[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معرفی کلی دانشکده::
معرفی افراد::
امورآموزش::
امور پژوهش::
اخبار::
آیین نامه ها و فرمها::
تسهیلات پایگاه::
تور مجازی ::
::
اطلاعیه های آموزشی
..
جلسات دفاعیه
..
چکیده جامع پایان نامه
..
مجله بین المللی مهندسی معماری

AWT IMAGE

..
لینک سایت آزمایشگاه ها
..
انجمن علمی معماری و شهرسازی
..
نشریه معماری و شهرسازی ایران

..
وب سایت قطب علمی
AWT IMAGE
..
کارآموزی
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
سایت دانشکده معماری را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
:: دکتر مهدی خاکزند ::
 | تاریخ ارسال: 1392/10/4 | 
 مشخصات فردی
نام خانوادگی: خاک زند
نام: مهدی                    
مرتبه علمی : دانشیار
گروه : معماری (منظر)
تلفن: 77240467        فاکس: 77240468
پست الکترونیک: mkhakzandiust.ac.ir
 

 
سوابق آموزشی
الف) تحصیلات دانشگاهی:
 • دکترای معماری، رشته تحصیلی معماری منظر، محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت ایران، تاریخ اخذ: 1388
 • فوق لیسانس معماری ، رشته تحصیلی: معماری ، محل تحصیل: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، تاریخ اخذ: 1383
 • زمینه های تخصصی و تحقیقاتی (از فهرست اولویت های علمی دانشگاه :
       1 ـ معماری منظر        2ـ معماری
       3ـ معماری پایدار        4- طراحی محیط
 
ب ـ اشتغال
 • عضو هیات علمی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1392 تا کنون
 • عضو هیات علمی، گروه طراحی محیط، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، از 1390 تا 1392
ج ـ سوابق تدریس دانشگاهی
 • 1384- تاکنون: دانشگاه علم و صنعت ایران (دروس طراحی منظر، مقدمات طراحی، طراحی معماری ارشد، دروس دکتری ...)
 • 1390- 1391:  گروه طراحی محیط، دانشگاه تهران (مقدمات طراحی محیط)
 • 1386-1387: دانشگاه هنر اصفهان (دروس طراحی معماری 1 و 4)
 • 1385- 1389: دانشگاه شیراز و واحد بین الملل دانشگاه شیراز (دروس مقدمات طراحی 1 و 2- درک و بیان محیط- کارگاه مصالح- دروس طراحی معماری)
 • 1388-1389: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) طراحی معماری منظر 1،کارشناسی ارشد
 • 1388-1389: دانشگاه پیام نور (طراحی معماری 3)
 • 1389-تاکنون: دانشگاه آزاد قزوین (طراحی معماری 3 (کارشناسی) و طراحی معماری 1 و2 (ارشد))
 • 1391- 1392: دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران- طراحی محیط 1 و 2
1.مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی (ISI):
 1.   Mozaffar, F., Arjmand, S.J. and Khakzand, M.A holistic approach to ward design”. HEALTH ESTATE (Journal of the institute of healthcare engineering and estate management). Volume 63. Number 6. June 2009. pp: 50-55.
 2.   Gorji, Y. and Khakzand, M. An Annual Admittance Programme for Heating & Cooling of School Buildings in Iran. Archives Des Sciences Journal (ISI), Vol 65, No. 6; Jun 2012.
 3.   Khakzand, M. (2014) “An Exploration of a Socio–Cultural approach using significant variables of Pattern Language amongst Iranian experts of Environmental Design”. Journal of Asian Architecture and Building Engineering. Vol: 13. No: 2. pp:295-302.
 4.    MIRZAIE, M., YAZDANFAR, S.A., Khakzand, M.AN ENTRY ON INFLUENTIAL FACTORS IN USER INCORPORATION OF HOUSING”. International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences (IJBPAS), 4(12), December 2015, Special Issue: 1736-1746.
 5.     Mirzaei M., Yazdanfar S.A., Khakzand M. “Mixed Use Development, A Solution For Improving Vitality Of Urban Space”. Comunicacoes Instituto De Investigacao Cientifica Tropical Serie Ciencias Biologicas. Vol 33, No. 1. 2016. pp: 134-140
 6.    Naghibi, M.S., Faizi, M., Khakzand, M., Fattahi, M. (2015) "Achievement to Physical Characteristics of Security in Residential Neighborhoods". Procedia - Social and Behavioral Sciences 201 ( 2015 ) 265 – 274.
 7.     Khakzand, M., Aghabozorgi K. (2015) “Achievement to Environmental Components of Educational Spaces for Iranian Trainable Children with Intellectual Disability”. Procedia - Social and Behavioral Sciences 201 ( 2015 ) 9 – 18.
 8.    Khakzand M., Babaei S. “Developing a New Method for the Architectural Design Process: An Experimental Study Using Found-Object-Art in the Design Studio”. The DESIGN journal. Vol 21, No. 2. 2018. pp: 209-225. doi.org/10.1080/14606925.2018.1429368
 9.    Ojaghloo, M., Khakzand, M. “comparative study of form and features of courtyards in terms of outdoor thermal comfort in two contrasting climates of Iran”. Journal of Sustainable Development. Vol 11, No. 2. 2018.
 10.     Khakzand, M., Aghabozorgi, K. “Comparative Study of the Performance of Landscape Architectural Education and Professional Landscape Architectural Projects in Iran based on the Contemporary Landscape Architectural Theories of the World”. Prostor Journal. Vol 55, No. 1. 2018. pp: 2-15.
 11.     Ojaghloo, M., Khakzand, M.  “Thermal comfort characteristics of 5 patters of a Persian garden in a hot-arid climate of Shiraz, Iran”. Journal of Landscape Ecology, Vol: 12, No. 3. 2019.
 12.     Rashidi Jouibari, F., Faizi, M., Khakzand, M. & Shekari, M.J. “Navigation behaviour of visitors in museums based on visibility analysis and neural network simulation’. Museum Management and Curatorship, DOI: 10.1080/09647775.2020.1773302. Published online: 18 Jun 2020.
 13.    Golestani, Nafiseh; Khakzand, M; Faizi, Mohsen; Karimi, Bagher. Explaining the Mutual Relationship between Landscape Perception and Participation in the Process of Participatory Landscape Development. Bagh-e Nazar. Volume 17, Issue 90, November 2020. DOI: 10.22034/BAGH.2019.202680.4320
 14.    Khakzand, M., Aghabozorgi, K. 2021. Developing a Creative Landscape Design Process Based on the Interaction of Architecture and Landscape. The International Journal of Design Education. Volu,e: 15. Issue: 2. Pp: 133-151. doi:10.18848/2325-128X/CGP/v15i02/133-151
 15.     Sedaghatnia, M; Faizi, M; Khakzand, M & Sanaieian, H. 2021. Energy and daylight optimization of shading devices, window size, and orientation for educational spaces in Tehran, Iran. Journal of Architectural Engineering. Volume 27 Issue 2 - June 2021
 16.    Jokar, D; Khakzand, M & Faizi, M. 2021. The application of Low impact development approaches toward achieving circularity in the water sector: a case study from Soltan Abad, Shiraz, Iran. Journal of Cleaner Production.
 
2ـ  مقالات منتشر شده  در مجلات داخلی و بین المللی (ISC):
 1. گرجی مهلبانی، یوسف و خاک زند، مهدی. تجارب آموزش معماری در غرب. نشریه هنرنامه. پاییز 83.
 2. گرجی مهلبانی، یوسف و خاک زند، مهدی. تفکر طراحی در معماری. فصلنامه مسکن و انقلاب. زمستان 83.
 3. خاک زند، مهدی. روند طراحی و چگونگی بهره گیری از پوشش گیاهی در منظر. فصل نامه باغ نظر. دوره 1، شماره 2. زمستان 83. ص 25-34.
 4. فیضی، محسن و خاک زند، مهدی. تفکر طراحی در فرایند طراحی معماری. فصل نامه باغ نظر. دوره 2، شماره 4، اسفند 1384، صفحه  13-23.
 5. اسماعیلی، کاظم و خاک زند، مهدی. قطار هوایی تهران و تاملی بر مسایل طراحی. فصل نامه آبادی. پاییز 85.
 6. فیضی، محسن و خاک زند، مهدی. معماری منظر پایدار در عمل. فصلنامه هفت شهر. تابستان 87.
 7. مظفر، فرهنگ و خاک زند، مهدی. قیاس های بصری، کمکی به فرایند طراحی خلاق. فصل نامه هنرپژوه. تابستان 88.
 8. مظفر، فرهنگ و خاک زند، مهدی. بکارگیری تکنولوژی در فرآیند طراحی معماری. مجله بین المللی علوم مهندسی. دانشگاه علم و صنعت ایران. پاییز 87.
 9. مظفر، فرهنگ و خاک زند، مهدی و چنگیز، فهیمه و فرشادفر، لیلا. معماری گروهی حلقه مفقوده در آموزش طراحی معماری. نشریه فناوری و آموزش. دانشگاه شهید رجایی. تابستان 88.
 10. فیضی، محسن و خاک زند، مهدی. ترسیم نمودارها، کمکی به فرآیند طراحی معماری. مجله بین المللی علوم مهندسی. دانشگاه علم و صنعت ایران. پاییز 87.
 11. فیضی، محسن و خاک زند، مهدی. بازیابی زبان الگو در معماری منظر. فصل نامه طرح و نماد. دانشگاه علم و صنعت ایران. بهار 88.
 12. خاک زند، مهدی و احمدی، امیراحمد. نگاهی اجمالی به رویکرد میان طبیعت و معماری. فصل نامه باغ نظر. بهار 87.
 13. فیضی، محسن و خاک زند، مهدی. فرایند طراحی معماری منظر، از گذشته تا امروز. فصل نامه باغ نظر. دوره 5، شماره 9، مرداد 1387، صفحه  65-80.
 14. خاک زند، مهدی و مظفر، فرهنگ و فیضی، محسن و عظیمی، مریم. قیاس بصری و جایگاه آن در آموزش خلاق طراحی معماری. نشریه علمی- پژوهشی فناوری و آموزش. تابستان 1389.
 15. خاک زند، مهدی، فیضی، محسن و هلالی، شیرین.  ارتقاء فضای گردشگری دریاچه پارک جنگلی تلو. مجله علمی- پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران. شماره 4. 1391.
 16. خاک زند، مهدی، آقابزرگی، کورش. سنجش مولفه های کیفیت فضای شهری با مقایسه تطبیقی رویکرد ایرانی- اسلامی و غربی. مجله علمی- پژوهشی پژوهشهای معماری اسلامی. سال اول. شماره دوم. بهار 1393.
 17. خاک زند، مهدی، آقابزرگی، کورش. کدخدا، محمدرضا. دستیابی به مولفه های معماری فضاهای آموزشی ویژه کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر. مجله علمی- پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران. شماره 7. بهار و تابستان 1393.
 18. خاک زند، مهدی و حسینی کیا، سید محمد مهدی. دستیابی به زبان الگوی اسلامی- ایرانی طراحی محیط و منظر. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهر ایرانی- اسلامی. شماره 17. پاییز 1393.
 19. خاک زند، مهدی، آقابزرگی، کورش. هلالی، شیرین. بهبود توسعه شهری در راستای ایجاد شهر سالم با رویکردهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی. مجله علمی- پژوهشی شاخت شهر. شماره 28. پاییز 1393.
 20. خاک زند، مهدی، محمدی، مریم؛ جم، فاطمه و آقابزرگی، کورش. شناسایی عوامل موثر بر طراحی بدنه‌های شهری با تأکید بر ابعاد زیبائی‌شناسی و زیست‌محیطی  (نمونه‌ی‌‌ موردی: خیابان ولی‌عصر(عج)- شهر قشم). فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهری دانشگاه کردستان. دوره 3، شماره 10، بهار 1393.
 21. خاک زند، مهدی و تیموری گرده، سعیده. بررسی تاثیرات آیینهای عاشورایی بر منظر شهری و خاطرات جمعی از دیدگاه شهروندان. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهر ایرانی- اسلامی. سال 5. شماره 18. 1393. ص 5-13.
 22. سلمانی، امیر. رحیمی، محمد حسین و خاک زند، مهدی. بررسی اهمیت، اولویت و اصالت فضای باز در مسجد. فصلنامه پژوهشهای معماری اسلامی. سال سوم. شماره نهم. زمستان 1394.
 23. آلاله بقالیان و خاک زند، مهدی.  بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاءتعاملات اجتماعی در فضای باز و نیمه باز مجتمع‌های مسکونی (نمونه موردی: مجتمع مسکونی منطقه22). مجله علمی- پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران. شماره 11. بهار و تابستان 1395.
 24. خاک زند، مهدی و بابایی، سعید. چارچوبی برای طراحی فضای باز در مراکز آموزشی کودکان بر اساس (Seven Cs)  با تأکید بر ارتقای یادگیری. نشریه علمی- پژوهشی فناوری و آموزش. دوره 11، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 35-48.
 25. ایمان طلب،حامد؛ مظفر، فرهنگ؛ فیضی، محسن و خاک زند، مهدی. تبیین الگوی ساختارهای جدید در محیط های تاریخی شهر های ساحلی خلیج فارس. نشریه علمی- پژوهشی مدیریت شهری و روستایی. شماره 47. تابستان 96. صفحه 7-20.
 26. اجاقلو، مرتضی؛ خاک زند، مهدی. بررسی خصوصیات حرارتی حیاط های مرکزی کم عمق در اقلیم قزوین. مجله علمی- پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران. شماره 14. پاییز و زمستان 96. صفحه 87-99.
 27. ورد، مینا؛ فیضی، محسن؛ خاک زند، مهدی، اجاقلو، مرتضی.  ویژگی های حراتی فضاهای باز و نیمه باز در شرایط اقلیم شهر تهران. پژوهشهای معماری و محیط. شماره2. دوره 1. پاییز و زمستان 97.
 28. خاک زند، مهدی و بابایی، سعید. زمینه گرایی در آثار معماران غیرایرانی در دورۀ پهلوی اول)مدرسۀ البرز و ایرانشهر(  دو فصلنامه معماری ایرانی. شماره 14. پاییز و زمستان 97
 29. صادقی، علیرضا؛ خاک زند، مهدی؛ باقرزاده، امید. بازشناخت مؤلفه های مؤثر بر شکل گیری مکان در شهر ایرانی-اسلامی؛ مورد پژوهی: مسجد نصیرالملک و مسجد جامع عتیق شیراز. فصلنامه پژوهش های معماری اسلامی / شماره بیستم / پائیز سال ششم. 1397
 30. دلفانیان، حمیدرضا؛ خاک زند، مهدی؛ کامیابی، سعید. مروری بر رابطه معماری بومی و اقلیم با بررسی شاخصهای آسایش حرارتی، مورد مطالعاتی: شهر نوشهر. شماره 25. زمستان 1397.
 31. پهلوان پور، رسول؛ سهیلی، جمال الدین؛ خاک زند، مهدی؛ تبیین مدلهای ادراک حسی موثر بر حس تعلق به مکان در مساجد محله ای معاصر ، پژوهش های معماری اسلامی، شماره 24، پاییز 1398، سال هفتم.
 32. الله یاری، محمدرضا؛ خاک زند، مهدی.  احیای سرمایۀ اجتماعی سکونتگاه های غیررسمی با بهره گیری از توسعۀ مسکن گام به گام )مطالعۀ موردی: زورآباد کرج(. نشریه علمی- پژوهشی مدیریت سرمایه اجتماعی. شماره 2، دوره 6. تابستان 98. صفحه  237-253.
 33. پهلوان پور، رسول؛ سهیلی، جمال الدین؛ خاک زند، مهدی؛ بررسی تاثیر مولفه های ادراک حسی متاثر از آیات الهی بر افزایش میزان رضایتمندی از مساجد محلهای (نمونه موردی: مقایسه مساجد جوادالائمه و هفت درب قزوین) ، فصلنامه نقش جهان، دوره 9، شماره 3، پاییز 1398.
 34. پهلوان پور، رسول؛ سهیلی، جمال الدین؛ خاک زند، مهدی؛ تأثیر ادراک حسی بر افزایش رضایتمندی در مساجد محله ای و ارائه الگوهای معماری ایرانی  اسلامی (نمونه موردی مساجد محله ای قزوین)، دوفصلنامه مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، سال 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398.
 35. خاک زند، مهدی، آقابزرگی، کورش. بررسی جایگاه تئوری های معماری منظر جهان در پروژه های حرفه ای معماری منظر ایران. فصلنامه آمایش محیط. شماره 50. پاییز 1399.
 36. پورکریدشکوهی، مریم؛ فیضی، محسن؛ ترکاشوند، عباس و خاک زند، مهدی. بررسی تطبیقی اثرات زیست‌محیطی یک ساختمان با اسکلت فلزی و بتنی در شهر تهران با رویکرد ارزیابی چرخه حیات در مرحله طراحی. مجله معماری و شهرسازی پایدار. دوره 8. شماره 2. پاییز و زمستان 1399. صص: 51-66.
 37. کارگر، ساراسادات؛ محمودی زرندی؛ مهناز و خاک زند، مهدی. بررسی تاثیر مولفه های کاربردی موثر در طراحی پنجره کلاس های دروس عملی با تاکید بر  استفاده بهینه از بازتابش نور روز در تهران. فصل نامه هویت شهر (پذیرش نهایی).
 38. رستم زاد، سحر؛ فیضی، محسن؛ صنایعیان، هانیه و خاک زند، مهدی. طراحی پارامتریک نمای متحرک با هدف ارتقاء بهره‌وری روشنایی و آسایش بصری (نمونه موردی: ساختمان های اداری تهران). مجله نامه معماری و شهرسازی (پذیرش نهایی).
 39. صادقی، علیرضا؛ پیرودین، اصلان و خاک زند، مهدی. امکان سنجی تحقق پروژه های انتقال حق توسعه بر اساس شناسایی و پهنه بندی حوزه های مستعد توسعه، نمونه موردی: شهر شیراز. مجله پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری (پذیرش نهایی).
 40. بهزادپور، محمد؛ خاک زند، مهدی.  بررسی تأثیر مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در طراحی و چیدمان مبلمان فضاهای داخلی مجتمع های آموزشی (نمونه مورد مطالعه: دانشکده معماری- شهرسازی، عمران و مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران). مجله معماری و شهرسازی پایدار. دوره .... شماره ..... پاییز و زمستان 1400. صص...
 41. شریعتی، سارا؛ خاک زند، مهدی؛ البرزی، فریبا؛ بررسی خلوت قرارگاه‌های رفتاری در سکونتگاه‌های دانشجویی شهر قزوین براساس همساختی (رفتار- کالبد). دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 55، تابستان 1400
 1. Faizi, M. and Khakzand, M.The position of concept in landscape design”, Design Principles and practices; An International Journal. (2007) Vol: 1. no: 3. 27–37.
 2. Mozaffar, F. and Khakzand, M.Achievement to a new pattern in architectural design education model. Case study: Isfahan Art University”.  Design Principles and practices; An International Journal. (2008) vo: 2. no: 2. 141–159.
 3. Faizi, M., Khakzand, M. and Mahmoudi, A. “Culture as a value in urban landscape identity”. The international journal of environmental, cultural, economic & social sustainability. Common Ground Publishing (2009) vo: 5. no: 3. 189–207.
 4. Faizi, M., Mozaffar, F. and Khakzand, M.Conceptual process of design thinking (according to contemporary activities)”. International journal of engineering sciences (ISSN: 1018-7375). http://ijes.iust.ac.ir. (2008) Vol: 19. No: 6.
 5. Gorji, Y., Faizi, M. and Khakzand, M. Lighting programme and iranian schools lighting requirements. International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning, Vol. 21, No. 1, June 2011.
 6. Khakzand, M., F. Mozaffar, S. J. Arjomand “Natural environment and its vital impact on patient women hospitalized in the maternity wards of Tehran’s general hospitals. International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning, Vol. 22, No. 2, December 2012.
 7. Khakzand, M. Faizi, M. and Azari, A.A trivalent approach to the quality of the “khoshk river” landscape in Shiraz”. Space ontology international Journal. Vol 4, No 13. 2015.
 8. Khakzand, M. (2012) “A Landscape Design Process Based on Alexandrian Theory (An Iranian Academic Study)”. Journal of Armanshahr (ISC). No:8. 2012.
 9. Khakzand, M., Tabatabai Yeganeh,  R.S. (2013) “Investment Methods in Sustainable Water Resource Management using SAW Method”. Journal of Armanshahr (ISC). No: 10. Spring & summer 2013.
 10. Azari, A. and Khakzand, M. (2014) “Context-oriented lighting strategy in urban spaces (using space syntax method) case study: historical fabric of Isfahan.” International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning, Vol. 24, No. 1, June 2014.
 11. Ghasemi, F. & Khakzand, M. & Yazdian, F. & Esmaili, A. (2014) “Ecotourism and Geo-Tourism Capabilities for Tourism Sustainable Development: Evidences from Qeshm Geo-Park.” Journal of Social Issues & Humanities, Volume 2, Issue 6, June 2014.
 12. Esmaeili dizaj, S., Khakzand, M. (2014) “Green building for sustainable architecture”. International journal of Basic sciences and applied research. vol 3. pp: 191-195. Turkey.
 13. Khakzand, M., Azimi, M. (2015) “A method to Use Metaphors in Creative Architectural Design’. International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning. Vol. 25, No. 2.
 14. Khakzand, M., (2015) “Architecture students’ understanding of landscape issues in design studios (A comparison approach in some Tehran Architecture schools)”. International Journal of Architecture and Urban Development (IJAUD). Vol.5, No.3, Summer 2015.
 15. Khakzand, M., Gorji Mahlabani, Y. and Teymouri Gerdeh, S. (2015) A Specific Park for Women or a Public Park: Women’s Preferences and Perspectives on Using City Parks, Case Study: Four Parks in Tehran”. Armanshahr Architecture & Urban Development, 7(14), 45-56 Spring Summer 2015.
 16. Khakzand, M., Babaei, S. (2016) “How traditional symbols can be used as inspiration source in shaping the urban architecture?” International Journal of Human Capital in urban management. Vol. 1, No. 2. pp: 73-82
 17. Sadeghi, A.R., Khakzand, M. (2016) “Environmental planning and management of urban natural landscapes” International Journal of Human Capital in urban management. Vol. 1, No. 3. pp: 209-220.
 18. Khakzand, M., Atighehchi F., Yasini S.P. (2017) “The effects of Social supports on Mothers’ mental health after Childbirth Recovery process in the Maternity Wards (Case study: Tehran General Hospitals)” International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning. Vol. 27, No. 1
 19. Khakzand, M., YazdanParast S., (2017) “Design-based components in developing urban farms from the viewpoint of Tehran’s managers”. Urban Management Journal.  No: 47. pp: 19-34.
 20. Ojaghloo, M., Khakzand, M. (2017) “Cooling Effect of Shaded Open Spaces on Long-term Outdoor Comfort by Evaluation of UTCI Index in two Universities of Tehran.” Space Ontology International Journal. Vol.6, Issue 2. pp: 9-26.
 21. Babaei, S., Khakzand, M. (2017) “Adaptation as a Design Method in Architecture; Case Study: a House at Martha’s Vineyard”. Armanshahr Architecture & Urban Development, 10(18), 13-21.
 22. Khakzand, M., Ojaqlou, M., Faizi, M., Vard, M. (2018) “Role of Environmental Simulation at the Early Stage of Design in Order to Achieve Outdoor Thermal Comfort: a Case Study of Ekbatan and Apadana Residential Complexes in Tehran, Iran”. Space Ontology International Journal, Vol. 7, Issue 4, Autumn 2018, 65- 80.
 23. Sadeghi, A.R.; Khakzand, M.; Dehghani, M.A., (2019). “Evaluation of spatial distribution of urban green spaces using entropy model and coefficient of dispersion”. International Journal of Human Capital in urban management. Vol: 4, Issue: 1, Pp 23-32.
 24. Ojaghloo, M., Khakzand, M. (2019) “Comparative study of shading effect of buil;t environment on thermal comfort in two campuses of Tehran.” International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning. 29(1): 1-14, June 2019.
 25. Sadeghi, A.R., Khakzand, M., Jangjoo, S. (2019). “Historical Analysis of the Role of Bazaar on the Formation of Iranian Islamic Urban Forms; Case Study: Shiraz, Iran”. Armanshahr Architecture & Urban Development, 12(26), 89-101, Spring 2019.
 26. Allahyari, M.R., Khakzand, M.  (2019). “Assessing the ratio of physical form of slums settlements with social capital”. International Journal of Human Capital in urban management. Volume 4, Issue 4 , Autumn 2019, Pages 269-282.
 27. Shariati, S; Khakzand, M. ; Alborzi F. (2019).Formal-comparative Analysis of the Spatial organization of Student residence Halls Based on their Spatial Threshold Patterns (Case study: Girls Residence Hall Complex in Imam Khomeini International University of Qazvin)”. International journal of space ontology. Volume 8, Issue 3, Summer 2019, Pages 11-29.
 28. Faramarzi, H.; Khakzand, M.; Talebian, M.H.;  Masoodinejhad, M., (2021). Investigating the factors affecting landscape adaptation with the heritage of the oil industry to achieve urban sustainability. International Journal of Human Capital in urban management. (In press).
 29. Rostamzad, S; Faizi, M; Khakzand, M & Sanaieian, H. 2021. Daylight performance of toplighting: An overview. International journal of space ontology. Volume …, Issue …., Summer 2021, Pages …….
 1. Faramarzi, H.; Khakzand, M.; Talebian, M.H.;  Masoodinejhad, M., (2021). Explaining the Adaptability Model of Industrial Heritage with Landscape. International Journal of Architecture and Urban Development (IJAUD). Vol. …, No. …, Summer 2021.
 
3- مقالات منتشر شده  در مجلات داخلی ترویجی:

 
 1. مهدیزاده، فاطمه و مظفر، فرهنگ و خاک زند، مهدی. تحولات معماری معاصر ایران (1320-1357) با رویکردی به قیاس بصری در فرم. فصل نامه هنرپژوه. تابستان 88.
 2. خاک زند، مهدی، کیا، آنوشا. بررسی ترجیحات و تمایزات رفتاری کاربران تهرانی در فضاهای سبز شهری، رویکردی در جهت استفاده بهینه از فضای سبز شهری. دوفصلنامه علمی- ترویجی طرح و نماد. سال 4. شماره 7. 1392.
 3. مظفر، فرهنگ. خاک زند، مهدی. راستبین، ساجد و ارجمند، احمد.  فرایند برنامه ریزی گردشگری در شهر جدید شیب دراز- قشم. مجله علمی- ترویجی خیال فیروزه ای. سال اول. شماره یک. 1392.
 4. خاک زند، مهدی، آقابزرگی، کوروش. هلالی، شیرین. ودیعتی، امیدرضا. توانمندسازی بانوان در سراهای محله، نقطه عطفی در شکوفایی شهری در محلات شهر تهران (مقایسه دو منطقه 3 و 18). دوفصلنامه علمی- ترویجی چهارصفه. شماره 1. زمستان 1393  
 5. خاک زند، مهدی. نقد منظر فرهنگی. مجله ترویجی منظر. شماره 28. پاییز 1393
 6. خاک زند، مهدی، قربانزاده، داوود. نگاهی پدیدارشناسانه به طراحی مناظر مقدس شهری. مجله پژوهشهای منظر شهر. شماره 5. 1395
 7. کیانی، کیوان. خاک زند، مهدی. بررسی نحوه و چگونگی بهیافت منظر در لندفیل دره ژوان (گاراف). فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 56 ، بهار 1400
 8. خاک زند، مهدی، کیانی، کامیاب. تحلیل تطبیقی روابط فضایی و جریان انرژی چی در خانه های حیاط دار کلاسیک پکن. مجله هنر مدیریت سبز. سال 1400
 9. قلی نژداد پیربازاری، علیرضا؛ خاک زند، مهدی؛ کیانی، کامیاب. جستاری در باغ‌های سنتی ایران و چین با نگاهی تحلیلی - تاریخی. فصلنامه علمی اثر. دوره 42، شماره 1،  بهار 1400  
4-مقالات منتشر شده در کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی :
 1. فیضی، محسن و خاک زند، مهدی. باغسازی مکتب شیراز و باغهای تیموری. همایش بین المللی مکتب شیراز. تهران، فرهنگستان هنر. پاییز 87.
 2. فیضی، محسن و خاک زند، مهدی و شهبازی، مهتیام. تاثیر فضای سبز در کیفیت محیطی در شهرهای فشرده. همایش بین المللی شهر برتر، طرح برتر. همدان. تابستان 87.
 3. خاک زند، مهدی و محمودی، آناهیتا. از ایده یابی تا ایده پردازی در فرایند طراحی معماری. همایش بین المللی کانسپت در معماری. دانشگاه آزاد- تهران مرکز. پاییز 85.
 4. خاک زند، مهدی و رهایی، امید. معماری بومی، بازیابی ارزشها. همایش فناوری بومی ایران. دانشگاه شریف، تهران. بهار 87.
 5. مظفر، فرهنگ و خاک زند، مهدی و ارجمند، سید جمال الدین. طراحی سبز بیمارستانهای عمومی. همایش ملی معماری سبز. اصفهان. بهمن 88.
 6. خاک زند، مهدی و کیا، کیانوش و عرب سلغار، ندا. شناخت ابعاد منفی در ادراک  فضای سبز در پارکهای شهری تهران. اولین همایش فضاهای عمومی شهری پایدار. تهران. خرداد 92.
 7. خاک زند، مهدی و آقابزرگی، کورش. معماری فضاهای آموزشی کودکان استثنایی به عنوان بخشی از جامعه ایرانی. اولین همایش ملی معماری و شهرسازی انسانگرا ( دانشگاه آزاد قزوین). قزوین. آذرماه 92.
 8. فاطمه قاسمی، فرشاد یزدیان، مهدی خاک زند. قابلیت های اکوتوریستی و ژئوتوریستی ژئوپارک قشم در توسعه پایدار گردشگری. اولین کنفرانس ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار. اسفند 1392. تهران.
 9. خاک زند، مهدی و بقالیان ، آلاله. افراد کم توان و رابطه آنها با فضاهای باز محیط مسکونی. اولین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازی- دانشگاه تربیت مدرس. تهران. دی ماه 93.
 10. خاک زند، مهدی و اسدی ، شکوفه. بازآفرینی مرکز محله با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی در بافت تاریخی عودلاجان. اولین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازی- دانشگاه تربیت مدرس. تهران. دی ماه 93.
 11. خاک زند، مهدی و مختاری، مژده. توسعه میان افزا، رویکردی در طراحی شهری پایدار. کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه. دبی 1394.
 12. خاک زند، مهدی و کاووسی، ساناز. نقش الگوها و شاخص های توسعه پایداری اجتماعی  بر فضای شهری. کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه. دبی 1394.
 13. خاک زند، مهدی و آقابزرگی، کوروش. مولفه های طراحی پارک های دوستدار کودک با هدف آموزش کودکان. دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی. 24 اسفند 1394. استانبول،‌ ترکیه.
 14. خاک زند، مهدی و گنجی، منیره. مصالح نانو راهکاری سودمند برای آینده ای پایدار در معماری معاصر. دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی. 24 اسفند 1394. استانبول،‌ ترکیه.
 15. اخلاصی، احمد؛ خاک زند، مهدی و هدایت نظری، فؤاد. راهبردهایی کارآمد برای احیا و افزایش تعامل اجتماعی در بافت فرسوده با استفاده از مدل SWOT (نمونه موردی محله عودلاجان تهران). سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری.20 اسفند 1394.  
 16. کیانی، کیوان؛ خاک زند، مهدی. بررسی تطبیقی جایگاه بوم شناسی در آموزش معماری منظر در دانشگاه­های تهران؛ از ایده تا عمل. دومین همایش ملی معماری منظر. اردیبهشت 1395.
 17. خاک زند، مهدی. مروری بر نظریه های معماری منظر و ارزیابی جایگاه آنها در ایران. دومین همایش ملی معماری منظر. اردیبهشت 1395.
 18. فیضی، محسن؛ خاک زند، مهدی؛ نقیبی، مریم السادات؛ فتاحی، مهدی. تداوم هویت باغ ایرانی در منظر شهری. سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری. 8-10 دیماه 1394. دانشگاه شهید بهشتی.
 19. خاک زند، مهدی؛ یزدان پرست، سینا. مزارع شهری در کلان شهر تهران و اهمیت آن در ارتقای کیفیت  محیط زیست. کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست. 5-7 دیماه 1394.
 20. میرزایی، مسعود؛ یزدانفر، سید عباس؛ خاک زند، مهدی. مدخلی بر عوامل تاثیرگذار اختلاط کاربری در حوزه مسکن. کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی. موسسه عالی خوارزمی شیراز. 31 شهریور 1394.
