لیست پایان نامه دکتری:

 | تاریخ ارسال: 1393/4/16 | 

لیست رساله های دکترا ،جهت دیدن چکیده  روی  عنوان رساله کلیک نمائید .

 نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

استاد/اساتید راهنما

استاد/اساتید مشاور

محسن وفامهر

بهره گیری از فناوری نوین برای ارتقاء کیفیت ساخت در معماری ایران

دکتر اربابیان دکتر گلابچی

-

سید علی اکبر کوششگران

شناسایی عوامل و زمینه های موثر در تبیین منشور حفاظت میراث روستایی

دکتر مرادی

-

احمد امین پور

اصول تدوین منشور قوانین و مقررات حفاظتی و مرمتی بناها و مجموعه های تاریخی ایران

دکتر مرادیمهندس نقره کار

دکتر مظفر

ساناز لیتکوهی

اصول طراحی بیمارستان های کودکان مبتنی بر نظر استفاده کنندگان

دکتر مظفر- دکتر حسینی

-

حمیدرضا عظمتی

اصول طراحی پارک های شهری مبتنی بر ارتقاء خلاقیت کودکان

دکتر مظفر- دکتر فیضی

دکتر حسینی-دکتر افضل حسینی

غزال راهب

 

 

ارتقاء سامانه ای برای تعیین و تبیین معیارهای انتخاب شیوه مناسب برپایی مسکن در سکونتگاههای روستایی حاشیه دریای خزر

دکتر علی الحسابی

دکتر رضازاده- دکتر سلیمانی

عباسعلی شاهرودی

نقش و تاثیر سازه در فرآیند طراحی معماری موثر سازی آموزش سازه در معماری

دکتر اربابیان- دکتر گلابچی

-

محمد باقری

فضای عمومی مجله و ارتقاء فعالیت فیزیکی

دکتر حسینی- دکتر رضازاده

-

سید عباس یزدانفر

مردم و احیاء بافت تاریخی

دکتر هادی ندیمی

دکتر مرادی

اسماعیل ضرغامی

اصول پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی

دکتر قائم مقامی

دکتر صالح  دکتر حسینی

کریم مردمی

میراث فرهنگی / معماری و بازنمایی ذهنی

دکتر مرادی- دکتر جهانس

دکتر مظفر

احمد اخلاصی

ارتقاء جنبه های خلاقانه طراحی معماری با کامپیوتر

دکتر مظفر- دکتر چیت چیان

-

عباس ترکاشوند

الگوی کالبدی طرح های هادی روستایی (آسیب شناسی مداخلات طرح های هادی در محیط کالبدی)

دکتر مظفر- دکتر حسینی

دکتر سلیمانی

محمدعلی خان محمدی

بازشناسی و ارتقای بنیان های نظری معماری پایدار از منظر آموزه های اسلامی

مهندس نقره کار- دکتر مظفر

-

علیرضا فارسی

بررسی رابطه سطح، حجم و فرم بنا با تابش برای تولید برق خورشیدی در منطقه گرم و خشک

دکتر مفیدی

دکتر حریری

مهدی خاک زند

یک زبان الگوی طراحی منظر (استخراج ابعاد اجتماعی فرهنگی، اکولوژی زیبا شناسی طراحی منظر از شاخص های زبان الگو)

دکتر فیضی- دکتر مظفر

گرامی پور

مریم چرخچیان

بررسی تحلیل عوامل موثر بر افزایش دلبستگی به فضاهای عمومی شهری با تاکید بر تنوع فعالیتی

دکتر دانشپور-مهندس سپهری مقدم

-

مصطفی نورالدین

اصول و مبانی بنیادین در نمای معماری (دوره صفویه اصفهان)

دکتر مرادی

-

علی عمرانی پور

احیای میراث طبیعی فرهنگی زاینده رود در شهر تاریخی اصفهان

دکتر مرادی

دکتر فیضی

مجید صالحی نیا

اجتماع پذیری فضای معماری

دکتر معماریان

دکتر رازجویان

سارا سلیمانی

بهبود آموزش سازه در رشته معماری با تاکید بر محتوا، روش و رسانه

هاشم نژاد-گلابچی

دکتر بهزادفر

مینو شفایی

اصول طراحی فضاهای آموزشی کودکان 3 تا 6 ساله با رویکرد ارتقای خلاقیت آنان در ایران

دکتر نقره کار- دکتر مظفر

دکتر صالح- دکتر افضل حسینی

سلمان نقره کار

معماری آموزش معماری بر مبنای اندیشه اسلامی

 مهندس نقره کار- دکتر مظفر

دکتر حمید ندیمی

حسین مدی

معیارهای بهبودی کالبدی نورگیرهای داخلی در ساختمان های اداری (با توجه به عملکرد حرارتی ایستا در اقلیم گرم و خشک)

دکتر حسینی- دکتر مفیدی

دکتر قیابلکو

مهدی اختر کاوان

راهکارهای  باز بکارگیری سازگار بناهای  تاریخی ایران (مدلسازی فرآیند ارزیابی و انتخاب پروژه های مرمتی)

دکتر مرادی

دکتر صالح- دکتر مفیدی

مرتضی صدیق

راهکارهای مکان یابی و طراحی پارکهای تفریحی سواحل دریای خزر در جهت افزایش استفاده پذیری

دکتر هاشم نزاد- دکتر فیضی

-

سید علی سیدیان

تاثیر مولفه های طراحی بر جلب مشارکت مردمی در معاصر سازی بافت های فرسوده ایران (نمونه موردی: محله سیروس تهران)

 دکتر هاشم نژاد- دکتر بهزادفر

دکتر صالح

مهرداد یوسف زمانی

بررسی و باز تعریف جایگاه مشارکت بهره بردار در فرآیند طراحی مسکن

 دکتر علی الحسابی

دکتر حسینی- دکتر صالح

مسیح اله معصومی

ارزیابی تحلیلی رضایت مندی شهروندان از معابر پیاده (مطالعه موردی سبزوار)

دکتر قائم مقامی

-

امید رهایی

معیارهای مطلوب برای طراحی ساختمان های صنعتی با هدف ارتقای تهویه صنعتی عمومی (نمونه موردی: ساختمان تعمیرگاه مرکزی پالایشگاه تهران )

دکتر قائم مقامی

دکتر حسینی دکتر جعفری

علی محمد رنجبر کرمانی

روش سامانه ای در طراحی معماری در پرتو بینش اسلامی

مهندس نقره کار- دکتر معماریان

-

سوران شنگه پور

ارائه یک الگوی طراحی معماری مجازی به منظور افزایش مشارکت اجتماعی در شهر تهران

دکتر هاشم نژاد

-

حیدر جهان بخش

تدوین الگوی برنامه دهی و روش شناسی طراحی معماری پایدار در ایران

دکتر معماریان- دکتر مفیدی

دکتر اسلامی- دکتر صالح

آرزو صدوقی

فهم سرشت خانه ایرانی به روش پدیدار شناسی

دکتر معماریان

دکتر سید محسن فاطمی- دکتر نیکبخت نصر آبادی 

محمد صادق طاهر طلوع

رمزگشایی از مدل پایداری لرزه ای بناهای آجری ایران

دکتر مرادی- دکتر حسینی

دکتر صالح دکتر مظفر

وحید وزیری

بهبود بهره وری فضاهای آموزشی با رویکرد به نقش بهره بردار در روند ساماندهی فیزیکی محیط

دکتر هاشم نژاد

-

وحید افشین مهر

اصول طراحی پوسته داخلی برای ارتقاء مطلوبیت اکوستیکی در دفاتر پلان باز

دکتر اولیا

دکتر باقری- دکتر مومنی

شهناز پور ناصری

مدل یابی تاثیر متغیرهای کالبدی پنجره جهت دستیابی به الگوی پنجره مطلوب کلاس از دیدگاه دانش آموزان مدارس راهنمایی تهران

دکتر مفیدی- دکتر معماریان

دکتر صالح

حسین نور محمد زاد

فرآیند شناسائی و تشخیص سیستمی مسائل ساخت بافت کالبد تاریخی شهر (نمونه‌ی‌موردی‌ بافت تاریخی شهر یزد)

دکتر بهزادفر- دکتر رضازاده

-

سینا رزاقی اصل

رویکردهای معماران منظر و طراحان شهری به مقولات مرزی مشترک در مکان سازی 

دکتر فیضی- دکتر بهزادفر

-

علیرضا منعام

ارزیابی آسایش حرارتی در پارگ های منتخب شهر تهران

دکتر فیضی دکتر بهزادفر

دکتر حیدری

سید مجید هاشمی

اصول حاکم بر حریم بصری خانه در اندیشه اسلامی " بازشناسی تاثیر قاعده لا ضرر بر ضوابط و مقررات معماری و شهر سازی مرتبط با حریم بصری خانه"

دکتر معماریان

-

فاطمه نسبی

مدل ادراک کیفیت بصری در خانه های سنتی (نمونه موردی: مسکن در بافت قدیم شهر بوشهر)

دکتر علی الحسابی- دکتر حسینی

دکتر صالح

مهدی حمزه نزاد

اصول مفهومی و کاربردی در طراحی بناهای مذهبی در نگرش شیعه

مهندس نقره کار دکتر معماریان

-

سیده سمیه میرمرادی

ارتباط بهینه میان فضاهای درونی و بیرونی مدارس دوره ابتدایی در جهت ارتقای ارتباطات کودک

دکتر مظفر مهندس جهانس

دکتر ابراهیم صالحی عمران دکتر فیضی

عباس ذکری

تحلیل و بررسی ارتباطات معنایی کالبد بناهای شهری به منظور تدوین قاعده فرم مطلوب در فرآیند طراحی معماری

دکتر عباس زادگان- دکتر سپهری مقدم

دکتر راضیه السادات راضا زاده

مجتبی مهدوی نیا

بررسی تحلیلی رابطه میان مصرف انرژی و ویژگی های کالبدی در بناهای بلند مرتبه اداری ایران

دکتر دانشپور- دکتر مفیدی

 

حسن اکبری

بررسی تحلیلی رابطه بین ویژگی های کالبد جداره خیابانهای شهری و شاخص های صوتی محیط

دکتر عباس زادگان- دکتر سپهری مقدم

دکتر پروین نصیری

کاوه شکوهی

ارزیابی تطبیقی روشهای تولید طرحواره های معمارانه در مراحل اولیه فرایند طراحی

دکتر هاشم نژاد

دکتر اخلاصی- دکترصالح صدق پور

ارسلان طهماسبی

خیابانهای اصلی و تعاملات اجتماعی با تاکید بر نقش مولفه های کیفی و خلق مکان

دکتر بهزادفر- مهندس نوحی

-

ساسان حسینی

تبیین مدل تصمیم ساز انتخاب گزینه در مرحله شکل گیری کانسپت در فرآیند طراحی معماری

دکتر دانشپور

دکتر ماکویی

صلاح الدین مولانایی

ارتقاء نگرش سازه ای در روش طراحی معماری بر مبنای روش ARCH-ST

دکتر مظفر-مهندس نقره کار

-

آزیتا بلالی اسکویی

بازآفرینی شهر ایرانی اسلامی با باخوانی شهرهای ابواب البر

مهندس نقره کار- دکتر کی نژاد

دکتر بهزادفر

مونا بیسادی

اصول طراحی مراکز تحقیقاتی معماری و شهر سازی با رویکرد خلاقیت و نوآوری محققین

دکتر مظفر- دکتر حسینی

دکتر صالح صدق پور

مهدی خرم

بررسی  و استخراج شاخصهای(قابل اطمینان ) در تعیین اندازه و تناسب

(مبتنی بر ابعاد انسانی - ایرانی )در معماری داخلی(مطالعه موردی مدارس تهران)

دکتر دزفولی -دکتر کلینی

رزا وکیلی نژاد

تاثیر ترکیبی ویژگیهای کالبدی پوسته بنا و الگوها ی تهویه طبیعی بر میزان مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی

 (نمونه موردی ساختمانهای تهویه یکطرفه در اقلیم گرم و خشک شیراز )

دکتر سید مجید مفیدی -

دکتر فاطمه مهدیزاده سراج

نرگس دهقان دستیابی به راهکارهای راه یابی  جهت تسهیل  خواندن فضای داخلی معماری . نمونه موردی ،: کتابخانه ملی ایران دکتر اصغر محمد مرادی ، دکتر  غلامحسین معماریان
امیر شکیبا منش بررسی تاثیرات پیکربندی فضایی و ساختار  کالبدی بر تجربه ادراک زمان ذهنی  عابرین پیاده، با بهره گیری از رویکرد واقعیت مجازی دکتر مصطفی بهزادفر و دکتر مهران علی الحسابی
حمید یزدانی طراحی سامانه اندازه گیری و کنترل انرژی نهفته ساختمان در فاز تولید

دکتر اصغر محمد مرادی

و دکتر سید باقر حسینی

عباس غفاری بهبود شرایط آ کوستیک در مساجد با نگرش تحلیلی وضوح گفتار در مساجد دوره قاجار تبریز

دکتر مجید مفیدی شمیرانی

و دکتر مصطفی عباس زادگان

مریم عظیمی روش طراحی  "معنا، خیال ، معماری" با بهره گیری از تفکر ناخودآگاه

دکتر فرهنگ مظفر

و

سید باقر حسینی

علیرضا تقدیری رویکرد سازه ای بر قاب فولادی دو بعدی سازگار شونده در سیستم صنعتی ساختمان سازی دکتر جلیل اولیا
مریم محمدی تدوین امور رمزگذاری در منظر شهری پایدار فرهنگی با بهره گیری از رویکرد نشانه شناسی دکتر راضیه رضا زاده و دکتر مصطفی عباس زادگان
سارا دانشمند ارتقاء روش ارزیابی  مسیر و بهبود عملکرد مسیر یابی دکتر مهران علی الحسابی  و مهندس عبدالحمید نقره کار
سعید نوروزیان ملکی معیارهای طراحانه ارتقای سرزندگی محلات مسکونی دکتر محسن فیضی و دکتر سید باقر حسینی
محمدعلی طبرسا گونه شناسی خانه های سنتی در بافت تاریخی گرگان وبرگرفت اصول و راهکارهای راهبردی آنها

دکتر غلامحسین معماریان -دکتر  اصغر محمد مرادی

محمد منان رئیسی معناشناسی در آثار معماری برای ارتقاء طراحی مساجد مهندس نقره کار و دکتر مردمی

امیر رضا کریمی آذری اصول طراحی موثر بر ارتقای خلاقیت کودکان در فضای مسکونی

دکتر سید باقر حسینی

دکتر محسن فیضی

مریم روستا

باز تعریف شاخص های مکانی موثر بر ارتقاء پایداری اجتماعی در بافتهای فرسوده شهری با رویکرد اسلامی - ایرانی دکتر اسمعیل شیعه و دکتر عبدالهادی دانشپور
علی اسد پور مدل بازنمایی رودخانه به مثابه منظر شهری تصویر پذیر دکتر فیضی و دکتر فرهنگ مظفر
سمانه تقدیر ساختار فرآیند خلق و ادراک آثار معماری بر اساس مبانی حکمت متعالیه مهندس عبدالحمید نقره کار و دکتر فرهنگ مظفر
هانیه صنایعیان تاثیر فرم و همجواری فضای نیمه باز بر رفتار حرارتی ، دسترسی به نور خورشید و تهویه درون ساختمان دکتر فاطمه مهدیزاده سراج،دکتر مجید مفیدی شمیرانی دکتر فرشاد نصر الهی
راضیه لبیب زاده ارتقاء محتوا در آموزش طراحی خانه مبتنی بر آموزه های اسلام

مهندس عبدالحمید نقره کار ، دکتر محمد علی خانمحمدی

دکتر مهدی حمزه نژاد
علی اکبر حیدری روند شکل گیری معنا در مکان دکتر هاشم نژاد- دکتر یزدانفر دکتر قاسم مطلبی
هومن قهرمانی طراحی فضاهای عمومی شهری دکتر شیعه- دکتر عباس زادگان دکتر دانشپور
سید مهدی مداحی خوانش و فهم پیوند کالبد خانه و فرهنگ در معماری بومی دکتر معماریان- دکتر مهدیزاده
امین عبد مجیری ارتقاء سطح طراحی مسکن دکتر مظفر- دکتر حسینی دکتر بهرام صالح صدق پور
نداسادات صحراگرد منفرد رویکرد ادراکی در ارتقاء طراحی مرکز محله با مشارکت مردمی دکتر هاشم نژاد- دکتر یزدانفر دکتر بهرام صالح صدق پور
سلمان مرادی کاربست روش تحقیق روایی در بررسی هویت مکان حاج سیدرضازاده - علی الحسابی
حجت ا... عبدی اردکانی مرمت و حفاظت معماری در ایران دکتر مرادی- دکتر مهدیزاده
ابوالفضل حیدری دستیابی به مسکن بهینه روستایی با بهره گیری از انرژی باد دکتر مرادی- دکتر معماریان دکتر سید مصطفی حسینعلی پور
مهدیه عابدی تاثیر متقابل فیزیک محیط صوتی و ادراک افراد در فضای شهری دکتر بهزادفر- دکتر دانشپور
مظفر عباس زاده نقش ارزش های میراث معماری در حفاظت و مرمت دکتر مرادی - دکتر فیضی دکتر مهدی حجت
مجتبی پوراحمدی مدلی برای کیفیت کارکرد مقررات ساختمانی در طراحی معماری از منظر طراحی پژوهی دکتر مرادی- دکتر خانمحمدی
الهام موسویان توسعه ابزار پشتیبان طراحی در طرح بندی اولیه سازه ای در تعامل با طرح معماری ساختمان های بنایی دکتر مهدیزاده- دکتر هاشم نژاد
مهرانه رعیتی دماوندی اصول طراحانه زمین بازی پارک های شهری از منظر سرزندگی کودک دکتر فیضی - دکتر عظمتی
آویده کامرانی تبیین عوامل موثر بر انتقال پیام در مکان دکتر بهزادفر- دکتر شیعه
امیر کاکی تحلیل کالبدی سازماندهی پلان مدارس ایرانی دوره قاجار در قیاس با مدارس دوره صفویه دکتر مرادی-دکتر معماریان

 


دفعات مشاهده: 42618 بار   |   دفعات چاپ: 2308 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 63 بار   |   0 نظر

خبرهای اخیر