دکتر بهروز مشهدی

 | تاریخ ارسال: 1395/12/21 | 

بهروز مشهدی
 
استاد
دانشکده مهندسی خودرو
دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیک:
 b_mashhadiiust.ac.ir
________________________________________________________
 
تحصیلات:

 • دکترا:
مهندسی مکانیک با گرایش دینامیک خودرو از دانشگاه لیدز)  (Leedsانگلستان
عنوان رساله:
"Handling Dynamics of Passenger Vehicles and the Influence of Ride Motion".
 
 • کارشناسی ارشد:
مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان
عنوان پایان نامه:
شبیه سازی حرکت شش درجه آزادی اجسام با پوسته صلب و در حال از دست دادن جرم
 • کارشناسی:
مهندسی مکانیک-گرایش طراحی جامدات از دانشگاه صنعتی اصفهان
 
سوابق آموزشی:
 
الف) تدریس:
 • دانشگاه علم و صنعت، دانشکده خودرو
دوره دکترا:
 •  الکترونیک خودرو پیشرفته
دوره کارشناسی ارشد:
 • طراحی سیستمهای انتقال قدرت
 • خودروهای برقی و هیبرید
 • دینامیک خودرو پیشرفته
 • دینامیک پیشرفته
 • ریاضیات پیشرفته
 • طراحی سیستم های شاسی
 • تکنولوژی خودرو
دوره کارشناسی:
 •  دینامیک
 • سیستمهای انتقال قدرت
 • کنترل اتوماتیک
 • مبانی هیدرولیک و نیوماتیک
 


ب) تالیف کتاب
2012                B Mashadi, D Crolla,
“Vehicle Powertrain Systems”,
Wiley,
ISBN 978-0-470-66602-9
                       
 


 
ترجمه کتاب فوق توسط ناشر به زبانهای آلمانی و چینی:
 
2014                German Translation:
Antriebsstrangsysteme in Kraftfahrzeugen
Wiley-VCH Verlag GmbH
ISBN 978-3-527-33661-6

  
2018                Chinese Translation:
                       
                        Wiley-China Machine Press
ISBN 978-7-111-60005-3
 
 
 
 
 
 
 
 
ج) گزیده ای از  پایان نامه های راهنمایی شده:
 • مدلسازی و تحلیل  افت توان در گیربکس های اتوماتیک، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت
 • بررسی عملکرد یک سیستم کستر فعال در بهبود پایداری و دینامیک خودرو، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت
 • بکارگیری سیستم چرخدنده سیاره­ای همراه با یک موتور الکتریکی کوچک به عنوان یک گیربکس، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت
 • مدلسازی و تحلیل مقاومت غلتشی برای یک مدل 3 بعدی تایر در غلتش آزاد، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت
 • ارائه مدل جبری برای عملکرد موتور اشتعال جرقه‏ای در حالت بار جزئی برحسب پارامترهای اصلی آن،  دکترا، دانشگاه علم و صنعت
 • طراحی و کنترل بهینه خودروی هیبریدی مجهز به مکانیزم تقسیم توان دوسویه،  دکترا، دانشگاه علم و صنعت
 • هدایت و کنترل خودروهای هوشمند جاده‌ای جهت عبور از میان موانع متحرک،  دکترا، دانشگاه علم و صنعت
 • طراحی کنترلرهوشمند یکپارچه فرمان چرخهای جلو و گشتاور  چرخشی ناشی از موتورهای الکتریکی کمکی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت
 • طراحی کنترلر فازی تطبیقی جهت رها سازی کلاچهای خشک دو گانه با در نظر گرفتن عوامل غیر خطی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت
 • کنترل خودروهای هوشمند برای حرکت از میان موانع متحرک براساس الگوریتم کد کردن مسیر، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت
 • بررسی رفتار دینامیکی و طراحی سامانه محرک تسمه ای مصرف کننده های جانبی موتور، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت
 • استفاده از تغییر فشار باد تایر جهت بهبود کیفیت حرکت عرضی طولی و عرضی خودرو، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت
 • کنترل اتوماتیک حرکت یک تراکتور بهینه شده برای حرکت روی شیبهای تند عرضی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت
 • توسعه استراتژی جهت بهبود مدیریت قدرت در خودروهای هیبرید، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت
 • بررسی رفتار دینامیکی تسمه فلزی CVT ، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت
 • طراحی سیستم بکارگیری موتور الکتریکی کمکی جهت بهبود کنترل پذیری خودرو، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت
 • طراحی یک کنترلر فازی برای گیربکس 6 دنده با کلاچ دوتایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت
 • استراتژی تعویض دنده در گیربکسها با هدف کاهش مصرف سوخت، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت
 • کنترل نسبت دنده در گیربکس پیوسته ، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت
 • بررسی تاثیر دوگانه سوز نمودن در عملکرد و رفتار دینامیکی عرضی خودرو، روح اله رستمی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت
 • اثر زبری جاده بر کیفیت حرکت عرضی خودرو، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت
 • طراحی سیستم تعویض دنده خودکار برای گیربکس های دستی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت
 • تاثیر رانش توسط چرخهای جلو یا عقب در کیفیت حرکت عرضی خودرو، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت
 • مروری بر سیستمهای هدایت و کنترل موشکها و اجزای آنها، کارشناسی، دانشگاه آزاد
 