 21. میرزایی، مسعود؛ یزدانفر، سید عباس؛ خاک زند، مهدی. توسعه کاربری مختلط راهکاری برای ارتقا تعاملات اجتماعی. کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی. دانشگاه تهران. شهریور ماه 1394.
 22. خاک زند، مهدی، آقابزرگی، کوروش. هلالی، شیرین. حکمروایی خوب شهری رهیافتی در راستای توسعه پایدار. کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری. شیراز،  ایران. 12 اسفند 1394.
 23. خاک زند، مهدی و دلفانیان، حمید. نگاهی پدیدارشناسانه به الگوهای مسکن بومی (مطالعه موردی : جزیره قشم). کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و زیرساخت شهری. تبریز، ایران. 7 مرداد 1394.
 24. خاک زند، مهدی و آقابزرگی، کوروش. تحلیلی بر مولفه های زیست محیطی توسعه پایدار در راستای بازسازی فضاهای شهری. اولین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، مهندسی عمران و شهر. تبریز، ایران.  11 تیر 1394.
 25. حسینی نام، نعیمه سادات. فیضی، محسن و خاک زند، مهدی. کشتزارهای عمودی، راهکارهای نوین در ارتقاء سطح کشاورزی شهری. کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست. تهران، ایران. 25 آبان 1394.
 26. خاک زند، مهدی و لرکی، نگین. بررسی تاثیرات زیست محیطی، اقتصادی و فرهنگی اجتماعی گردشگری در جهت توسعه پایدار. اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری. تهران، ایران. 7 مرداد 1394.
 27. خاک زند، مهدی، آقابزرگی، کوروش. هلالی، شیرین. بررسی و تبیین ابعاد گردشگری حلال در راستای توسعه پایدار. دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار. تهران،  ایران. 12 اردیبهشت 1394.
 28. خاک زند، مهدی. محمدی، مریم. جم، فاطمه. افزایش هویت بصری، کاربری، نمای ساختمان های مسکونی مبتنی بر رویکرد مردم محور. دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری. شیراز، ایران. 22 آذر 1395.
 29. خاک زند، مهدی و رحیمی، محمدحسین. بازشناسی کهن الگوی دربند و بررسی تاثیرات آن بر تحقق پایداری اجتماعی در ظرایط معاصر. سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی. برلین، آلمان. 19 تیر 1395.
 30. کیانی، کیوان و خاک زند، مهدی. بررسی فاکتورهای بستر محور در تجارب بهیافت لندفیل ها. سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی. برلین، آلمان. 19  تیر 1395.
 31. خاک زند، مهدی و حسه زاده، رویا. تاثیر طراحی فضاهای باز، مجتمع های مسکونی بر آسایش حرارتی ساکنین. اولین کنگره بین المللی معماری هدف. شیراز، ایران. 22 آذر 1395.
 32. گنجی، منیره و خاک زند، مهدی. تحلیل توضیع فضایی و مکان گزینی پژوهشکده نانوتکنولوژی با استفاده از مدل AHP. چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری. تهران ایران.  7-9 دی 1395.
 33. فیضی، کامیار و خاک زند، مهدی. بررسی جایگاه زمینه گرایی در فرآیند طراحی ژئوسایت روستای طبل در جزیره قشم. چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری. تهران ایران.  7-9 دی 1395.
 34. خاک زند، مهدی و کیانی، کیوان. توجه به مدیریت آب های سطحی در بهیافت لندفیل برمشور. چهارمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی، پایداری و تاب آوری. قزوین، ایران. 30 اردیبهشت 1396.
 35. معماریان، غلامحسین. خاک زند، مهدی و صالحیان، نیلوفر. نگاهی پدیدارشناسانه به عناصر خانه های سنتی نایین. کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر. تهران، ایران. مرداد 1396.
 36. عطار، مهرانگیز و خاک زند، مهدی. دستیابی به الگوهای مطلوب طراحی برای کودک اوتیسم به منظور افزایش کیفیت زندگی. چهارمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی، پایداری و تاب آوری. قزوین، ایران. 30 اردیبهشت 1396.
 37. آبادی، عالیه و خاک زند، مهدی. اگروتوریسم، راهکاری در راستای توسعه پایداری اکولوژیکی. چهارمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی، پایداری و تاب آوری. قزوین، ایران. 30 اردیبهشت 1396.
 38. نقیبی، مریم سادات. فیضی، محسن و خاک زند، مهدی. سبزراه ها، پاسخی برای انسجام شهری تهران. کنفرانس بین المللی معماری، عمران و شهرسازی با رویکرد مدیریت پایدار. تهران، ایران. خرداد 1396.
 39. نقیبی، مریم سادات. فیضی، محسن و خاک زند، مهدی. بررسی مولفه های اجتماعی کیفیت زندگی در محله ده ونک. دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و طراحی شهری. بانکوک، تایلند. 9 شهریور 1396.
 40. خاک زند، مهدی و پرکار، جواد. تاثیر توسعه شهرهای جدید بر محیط ساخته شده نامطلوب و اراضی رهاشده با رویکرد بازآفرینی شهری. همایش ملی بازخوانی تفکر و تجربه شهرهای جدید در ایران. شیراز، ایران. 30 فروردین 1396.
 41. نقیبی، مریم؛ فیضی، محسن و خاک زند، مهدی . توسعه گردشگری در روددره درکه.کنگره بین المللی پژوهشهای دانشگاهی در معماری و شهرسازی. تبریز، ایران. اردیبهشت 1396.
 42. پرکار، جواد و خاک زند، مهدی. توسعه و بازآفرینی محدودههای ناکارآمد درون شهری "تبدیل فضاهای تاریخی به فضاهای عمومی" و تاثیر آن بر پایداری اجتماعی )نمونه موردی: خانه هنرمندان تهران، موزه تار و پود شیراز(. کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها. 26 مهرماه 1397.
 43. ایرانی، ارشیا و خاک زند، مهدی. الگوی انعطاف پذیری فضای اکولوژیک در ساختمان های بلند مرتبه (نمونه موردی: اُآسیا هتل دانتان، کامرز بانک فرانکفورت، برج های مسکونی کوثر). کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها. 26 مهرماه 1397.
 44. خاک زند، مهدی و مهدی نژاد، کوشان. بررسی رویکردهای اکولوژیکی، اجتماعی و زیبایی شناسانه در مجتمع های مسکونی بلندمرتبه در راستای ارتقاء کیفیت زندگی. کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها. 26 مهرماه 1397.
 45. رمضانخانی، عاطفه؛ فیضی، محسن؛ خاک زند، مهدی؛ صنایعیان، هانیه. بررسی راهکارهای استفاده از نور روز و روشنایی غیرفعال در کتابخانه های پایدار. کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران. تهران، دانشگاه تهران آذر ماه 1397.
 46. آبادی، عالیه ؛ خاک زند، مهدی. اگریتوریسم؛ رویکردی در راستای توسعه‌ی پایدار روستایی ( نمونه موردی: سایت گردشگری کشاورزی شمال تایلند). چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار. 8 اسفندماه 1397. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران. 1397.
 47. رستمزاد، سحر ؛ فیضی، محسن، خاک زند، مهدی. مروری بر عوامل تأثیر گذار در نورگیری از سقف در ساختمانها. چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار. 8 اسفندماه 1397. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران. 1397.
 48. رستمزاد، سحر ؛ فیضی، محسن، خاک زند، مهدی. بررسی تأثیر شبکه ای متحرک از پانلهای آکریلیکی برش خورده با لیزر در نورگیر سقفی جهت کاهش شدت روشنایی مزاحم. ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری. تهران. 12 اردیبهشت 1398.
 49. قیامی اردبیلی، نوید و خاک زند، مهدی. بازشناسی مفاهیم معماری ایرانی و راهکارهای معاصرسازی آن. ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری. تهران. 12 اردیبهشت 1398.
 50. خاک زند، مهدی. تبیین سه گانه میراث صنعتی ، منظر روستایی و اگروتوریسم. ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان. در ماه 1398. قزوین. ایران.
 51. محسنی، آلاله؛ فیضی، محسن و خاک زند، مهدی. کاربرد الگوریتم ژنتیک در طراحی مولد به منظور بهینه سازی مسائل طراحی معماری. اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری. تبریز. 12-13 آذر 99. دانشگاه تبریز
 52. سمندری، الناز ؛ خاک زند، مهدی و فیضی، محسن. راهکارهای مدیریتی پایدار برای حفاظت از منابع آبی با بازچرخانی آب های هدر رفته در طراحی معماری. هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری. 18-20 اسفند 99. تهران.
 53. محدثه السادات حمیدی، مهدی خاک زند، محسن فیضی. واکاوی طراحی پنجره سقفی با رویکرد معماری بیوفیلیک و تاثیر آن بر سلامتی و آسایش حرارتی ساکنان ساختمان های مسکونی (نمونه موردی: شهر تالش). نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان. 13-14 اسفند 99. شیراز
 54. خاک زند، مهدی ؛ خطیبی، فرهاد. استفاده مجدد از آب‌های خاکستری در برپایی مجموعه‌های اگروتوریسم. نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نا متعارف در کشاورزی مناطق خشک. 29-30 بهمن 1399. مشهد- ایران.
 55. خاک زند، مهدی ؛ عرب، مهسا. تغییر الگوی مصرفی آب در طراحی فضاهای شهری از طریق استفاده از آب‌‌های خاکستری. نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نا متعارف در کشاورزی مناطق خشک. 29-30 بهمن 1399. مشهد- ایران.
 56. امیدی، نسرین؛ فیضی، محسن و خاک زند، مهدی. استفاده مجدد تطبیقی از میراث صنعتی با توجه به ارتقاء منظر و محیط زیست )نمونه موردی: کارخانه قند ورامین). دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری ، شهرسازی ومعماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری. 25 تیرماه 1399. دانشگاه سراسری تبریز.
 57. چهاردولی، سعید؛ فیضی، محسن و خاک زند، مهدی. بررسی پراکندگی گرد و غبار در مسکن بومی سیستان با استفاده از شبیه سازی مدل فاز گسسته. نخستین همایش ملی مسکن پایدار. 19 تیرماه 1399. دانشگاه علم و صنعت ایران. تهران
 58. سلیمی، غزاله؛ فیضی، محسن و خاک زند، مهدی. بررسی تطبیقی شاخص های رویکرد طراحی مولد و معماری بومی مناطق گرم و خشک ایران. نخستین همایش ملی مسکن پایدار. 19 تیرماه 1399. دانشگاه علم و صنعت ایران. تهران
 59. سلیمی، غزاله؛ فیضی، محسن و خاک زند، مهدی. مروری بر تعاریف و ویژگی­های رویکرد طراحی مولد. نخستین همایش ملی مسکن پایدار. 19 تیرماه 1399. دانشگاه علم و صنعت ایران. تهران.
 60. کارجو، مرضیه؛ فیضی، محسن؛ خاک زند، مهدی ، همایونی، هدی. تاثیر جداره‌های سبز  بر سطح آسایش حرارتی و کاهش مصرف انرژی در ساختمان­های بلندمرتبه شهر تهران. اولین کنفرانس ملی مهندسی و فنآوری. اسفند ماه 1399. تبریز. ایران.