دفترچه تلفن دانشکده برق

دفترچه تلفن دانشکده مهندسی برق

  گروه الکترونیک

  نام و نام خانوادگی

  داخلی

  ایمیل

 دکتر سید ادیب ابریشمی فر

۷۳۲۲۵۷۲۷

  abrishamifar(AT)iust.ac.ir

 دکتر سید جواد ازهری

۷۳۲۲۵۶۷۸

  azhari(AT)iust.ac.ir

 دکتر احمد آیت اللهی

۷۳۲۲۵۶۰۸

  Ayatollahi (AT) iust.ac.ir

 دکتر شهریار برادران شکوهی

۷۳۲۲۵۶۱۴

  bshokouhi(AT)iust.ac.ir

 دکتر عبدالرضا رحمتی

۷۳۲۲۵۷۵۸

  rahmati(AT)iust.ac.ir

 دکتر شهریار شاه حسینی

۷۳۲۲۵۷۰۴

  hshsh(AT)iust.ac.ir

 دکتر علی صدر

  ۷۳۲۲۵۷۵۷

  sadr(AT)iust.ac.ir

دکتر جمشید فریبرز

۷۳۲۲۵۶۴۶

  Jamfar(AT)iust.ac.ir

 دکتر محمد عظیم کرمی

۷۳۲۲۵۷۷۳

  karami(AT)iust.ac.ir

 دکتر شهرام محمد نژاد

۷۳۲۲۵۶۳۰

  shahramm(AT)iust.ac.ir

 دکتر کریم محمدی

۷۳۲۲۵۶۱۷

  mohammadi(AT)iust.ac.ir

  دکتر سید محمد رضا موسوی میرکلائی

۷۳۲۲۵۷۷۵

 M_Mosavi(AT)iust.ac.ir

 دکتر ستار میرزاکوچکی

۷۳۲۲۵۷۳۷

 m_kuchaki(AT)iust.ac.ir

 دکتر جواد یاوندحسنی

۷۳۲۲۵۷۸۱

  yavand(AT)iust.ac.ir

  گروه بیوالکتریک

  نام و نام خانوادگی

  داخلی

  ایمیل

 دکتر حمید بهنام

۷۳۲۲۵۶۲۹

  behnam(AT)iust.ac.ir

 دکتر محمد رضا دلیری

۷۳۲۲۵۷۳۸

 daliri(AT)iust.ac.ir

 دکتر سید حجت سبزپوشان

۷۳۲۲۵۷۲۹

 sabzposh(AT)iust.ac.ir

 دکتر وحید شالچیان

۷۳۲۲۵۶۲۸

Shalchyan(AT)iust.ac.ir

 دکتر عباس عرفانیان امیدوار

  ۷۷۲۴۰۴۶۵ - ۷۷۲۸۳۵۵۳

  erfanian(AT)iust.ac.ir

دکتر ابوذر غفاری ۷۳۲۲۵۷۴۸ aboozar_ghaffari(AT)iust.ac.ir
دکتر فاطمه زارعیان جهرمی ۷۳۲۲۵۶۳۴ zareayan.jahromy(AT)gmail.com