ب) گزیده ای از  سمینارهای کارشناسی ارشد:
 • تکنولوژی بکارگیری موتور الکتریکی در خودرو، دانشگاه علم و صنعت
 • تکنولوژی گیربکس های 6 دنده با کلاچ دو تایی، دانشگاه علم و صنعت
 • تکنولوژی خودکار سازی گیربکس های دستی، دانشگاه علم و صنعت
 • بررسی تاثیر دوگانه سوز کردن موتور بر عملکرد خودرو، دانشگاه علم و صنعت
 • بررسی مدلهای دینامیکی تایرها، دانشگاه علم و صنعت
 • اثر بازه لغزش تایر بر عملکرد ترمز ضد قفل در محیطهای مختلف، دانشگاه علم و صنعت
 • مکانیزمها و استراتژیهای تعویض دنده گیربکسها، دانشگاه علم و صنعت
 • تکنولوژی گیربکسهای پیوسته و استراتژی تعویض دنده در آنها، دانشگاه علم و صنعت
 
 
گزیده ای از مقالات منتشر شده:
 
الف) مجلات انگیسی:
 
 1. B. Mashadi and M. Khademnahvi, “Fuel consumption reduction by introducing best-mode controller for hybrid electric vehicles”, Proc IMechE Part D: J Automobile Engineering, 2019.
 2. B Mashadi, Salman Ebrahimi-Nejad and Mohammad Abbaspour, “A rolling resistance estimate using nonlinear finite element numerical analysis of a full three-dimensional tyre model”, Proc IMechE Part D: J Automobile Engineering, 2018.
 3. P. Ahmadizadeh and B. Mashadi, “Optimal control of the easier management dual-mode Power-split transmission”, Latin American Applied Research, 47:113-118, 2017.
 4. P Ahmadizadeh, B Mashadi, D Lodaya, “Energy management of a dual-mode power-split powertrain based on the Pontryagin's minimum principle”, IET Intelligent Transport Systems, 2017
 5. B Mashadi, H Mostaghimi, “Vehicle lift-off modelling and a new rollover detection criterion”, Vehicle system dynamics, 55 (5), 704-724, 2017
 6. B Mashadi, M Mokhtari-Alehashem, H Mostaghimi, “Active vehicle rollover control using a gyroscopic device”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D, 2016
 7. Behrooz Mashadi, Milad Badrykoohi, “Driveline oscillation control by using a dry clutch system”, Applied Mathematical Modelling, Vol .39, 6471-6490, 2015.
 8. Behrooz Mashadi, S.M. Mansourian, Amir H. Kakaee, Ali Nassiri Toosi, “Control of a twin clutch transmission for smooth gearshifts”, Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, Vol. 21, No. 4, 389–409, 2015.
 9. Behrooz Mashadi, Meysam Gowdini, “Vehicle Dynamics Control by Using an Active Gyroscopic Device”,  Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, Vol. 137 / 121007-1-12, 2015.
 10. B. Mashadi, Y. Amirirad, A. Afkar, M. Mahmoodikaleybar, “Simulation of automobile fuel consumption and emissions for various driver’s manual shifting habits”, J. Cent. South Univ. (2014) 21: 1058−1066
 11. B. Mashadi, H. Mostaghimi, “Effects of the lateral compliance of the suspension on the vehicle-handling responses”, Proc IMechE Part D: J Automobile Engineering, Vol. 229(5) 641–655, 2015.
 12. B. Mashadi, M. Majidi, “Global optimal path planning of an autonomous vehicle for overtaking a moving obstacle”, Latin American Journal of Solids and Structures, Vol. 11 2555-2572, 2014.
 13. Behrooz Mashadi, Mehdi Mahmoudi, Amir H Kakaee and Raana Hoseini, “Vehicle path following control in the presence of driver inputs”, Journal of Multi-body, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K, 2013
 14. B Mashadi, Mostaani A and M Majidi, “Vehicle stability enhancement by using an active differential”, Journal of Systems and Control Engineering, Part I, ImechE, Vol. 225, 2011, pp. 1098-1112.
 15. B Mashadi, M Majidi, “Integrated AFS/DYC Sliding Mode Controller for a Hybrid Electric Vehicle” International Journal of Vehicle design, Vol. 56, Nos. 1/2/3/4, 2011, pp. 246-267.
 16. B. Mashadi and M. Emadi, Dual mode power split transmission for hybrid electric vehicles, IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2010
 17. B. Mashadi, M. Majidi and H. Pourabdollah, Optimal Vehicle Dynamics Controller Design Using a 4-DOF Model, Journal of Automobile Engineering, 2010
 18. Mashadi B and Nasrollahi H, Automatic Control of a Modified Tractor to Work on Steep Side Slopes, Journal of Terramechanics, 2009
 19. Mashadi B, Kazemkhani A and Baghaei Lakeh R, “An automatic gear shifting strategy for manual transmissions”, Journal of Systems and Control Engineering, Part I, IMechE, Vol.221, No I5,  June 2007, pp. 757-768
 20. Mashadi B, Ebrahimi N and Marzbanrad J,  “Effect of FWD/RWD on the Limit Handling Behaviour of Passenger Vehicles, Journal of Automobile Engineering, Part D, IMechE, Vol. 221, No D4,  April 2007, pp. 393-403
 21. Marzbanrad J, Kamyab A and Mashadi B, “Effect of Strain rate, Module of Elasticity and Yield Point on Energy Absorption Behaviour of Thin Cylindrical Shells”, FISITA World Automotive Congress, Yokohama 2006, Japan
 22. Mashadi B and Crolla D A,  “Influence of Ride Motions on the Handling Behaviour of a Passenger Vehicle”, Journal of Automobile Engineering, Part D, IMechE, Vol. 219, No D9, September 2005, pp. 1047-1058
 23. Mashadi B, "The Application of Stability Derivative Approach in Vehicle Handling Qualities", International Journal of Engineering Simulation, Vol. 6, No 2, July 2005, pp. 31-37
 24. Mashadi B and Crolla D A, “A Method For Evaluation of Dynamic Tyre Models Suitable For Handling Analysis on Rough Surfaces”, International Journal of Engineering Science, IUST, 2005
 
