دکتر رشیدی نیا

نام خانوادگی : رشیدی نیا       نام : جلیل     تاریخ تولد : اول فروردین ۱۳۳۴

 مرتبه علمی :استاد        گروه : ریاضی کاربردی         تلفن داخلی : ۵۴۸۷ 

آدرس ایمیل :rashidiniaiust.ac.ir homepage: webpages.iust.ac.ir/rashidinia

آدرس گوگل:google scholar

 آدرس پستی : تهران - میدان رسالت خیابان هنگام خیابان دانشگاه علم و صنعت  

دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده ریاضی ۱۶۸۴۶۱۳۱۱۴

AWT IMAGE

تحصیلات

سوابق پژوهشی

سوابق اجرایی در دانشگاه

کتب منتشر شده 

طرحهای تحقیقاتی

زمینه های تحقیقات

سوابق آموزشی 

تحصیلات

• دکترای ریاضیات کاربردی،رشته تحصیلی آنالیز عددی ، محل تحصیل هندوستان، تاریخ اخذ:  ۱۳۷۳

• فوق لیسانس ریاضی ، رشته تحصیلی ریاضی محض ، محل تحصیل هندوستان تاریخ اخذ: ۱۳۶۶

• لیسانس ،رشته تحصیلی فیزیک ، محل تحصیل هندوستان ، تاریخ اخذ: ۱۳۶۲

سوابق پژوهشی

مقالات چاپ شده در مجلات 

مقالات چاپ شده در کنفرانسها

سوابق اجرایی در دانشگاه

معاون آموزشی دانشکده ریاضی از سال ۱۳۸۹ تا کنون

کتب منتشر شده 

 محاسبات

آنالیز عددی ۱                       آنالیز عددی ۲

سوابق آموزشی 

عضو هیات علمی، دانشکده ریاضی ، دانشگاه علم و صنعت ایران، از ۱۳۷۸ تا کنون

سایر سوابق آموزشی و پژوهشی محل کار:

مسول سمینارهای تحصیلات تکمیلی دانشکده از سل ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۴

مدیر گروه ریاضی کاربردی : ازسال ۱۳۸۴ تا۱۳۸۹

طرحهای تحقیقاتی

برد اسپلاین برای حل عددی مسائل مقدار مرزی غیر عادی ۱۳۸۰ •

 مطالعه مدل ریاضی ارتعاشات صفحات فلزی و ارائه الگوریتم های کامپیوتری۱۳۸۱ ●

روشهای با گامهای متغیر برای مسائل مقدار مرزی غیر عادی ۱۳۸۲ ●

روش اسپلاین برای حل مسئله مقدار مرزی غیر عادی ۱۳۸۳ ●

روشهای با دقت مراتب بالا با گامهای متغیر برای مسائل مقدار مرزی غیر عادی ۱۳۸۴ ●

 حل عددی معادلات انتگرالی خطی با استفاده از سینک ۱۳۸۵ ●

اسپلاین ها و مسائل مقدار مرزی ۱۳۸۶ ●

• مسائل مقدار مرزی با مانع

زمینه های تحقیقات

آنالیز عددی

حل عددی معادلات دیفرانسیل وانتگرال

تقریب اسپلاین

تقریب سینک

روشهای عددی در جبر خطی

 

دفعات مشاهده: 39179 بار   |   دفعات چاپ: 2437 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 220 بار   |   0 نظر