رزومه دکتر آزاده تجردی

 مرتبه علمی : استاد

 آزاده تجردی

  استاد گروه شیمی معدنی 

  پست الکترونیکی: Tajarodi AT iust.ac.ir

  شماره تلفن: ۷۷۲۴۰۵۴۰ داخلی ۸۳۱۱- ۷۳۲۲۸۳۱۱

  دورنگار:       ۷۷۴۹۱۲۰۴ 

  https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=mAtVjuoAAAAJ

                                   AWT IMAGE

 سوابق تحصیلی:

  کارشناسی: شیمی محض – دانشگاه شهید بهشتی – ایران – ۱۳۶۴

  کارشناسی ارشد: شیمی معدنی – دانشگاه تربیت معلم - ایران – ۱۳۶۹

  دکترای تخصصی: شیمی معدنی - دانشگاه تربیت مدرس - ایران – ۱۳۸۰

  زمینه­های تحقیقاتی فعا ل:

  کریستالوگرافی (سنتز، شناسایی، تعیین ساختار بلور)

  نانو مواد (سنتز، شناسایی، کاربرد)

  سنتز و شناسایی کمپلکس های معدنی (سنتز و شناسایی ترکیب آلی به عنوان لیگاند، کاربرد، تعیین ساختار بلور)

  سوابق آموزشی :

الف) تدریس دروس در مقطع کارشناسی :

• آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی ( رشته شیمی )

• آزمایشگاه شیمی معدنی ۱

• آزمایشگاه شیمی معدنی ۲

• شیمی معدنی ۱

• شیمی معدنی ۲

• شیمی آلی

• شیمی عمومی

• شیمی تجزیه دستگاهی ( رشته مواد و متالورژی )

• آز شیمی تجزیه دستگاهی ( رشته مواد و متالورژی )

• آزمایشگاه فرآیند صنایع ساختمانی

ب) تدریس دروس در مقطع کارشناسی ارشد:

• آزمایشگاه متالوگرافی با اشعه ایکس ( رشته مواد و متالورژی )

• طیف سنجی کمپلکسهای معدنی

• سینتیک و ترمودینامیک کمپلکسهای معدنی

• مباحث نوین در شیمی معدنی

• روش تحقیق

• زبان تخصصی

• کریستالو گرافی

• شیمی معدنی پیشرفته

• شیمی فیزیک معدنی

• نانو مواد معدنی

 ج) تدریس دروس در مقطع دکتری:

• پلیمرهای معدنی

• کریستالوگرافی

• مباحث نوین در شیمی معدنی
• ساختار و پیوند

 سوابق پژوهشی:

 مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی

 مقالات چاپ شده در مجلات علمی – ترویجی

 مقالات چاپ شده در مجلات  ISI

 مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

 تالیف، ترجمه کتاب

 اختراعات

 راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

 افتخارات

  سوابق مدیریتی و اجرایی:

 ۱- مدیریت کتابخانه دانشکده مهندسی شیمی ( ۱۳۸۱- ۱۳۷۸)

 ۲- مدیریت کتابخانه مرکز تحقیقات سیمان ( ۱۳۸۷- ۱۳۸۳)

 ۳- مدیریت کتابخانه دانشکده های شیمی و مهندسی شیمی ( ۱۳۸۶- ۱۳۸۱)

 ۴- مدیر سایت دانشکده شیمی ( ۱۳۸۵- ۱۳۸۳)

 ۵- معاون پژوهشی دانشکده شیمی ( ۱۳۸۵- ۱۳۸۲)

 ۶- رئیس دانشکده شیمی ( ۱۳۸۷- ۱۳۸۵)

 ۷- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی ( ۱۳۸۹- ۱۳۸۷)

 ۸- معاون پژوهشی دانشکده شیمی ( ۱۳۹۱- ۱۳۹۰)

  ۹- مدیر گروه شیمی معدنی( ۱۳۹۵- ۱۳۹۴)
۱۰-رئیس دانشکده شیمی ( ۱۳۹۵- ۱۳۹۷)

    عضویت در شوراها، کمیته ها و مجامع علمی و بین المللی:

 ۱- شورای دانشگاه ( ۱۳۸۷- ۱۳۸۵)

 ۲- شورای پژوهشی دانشگاه ( ۱۳۸۵- ۱۳۸۲)

۳- کمیته کتاب دانشگاه ( ۱۳۸۵- ۱۳۷۹)

 ۴- عضو کمیته گرانت دانشگاه ( ۱۳۸۵- ۱۳۸۴)

 ۵- عضو ثابت کمیته منتخب دانشکده شیمی( ۱۳۸۲ -تا کنون)

 ۶- شورای دانشکده شیمی( ۱۳۸۲-۱۳۹۰)

 ۷- انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران(۱۳۷۰ تا کنون)

 ۸- انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران (۱۳۶۸ تا کنون)

 ۹- عضو کمیته شیمی معدنی انجمن شیمی ایران ( ۱۳۸۷- ۱۳۹۲)

 ۱۰- نماینده انجمن شیمی ایران در دانشگاه علم و صنعت ایران(۱۳۸۹ تا کنون)

 ۱۱- شورای آموزشی دانشگاه ( ۱۳۸۹- ۱۳۸۷)

 ۱۲- شورای پژوهشی دانشگاه ( ۱۳۹۱- ۱۳۹۰)

 ۱۳-  کمیسیمن تخصصی علوم پایه ( ۱۳۹۵- ۱۳۹۳)

 ۱۴- شورای کتاب دانشگاه ( ۱۳۹۶-۱۳۹۴)

 ۱۵- شورای دانشگاه ( ۱۳۹۵- ۱۳۹۷)

۱۶- کمیته شیمی معدنی انجمن شیمی ایران (۱۳۹۷ تا کنون)


دفعات مشاهده: 27813 بار   |   دفعات چاپ: 1733 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 254 بار   |   1 نظر