[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور پژوهشی::
امور آموزشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
مستندات و فرمها::
::
پیوند با دانشگاه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
شبکه بیت
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
نظر سنجی در خصوص وب سايت دانشکده
عالی
خوب
متوسط
   
..
Rss

AWT IMAGE

..
:: دکتر محمد تقی صادقی ::
 | تاریخ ارسال: 1392/10/25 | 

            رتبه دانشگاهی: استاد

            گرایش : نفت   

            تلفن دفتر : ۷۳۲۲۸۷۰۷

            تلفن دانشکده : ۷۷۲۴۰۴۹۶

            دورنگار دانشکده : ۷۷۲۴۰۴۹۵

               Email: sadeghi[at]iust.ac.ir

google scholar 

مشخصات فردی

سوابق آموزشی

الف) تحصیلات دانشگاهی:

 • دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه کوئینزلند - استرالیا، سال اخذ ۱۹۹۷
 • فوق لیسانس مهندسی شیمی، دانشگاه ولنگنگ - استرالیا، سال اخذ ۱۹۹۳
 • لیسانس مهندسی شیمی – صنایع گاز - دانشگاه صنعتی شریف، سال اخذ ۱۳۶۷

ب) نمونه دوره های آموزشی کوتاه مدت:

 • - Process Analysis by Statistical Methods
 • - Mathematical Process Modelling and Solutions
 • - Process Dynamics and Control
 • - Numerical Methods in Chemical Engineering
 • - Advanced Process Control
 • - Control and Optimisation

سوابق شغلی

 • عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، از ۱۳۷۶ تاکنون

سایر سوابق اجرایی

 • رئیس دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران – ۱۳۸۸ – ۱۳۹۲
 • معاون آموزشی دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران – ۱۳۸۷ – ۱۳۸۸
 • رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه- دانشگاه علم و صنعت ایران – ۱۳۸۷ – ۱۳۸۷
 • مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه - دانشگاه علم و صنعت ایران – ۱۳۸۳ – ۱۳۸۶
 • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران – ۱۳۸۰ – ۱۳۸۳
 • معاون مرکز کامپیوتر دانشگاه – دانشگاه علم و صنعت ایران – ۱۳۷۸ – ۱۳۸۰
 • مدیر مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران – ۱۳۸۱- ۱۳۸۳
 • مدیر فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران – ۱۳۸۳
 • مسئول کمیته مخازن هیدروکربوری تعیین چالشها در برنامه چهارم توسعه ملی کشور - دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۷۸
 • عضو تیم پژوهشی اسید استیک – شرکت تحقیق و توسعه پتروشیمی ایران - ۱۳۸۲
 • عضو تیم پژوهشی برجهای جداکننده با آکنه ساختار یافته – شرکت تحقیق و توسعه پتروشیمی ایران – ۱۳۸۳
 • مدیریت نرم افزاری اولین کنفرانس بین­المللی ساخت و تولید ایران – دانشگاه تربیت مدرس - ۱۳۸۲
 • دبیر کمیته علمی نفت و گاز – نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - ۱۳۸۳
 • مدیراجرائی و نرم افزاری نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - ۱۳۸۳
 • مدیراجرائی و نرم افزاری اولین کنفرانس ملی کود ایران - ۱۳۸۲

سوابق تدریس دانشگاهی

 • فرآیندهای گاز – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
 • بهینه­سازی فرایندها – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
 • مدل­سازی فرایندها – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
 • آزمایشگاه کنترل فرایندها – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
 • ریاضیات پیشرفته – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
 • - Mathematical Modelling and Solutions (Queensland University - Australia)
 • - Transport Principal (Queensland University - Australia)
 • - Process Principal (Queensland University - Australia)

نمونه مقالات مجلات و کتب منتشر شده

 • کتاب مدلسازی، شبیه سازی و کنترل فرایندها در مهندسی شیمی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۵
 • کتاب شبیه سازی مخزن، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۱

 1. Superamphiphobic Surfaces Prepared by Coating Multifunctional Nanofluids, Pouriya Esmaeilzadeh, Mohammad Taghi Sadeghi, Alireza Bahramian, Zahra Fakhroueian and Ali Zarbakhsh, Applied Materials & Interfaces, ۲۰۱۶.
 2. Mathematical modeling of aroma compound recovery from natural sources using hollow fiber membrane contactors with small packing fraction, Hasan Haghshenas, Mohammad Taghi Sadeghi, Ghadiri Mehdi, Chemical Engineering and Processing, ۲۰۱۶.
 3. Bubble Formation on a Single Orifice in a Gas Solid Fluidized Bed Using Digital Image Analysis, Salman Movahedi Rad, Abolghasem Dehghani Lotfabad, Mohammad Taghi Sadeghi, Iranian Journal of Chemical Engineering, ۲۰۱۶.
 4. Combination of data rectification techniques and soft sensor model for robust prediction of sulfur content in HDS process, Saeid Shokri, Mohammad Taghi Sadeghi, Mahdi Ahmadi Marvast, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, ۲۰۱۶.
 5. Theoretical and experimental study of phase equilibrium of semi-clathrate hydrates of methane + tetra-n-butyl-ammonium bromide aqueous solut, Journal of Natural Gas Science and Engineering, Hesam Najibi, Kamalodin Momeni, Mohammad T. Sadeghi, ۲۰۱۵.
 6. Wettability alteration of carbonate rocks from liquid-wetting to ultra gas-wetting using TiO۲, SiO۲ and CNT nanofluids containing fluorochemicals, for enhanced gas recovery, Journal of Natural Gas Science and Engineering, Pouriya Esmaeilzadeh, Mohammad Taghi Sadeghi , Zahra Fakhroueian, Alireza Bahramian, Reza Norouzbeigi, ۲۰۱۵.
 7. Experimental measurement and thermodynamic modelling of phase equilibria of semi-clathrate hydrates of (CO۲+tetra-n-butyl-ammonium bromide) aqueous solution, Hesam Najibi, Kamalodin Momeni, Mohammad T. Sadeghi, Amir H. Mohammadi, Journal of Chemical Thermodynamics, ۲۰۱۵.
 8. Integrating principal component analysis and vector quantization with support vector regression for sulfur content prediction in HDS process, Saeid Shokri, Mohammad Taghi Sadeghi, Mahdi Ahmadi Marvast, Shankar Narasimhan, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, ۲۰۱۵.
 9. Improvement of the prediction performance of a soft sensor model based on support vector regression for production of ultra-low sulfur diesel, Saeid Shokri, Mohammad Taghi Sadeghi, Mahdi Ahmadi Marvast, Shankar Narasimhan, Petroleum Science, ۲۰۱۵.
 10. Soft sensor design for hydrodesulfurization process using support vector regression based on WT and PCA, Saeid Shokri, Mohammad Taghi Sadeghi, Mahdi Ahmadi Marvast, Shankar Narasimhan, Journal of Central South University, ۲۰۱۵.
 11. - Optimization of OCM Reactions over Na-W-Mn/SiO۲ Catalyst at Elevated Pressure using Artificial Neural Network and Response Surface Methodology, J. Sadeghzadeh Ahari, Mohammad T. Sadeghi, S. Zarrinpashne, A. Irandoukht, Scientia Iranica, ۲۰۱۳.
 12. High Reliability Estimation Of Product Quality Using Support Vector Regression And Hybrid Meta-Heuristic Algorithms, Saeid Shokri, Mohammad Taghi Sadeghi, Mahdi Ahmadi Marvast, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, ۲۰۱۴.
 13. A Novel Three Pseudo-Component Approach (ThPCA) for Thermodynamic Description of Hydrocarbon-water Systems, Mehrak Mahmudi and Mohammad Taghi Sadeghi, Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, ۲۰۱۳.
 14. The Optimization of Continuous Gas Lift Process Using an Integrated Compositional Model, Mehrak Mahmudi and Mohammad Taghi Sadeghi, Journal of Petroleum Science and Engineering, ۲۰۱۳.
 15. Chemical Structure of Autoignition in a Turbulent Lifted H۲ /N۲ Jet Flame Issuing into a Vitiated Coflow, S.M. MirNajafizadeh, M. T. Sadeghi, R. Sotudeh-Gharebagh, D.J.E.M. Roekaerts, Combustion and Flame, ۲۰۱۳.
 16. Optimization of OCM Reactions over Na-W-Mn/SiO۲ Catalyst at Elevated Pressure using Artificial Neural Network and Response Surface Methodology, Jafar Sadeghzadeh Ahari, Mohammad Taghi Sadeghi and Saeed Zarrrinpashne, Scientia Iranica, ۲۰۱۳.
 17. Micro-kineticmodeling of OCMreactions overMn/Na۲WO۴/SiO۲ catalyst, Jafar Sadeghzadeh Ahari, Saeed Zarrinpashne, Mohammad Taghi Sadeghi, Fuel Processing Technology, ۲۰۱۳, ۷۹–۸۷
 18. Compositional Description of Three-Phase Flow Model in a Gas-Lifted Well with High Water-Cut, M. Mahmudi and M. Taghi Sadeghi, Oil & Gas Science and Technology, DOI: ۱۰.۲۵۱۶/ogst/۲۰۱۲۰۶۰.
 19. Optimization of Fischer-Tropsch Process in a Fixed-Bed Reactor Using Non-uniform Catalysts, Sajad Karimi Mazidi, Mohammad Taghi Sadeghi, Mahdi Ahmadi Marvast, Chem. Eng. Technol. ۲۰۱۳, ۳۶, No. ۱, ۱–۱۳
 20. Analysis of autoignition of a turbulent lifted H۲/N۲ jet flame issuing into a vitiated coflow, S.M. Mir Najafizadeh, M.T. Sadeghi, R. Sotudeh-Gharebagh, international journal of hydrogen energy, doi: ۱۰.۱۰۱۶/j.ijhydene.۲۰۱۲.۱۱.۰۹۵
 21. Modeling And Sensitivity Analyses Of Hydrodesulfurization Catalyst Pellet, Peyman Mahinsa, Mohammad Taghi Sadeghi and Hamid Ganji, Petroleum & Coal ۵۴ (۲) ۱۰۴-۱۰۹, ۲۰۱۲.
 22. Performance Analysis of Compositional and Modified Black-Oil Models For a Gas Lift Process, M. Mahmudi and M. T. Sadeghi, Oil and Gas Science and Technology Journal, ۲۰۱۲.
 23. Optimization of OCM reaction conditions over Na–W–Mn/SiO۲ catalyst at elevated pressure, J. SadeghzadehAhari, M. T. Sadeghi, S. ZarrinPashne, J. Taiwan Inst. Chem. Eng. (۲۰۱۱), doi:۱۰.۱۰۱۶/j.jtice.۲۰۱۱.۰۲.۰۰۵
 24. Effects of operating parameters on oxidative coupling of methane over Na-W-Mn/SiO۲ catalyst at elevated pressures, J. Sadeghzadeh Ahari, M. T. Sadeghi , S. Zarrinpashne, Journal of Natural Gas Chemistry ۲۰(۲۰۱۱)۲۰۴–۲۱۳.
 25. Continuous Lumping Model of an Industrial Refinery Isomax Reactor, Iranian Journal of Chemical Engineering, ۲۰۱۰, Sadeghi M. T., Shahhoseini S., Behroozshad F.
 26. Dynamic Simulation of an Industrial Rotary Dryer, Iranian Journal of Chemical Engineering, ۲۰۱۰, Shahhoseini S., Sadeghi M. T., Golsefatan H.
 27. Modelling and Simulation of IWAG Proces in Petroleum Reservoir, Petroleum Science and Technology, ۲۰۱۰, Mohammadi M., Sadeghi M., T
 28. Modeling and Sensitivity Analysis of a Catalyst Pellet with Non-Uniform Activity Distribution in Fischer-Tropsch Synthesis, International Journal of Chemical Reactor Engineering, ۲۰۰۹, Zarrin H., Sadeghi M. T., Ahmadi Marvast
 29. Prediction of Octane Number for Gasoline Blends Using Artifitial Neural Network, Hydrocarbone Processing, ۲۰۰۹, Paranghooshi E., Sadeghi M. T., Shafiei S.
 30. Estimation of Kinetic Parameters for Hydrogenation Reaction Using Genetic Algorithem, Chemical Engineering Technology, ۲۰۰۹, Kadivar A., Sadeghi M. T., Sotoudeh Gharabagh R., Mahmoodi M.
 31. Optimization of Ammonia Synthesis Reactor using Genetic Algorithm, International Journal of Chemical Reactor Engineering, ۲۰۰۸, Sadeghi and Kavianiboroujeni A.
 32. CFD Simulation of Methane Steam Reforming Reactor, International Journal of Chemical Reactor Engineering, ۲۰۰۸, Sadeghi and Molaei M.
 33. Simulation and model validation of batch PHB production process using Ralstonia eutropha, Iran. J. Chem. & Chem. Eng., ۲۰۰۴, Shahhosseini, Sadeghi, Khosravi
 34. Sensitivity Study of Rotary Cement Kiln Using Dynamic Simulation, International Journal of Engineering Science, ۲۰۰۳, Sadeghi, Shahhosseini
 35. بهینه سازی شرایط عملیاتی سنتز فیشر-تروپش در راکتورهای دوغابی با هدف تولید محصولات مختلف، فائزه پورآهنگریان، محمد تقی صادقی و محمد امین ثباتی، مجله پژوهش نفت، ۱۳۹۴
 36. ارائه روش ترکیبی پیش پردازش داده ها در ماشین بردار رگرسیون جهت پیش بینی کیفیت گازوئیل پالایش شده، سعید شکری، محمد تقی صادقی و مهدی احمدی مروست، مجله پژوهش نفت، ۱۳۹۲
 37. مدلسازی آشفتگی در شعله های برخاسته جت نفوذی در جریان همسو، نشریه علمی- پژوهشی سوخت و احتراق ۱۳۹۲، محمدتقی صادقی، سید محمد میرنجفی زاده و رحمت ستوده قره باغ.
 38. شناسایی رژیم های جریان دوفازی و محاسبه افت فشار در چاه های تحت فرازآوری با گاز، محمودی، صادقی و فرهادپور، مجله پژوهش نفت، ۱۳۹۰
 39. بررسی تاثیر روش ساخت کاتالیست Na۲WO۴-Mn/SiO۲ بر عملکرد واکنش جفت شدن اکسایشی متان، صادق زاده اهری، صادقی، زرین پاشنه، مجله پژوهش نفت، ۱۳۹۰
 40. تعیین سینتیک فرایند هیدروژناسیون با استفاده از نگرش بهینه سازی، کدیور، صادقی، ستوده قره باغ و محمودی، نشریه مهندسی شیمی و نفت، دوره ۴۴ ، شماره ۱، مهرماه ۱۳۸۹ ، از صفحه ۷۳ تا ۸
 41. نقش افزودنیها در تشکیل هیدرات هیدروژن، مجله مهندسی شیمی ایران، لیلا لطفی و محمد تقی صادقی، ۱۳۹۱
 42. بررسی انتخاب شبکه بندی‌های مختلف و مدلهای آشفتگی بر نحوه توزیع جریان دو فازی گاز- مایع در آکنه‌های منظم با استفاده از تکنیکهای دینامیک سیالات محاسباتی، مجله مهندسی شیمی ایران، وزیری و صادقی، ۱۳۹۰
 43. مدل‌سازی ریاضی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش تزریق ترکیبی (متناوب) آب و گاز غیر‌امتزاجی، مجله مهندسی شیمی ایران، ۱۳۸۸، علیمحمد محمدی، صادقی
 44. بهینه‌سازی کوره دوار سیمان به کمک الگوریتم ژنتیک، مجله مهندسی شیمی ایران، ۱۳۸۹، علیرضا زنجانی ثابت، صادقی
 45. مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی فرایندها، مجله صنعت هوشمند، ۱۳۷۷، صادقی
 46. مروری بر شبیه سازی کوره دوار سیمان، مجله سیمان، ۱۳۷۹، صادقی، طائب، مرادی
 47. مروری بر روشهای مختلف کنترل در مهندسی شیمی، مجله صنعت هوشمند، ۱۳۷۹، صادقی، نصرآبادی

سابقه مشارکت در کنفرانس و کارگاه آموزشی

 • مدیریت نرم افزاری اولین کنفرانس بین­المللی ساخت و تولید ایران – دانشگاه تربیت مدرس - ۱۳۸۴
 • دبیر کمیته علمی نفت و گاز – نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران – دانشگاه علم و صنعت ایران - ۱۳۸۳
 • مدیراجرائی و نرم افزاری نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران – دانشگاه علم و صنعت ایران - ۱۳۸۳
 • مدیراجرائی و نرم افزاری اولین کنفرانس ملی کود ایران – دانشگاه علم و صنعت ایران - ۱۳۸۲

پروژه های پژوهشی

 • پروژه پژوهشی "مدلسازی و بهینه سازی فرآیند فرازآوری پیوسته گاز در میدان سلمان" ۱۳۸۸
 • مدلسازی و شبیه سازی کوره صنعتی کراکینگ به روش CFD ۱۳۸۹
 • پروژه پژوهشی "ارائه نقشه‌راه برای طرح‌های پژوهشی شرکت انتقال گاز" ۱۳۸۸
 • پژوهش و فناوری پتروشیمی بهینه‌سازی راکتور سنتز آمونیاک۱۳۸۴
 • پژوهش و فناوری پتروشیمی بهینه‌سازی راکتور سنتز آمونیاک۱۳۸۴
 • پژوهش و فناوری پتروشیمی مدلسازی هیدرودینامیکی ستون‌های پرشده با آکنه منظم ۱۳۸۳
 • شبیه سازی دینامیکی راکتور تولید اوره۱۳۸۲
 • طرح تعاون بین دانشگاهی شبیه سازی فرایند تولید میکروبی PHB۱۳۸۲
 • ارتقاء اتوماسیون در گروه شیمیایی ساصد۱۳۸۲
 • شبیه سازی دینامیکی برجهای با آکنه منظم واحد بوتن-۱ پتروشیمی اراک۱۳۸۰
 • شبیه سازی دینامیکی کوره دوار سیمان- مرحله دوم۱۳۷۹
 • بررسی شبکه فعلی دانشگاه شامل اتصالات و قطعات مختلف آن۱۳۷۹
 • نحوه ارتقاء زیرساخت شبکه دانشگاه به شبکه پر سرعت فیبر نوری۱۳۷۹
 • شبیه سازی دینامیکی کوره دوار سیمان۱۳۷۷

افتخارات کسب شده

 • کسب عنوان کتاب برتر در جشنواره کتاب سال ۱۳۸۷
 • Scholarship from Ministry of Science, Reseach and Technology for Master of Science study abroad, ۱۹۹۰
 • Scholarship from Ministry of Science, Reseach and Technology for PhD study abroad, ۱۹۹۳

شرکت در اجلاس ها یا همایشهای بین المللی

 1. Prediction of Methane and Ethane Hydrate Phase Equilibria in Porous Media Using Artificial Neural Network, Sharjeh, UAE, Third International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization, ۲۰۰۸, Momeni, Sadeghi and Fanaei
 2. Optimization of Ammonia Synthesis Reactor, Denmark, European Congress of Chemical Engineering (ECCE-۶), ۲۰۰۷, Behnam Hoseinzadeh and Mohammad T. Sadeghi
 3. CFD Simulation of Methane Steam Reforming Furnace, Denmark European Congress of Chemical Engineering (ECCE-۶), ۲۰۰۷, Mazaher Molaei and Mohammad T. Sadeghi
 4. CFD Simulation of Combustion inside an Industrial Furnace, Kish, IChEC۲۰۰۸, ۲۰۰۸, Mazaher Molaei and Mohammad T. Sadeghi
 5. Optimization of Ammonia Synthesis Reactor using Genetic Algorithm, Melbourne, Australia, Chemeca۲۰۰۷, ۲۰۰۷, Azam Kavianiboroujeni and Mohammad T. Sadeghi
 6. Dynamic Simulation and Sensitivity Analysis of an Ammonia Synthesis Reactor, Melbourne, Australia, Chemeca۲۰۰۷, ۲۰۰۷, Leila Azari and Mohammad T. Sadeghi
 7. Modeling and Simulation of Reaction Absorption Packed Column Process, Bangkok, Thailand, Advances in Petrochemicals and Polymers in the New Millennium, ۲۰۰۳, Sadeghi, Shahhosseini, Ghaemi
 8. On-line Identification, Simulation and Control of Water and Methanol Distillation Column, Bangkok, Thailand, Advances in Petrochemicals and Polymers in the New Millennium, ۲۰۰۳, Shahhosseini, Sadeghi, Afzali
 9. Variable Interaction and Solid Transport Dynamic Modeling of Rotary Drum, Halkidiki, Greece, ۱۱th international Drying Symposium, ۲۰۰۳, Shahhosseini, Sadeghi, Golsefatan
 10. Fuzzy Supervisory Control of a Pilot Packed Distillation Column, Newzealand, APCChE, ۲۰۰۲, Sadeghi, Shahhosseini, Ahmadloo
 11. Dynamic Modeling and Simulation of Rotary Cement Kiln, Halifax, Canada, ۵۱th Canadian Chemical Eng. Conference, ۲۰۰۱, Sadeghi, Shahhosseini,
 12. Dynamic modeling and simulation of urea synthesis reactor, Halifax, Canada, ۵۱th Canadian Chemical Eng. Conference, ۲۰۰۱ Sadeghi, Shahhosseini, Shahpar
 13. Dynamic simulation of urea systhesis Gas-Liquid Reactor, Melbourne, Australia, ۶th World Conference of Chemical Eng., ۲۰۰۱, Sadeghi, Shahhosseini, Shahpar
 14. Dynamic modeling of distributed systems for control purposes, Melbourne, Australia, ۶th World Conference of Chemical Eng., ۲۰۰۱, Shahhosseini, Sadeghi
 15. Dynamic simulation of rotary cement kiln, Melbourne, Australia, ۶th World Conference of Chemical Eng., ۲۰۰۱, Sadeghi, Shahhosseini
 16. Reduced Order Models of Structured Packing Columns, Rotorua, Newzeland, Chemeca’۹۷, ۱۹۹۷, Sadeghi, Wang, Cameron
 17. Comparison of Different Method of Mass Transfer in, Sydney, Australia, Chemeca’۹۶ ۱۹۹۶, Sadeghi, Wang, Cameron
 18. Dynamic Simulation of Structured Packed Columns, Sydney, Australia, Chemeca’۹۶ ۱۹۹۶, Sadeghi, Cameron, Wang

پروژه­های تحصیلات تکمیلی هدایت شده:

مقطع

نام دانشجو

تاریخ

عنوان پایان نامه

ردیف

کارشناسی ارشد

نوید دشتگلی

۱۳۷۸

طراحی و مدلسازی واحد تولید پلی فسفات آمونیم

۱

کارشناسی ارشد

مهرداد شهپر

۱۳۷۹

شبیه سازی دینامیک راکتور تولید اوره

۲

کارشناسی ارشد

حسین قبادی

۱۳۷۹

داده برداری ،ثبث و نمایش داده ها و کنترل روی خط ...

۳

کارشناسی ارشد

حسینقلی شفیعی

۱۳۷۹

رفع گرفتگی پیش گرمکن عمودی

۴

کارشناسی ارشد

امیر محمد نصرآبادی

۱۳۷۹

شبیه سازی دینامکی برجهای با آکنه واحد ۱- بوتن

۵

کارشناسی ارشد

علی احمدلو

۱۳۸۰

کنترل رایانه ای برج تقطیر

۶

کارشناسی ارشد

آتوسا افضلی

۱۳۸۱

مدلسازی و شبیه سازی برج تقطیر به روش on-line

۷

کارشناسی ارشد

حمید رضا گل صفتان

۱۳۸۱

مدل سازی و شبیه سازی خشک کن دوار نیترو سلولز با هدف کنترل

۸

کارشناسی ارشد

احد رضا قلی قایم

۱۳۸۱

مدلسازی برج جذب دی اکسید کربن و آمونیاک توسط محلول کربنات آمونیم

۹

کارشناسی ارشد

فلور بهروزشاد

۱۳۸۲

مدلسازی و شبیه سازی توده‌ای برج تقطیر نفت خام

۱۰

کارشناسی ارشد

مهدی کریمی

۱۳۸۲

شبیه‌سازی راکتور تولید آمونیاک

۱۱

کارشناسی ارشد

محمد محمودی صابر

۱۳۸۲

طراحی و بهینه‌سازی خشک کن دوار

۱۲

کارشناسی ارشد

حسن پورحسن

۱۳۸۲

کنترل On-line برج تقطیر صنعتی

۱۳

کارشناسی ارشد

نوشین چیت ساز

۱۳۸۳

مدلسازی هیدرودینامیکی ستون‌های پرشده با آکنه منظم

۱۴

کارشناسی ارشد

لیلا آذری

۱۳۸۴

مدل سازی راکتور سنتز آمونیاک با شبکه های عصبی

۱۵

کارشناسی ارشد

منیژه بختیاری

۱۳۸۴

مدل سازی انتقال جرم فاز قطره در دستگاه استخراج کننده مایع- مایع نوع میکسر – ستلر

۱۶

کارشناسی ارشد

اعظم کاویانی

۱۳۸۴

بهینه‌سازی راکتور سنتز آمونیاک

۱۷

کارشناسی ارشد

رضا پورفتح ا...

۱۳۸۵

مدلسازی راکتور تولید هیدرات گازی

۱۸

کارشناسی ارشد

بهنام حسین‌زاده

۱۳۸۵

بهینه سازی راکتور سنتز آمونیاک با الگوریتم ژنتیک بر اساس مدل شبکه عصبی

۱۹

کارشناسی ارشد

مظاهر مولایی

۱۳۸۵

مدلسازی و شبیه سازی یک کوره صنعتی کراکینگ به روش CFD

۲۰

کارشناسی ارشد

روح اله شاکری

۱۳۸۶

کنترل یک دستگاه آزمایشگاهی با استفاده از شبکه عصبی

۲۱

کارشناسی ارشد

علیرضا زنجانی ثابت

۱۳۸۶

بهینه سازی کوره دوار سیمان بوسیله الگوریتم ژنتیک

۲۲

کارشناسی ارشد

علی محمد محمدی

۱۳۸۷

مدلسازی ریاضی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش تزریق توٲم (متناوب) آب و گاز

۲۳

کارشناسی ارشد

حدیث زرین

۱۳۸۷

مدلسازی دانه کاتالیستی

۲۴

کارشناسی ارشد

مریم وزیری

۱۳۸۸

شبیه سازی برج با آکنه منظم با CFD

۲۵

کارشناسی ارشد

آرش کدیور

۱۳۸۸

شبیه سازی و بهینه سازی راکتور هیدروژناسیون استیلن

۲۶

کارشناسی ارشد

کمال الدین مومنی

۱۳۸۸

بهینه سازی شرایط تشکیل هیدرات

۲۷

کارشناسی ارشد

الناز پرنقوش

۱۳۸۸

مدلسازی اختلاط برش های متفاوت بنزین برای پیش بینی درجه آرام سوزی

۲۸

کارشناسی ارشد

تبری

۱۳۸۸

الگوریتم باران

۲۹

کارشناسی ارشد

حمیده مهدی زاده

۱۳۸۹

بررسی استفاده از ابزار CFD در شبیه سازی راکتورهای بستر ثابت

۳۰

کارشناسی ارشد

فرهاد صابونچی

۱۳۸۹

بررسی روشهای مدلسازی فرایند تزریق امتزاجی و غیر امتزاجی در مخازن هیدروکربنی

۳۱

دکتری

مهرک محمودی

۱۳۹۱

مدلسازی و بهینه سازی فرایند فرازآوری پیوسته گاز

۳۲

دکتری

جعفر صادق زاده اهری

۱۳۹۰

توسعه مدل برای فرایند OCM درفشار بالا و بهینه سازی شرایط عملیاتی راکتور بستر ثابت

۳۳

دکتری

سید محمد میر نجفی زاده

بررسی پایداری شعله و مکانیزمهای واکنش

۳۴

کارشناسی ارشد-مجازی

علی افراز

۱۳۸۹

ارائه مدلی جدید برای پیش بینی ویسکوزیته نفت مخازن ایران

۳۵

کارشناسی ارشد

اردشیر حسینی

۱۳۸۹

شبیه‌سازی عملکرد آسیاب غلطکی در صنایع سیمان به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی

۳۶

کارشناسی ارشد

فاطمه جندقی

۱۳۸۹

بررسی اثر پرتو اشعه گاما در کاهش گرانروی نفت خام

۳۷

کارشناسی ارشد

سجاد کریمی مزیدی

۱۳۹۰

بهینه سازی عملکرد راکتور کاتالیستی بستر ثابت فرآیند فیشر-تروپش با توزیع ماده فعال درون رآکتور

۳۸

کارشناسی ارشد

لیلا لطفی کتولی

۱۳۸۹

پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات هیدروژن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

۳۹

کارشناسی ارشد-مجازی

مرتضی خوش لهجه نافع

بررسی روشهای شبیه سازی فرآیند فرازآوری نفت خام با گاز طبیعی

۴۰

کارشناسی ارشد

ندا حیدری

۱۳۸۹

بررسی افت فشار جریان چندفازی

۴۱

دکتری

سعید شکری

۱۳۹۳

توسعه روشهای ترکیبی تلفیق داده ها برای پیش بینی کیفیت گازوئیل پالایش شده RTO

۴۲

کارشناسی ارشد

حامد علی گل زاده

۱۳۹۰

شبیه سازی CFD راکتور بستر ثابت سنتز فیشر تروپش

۴۳

کارشناسی ارشد

پیمان مهین سا

۱۳۹۰

مدل سازی دینامیک فرایند HDS

۴۴

کارشناسی ارشد

محمد صمدی شال

۱۳۸۹

مدل سازی فرآیند نم زدایی از گاز طبیعی توسط غربال مولکولی

۴۵

کارشناسی ارشد

پوریا رحیمی تیرانداز

۱۳۹۰

بررسی ارتقای کیفیت نفت خام با استفاده از پرتو دهی الکترونی

۴۶

کارشناسی ارشد

حسن حق شناس

۱۳۹۱

شبیه سازی CFD فرایند استخراج مایع-مایع در تماس دهنده غشایی

۴۷

کارشناسی ارشد

مصطفی همه خانی

۱۳۹۱

مطالعه اثر ماکرویو بر روی ارتقاء کیفیت نفت خام

۴۸

کارشناسی ارشد

رامین محمودی

۱۳۹۱

مطالعه تجربی استفاده از امواج فراصوتی (ultrasonic waves) جهت کاهش گرانروی

۴۹

کارشناسی ارشد

فائزه پورآهنگریان

۱۳۹۱

مدل سازی و بهینه سازی راکتور دوغابی سنتز فیشر تروپش

۵۰

کارشناسی

فاطمه بیگلری

۱۳۹۰

بررسی اقتصادی فرآیند GTL در ایران

۵۱

کارشناسی ارشد

میثم قوی اندام

بهینه سازی پارامترهای عملیاتی راکتور فرآیند HDS

۵۲

کارشناسی ارشد-مجازی

علی ضیاالدینی دشتخاکی

۱۳۹۱

بررسی روشها و تجهیزات لازم در فرآیندهای تولیدLNG با تکیه بر واحد cold box

۵۳

کارشناسی ارشد-مجازی

امیر بارانی

۱۳۹۱

مطالعه و بررسی خالص سازی هیدروژن با استفاده ازتکنولوژی جذب سطحی PSA (موردکاوی واحدPSA کارخانه الفین ‍‍‍‍‍‍‍‍‍پتروشیمی امیرکبیر)

۵۴

کارشناسی ارشد

مرتضی نصرتی

۱۳۹۳

بهینه سازی فرایند تولید LNG

۵۵

کارشناسی ارشد

طاهر عباسی اصل

۱۳۹۳

شبیه سازی خشک کن پاششی با استفاده از تکنیک های CFD

۵۶

کارشناسی ارشد-مجازی

حمیده محمودابادی

۱۳۹۳

مدل سازی و شبیه سازی واحد LNG به روش MCR با نرم افزارها موجود

۵۷

کارشناسی ارشد-مجازی

مسعود وفایی

۱۳۹۱

بررسی مطالعات مدلسازی و بهینه سازی فرآیند GTL (تبدیل گاز به مایع)

۵۸

دکتری

محمد رضا طاری بخش

فعال

دیدگاه جدید شبیه سازی مخازن با رویکرد برداشت صیانتی و افزایش توان مدیریت مخازن

۵۹

کارشناسی ارشد

موسی سهرابی

۱۳۹۴

شکست امولسیون‌های نفتی با استفاده از مایکروویو

۶۰

دکتری

پوریا اسماعیل زاده

۱۳۹۵

تعیین پارامترهای بهینه برای استفاده از نانوسیالات جهت تغییر ترشوندگی سنگ مخزن گاز میعانی

