دفاعیه دکتری

 | تاریخ ارسال: 1393/11/1 | 

AWT IMAGE

خانم هانیه صنایعیان  در روز یک شنبه 5 بهمن ماه 93 ساعت 11:45 از پایان نامه خود تحت عنوان " تأثیر فرم و همجواری فضای نیمه باز بر میزان مصرف انرژی، دسترسی به نور خورشید و تهویه درون ساختمان (نمونه موردی: بنا های مسکونی متداول شهر تهران) " در آمفی تئاتر شهید مداح دانشکده معماری دفاع خواهند نمود. 

 اساتید راهنما: دکتر فاطمه مهدیزاده سراج، دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی

استاد مشاور: دکتر فرشاد نصراللهی

 

 

چکیده

یکی از مفاهیمی که در معماری گذشته ایران و جهان بسیار مورد توجه بوده، بحث فضای باز در بافت شهری و همچنین در ساختمان است که متأسفانه حلقه گمشده معماری معاصر محسوب می گردد. فضاهای باز در داخل ساختمان خود را به صورت حیاط، حیاط های مرکزی و نورگیر نمایان می کنند. تحلیل کردن انواع فضاهای نیمه باز درون بنا از لحاظ رفتار حرارتی (مصرف انرژی، دسترسی به نور روز و تهویه) و مقایسه آن ها با یکدیگر به طراحان کمک می کند که در هنگام طراحی بهترین تصمیم گیری در ارتباط با شکل، ابعاد، تناسبات، جهت گیری، مکان قرارگیری این گونه فضاها را در داخل ساختمان داشته باشند.

رساله حاضر با هدف ایجاد راهکارهای طراحی برای معماران جهت ایجاد ساختمانی انرژی کارامد و بهره مند از مزایای استفاده از انرژی های طبیعی تدوین شده است. در اغلب پژوهشهای پیشین، تأثیر متغیرهای حرارتی بر میزان مصرف انرژی با تأکید بر شکل بنا و بدون توجه به فضای باز درون ساختمان انجام شده است. بر اساس ادبیات موضوع، پارامترهای نسبت طول به عرض، عمق و ارتفاع، جهت گیری به عنوان مهم ترین عوامل شکلی مؤثر بر رفتار حرارتی ساختمان و میزان مصرف انرژی، جهت انجام تحلیل ها انتخاب شده است. لذا در پژوهش حاضر به تحلیل چگونگی و میزان تأثیر پارامترهای شکلی ذکر شده در طراحی فضای باز درون ساختمان بر میزان مصرف انرژی، جذب انرژی خورشیدی و تهویه پرداخته خواهد شد.

در راستای تحقق اهداف مورد نظر، در هر مرحله پژوهش از روش ها و ابزارهای مختلف تحقیق چون مطالعات کتابخانه ای، مقایسه تطبیقی، نمونه موردی، شبیه سازی رایانه ای و اندازه گیری میدانی استفاده شده و تجزیه و تحلیل نهایی داده ها با استفاده از استدلال منطقی گرفته خواهد شد. براساس نتایج حاصل از پژوهش، میزان تأثیر و اهمیت پارامترها طراحی مورد بررسی بر میزان مصرف انرژی ساختمان، به شکل فضای باز درون ساختمان بستگی دارد. نتایج حاصل از پژوهش با هدف بهره برداری از پتانسیل موجود تهویه طبیعی و دسترسی به نور خورشید به کمک فضای باز درونی ساختمان می تواند به معمار در انتخاب بهینه پارامترهای طراحی جهت طراحی ساختمانی انرژی کارآمد یاری رساند. 

رساله حاضر شامل شش فصل اصلی است. فصل اول به بیان طرح مسأله پژوهش، بیان ضرورت و اهمیت، سوالات، اهداف، فرضیه ها و ساختار پژوهش خواهد پرداخت . فصل دوم به بررسی مرور ادبیات موضوع می پردازد و بحث فضای نیمه باز در ساختمان را در دو مقیاس تک بنا و بلوک های شهری بررسی خواهد کرد. در فصل سوم  روش های تحقیق متناسب با اهداف پژوهش بررسی و انتخاب خواهد شد. فصل چهارم به بررسی نتایج حاصل از شبیه سازی  پرداخته و در فصل پنجم نتایج شبیه سازی با نتایج اندازه گیری مقایسه خواهد شد. نتیجه گیری و آزمون فرضیه ها در فصل ششم مورد بررسی قرار می گیرند.

واژه‌های کلیدی: شکل حیاط، شکل پاسیو، مصرف انرژی، انرژی خورشیدی، تهویه طبیعی.    


دفعات مشاهده: 4037 بار   |   دفعات چاپ: 908 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خبرهای اخیر