دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی خودرو آقای محمد ملکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی خودرو آقای محمد ملکی

نام

نام خانوادگی

دفاعیه

AWT IMAGE

عنوان پایان نامه

محمد

ملکی

پایان نامه کارشناسی ارشد

طراحی و شبیه‌سازی دسته‌موتور مجهز به ضربه‌گیر و بهینه‌سازی آن برای پلتفرم ملی

اساتید ممتحن

استاد راهنما

دکتر محمد‌حسن شجاعی‌فرد

دکتر محسن

اصفهانیان

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر مسعود مسیح طهرانی

دکتر سلمان

ابراهیمی‌نژاد رفسنجانی

دانشگاه علم و صنعت ایران

استاد مشاور

---

زمان ارائه

چهارشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۰

مکان ارائه

سالن کنفرانس دانشکده مهندسی خودرو (طبقه اول)

چکیده:

در این پایان‌نامه، پیشنهادی برای بهبود فرکانس طبیعی و جداسازی مودهای دسته‌موتور هیدرولیکی خودروهای با قیمت متوسط با استفاده از ایده اضافه‌کردن ضربه‌گیر ارائه می‌شود. به این منظور، مدل کامل دسته‌موتور هیدرولیکی در نرم افزار CATIA تهیه شده تا بتوان هدف مسئله را بر اساس ورودی‌های مختلف مورد مطالعه قرار داد. جهت صحه‌گذاری مدل ساخته شده، آزمون‌هایی در مرکز موتور ایران‌خودرو و پژوهشکده مهندسی خودرو انجام گرفته تا مقدار سفتی دسته‌موتور هیدرولیکی ساده و دسته‌موتور مجهز به ضربه‌گیر مشخص شود. نتایج این آزمون‌های کشش و فشار جمع‌آوری شده و برای صحه‌گذاری نتایج نرم‌افزار ABAQUS برای شبیه‌سازی دسته‌موتور استفاده شده‌است. در گام بعدی، با قرار دادن مشخصات موتور (دریافتی از مرکز موتور ایران‌خودرو) شامل ابعاد، جرم و ممان اینرسی‌ها در نرم‌افزار MATLAB فرکانس طبیعی مجموعه موتور و دسته‌موتور به‌دست می‌آید. نتایج نشان می‌دهد که با قرار دادن ضربه‌گیر فرکانس طبیعی موتور کاهش پیدا کرده و از فرکانس احتراقی موتور فاصله بیشتری می‌گیرد که باعث بهبود طراحی دسته موتور می‌شود. برای بهبود جداسازی مودهای مجموعه موتور و دسته‌موتورها، مدل سیستم در نرم‌افزار ADAMS پیاده‌سازی شده‌است‌. مدل ایجادشده توسط داده‌های تجربی صحه‌گذاری شده و تأثیر اضافه‌کردن ضربه‌گیر در قسمت دسته‌موتور هیدرولیکی (دسته‌موتور راست) روی انرژی مودهای سیستم ارزیابی می‌شود. در نهایت، خودرو در نرم‌افزار CarSim مدل‌سازی و در دو حالت دسته‌موتور بدون ضربه‌گیر و مجهز به ضربه‌گیر شبیه‌سازی خواهد شد. مقایسه فرکانس‌های طبیعی نشان می‌دهد که وجود ضربه‌گیر باعث ۱۲ درصد کاهش (بهبود فاصله فرکانس طبیعی سیستم نسبت به فرکانس احتراق) می‌شود. همچنین نتایج مدل کلی خودرو (در محیط CarSim) نشان از تأثیر مثبت ضربه‌گیر در بهبود دوران طولی خودرو (pitch) دارد.

واژه‌های کلیدی: دسته‌موتور هیدرولیکی، ضربه‌گیر، جداسازی مودها، انرژی مودها، مدل دینامیک خودرو

ایمیل دائمی دانشجو: mohammadmaleki۳۲yahoo.com


دفعات مشاهده: 3350 بار   |   دفعات چاپ: 691 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر