دفاعیه دکتری

 | تاریخ ارسال: 1394/7/4 | 

آقای امیر عبد مجیری  ۵مهرماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۰۰  از پایان نامه خود تحت عنوان " الگویابی معماری خانه در بستر تحولات فرهنگ(پژوهش موردی خانه های روستایی دهستان مصعبی) " در آمفی تئاتر شهید مداح دانشکده معماری دفاع خواهند نمود. استاد راهنما :دکتر فرهنگ مظفر و دکتر سید باقر حسینی میباشند.

 

چکیده

رابطه معماری و فرهنگ همواره از جمله مسایلی است که چگونگی آن در بسیاری از متون و ادبیات علمی معماری و فرهنگ مورد پرسش بوده است. این ارتباط در حوزه مسکن از اهمیت بیشتری برخوردار می­شود. چرا که خانه از جمله فضاهای ساختمانی است که به صورت ویژه و مستقیم با فرهنگ همه اقشار جامعه گره خورده است. اینکه این ارتباط از چه کانالی و چگونه صورت می­گیرد، پرسشی است که در هر پژوهش می­تواند از زاویه متفاوتی مورد بررسی قرار گیرد. اما نکته حایز اهمیت وجهه­ای از معماری است که توان ارائه درکی درست از آن داشته باشد. این وجهه انسانی خلق فضا را می­توان در مبحث الگوها مشاهده نمود. الگو در بستر فرهنگ رشد می­یابد و معماری را معنا می­دهد. بر این اساس تحقیق حاضر به دنبال آن است که برخی مشکلات حال حاضر خانه­های روستایی را که عمدتا در عدم تطابق با شرایط فرهنگی جامعه تفسیر می­شود، بر پایه مقوله الگوها مورد توجه قرار دهد. این پژوهش بر این فرض استوار است که هر فرهنگ در درون خود نظامی از الگویابی را ترسیم می­کند که توانایی به­روزرسانی الگوها را برای سازندگان و فعالان عرصه خانه مهیا می­سازد. از آنجا که توجه به مطالعات میدانی و در عین حال بهره­بردن از نتایج مطالعات پیشین در این تحقیق اهمیت بالایی دارد، از رویکرد گرانددتئوری به همراه بهره بردن از دو زمینه تحقیقات کیفی و کمی استفاده شده است. این تحقیق از پنج مرحله تشکیل شده است که به ترتیب با هدف درک مناسبتر مساله، شناخت وضع موجود، شناخت تغییرات و ارتباطات میان آنها، شناخت سازوکار تغییرات بر اساس مولفه­های فرهنگی و تفسیر نظری نتایج تنظیم شده­اند. در این راستا منطقه مورد مطالعه نهایی دهستان مصعبی شهرستان سرایان انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که الگوهای معماری روابط مستحکمی با دو حوزه سبک زندگی و نظام مفاهیم دارد و در خلال این روابط بازتعریف می­شود. این تحقیق همچنین به صورت موردی مولفه­های مطرح در این سه حوزه را متناسب با جامعه آماری خود ارائه می­کند. بر مبنای همین نتایج، معماری حال حاضر روستاهای مورد بررسی در پنج محور دچار آسیبهایی شده­اند که در انتهای تحقیق بدانها اشاره خواهد شد.

واژههای کلیدی: فرهنگ و معماری، الگوی معماری، خانه روستایی، الگویابی، دهستان مصعبی


دفعات مشاهده: 2394 بار   |   دفعات چاپ: 508 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خبرهای اخیر