آگهی مناقصه عمومی

 | تاریخ ارسال: 1393/3/18 | 
آگهی مناقصه عمومی
 دانشگاه علم وصنعت ایران در نظر دارد تا انجام خدمات مشروحه ذیل را توسط پیمانکاران حقوقی توانمند و واجد شرایط به انجام برساند. 


ردیف

موضوع

تاریخ شروع و پایان قرارداد

مبلغ تضمین (ریال)


1

خدمات عمومی (نظافت) در قالب قرارداد یکساله

1/6/93 لغایت 31/5/94

 1/574/000/000


2

طبخ و توزیع غذای دانشجویان در قالب قرارداد ده ماهه

15/6/93 لغایت 15/4/94 

428/000/000

تاریخ و محل ارائه اسناد مناقصه:
از ساعت 9 الی 12 صبح و 14 الی 16 بعدازظهر بلافاصله پس از انتشار آگهی به مدت سه روز به آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم وصنعت (دانشگاه علم وصنعت ایران) اداره‌تدارکات – اتاق شماره 7 تلفن:77240421  
نوع و تضمین شرکت درمناقصه:
به یکی از شکلهای زیر:
الف) واریز نقدی به شماره حساب جاری 114410810 نزد بانک تجارت شعبه بلوار دلاوران کد 799 بنام دانشگاه علم وصنعت ایران 
ب) ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل 3 ماه اعتبار و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر.
مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه:
 حداکثر به مدت10روز از تاریخ دریافت اسناد مناقصه به آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم وصنعت (دانشگاه علم وصنعت ایران) اداره دبیرخانه مرکزی دانشگاه
شرایط و توضیحات مهم:
1-دارا بودن گواهی تأیید صلاحیت معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی
2-دارا بودن توان مالی و حسن شهرت
3-دارا بودن توان مدیریتی و اجرایی و سابقه مرتبط و مفید با توجه به موضوع و حجم مناقصه بر اساس قراردادهای منعقده طی 5 سال اخیر و گواهی حسن انجام کار آنها
4-به پیشنهادهای فاقد تضمین یا تضمین کمتر از مبلغ تعیین شده یا بدون مهر و امضاء تعهدآور یا امضاء مخدوش و استفاده از مهر امضاء به جای امضاء اصل و پیشنهادهای مشروط و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر دریافت شود، به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 همچنین متقاضیان میتوانند جهت تکمیل مدارک و اسناد خود از تاریخ 19/3/93 با مراجعه به سایت دانشگاه علم و صنعت به نشانی : www.iust.ac.ir فرم اسناد مورد نیاز را مشاهده نمایند.


دفعات مشاهده: 8879 بار   |   دفعات چاپ: 1636 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 79 بار   |   0 نظرCAPTCHA

  تمامی حقوق برای دانشگاه علم و صنعت ایران محفوظ است.