دکتر سید حسن هاشم آبادی

 | تاریخ ارسال: 1392/10/25 | 

            رتبه دانشگاهی: استاد

            گرایش : طراحی، شبیه سازی و کنترل فرایند   

            تلفن دفتر :  ۷۳۲۲۸۷۱۴

            تلفن دانشکده : ۷۷۲۴۰۴۹۶

            دورنگار دانشکده : ۷۷۲۴۰۴۹۵

              E-mail: hashemabadi[at]iust.ac.ir

google scholar

مشخصات فردی

سوابق آموزشی

الف) تحصیلات دانشگاهی:

  - دکترای مهندسی شیمی، محل تحصیل: تهران، دانشگاه امیرکبیر، تاریخ اخذ: ۱۳۸۱

  - فوق لیسانس مهندسی شیمی، محل تحصیل: تهران، دانشگاه امیرکبیر، تاریخ اخذ: ۱۳۷۴

  - لیسانس مهندسی شیمی-صنایع پتروشیمی، محل تحصیل: تهران دانشگاه امیرکبیر، تاریخ اخذ: ۱۳۷۱

زمینه های تخصصی وتحقیقاتی

 • کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در مهندسی شیمی
 • اندازه­گیری جریان (میترینگ)
 •   طراحی فنی و اقتصادی فرآیندها

مسئولیت­ها

 • مدیر گروه پژوهشی اندازه­گیری (میترینگ) نفت، گاز و فرآورده، ۱۳۹۰ تا کنون
 • عضو کمیته نفت و انرژی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۹۳ تاکنون
 • نایب رئیس کمیته اندازه‌گیری کمیت‌های سیالات (TC۸) متناظر با OIML از سال ۱۳۹۳ تاکنون- سازمان ملی استاندارد ایران
 • رئیس کمیته اندازه‌گیری کمیت‌های سیالات (TC۳۰) متناظر با ISO از سال ۱۳۹۴ تا کنون- سازمان ملی استاندارد ایران
 • مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک سیالات محاسباتی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۵ تا کنون
 • مدیر اجرایی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۵-۱۳۸۷
 • مدیر گروه طراحی فرآیند ۱۳۸۶-۱۳۸۸
 • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران
 • مدیر کارگاه ساخت پایلوت پلنت دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۵-۱۳۸۷
 • مدیر دفتر ارتباط با صنعت نفت دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۵-۱۳۸۷
 • عضو هیات مدیره انجمن مهندسی شیمی ایران، ۱۳۸۹ تا کنون
 • دبیر مسابقات کشوری کمیکار ۱۳۸۴ تا کنون
 • عضو کمیته تجاری سازی صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری، ۱۳۹۰-۱۳۹۲.
 • دبیر دومین کنفرانس ملی کابرد CFD در صنایع شیمیایی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۸
 • دبیر سومین کنفرانس ملی کابرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۰
 • دبیر پنجمین کنفرانس ملی کابرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۳
 • دبیر  اولین و دومین همایش تخصصی آموزشی اندازه­گیری هیدروکربن­ها (میترینگ) در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۲
 • دبیر سومین همایش ملی اندازه گیری جریان سیالات در صنایع نفت، گاز، پالایش،  پتروشیمی و آب
 • عضو هیات تحریریه مجله International Journal of Energy & Technology، دانشگاه Bologna  ایتالیا
 • عضو هیات تحریریه مجله مهندسی شیمی ایران
 • عضو هیات تحریریه مجله مواد پر انرژی
 • داور مجلات
 • Journal of Rheology
 • Journal of Petroleum Science and Technology
 • Industrial & Engineering Chemistry Research
 • Chemical Product and Process Modeling
 • International Journal of Heat and Mass Transfer
 • Chemical Engineering Communications
 • ASME Journal of Fluids Engineering
 • Chemical Engineering & Technology
 • Iranian Chemical Engineering
 • مهندسی شیمی ایران
 • پژوهش نفت
 • مواد پر انرژی

سوابق تدریس دانشگاهی

 • رئولوژی پیشرفته پلیمرها، مقطع کارشناسی ارشد و دکترا- دانشگاه علم و صنعت ایران
 • رئولوژی پیشرفته پلیمرها، مقطع کارشناسی ارشد و دکترا- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (ماهشهر)
 • تدوین و تصویب درس دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در مهندسی شیمی برای مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکترا- دانشگاه علم و صنعت‌ایران، ۱۳۸۵
 • تدوین درس مبانی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در مهندسی شیمی برای مقطع کارشناسی‌- دانشگاه علم و صنعت‌ایران، ۱۳۹۳
 • جریان در محیط­های متخلخل، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۲-۱۳۹۴
 • دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) مقطع کارشناسی ارشد و دکترا- دانشگاه علم و صنعت ایران- از ۱۳۸۵ تا  کنون
 • مکانیک سیالات پیشرفته- مقطع کارشناسی ارشد و دکترا - دانشگاه علم و صنعت ایران- از ۱۳۸۲ تا کنون
 • پدیده‌های انتقال پیشرفته - مقطع کارشناسی ارشد و دکترا - دانشگاه علم و صنعت ایران- از۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵
 • طرح و اقتصاد مهندسی- مقطع کارشناسی- دانشگاه علم و صنعت ایران۱۳۸۶ - ۱۳۸۴
 • مکانیک سیالات دوفازی- مقطع کارشناسی- دانشگاه علم و صنعت ایران- ۱۳۸۲ تا کنون
 • مکانیک سیالات ۱- مقطع کارشناسی- دانشگاه علم و صنعت ایران- ۱۳۸۶ تا کنون
 • تعین مشخصات و انتخاب دستگاه‌ها- مقطع کارشناسی- دانشگاه علم و صنعت ایران- ۱۳۷۹ تا کنون
 • کنترل فرآیندها- مقطع کارشناسی- دانشگاه امیرکبیر- ۱۳۷۹-۱۳۸۰
 • کارگاه های آموزشی کوتاه مدت متعدد مورد نیاز صنعت، شیرآلات صنعتی، دستگاه­های ثابت، جریان­های دوفازی، شبیه سازی CFD واحدهای صنعتی و ... (۱۳۷۵ تا کنون)
 • دوره آموزشی MATLAB – دانشکده مهندسی

سوابق پژوهشی :

ثبت اختراع:

 • سر مشعل چند نازله مشعل های گرمکن های حمام آب غیر مستقیم ایستگاه های تقلیل فشار گاز طبیعی با پاشش شعاعی سوخت و هوا، شماره ثبت اختراع: ۸۰۹۳۶ مورخ: ۰۵/۰۸/۱۳۹۲
 • گرمکن بادی(Wind Heater) تولید گرما از طریق حرکت باد،  شماره ثبت۴۶۶۱۸ :، تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۰۷

کتب منتشر شده:

 • چاپ کتاب "شبیه سازی CFD جریانهای چند فازی با Fluent"، اندیشه سرا ۱۳۹۰
 • چاپ کتاب "شستشوی شیمیایی در صنعت"، اندیشه سرا ۱۳۹۰
 • چاپ کتاب"اندازه گیری جریان سیالات در صنعت"، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۲
 • چاپ کتاب"مکانیک سیالات"،  مرکز تخصصی CFD ایران، ۱۳۹۳
 • چاپ کتاب"تعیین مشخصات و انتخاب دستگاهها در صنایع شیمیایی، نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی"، ۱۳۹۴، مرکز نشر دانشگاهی

تعدادی از طرح های تحقیقاتی انجام شده یا در حال انجام

 • ساخت اسکنر اندازه­گیری نگهداشت فازها (Phase Holdup) برای جریان­های گاز-مایع آلتراسونیک،
 • تدوین دانش فنی ساخت کنتورهای آلتراسونیک گاز، شرکت فراسنجش افزار پردیس (در حال انجام)
 • مدل‌سازی و شبیه‌سازی سنسور پیزوالکتریک در کنتور التراسونیک و بهینه‌سازی شرایط ساخت و کاربرد آن، شرکت فراسنجش افزار پردیس (در حال انجام)
 • دستیابی به دانش فنی و ساخت واحد پایلوت بوزدایی بشکه­های حاوی بودارکننده گوگردی (مرکاپتان­ها) با استفاده از ازن، شرکت گاز خراسان رضوی (در مراحل پایانی)
 • مطالعات جامع و طراحی آزمایشگاه­ کالیبراسیون(Zero Calibration and Flow Calibration)، شرکت فراسنجش افزار پردیس
 • شبیه سازی انجام واکنش در راکتور اکسیداسیون واحد CTA با استفاده از تکنیک های CFD، شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
 • شناسایی تاثیر عوامل ترمودینامیکی و عملیاتی بر میترهای توربینی و اولتراسونیک با استفاده از شبیه سازی CFD، شرکت پایانه های نفتی ایران
 • شبیه سازی سیستم اختلاط SRJ مخازن یک میلیون بشکه ای، شرکت پایانه‌های صادرات نفت
 • بررسی عملکرد اسپارجرهای راکتورهای اکسیداسیون ترفتالیک اسید (واحد CTA ) با استفاده از شبیه سازی CFD، شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
 • شبیه‌سازی CFD پخش مواد بوزا در شبکه توزیع گاز و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت نگهداشت مقدار ماده بوزا در حد قابل قبول، شرکت ملی گاز
 • امکان­سنجی فنی و اقتصادی بوزدایی بشکه های خالی ادورانت با استفاده از ازن و مقایسه آن با روش کاستیک و آب ژاول، شرکت گاز استان خراسان رضوی
 • طراحی بهینه سامانه اختلاط بنتونیت در گوگرد مذاب با استفاده از روش CFD ، پژوهشگاه صنعت نفت
 • بررسی هیدرودینامیک جریان چندفازی خط خوراک پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی، شرکت نفت و گاز پارس
 • شبیه سازی تبخیر بنزین با استفاده از تکنیک ‍CFD، پژوهشگاه صنعت نفت
 • شبیه سازی CFD جذب همراه با واکنش دی اکسید کربن در محلول متیل دی اتانول آمین (MDEA)، پژوهشگاه صنعت نفت
 • شبیه سازی CFD هیدروسیکلونهای جداکننده نفت از آب، شرکت پخش و پالایش
 • بررسی و مطالعه روشهای جداسازی ذرات جامد و مایعات ( دوفازی و Mist) در شبکه انتقال گاز، شرکت انتقال گاز ایران
 • شبیه‌سازی CFD مشعل هیترهای گازی مورد استفاده در ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز طبیعی، شرکت ملی گاز
 • شبیه سازی سیکلونهای واحد FCC Fluid Catalytic Cracking) ) با استفاده از CFD، شرکت پخش و پالایش
 • مطالعه استانداردهای  محیط های تمیز برای سالن رنگ، شرکت ایران خودرو
 • بررسی تاثیر شرایط انبار بر خواص سیلر و چگونگی نگهداری آن و تعریف شرایط بهینه برای محل نگهداری ایــن ماده، شرکت ایران خودرو
 • مدلسازی و شبیه سازی CFD نازلهای رباط پاشش سیلر سالن ۲، شرکت ایران خودرو
 • ارائه طرح مناسب جهت ساخت رئومتری آنلاین برای تعیین خواص رئولوژیکی، شرکت ایران خودرو
 • ایجاد نرم افزار رئومتری online برای پیشگویی خواص رئولوزیکی سیلر مورد استفاده در خط سیلر، شرکت ایران خودرو
 • شبیه سازی CFD خشک­کن بستر سیال PVC سوسپانسیونی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
 • طراحی و نظارت بر اجرای خط تولید زاج سفید تاکستان
 • طراحی و نظارت بر اجرای خط شستشوی شیمیایی قطعات توربوشارژر شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مقالات

Journal Publications (Indexed by ISI)
 1. M. Zojaji, A. Hydarinasab, S.H. Hashemabadi, M. Mehranpour, Rheological study of the effects of size/shape of graphene oxide and SiO۲ nanoparticles on shear thickening behaviour of polyethylene glycol ۴۰۰-based fluid: molecular dynamics simulation, Molecular Simulation, DOI: ۱۰.۱۰۸۰/۰۸۹۲۷۰۲۲.۲۰۲۱.۱۹۹۲۴۰۵, ۲۰۲۱.
 2. M.A. Alaeddin, S.H. Hashemabadi, S.F. Mousavi, Numerical Study on the Effect of Circumferential Position of Ultrasonic Transducers on Ultrasonic Cross-Correlation Flowmeter Performance Under Asymmetric Air Flow Profile, Accepted for Publication in Ultrasonics, ۲۰۲۱.
 3. E. Amini, S.M. Peyghambarzadeh, S. Zarrinabadi, S.H. Hashemabadi, Simulation of heat transfer and fluid flow of hot oil in radiation section of an industrial furnace considering coke deposition, Accepted for Publication Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, ۲۰۲۱.
 4. M. Rrezaeimanesh, S.M Payghambarzadeh, A.A. Ghoreyshi, S.H. Hashemabadi, A coupled CFD simulation approach for investigating the pyrolysis process in industrial naphtha thermal cracking furnaces, Accepted for Publication Chinese Journal of Chemical Engineering, ۲۰۲۱,
 5. M. Zare, S.H. Hashemabadi, Heat Transfer at Particle-Tube Wall Contact Point: Impact of Catalyst Configuration on Hotspot, Accepted for Publication in Chemical Engineering & Technology, ۲۰۲۱.
 6. M. Zojaji, S.H. Hashemabadi, Rheological Behavior of shear thickening fluid for graphene oxide and SiO۲ Polyethylene Glycol ۴۰۰ Based Fluid with Molecular Dynamics Simulation, Molecular Simulation (GMOS), Vol. ۱۰, ۱-۹, ۲۰۲۱.
 7. M. Fadaei, F. Ameli, S.H. Hashemabadi, Investigation on Different Scenarios of Two-Phase Flow Measurement Using Orifice and Coriolis Flow Meters: Experimental and Modeling Approaches, Measurement, Volume ۱۷۵, ۱۰۸۹۸۶, ۲۰۲۱.
 8. E. Yazdani, S.H. Hashemabadi, A. Taghizadeh, Investigation of Particulate Bed Dynamics inside a Rotating Drum using Discrete Element Method, Particulate Science and Technology, Volume ۳۹, ۸, ۹۱۷-۹۲۷, ۲۰۲۱.
 9. Kh. Mohammadzadeh , S. Akbari, S. H. Hashemabadi, Parametric study of cutting transport in vertical, deviated, and horizontal wellbore using CFD simulations,  Petroleum Science and Technology, Volume ۳۹, Issue ۲, ۲۰۲۱.
 10. Q. Azizi, S.H. Hashemabadi, Direct Pore Scale Modeling of Two-Phase Flow; Investigation the Effect of Interfacial Tension and Contact Angle, Special Topics & Reviews in Porous Media - An International Journal, Vol. ۱۲, No. ۳, ۷۱-۸۸, ۲۰۲۱.
 11. Q. Azizi, S.H. Hashemabadi & S. Akbari, Experimental and numerical study of the impact of viscosity ratio and velocity on the multiphase flow in micromodels, Journal of Dispersion Science and Technology, Volume ۴۱, Issue ۱۴, ۲۰۲۰.
 12. S.F. Mousavi, S.H. Hashemabadi, New Semi Three-Dimensional approach for Simulation of Lamb Wave Clamp-On Ultrasonic Gas Flowmeter, Sensor Review, Vol. ۴۰, No. ۴, ۴۶۵-۴۷۶, ۲۰۲۰.
 13. S.F. Mousavi, S.H. Hashemabadi, J. Jamali, Calculation of Geometric Flow Profile Correction Factor for Flow Meter Using Semi-۳D Simulation Technique, Ultrasonics, Vol. ۱۰۶, ۱۰۶۱۶۵, ۲۰۲۰.
 14. M. Zare, S.H. Hashemabadi, Particle-fluid heat transfer close to the bed wall: CFD simulation and experimental study of particle shape influence on the formation of hot zones, International Journal of Thermal Sciences, Vol. ۱۵۰, ۱۰۶۲۲۳, ۲۰۲۰.
 15. E. Yazdani, S.H. Hashemabadi, Three Dimensional Heat Transfer Investigation of Particulate Bed in a Rotary Drum by Discrete Element Method, Particuology, Vol. ۵۱, ۱۵۵-۱۶۲, ۲۰۲۰.
 16. J. Maroofi, S.H. Hashemabadi, Y. Rabbani, Investigation of the Chain Formation Effect on Thermal Conductivity of Magnetorheological Fluids, Journal of Thermophysics and Heat Transfer, Vol. ۳۴, No. ۱, ۳-۱۲, ۲۰۲۰.
 17. S. Akbari, Kh. Mohammadzadeh, S.H. Hashemabadi, Experimental Study and CFD Investigation of Environment Friendly Drilling Fluid, Int. J. of Oil, Gas and Coal Technology, Vol. ۲۵, No. ۴, ۳۷۷-۳۹۹-۲۰۲۰.
 18. H. Farahzadi, M. Shirvani and S.H. Hashemabadi, A novel technique for solid mass loading measurement in dilute gas-solid two-phase flow by vortex flow meter based on vortex shedding principles, Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, Vol.۱۴, ۲۰۱۹.
 19. B. Bazooyar, A. Shariati, M.R. Khosravi-Nikou, S.H. Hashemabadid, Numerical analysis of nitrogen oxides in turbulent lifted H۲/N۲ cabra jet flame issuing into a vitiated coflow, International Journal of Hydrogen Energy, Volume ۴۴, Issue ۲۶, ۱۳۹۳۲-۱۳۹۵۲, ۲۰۱۹.
 20. M. Behrang, M. Shirvani, S.H. Hashemabadi, Multi-Helical-Channel dust separator: CFD simulation and experiment, Chemical Engineering Research and Design, ۱۴۶, ۱-۱۰, ۲۰۱۹.
 21. J. Maroofi, S.H. Hashemabadi, Experimental and Numerical Investigation of Parameters Influencing Anisotropic Thermal Conductivity of Magnetorheological Fluids", Heat and Mass Transfer, Vol. ۵۵, ۲۷۵۱-۲۷۶۷, ۲۰۱۹.
 22. E. Yazdani, S.H. Hashemabadi, The influence of cohesiveness on particulate bed segregation and mixing in rotating drum using DEM, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, ۵۲۵, ۷۸۸-۷۹۷, ۲۰۱۹.
 23. E. Yazdani, S.H. Hashemabadi, Study of Waste Tire Pyrolysis in a Rotary Kiln Reactor in a Wide Range of Pyrolysis Temperature, Waste Management, ۸۵, ۱۹۵-۲۰۱, ۲۰۱۹.
 24. E. Yazdani, S.H. Hashemabadi, DEM Simulation of Heat Transfer of Binary-Sized Particles in a Horizontal Rotating Drum, Granular Matter, ۲۱:۶, ۱-۱۱, ۲۰۱۹.
 25. S. Foad Mousavi, S.H. Hashemabadi, H. Azizimoghadam, Design, Simulation, Fabrication and Testing of Ultrasonic Gas Flowmeter Transducer (sensor)" Sensor Review, Vol. ۳۹ Issue: ۲, pp.۲۷۷-۲۸۷,۲۰۱۹.
 26. M. Zare, S.H. Hashemabadi, CFD Simulation and Experimental Validation of Tortuosity Effects on Pellet-Fluid Heat Transfer of Regularly Stacked Multi-Lobe Particles, Chemical Engineering Journal, ۳۶۱, ۱۵۴۳–۱۵۵۶, ۲۰۱۹.
 27. A. Taghizadeh, S.H. Hashemabadi, E. Yazdani, S. Akbari, Numerical analysis of restitution coefficient, rotational speed and particle size effects on the hydrodynamics of particles in a rotating drum, Granular Matter, ۲۰۱۸.
 28. S. L. Ebrahimi, M.R. Khosravi-NiKou, S.H. Hashemabadi, Sonoreactor optimization for ultrasound assisted oxidative desulfurization of liquid hydrocarbon, Accepted for Publication at Journal of Petroleum Science and Technology, ۲۰۱۸.
 29. N. Fadaei, A. Kasaeian, A. Akbarzadeh, S.H. Hashemabadi, Experimental investigation of solar chimney with phase change material (PCM), Renewable Energy, Vol. ۱۲۳, ۲۶-۳۵, ۲۰۱۸.
 30. M. Sharifzadeh, S.H. Hashemabadi, H. Afarideh and H. Khalafi, An experimental evaluation of the effect of homogenization quality as a preconditioning on oil-water two-phase volume fraction measurement accuracy using gamma-ray attenuation technique, Journal of Instrumentation, Vol. ۱۳, ۲۰۱۸.
 31. B. Bazooyar, S. H. Hashemabadi, Mixed Modified Fe۲O۳-WO۳ as New Fuel Borne Catalyst (FBC) for Biodiesel Fuel Energy, Energy, Vol. ۱۴۹, ۴۳۸-۴۵۳, ۲۰۱۸.
 32. S. Akbari and S. H. Hashemabadi, Temperature and pressure effects of drilling fluid on cutting transport using CFD simulations, Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, Vol. ۱۲(۶), ۹۸۰-۹۹۲, ۲۰۱۷
 33. A. Ghaffari, S.H. Hashemabadi, Parameter study and CFD analysis of head on collision and dynamic behavior of two colliding ferrofluid droplets, Smart Materials and Structures, ۲۶(۳),۰۳۵۰۱۰, ۲۰۱۷.
 34. N. Malekjani, Z. Emam-Djomeh, S.H. Hashemabadi, Gh.R. Askari, Modeling Thin Layer Drying Kinetics, Moisture Diffusivity and Activation Energy of Hazelnuts during Microwave-Convective Drying, International Journal of Food Engineering, ۲۰۱۷۰۱۰۰, ۲۰۱۷.
 35. N. Malekjani, Z. Emam Djomeh, S.H. Hashemabadi, Gh.R Askari, Internal and external color development kinetics during microwave assisted fluidized bed drying of hazelnut, Color development during hazelnut drying, Journal of Agricultural Science and Technology (JAST), Vol. ۱۹, ۶۱۳-۶۲۶, ۲۰۱۷.
 36. Y. Rabbani, M. Shirvani, S.H. Hashemabadi, M. Keshavarz, Application of Artificial Neural Networks and Support Vector Regression Modeling in Prediction of Magnetorheological Fluid Rheometery, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, vol. ۵۲۰, ۲۶۸-۲۷۸, ۲۰۱۷.
 37. A. Chabi, S. Zarinabadi, S.M. Peyghambarzadeh, S.H. Hashemabadi, M. Salimi, Local convective heat transfer coefficient and friction factor of CuO/water nanofluid in a microchannel heat sink, Heat and Mass Transfer, vol. ۵۳, ۶۶۱–۶۷۱, ۲۰۱۷.
 38. B. Bazooyar, A. Shariati, and S.H. Hashemabadi, Turbulent Non-Premixed Combustion of Rapeseed Methyl Ester (RME) in a Free Shear Swirl Air Flow: Simulation and Validation, Ind. Eng. Chem. Res., vol. ۵۵, ۱۱۶۴۵-۱۱۶۶۳, ۲۰۱۶.
 39. S. Parvizi, E. Keshavarz Alamdari, S.H. Hashemabadi, A. Sattari, M. Kavousi, Investigating Factors Affecting on the Efficiency of Dynamic Mixers, Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, ۳۷(۵), ۳۴۲-۳۶۸, ۲۰۱۶.
 40. B. Bazooyar, A. Ghorbani, S.H. Hashemabadi, A. Shariati, NOX Formation of Biodiesel in Utility Power Plant Boilers; Part B. Comparison of NO between biodiesel and petrodiesel, Fuel, ۱۸۲, ۳۲۳-۳۳۲, ۲۰۱۶.
 41. A. Saffar, M. Hajighasemi, S.H. Hashemabadi, S. Noroozi, Viscous Heating in a Wind Heater Device: CFD Simulation and Experiments, Chemical Engineering Communications, ۲۰۳, ۱۱۷۳-۱۱۷۸, ۲۰۱۶.
 42. E. GhasemiKafrudi, S. H. Hashemabadi, Numerical Study on Cuttings Transport in Vertical Wells with Eccentric Drill pipe, Journal of Petroleum Science and Engineering, ۱۴۰, ۸۵-۹۶, ۲۰۱۶.
 43. S. M. Peyghambarzadeh, S. H. Hashemabadi, H. Saffarian, F. Shekari, Experimental study of the effect of drag reducing agent on pressure drop and thermal efficiency of an air cooler, Heat and Mass Transfer ۵۲ (۱), ۶۳-۷۲, ۲۰۱۶.
 44. E. GhasemiKafrudi and S.H. Hashemabadi, Numerical Study on Effects of Drilling Mud Rheological Properties on the Transport of Drilling Cuttings, ASME Journal of Energy Resources Technology, ۱۳۸ (۱), ۰۱۲۹۰۲, ۲۰۱۶.
 45. K. Mohammadzadeh, S.H. Hashemabadi, S. Akbari, CFD Simulation of Viscosity Modifier Effect on Cutting Transport by Oil Based Drilling Fluid in Wellbore, Journal of Natural Gas Science and Engineering, ۲۹, ۳۵۵–۳۶۴, ۲۰۱۶.
 46. B. Bazooyar, A. Shariati, S.H. Hashemabadi, Characterization and Reduction of NO during the Combustion of Biodiesel in a Semi-Industrial Boiler, Energy & Fuels, ۲۹ (۱۰), ۶۸۰۴-۶۸۱۴,۲۰۱۵.
 47. A. Ghaffari,  S.H. Hashemabadi, M. Bazmi, CFD simulation of Equilibrium shape and coalescence of ferrofluid droplets subjected to uniform magnetic field, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, ۴۸۱, ۱۸۶-۱۹۸, ۲۰۱۵.
 48. Y. Rabbani, M. Ashtiani and S.H. Hashemabadi, Experimental Study on Temperature and Magnetic Field Strength Effects on the Magnetorheological Fluid Stability and MR Effect,Vol. ۱۱, Soft Matter, ۲۰۱۵.
 49. M. Ashtiani, S.H. Hashemabadi, The Effect of Nano-Silica and Nano-Magnetite on the Magnetorheological Fluids Stabilization and MR Effect, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, ۱۰۴۵۳۸۹X۱۵۵۸۰۶۵۹,۲۰۱۵.
 50. S. Hariri, S.H. Hashemabadi, S. Noroozi, and A. Rostami, Analysis of Operational Parameters, Distorted Flow and Damaged Blade Effects on Accuracy of Industrial Crude Oil Turbine Flow Meter by CFD Techniques, Journal of Petroleum Science and Engineering, ۱۲۷, ۳۱۸-۳۲۸, ۲۰۱۵.
 51. M. Ashtiani, S.H. Hashemabadi, An Experimental Study on the Effect of Fatty Acid Chain Length on the Magnetorheological Fluid Stabilization and Rheological Properties, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, ۴۶۹, ۲۹-۳۵, ۲۰۱۵.
 52. S. Tavangar, S.H. Hashemabadi, CFD Simulation for Secondary Breakup of Coal-Water Slurry Drops using OpenFOAM, Fuel Processing Technology, ۱۳۲, ۱۵۳-۱۶۳, ۲۰۱۵.
 53. A. Heidari, S.H. Hashemabadi, CFD Study of Diesel Oil Hydrotreating Process in the Non-isothermal Trickle Bed Reactor, Chemical Engineering Research and Design, ۹۴, ۵۴۹-۵۶۴, ۲۰۱۵.
 54. M. Ashtiani, S.H. Hashemabadi, A. Ghaffari, A Review on the Magnetorheological Fluid Synthesis and Stabilization,Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ۳۷۴, ۷۱۶-۷۳۰, ۲۰۱۵.
 55. A. Ghaffari, S.H. Hashemabadi, M. Ashtiani, A Review on the Simulation and Modeling of Magnetorheological Fluids, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, ۱-۲۴, ۲۰۱۵.
 56. V. Delavari, S.H. Hashemabadi, CFD Simulation of Heat Transfer Enhancement of Al۲O۳/Water and Al۲O۳/Ethylene Glycol Nanofluids in a Car Radiator, Applied Thermal Engineering, ۷۳(۱), ۳۷۸–۳۸۸, ۲۰۱۴.
 57. S. Toghyani, A. Kasaeian, S.H. Hashemabadi, Multi-Objective Optimization of GPU۳ Stirling Engine Using Third Order Analysis, Energy Conversion and Management, ۸۷, ۵۲۱-۵۲۹, ۲۰۱۴.
 58. S.M. Peyghambarzadeh, S.H. Hashemabadi, A.R. Chabi, M. Salimi, Performance of water based CuO and Al۲O۳ nanofluids in a Cu-Be alloy heat sink with rectangular microchannels, Energy Conversion and Management ۸۶, ۲۸–۳۸, ۲۰۱۴.
 59. < > S. Niazi, S.H. Hashemabadi, S. Noroozi, Numerical Simulation of Operational Parameters and Sonoreactor Configurations for the Highest Possibility of Acoustic Cavitation in Crude Oil, Chemical Engineering Communications, ۲۰۱, ۱۳۴۰-۱۳۵۹, ۲۰۱۴.
 60. Y. Vermahmoudi, S.M. Peyghambarzadeh, S.H. Hashemabadi, M. Naraki,
  Experimental investigation on heat transfer performance of Fe۲O۳/water nanofluid in an air-finned heat exchanger, European Journal of Mechanics B/Fluids, Vol. ۴۴, ۳۲-۴۱, ۲۰۱۴.
 61. S. Niazi, S. H. Hashemabadi, M. Mirarab Razi, CFD simulation of acoustic cavitation in a crude oil upgrading sonoreactor and prediction of collapse temperature and pressure of a cavitation bubble, Chemical Engineering Research and Design, ۹۲, ۱۶۶-۱۷۳, ۲۰۱۴.
 62. M. R. Mehrnia, N. Mostoufi, S. Amiri, M. Vali, and H. Hashemabadi, The Hydrodynamics of a Bubble Column Bioreactor with Oil-based Liquids: Experiments and CFD Simulation, Energy Sources, Part A, ۳۵:۲۱۵۶–۲۱۶۵, ۲۰۱۳.
 63. A. Heidari, S.H. Hashemabadi, Numerical Evaluation of the Gas-Liquid Interfacial Heat Transfer in the Trickle Flow Regime of Packed Beds at the Micro and Meso-Scale, Chemical Engineering Science, Vol. ۱۰۴, pp. ۶۷۴-۶۸۹, ۲۰۱۳.
 64. S. Noroozi, S. Tavangar, S. H. Hashemabadi, CFD Simulation of Wall Impingement of Tear Shape Viscoplastic Drops Utilizing OpenFOAM, Applied Rheology, ۲۳(۵), ۵۵۵۱۹ (۱۳ pages), ۲۰۱۳.
 65. M. Bazmi, S.H. Hashemabadi, M. Bayat, Extrudate Trilobe Catalysts and Loading Effects on Pressure Drop and Dynamic Liquid Holdup in Porous Media of Trickle Bed Reactors, Transport in Porous Media, ۹۹, ۵۳۵–۵۵۳, ۲۰۱۳.
 66. F. Omidbeygi and S.H. Hashemabadi, Exact Solution and CFD Simulation of Magnetorheological Fluid Purely Tangential Flow within an Eccentric Annulus,International Journal of Mechanical Sciences, ۷۵,۲۶–۳۳, ۲۰۱۳.
 67. S. Roshdi, N. Kasiri, S.H. Hashemabadi and J. Ivakpour, Computational fluid dynamics simulation of multiphase flow in packed sieve tray of distillation column, Korean Journal of Chemical Engineering, ۳۰(۳), ۵۶۳-۵۷۳, ۲۰۱۳.
 68. M. Khanali, S. Rafiee, A. Jafari and S.H. Hashemabadi, Experimental Investigation and Modeling of Plug-Flow Fluidized Bed Drying Under Steady-State Conditions, Drying Technology, ۳۱, ۴۱۴–۴۳۲, ۲۰۱۳.
 69. M. Zare, S. H. Hashemabadi, Experimental study and CFD Simulation of Wall effects on Heat transfer of an Extrudate Multi-Lobe Particle, International Communications in Heat and Mass Transfer, ۴۳, ۱۲۲–۱۳۰, ۲۰۱۳.
 70. Y. Vermahmoudi, S. M. Peyghambarzadeh, M. Naraki, and S. H. Hashemabadi, Statistical analysis of nanofluid heat transfer in a heat exchange system, Journal of Thermophysics and Heat Transfer, ۲۷:۲, ۳۲۰-۳۲۵, ۲۰۱۳.
 71. M. Naraki, S.M. Peyghambarzadeh, S.H. Hashemabadi, Y. Vermahmoudi, Parametric study of overall heat transfer coefficient of CuO/Water nanofluids in a car radiator, International Journal of Thermal Sciences, ۶۶, ۸۲-۹۰, ۲۰۱۳.
 72. S.M. Peyghambarzadeh, S.H. Hashemabadi, M. Naraki, Y. Vermahmoudi, Experimental study of overall heat transfer coefficient in the application of dilute nanofluids in the car radiator, Applied Thermal Engineering, ۵۲, ۸-۱۶, ۲۰۱۳.
 73. S. Noroozi, S. H. Hashemabadi, A.J. Chamkha, Numerical Analysis of Drops Coalescence and Breakage Effects on De-Oiling Hydrocyclone Performance,Separation Science and Technology, ۴۸: ۹۹۱–۱۰۰۲, ۲۰۱۳.
 74. M. Salimi, S. H. Hashemabadi, S. Noroozi, A. Heidari, M. Bazmi, Numerical and Experimental Study of Catalyst Loading and body Effects on Gas-Liquid Trickle flow Bed, Chemical Engineering & Technology ۳۶(۱), ۴۳-۵۲, ۲۰۱۳.
 75. M. Bazmi, S.H. Hashemabadi, M. Bayat, Flow Maldistribution in Dense and Sock Loaded Trilobe Catalyst Trickle Bed Reactors: Experimental Data and Modeling Using Neural Network, Transport in Porous Media, ۹۷, ۱۱۹–۱۳۲, ۲۰۱۳.
 76. A. Hassanvand, S. H. Hashemabadi Direct Numerical Simulation of Mass Transfer from Taylor Bubble Flow through a Circular Capillary, International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume ۵۵, Issues ۲۱–۲۲, ۵۹۵۹–۵۹۷۱, ۲۰۱۲.
 77. M. Bazmi, S. H. Hashemabadi, M. Bayat, CFD Simulation and Experimental Study of Liquid Flow Mal-Distribution through the Randomly Trickle Bed Reactors, International Communications in Heat and Mass Transfer, ۳۹, ۷۳۶–۷۴۳, ۲۰۱۲.
 78. F.S. Mirhashemi, S.H. Hashemabadi, Experimental and CFD Study of Wall Effects on Orderly Stacked Cylindrical Particles Heat Transfer in a Tube Channel, International Communications in Heat and Mass Transfer, ۳۹(۳), ۴۴۹-۴۵۵, ۲۰۱۲.
 79. F. Omidbeygi, S. H.Hashemabadi, Experimental Study and CFD Simulation of Rotational Eccentric Cylinder in a Magnetorheological Fluid, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ۳۲۴ (۱۳), ۲۰۶۲-۲۰۶۹, ۲۰۱۲.
 80. M. Hassan Ghajar, S.H. Hashemabadi, CFD Simulation of Capillary Condensation
  during Freeze Drying of Porous Material, Chem. Eng. Technol. ۳۴, No. ۷, ۱۱۳۶–۱۱۴۲, ۲۰۱۱.
 81. S.M. Peyghambarzadeh, S.H. Hashemabadi, S.M. Hoseini, M. Seifi Jamnani, Experimental Study of Heat Transfer Enhancement Using Water/Ethylene Glycol Based Nanofluids as a New Coolant for Car Radiators, International Communications in Heat and Mass Transfer, ۳۸ (۹) , pp. ۱۲۸۳-۱۲۹۰, ۲۰۱۱.
 82. M. Firouzi, Anh V. Nguyen, S.H. Hashemabadi, The effect of microhydrodynamics on bubble–particle collision interaction, Minerals Engineering, Volume ۲۴, Issue ۹, ۹۷۳-۹۸۶, ۲۰۱۱.  
 83. S.M. Peyghambarzadeh, S.H. Hashemabadi, M. Seifi Jamnani and S.M. Hoseini Improving the cooling performance of automobile radiator with Al۲O۳/water nanofluid, Applied Thermal Engineering Vol ۳۱,  Issue ۱۰, ۱۸۳۳-۱۸۳۸, ۲۰۱۱.
 84. F.S. Mirhashemi, S.H. Hashemabadi, S. Noroozi, CFD Simulation and Experimental Validation for Wall Effects on Heat Transfer of Finite Cylindrical Catalyst, International Communications in Heat and Mass Transfer, ۳۸, ۱۱۴۸–۱۱۵۵, ۲۰۱۱.
 85. A. Hassanvand, S. H. Hashemabadi, Direct Numerical Simulation of Interphase Mass Transfer in Gas-Liquid Multiphase systems, International Communications in Heat and Mass Transfer, ۳۸, ۹۴۳–۹۵۰, ۲۰۱۱.
 86. M. Bazmi, S. H. Hashemabadi, M. Bayat, Modification of Ergun Equation for Application in Trickle Bed Reactors Randomly Packed with Trilobe Particles Using CFD Technique” Korean Journal of Chemical Engineering, ۲۸(۶), ۱۳۴۰-۱۳۴۶ (۲۰۱۱).
 87. S. Noroozi, S.H. Hashemabadi, CFD Analysis of Inlet Chamber Body Profile Effects on De-Oiling Hydrocyclone Efficiency, Chemical Engineering Research and Design, ۸۹, ۹۶۸–۹۷۷, ۲۰۱۱.
 88. M. Bazmi, S. H. Hashemabadi, M. Bayat, CFD Simulation and Experimental Study for Two-Phase Flow through the Trickle Bed Reactors, Sock and Dense Loaded by Trilobe Catalysts, International Communications in Heat and Mass Transfer ۳۸, ۳۹۱–۳۹۷, ۲۰۱۱.
 89. Sh. Tamjid, S.H. Hashemabadi and M. Shirvani, Fluid catalytic cracking: Prediction of catalyst attrition in a regeneration cyclone, Filtration & Separation September/October, ۲۹-۳۳, ۲۰۱۰.
 90. S. Namayandeh, S.H. Hashemabadi, M.R. Moghbeli, Wet Hydrolysis of Waste Polyethylene Terephthalate Thermoplastic Resin with Sulfuric Acid and CFD Simulation for High Viscous Liquid Mixing, International Journal of Chemical Reactor Engineering, ۸ ۲۰۱۰ Article A۱۵۰.
 91. A. Hassanvand, S.H. Hashemabadi, M. Bayat, Evaluation of gasoline evaporation during the tank splash loading by CFD techniques, International Communications in Heat and Mass Transfer ۳۷, ۹۰۷–۹۱۳, ۲۰۱۰.
 92. M.A. Dehnavi, S. Shahhosseini, S.H. Hashemabadi, S. M. Ghafelebashi, CFD Simulation of Hydrodynamics and Heat Transfer in Gas-Phase Ethylene Polymerization Reactors, International Communications in Heat and Mass Transfer, ۳۷, ۴۳۷–۴۴۲, ۲۰۱۰.
 93. S.M. Mirnajafizadeh S.H. Hashemabadi, Analysis of Viscoelastic Fluid Flow with Temperature Dependent Properties in Plane Couette Flow and Thin Annuli, Applied Mathematical Modelling, ۳۴, ۹۱۹–۹۳۰, ۲۰۱۰.
 94. S. Noroozi, S.H. Hashemabadi, CFD Simulation of Inlet Design Effects on De-oiling Hydrocyclone Separation Efficiency, Chemical Engineering & Technology, ۳۲, No. ۱۲, ۱۸۸۵–۱۸۹۳, ۲۰۰۹.
 95. M. Firouzi, S.H. Hashemabadi, Analytical Solution for Newtonian Laminar Flow Through the Concave and Convex Ducts, Journal of Fluids Engineering, ۰۹۴۵۰۱-۶ / Vol. ۱۳۱, ۲۰۰۹.
 96. Firouzi, M., Hashemabadi, S.H., Exact solution of two phase stratified flow through the pipes for non-Newtonian Herschel-Bulkley fluids, International Communications in Heat and Mass Transfer, ۳۶, ۷۶۸–۷۷۵, ۲۰۰۹.
 97. S. Haeri, S.H. Hashemabadi, Experimental Study of Gravity-Driven Film Flow non-Newtonian Fluids, Chemical Engineering Communications ۱۹۶ (۵), pp. ۵۱۹-۵۲۹, ۲۰۰۹.
 98. S.M. Mirnajafizadeh S.H. Hashemabadi, Secondary Flows of Simplified Phan-Thien Tanner (SPTT) non-linear Viscoelastic Fluid between Parallel Rotating Disks , Macromolecular Symposia ۲۷۴ (۱), pp. ۵۵-۶۴, ۲۰۰۸.
 99. S.H. Hashemabadi, A.H. Ahmadi Motlagh, ۳D CFD Simulation and Experimental Validation of Particle-to-Fluid Heat Transfer in a Randomly Packed Bed of Cylindrical Particles, International Communications Heat and Mass Transfer, Volume ۳۵, Issue ۹, Pages ۱۱۸۳-۱۱۸۹, ۲۰۰۸.
 100. M.A. Dehnavi, S. Shahhosseini, S.H. Hashemabadi, S.M. Ghafelebashi, CFD based evaluation of polymer particles heat transfer coefficient in gas phasepolymerization reactors, International Communications in Heat and Mass Transfer ۳۵ (۱۰), ۱۳۷۵-۱۳۷۹, ۲۰۰۸.
 101. Y. Behjat, M.A. Dehnavi, S. Shahhosseini, S.H. Hashemabadi, Heat Transfer of Polymer Particles in Gas-Phase Polymerization Reactors, International Journal of Chemical Reactor Engineering, Vol. ۶, Article A۸۱, ۲۰۰۸.
 102. S. Haeri, S.H. Hashemabadi, Three Dimensional CFD Simulation and Experimental Study of Power Law Fluid Spreading on Inclined Plates, International Communications in Heat and Mass Transfer ۳۵ (۸), ۱۰۴۱-۱۰۴۷, ۲۰۰۸.
 103. A.H. Ahmadi Motlagh, S.H. Hashemabadi, CFD Based Evaluation of Heat Transfer Coefficient from Cylindrical Particles, International Communications in Heat and Mass Transfer ۳۵ (۵), pp. ۶۷۴-۶۸۰, ۲۰۰۸.
 104. M. Firouzi, S.H. Hashemabadi, Analytical Solution for Newtonian-Bingham Plastic Two-Phase Pressure Driven Stratified Flow through the Circular Ducts, International Communications in Heat and Mass Transfer ۳۵ (۵), pp. ۶۶۶-۶۷۳, ۲۰۰۸.
 105. Yaghoub Behjat, Shahrokh Shahhosseini and S. Hassan Hashemabadi, CFD modeling of hydrodynamic and heat transfer in fluidized bed reactors, International Communications in Heat and Mass Transfer, ۳۵ (۲۰۰۸) ۳۵۷–۳۶۸.
 106. Garnavi L., Kasiri N. and Hashemabadi S.H., Mathematical modeling of a continuous fluidized bed dryer, International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. ۳۳ (۵) pp ۶۶۶-۶۷۵, ۲۰۰۶.
 107. Hashemabadi S.H. and Etemad S.Gh., Effect of rounded corners on the secondary flow of viscoelastic fluids through non-circular ducts, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol ۴۹/۱۱-۱۲ pp ۱۹۸۶-۱۹۹۰, ۲۰۰۶.
 108. Mirzazadeh M., Escudier M.P., Rashidi F., Hashemabadi S.H., Analytical Solution of purely tangential flow for PTT viscoelastic fluid through concentric annulus, Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics Vol. ۱۲۹, pp. ۸۸–۹۷, ۲۰۰۵.
 109. Hashemabadi S.H., Etemad S.Gh. and Thibault J., Analytical Solution of Viscoelastic Fluid Flow and Heat Transfer throughan Annulus, Heat Transfer Engineering, Vol. ۲۶(۲), pp. ۱-۵, ۲۰۰۵.
 110. Hashemabadi S.H., Etemad S.Gh. and Thibault J., Forced convection heat transfer of Couette-Poiseulle flow of nonlinear viscoelastic fluids between parallel plates, Int. J. of Heat and Mass Transfer, Vol. ۴۷, pp. ۳۹۸۵-۳۹۹۱, ۲۰۰۴.
 111. Hashemabadi S.H., Etemad S.Gh., Thibault, J. and Golkar Naranji M.R., Analytical solution for dynamics pressurization of viscoelastic fluids, International Journal of Heat and Fluid Flow Vol. ۲۴, pp.۱۳۷-۱۴۴, ۲۰۰۳.
 112. Hashemabadi S.H., Etemad S.Gh., Golkar Naranji M.R. and Thibault J., Mathematical modeling of laminar forced convection of simplified Phan-Thien-Tanner (SPTT) fluid between moving parallel plates, International Communications Heat and Mass Transfer, Vol. ۳۰, No. ۲, pp. ۱۹۷-۲۰۵, ۲۰۰۳.
 113. Hashemabadi S.H., Etemad S.Gh., Golkar Naranji M.R. and Thibault J., Laminar flow of non-Newtonian fluid in right triangular ducts, International Communications Heat and Mass Transfer, Vol. ۳۰, No. ۱, pp. ۵۳-۶۰, ۲۰۰۳.
 114. Etemad S.Gh, Thibault, J. and Hahsemabadi, S.H., Calculation the Pitot tube correction factor for Newtonian and non-Newtonian fluid, ISA Transaction, Vol. ۴۲, pp. ۱-۸, ۲۰۰۳.
   
   
  Selected Journal Publications
 115. V. Kermani, S.H. Hashemabadi, CFD Study for Influence of Geometrical Parameters on Gas Flow Sharing between Main and Bypass Streams in Domestic Microthermal Flowmeters, Accepted for Publication in Petroleum Research, ۲۰۲۱.
 116. S. Parvizi, S. Aosati, E. Keshavarz Alamdari, S.H. Hashemabadi, Evaluation of Breakage and Coalescence Kernels Constants for the Droplets in the Mixer Tank of the Copper Solvent Extraction Unit, Journal of Particle Science & Technology, Vol. ۶, ۱۳-۲۳, ۲۰۲۰.
 117. H. Farahzadi, S.H. Hashemabadi, M. Shirvani, CFD Simulation and Experimental Study of Vortex Flowmeter Performance in Gas-Solid Flow, Modares Mechanical Engineering, Vol. ۲۰, No. ۹, ۲۲۶۳-۲۲۷۴, ۲۰۲۰.
 118. M. Fadaei, F. Ameli, S.H. Hashemabadi, Experimental Study and CFD Simulation of Two-Phase flow Measurement by Orifice Meter, Petroleum Research, Vol. ۱۰۸, ۸۵-۹۶, ۲۰۱۹.
 119. S.F. Mousavi, S.H. Hashemabadi, Piezoceramic Element Design and Fabrication for Ultrasonic Transducer of Gas Meter, Journal of Chemical and Petroleum Engineering, Vol. ۵۳, No. ۱, ۶۳-۷۱, ۲۰۱۹. 
 120. S. Namayandeh, Z. Emam Jomeh, S.H. Hashemabadi, S.M.A. Ebrahimzadeh, Optimization of Temperature, Maltodextrin and Atomization of Pressure in Spray Dryer for SourTea (Hibiscus Sabdariffa), Journal of Food Engineering Research, Vol. ۶۶, ۱۵۵-۱۷۲, ۲۰۱۹.
 121. S.H. Hashemabadi, A. Akbari, CFD Based Simulation as a New Tool and Efficient for Design of Heat Exchangers, Heat Exchangers, ۱۰۹, ۴-۱۰, ۲۰۱۹.
 122. B. Rahmati, S.H. Hashemabadi, M. Salemi Mojarrad, A.R. Asadi, Development of a New Model for Prediction of Gas Turbine Flowmeter Performance Using CFD, Modares Mechanical Engineering, ۲۰(۷), ۱۹۳۳-۱۹۴۱, ۲۰۲۰.
 123. B. Sharifi, S. H. Hashemabadi, CFD Simulation of Transit Time Ultrasonic Flow Meter Performance with PZT-۵A Piezoelectric for Light Crude Oil, Modares Mechanical Engineering, ۹(۱۶), ۱۳۳۷-۱۳۴۶, ۲۰۱۹.
 124. F. Asaadi, M. Eyvazi, M. Shirvani, S. H. Hashemabadi, Experimental and numerical study of spiral-channels dust separator for separation of black powder of gas pipeline, Modares Mechanical Engineering, ۱۸(۸), ۶۱-۷۰, ۲۰۱۸.
 125. S.H. Hashemabadi, M. Karamzadeh, M. Lotfi, The share of fuel in the cost of cement and the role of accurate measurement in industry, Cement, Concrete and Additives, ۲۴۵, ۷۸, ۲۰۱۸.
 126. M. Sharifzadeh, H. Khalafi, S.H. Hashemabadi, Measurement of Phase Fraction in Water-Gasoil Mixture by Using of Gama Density Meter, Journal of Oil and Gas Exploration and Production (Persian), Vol. ۱۴۶, ۷۱-۷۸, ۲۰۱۷.
 127. Soroush Parvizi, S.H. Hashemabadi, CFD Simulation and Experimental Study of Impeller Speed and Clearance Effects in the Mixer of Copper Solvent Extraction Unit, Indian Journal of Science and Technology, ۹(S۱), ۲۰۱۷.
 128. M. Mahmoudian, A. Ghaemi, S.H. Hashemabadi, Prediction of Red Mud Bound-Soda Losses in Bayer Process Using Neural Networks, Iranian Journal of Chemical Engineering, Vol. ۱۳, No. ۲, ۴۶-۵۶, ۲۰۱۶.
 129. A. Hassanvand, S.H. Hashemabadi,Evaluation of Recirculation Time in Bubble Train Flow by Using Direct Numerical Simulation, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol. ۳۵, No. ۳, ۹۳-۱۰۴, ۲۰۱۶
 130. S. Akbari,S.H. Hashemabadi, B. Pirmoradian, Design and Development of Simulator Software for Drilling Flow through Vertical and Inclined Wells, Oil & Gas Exploration and Production (Persian), ۱۳۵, ۷۳-۷۹, ۲۰۱۶.
 131. Heidari, S.H. Hashemabadi, Development of CFD model for simulation of HDS and HDA reactions in TBR, Naft Research, Vol. ۲۵, No. ۸۳, ۱۲۳-۱۳۶, ۲۰۱۶.
 132. B. Bazooyar, A. Shariati, S.H. Hashemabadi, Economy of a utility boiler power plant fuelled with vegetable oil, biodiesel, petrodiesel and their prevalent blends, Sustainable Production and Consumption, Vol. ۳, ۱-۷, ۲۰۱۵.
 133. M. Ghamari, S.H. Hashemabadi, CFD Simulation of Phthalic Anhydride Reactor Performance in Farabi Petrochemical Company, Journal of Chemical Engineering (Persian), Vol. ۱۴, No. ۸۰, ۴۶-۵۳, ۲۰۱۵.
 134. S. Ghasemi Kafarvedi and S.H. Hashemabadi, Numerical and Analytical Study of Drilling Mud Flow through the Annulus with Cross non-Newtonian Model, Naft Research, Vol. ۸۱, ۱-۱۴, ۲۰۱۵.
 135. A. Heidari, S. H. Hashemabadi, CFD Simulation of Reactive Flows, Journal of Chemical Engineering (Persian), Vol. ۱۴, No. ۷۸, ۷۳-۸۵, ۲۰۱۵.
 136. M. Salimi, S.M. Peyghambarzadeh, S.H. Hashemabadi, A. Chabi, Experimental Study of Forced Heat Transfer of Al۲O۳/Water NanoFluid in Micro Heat Exchanger, Modares Mechanical Engineering (In Persian), Vol. ۱۵, No. ۲, ۲۷۰-۲۸۰, ۲۰۱۵.
 137. S. Tavangar, S.H. Hashemabadi and A. Saberimoghadam, Reduction of Parasitic Currents in Simulation of Droplet Secondary Breakup with Density Ratio Higher than ۶۰ by InterDyMFoam, Iranian Journal of Chemical Engineering, Vol. ۱۱, No. ۲, ۲۹-۴۲, ۲۰۱۴.
 138. S.H. Hashemabadi, F. Mirhashemi, A New Correlation for Drag Coefficient of Extrudate Quadralobe Particles by CFD Simulation, Iranian Journal of Chemical Engineering, Vol. ۱۱, No. ۳, ۲۳-۳۳, ۲۰۱۴.
 139. M. Safaei Rad, S.H. Hashemabadi, P. Nouri Asl, CFD Simulation of Gas-Particle Helical Separator, Journal of Chemical Engineering (Persian), Vol. ۱۳ - No. ۷۵, ۲۳-۲۸, ۲۰۱۴.
 140. S.H. Hashemabadi, F. Ghaderzadeh, F. Taghipour, CFD Simulation of UV Disinfection Reactor for Applesauce with a Low UV Absorption Coefficient,  Journal of Chemical and Petroleum Engineering, Vol. ۴۸, No.۲, ۱۰۳-۱۱۶, ۲۰۱۴.
 141. M. Ghaeizadeh, S. H. Hashemabadi, M. Bayat Influence of Operating Condition on Asphaltene Separation from Heavy Crude Oil by Hydrocyclone with CFD Simulation, Journal of Chemical Engineering (Persian), Vol. ۱۲, No. ۷۱, ۴۷-۵۵, ۲۰۱۴.
 142. S. H. Hashemabadi, A. Rostami, Effects of Blade Fracture and Flow Distortion on Turbine Flowmeter Factor by CFD Simulation, Journal of Mechanical Engineering (Persian), ۲۳(۹۴), ۷۴-۸۰, ۲۰۱۴.
 143. S. Pahlevani, S. H. Hashemabadi, Review of Three Phase Reactor CFD Simulations and Existing Challenges, Iranian Journal of Chemical Engineering (Persian), Vol. ۱۳, No. ۷۲, ۴-۱۴, ۲۰۱۴.
 144. S. Pahlevani, S. H. Hashemabadi, A. Heidari, CFD Simulation of Slurry-Bubble CTA Production Agitated Reactor of Shahid Tondgooyan Petrochemical Complex (STPC), Naft Research, ۷۹, ۸۳-۹۴, ۲۰۱۴.
 145. S.H. Hashemabadi, V. Esmati Paghaleh, S. Zeinalabedin, Review on Non-Invasive Ultrasonic Tomography for GasLiquid Flow Analyzing and Using in Validation of CFD Simulations, Journal of Chemical Engineering (Persian), Vol. ۱۳ - No. ۷۴, ۱۹-۲۷, ۲۰۱۴.
 146. S. H. Hashemabadi, H. Sheikhani, S. I. Pishbin, Empirical Study and CFD Simulation of Nox Production and Burner Performance for Natural Gas City Gate Station Heaters, International Journal of Energy & Technology ۵(۲۱), ۱-۶, ۲۰۱۳.
 147. S.H. Hashemabadi, M. Eftekhardadkhah, Effect of Bubble/Droplet Morphology and Slippage on Attachment Induction Time in De-oiling Flotation Process, Journal of Chemical and Petroleum Engineering (JChPE), University of Tehran, Vol. ۴۷, No.۱, ۱-۱۲, ۲۰۱۳.
 148. A. Hassanvand and S.H. Hashemabadi Semi-Analytical Solution of Evaporative Cooling of the Thin Liquid Falling Film over an Inclined Plate, International Journal of Energy & Technology, ۵ (۱۳), ۱–۸, ۲۰۱۳.
 149. F. Ghaderzadeh, S. H. Hashemabadi, Survey of CFD Simulation for UltravioletWater Disinfection Reactors, Journal of Chemical Engineering (Persian), Vol. ۱۱, No. ۶۵, ۲۰۱۳.
 150. M. Bazmi, S.H. Hashemabadi and M. Bayat, Development of a Pellet Scale Model for Trickle Bed Reactor Using CFD Techniques, Journal of Petroleum Science and Technology, ۳(۱), ۲۱-۳۰, ۲۰۱۳.
 151. M. Moshtaghian, S. H. Hashemabadi, Experimental Study and CFD Simulation of Decoking Hydrocyclone in Jam Petrochemical Company, Journal of Chemical Engineering (Persian), ۱۲(۶۸), ۵۶-۶۵, ۲۰۱۳.
 152. M. Karimi, S. H. Hashemabadi, Simulation of Flow Hydrodynamics in Oil-Water Cylindrical Cyclone Compact Separator Utilizing CFD Techniques, Petroleum Research, ۲۳(۷۳), ۶۵-۸۰, ۲۰۱۳.
 153. M. Khanali, Sh. Rafiee, A. Jafari, S.H. Hashemabadi and A. Banisharif, Mathematical modeling of fluidized bed drying of rough rice (Oryza sativa L.) grain, Journal of Agricultural Technology Vol. ۸(۳): ۷۹۵-۸۱۰, ۲۰۱۲.
 154. A. Rostami, S.H. Hashemabadi, Influence of Operational Parameters on Turbine Flowmeter Accuracy by CFD simulation, Petroleum Research, Vol.۷۱, ۹۲-۱۰۳, ۲۰۱۲.
 155. S.H. Hashemabadi and M. Ghamari, Analysis of Bidirectional Prover Performance for Calibration of Oil Industry Flow Meters by CFD Simulation, Farayandno (Persian), ۳۹, ۳۴-۴۱, ۲۰۱۲.
 156. S. H. Hashemabadia, M. Ghamari, Three Dimensional Simulation of Crude Oil Pipe Prover by CFD Techniques, Journal of Mechanical Engineering (Persian)Vol. ۲۰, No. ۷۸, ۲۰۱۲.
 157. S. Tavangar Roosta, S. H. Hashemabadi, A. Saberimoghadam, Experimental Study of Rheological Properties of Water-Carbopol Microgel, Journal of Separation & Transport phenomena (Persian), Vol. ۲۲, No. ۱, ۲۰۱۲.
 158. S. Niazi, S.H. Hashemabadi, CFD Simulation of a Sono-Reactor Hydrodynamic for Maximum Intensity of Acoustic Cavitation, Iranian Journal of Chemical Engineering (Persian), Vol. ۱۰, No. ۵۸, ۷۲-۷۸, ۲۰۱۲.
 159. A. Kolivand, S.H. Hashemabadi, Effect of Cylindrical Section on Dewatering Hydrocyclone Performance by CFD Simulation, Iranian Journal of Chemical Engineering (Persian), Vol. ۱۱, No. ۶۰, ۲۰۱۲.
 160. A. Kolivand, S.H. Hashemabadi, Investigation of Operating Condition on Dewatering Hydrocyclone PerformanceUsing CFD Simulation, Journal of Separation Science and Engineering, Vol. ۳, No. ۲, pp. ۲۱-۳۴ ۲۰۱۲.
 161. F. Mirhashemi, S.H. Hashemabadi, Experimental and CFD Simulation of wall effects on flow through the bed loaded by Cylindrical Particles, Farayandno (Persian), ۳۳, ۶۶-۷۳, ۲۰۱۱.
 162. S.H. Hashemabadi, A. Rostami, M. Hajilari, M. Tamadoni, F. Aghili, Technical and Economical Comparing of Various Flowmeter Devices, Farayandno (Persian), No. ۲۹&۳۰, ۶۲-۷۰, ۲۰۱۱.
 163. M. Karimi, S. H. Hashemabadi CFD Simulation of Turbulent Flow in a Gas-Liquid Cylindrical Cyclone Separator (GLCC), Journal of Separation & Transport phenomena (Persian), Vol. ۲۱, No. ۲, ۹۱-۱۰۴, ۲۰۱۱.
 164. M. Eftekhardadkhah, S.H. Hashemabadi, Influence of Salinity, Surfactants and Power of Ultrasonic Homogenizer on Droplet Size Distribution of Tehran Refinery Crude Oil/Water Emulsions, Iranian Journal of Chemical Engineering (English), Vol. ۸, No. ۳, ۵۵-۶۳, ۲۰۱۱.
 165. A. Hassanvand, S. H. Hashemabadi, CFD Simulation of Pre-Polymer Pneumatic Conveying and Calculation of their Saltation velocity, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering (IJCCE) (Persian), Vol. ۳۰, No. ۱, ۴۳-۵۲, ۲۰۱۱.
 166. Fatemeh Omidbeygi, Seyed Hassan Hashemabadi, Smart Fluids, Their Properties and CFD Simulation of ElectroRheological Fluid between Two Cylinders, Iranian Chemical Engineering Journal (Persian), Vol. ۱۰ - No. ۵۶, ۱۰۷-۱۱۴, (۲۰۱۱).
 167. H. Boortalari, S.H. Hashemabadi, F. Marzpour, Prediction of Rheological Properties of Some Linear Hydrocarbons Using Molecular Dynamics Simulation, Petroleum Research, ۶۴, ۳-۱۱, ۲۰۱۱.
 168. M. Hassan Ghajar, S.H. Hashemabadi, A CFD Based Correlation for Effective Vapor Diffusivity of Porous Gelatin in Freeze drying Process, Iranian Chemical Engineering Journal (Persian), Vol. ۹ - No. ۵۱, ۶۳-۶۹, (۲۰۱۰).
 169. S.M. Mirahmadi, S.H. Hashemabadi, Applications of Lattice BoltzmannMethod in CFD Simulations, Iranian Chemical Engineering Journal (Persian), Vol. ۹ - No. ۴۹, ۷۱-۸۳, (۲۰۱۰).
 170. S.M. Mirnajafizadeh and S.H. Hashemabadi, Analytical Solution of Simplified Phan-Thien Tanner Fluid between Nearly Parallel Plates of a Small Inclination, Journal of Applied Sciences, ۷ (۹): ۱۲۷۱-۱۲۷۸, ۲۰۰۷.
 171. Y. Behjat, M.A. Dehnavi, S. Shah Hosseini, S.H. Hashemabadi, Investigation of heat transfer from polymer particles in gas phase polymerization reactors with CFD analysis, Petroleum Research, Vol ۱۷, ۳-۱۲, ۲۰۰۷.
 172. Y. Behjat, S. Shahhosseini, S.H. Hashemabadi, M.A. Dehnavi, CFD Simulation of Gas-Solid Bubble Column, Iranian Chemical Engineering Journal (Persian), Vol. ۵ - No. ۲۴ (۲۰۰۶).
 173. M. Ajam Hassani, S.H. Hashemabadi, A Correlation for Pipes Economical Diameter Calculation Based on Domestic Expenses Analysis, Iranian Chemical Engineering Journal (Persian), Vol. ۴ - No. ۲۰, ۱۶-۲۱, (۲۰۰۵).
 174. H.R. Asghari, S.H. Hashemabadi, N. Kasiri, Secondary Step Modeling of Freeze Drying for Different Geometrical Shapes and Heat Boundary Conditions, Iranian Chemical Engineering Journal (Persian), Vol. ۴ - No. ۲۰, ۷۱-۷۹, (۲۰۰۵).
 175. M.A. Dehnavi, S.H. Hashemabadi, A. Alizadeh, Design of Fluidized Bed Dryer by CFD Techniques, Iranian Chemical Engineering Journal (Persian), Vol. ۴ - No. ۱۵, ۵۵-۶۵, (۲۰۰۵).
   
   
  Selected Conference Publications
 176. S.H. Hashemabadi, Fiscal Measurement and Selection of Proper Meters for Measuring Fluid Flow, Keynote Speaking at ۱۶th Iranian Chemical Engineering Congress, Amirkabir University, Tehran, Iran, ۲۰۱۹.
 177. S.F. Mousavi, S. H. Hashemabadi, Numerical Simulation Based Design and Fabrication of Piezoceramic Element for Transducer of Ultrasonic Gas Meter, The ۹th National Conference on CFD Applications in Chemical and Petroleum Industries, Tehran University, ۲۰۱۸.
 178. B. Rahmati, S. H. Hashemabadi, CFD Simulation for Effect of Operational Pressure on Gas Turbine Flow Meter Performance Curve, The ۹th National Conference on CFD Applications in Chemical and Petroleum Industries, Tehran University, ۲۰۱۸.
 179. B. Sharifi, S. H. Hashemabadi, CFD Simulation for Speed of Sound in Light Crude Oil in Transit Time Ultrasonic Flow Meter with PZT-۵A Piezoelectric, The ۹th National Conference on CFD Applications in Chemical and Petroleum Industries, Tehran University, ۲۰۱۸.
 180. S. H. Hashemabadi, M. Karamzadeh, M. Lotfi,  The share of fuel in the price of cement and the role of measurement in the industry, Keynote Speaking at ۴th National Cement Industry Conference, Tehran, ۲۰۱۸.
 181. S. H. Hashemabadi, J. Maroofi, Magnetorheological Fluids: Synthesis, Applications and Their Performance Simulations, Keynote Speaking at ۳rd Iranian Society Rheology Annual Conference, Amirkabir University, ۲۰۱۸.
 182. S. H. Hashemabadi, M. Zare, A review on One Decade CFD simulation of Packed Bed Reactors, Keynote Speaking at ۸th National Conference on CFD Applications in Chemical & Petroleum Industries, Tarbiat Modares University, Tehran, ۲۰۱۷.
 183. A. Heidari, S.H. Hashemabadi, CFD Simulation of Gas and Liquid Velocity Effect on Trickle Bed Reactor Pressure Drop and Liquid Hold Up, ۸th National Conference on CFD Applications in Chemical & Petroleum Industries, Tarbiat Modares University, Tehran, ۲۰۱۷.
 184. A. Daneshgar, S.H. Hashemabadi, DEM-LBM Simulation of Magnetorheological Fluids: Microstructural Study, ۸th National Conference on CFD Applications in Chemical & Petroleum Industries, Tarbiat Modares  University, Tehran, ۲۰۱۷.
 185. M.A. Alaedin, S.H. Hashemabadi, Correction of ISO ۹۳۰۰ Standard for Calculation of Discharge Coefficient of Sonic Nozzle by Utilization of CFD Simulation, ۳rd Flow Measurement National Conference in Oil, Gas, Refinery, Petrochemical and Water Industries, Iran University of Science and Technology, Tehran, ۲۰۱۶.
 186. F. Armand, S.H. Hashemabadi, Analysis of Modern Methods for Gas Ultrasonic Flowmeter Calibration Factor, ۳rd Flow Measurement National Conference in Oil, Gas, Refinery, Petrochemical and Water Industries, Iran University of Science and Technology, Tehran, ۲۰۱۶.
 187. A. Ghaffari, S.H. Hashemabadi, CFD investigation of the dynamic behavior of two colliding ferrofluid droplets, The ۱۵th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions, Incheon, Korea, ۲۰۱۶.
 188. Z. Khodabakhshi, S.H. Hashemabadi, Synthesis and Stability of Water-Based Ferrofluid in Physiological Conditions, The ۱۵th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions, Incheon, Korea, ۲۰۱۶.
 189. N. Malekjani,, Z. Emam-Djomeh,, S.H. Hashemabadi, Gh.R. Askari, Mathematical Modeling Of Microwave Assisted Fluidized Bed Drying Of Hazelnuts, ۲۸th International Food Operations and Processing Simulation Workshop (FoodOPS ۲۰۱۶), Larnaca, Cyprus, ۲۰۱۶.
 190. S.H. Hashemabadi, Z. Khodababkhshi, M. Ebrahimi and S. Azademafi, Need to Establish National Reference Accredited Calibration Laboratories for Fluid Flow Measurement Validation, Challenges and Future Horizon, The ۸th Wourld Metrology Day and The ۱th Iranian Metrology Conference, WMD-IMC, National Metrology Center of Iran & Standard Research Institute, Tehran, Iran, ۲۰۱۶.
 191. M. Zare, S. H. Hashemabadi, Experimental study and CFD Simulation of particle type on heat transfer in the near-wall region, ۷th National Conference on CFD Applications in Chemical & Petroleum Industries, Shahid Bahonar University, Kerman, ۲۰۱۶.
 192. M.A. Alaeddin, S.H. Hashemabadi, Analysis of Sonic Nozzle Operation and Design by CFD Simulation, ۷th National Conference on CFD Applications in Chemical & Petroleum Industries, Shahid Bahonar University, Kerman, ۲۰۱۶.
 193. H. Farahzadi S.H. Hashemabadi, A New Model for Prediction Velocity Profile and Wall Function for CFD Simulation of Dilute Gas-Particle Two-Phase Flows through the Pipes, Keynote Speaking at ۷th National Conference on CFD Applications in Chemical & Petroleum Industries, Shahid Bahonar University, Kerman, ۲۰۱۶.
 194. M. Behrang, M. Shirvani, S.H. Hashemabadi, CFD Simulation of Pressure Drop and Separation Efficiency of a Helical-Channel-Contracting-Flow (HCCF) Gas-Solid Separator, The ۹th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC), Shiraz, Iran, ۲۰۱۶.
 195. M. Saeedi, S.H. Hashemabadi, S. Yazdani, CFD Simulation of Hydrodynamics and Heat Transfer in Waste Polymer Pyrolysis Reactor, The ۶th National Conference on CFD Applications in Chemical & Petroleum Industries, Isfahan University of Technology, ۲۰۱۵.
 196. A. Ghaffari, S.H. Hashemabadi,Simulation of Two Magnetic Droplets Coalescence in Uniform Magnetic Field,The ۶th National Conference on CFD Applications in Chemical & Petroleum Industries, Isfahan University of Technology, ۲۰۱۵.
 197. M. Narimani, S.H. Hashemabadi, N. Kasiri, CFD Simulation of Water-Oil Annular Flow in Vertical Pipe, ۱۵th National Congress of Chemical Engineering, University of Tehran, ۲۰۱۵.
 198. Y. Rabbani, S.H. Hashemabadi, M. Ashtiani, Experimental Study for Influence of Temperature and Magnetic Field Strength on Magnetorheological Fluid Behavior, ۱۵th National Congress of Chemical Engineering, University of Tehran, ۲۰۱۵.
 199. M. Shirani, S.H. Hashemabadi, Analysis of Rheological Properties of Magnetorheological Shear Thickening Fluid, ۱۵th National Congress of Chemical Engineering, University of Tehran, ۲۰۱۵.
 200. S.H. Hashemabadi, M. Tavasoli, Z. Abdolmaleki, Kaveh Soleimani Deilamani, CFD Simulation of Trapped Gas Exposed to Fire Behavior for Prediction of Discharge Temperature of PSVs. The ۲nd conference on Heat and Mass Transfer, Semnan University, ۱۹-۲۰, ۲۰۱۴.
 201. S. Akbari, S.H. Hashemabadi, K. Mohammadzadeh, CFD applications in Drilling Industries, ۲nd National Congress in Drilling Industries, ۲۰۱۵.
 202. E. Hajimohammadi, S.H. Hashemabadi, E. GhasemiKafrudi, Effect of Electric Field on Hydrocyclone Separation Efficiency of Silica Particles from Water with CFD Techniques, ۵th National Conference on CFD Applications in Chemical & Petroleum Industries, Iran University of Science and Technology, ۲۰۱۴.
 203. < > H. Abbasi , S. Noroozi and S.H. Hashemabadi, Hydrodynamics Survey of Desalter using CFD simulation, ۵th National Conference on CFD Applications in Chemical & Petroleum Industries, Iran University of Science and Technology, ۲۰۱۴.
 204. Z. Khodabakhshi, S.H. Hashemabadi, Synthesis and Colloidal Stabilization of WaterBased Ferrofluid in Magnetic Hyperthermia, ۱۴th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions (ERMR) Universidad de Granada, Spain, ۲۰۱۴.
 205. M. Ashtiani, S.H. Hashemabadi, The Effect of Adding Nano-Silica and NanoMagnetite on the Magnetorheological Fluids Stabilization and MR Effect. ۱۴th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions (ERMR) Universidad de Granada, Spain, ۲۰۱۴.
 206. A. Ghaffari, S.H. Hashemabadi, M. Bazmi, CFD Simulation of Ferrofluid Droplets Coalescence under the Effect of Uniform Magnetic Field. ۱۴th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions (ERMR) Universidad de Granada, Spain, ۲۰۱۴.
 207. A. Ghaffari, S.H. Hashemabadi, Analysis of Vane Rheometer Flow Curve for Low Viscosity Fluids by CFD simulation, The ۸th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC), Kish, Iran, ۲۴-۲۷ February, ۲۰۱۴.
 208. M.H. Rahimizadeh, S.H. Hashemabadi, Application of Hybrid Multizonal/CFD Approach for Simulation of Large Scale Multiphase Processes, The ۸th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC), Kish, Iran, ۲۴-۲۷ February, ۲۰۱۴.
 209. M. Ashtiani, S.H. Hashemabadi and M. Shirvani, Experimental Study of Stearic Acid Effect on Stabilization of Magnetorheological Fluids (MRFs), The ۸th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC), Kish, Iran, ۲۴-۲۷ February, ۲۰۱۴
 210. S. H. Hashemabadi, V. Esmati, M. Zare, Introduction to Multiphase Flow Meters, The first Iranian School of Hydrocarbon Measurement (IrSHM), Iran University of Science and Technology, ۲۰۱۳.
 211. S. H. Hashemabadi, S. Hariri, Introduction to Turbine Flow Meter Simulator, The first Iranian School of Hydrocarbon Measurement (IrSHM), Iran University of Science and Technology, ۲۰۱۳.
 212. S. H. Hashemabadi, S. Noroozi, Introduction to Ultrasonic Flow Meter Simulator, The first Iranian School of Hydrocarbon Measurement (IrSHM), Iran University of Science and Technology, ۲۰۱۳.
 213. R. Kaviani Sanami, M. Shirvani, S. H. Hashemabadi, Experimental Study and CFD Simulation of Turbulent Flow through a New Helical Separator, ۱۵th Fluid Dynamics Conference, Hormozgan University, ۲۰۱۳.
 214. M.H. Rahimizadeh, S. H. Hashemabadi, Utilization of Hybrid Method of Multizonal/CFD simulation for Large Scale Processes, ۱۵th Fluid Dynamics Conference, Hormozgan University, ۲۰۱۳.
 215. E. Hajimohammadi, S. H. Hashemabadi, M. Bayat, CFD simulation and experimental study of the effect of pressure on the hydrocyclone efficiency of Asphaltene separation from crude oil, ۱۵th Fluid Dynamics Conference, Hormozgan University, ۲۰۱۳.
 216. B. Jamshidi, S. H. Hashemabadi, Field Study and Simulation of Two-Phase Flow
  Sea Line in South Pars Gas Complex, ۱۴th National Chemical Engineering Congress (IChEC), Tehran, Iran, ۲۰۱۲.
 217. M. Zare, S. H. Hashemabadi, Experimental Study and CFD simulation of wall effects on Multilobe particle heat transfer, ۱۴th National Chemical Engineering Congress (IChEC), Tehran,Iran,۲۰۱۲.
 218. M. Safaei, Hashemabadi, CFD simulation of gas-particle two phase flow through the rectangular helical duct, The ۱۴th National Chemical Engineering Congress (IChEC), Tehran,Iran, ۲۰۱۲.
 219. F. Omidbeygi, S. H.Hashemabadi, CFD Simulation of a Magnetorheological Fluid Flow in Eccentric Annuli with Inner Cylinder Rotation, ۱۳th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions (ERMR۲۰۱۲), Ankara, Turkey, ۲۰۱۲.
 220. F. Omidbeygi, S. H.Hashemabadi, Analytical Solution of Magnetorheological Fluid Purely Tangential Flow within an Eccentric Annulus, ۱۳th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions (ERMR۲۰۱۲), Ankara, Turkey, ۲۰۱۲.
 221. S.H. Hashemabadi, Application of CFD Simulations in Industry and Challenges Ahead, Keynote Speaker at ۴th National Conference on CFD Applications in Chemical & Petroleum Industries, The PetroleumUniversityof Technology, Iran, ۲۰۱۲.
 222. A. Heidari, S.H. Hashemabadi CFD Simulation of Catalysts Wetting Efficiency and Distribution in Trickle Bed Reactor, The ۴th National Conference on CFD Applications in Chemical & Petroleum Industries, The PetroleumUniversityof Technology, Iran, ۲۰۱۲.
 223. < > S. Tavangar, S.H. Hashemabadi, A. Saberimoghadam, Experimental Analysis of Rib Influence on a Non-Newtonian Fluid Atomization, ۲۰th Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME۲۰۱۲), Shiraz, ۲۰۱۲.
 224. M. Salimi, A. Heidari, S.H. Hashemabadi, S. Noroozi, CFD Simulation of Wall Effects on Gas-Liquid Two Phase Flow in Fixed Bed Reactor, ۲۰th Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME۲۰۱۲), Shiraz, ۲۰۱۲.
 225. S. Eshghi, S. H. Hashemabadi, Experimental Study of Droplet Size Effect in Low Concentration on the Deoiling Hydrocyclone Separation Performance, The ۳rd Conference of Separation Science and Engineering, Zahedan, Iran, ۲۰۱۲.
 226. M. Ghaeizadeh, S. H. Hashemabadi, M. Bayat, Influence of Hydrocarbon Cyclone Geometry on Asphaltene Separation from Heavy Crude Oil by CFD Simulation, The ۳rd Conference of Separation Science and Engineering, Zahedan, Iran, ۲۰۱۲.
 227. S. Rezaie, S.H. Hashemabadi, Evaluating the Effect of Vortex Finder Geometry on Separation Performance of Black Powder-Natural Gas Cyclone by CFD Simulation, The ۳rd Conference of Separation Science and Engineering, Zahedan, Iran, ۲۰۱۲.
 228. H. Sheikhani, S.H. Hashemabadi, S.I. Pishbin, Evaluation of Performance and Nox Pollutant in City Gate Station Heaters by CFD Simulation, Fuel & Combustion Conference of Iran, University of Kashan, ۲۰۱۲.
 229. S. Noroozi; S. H. Hashemabadi, Study of Temperature, Flow rate and Crude Oil Properties Effects on Ultrasonic Flow Meters Accuracy by CFD Simulation, Proc. of the ۱۴th Asia Pacific Confederation of Chemical Engineering Congress, Singapore, February ۲۰۱۲.
 230. A. Rostami; S. H. Hashemabadi, Analysis of Operational Parameter Effects on Crude Oil Turbine Meter Accuracy Using CFD simulation, Proc. of the ۱۴th Asia Pacific Confederation of Chemical Engineering Congress, Singapore, February ۲۰۱۲.
 231. H. Barekatain, S.H., Hashemabadi, Improving of mixing by Submerged Rotary Jet (SRJ) system in a large industrial storage tank by CFD techniques, ۱۱thInternational Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM), AIP Conference Proceedings, Greece, ۲۰۱۱.
 232. A. Hassanvand, S. H. Hashemabadi, CFD Simulation of Taylor Bubble Mass Transfer in Monolith Reactors, The ۷th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC), Kish, Iran, ۲۱-۲۴ November, ۲۰۱۱.
 233. M. Hasheminia, M. Haghshenasfard, S.Gh. Etemad, S. Hassan Hashemabadi, Forced Boiling of Nanofluids, Effects of Contact Angle and Surface Wettability, ۳rd Micro and Nano Flows Conference, Thessaloniki, Greece, ۲۲-۲۴ August ۲۰۱۱.
 234. S. Pahlevani, S.H. Hashemabadi, Evaluation of Multiphase Approches and Turbulence Models for Industrial CFD Simulation of Stirred Bubble Column Reactors, The ۷th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC), Kish, Iran, ۲۱-۲۴ November, ۲۰۱۱.
 235. S. Rezaie, S.H. Hashemabadi, ۳D CFD Simulation for Black Powder-Natural Gas Cyclone Separator in Qom Compressor Station, The ۷th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC), Kish, Iran, ۲۱-۲۴ November, ۲۰۱۱
 236. F. Omidbeygi, S. H. Hashemabadi, Analysis of Purely Tangential Flow of MagnetoRheological Fluid within a Concentric Annulus by CFD Simulation, The ۳rd National Conference on CFD Applications in Chemical and Oil Industries, Iran University of Science and Technology, Tehran, ۲۰۱۱.
 237. A. Hassanvand, S. H. Hashemabadi, CFD Simulation of Dynamic Mass Transfer from Taylor Bubble in Circular Capillary, The ۳rd National Conference on CFD Applications in Chemical and Oil Industries, Iran University of Science and Technology, Tehran, ۲۰۱۱.
 238. Rostami, S. H. Hashemabadi, Prediction of Cavitation Phenomenon in Crude Oil Turbine Flow Meters Utilizing CFD Simulation, The ۳rd National Conference on CFD Applications in Chemical and Oil Industries, Iran University of Science and Technology, Tehran, ۲۰۱۱.
 239. A. Kolivand, S.H. Hashemabadi, Influence of Operational Conditions on Efficiency of Dewatering Hydrocyclone by CFD simulation, ۱۳th National and ۱st Regional International Chemical Engineering Congress, Razi University, Kermanshah, Iran, ۲۰۱۰.
 240. S.M. Mirahmadi, S.H. Hashemabadi, Hydrodynamics Analysis Around Hydro-Desulfurization Quadraloble Catalysts with Using of Lattice Boltzmann Simulation, ۱۳th National and ۱st Regional International Chemical Engineering Congress, Razi University, Kermanshah, Iran, ۲۰۱۰.
 241. A. Hassanvand, S.H. Hashemabadi, Interphase Mass Transfer Effects on Hydrodynamics of Gas-Liquid Systems by CFD Techniques, ۱۳th National and ۱st Regional International Chemical Engineering Congress, Razi University, Kermanshah, Iran, ۲۰۱۰.
 242. S. Noroozi, S. H. Hashemabadi, Evaluation of Different Turbulence Models for CFD Simulation of Deoiling Hydrocyclones, ۱۸th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, ۲۰۱۰.
 243. H. Boortalari, S. H. Hashemabadi, NEMD Simulation Prediction for Rheological Behavior of Linear Long Chain Hydrocarbons, ۱۴th International Oil, Gas and Petrochemical Congress, Tehran, Iran, ۲۰۱۰.
 244. Sooran Noroozi, Seyed Hassan Hashemabadi, Analysis of Entrance Chamber Design Effects on De-oiling Hydrocyclone Separation Efficiency with CFD Simulation, The ۶th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC), Kish, Iran, ۲۰۰۹.
 245. F. Mirhashemi, S.H. Hashemabadi, Hydrodynamics Analysis of Quadrilobe Catalyst by CFD Simulation, The ۶th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC), Kish, Iran, ۲۰۰۹.
 246. M. Eftekhardadkhah, S.H. Hashemabadi, Influence of Salinity, Surfactants and Power of Homogenizer on Droplet Size Distribution of Crude Oil Tehran Refinery in Water Emulsions, The ۶th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC), Kish, Iran, ۲۰۰۹.
 247. S. Tavangar, S.H. Hashemabadi, A. Saberimoghadam, Numerical Modeling of Herschel–Bulkley Gels Flow through the Convergent Tube, ۹th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tahran, ۲۰۰۹.
 248. S.H. Hashemabadi, F. Mirhashemi, Computation of Drag Coefficient for Infinite Catalytic Particles with non-Circular Cross Sections by CFD Techniques, ۲nd National Conference on CFD Applications in Chemical Industries, Iran University of Science and Technology, ۲۰۰۹.
 249. S. Noroozi, S.H. Hashemabadi, Investigation of Separation Efficiency in Multi-Inlet de-Oiling Hydrocyclone by CFD Simulation, ۲nd National Conference on CFD Applications in Chemical Industries, Iran University of Science and Technology, ۲۰۰۹.
 250. M. Rakhsha, S.H. Hashemabadi, Structural and Rheological Properties of Electrorheological Fluid and Simulation of Flow between Two Parallel Electrodes, , ۲nd National Conference on CFD Applications in Chemical Industries, Iran University of Science and Technology, ۲۰۰۹.
 251. S.H. Hashemabadi, M. Eftekhardadkhah, CFD Simulation of Deoiling Wastewater Flotation Unit, ۲nd National Conference on CFD Applications in Chemical Industries, Iran University of Science and Technology, ۲۰۰۹.
 252. Hashemabadi S.H., M. Hassan Ghajar, CFD Simulation of Gelatin Freeze Drying, The ۱۲th Iranian Chemical Engineering Congress, Sahand University of Technology, ۲۰-۲۳ Oct. ۲۰۰۸.
 253. Hashemabadi S.H., M. Eftekhar Dadkhah, Effect of Bubble and Droplet Shape on Flotation Time, The ۱۲th Iranian Chemical Engineering Congress, Sahand University of Technology, ۲۰-۲۳ Oct. ۲۰۰۸.
 254. Hashemabadi S.H., S. Noroozi, Influence of Hydrocyclone’s Heads on Liquid-Liquid Separation Efficiency by CFD Simulation, The ۱۲th Iranian Chemical Engineering Congress, Sahand University of Technology, ۲۰-۲۳ Oct. ۲۰۰۸.
 255. S. Haeri, S.H. Hashemabadi, CFD Simulation of Bubble Dynamics from a Submerged Orifice, ۱st National Conference on CFD Application in Chemical Engineering, ۱۵ May ۲۰۰۸, Razi University, Kermanshah.
 256. A. Hassanvand, S.H. Hashemabadi, CFD Simulation of Pre-Polymer Pneumatic Conveying Line and Evaluation of Saltation Velocity, ۱st National Conference on CFD Application in Chemical Engineering, ۱۵ May ۲۰۰۸, Razi University, Kermanshah.
 257. Maryam Hassan Ghajar, S.H. Hashemabadi, Simulation of vapor motion in Porous media at freeze drying process, ۱st National Conference on CFD Application in Chemical Engineering, ۱۵ May ۲۰۰۸, Razi University, Kermanshah.
 258. S.H. Hashemabadi۱, A.H. Ahmadi Motlagh, CFD Simulation of Heat Transfer from Finite Cylindrical Catalyst, ۵th International Chemical Engineering Congress (IChEC ۲۰۰۸), ۲-۵ Jan ۲۰۰۸, Kish Island, Iran.
 259. A. Amiri, S.H. Hashemabadi, ۲D Lattice Boltzmann Model Benchmarking for Low Reynolds Poiseuille Flow through Channel,۵th International Chemical Engineering Congress (IChEC ۲۰۰۸), ۲-۵ Jan ۲۰۰۸, Kish Island, Iran.
 260. M. Firouzi, S. H. Hashemabadi, Analytical Solution for Influence of Yield Stress on Two Phase Stratified Flow through the Pipe, ۵th International Chemical Engineering Congress (IChEC ۲۰۰۸), ۲-۵ Jan ۲۰۰۸, Kish Island, Iran.
 261. S. Haeri, S. H. Hashemabadi, Experimental Study of non-Newtonian Falling Film Dynamics on Inclined Plate, ۵th International Chemical Engineering Congress (IChEC ۲۰۰۸), ۲-۵ Jan ۲۰۰۸, Kish Island, Iran.
 262. A. Hassanvand, S. H. Hashemabadi, CFD simulation of PVC Fluidized Bed Dryer Hydrodynamic, ۵th International Chemical Engineering Congress (IChEC ۲۰۰۸), ۲-۵ Jan ۲۰۰۸, Kish Island, Iran.
 263. R. Shariati, S.H. Hashemabadi, Selecting dryer type using fuzzy logic, ۱۷thInternational Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA ۲۰۰۶), ۲۷-۳۱ August ۲۰۰۶, Prague - Czech Republic.
 264. S.H. Hashemabadi, F. Marzpoor, Viscosity Calculation with Molecular Dynamics Simulation of Couette Flow, ۱st Iranian Applied Thermodynamics Conference, Isfahan.
 265. S.M. Mirnajafizadeh S.H. Hashemabadi, Influence of Viscous Dissipation Effects on Viscoelastic Fluid Flowbetween Two Concentric Rotating Disks, The ۵th International Conference on Polymer Science and Technology (ISPST۲۰۰۷), ۲۳-۲۵ October ۲۰۰۷, Sharif University of Technology.
 266. S.M. Mirnajafizadeh S.H. Hashemabadi, Secondary Flows of SPTT non-LinearViscoelastic Fluid between Parallel Rotating Disks, The ۵th International Conference on Polymer Science and Technology (ISPST۲۰۰۷), Sharif University of Technology.
 267. S.M. Mirnajafizadeh S.H. Hashemabadi, Analytical Solution of Phan-Thien Tanner Viscoelastic Fluid in Planar and Circular Converging Flows, The ۵th International Conference on Polymer Science and Technology (ISPST۲۰۰۷), Sharif University of Technology.
 268. S.H. Hashemabadi, S. Haeri, Application of CFD Techniques to the Design of Multiphase Flow Pipelines, ۱st IranianPipe & Pipeline Conference,July ۱۷-۱۸ ۲۰۰۷, Iran Summit Hall, Tehran.
 269. S.H. Hashemabadi, A. Dovali, Economical Evaluation of Iran Gas Transport lines Designs, ۱st IranianPipe & Pipeline Conference,July ۱۷-۱۸ ۲۰۰۷, Iran Summit Hall, Tehran.
 270. S.H. Hashemabadi, S.M. Mirnajafizadeh, Analytical Solution of Viscous Dissipation Effects of SPTT Viscoelastic Fluids for Purely Tangential Annuli non-Isothermal Flow, European Congress of Chemical Engineering (ECCE-۶),Copenhagen, ۱۶-۲۰ September, ۲۰۰۷.
 271. S.H. Hashemabadi, F. Aghili, F. Shams, A Simple Freeze Dryer for Dehydration of Roses, European Congress of Chemical Engineering (ECCE-۶), Copenhagen, ۱۶-۲۰ September, ۲۰۰۷.
 272. S. Yaghoobi and S.H. Hashemabadi, Transverse Bed Motion Prediction by Rheological Analysis in Rotary Cylinder, ۱۱th Iranian Chemical Engineering Congress,(ICHEC۱۱), Tarbiat Modares University,۲۰۰۶.
 273. Hashemabadi S.H and Kazempoor M., "Analytical Solution of Newtonian Fluid flow through Triangular Ducts, ۱۱th Iranian Chemical Engineering Congress, (ICHEC۱۱), Tarbiat Modares University, ۲۰۰۶.
 274. Beirami A. and Hashemabadi S.H., "Three Dimensional Simulation of a Counter-Current Ceramic Spray Dryer with using of Computational Fluid Dynamic (CFD) Techniques" ۱۱th Iranian Chemical Engineering Congress,(ICHEC۱۱), Tarbiat Modares University,۲۰۰۶.
 275. Hassanvand A. and Hashemabadi S.H. "CFD Studies of Effective Parameters in Solid Pneumatic Conveying" ۱۱th Iranian Chemical Engineering Congress, (ICHEC۱۱), Tarbiat Modares University, ۲۰۰۶.
 276. Bazmi M., Tajerian M. and Hashemabadi S.H. "Two Dimensional Flow Analysis for Cylindrical Catalysts in Trickled Bed Reactors with CFD Techniques" ۱۱th Iranian Chemical Engineering Congress, (ICHEC۱۱), Tarbiat Modares University,۲۰۰۶.
 277. Hashemabadi S.H. and Mirnajafizadeh S.M, Analytical Solution for non-Linear Viscoelastic Fluid in Lubrication Theory, Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering Congress,Kuala Lumpur, Malaysia, ۲۰۰۶.
 278. Hashemabadi S.H., Rahmat M.M., Sotoodeh F., Mirnajafizadeh S.M., Molaei M., Numerical Analysis of Industrial Robot’s Spray Jet, Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering Congress,Kuala Lumpur, Malaysia, ۲۰۰۶.
 279. Hashemabadi S.H., Ahmadi Motlagh A., CFD application as a powerful tool for risk analysis of Chemical Processes” ۱st National Conference on Safety Engineering, Loss Prevention & HSE Management, ۲۸ Feb-۲ March ۲۰۰۶, SharifUniversity of Technology.
 280. Rashidi F., Mirzazadeh M., Hashemabadi S.H, Analytical Solution for Couette Flow of non-Linear Viscoelastic Fluid in Concentric Rotating Cylinders, ۷th World Congress of Chemical Engineering, ۱۰-۱۴ July ۲۰۰۵, Glasgow.
 281. Hashemabadi S.H. and Vahid A., Analytical Solution of Couette-Poiseulle Flow of non-Linear Viscoelastic Fluid through Annular Ducts, The Society of Rheology: ۷۷thAnnual Meeting, Vancouver, British Columbia, Canada, ۲۰۰۵.
 282. Hashemabadi S.H. and Kharaghani R., Mathematical Modeling of Calendaring Process for non-Linear Viscoelastic Fluid, ۱۰th Iranian Chemical Engineering Congress, Sistan & Baluchestan University, Zahedan, ۲۰۰۵.
 283. Hashemabadi S.H. and Mirnajafizada S.M., Analysis of Lubrication Theory for non-Linear Viscoelastic Fluid with Simplified Phan-Thien-Tanner (SPTT) Model, ۱۰th Iranian Chemical Engineering Congress, Sistan & Baluchestan University, Zahedan, ۲۰۰۵.
 284. Hashemabadi S.H. and Vahid A., Parametric Study of a non-Isothermal Tubular Reactor Performance by CFD Modeling, ۱۰th Iranian Chemical Engineering Congress, Sistan & Baluchestan University, Zahedan, ۲۰۰۵.
 285. Dehnavi M.A., Hashemabadi S.H. and Shahhosini S., CFD Simulation of Concentration Distribution in a Porous Catalyst Pellet Using FEMLAB, ۱۰th Iranian Chemical Engineering Congress, Sistan & Baluchestan University, Zahedan, ۲۰۰۵.
 286. Hashemabadi S.H., Sadrzadeh M. and Behjat  Y., Simulation of oxygen diffusion through the respiratory membrane,  ۱۰th Iranian Chemical Engineering Congress, Sistan & Baluchestan University, Zahedan, ۲۰۰۵.
 287. Yaghoobi S., Hashemabadi S.H., Kasiri N., CFD Modleling of solid bed moving in rotary cylinder, ۱۰th Iranian Chemical Engineering Congress, Sistan & Baluchestan University, Zahedan, ۲۰۰۵.
 288. Hashemabadi S.H., Rahmat M.M., Sotoodeh F., Sadegh N., Molaei M. and Harirchian Saei S., Effect of Environmental Conditions on Rheological Properties ofSealers in Automotive Industry, ISPST ۲۰۰۵, Amirkabiruniversity, ۲۰۰۵.
 289. Garnavi L., Kasiri N., Hashemabadi S.H., Computer Simulation of Fluidized Bed Dryer with Bubble Size Variation, ۱۴th Int. Drying Syposium, IDS۲۰۰۴, ۲۲-۲۵ Aug, Sao Paulo, Brazil.
 290. Mirzazadeh M., Rashidi F., Hashemabadi S.H., Accepted for Oral Presentation at ۹th Iranian Chemical Engineering Conference, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, Nov. ۲۰۰۴.
 291. Kasiri N., Hashemabadi S.H., Khazraee M., Shahhosseini S., ­Mathematical Modeling and Computer Simulation ofContinuous Rotary Dryers, Accepted for Oral Presentation at ۹th Iranian Chemical Engineering Conference, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran,Nov. ۲۰۰۴.
 292. Hashemabadi S.H., Kharaghani R., The Effect of Different Spacers on Mass Transfer of Membranes, Accepted for Oral Presentation at ۹th Iranian Chemical Engineering Conference, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran,Nov. ۲۰۰۴.
 293. Hashemabadi S.H., Dehghani M.R." Importance of Cleanroom Technology for Reduction of Particle Defect in Automotive Paint" ۳rd Conference of Paint, Coating and Chemicals, Amirkabir University, Tehran, Iran, ۲۰۰۴.
 294. Hashemabadi S.H. and Etemad S.Gh., The Effect of Rounded Corners on the Secondary Flows of Viscoelastic Fluid in non-Circular Duct", ۸th Iranian National Chemical Eng. Congress, Ferdowsi University, Mashad, Iran ۲۰۰۳.
 295. Hashemabadi S.H., Etemad S.Gh., Golkar Naranji M.R. and Thibault, J., Analytical solution of forced convection of nonlinear viscoelastic fluids between parallel plates with moving boundary, ۱۵th International Congress of Chemical and Process Engineering  (CHISA ۲۰۰۲), August ۲۵-۲۹, ۲۰۰۲, Praha, Czech Republic.
 296. Hashemabadi S.H., Etemad S.Gh., Golkar Naranji M.R. and Thibault J., Analytical solution of axial flow and heat transfer of viscoelastic fluid through annular duct, International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE-۲۰۰۲), September ۲۰-۲۵, ۲۰۰۲, Alicant, Spain.
 297. Etemad S.Gh, Thibault, J. and Hahsemabadi, S.H., Calculation the pitot tube correction factor for Newtonian and non-Newtonian fluid, ۵۲nd Canadian Chemical Engineering Conference, Vancouver, Canada, October ۲۰-۲۳, ۲۰۰۲.
 298. Hashemabadi S.H. and Golkar Naranji M.R., Laminar non isothermal heat transfer of non-Newtonian fluids in pipe ", Second National Congress of Chemical Eng. AmirKabir University of Technology, (Tehran Polytechnic), Iran ۱۹۹۶.

دفعات مشاهده: 31167 بار   |   دفعات چاپ: 1877 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 15 بار   |   0 نظر