۶۱

کارشناسی ارشد

فهیمه جلیلی

۱۳۹۴

بهینه سازی پارامترهای موثر در سولفورزدایی از نفت خام به کمک اشعه ماکروویو

۶۲

کارشناسی ارشد

ابوالقاسم دهقان لطف اباد

۱۳۹۴

تحلیل رفتار بستر های سیال گازی به کمک نوسانات فشار

۶۳

دکتری

مرضیه سادات حسینی

فعال

تغییر ترشوندگی مخازن نفتی با استفاده از نانوسیالات

۶۴

کارشناسی ارشد

فهیمه سبحانیان

۱۳۹۴

بررسی میدان غلظت به کمک تصویربرداری

۶۵

دکتری

سروش برادران

فعال

گوگردزدایی از میعانات گازی با استفاده از راکتور کاویتاسیون هیدرودینامیک

۶۶

کارشناسی ارشد

رضا غلامی

۱۳۹۴

مطالعه تجربی حذف دی اکسیدکربن با استفاده از مولکولارسیو۱۳X از دودکش نیروگاه ها در بستر ثابت

۶۷

کارشناسی ارشد

مسعود خزایی

۱۳۹۵

بررسی تجربی ازدیاد برداشت نفت در مخازن ایران با استفاده از نانوسیالات

۶۸

کارشناسی ارشد

مجید جوکار کمال‌آبادی

۱۳۹۴

مطالعه تجربی تأثیر عوامل مختلف بر عملکرد تغلیظ کننده غبار مارپیچی با جریان انشعابی بیرونی

۶۹

کارشناسی ارشد

زهرا نظری

۱۳۹۴

بررسی آزمایشگاهی و CFD تغلیظ کننده غبار با کانال زیگزاگی

۷۰

کارشناسی ارشد

بهمن نیرومندی

۱۳۹۳

شبیه ‌سازی راکتور بستر ثابت فیشر- تروپش با کاتالیست غیریکنواخت با در نظرگرفتن غیر فعال شدن کاتالیست

۷۱

کارشناسی ارشد

محسن پویان

۱۳۹۵

پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات گازی در محیط متخلخل با استفاده از روش رگرسیون ماشین بردار پشتیبان

۷۲

کارشناسی ارشد

رضا برجی

فعال

بهینه سازی الگو و مکان چاه های تولید نفت و تزریق گاز در توسعه یک میدان نفتی

۷۳

دکتری

سیدمحمد دانشمند

فعال

کاربرد هوش مصنوعی در شبیه سازی و مدیریت مخازن هیدروکربوری

۷۴

کارشناسی

امیر مهدی جهان افروز

فعال

بررسی امکان استفاده از انرژی خورشیدی و طراحی یک آبگرمکن خورشیدی

۷۵

کارشناسی ارشد

مرضیه درویشی

فعال

ارزیابی مکانیزم ریزش ثقلی در فرآیند تزریق گاز امتزاجی به منظور ازدیاد برداشت از مخازن شکافدار طبیعی

۷۶

کارشناسی ارشد

نیلوفر میثاقیان

۱۳۹۵

بالا بردن مقیاس در شبیه‌سازی مخازن طی فرایند تزریق با درنظر گرفتن بهینه‌سازی و مدل‌های داده‌محور

۷۷

کارشناسی ارشد

شهریار رشیدی

فعال

بهینه سازی تزریق آب کربونیزه در مخازن نفتی به منظور ازدیاد برداشت

۷۸

کارشناسی

علی ملکی

۱۳۹۵

امکان سنجی احداث گلخانه با شیرین سازی آب به روش اسمز معکوس

۷۹

کارشناسی ارشد

مسعود اصغریان سالکویه

فعال

پیش‌بینی خواص سنگ مخزن بر اساس داده‌های لاگ چاه به کمک هوش مصنوعی

۸۰

کارشناسی ارشد

محمد برمکی

فعال

بررسی اثر نانوسورفکتانت ها بر ازدیاد برداشت نفت

۸۱

کارشناسی ارشد

رسول عدالت

فعال

مطالعه فوم پایدار شده توسط نانو ذرات برای کنترل جابجایی در ازدیاد برداشت نفت

۸۲

کارشناسی ارشد

کاوه پاداشت دهکائی

فعال

بررسی اثر نانو سیالات در کاهش کشش بین سطحی (IFT) برای فرآیند ازدیاد برداشت نفت

۸۳

کارشناسی ارشد

محمد مجیدی آهویی

فعال

بررسی روش های کاهش گرانروی در ازدیاد برداشت از مخازن نفت به کمک نانوسیال

۸۴

کارشناسی ارشد

پویا کمری

فعال

پیش بینی تولید نفت در روشهای ازدیاد برداشت شیمیایی و تعیین نوع ماده توسط هوش مصنوعی

۸۵

دفعات مشاهده: 20681 بار   |   دفعات چاپ: 1558 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 13 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
Persian site map - English site map - Created in 0.13 seconds with 53 queries by YEKTAWEB 4642