ب) مجلات داخلی
 1. بهروز مشهدی، امیرحسن کاکایی، احمد جعفری هرستانی، افزایش بازیابی گرمای از دست رفته از موتوری احتراق داخلی با چرخه رنکین غیرآلی دوگانه،  فصلنامه تحقیقات موتور شماره 57، دوره 57. 1398
 2. محمدعلی پرگو، بهروز مشهدی، امیرحسن کاکایی، بهینه سازی سامانه دسته موتور برای بهبود رفتار ارتعاشی موتور EF7،  فصلنامه تحقیقات موتور شماره 53، دوره 10، 1397
 3. بهروز مشهدی، حمید مستقیمی، تعیین آستانه چپ شدن خودروهای شاسی بلند با استفاده از مدلسازی دینامیک آن در زمان حرکت روی دو چرخ، ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، دوره 14، شماره 9، آذر 1393
 
ج) کنفرانسهای خارجی:
 1. Mashadi B and Majid Majidi, Integrated AFS and DYC Sliding Mode Controller Design for Hybrid Electric Vehicle, Proceedings of the ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, Turkey 2010
 2. Behroozi, Mohammad, Mashadi, Behrooz, Najafi, Nima, Najafi, Behzad, Arabi, Samaneh, A New Guidance Method For The Collision Avoidance Of Intelligent Road Vehicles, Fisita conference, F2010-SC-P-38
 1. Mashadi B, Goharimanesh M,  Gharib M. Reza and Majid Majidi, Quantitative Feedback Theory controller design for vehicle stability enhancement, Proceedings of the ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, Turkey 2010
 2. Mashadi B and Baghersad J, Vibrational Modeling of Surface To Surface Contact In CVT Bands, Third International Conference on Modeling, Sharjeh, 2009.
 3. Mashadi B and Nasrolahi H, Fuzzy Control For Prevention of Tractor Rollover on Steep Side Slopes, Sharjeh, 2009.
 4. Mashadi B and Behroozi MH, Fault Diagnosis of Intake System of an Spark Ignition Engine using Neural Network, Third International Conference on Modeling, Sharjeh, 2009.
 5. Mashadi B, Baghaei Lakeh R, “A Fuel Economy Based Gear Shifting Strategy”, EAEC 2007, Budapest 2007.
 6. Mashadi B and Kazemkhani A, A Fuzzy Clutch Engagement Strategy for Dry Clutches”, CSME Forum May 21-24, 2006 Canada
 7. Marzbanrad J, Kamyab and Mashadi B, Effect of Strain rate, Module of Elasticity and Yield Point on Energy Absorption Behaviour of Thin Cylindrical Shells, FISITA World Automotive Congress, Japan, 2006.
 8. Mashadi B and Kazemkhani A, “A Fuzzy gear shifting strategy for manual transmissions”, The 3rd  International Conference on Mechatronics and Information Technology , ICMIT’ September 2005, China
 9. Mashadi B and Crolla D A, "Theoretical Relationship Between Steady-state and Transient Response Properties of Vehicles", CSME FORUM 96, Advances in Transportation Systems, Hamilton, Ontario, Canada, May 1996.
 10. Mashadi B and Crolla D A, "Vehicle Handling Analysis Using Linearisation Around Non-linear Operating Conditions", SAE Technical Paper No. 960482, 1996 SAE International Congress and Exposition, Detroit, Michigan, USA, Feb. 1996.
 11. Mashadi B and Crolla D A, "Calculation of Understeer Gradient Using a Stability Derivative Approach", Paper No C498/7/050, AUTOTECH 95, NEC, Birmingham, UK, Nov. 1995.
 12. Mashadi B; "A Simple and Quick Technique for the Determination of Transfer Functions of Linear Mechanical Systems", International Journal of Mechanical Engineering Education, Vol. 22, No 4, Oct. 1994, pp. 259-277.
 
 
 
ج) کنفرانسهای داخلی:
 
 1. محمد مسعود نصرتی، بهروز مشهدی، مهدی انبارلویی، امیر اخترشناس، تاثیر رفتار رانندگی بر روی مصرف سوخت یک خودروی سواری، کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، 1392
 2. بهروز مشهدی و جواد عرب، " مطالعه کیفیت حرکت خودرو سرپیچ با در نظرگرفتن نوسانات قائم ناشی از سطوح ناهموار"، هیجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، 1389
 3. بهروز مشهدی و محمود حاتم آباد، " تخمین عمر قطعات سیستم تعلیق خودرو با استفاده از نتایج تحلیل دینامیکی خودرو برروی جاده های آزمون مجازی "، هیجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، 1389
 4. بهروز مشهدی و مسعود گوهری منش، "کنترل سرعت زاویه ای دورانی خودرو در شرایط مختلف براساس تئوری فیدبک کمی" دومین همایش ملی مهندسی مکانیک NCME2009 1388
 5. بهروز مشهدی و حمید رضا رنجبر،  "دینامیک و کنترل جعبه دنده دارای کلاچ دوتاییشانزدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، 1387
 6. بهروز مشهدی و امین آقایی، "کنترل نسبت گیربکس پیوسته خودرو با هدف بهبود مصرف سوختشانزدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، 1387
 7. بهروز مشهدی و روح اله روستمی، "مقایسه رفتار دینامیکی یک خودروی سواری دوگانه سوز شده با خودروی بنزینی پایهشانزدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، 1387
 8. بهروز مشهدی و روح اله روستمی، " بررسی تاثیر جرم مخزن گاز طبیعی و محل نصب آن بر رفتار دینامیکی یک خودروی سواری دوگانه سوزشانزدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، 1387
 9. بهروز مشهدی و حامد پور عبداله، "کنترل دینامیک خودرو با استفاده از موتورهای الکتریکی کمکی " ، شانزدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، 1387
 10. بهروز مشهدی و محمد عمادی، "یک سیستم جدید برای تقسیم توان در خودروهای هیبرید"، همایش ملی نوآوری در صنعت خودرو، 1387
 11. بهروز مشهدی و محمد حسن بهروزی، "روشی جدید برای ایجاد شرایط فرار از خطر در خودروهای جاده‌ای هوشمند در حضور موانع متحرک"، همایش ملی نوآوری در صنعت خودرو، 1387
 12. بهروز مشهدی و محمد رضا تجلی، "ارائه یک رابطه جدید نیمه تجربی برای تورک موتور"،  همایش ملی نوآوری در صنعت خودرو، 1387
 13. بهروز مشهدی و حنیف نصرالهی، "طراحی کنترلر دو لایه پایداری تراکتور بهینه شده برای حرکت روی شیبهای تند عرضی"، دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی، 1387
 14. بهروز مشهدی و مجید مجیدی، "طراحی کنترلر فازی یکپارچه سیستم های فرمان فعال و کنترل پایداری خودرودومین کنگره مشترک سیستمهای فازی، 1387
 15. بهروز مشهدی و حنیف نصرالهی، "حفظ پایداری تراکتور بهینه شده روی شیبهای تند عرضی"، پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی، 1387
 16. بهروز مشهدی و جواد باقرصاد، "بررسی تماس عرضی بین تیغه ها در تسمه های فشاری گیربکس های پیوسته متغیر"، همایش ملی مهندسی مکانیک NCME2008، 1387
 17. بهروز مشهدی، رضا بقایی لاکه و علی نصیری طوسی ،  "طراحی منطق تعویض دنده درگیربکسهای اتوماتیک برای کاهش مصرف سوخت خودرو"، کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک،1386
 18. بهروز مشهدی و حمید رضا رنجبر،  "طراحی کنترلر فازی رها سازی کلاچ برای جعبه دنده با کلاچ دوتایی"، کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک،1386
 19. علی نصیری طوسی، احمد فتاحی و بهروز مشهدی ،  " بررسی اثر پارامترهای تزریق سوخت بر روی آلاینده های خروجی از یک موتور دیزل "، کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک،1386
 20. بهروز مشهدی و نازیلا ابراهیمی،  "تأثیر محل اعمال نیروی رانش در مشخصه های رفتار خطی خودرو"، کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، 1385
 21. بهروز مشهدی و جواد عرب،  " طراحی محیط تست برای استخراج مشخصه های دینامیکی تایر "، کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، 1385
 22. بهروز مشهدی، جواد مرزبان راد و امیر سابوته،  "اثر بازه مطلوب لغزش تایر برعملکرد ترمزضد قفل "، کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، 1385
 23. جواد مرزبان راد،  بهروز مشهدی و شهرام شریفی مقدم، " تاثیر پارامترهای اجزاء سیستم ترمز بر رفتار دینامیکی خودرو سواری"، کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، 1385
 24. بهروز مشهدی و حمید رضا رنجبر،  " بهینه سازی رهاسازی کلاچ در یک جعبه دنده دستی خودکار شده (AMT) به روش فازی"، کنفرانس منطقه ای مهندسی مکانیک، شهر مجلسی  1385
 25. بهروز مشهدی و رضا بقایی لاکه،  " اثر نزدیک کردن نقطه کاری موتور به ناحیه بهینه مصرف ویژه سوخت "، کنفرانس منطقه ای مهندسی مکانیک، شهر مجلسی  1385
 26. بهروز مشهدی و علی کاظم خانی،  "استراتژی تعویض خودکار دنده به روش فازی"، کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، 1384
 27. بهروز مشهدی و علی کاظم خانی،  "کنترل رهاسازی خودکار کلاچ خشک به روش فازی"، کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، 1384
 28. بهروز مشهدی و نازیلا ابراهیمی،  "تاًثیر رانش از چرخهای جلو یا عقب در رفتار حرکت عرضی حدی خودرو"، کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، 1384
 29. بهروز مشهدی و محمد رضا سلیمی، "تعیین پارامترهای فیزیکی یک مینی بوس برای تحلیل دینامیکی ، مجله علمی خودرو، دانشگاه علم و صنعت  1383
 
عضویت در هیئت تحریریه مجلات
 1. مجله تحقیقات موتور (1400 -)
 2. Regional Editor Asia, International Journal of Vehicle Systems Modelling and Testing
(IJVSMT), Inderscience Publishers, 2010-2014
                      
 1. Editor, Asian Journal of Automotive Engineering and Technology (AJAET), 2011-2013
       
 1. Managing Editor, International Journal Automotive Engineering (IJAE), 2011-2013
 
اختراع ثبت شده:
 1. سیستم انتقال قدرت هایبرید دارای تقسیم کننده توان
 2. دستگاه اندازه گیری نیروها و گشتاورهای تایر خودرو سواری
 3. ناوبری و هدایت خودروهای هوشمند در جاده
 
سوابق اجرائی:
 • معاون پژوهشکده خودرو (87-92)
 • معاون دانشکده خودرو (86 تا 87)
 
 
عضویت در مجامع و انجمنهای علمی:
 • عضو انجمن مهندسی خودرو ایران
 • داور کشوری گروه مکانیک دانش آموزی جشنواره خوارزمی (سالهای 81٫80٫79٫78 و 82)

 


دفعات مشاهده: 4603 بار   |   دفعات چاپ: 319 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر