دکتر محمد صالح شکوهی بید هندی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/16 | 

مشخصات فردی

نام خانوادگی: شکوهی بیدهندی

نام: محمدصالح

تاریخ تولد : 1364

مرتبه علمی : استادیار

گروه: شهرسازی

E-mail : shokouhiiust.ac.ir
Link to Google-Scholar سوابق آموزشی

 • دانش‌آموخته‌ی دکترای شهرسازی از دانشگاه تهران
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی (از سال 1395 تا کنون)
 • عضو کارگروه راه، مسکن و شهرسازی ستاد راهبردی دولت جمهوری اسلامی ایران
 • عضو کمیته پژوهشی آینده‌پژوهی و سیاست‌گذاری تهران
 • عضو سابق شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور به نمایندگی از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم
 • عضو سابق کارگروه فقه نظام عمران شهری
 • دبیر سابق کارگروه فضای مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران به مدت 2 سال
 • سابقه‌ی فعالیت در شهرداری تهران به مدت 6 سال
 • مشاور سابق کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران
 • سابقه 20 سال معلمی در مدارس و دانشگاه‌های کشور
 • سابقه‌ی همکاری با مهندسان مشاور بیان طرح محیط، نقش پیراوش، زیگورات، رهشهر و ...

ب) تحصیلات دانشگاهی

 • دکترای تخصصی شهرسازی (1387 تا 1393) از دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا با معدل هفده و بیست و دو صدم، رساله دکتری با موضوع «ارزیابی عدالت فضایی در برنامههای توسعه شهری: مورد پژوهشی: طرح راهبردی- ساختاری توسعه و عمران شهر تهران (طرح جامع تهران) و برنامه آمایش و توسعه پایدار پاریس (PADD)» با درجه‌ی بسیار خوب.
 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای (1385تا 1387) دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا با معدل هفده و بیست و دو صدم، پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع « تحلیل اثرات شاخصهای اجتماعی و اقتصادی بر کالبد مسکن: با تأکید بر مفهوم نابرابری، نمونه موردی: منطقه دو شهرداری تهران» با نمره هجده و نیم.
 • کارشناسی شهرسازی (1381 تا 1385) دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، پروژه‌ی کارشناسی با موضوع «شهرسازی عدالتمحور، مورد مطالعاتی: محله چیذر» با نمره نوزده و نیم.
 • پیش‌دانشگاهی (1380 تا 1381) مرکز پیش‌دانشگاهی علامه حلی تهران.
 • دیپلم ریاضی و فیزیک (1377 تا 1380) دبیرستان علامه حلی تهران.

ج) طرح‌ها و پروژه‌ها

 • مدیر طرح تدوین الگوی عملیاتی تأمین واحدهای نهضت ملی مسکن از محل خانه‌ها خالی استان قزوین، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین، 1401.
 • مدیریت طرح تدوین الگوی بازطراحی و زینتآرایی فضای طبیعی تخت فولاد اصفهان مبتنی بر الگوی باغ ایرانی اسلامی با تاکید بر گردشگری معنوی (نمونه مورد مطالعه: مسیر شماره یک گردشگری: مسیربهشت)، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان، 1400.
 • مدیریت مطالعات طرح طراحی الگوی تامین مالی پایدار و مشارکت در مدیریت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، 1400-1399.
 • راهبری طرح تفصیلی اجرایی مجموعه شاهچراغ و بافت پیرامونی، سازمان مجری بناهای دولتی و تاسیسات عمومی، 1400.
 • ناظر طرح راهکارهای ارتقاء شفافیت در شهرداری تهران و سنجش میزان کارایی سامانه شفافیت، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، 1401.
 • مدیر طرح تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمان نوسازی شهر تهران در سال‌های 1397 تا 1399، سازمان نوسازی شهر تهران، 1400.
 • ناظر طرح امکان‌سنجی و تدوین برنامه‌ی راهبردی مدیریت یکپارچه و هوشمند حریم شهر تهران، اداره کل حریم معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، 1398-1399.
 • مدیریت مطالعات طرح امکان‌سنجی تدوین منشور شهرسازی اسلامی، موسسه اطلس تاریخ شیعه، 1398.
 • مدیریت مطالعات طرح تبیین نظام مسائل شهرسازی ایران به عنوان گامی ابتدایی برای دستیابی به نظام فقهی شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395.
 • مدیریت مطالعات طرح پژوهشی تدوین شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی طرح جامع تهران، نهاد برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و دبیرخانه‌ی شورای عالی توسعه شهر تهران (91-1390).
 • مدیریت مطالعات طرح پژوهشی رویه‌های ارزیابی برنامه‌های توسعه شهری؛ مطالعه موردی: تجارب جهانی و تجربه‌های تهران مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، دبیرخانه‌ی شورای عالی توسعه شهر تهران (1395).
 • همکاری در طرح پژوهشی بررسی تاریخ شهر و شهرنشینی بر اساس متون ادبی در فاصله دو کودتای 1299 و 1332 ش. با تمرکز بر الگوی تهران، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران (87-1386)
 • همکاری در طرح پژوهشی آزمون تحقق عدالت اجتماعی در طرح منظر شهری محله خوب‌بخت منطقه 15 تهران، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران (88- 1387)
 • همکاری در طرح پژوهشی بازخوانی تصویر شهر تهران در ادبیات و هنر سال‌های 1332 تا 1357، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران (1390 تا 1392).
 • همکاری در طرح پژوهشی سنجش میزان تحقق‌پذیری عدالت اجتماعی در طرح‌های توسعه شهری؛ نمونه موردی: شهر همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان (1389 تا 1391)
 • همکاری در طرح پژوهشی مدیریت توسعه شهری پایدار در شهرهای جدید، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف- دفتر مطالعات شهری (1389 تا 1393)
 • همکاری در طرح پژوهشی بررسی نظام ارزیابی عملکرد شهرداری تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (91-1390).
 • همکاری در طرح پژوهشی بازخوانی طرح‌های توسعه شهر قزوین، جهاد دانشگاهی واحد قزوین (1391-1390).
 • همکاری در طرح پژوهشی برنامه‌ریزی کاربری زمین با استفاده از روش LBCS، در قطب علمی شهرسازی کشور، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران (1384)
 • همکاری در طرح پژوهشی مسکن و محیط مسکونی پایدار، مقایسه تطبیقی محله‌های نارمک و شهرک راه‌آهن تهران، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران (1385).
 • مدیر طرح سیر تحول نظری مدیریت شهری در تهران از 1345 تا 1395، به کارفرمایی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، 1396.
 • همکاری با پژوهشکده فقه نظام حکومتی در طرح اصول اسلامی حاکم بر ساخت و ساز به کافرمایی پژوهشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، 1395.
 • مدیر طرح بازخوانی طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شهری تهران از منظر اهداف و اقدامات توسعه شهری و استراتژی‌های توسعه اقتصادی شهر، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، 1395.
 • همکاری با پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف در طرح «تحلیل مشارکتی و ارزیابی سریع طرح احیای ساختمان بلدیه میدان امام خمینی تهران» به عنوان مدیر طرح، 1395.
 • همکاری با پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف در طرح «تحلیل مشارکتی و ارزیابی سریع طرح احیای دروازه‌های قدیمی تهران» به عنوان مدیر طرح، 1395.
 • همکاری با دبیرخانه‌ی شورای نظارت بر توسعه‌ی شهر تهران به عنوان داور پژوهش‌های دانش‌شهر، 1395.
