. Ghamsari "Manufacturing of CdS Nanowires Using Cadmium Acetate Salt" Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2009) 3-5 March, 2009, Birjand, Iran.

مقالات ارائه شده در مجامع علمی – فارسی

مهدی ملکی، شمس الدین میردامادی، رضا قاسم زاده، مرتضی ساسانی قمصری "سنتز نانومیله­ های CdS با استفاده از روش سولوترمال" پذیرفته شده در دومین همایش فناوری نانو، دانشگاه کاشان، شهریور 1386.

محمدعلی هدایتی، مهدی ملکی، هاجر قنبری "رشد نانوساختارهای دی سولفید مولیبدن روی فوم کربن" نخستین کنفرانس ملّی مواد نوین، دانشگاه یزد، اسفند 1399

 
کتب ترجمه شده
نام کتاب نام نویسندگان سال چاپ
اکسید گرافن، مبانی فیزیکی و کاربرد میثم جلالی-مهدی ملکی 2015
مواد پایه گرافنی میثم جلالی-مهدی ملکی 2014

دفعات مشاهده: 9342 بار   |   دفعات چاپ: 326 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر