[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور پژوهشی::
امور آموزشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
مستندات و فرمها::
::
پیوند با دانشگاه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
شبکه بیت
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
نظر سنجی در خصوص وب سايت دانشکده
عالی
خوب
متوسط
   
..
Rss

AWT IMAGE

..
:: دروس مصوب کارشناسی ارشد ::
 | تاریخ ارسال: 1393/6/1 | 

  دروس دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی

  دانشکده مهندسی شیمی درمقطع دارای سه رشته و پنج گرایش به شرح جدول زیر دانشجو می پذیرد .

  رشته تحصیلی

  گرایش

  مهندسی شیمی

  - طراحی، شبیه سازی و کنترل فرایند

  - فرایندهای جداسازی و فرآوری مواد

  - ترمودینامیک و سینتیک

  - فرایندهای جداسازی

  - مهندسی پلیمر

  مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

  مهندسی مخازن هیدروکربوری

  تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی در هر گرایش 32 واحد می‌باشد.دروس هریک ازگرایشها به شرح زیر می باشد :

  گرایش طراحی، شبیه سازی و کنترل فرآیندها :

  دروس

  نام درس

  تعداد واحد

  اصلی

  طرح راکتور پیشرفته

  3

  ترمودینامیک پیشرفته

  3

  ریاضیات مهندسی پیشرفته

  3

  محاسبات عددی پیشرفته

  3

  انتقال جرم پیشرفته

  3

  انتقال حرارت پیشرفته

  3

  مکانیک سیالات پیشرفته

  3

  اختیاری(تخصصی)

  طراحی مفهومی فرایندها

  3

  بهینه سازی

  3

  مدلسازی و شبیه سازی

  3

  کنترل فرایند پیشرفته

  3

  دینامیک سیالات محاسباتی

  3

  انتقال حرارت (جابجایی)

  3

  اصول مهندسی فرآیند

  3

  طراحی به کمک کامپیوتر

  3

  انتگراسیون فرآیندها

  3

  طراحی تجهیزات فرآیندی

  3

  بازیافت انرژی در صنعت

  3

  تحقیقاتی

  سمینار

  2

  پایان نامه

  6

  جبرانی

  روش تحقیق

  2

  گرایش فرایندهای جداسازی و فرآوری مواد:

  دروس

  نام درس

  تعداد واحد

  اصلی

  طرح راکتور پیشرفته

  3

  ترمودینامیک پیشرفته

  3

  ریاضیات مهندسی پیشرفته

  3

  محاسبات عددی پیشرفته

  3

  انتقال جرم پیشرفته

  3

  انتقال حرارت پیشرفته

  3

  مکانیک سیالات پیشرفته

  3

  اختیاری(تخصصی)

  تکنولوژی مواد

  3

  بهینه سازی

  3

  تکنولوژی صنایع شیمیایی معدنی

  3

  مهندسی سیمان

  3

  نانو ذرات(روشهای سنتز و مشخصه یابی)

  3

  بازیافت انرژی در صنایع کانی غیر فلزی

  3

  گرمایش و سرمایش در صنایع شیمیایی معدنی

  3

  دینامیک سیالات محاسباتی

  3

  مهندسی الکتروشیمی پیشرفته

  3

  تحقیقاتی

  سمینار

  2

  پایان نامه

  6

  جبرانی

  روش تحقیق

  2

    گرایش ترمودینامیک و سینتیک :

  دروس

  نام درس

  تعداد واحد

  اصلی

  طرح راکتور پیشرفته

  3

  ترمودینامیک پیشرفته

  3

  ریاضیات مهندسی پیشرفته

  3

  محاسبات عددی پیشرفته

  3

  انتقال جرم پیشرفته

  3

  انتقال حرارت پیشرفته

  3

  مکانیک سیالات پیشرفته

  3

  اختیاری(تخصصی)

  ترمودینامیک سیستمهای غیرایده‌آل (مخلوطها)

  3

  پیش بینی خواص ترمودینامیکی سیالات

  3

  کاتالیزورهای هتروژنی

  3

  مهندسی سیال شدن

  3

  ترمودینامیک محلولهای الکترولیت

  3

  افزایش مقیاس فرایندهای شیمیایی

  3

  مدلسازی ترمودینامیکی سیستمهای خاص

  3

  مهندسی فرایندهای پلیمری

  3

  سینتیک و راکتورهای پلیمریزاسیون

  3

  مهندسی الکتروشیمی پیشرفته

  3

  طراحی راکتورهای خاص صنعتی

  3

  مهندسی احتراق پیشرفته

  3

  ترمودینامیک آماری

  3

  دینامیک سیالات محاسباتی

  3

  تحقیقاتی

  سمینار

  2

  پایان نامه

  6

  جبرانی

  روش تحقیق

  2

    گرایش طراحی فرآیندهای جداسازی :

  دروس

  نام درس

  تعداد واحد

  اصلی

  طرح راکتور پیشرفته

  3

  ترمودینامیک پیشرفته

  3

  ریاضیات مهندسی پیشرفته

  3

  محاسبات عددی پیشرفته

  3

  انتقال جرم پیشرفته

  3

  انتقال حرارت پیشرفته

  3

  مکانیک سیالات پیشرفته

  3

  اختیاری(تخصصی)

  روشهای خاص جداسازی

  3

  فرآیندهای جداسازی غشایی

  3

  مهندسی الکتروشیمی پیشرفته

  3

  استخراج مایع- مایع پیشرفته

  3

  پدیده های سطحی

  3

  پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیک

  3

  جداسازی چند جزیی

  3

  تبلور صنعتی

  3

  پدیده‌های خشک نمودن

  3

  کنترل فرآیند پیشرفته

  3

  دینامیک سیالات محاسباتی

  3

  تحقیقاتی

  سمینار

  2

  پایان نامه

  6

  جبرانی

  روش تحقیق

  2

    گرایش مهندسی پلیمر :

  دروس

  نام درس

  تعداد واحد

  اصلی

  طرح راکتور پیشرفته

  3

  ریاضیات مهندسی پیشرفته

  3

  رئولوژی پلیمرها

  3

  شیمی فیزیک پلیمرها

  3

  محاسبات عددی پیشرفته

  3

  اختیاری(تخصصی)

  مکانیک کامپوزیت ها

  2

  فرایند واکنش پلیمری

  3

  فرایند کامپوزیت و لاستیک

  3

  فرایند های پلیمری

  3

  خواص مکانیکی پلیمرها

  2

  انتقال حرارت( جابجایی)

  3

  سینتیک و راکتورهای پلیمریزاسیون

  3

  تحقیقاتی

  سمینار

  2

  پایان نامه

  6

  جبرانی

  روش تحقیق

  2

    مهندسی شیمی- بیوتکنولوِژی :

  دروس

  نام درس

  تعداد واحد

  اصلی

  طراحی راکتورهای بیوشیمیایی

  3

  ریاضیات مهندسی پیشرفته

  3

  پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیک

  3

  میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری

  3

  اختیاری(تخصصی)

  آمار در فرآیندهای مهندسی

  3

  مهندسی متابولیکی

  3

  بازیافت و جداسازی مواد بیولوژیکی

  3

  آزمایشگاه بیوتکنولوژی

 1

  تصفیه آب و فاضلاب

  3

  تکنولوژی آنزیم ها

 2

  ترمودینامیک پیشرفته

 3

  ترمودینامیک محلولهای غیرایده آل (مخلوطها)

  3

  بیوتکنولوژی غذائی

  3

  مباحث منتخب

  3

  تحقیقاتی

  سمینار

  2

  پایان نامه

  6

  جبرانی

  روش تحقیق

  2

  مبانی بیوتکنولوژی

  2

    مهندسی مخازن هیدروکربوری :

  دروس

  نام درس

  تعداد واحد

  اصلی

  مدلسازی و شبیه سازی مخازن

  3

  رفتار فازی سیالات مخزن

  3

  ریاضیات مهندسی پیشرفته

  3

  مهندسی مخازن ترکدار

  3

  جریان سیالات در محیط های متخلخل

  3

  اختیاری(تخصصی)

  مهندسی بهره برداری پیشرفته

  3

  ازدیاد برداشت پیشرفته

  3

  زمین آمارومدل سازی فضایی مخزن

  3

  مهندسی مخازن گازی

  3

  آنالیز چاه آزمانی پیشرفته

  3

  مهندسی محیط زیست پیشرفته

  3

  موارد ویژه در مهندسی نفت

  3

  برنامه نویسی کامپیوتر پیشرفته

  3

  جریان های چند فازی در چاه و لوله

  3

  تشکیل هیدرو کربن های جامد

  3

  تحقیقاتی

  سمینار

  2

  پایان نامه

  6

  جبرانی

  روش تحقیق

  2

  مبانی زمین شناسی

  3

  مبانی مهندسی مخازن

  3

  مبانی حفاری و بهره برداری نفت

  3

دفعات مشاهده: 17408 بار   |   دفعات چاپ: 1100 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 53 queries by YEKTAWEB 4642