 • مدیر طرح ارتقاء سطح پیاده‌مداری محلات جهت افزایش سهم جابه‌جایی پیاده در نظام حمل و نقل شهری، مهندسان مشاور بیان طرح محیط، به کارفرمایی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، 1394.
 • مدیر طرح تدوین سند راهبردی مدیریت امور گردشگری شهرداری تهران، مهندسان مشاور اندیشه شهر چالاک، به کارفرمایی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، 1394.
 • همکاری با مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر در طرح راهبردی منظر شهر جدید دل عالم، به عنوان کارشناس مسئول مطالعات اسناد فرادست، 1394.
 • مدیر طرح نیازسنجی، امکان سنجی و مکان یابی بهینه میادین میوه و تره بار در سطح محلات منطقه 13 شهرداری تهران، 1394.
 • مدیر طرح شناسایی و بازآفرینی بافت‌ها و بناهای تاریخی و فرهنگی منطقه 11 شهرداری با رویکرد توسعه گردشگری (با تأکید بر پهنه‌ی شرقی)، 1394.
 • عضو اتاق فکر نهاد مطالعات و برنامه‌ریزی توسعه و عمران شهر مشهد، 1394 تا کنون.
 • همکاری با پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران در طرح «نقد مسکن مهر و ارزیابی میزان انطباق الگوهای مسکن مهر اجرا شده، با آموزه‌های معماری بومی در پنج شهر نمونه»، به عنوان مشاور عالی طرح، 1393.
 • همکاری با مرکز الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی در مطالعه‌ی «تأملی بر مفهوم شهر اسلامی»، 1393.
 • مدیر طرح شناسایی و معرفی ظرفیت ها و قابلیت های گردشگری منطقه 12 شهرداری تهران، 1393.
 • همکاری با مهندسان مشاور آهون در طرح تدوین سند راهبردی زیباسازی شهر تهران با تأکید بر هویت اسلامی و ایرانی به عنوان مدیر طرح، 1392.
 • همکاری با مهندسان مشاور طرح معماری محیط در انجام مطالعات نوسازی و بهسازی بافت قدیمی مهدی‌شهر (شهر سنگسر) به عنوان مدیر طرح، 1390.
 • همکاری با جهاد دانشگاهی واحد قزوین در انجام مطالعات برنامه‌ریزی اقدام در شهر تاریخی قزوین به عنوان عضو شورای راهبری و مدیر مطالعات اجتماعی و اقتصادی، 1389.
 • همکاری با معاونت پژوهشی مدیریت و امور اجتماعی و اقتصادی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران به عنوان کارشناس گروه مالی و سرمایه‌گذاری، 1389.
 • همکاری با معاونت برنامه‌ریزی و ارزیابی طرح جامع شهر تهران در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران به عنوان کارشناس برنامه‌ریزی شهری.
 • همکاری با معاونت طرح جامع و توسعه شهری در نهاد برنامه‌ریزی طرح‌های توسعه شهری به عنوان مدیر گروه برنامه‌ریزی و توسعه، 1388.
 • همکاری با معاونت طرح‌های موضوعی و موضعی در نهاد برنامه‌ریزی طرح‌های توسعه شهری تهران به عنوان کارشناس مسؤول گروه مدیریت و مالیه، 1388.
 • همکاری با مرکز تهیه طرح‌ها در نهاد برنامه‌ریزی طرح‌های توسعه شهری تهران به عنوان کارشناس مسؤول تهیه طرح‌های مدیریت شهری، 1387.
 • همکاری با معاونت طرح و توسعه سازمان نوسازی شهرداری تهران در گروه هدایت مداخله در بافت های فرسوده مناطق جنوب غرب به عنوان کارشناس برنامه‌ریزی شهری، 1387.
 • همکاری با مهندسان مشاور چغازنبیل در طراحی منظر شهری محله علی‌آباد جنوبی به عنوان کارشناس برنامه‌ریزی شهری، 1386.
 • همکاری با مهندسان مشاور رهشهر در طرح زیباسازی مسیر پیاده محور انقلاب- آزادی تهران به عنوان کارشناس برنامه‌ریزی شهری، 1386.
 • همکاری با مهندسان مشاور نقش پیراوش در تهیه طرح جامع شهر چناران به عنوان کارشناس برنامه‌ریزی شهری، 1386.
 • همکاری با مهندسان مشاور نقش پیراوش در تهیه طرح جامع شهر درگز به عنوان کارشناس برنامه ریزی شهری، 1386.
 • همکاری با مهندسان مشاور نقش پیراوش در طراحی منظر شهری محله دولت‌خواه جنوبی به عنوان کارشناس برنامه‌ریزی شهری، 1386.
 • همکاری با مهندسان مشاور نقش پیراوش در طراحی شهری مرکز خدمات منطقه نوزده شهرداری تهران به عنوان کارشناس برنامه‌ریزی شهری، 1386.
 • همکاری با معاونت طرح و توسعه سازمان نوسازی شهرداری تهران در تهیه طرح منظر شهری محله تپه قیطریه به عنوان کارشناس برنامه‌ریزی شهری، 1385.
 • همکاری با معاونت طرح و توسعه سازمان نوسازی شهرداری تهران در گروه هدایت مداخله در بافت‌های فرسوده مناطق شمال و شرق تهران به عنوان کارشناس برنامه‌ریزی شهری، 1385.
 • همکاری با معاونت طرح و توسعه سازمان نوسازی شهرداری تهران در تهیه برنامه جامع بافت‌های فرسوده شهر تهران به عنوان کارشناس برنامه‌ریزی شهری، 1385.
 • همکاری با مهندسین مشاور آبمیس پارس در تهیه گزارش مکان یابی موزه منطقه‌ای خلیج فارس در بوشهر به عنوان کارشناس برنامه‌ریزی شهری، 1385.
 • همکاری با مهندسین مشاور آمود در تهیه گزارش کاربری زمین در طرح تفصیلی منطقه نه شهرداری تهران به عنوان کارشناس شهرسازی، 1383.
 • همکاری با مهندسین مشاور آمود در تهیه طرح گردشگری توس به عنوان کارشناس شهرسازی، 1383.

د) سوابق تدریس دانشگاهی

1) تدریس در دانشگاه علم و صنعت ایران:
 • تدریس درس مطالعات تطبیقی نظریه‌های جدید شهرسازی، دکترای شهرسازی، از 1400 تا کنون.
 • تدریس نظریه‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای با تأکید بر رویکرد اسلامی، کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای، از 1394 تا کنون.
 • تدریس نظریه‌های برنامه‌ریزی شهری، کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، 1395 تا کنون.
 • تدریس نظریه‌های طراحی شهری با تأکید بر رویکرد اسلامی، کارشناسی ارشد طراحی شهری، 1396 تا کنون.
 • تدریس سمینار شهر اسلامی، کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، 1395 تا کنون.
 • تدریس روش‌های تحقیق پیشرفته، کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 1396 تا کنون.
 • تدریس کارگاه برنامه‌ریزی منطقه‌ای 1و 2، کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 1394 تا کنون.
2) تدریس در دانشگاه تهران:
 • دستیار دکتر سیدمحسن حبیبی در تدریس درس بهسازی، نوسازی و مرمت بافت‌های فرسوده، کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران، نیمسال دوم 88-1387 به مدت 1 ترم.
 • دستیار دکتر سیدمحسن حبیبی در تدریس درس سیر اندیشه‌های شهرسازی، کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران، نیمسال اول و دوم 90-1389 به مدت 2 ترم.
 • دستیار دکتر محمدمهدی عزیزی در تدریس کارگاه طرح 5 شهرسازی (با موضوع آماده‌سازی زمین)، کارشناسی شهرسازی دانشگاه تهران، نیمسال دوم 91-1390 به مدت 1 ترم.
 
3) تدریس در سایر مراکز آموزشی
 • تدریس درسهای نقشهبرداری، ماکتسازی و ...، مدرسه‌ی راهنمایی علامه‌حلی 2 تهران، از 1382 تا 1386 به مدت 4 سال.
 • تدریس شناخت فضای شهری، کارشناسی معماری دانشگاه میرعماد، نیمسال دوم 88-1387 به مدت 1 ترم.
 • تدریس تاریخ شهر و شهرسازی در جهان، کارشناسی شهرسازی دانشگاه غیر انتفاعی پارس، نیمسال اول و دوم 95- 1394، 2 ترم.
 • تدریس تاریخ شهرهای ایرانی و اسلامی، کارشناسی شهرسازی دانشگاه غیر انتفاعی پارس، نیمسال دوم 95-1394، 1 ترم.
 • تدریس مبانی شهرسازی برای طلاب حوزه علمیه قم (تاریخ شهرسازی جهان، تاریخ شهرسازی ایران، نظریه‌های برنامه‌ریزی و طراحی شهری)، پژوهشکده فقه نظام حکومتی، 1395، 1 سال.

ه‍) سوابق پژوهشی

1 ـ مقالات منتشر شده در مجلات:
 • Spatial Justice Perception in High-Income and Low-Income Quarters of Tehran, Iran: Case Study of Niavaran and NematAbad Quarters, Journal of Urban Planning and Development, Volume 148, Issue 1.
 • تبیین سناریوهای احتمالی آینده‌ی اقتصادی و اجتماعی حوضه‌ی آبریز دریاچه‌ی ارومیه، اقتصاد و برنامه‌ریزی شهری، دوره 3، شماره 3، شهریور 1401.
 • تبیین اثر تحصیلات بر میزان مشارکت شهروندی (نمونه‌های مطالعاتی: محله‌های آبشار و همت‌آباد اصفهان)، فصلنامه کارافن دانشگاه فنی و حرفه‌ای، 1401.
 • سنجش درون استانی عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی در شهرهای میانی و کوچک(نمونه مطالعاتی: شهر قزوین و ضیاءآباد)، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 1401.
 • مقایسه الگوی توده و فضا در مساجد قدیمی و جدید اقلیم گرم و خشک ایران (نمونه مطالعاتی: مساجد شهر کاشان)، نشریه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی، شماره 2 (پیاپی 10)، پاییز و زمستان 1400.
 • رتبه بندی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان براساس ظرفیت گردشگری فرهنگی و میراثی با استفاده از روش آراس، نشریه گردشگری و توسعه، شماره 3 (پیاپی 29)، زمستان 1400.
 • بررسی تطبیقی معیار‌های کرامت انسانی به عنوان یکی از ویژگی‌های شهر مطلوب اسلامی در محله‌های نوساز و قدیمی (مورد پژوهشی: محله‌های حکیمیه و خیابان ایران شهر تهران)، پژوهش‌های معماری اسلامی، دوره 10، شماره 1، 1401.
 • ارزیابی و سنجش اثرات احداث کنارگذر جدید بر کیفیت زندگی ساکنان (مورد پژوهی: کوی 22 بهمن شهرستان ساری)، فصلنامه‌ی برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای، دوره 6، شماره 19، 1400.
 • الگوی «زیست‌شهر»های نوین مولد، پیشران حرکت به سوی شهرسازی اسلامی، پژوهش‌های معماری اسلامی، دوره 10، شماره 2، 1401.
 • بررسی میزان توجه به مولفه‌های آموزش مشارکت شهروندی در کتاب‌های درسی مقطع ابتدایی، نشریه پژوهش‌های تربیتی، جلد 9، شماره 43، 1400.
 • بازکاوی مولفه‌های ناکامی تجربه ایجاد پیاده راه 17 شهریور شهر تهران، نشریه باغ نظر، شماره 81، 1398.
 • تحلیل اختلافات میان ذی‌نفعان شهری جهت امکان‌سنجی میانجی‌گری، نامه معماری و شهرسازی، 1398، 25.
 • فرآیند تهیه برنامه‌های توسعه شهری و تبیین انواع مغالطه در زمان پاسخ‌گویی به افکار عمومی؛ نمونه موردی: کارگاه‌های ایسنا در نقد طرح جامع تهران، نشریه باغ نظر، شماره 76، 1398.
 • نووارگی، نوآوری و نوپردازی سال‌های نخستین قرن چهارده ه.ش، نشریه علمی- پژوهشی هنرهای زیبا، شماره 38، 1388.
 • تعارض نهادهای ذی‌مدخل در پروژه‌های شهری، بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره 11، شماره 1، 1399.
 • کنکاشی در مطالعه نظام‌مند زندگی جمعی در فضای شهری، نشریه منظر، شماره 46، 1398.
 • مطالعه تطبیقی تفاوت ادراک عدالت در فضاهای جغرافیایی متفاوت در محلات برخوردار و غیربرخوردار شهر تهران، نمونه مطالعاتی: محله الهیه و شهرک ولی‌عصر، نشریه صفه، شماره 88، 1399.
 • آسیب شناسی پروژه مسکن مهر با توجه به آموزه های شهرسازی الگوی بومی سکونت (مورد مطالعاتی: بندر خمیر)، پژوهش‌های معماری اسلامی، شماره 20، 1397.
 • ارزیابی جایگاه کرامت انسانی (مبتنی بر آرای امام موسی صدر) در سیاست‌گذاری نوسازی شهری، پژوهش‌های معماری اسلامی، دوره 8، شماره 1، 1399.
 • ارزیابی عدالت اجتماعی در طرح منظر شهری محله خوب بخت، منطقه 15، دوفصلنامه علمی- پژوهشی آرمانشهر، شماره 5، 1389.
 • شناسایی اصول و راهکارهای اجرایی توسعه میان‌افزا در شهر تهران به عنوان یکی از ابعاد توسعه شهری پایدار، نشریه علمی- پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی ایران، شماره 3، دوره 6، پاییز 1393.
 • تحلیل سیر تحول تاریخی مفهوم عدالت اجتماعی در برنامه‌های توسعه شهری ایران (1390-1340)، نشریه علمی- پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1394.
 • ارزیابی طرح جشنواره گردشگری نوروزی تهران قدیم با مدل کیفیت یکپارچه در مقاصد گردشگری، نشریه علمی- پژوهشی آرمانشهر، شماره 15، پاییز و زمستان، 1394.
 • فرایند تهیۀ برنامه‌های توسعۀ شهری و تبیین انواع مغالطه در زمان پاسخگویی به افکار عمومی؛ نمونۀ موردی: کارگاه‌های ایسنا در نقد طرح جامع تهران، نشریه باغ نظر (دارای نمایه ISI)، دوره 16، شماره 76، مهر 1398.
 • کنکاشی در مطالعۀ نظام‌مند زندگی جمعی در فضای شهری موردکاوی: پیاده‌راه هفده شهریور تهران، نشریه منظر (دارای نمایه ISI)، دوره 11، شماره 46، بهار 1398.
 • آسیب‌شناسی پروژه‌ی مسکن مهر با توجه به آموزه‌های شهرسازی الگوی بومی سکونت (مورد مطالعاتی: بندر خمیر)، نشریه علمی- پژوهشی پژوهش‌های معماری اسلامی، دوره 6، شماره 3، پاییز 1397.
 • مروری بر دلایل عدم تحقق طرح‌های جامع: نمونه موردی طرح جامع شهر بانه، نشریه علمی- ترویجی منظر، شماره 4، 1388.
 • مقایسه تطبیقی دیدگاه‌های شهری جان رالز و دیوید هاروی در فلسفه عدالت، نشریه علمی- آموزشی شهرنگار، شماره 48، 1387.
 • تحلیل یکپارچه اثرات متقابل عوامل مختلف در طرح‌های شهری، نشریه علمی آموزشی شهرنگار، شماره 47، 1387.
 • بازنگری کوین لینچ در برنامه ریزی سیمای محیط، نشریه علمی ترویجی منظر، 1389.
 • مشارکت اجتماعی و حمل و نقل: تحلیل سطوح مشارکت اجتماعی در تعیین جهت شبکه معابر شریانی شهر، نشریه علمی ترویجی منظر، 1389.
 • همه‌ی Wh ها درباره‌ی سفر هند، نشریه علمی ترویجی منظر، شماره 18، 1391.
 • به بهانه‌ی ورشکستگی یک شهر: درس‌های دیترویت، نشریه معماری همشهری، شماره 24، 1392.
 • از فکر تا عمل: فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های شهری تهران، منظر، شماره 24، 1392.
 • ضد آرمانشهر از منظر هدایت، نشریه اندیشه ایرانشهر، شماره 20 و 21، بهار 1394.
 • الگوی رنگ در معماری معابد و مساجد هند، نشریه هنر و تمدن شرق، شماره 2، 1392.
 • تحولات مفهوم عدالت در جامعه هند و نمود فضایی آن، فصلنامه هنر و تمدن شرق، شماره 6، 1393.
 • تحلیل اثرات انطباق لبه‌های شهری با عوارض طبیعی ساحلی در شهرهای هند، نشریه هنر و تمدن شرق، شماه 13، 1395.
 
2 ـ مقالات منتشر شده در کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی :
 • The application of Islamic thoughts in evaluation of strategic urban plans: Tehran and Jeddah, International Conference of Urban Change in Iran, University College London, 2012.
 • Evaluation de la justice spatiale dans les plans de développement urbain (Paris/Téhéran), Troisièmes journées des doctorants de LAVUE, Paris, 2013.
 • The concept of justice in urban development plans in Iran, International Conference of Urban Change in Iran, University College London, 2012.
 • Management of contemporary urban transformation in Iran: Urban development plans or Commission of the 5th Article – Case of Qazvin, International Conference of Urban Change in Iran, University College London, 2012.
 • Urbanité, lien social et accès aux services, La première rencontre doctorale de l’INAU L’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme en collaboration avec l’Institut de Recherche et Développement (IRD), Rabat, Maroc.
 • Qazvin, after fifty years: an analysis based on urban planning in Qazvin, International Conference of Urban Change in Iran, University College London, 2012.
 • City in Iranian Cinema, International Conference of Urban Change in Iran, University College London, 2012.
 • Khiaban, the leading idea in urban axis design; case of Qazvin, Iran, 2nd International Conference on Innovative and Sustainable Architecture, Planning and Landscape, Newcastle University, 2015.
 • Historical Gardens of Qazvin: a 1800 year old solution for sustainable development in Iran, 2nd International Conference on Innovative and Sustainable Architecture, Planning and Landscape, Newcastle University, 2015.
 • «نانوشهر: به سوی پایداری»، همایش ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، قطب علمی برنامه‌ریزی و توسعه پایدار، دانشگاه تهران.
 • «ارزیابی جایگاه منظر شهری در اسناد توسعه شهر تهران»، همایش ملی منظر شهری، پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی.
 • « پیشنهادهایی برای ارتقاء جایگاه آرامستان‌های شهری با رویکرد زیبایی‌شناسی شهری و با نگاه به باغ ایرانی»، هتفمین کنگره سالانه بین‌المللی عمران، معماری توسعه شهری.
 • «ارزیابی عدالت اجتماعی در طرح منظر شهری محله خوب بخت»، همایش ملی ارزیابی تأثیرات اجتماعی.
 • «مدیریت تحولات شهری، ابزاری جهت دستیابی به منظر شهری مطلوب»، همایش ملی منظر شهری.
 • «ارزیابی شاخص‌های اجتماعی طرح جامع تهران»، همایش ارزیابی تأثیرات اجتماعی.
 • «تأمین مالی و منابع درآمدی شهر: تبیین جایگاه دولت در تأمین هزینه‌های مدیریت کلانشهرها»، همایش اقتصاد شهری.
 • «تبیین وجوه اشتراک و افتراق هفده خواهر خوانده‌ی شهر تهران»، همایش ملی شهر جهانی: نقش ارتباطات راهبردی و دیپلماسی شهری در توسعه جهانی.
 • «ارزیابی اثرات احداث آزاد راه‌ تهران- شمال بر منظر محیطی بر اساس معیارهای توسعه‌ی منطقه‌ای پایدار»، اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی.
 • «تحلیل نحوه‌ی تغییر سرفصل دروس کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای در جهت اسلامی شدن»، چهارمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی.
 • «تحلیل تفاوت ادراک عدالت در شمال و جنوب شهر تهران»، دومین همایش بین‌المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار.
 • تدوین چارچوب ارزیابی پیاده‌مداری محلات به منظور ارتقاء سهم حمل و نقل پیاده، هفدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک.
 • «آسیب شناسی منظر راههای تجاری، مورد مطالعاتی : محور کرمانشاه- پایانه مرزی پرویزخان»، اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی.
 • «تأمین اشتغال یا تأمین خدمات و دسترسی؟ بررسی سهم عوامل مختلف در احساس نابرابری در مقیاس منطقه‌ای، مورد کاوی مجموعه شهری اصفهان»، کنفرانس ملی عمران، معماری و شهرسازی.
 • «امکان سنجی ایجاد مسیر ریل‌باس برای ارتباط میان کلانشهر و شهرهای اقماری(نمونه مطالعاتی کلانشهر اصفهان)»، کنفرانس ملی عمران، معماری و شهرسازی.
 • «مسائل مجتمع‌های مسکونی بزرگ‌مقیاس دولتی در شهر معاصر مسلمانان (مطالعه‌ی موردی: مسکن مهر مهرگان قزوین ایران و پروژه‌ی مجموعه‌ی مسکن ضحی رباط مراکش)»، کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشورهای اسلامی.
 • «شهرسازی تاکتیکی: مسئله مشارکت در نسبت با مفهوم حق به شهر»، سومین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری.
 • «تبیین و تحلیل نحوه شهری شدن سرمایه‌های بانکی، مطالعه‌ی موردی: خیابان شهید فیاضی (فرشته) تهران»، ششمین کنگره سالانه عمران، معماری و توسعه شهری.
 • «حکمروایی خوب آب راهکاری برای مواجه با بحران آب در کلان‌شهر تهران»، ششمین کنگره سالانه عمران، معماری و توسعه شهری.
 • «ارزیابی تاب‌آوری آب شهرستان یزد با توجه به تحولات توسعه فضایی، صنعتی و کشاورزی»، ششمین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم.
 • «حکمرانی شهری در شهرهای جدید ایران و مسئله تعارض شهرداری و شرکت عمران مطالعه‌‌ی موردی: شهرهای جدید پردیس و بینالود»، دومین کنفرانس مدیریت و مهندسی پیشرفت.
 • «تبیین راهکارهای طراحانه کاهش آسیب‌های ناشی از کارتن خوابی در محله لب‌خط تهران»، ششمین کنگره سالانه عمران، معماری و توسعه شهری.
 • «ارزیابی میزان تحقق «حق به شهر» در برنامه‌های دولتی برای ساخت مسکن؛ مورد پژوهشی: فاز سوم مجموعه مسکن مهر خرم آباد (دره گرم)»، اولین همایش بین‌المللی و پنجمین همایش ملی معماری و شهر پایدار.
 • «کمی سازی خسارات زیست محیطی ناشی از شاه راه آسیایی جنگل گلستان و ارائه ی راهکارهای پایداری»، اولین کنفرانس مهندسی و فن‌آوری.
 • «بررسی نقش آموزش‌های رسمی بر میزان مشارکت شهروندان در فرآیند برنامه‌ریزی شهری»، سومین کنفرانس بین‌المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه (با محوریت اخلاق زیستی)
 • «مفهوم کیفیت زندگی در پیاده روی اربعین در مسیر نجف به کربلا»، هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران.
 • آموزه‌های تجارب جهانی جهت کاهش پیامدهای منفی خشکسالی دریاچه ارومیه بر اسکان و فعالیت منطقه، چهارمین همایش ملی فناوری‌های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران.
 • «نحوه تعیین هزینه و فایده احداث خطوط دسترسی بر مبنای ارزش جان انسان‌ها (محدوده پژوهشی محور تهران- قزوین)»، هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران.
 • «الگوی «زیست‌شهر»های نوین مولد، پیشران حرکت به سوی شهرسازی اسلامی»، ششمین کنگره علوم انسانی اسلامی.
 • «A review on the concept of spatial justice based on David Harvey and Edward Soja's perspective»، در دومین کنفرانس بین‌المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست، و افق‌های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب.
 • «چشم‌اندازی به وضع مطلوب معماری و شهرسازی در ایران، مطالعه‌ی موردی: مسئله‌ی زمین»، همایش ملی انقلاب اسلامی و آینده‌ی افق تمدنی.
 • «نقش و جایگاه شهرداری‌ها در آموزش شهروندی برای دانش آموزان: تجارب جهانی و تجربه اصفهان»، سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان.
 • «ظرفیتها و الزامات انتقال آموزه های مرتبط با حقوق و تکالیف شهروندی از طریق کتاب به کودکان دوران پیش از مدرسه»، سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه.
 • «پیشنهادهایی برای ارتقاء جایگاه آرامستانهای شهری با رویکرد زیبایی شناسی و با نگاه به باغ ایرانی (مطالعه موردی: آرامستان نوبلی شهر قزوین)»، هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری.
 • «در جستجوی اصول و الگوهای مطلوب جهت مکان یابی "زیست‌شهر" بر مبنای سبک زندگی اسلامی، نمونه موردی: مکان یابی زیست شهر در قائن»، ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار.
 • «بررسی جایگاه کارآفرینی و اشتغال در اسناد توسعه شهری: تجارب جهانی و تجربه تهران»، همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران.
 • «پیشنهاد الگوی تأمین مالی پایدار برای ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران»، همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران.
 • «مطالعه تطبیقی جایگاه حاکمیت و مردم در مدیریت پسابحران در نظریه‌های اجتماعی»، دومین کنفرانس بین‌المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق‌های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب.
 • «شناسایی ابعاد و حوزه‌های عملکردی برای سنجش کیفیت زندگی در سکونتگاه های شهری از دیدگاه متخصصین و در سازمان های مرتبط»، دومین کنفرانس بین‌المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق‌های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب.
 • «گونه شناسی مفهوم حریم شهر در تجارب جهانی و سیر قانونی حریم در ایران»، نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران.
3 ـ کتب منتشر شده:
 • تألیف کتاب از چغاگلان تا وال‌استریت، تاریخ شهرنشینی در جهان، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران، 1400.
 • تالیف کتاب از کشتی پاتریس تا کیتو: فرآیند تدوین منشورهای معماری، شهرسازی و مرمت، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران، 1401.
 • تألیف کتاب خاطره شهر: بازخوانی سینماتوگرافیک شهر ایرانی دهه‌های 1340 1350، انتشارات ناهید، 1394.
 • تألیف کتاب قصه شهر: تهران نماد شهر نوپرداز ایرانی، همکاری با دکتر سید محسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران، 1389.
 • گردآوری و ویرایش کتاب مقالات نوسازی شهری، سازمان نوسازی شهر تهران، 1395.
 • ویرایش علمی کتاب نقد طرح جامع تهران 86، مرکز پژوهشی نظر، 1394.
 • ویرایش ترجمه‌ی کتاب GIS برای معماران منظر، سازمان زیباسازی شهرداری تهران و مرکز پژوهشی نظر، 1396.
 • تألیف کتاب شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی طرح جامع تهران، مجموعه گزارش‌های دانش‌شهر، مرکز مطالعات شهر تهران، 1391.
 • تألیف کتاب دولت و پایتخت، مجموعه‌ی دانش‌شهر، مرکز مطالعات شهر تهران، 1391.
 • تألیف کتاب عوارض سبز: ابزاری جهت کنترل آلودگی هوا در شهرها و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها، مجموعه‌ی دانش‌شهر، مرکز مطالعات شهر تهران، 1391.
 • تألیف کتاب شهر الکترونیک: ساختارهای اقتصادی و اشتغال، مجموعه‌ی دانش‌شهر، مرکز مطالعات شهر تهران، 1392.
4- برگزاری همایش‌ها:
 • دبیر علمی هشتمین همایش ملی سالانه اقتصادی مقاومتی: مسکن پیشران تولید، 1400.
 • دبیر اجرایی کمیته تخصصی معماری و شهرسازی اسلامی ششمین کنگره علوم انسانی اسلامی، 1400.

دفعات مشاهده: 15889 بار   |   دفعات چاپ: 1346 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خبرهای اخیر