  گروه کنترل

  نام و نام خانوادگی

  داخلی

  ایمیل

 دکتر سید مجید اسماعیل زاده

  ۷۳۲۲۵۶۷۱

  smailzadeh(AT)iust.ac.ir

 دکتر حسین بلندی

۷۳۲۲۵۶۲۴

  h_bolandi(AT)iust.ac.ir

 دکتر جواد پشتان

   ۷۳۲۲۵۶۷۹

  jposhtan(AT)iust.ac.ir

 دکتر علی اکبرجلالی

   ۷۳۲۲۵۷۸۷

  drjalali(AT)gmail.com

 دکتر سعید شمقدری

   ۷۳۲۲۵۷۱۹

 shamaghdari(AT)iust.ac.ir

 دکتر سعید عبادالهی

   ۷۳۲۲۵۶۲۶

 s_ebadollahi(AT)iust.ac.ir

 دکتر محمد فرخی

   ۷۳۲۲۵۶۲۵

 farrokhi(AT)iust.ac.ir

 دکتر سهیل گنجه فر

   ۷۳۲۲۵۷۶۳

 s_ganjefar(AT)iust.ac.ir

دکتر علیرضا محمدشهری

۷۳۲۲۵۷۱۷

shahri (At) iust.ac.ir

 گروه قدرت

  نام و نام خانوادگی

  داخلی

  ایمیل

دکتر فرید توتونچیان ۷۳۲۲۵۶۶۸ tootoonchian(AT)iust.ac.ir

 دکتر شهرام جدید

   ۷۳۲۲۵۶۰۷

  jadid(AT)iust.ac.ir

 دکتر علی رضا جلیلیان

   ۷۳۲۲۵۶۱۶

  jalilian(AT)iust.ac.ir

 دکتر صادق جمالی

   ۷۳۲۲۵۶۶۹

  sjamali(AT)iust.ac.ir

 دکتر حسین حیدری

   ۷۳۲۲۵۶۵۳

 heydari(AT)iust.ac.ir

 دکتر حیدر علی شایان فر

   ۷۳۲۲۵۶۱۰

 hashayanfar(AT)yahoo.com

 دکتر عباس شولایی

۷۳۲۲۵۶۵۷

 shoulaie(AT)iust.ac.ir

 دکتر سید محمد شهرتاش

   ۷۳۲۲۵۶۱۳

 shahrtash(AT)iust.ac.ir

 دکتر داود عرب خابوری

   ۷۳۲۲۵۷۰۵

  khaburi(AT)iust.ac.ir

 دکتر احمد غلامی

   ۷۳۲۲۵۶۷۳

  gholami(AT)iust.ac.ir

 مهندس احد کاظمی

   ۷۳۲۲۵۶۱۲

  kazemi(AT)iust.ac.ir

 دکتر محسن کلانتر

   ۷۳۲۲۵۶۶۲

  kalantar(AT)iust.ac.ir

 دکتر ابوالفضل واحدی

   ۷۳۲۲۵۶۱۹

 avahedi(AT)iust.ac.ir

دکتر محمد سروی   ۷۳۲۲۵۶۱۲ msarvi(AT)iust.ac.ir

گروه مخابرات

  نام و نام خانوادگی

  داخلی

  ایمیل

 دکتر بهمن ابوالحسنی

   ۷۳۲۲۵۶۲۳

  abolhassani(AT)iust.ac.ir

  دکتر علی اصغر بهشتی شیرازی

   ۷۳۲۲۵۶۲۰

  abeheshti (AT)iust.ac.ir

  دکتر احمد چلداوی

   ۷۳۲۲۵۷۰۰

  cheldavi(AT)iust.ac.ir

 دکتر فرخ حجت کاشانی

   ۷۳۲۲۵۶۱۵

  kashani(AT)iust.ac.ir

 دکتر فرزان حدادی

   ۷۳۲۲۵۷۵۲

  farzanhaddadi(AT)yahoo.com

  دکتر محمد خلج امیرحسینی

   ۷۳۲۲۵۶۳۲

  khalaja(AT)iust.ac.ir

 دکتر سید محمد رضوی زاده

   ۷۳۲۲۵۷۳۶

  smrazavi(AT)iust.ac.ir

 دکتر محمد سلیمانی

   

  soleimani(AT)iust.ac.ir

دکتر حسین سلیمانی ۷۳۲۲۵۶۷۰ hsoleimani(At)iust.ac.ir

 دکتر وحید طباطباوکیلی

   ۷۳۲۲۵۶۰۹

  Vakily(AT)iust.ac.ir

 دکتر مجید طیرانی

   ۷۳۲۲۵۷۳۲

  m_tayarani(AT)iust.ac.ir

 دکتر علی عبدالعالی

   ۷۳۲۲۵۷۲۶

  abdolali(AT)iust.ac.ir

 دکتر همایون عریضی

   ۷۳۲۲۵۶۲۲

  h_oraizi(AT)iust.ac.ir

 دکتر ابوالفضل فلاحتی

   ۷۳۲۲۵۷۲۸

  afalahati(AT)iust.ac.ir

 دکتر نادر کمجانی

   ۷۳۲۲۵۶۷۲

  n_komjani(AT)iust.ac.ir

 دکتر محمد حسین کهائی

   ۷۳۲۲۵۶۶۶

  kahaei(AT)iust.ac.ir

 دکتر هاشم واجد سمیعی

   ۷۳۲۲۵۷۳۳

  mh_samiei(AT)iust.ac.ir

دکتر سید علیرضا نظام الحسینی ۷۳۲۲۵۶۱۵ nezam(AT)iust.ac.ir
دکتر شاهرخ فرهمند ۷۳۲۲۵۷۵۴ shahrokh(AT)iust.ac.ir
دکتر محمدجواد جنتی ۷۳۲۲۵۷۳۳ mjannati(At)iust.ac.ir
دکتر محمدجواد حاجی احمدی m(AT)iust.ac.ir
دکتر سجاد ملایی ۷۳۲۲۵۶۴۶ sajjad_mollai(At)iiust.ac.ir

  حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی

  مسئولیت

  داخلی

  ایمیل

مجید باقری حسن آبادی

  مسئول دفتر دانشکده

 ۷۳۲۲۵۶۰۰،۵۶۰۱

majid_bagheri(AT)iust.ac.ir

محمدتقی علایی

  مدیر امور اجرایی

   ۷۳۲۲۵۷۵۹

  alaei(AT)iust.ac.ir

سیدعباس موسوی

  کارپرداز

   ۷۳۲۲۵۶۳۱

  Abbas.mosavi۵۶(AT)yahoo.com

علی آزاد شغل

نامه رسان

۷۳۲۲۵۷۴۷

  حوزه آموزش (کارشناسی و تحصیلات تکمیلی)

سهیلا امیدی کارشناس آموزشی (کارشناسی) ۷۳۲۲۵۶۰۳ omidi(AT)iust.ac.ir
مریم رامشت رئیس آموزش     (کارشناسی) ۷۳۲۲۵۶۰۴ rameshtm(AT)iust.ac.ir

 محمد دریایی

کمک کارشناس آموزشی (کارشناسی) ۷۳۲۲۵۷۵۴ mohammad.daryai(AT)gmail.com
مرتضی شفیعی کمک کارشناس آموزشی (کارشناسی) ۷۳۲۲۵۷۵۵ morteza.shafiee۱۳۶۸(AT)gmail.com
فرناز روشان کارشناس واحد مجازی و پردیس
کارشناس تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
۷۳۲۲۵۶۱۸ roushaan(AT)iust.ac.ir
فاطمه توکلی کارشناس تحصیلات تکمیلی (دکترا) ۷۳۲۲۵۷۳۱ ghomitavakolif(AT)iust.ac.ir
حمیدرضا جلیلیان   مسئول آزمایشگاه مدارهای الکتریکی    ۷۳۲۲۵۷۶۷   H_jalilian(AT)iust.ac.ir 
  ژاله حبیبی   مسئول آزمایشگاه الکترونیک۱   ۷۳۲۲۵۶۵۹ habibizh(AT)iust.ac.ir

سید محمدعلی میرشفیعی

  کارشناس گروه قدرت

  ۷۳۲۲۲۶۹۰

S_m_ali_mirshafiee(AT)iust.ac.ir 

حمید صیاد کارشناس آزمایشگاه ماشین های الکتریکی ۷۳۲۲۵۷۳۵ hamidsayyad(AT)iust.ac.ir

حوزه پژوهش

  مریم اسدی

  کارشناس پژوهش

۷۳۲۲۵۷۴۶

  asadim(AT)iust.ac.ir

سعید کریمی کارشناس و مسئول اتاق پروژه ۷۳۲۲۲۶۵۱ karimis(AT)iust.ac.ir
آذر امینی وند  کارشناس جذب اعضاء هیأت علمی
کارشناس ارتباط با صنعت
و مدیر وب سایت دانشکده
۷۳۲۲۵۷۱۵ aminivanda(AT)iust.ac.ir
Karamoozi(AT)iust.ac.ir

دفعات مشاهده: 51890 بار   |   دفعات چاپ: 1000 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 2 بار   |   0 نظر