دروس مصوب کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1393/6/1 | 

  دروس دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی

  دانشکده مهندسی شیمی درمقطع دارای سه رشته و پنج گرایش به شرح جدول زیر دانشجو می پذیرد .

  رشته تحصیلی

  گرایش

  مهندسی شیمی

  - طراحی، شبیه سازی و کنترل فرایند

  - فرایندهای جداسازی و فرآوری مواد

  - ترمودینامیک و سینتیک

  - فرایندهای جداسازی

  - مهندسی پلیمر

  مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

  مهندسی مخازن هیدروکربوری

  تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی در هر گرایش 32 واحد می‌باشد.دروس هریک ازگرایشها به شرح زیر می باشد :

  گرایش طراحی، شبیه سازی و کنترل فرآیندها :

  دروس

  نام درس

  تعداد واحد

  اصلی

  طرح راکتور پیشرفته

  3

  ترمودینامیک پیشرفته

  3

  ریاضیات مهندسی پیشرفته

  3

  محاسبات عددی پیشرفته

  3

  انتقال جرم پیشرفته

  3

  انتقال حرارت پیشرفته

  3

  مکانیک سیالات پیشرفته

  3

  اختیاری(تخصصی)

  طراحی مفهومی فرایندها

  3

  بهینه سازی

  3

  مدلسازی و شبیه سازی

  3

  کنترل فرایند پیشرفته

  3

  دینامیک سیالات محاسباتی

  3

  انتقال حرارت (جابجایی)

  3

  اصول مهندسی فرآیند

  3

  طراحی به کمک کامپیوتر

  3

  انتگراسیون فرآیندها

  3

  طراحی تجهیزات فرآیندی

  3

  بازیافت انرژی در صنعت

  3

  تحقیقاتی

  سمینار

  2

  پایان نامه

  6

  جبرانی

  روش تحقیق

  2

  گرایش فرایندهای جداسازی و فرآوری مواد:

  دروس

  نام درس

  تعداد واحد

  اصلی

  طرح راکتور پیشرفته

  3

  ترمودینامیک پیشرفته

  3

  ریاضیات مهندسی پیشرفته

  3

  محاسبات عددی پیشرفته

  3

  انتقال جرم پیشرفته

  3

  انتقال حرارت پیشرفته

  3

  مکانیک سیالات پیشرفته

  3

  اختیاری(تخصصی)

  تکنولوژی مواد

  3

  بهینه سازی

  3

  تکنولوژی صنایع شیمیایی معدنی

  3

  مهندسی سیمان

  3

  نانو ذرات(روشهای سنتز و مشخصه یابی)

  3

  بازیافت انرژی در صنایع کانی غیر فلزی

  3

  گرمایش و سرمایش در صنایع شیمیایی معدنی

  3

  دینامیک سیالات محاسباتی

  3

  مهندسی الکتروشیمی پیشرفته

  3

  تحقیقاتی

  سمینار

  2

  پایان نامه

  6

  جبرانی

  روش تحقیق

  2

    گرایش ترمودینامیک و سینتیک :

  دروس

  نام درس

  تعداد واحد

  اصلی

  طرح راکتور پیشرفته

  3

  ترمودینامیک پیشرفته

  3

  ریاضیات مهندسی پیشرفته

  3

  محاسبات عددی پیشرفته

  3

  انتقال جرم پیشرفته

  3

  انتقال حرارت پیشرفته

  3

  مکانیک سیالات پیشرفته

  3

  اختیاری(تخصصی)

  ترمودینامیک سیستمهای غیرایده‌آل (مخلوطها)

  3

  پیش بینی خواص ترمودینامیکی سیالات

  3

  کاتالیزورهای هتروژنی

  3

  مهندسی سیال شدن

  3

  ترمودینامیک محلولهای الکترولیت

  3

  افزایش مقیاس فرایندهای شیمیایی

  3

  مدلسازی ترمودینامیکی سیستمهای خاص

  3

  مهندسی فرایندهای پلیمری

  3

  سینتیک و راکتورهای پلیمریزاسیون

  3

  مهندسی الکتروشیمی پیشرفته

  3

  طراحی راکتورهای خاص صنعتی

  3

  مهندسی احتراق پیشرفته

  3

  ترمودینامیک آماری

  3

  دینامیک سیالات محاسباتی

  3

  تحقیقاتی

  سمینار

  2

  پایان نامه

  6

  جبرانی

  روش تحقیق

  2

    گرایش طراحی فرآیندهای جداسازی :

  دروس

  نام درس

  تعداد واحد

  اصلی

  طرح راکتور پیشرفته

  3

  ترمودینامیک پیشرفته

  3

  ریاضیات مهندسی پیشرفته

  3

  محاسبات عددی پیشرفته

  3

  انتقال جرم پیشرفته

  3

  انتقال حرارت پیشرفته

  3

  مکانیک سیالات پیشرفته

  3

  اختیاری(تخصصی)

  روشهای خاص جداسازی

  3

  فرآیندهای جداسازی غشایی

  3

  مهندسی الکتروشیمی پیشرفته

  3

  استخراج مایع- مایع پیشرفته

  3

  پدیده های سطحی

  3

  پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیک

  3

  جداسازی چند جزیی

  3

  تبلور صنعتی

  3

  پدیده‌های خشک نمودن

  3

  کنترل فرآیند پیشرفته

  3

  دینامیک سیالات محاسباتی

  3

  تحقیقاتی

  سمینار

  2

  پایان نامه

  6

  جبرانی

  روش تحقیق

  2

    گرایش مهندسی پلیمر :

  دروس

  نام درس

  تعداد واحد

  اصلی

  طرح راکتور پیشرفته

  3

  ریاضیات مهندسی پیشرفته

  3

  رئولوژی پلیمرها

  3

  شیمی فیزیک پلیمرها

  3

  محاسبات عددی پیشرفته

  3

  اختیاری(تخصصی)

  مکانیک کامپوزیت ها

  2

  فرایند واکنش پلیمری

  3

  فرایند کامپوزیت و لاستیک

  3

  فرایند های پلیمری

  3

  خواص مکانیکی پلیمرها

  2

  انتقال حرارت( جابجایی)

  3

  سینتیک و راکتورهای پلیمریزاسیون

  3

  تحقیقاتی

  سمینار

  2

  پایان نامه

  6

  جبرانی

  روش تحقیق

  2

    مهندسی شیمی- بیوتکنولوِژی :

  دروس

  نام درس

  تعداد واحد

  اصلی

  طراحی راکتورهای بیوشیمیایی

  3

  ریاضیات مهندسی پیشرفته

  3

  پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیک

  3

  میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری

  3

  اختیاری(تخصصی)

  آمار در فرآیندهای مهندسی

  3

  مهندسی متابولیکی

  3

  بازیافت و جداسازی مواد بیولوژیکی

  3

  آزمایشگاه بیوتکنولوژی

 1

  تصفیه آب و فاضلاب

  3

  تکنولوژی آنزیم ها

 2

  ترمودینامیک پیشرفته

 3

  ترمودینامیک محلولهای غیرایده آل (مخلوطها)

  3

  بیوتکنولوژی غذائی

  3

  مباحث منتخب

  3

  تحقیقاتی

  سمینار

  2

  پایان نامه

  6

  جبرانی

  روش تحقیق

  2

  مبانی بیوتکنولوژی

  2

    مهندسی مخازن هیدروکربوری :

  دروس

  نام درس

  تعداد واحد

  اصلی

  مدلسازی و شبیه سازی مخازن

  3

  رفتار فازی سیالات مخزن

  3

  ریاضیات مهندسی پیشرفته

  3

  مهندسی مخازن ترکدار

  3

  جریان سیالات در محیط های متخلخل

  3

  اختیاری(تخصصی)

  مهندسی بهره برداری پیشرفته

  3

  ازدیاد برداشت پیشرفته

  3

  زمین آمارومدل سازی فضایی مخزن

  3

  مهندسی مخازن گازی

  3

  آنالیز چاه آزمانی پیشرفته

  3

  مهندسی محیط زیست پیشرفته

  3

  موارد ویژه در مهندسی نفت

  3

  برنامه نویسی کامپیوتر پیشرفته

  3

  جریان های چند فازی در چاه و لوله

  3

  تشکیل هیدرو کربن های جامد

  3

  تحقیقاتی

  سمینار

  2

  پایان نامه

  6

  جبرانی

  روش تحقیق

  2

  مبانی زمین شناسی

  3

  مبانی مهندسی مخازن

  3

  مبانی حفاری و بهره برداری نفت

  3


دفعات مشاهده: 17503 بار   |   دفعات چاپ: 1104 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر