دکتر مهدی حمزه نژاد

 | تاریخ ارسال: 1391/10/5 | 

 

مشخصات فردی

 نام خانوادگی: حمزه نژاد 

نام: مهدی 

تاریخ تولد :۱۳۵۴

مرتبه علمی :  استادیار

گروه :  معماری

تلفن : ۷۷۴۹۱۲۴۳  و (داخلی ۸۲۳۲)۵۰ -۷۷۲۴۰۵۴۰

ادرس الکترونیکی  : hamzenejadiust.ac.ir

 

زمینه های تخصصی طراحی و تحقیق :
- پژوهش و طراحی در حوزه مسکونی ، فرهنگی  و تجاری در معماری
- پژوهش و طراحی در معماری طبیعت گرا ، باغ و منظر
- پژوهش و طراحی در حوزه معماری اسلامی
 
سوابق آموزشی
 
الف) تحصیلات دانشگاهی:
دکترای معماری، رشته تحصیلی معماری، محل تحصیل دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۴-۱۳۹۰  )
فوق لیسانس پیوسته  معماری، رشته تحصیلی معماری ، محل تحصیل دانشگاه علم و صنعت ایران ( ۱۳۸۱-۱۳۷۳)
دوره فلسفه معاصر غرب دانشگاه تهران- دانشگاه شهید بهشتی، سالهای ۷۸ و ۸۰
دوره فلسفه اسلامی ،عرفان اسلامی  و فقه اسلامی حوزه های علمیه تهران  سالهای ۷۸ تا۸۸   
 
ب ـ اشتغال
   عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، از  ۱۳۹۱ تا کنون
   معاون اجرایی قطب علمی معماری اسلامی از سال ۱۳۹۲ تاکنون
   عضو هیات تحریریه مجله پژوهشهای  معماری اسلامی از سال ۱۳۹۲ تا کنون
   عضو انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران از سال ۱۳۹۲ تاکنون
 
ج ـ سوابق تدریس دانشگاهی
۱)کارگاههای طراحی معماری ۱و ۲و۳و ۴ و۵  دوره کارشناسی معماری و طراحی ۱ و۲  کارشناسی ارشد بیش از ۲۵ دوره در دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاههای  فردوسی مشهد، دانشگاه بین المللی امام رضا مشهد ، دانشگاه کاشان ، دانشگاه علم و فرهنگ ، شهاب دانش  و ... ۱۳۸۶تا کنون
 ۲ ) تدریس درس مبانی نظری معماری مربوط به دوره کارشناسی معماری در دانشگاه علم و صنعت ایران و  دانشگاه های مازندران ، فردوسی مشهد ، هنر اسلامی تبریز ، کاشان و تربیت دبیر شهید رجایی و ... به مدت   ۳۰ دوره  از سال ۱۳۷۸ تا کنون.
۳)تدریس  درس حکمت هنر اسلامی مربوط به دوره کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران ،  دانشگاه هنر اسلامی تبریز ،  دانشگاه کاشان ، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام ، دانشگاه اراک ، دانشگاه نظنز ، دانشگاه آزاد واحد شوشتر، به مدت ۳۵ دوره ، از سال ۱۳۷۸ تا کنون
۴ ) همکاری در تدریس درس “ حکمتها و روشها ” مربوط به دوره دکتری معماری دانشگاه علم و صنعت ایران با مهندس نقره‌کار، به مدت ۵ دوره در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵.
۵ )تدریس درس" انسان، طبیعت، معماری" مربوط به دوره کارشناسی معماری در دانشگاه علم وصنعت ایران ، شهید رجایی تهران ، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه مازندران به مدت ۳۵ دوره   در سالهای ۱۳۸۳ تا کنون
۶ ) تدریس  درس "سیر اندیشه های معماری " به مدت ۲۵ دوره مربوط به دوره کارشناسی ارشد معماری در دانشگاه علم و صنعت ایران ، و دانشگاههای گوناگون  در سالهای  ۱۳۸۵تاکنون
۷) تدریس درس" برداشت از بناهای تاریخی" به مدت دو ترم در دانشگاه شهید رجایی ۱۳۹۰و ۱۳۹۱
۸) تدریس درس " روش تحقیق در معماری  و شهر سازی " به مدت ۲۰ دوره  در دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علم وصنعت ایران و دیگر دانشگاهها از ۱۳۸۶ تا کنون 
۹) تدریس درس " تمرین های معماری " به مدت ۲ دوره  در دانشگاه شهید رجایی در سال ۱۳۹۰
۱۰) مسئولیت آرشیو‌سازی مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی شهید آوینی و تهیه و تنظیم بیش از ۳۰۰۰ مقاله و ۲۰۰۰۰ فیش تحقیقاتی و آماده‌سازی برای ورود در بانک اطلاعاتی دسترس.
۱۱) تدریس درس "نظریه و روشهای طراحی معمای" به مدت۸  دوره در دانشگاه علم و صنعت ایران  و دانشگاههای گوناگون   از ۱۳۸۹ تا کنون
۱۲) تدریس درس" ادوار معماری ایران " به مدت ۱  دوره مربوط به دوره دکتری  در دانشگاه علم و صنعت ایران در سال ۱۳۹۲
۱۳) تدریس درس "معماری تطبیقی " به مدت ۱  دوره در دوره دکتری در  دانشگاه آزاد نجف آباد در سال ۱۳۹۴ 
۱۴) تدریس درس " انسان و محیط " به مدت ۲۰  دوره در دانشگاه علم و صنعت ایران  و دانشگاههای گوناگون از ۱۳۸۷ تا کنون
۱۵) تدریس درس " معماری معاصر " به مدت   ۷ دوره در دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۴  تا کنون
۱۶) تدریس درس "معماری معاصر کشورهای اسلامی " به مدت ۴  دوره  در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه بین المللی امام رضا ۱۳۹۳ تا کنون
۱۷) تدریس درس " مباحثی در روانشناسی محیط " به مدت ۲ دوره در مقطع دکتری در دانشگاه علم و صنعت ایران از ۱۳۹۷ تا کنون
 
د-پایان نامه ها :
د-۱: دوره دکتری:
۱- مشاوره پایان نامه دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران با عنوان" برنامه دهی مساجد منطقه ای " دانشجو خانم پریسا یمانی . سالهای ۱۳۹۱  تا ۱۳۹۷
۲- مشاوره پایان نامه دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران با عنوان " ارتقاء محتوای اسلامی ایرانی  برای  آموزش طراحی خانه "دانشجو خانم راضیه لبیب زاده ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
۳- مشاوره پایان نامه دکتری دانشگاه هنر اصفهان با عنوان " تاثیر مفهوم انسان کامل در ساختار شهر و محلات شیعی " دانشجو خانم بنفشه معین مهر ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷
 ۴- مشاوره پایان نامه دکتری با موضوع " اصول مصالح گزینی بوم فرهنگی  در بناهای یادمانی در سه بوم فرهنگ آذربایجان خراسان و اصفهان " آقای محمد رضا عطایی . دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ 
۵- مشاوره پایان نامه دکتری شهرسازی با موضوع " اصول و روش های توانمند سازی ساکنان مناطق فرسوده حاشیه شهر ها " آقای سید کمیل صالحی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸
۶-  مشاوره پایان نامه دکتری آقای حمید قیاس با موضوع " خوانش الگو محور تاریخ معماری برای ارتقاء طراحی هویت گرا " ۱۳۹۶ تا کنون
۷-   راهنمایی پایان نامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس با عنوان "الگوی اسلامی- ایرانی برنامه ریزی در کلان شهر تهران" دانشجو خانم کیمیا قاسمی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶
۸-راهنمایی پایان نامه دکتری خانم سمیرا پروردی نژاد  با موضوع " اصول و روشهای معاصر سازی الگوهای بوم فرهنگی در دو شهر کاشان و شیراز  " ۱۳۹۶ تا کنون
۹- راهنمایی پایان نامه دکتری خانم زهرا شریفیان   با موضوع " اصول  طراحی نور روز در آتلیه های معماری  " ۱۳۹۶ تا کنون
۱۰- راهنمایی پایان نامه دکتری خانم فاطمه زارعی با موضوع "  خوانش معماری بومی   " ۱۳۹۷ تا کنون
۱۲- راهنمایی پایان نامه دکتری آقای عباس حبیبی با موضوع "  اصول و الگوهای نسل آینده  خانه های هوشمند و  چند رسانه ای " ۱۳۹۷ تا کنون
۱۳- راهنمایی پایان نامه دکتری آقای رضا لطب زاده با موضوع  " تکنیک های تدریس الگدهای درونی فضای معماری اقامت بر اساس مبانی فکاهی اسلامی"  ۱۳۹۱ تا کنون
د-۲: کارشناسی ارشد :
۱- راهنمایی  پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع طراحی مجموعه مسکونی پایدار  با اولویت  بندی منطقه ای لید " خانم مریم سالخورده شهریور ۱۳۹۴
۲- راهنمایی  پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع " مسکن انعطاف پذیر "خانم آرزو محتشم ۱۳۹۴ شهریور  دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
۳- راهنمایی  پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "طراحی مجموعه مسکونی با محوریت تقویت روابط خانوادگی طبق الگوهای اسلامی و ایرانی  "خانم محبوبه کشانی  ۱۳۹۴ شهریور  دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
۴-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا با عنوان " باغ  مجموعه توریستی تفریحی اسلامی در شهر مشهد "    دانشجو :  طیبه روحی سال دفاع ۱۳۹۲
۵- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا با عنوان "فرهنگسرای هنر اسلامی در مشهد "   دانشجو : ریحانه غفاری  سال دفاع ۱۳۹۲
۶- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا با عنوان "عوامل و موانع بروز سلسله مراتب فضایی در خلال پیشرفت سازه ای با بررسی مصداقی دوره صفویه" دانشجو : فهیمه فاضل نسب سال دفاع ۱۳۹۲
۷-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا با عنوان "اصول انتخاب مصالح در زیارتگاههای ایران " دانشجو : سعید فرزانه سال دفاع ۱۳۹۳
۸-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا با عنوان "طراحی کودکستان با رویکرد ارتقاء بینش معنوی در کودک " دانشجو : محمد نژاد منساری  سال دفاع ۱۳۹۳
۹-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا با عنوان "اصول و شاخصه های اسلامی در محلات بر اساس تحقق اصول و فروع دینی در ساختار شهر و محله " دانشجو : الهه نظافت  سال دفاع ۱۳۹۳
۱۰-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک  با عنوان "طراحی مزار شهدا دانشگاه قم  " دانشجو : علیرضا گلریز   سال دفاع ۱۳۹۳
۱۱-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک  با عنوان "طراحی مرکز آتش نشانی اراک  " دانشجو : محمد جیریایی   سال دفاع ۱۳۹۳
۱۲-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با عنوان "طراحی محله با رویکرد اسلامی   " دانشجو : فرامرز فدایی  سال دفاع ۱۳۹۳
۱۳- مشاوره  پایان نامه کارشناسی ارشد معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران  با عنوان طراحی دانشکده معماری با رویکرد اخلاق مدار   دانشجو :  بشری عباسی  سال دفاع ۱۳۹۲
۱۴- مشاوره   پایان  نامه ارشد شهرسازی در دانشگاه تربیت مدرس با عنوان " بررسی هویت اسلامی ایرانی در شهر جدید هشتگرد " دانشجو اکرم فاسمی  دفاع ۱۳۹۳
۱۵- راهنمایی  پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "طراحی  مسجد با رویکرد ارتقا تعاملات اجتماعی   "خانم سمیه مروجی ۱۳۹۴ دانشگاه سوره
۱۶- راهنمایی  پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "طراحی  مسجد با رویکرد  پایداری اجتماعی در آمیختگی مذاهب شیعه و سنی    "خانم شکوفه دهکردی ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
۱۷- راهنمایی  پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "طراحی  مرکز فرهنگی تفریحی و موزه شیعه شناسی خضر نبی در قم    "خانم لیلی احمدی ۱۳۹۴ دانشگاه پیام نور تهران
۱۸-راهنمایی  پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "طراحی  مرکز محله سیاه سنگ شیراز با رویکرد ارتقاءتعاملات اجتماعی "خانم غلامی ۱۳۹۴ دانشگاه پیام نور عسلویه
۱۹- راهنمایی  پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء توانمندی زنان  "خانم مژده صنعتکار ۱۳۹۴ دانشگاه پیام نور عسلویه
۲۰- راهنمایی  پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "طراحی کتابخانه با رویکرد افزایش اجتماع پذیری   "آقای بیگی ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی نطنز
۲۱- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه با موضوع هندسه مقدس خانم فاطمه اسدی ۱۳۹۴ دانشگاه ایلام  
۲۲- مشاوره  پایان نامه کارشناسی ارشد  طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد صفر انرژی . لیلا نسیم سبحان . ۱۳۹۵ . تهران
۲۳- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع " الگو یابی بهینه  دیوار سبز برای تهران به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی  " مهیار کلیایی . ۱۳۹۵ . دانشگاه پیام نور
۲۴. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع " باغ موزه دفاع مقدس مشهد " زهرا برومند . ۱۳۹۵ . دانشگاه آزاد بیرجند
۲۵-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع " کیفیت محیطی مسکن طبقات اجتماعی جهت ارائه الگو برای مسکن  در دهک های پایین اقتصادی " پریسا محمد صادقی . ۱۳۹۵ دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
۲۶- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع " طراحی مجموعه مسکونی ۱۰۰ واحدی بیرجند با تاکید بر سبک زندگی اسلامی ایرانی " مازیار افتخاریان  . ۱۳۹۵ . دانشگاه آزاد دامغان
۲۷- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد  با موضوع "  الگوی فضای نیمه باز در مساجد خراسان  "   خانم مهسا موسوی ۱۳۹۷ دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
۲۸-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع " الگویابی خانه های انعطاف پذیر در ابعاد فرهنگی ، سنی و اقتصادی "  خانم مروارید طالب زاده  ۱۳۹۷ دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
۲۹-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع " الگو یابی حریم پذیری در خانه بر اساس شخصیت های مختلف بومی  "  فاطمه برادران  ۱۳۹۷ دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
۳۰-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع " مدیرت متمرکز شهری در ایران و طراحی مرکز مدیریت متمرکز آمل  "  آقای محمد مرادی  . ۱۳۹۶ دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
۳۱- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع " طراحی الگوی مسکن بوم فرهنگی در طبس   "  خانم غزاله معماران . ۱۳۹۶ دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
۳۲-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع " طراحی الگوی مسکن بوم فرهنگی گناباد   "  خانم هاجر فضلی ۱۳۹۶ دانشگاه خیام نیشابوری مشهد
۳۳- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "  بازسازی و طراحی مرکز مسکونی منطقه  فرسوده مشهد با رویکرد جرم زدایی محیطی "   خانم عالیه پور صادقی . ۱۳۹۶  دانشگاه خیام نیشابوری مشهد
۳۴- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع " طراحی مجموعه مسکونی ۱۰۰ واحدی قم با رویکرد سلامت از دید طب سنتی  "   خانم  مهسا صالحی . ۱۳۹۷  دانشگاه  یادگار امام تهران
۳۵-  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع " طراحی مجموعه مسکونی ۱۰۰ واحدی تریز با رویکرد سلامت   "   آقای رضا دادجو . ۱۳۹۷  دانشگاه   نبی اکرم تبریز
۳۶-  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع " مرکز فرهنگی با رویکرد نشاط و شادابی نسل ها    "  خانم صادقی . ۱۳۹۷  دانشگاه   نبی اکرم تبریز
۳۷-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع " مدرسه با رویکرد خلاقیت بومی  "   خانم فاطمه  پور موسویان  . ۱۳۹۷  دانشگاه   نبی اکرم تبریز
۳۸- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع " مرکز درمان مبتلایان اتیسم   "   خانم نگار آذری   . ۱۳۹۷  دانشگاه   نبی اکرم تبریز
۳۹- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع " مدرسه سبز  "   آقای آرمین معماری   . ۱۳۹۷  دانشگاه  علم و صنعت ایران
۴۰- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع " مرکز تحقیقات انرژی با رویکرد معماری مولد regenerative  " خانم رویا بنیاد    . ۱۳۹۷  دانشگاه  علم و صنعت ایران
۴۱- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع " طراحی نمایشگاه و باغ بوتانیک انعطاف پذیر با رویکرد بایونیک "   خانم طارمی   . ۱۳۹۷  دانشگاه  علم و صنعت ایران
۴۲-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "  کتابخانه مرکزی سیرجان با رویکردمدلسازی اطلاعات bim  " خانم    . ۱۳۹۷  دانشگاه  علم و صنعت ایران
۴۳- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "کیفیت محیط زیست مسکن مسکن برای ایجاد الگو برای مسکن در کاهش اقتصادی اقتصادی" پریسا محمد صادقی. ۱۳۹۵ دانشگاه بین المللی امام رضا.
 
۴۴- راهنمایی پایاننامه کارشناسی ارشد "طراحی یک مجموعه ۱۰۰ مجتمع مسکونی در شهر بیرجند با تاکید بر سبک زندگی اسلامی ایران"، مازیار افرچاریان، ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی دامغان.
 
سوابق پژوهشی :
۱ ـ  مقالات منتشر شده  در مجلات بین المللی (ISI,ISC ) :
تعداد :  ۵۵  ( فارسی و انگلیسی)
۱.راز پایداری و جاودانگی در معماری سنتی ایران، باغ نظر شماره ۱۲،۱۳۸۷
۲.بازشناسی روش آموزشی مدرسه موراتوری در کارگاه طراحی معماری، فناوری آموزشی،۱۳۹۱
۳.بررسی تاثیر محیط بر رفتار و اخلاق و نتایج آن در طراحی محیط ،آرمانشهر شماره ۵ ، ۱۳۸۹
۴.بررسی و الگوشناسی مکان یابی مساجد عصر نبوی در مدینه ،باغ نظر شماره ۱۶، ۱۳۹۰
۵.تحولات باغ ایرانی هخامنشی به باغ اسلامی،باغ نظر شماره ۱۹ ،۱۳۹۰
۶.بررسی رابطه مسجد و مزار در زیارتگاههای عصر تیموری ، مجله طرح ونماد ۳ ، ۱۳۹۰
۷.بررسی مبانی نظری طراحی خانه از دیدگاه حکمت اسلامی، نقدی بر کتاب "خانه، فرهنگ، طبیعت"،انجمن علمی معماری و شهر سازی،۱۳۹۱
۸.مسئله شناسی و اولویت سنجی در طراحی محیط معماری و شهرسازی از منظر اسلامی (در گستره قرآن و روایات) آرمانشهر، ۱۳۹۱
۹. سلسله مراتب تشخص عناصر شهر در ارسن شهری در سبک‌های شهرسازی دوران اسلامی ایران ، مجله شهر ایرانی اسلامی،۱۳۹۱
۱۰. گونه شناسی تشخص عناصر شهری در شهرمزار های ایران،۱۳۹۱
۱۱. تحلیلی بر سیر تحول مفاهیم و الگوی کالبدی مساجد در دوره های چهارگانه معماری ایرانی، مجله شهر ایرانی اسلامی،۱۳۹۱
۱۲. ارزیابی دوره ی کارشناسی ارشد معماری اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز از سال  ۱۳۸۲-۱۳۸۹،آرمانشهر،۱۳۹۱
۱۳. گونه شناسی مزارهای اسلامی در ایران، بر اساس مفاهیم قدسی تشبیه، تنزیه، جمال و جلال ، مجله مطالعات معماری ایرانی،۱۳۹۱
۱۴. الگوشناسی مصلی های معاصر ایران و آسیب شناسی مفهومی آنها بر اساس راهبردهای فقه شیعه،مجله آرمانشهر،۱۳۹۱
۱۵. معنای اصالت مسجد و میزان اصالت مساجد نوگرای عصر حاضر بررسی مصداقی مسجد چهارراه ولیعصر تهران،۱۳۹۱
۱۶. استنتاج معمارانه اصول ساخت مصلی  بر اساس فقه شیعه ،تحلیل الگوهای عملی برای تحقق ۵ اصل مهم در ساخت مصلی،باغ نظر،۱۳۹۱
۱۷. اصول طراحی مراکز تجاری بر اساس مبانی اسلامی، شهر ایرانی اسلامی، ۱۳۹۲
۱۸. نشانه شناسی ایتگاههای مترو، هویت شهر، ۱۳۹۳ .
۱۹. اصول خانه سنتی بر اساس فیلمهای تلوزیونی، انجمن علمی معماری و شهر سازی، ۱۳۹۳
۲۰. بررسی خانه های سنتی ایرانی از منظر پدیدارشناسان و سنت گرایان معنوی ، نقش جهان، ۱۳۹۵
۲۱. معنا شناسی محور در مسجد و کلیسا، شهر ایرانی اسلامی، ۱۳۹۴.
۲۲. تدقیق مفهومی و تشریح راهکارها و شاخص­های تحقق سنجی چهار اصل مسجدمحوری، محله­محوری، درون­گرایی و طبیعت­گرایی در شهر ایرانی اسلامی، پژوهشهای معماری اسلامی، ۱۳۹۳
۲۳. اصول طراحی خانه از منظر اسلام، پژوهشهای معماری اسلامی، ۱۳۹۳ .
۲۴. راهبردهای تقویت تعاملات اجتماعی، مطالعات شهری، ۱۳۹۳
۲۵. بررسی تطبیقی باغسازی ایرانی و ساسانی، مطالعات معماری ایران، ۱۳۹۳
۲۶. مقایسه تاثیر زیباشناسی وجود گرایی در غرب و اسلام در معماری مربوطه، ۱۳۹۳
۲۷. نقش باد در سلامت انسان در طب اسلامی و تأثیرآن در مکا ن یابی و ساختار شهر های سنتی ایران، نقش جهان، ۱۳۹۴
۲۸. بررسی تطبیقی معنا شناسی محور در مسجد و کلیسا ، شهر ایرانی اسلامی ، ۱۳۹۴
۲۹) ترکیب متعادل هیجان و آرامش در مسجد امام اصفهان . شهر ایرانی اسلامی . ۱۳۹۵.
۳۰) ویژگیهای آرمانی معماری انقلاب اسلامی . فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی. ۱۳۹۵ .
۳۱) بازخوانی اسلامی مدل محیط رفتار راپاپورت در سازمان فضایی خانه و تحقق سنجی آن در طرح . نامه معماری و شهر سازی  . ۱۳۹۵  ۳۲) ارزیابی هویت شهر جدید هشتگرد بر مبنای اصول شهرسازی ایرانی اسلامی. فصلنامه مطالعات ملی . ۱۳۹۵ .
۳۳) جایگاه ارز شهای اسلامی درمبانی انعطا ف پذیری خانه های معاصر . ۱۳۹۵   مجله پژوهشهای اخلاقی شماره سه  بهار ۱۳۹۵
 ۳۴) تبیین ابعاد حریم در روابط فضاهای داخلی مسکن ایرانی اسلامی . صفه ۷۱ . زمستان ۱۳۹۴ 
۳۵) مبانی اسمایی در تحول خصلتها در ادوار تاریخی  هنر و معماری در تمدن اسلامی . تابستان ۱۳۹۵
۳۶ )  راهبرد های معماری مساجد در تراز انقلاب اسلامی ایران با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و اهداف سند چشم انداز . مطالعات انقلاب اسلامی. در همکاری با مهدیه محمدی جمال  . ۱۳۹۶.
۳۷) ارزیابی  معیارهای مؤثر بر انتخاب دیوار سبز مناسب هر مکان انواع مختلف سیستم دیوار سبز براساس روش AHP . ۱۳۹۵. نشریه علوم و تکنولوژی محیط زیست
۳۸) مقایسه انواع مختلف دیوار سبز جهت دستیابی به پایداری . ۱۳۹۶ . نشریه علوم و تکنولوژی محیط زیست .
۳۹ ) نمادپردازی از دیدگاه سنّت گرایان معنوی و نقد آن از نظر خبرگان معماری اسلامی ایرانی معاصر. ۱۳۹۶ . پژوهشهای معماری اسلامی
۴۰ ) گونه شناسی مفهومی در پرستشگاه‌های یهودیان، مسیحیان و مسلمانان در دوره صفویه اصفهان: (بر اساس ویژگی‌های قدسی تنزیه، تشبیه، جمال و جلال) . پژوهشهای معماری اسلامی . ۱۱. تابستان ۹۵
۴۱) ارزیابی تطبیقی معیار های سنتی و جدید  اجتماع پذیری و تحقق آن در دو  محله سنتی و جدید (محله جلفا،سپاهان شهر اصفهان) در همکاری با زهرا شریفیان بهار ۱۳۹۵ . مجله شهر ایرانی اسلامی
۴۲- تبار شناسی پارک های معلصر تهران و بررسی زمینه های شکل دهنده به آنها در همکاری با فاطمه گرجی دی ۱۳۹۶. مجله باغ نظر
۴۳- تاثیر نگریستن به فضای سبز در ایجاد احساس آرامش زنان خانه دار ساکن در آپارتمان های مسکونی در همکاری با هومن ملکی اردیبهشت ۹۷
۴۴- انواع روشهای به کار گیری هندسه در نمای خانه های سنتی ایران در همکاری با پریسا کشاورز حدادها. ۱۳۹۶
۴۵- بررسی تاثیرات جریانات سنت گرا، نو گرا و فرا نو گرا بر معماری مساجد معاصر با محوریت شهر تهران در همکاری با علی رضاشاطری. ۱۳۹۶
۴۶- ارتقاء هویت ایرانی – اسلامی در میدان ها با رویکرد نماد گرایی (مطالعه موردی: میدان شهدای مشهد) در همکاری با نیتا رفیعی نیشابوری و آرش نعیمی . ۱۳۹۶
۴۷- نقش حضور آب در ایجاد احساس آرامش ساکنین خانه های سنتی ایران در همکاری با هومن ملکی.
۴۸- بروز رسانی اصول ترکیب بندی معماری سنتی ایران در نمای مجتمع های مسکونی معاصر در همکاری با پریسا کشاورز حدادها. ۱۳۹۶
۴۹- الگوهای راهبردی ارتقاء کیفیت لبه های شهری، در بازشناسی هویت براساس مدل تحلیلی  SWOT  در همکاری با مجید دهشتی. ۱۳۹۶
۵۰- اصول راهبردی در طراحی مراکز خرید بر اساس مقایسه نقاط قوت و ضعف مراکز خرید مدرن و بازارهای سنتی ایرانی در همکاری با آیدا زینالی فرید. ۱۳۹۶
۵۱- الگوی فضای شخصی و فاصله های انسانی در معماری مسجد محله ها در همکاری با نیلوفر مسعودی. ۱۳۹۶
۵۲- نقش مسجد معاصر در ارتقاء پایداری اجتماعی ( نمونه موردی: محلات قدیمی و جدید شهر مشهد) در همکاری با فرخنده سلطانی و سجاد آئینی. ۱۳۹۶
۵۳- اقتضائات فضایی و کالبدی در طراحی مرکز بازی های بومی با نگرش اسلامی در همکاری با نفیسه نائینی. ۱۳۹۷
۵۴- تحولات ارزش محرمیت در خانه صد سال اخیر تبریز در همکاری با امین ایزدیار. ۱۳۹۷
۵۵- چگونگی میزان توجه به حضور عناصر طبیعی (گیاهان، آب، نور) در آثار معماران معاصر ترکیه در همکاری با هومن ملکی. ۱۳۹۸
مقالات انگلیسی :

۱) Investigation into the realization of naturalism in Hashtgerd New Town base on Iranian Islamic model، ۲۰

۲) ANALYZE OF ARCHITECTURAL DESIGN EDUCATION IN HOUSE

Asian Journal of Environment-Behaviour Studies (ajE-Bs، ۲۰۱۵

۳) A comparative study of Iranian garden in religious beliefs context  

Case study: Pasargad Garden and Fin Garden ۲nd International Conference on Urbanism and Spatial Mobility، ۲۰۱۴

Ethical Sustainability in Iranian New Towns: Case Study of Shushtar،۴)

Houses’ physical features based on temperament indicators، Asian Journal of Environment-Behaviour Studies (ajE-Bs) ، ۱۳۹۴

۵) : ترجمه مقاله Philosophical differences in the thoughts of louis i.kahn and martin heidegger
، نویسنده: جوزف بورتن، عنوان فارسی: دوگانگی‌های فلسفی میان اندیشه های لویی کان و مارتین هایدگر، محل انتشار: مجله آبادی،شماره ۴۳،
پاییز ۱۳۸۳

۶)assess the tolerence thersholds for human health related to four climate comforet gyuny for proposed four models based on traditional medicine and confort climate tempered. International confrence on architecture civil and urban development at beginning of third miliniom . ۲۰۱۵

۷)  regional priorityes for sustainablearchitectural design with leads  . International confrence on architecture civil and urban development at beginning of third miliniom . ۲۰۱۵

۸ ) measurement diffrences ahead of peace  climate , tempered , in teraditional houses in four continents on the critical tempreture . International confrence on architecture civil and urban development at beginning of third miliniom . ۲۰۱۵

۹ ) The Balanced Combination of  Enthusiasmand  Peace( calmness – stillnes- quiet ) in IRAN’s mosques  in  JOURNAL OF APPLIED ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL SCIENCES . ۲۰۱۵

.۱۰)  UNISON OF THE PHENOMENOLOGICAL THEORY OF GENUIS LOCI AND ISLAMIC PHILOSOPHY،  International Journal of  Architectural Engineering & Urban Planning،۱۳۹۱

۱۱)islamic iranian regionalization of rapaport environment and behavioral system  ( ebs). indicators، model for home space design.  Asian Journal of Environment-Behaviour Studies (ajE-Bs ۲۰۱۵

۱۲ ) study of zero energy building : the problems faith and value system in iran . ۲۰۱۶ .  secend international congress on sastainable architecture and urbanism . uae. Dubai .

۱۳) "Typology of development projects of Shiite shrines in the process of their contemporaneity  " Institute of Integrative Omics and Applied Biotechnology (IIOAB) Volume ۷; Issue ۸; September, ۲۰۱۶

۱۴)comparing diffrent types of green wall in order to achieve sustainability".۲th inter national confrence  of modern reaserch in civil engeeniering and architectureal and urban development .. ۲۰۱۶ . istanbul . turkey.

۱۵) Bagh-e Nazar: " Genealogy of recent parks of Tehran and analyzing their forming background" ; Jan, ۲۰۱۸

۱۶)  Sustainable Cities and Society: "The spatial analysis of the livability of ۲۲ districts of Tehran Metropolis using multi-criteria decision making approaches" ;۲۰۱۸

۱۷) "Ranking the regenerative architecture indicators for assessment of research-educational building projects in Tehran, Iran"; ۲۰۱۸

۱۸) Journal of Innovative Research in Engineering Sciences" An Analy of the Impact of Urban Development Startegy (City Development Strategy) on Lang Use in the Sixth Region of Tehran ";۲۰۱۸

۱۹) Journal of Innovative Research in Engineering Sciences" Investigating and analyzing the condition of the worn texture of Jaffari neighborhood in Tehran with the approach of promoting environmental quality and providing solutions for its organization by using GIS" ; ۲۰۱۸

۲۰) "strateggic guidelines in the design of shopping centers based on the comparison of strengths and weaknesses of modern shopping malls and traditional iranian" ;۲۰۱۸

 
۲ ـ مقالات منتشر شده در کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی :
تعداد :  ۱۰۰    
۱.تدوین زیبائی شناسی شهید مطهری،اولین همایش بین المللی حکمت مطهر، بهار ۱۳۸۳
۲.“ اندیشه زیبائی در حکمت متعالیه ”“ سیر مفهوم زیبائی در سفرهای چهار گانه ملاصدرا دومین همایش بین المللی ملا‌صدرا، خرداد ۱۳۸۳
۳. جستاری در پدیدار شناسی معماری در بستر فرهنگ معاصر و سنت اسلامی،اولین جشنواره دانشجویی معماری و شهرسازی،بهمن ماه ۱۳۸۱
۴. بررسی تطبیقی تأثیر تعریف خدایان در شکل‌گیری معابد، سومین همایش مسجد، تابستان ۱۳۸۴
۵. تاثیر حکمت معنوی قرن ۱۱ در معماری و باغ سازی اصفهان،همایش بین المللی مکتب اصفهان،زمستان ۱۳۸۵
۶. مفهوم مکان قدسی،اولین همایش بین المللی هنر نبوی،عبدالحمید نقره کار- مهدی حمزه نژاد،زمستان ۱۳۸۵
۷. شیوه های گوناگون نماد پردازی در اماکن مقدس،همایش بین المللی  "اماکن مقدس"،۱۳۸۶
۸. تحلیل الگوی روابط بین مسجد و مزار در مزارهای دوره تیموری،همایش هویت هنر شیعی، مهدی حمزه نژاد -محمدرضا عطایی،۱۳۸۷
۹. تقابل زهدگرایی و زیبایی گرایی در عرفان اسلامی و نگرش جامع امام‌خمینی(ره) در تصمیم گیری های حکومتی در این میان،همایش اندیشه های حضرت امام،مهدی حمزه نژاد، ۱۳۸۹
۱۰. اصول طراحی خانه بر اساس الگوی خانه پیامبر،دومین همایش بین المللی هنر نبوی، مهدی حمزه نژاد، محمدرضا عطایی، فاطمه ملکیان، ۱۳۸۹
۱۱. اصول حاکم بر طراحی مسجد بر اساس الگوی مسجد پیامبر،دومین همایش بین المللی هنر نبوی،مهدی حمزه نژاد، محمر رضا عطایی، عبد الحمید نقره کار،۱۳۸۹   
۱۲. بازشناسی روش آموزشی مدرسه موراتوری در درس طراحی مجتمع های زیستی،همایش ملی روشهای نوین آموزشی، معماریان، هاشمی ،مهدی حمژه نژاد ،سلمان نقره کار،۱۳۸۹
۱۳. اصول حاکم بر مکان یابی مسجد در شهر مدینه، همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی،عبد الحمید نقره کار- مهدی حمزه نژاد- محمد رضا عطایی،۱۳۹۰
۱۴. معماری مساجد از صور جلالی تا زیبایی شناسی لطف،دومین همایش بین المللی هنر نبوی،  مهدی حمزه نژاد -فرشته خوش کلام،۱۳۸۹
۱۵. الگوهای ساماندهی شهر بر اساس رابطه انسان با طبیعت،دومین همایش بین المللی هنر نبوی،نقره کار ،دهقانی ،مهدی حمزه نژاد،۱۳۸۹
۱۶. هنر به کارگیری فناوریهای معماری در فضاهای قدسی،دومین همایش بین المللی هنر نبوی،عبد الحمید نقره کار ، مهدی حمزه نژاد ،ودود بقایی،۱۳۸۹
۱۷. بررسی ساختار نمادین همنشینی ارکان ماده،دومین همایش بین المللی هنر نبوی،عبد الحمید نقره کار ، مهدی حمزه نژاد، نگار حیدری متین،۱۳۸۹        
۱۸. بررسی مساجد بر اساس درجات معرفتی انسانها،دومین همایش بین المللی هنر نبوی،حاج بابایی،عبد الحمید نقره کار ،مهدی حمزه نژاد،۱۳۸۹
۱۹. ورود طبیعت به مسجد،دومین همایش بین المللی هنر نبوی،عبد الحمید نقره کار ،مهدی حمژه نژاد ،هما تقی زاده،۱۳۸۹
۲۰. بررسی مفهوم آرامش در مراکز خرید،دومین همایش بین المللی هنر نبوی،الناز ایمانی ،عبدالحمید نقرهکار  ،مهدی حمزه نژاد،۱۳۸۹
۲۱. سیر تحول زیبایی و والایی در مساجد،همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی ،یحیی پور ، ضرابی ، حمزه نژاد،۱۳۹۰
۲۲. معرفی و نقد و بررسی مبانی طراحی مسجد مصلی های نماز جمعه،همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی،نقره کار ،مهدی حمزه نژاد ، محمدی فاضل ،حسینی،۱۳۹۰
۲۳. آسیب شناسی سیمای مساجد ناحیه ای شهر های معاصر، همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی،نقره کار ،مهدی حمزه نژاد ،فاضل ، محمدی،  فلاح،۱۳۹۰
۲۴. مبانی اخلاقی و عرفانی خانه ایرانی،همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی،مهدی حمزه نژاد،  اکبریان،۱۳۹۰
۲۵. بررسی محور در نیایشگاههای اسلام و مسیحیت همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی مهدی حمزه نژاد ، سحر فتحی آذر،۱۳۹۰
۲۶. تجلی مفاهیم هیجان و آرامش در معماری مسجد و کلیسا،همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی،مهدی حمزه نژاد ، سمانه جعفر محمدی،۱۳۹۰
۲۷. بررسی مبانی نظری خانه براساس فرهنگ اسلامی،همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی،مهسا جبل عاملی ، عبد الحمید نقره کار مهدی حمزه نژاد،۱۳۹۰
۲۸. شفافیت در خانه های قاجار ،همایش ملی فرهنگ و هنر قاجار در تبریز، عبدالحمید نقره کار مهدی حمزه نژاد ،محمد تقی پیر بابایی، محمد رضا حیدریان،۱۳۸۹
۲۹. استفاده از الگوی باغشهر صفوی برای توسعه شهری منطقه غرب کشور اولین، همایش منطقه ای معماری و شهر سازی،ابوالفضل مشکینی، مهدی حمزه نژاد، اکرم قاسمی،۱۳۹۱
۳۰. ارزیابی حس تعلق به مکان ساکنین شهرهای جدید (مطالعۀ ‌موردی: شهر جدید هشتگرد)،پنجمین همایش برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، ابوالفضل مشکینی، مهدی حمزه نژاد ،اکرم قاسمی،۱۳۹۱
۳۱. مبانی جغرافیایی و فرهنگی درونگرایی و محرمیت در معماری و شهرسازی اسلامی (مطالعه موردی: بافت قدیم شهر اصفهان)، دومین همایش جغرافیای در جهان اسلام ،                ابوالفضل مشکینی، مهدی حمزه نژاد، اکرم قاسمی،۱۳۹۱
۳۲. گونه شناسی معماری مسجد و مقایسه مساجد شیعی صفوی با مساجد ادوار سه گانه پیش از آن بر اساس ظهور شاخصه های مفاهیم قدسی شیعی ،همایش هنر و تمدن شیعه،مهدی حمزه نژاد ،پریا سعادت جو ،۱۳۹۱
۳۳. اصول مفهومی طراحی خانه بر اساس حکمت اسلامی، همایش شهر اسلامی، مهسا جبل عاملی، مهدی حمزه نژاد، ۱۳۹۱
۳۴. اصول طراحی منظر گیاهی بومی شهر قم، همایش الگوی معماری اسلامی ایرانی قم، مهدی حمزه نژاد، اتوسا ایزدی فر،حسین بامداد، ۱۳۹۲
۳۵. خانه در فرهنگ ایرانی اسلامی، همایش الگوی معماری اسلامی ایرانی، سبحان کیوانلو، مهدی حمزه نژاد، ۱۳۹۲
۳۶. سطح تشبیه تنزیه درعناصر شاخص شهر ایرانی اسلامی،همایش الگوی معماری اسلامی ایرانی قم، مهدی حمزه نژاد، الهه حسن خویی، ۱۳۹۲
۳۷. استخراج اصول شکل دهنده پایداری اجتماعی در محلات مسکونی بر اساس اخلاق اسلامی، همایش شهر ایرانی اسلامی مشهد، فاطمه صمیمیفر، مهدی حمزه نژاد، ۱۳۹۱
۳۸. معنویت در بازارچه های ایرانی، سلسله نشست های الگوی شهر سازی ایرانی اسلامی، مهدی حمزه نژاد، پریا سعادت جو، بنفشه معین مهر، ۱۳۹۱
۳۹. مروری برتعاریف معاصر معماری در مقایسه با تعریف آن در سنت ایرانی اسلامی، کارگاه معماری اساتید هنرستانهای معماری، مهدی حمزه نژاد، ۱۳۹۱
۴۰. بررسی روشهای تحقیق اصول و فروع دینی در عرصه محله و شهر اسلامی، همایش شاخصه های شهر اسلامی، مهدی حمزه نژاد، الهه نظافت، ۱۳۹۳
۴۱. شاخصه های معماری و شهر سازی اسلامی، همایش عمران، معماری و مدیریت شهری، مهدی حمزه نژاد، ۱۳۹۳
۴۲. کارگاه تاثیر اخلاق در معماری اسلامی، دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه هنر اسلامی تبریز، مهدی حمزه نژاد، ۱۳۹۳
۴۳. کارگاه روش های نیل به شهر اخلاق مدار، مجمع اساتید هنرستان های قم، مهدی حمزه نژاد، ۱۳۹۳
۴۴. تبیین راهکارهای طراحی محله معاصر ایرانی(با تکیه بر اصول دین اسلام)، کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهر سازی، حمزه نژاد، نظافت، ۱۳۹۳
۴۵. محله محوری در شهر ایرانی اسلامی با تأکید بر شهر های جدید (نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد)، کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهر سازی، اکرم قاسمی، ابوالفضل مشکینی، حمزه نژاد، ۱۳۹۳
۴۶. پاسخ به چهار سطح نیاز های انسان در معماری مسجد امام اصفهان، کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهر سازی، حمزه نژاد، احسان سلیمان پور، ۱۳۹۳
۴۷. تاثیر عوامل طبیعی در مکانیابی شهر های سنتی، کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهر سازی، حمزه نژاد، ترابی ربانی، ۱۳۹۳
۴۸. بررسی اصول طراحی سیمای مساجد معاصر از دیدگاه اسلامی در نقد دستورالعمل شهرداری تهران مصوب سال ۹۸۳، کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهر سازی، مجتبی نبوی، زینب مقدوری، مهدی حمزه نژاد، ۱۳۹۳
۴۹. مثال معابد و تاثیر ان در طراحی معبد، کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهر سازی، حمزه نژاد، ضرابی، ۱۳۹۳
۵۰. درونگرایی در معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی (نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد)، کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهر سازی، اکرم قاسمی، ابوالفضل مشکینی، حمزه نژاد، ۱۳۹۳
۵۱. یادمانهایی برای پرواز،  بحث و میز گرد در مورد یادمانهای شهید، همشهری معماری ۲۶، حمزه نژاد، ۱۳۹۳
۵۲. ارمغانهای آیزنمن برای معماری ایران، همشهری معماری ۲۶، حمزه نژاد، ۱۳۹۳
۵۳. مبانی جغرافیایی و فرهنگی درونگرایی و محرمیت در معماری اسلامی، همایش ملی معماری مرمت  شهر سازی و محیط زیست، ابوالفضل مشکینی، حمزه نژاد، اکرم قاسمی، ۱۳۹۲
۵۴. نشانه شهری عامل هویت بخشی شهر های جدید، پنجمین همایش برنامه ریزی و مدیریت شهری، ابوالفضل مشکینی، حمزه نژاد، اکرم قاسمی، ۱۳۹۲
۵۵. تاثیر زیبایی شناسی مساجد در اخلاق مخاطبین، همایش معماری و شهر سازی اسلامی رشت، مهدی حمزه نژاد، ارزو یوسفی، ۱۳۹۴
۵۶. اصول طراحی مسجد در طراز انقلاب اسلامی، همایش معماری و شهر سازی اسلامی، مهدیه محمدی جمال، مهدی حمزه نژاد، ۱۳۹۴ همایش ملی معماری و شهر سازی ایرانی اسلامی گیلان
۵۷. تاثیر ورودی خانه ها در منظر شهری و ویژگی حیات در ورودی های سنتی و مدرن، اولین همایش شهر سازی و معماری در گذر زمان، فهیمه شهیدی، مهدی حمزه نژاد، محمد باقری، ۱۳۹۲
۵۸. بررسی ارزشهای عرفانی رنگها در مساجد و بررسی دو نمونه موردی در دوره صفویه و قاجاریه (مسجد امام اصفهان و مسجد امام تهران) زهرا موسوی ۱۳۹۳
۵۹ . تبیین جایگاه اکولوژی و زیبایی در معماری بر پایه اندیشه مازلو ، همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا ، اصفهان – شیوا ثابتی اشجعی ، حمزه نژاد ، ۱۳۹۳
۶۰ . اصول راهبردی در  طراحی مراکز خرید  بر اساس مقایسۀ نقاط قوت و ضعف مراکز خرید مدرن و بازارهای سنتی ایرانی همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم ۱۳۹۴ . زینالی
۶۱ . تجلی مفهوم هیجان و آرامش در دوره های معماری ایران،اولین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در عمران،معماری،محیط زیست و محیط شهری.مهدی حمزه نژاد،۱۳۹۴
۶۲ . نقش مزاج در شکل گیری معماری و شهرسازی زمینه گرای بوم فرهنگی،سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴،مهدی حمزه نژاد،زهرا ثروتی ،۱۳۹۴
۶۳ . سنجش میزان احساس امنیت شهروندان در شهرهای جدید(مورد مطالعه:شهر جدید هشتگرد)،همایش بین المللی معماری و شهرسازی خاورمیانه-دبی، مهدی حمزه نژاد،اکرم قاسمی،۱۳۹۴
۶۴ . شاخص های سبک زندگی اسلامی در طراحی مسکن،همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران-یزد، علیرضا افتخاریان ، مهدی حمزه نژاد ،۱۳۹۴
۶۵ . بررسی ارزشهای عرفانی رنگها در مساجد و بررسی دو نمونه موردی در دوره صفویه و قاجاریه ، اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران،شیراز - سیده زهرا موسوی، مهدی حمزه نژاد ، ۱۳۹۴
۶۶. روش های مواجهه با آب در دو بوم فرهنگ سرد و مرطوب در ایران نمونه موردی: شاه گلی تبریز، استخر لاهیجان .  ۱۳۹۴ . مهدی حمزه نژاد . پریا مشک آبادی  . دومین همایش ملی معماری منظر . دانشگاه شهید بهشتی .
۶۷ . بررسی تطبیقی بازار در چهار بوم فرهنگ (نمونه موردی: بازار تبریز، بازار اصفهان ، بازار بوشهر ، بازار رشت)، همایش ملی و شهرسازی بومی ایران -جواد دیواندری، مهدی حمزه نژاد،ملیحه انصاری،زینب فهد- ۱۳۹۴
۶۸ . گونه بندی طرح های توسعه مزاری معاصر(از منظر طبیعت گرایی)، همایش بین المللی معاصرسازی سنت های معماری اسلامی-ایرانی ، سیده زهرا موسوی،حمزه نژاد – ۱۳۹۵
۶۹ . سیمای ایرانی اسلامی در معماری و شهر معاصر ،  سخنرانی در  دانشکده هنر و معماری شهاب دانش قم، ۱۳۹۴ حمزه نژاد-
۷۰ . سیمای شهری در معماری اسلامی و ایرانی ، همایش بین المللی رویکردهای نوین و روشهای پیشرفته پژوهش در معماری و شهرسازی –حمزه نژاد -۱۳۹۴  
۷۱ . اولویت های منطقه ای  برای طراحی معماری پایدار با روشLEED  در تهران (منطقه ۲۲ )۱۳۹۴ . مهدی حمزه نژاد . مریم سالخورده .
۷۲ . هویت بومی معماری بر اساس شاخصه های مزاجی منطقه  . سخنرانی در سومین همایش الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴ – انجمن علمی معماری دانشگاه آزاد اسلامی،نطنز – حمزه نژاد-۱۳۹۴
۷۳ . چگونگی بازنمایی هویت اسلامی ایرانی در منظر شهر تهران ، هشتمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری و دومین کنفرانس مدیریت شهری-حمزه نژاد -۱۳۹۴
۷۴ . بررسی ساختمان های صفر انرژی:  معضلات، حسن ها و نظام ارزشی درایران ،دومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه، دبی- لیلا نسیم سبحان، محمد علی خان محمدی ، مهدی حمزه نژاد-۱۳۹۴
۷۵ . بازشناسی تفاوتهای عقاید مذهبی شیعه و سنی و تبلور آنها در مسجد - اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی،میراث شهری و توسعه پایدار- مهدی حمزه نژاد ، شکوفه واحددهکردی – ۱۳۹۴
۷۶ . گونه شناسی طرح های توسعه مزاری معاصر در مقیاس ملی و منطقه ای ، اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری.شهرسازی و مدیریت شهری- سیده زهرا موسوی،حمزه نژاد – ۱۳۹۴
۷۷ . ارزیابی و تحلیل کیفیت زندگی شهری با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند شاخصه)(MADM) مطالعه موردی: شهرستان های استان زنجان(-دومین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازی- مهدی حمزه نژاد ، اکرم قاسمی – ۱۳۹۴
۷۸ . نقش آب در سلامت انسان در طب اسلامی و تأثیر آن بر مکان یابی شهر- همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی- مهدی حمزه نژاد ، حمیده اسلامی-۱۳۹۴
۷۹ . راهکارهای تحقق مدیریت هماهنگ شهری از دیدگاه مسئولان.متخصصان و مردم ، اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری.شهرسازی و مدیریت شهری – محمد مرادی،حمزه نژاد -۱۳۹۴
۸۰ . هویت بخشیدن  به شهرستان با استفاده از اصول ناتورالیسم مربوط به فرهنگ ایرانی -مهدی حمزه نژاد، اکرم قاسمی ،ابوالفضل مشکینی – ۲۰۱۶
۸۱ . شادابی در محیط دانشگاه ، سومین کنگره بین المللی عمران . معماری و توسعه شهری –میثم دلوئی حیدری،مصطفی صیرفیان پور،حمزه نژاد -۱۳۹۴
۸۲ . حد زیبایی شناسی و تجمل در حرم مطهر امام خمینی (ره) ، اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری.عمران و محیط زیست شهری- سیده زهرا موسوی،حمزه نژاد-۱۳۹۴
۸۳ . "اصول سازگاری بومی بر اساس شاخصه های مزاجی محیط "همایش ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی،دانشگاه مازندران -۱۳۹۵
۸۴. چگونگی تاثیر شخصیت فضا بر شخصیت و اخلاق مخاطب در محیط قدسی مسجد ۱۳۹۴ . مهدی حمزه نژاد . آزاده یوسفی . همایش معماری و شهر سازی ایرانی اسلامی  گیلان
۸۵. شناسایی عوامل کالبدی تاثیرگزار در ارتقاء کیفیت مطالعه در کتابخانه های عمومی  کشور . ۱۳۹۴ . مهدی حمزه نژاد .جواد بیکی  . سومین کنفرانس بین المللی عمران و معماری و توسعه شهری . دانشگاه شهید بهشتی .
۸۶ . مقایسه نقش مفاهیم معنوی و اصول کالبدی معماری ایرانی اسلامی در طراحی باغ موزه های دفاع مقدس(مطالعه موردی کرمان،همدان) . ۱۳۹۵. مهدی حمزه نژاد . زهرا برومند .
۸۷. ارزیابی جامعیت مدل آسایش اقلیمی گیونی در چهار اقلیم و چهار مزاج انسانی در طب سنتی و پیشنهاد چهار مدل مزاجی برای آسایش اقلیمی . ۱۳۹۴. مهدی حمزه نژاد . مریم سالخورده
۸۸. سنجش آسایش اقلیمی مزاجی در خانه های سنتی در اقلیمهای چهارگانه . ۱۳۹۴. مهدی حمزه نژاد .  مریم سالخورده .
 ۸۹. اصول پایداری اجتماعی در بافت های فرسوده . بررسی منطقه سنگ سیاه شیراز . ۱۳۹۴ . مهدی حمزه نژاد . آمنه غلامی
۹۰. مسجد اجتماع پذیر بررسی اصول و شاخص های افزایش اجتماع پذیری از نگاه کاربران شهر تهران . ۱۳۹۵. سمیه مروجی . مهدی حمزه نژاد
۹۱. سخنرانی " نقش مزاج در تعریف هویت بومی برای معماری " همایش معاصر سازی معماری و شهر سازی اسلامی ایرانی . اردبیل . ۱۳۹۵
۹۲. تحلیل طرح جدید میدان امام حسین(ع) از منظر گره  هویت¬پرداز آیینی- اجتماعی شهر  . مهدی حمزه نژاد . محمد رضا دادخواه . ۱۳۹۵ . در کتاب شهرداری تهران .
۹۳. گونه شناسی مساجد معاصر تهران . ۱۳۹۵ .
۹۴. بررسی سیاست های توسعه مسکن ارزان قیمت در جوامع معاصر " کنگره بین المللی معماری هدف. شیراز . پریسا محمد صادقی . ۱۳۹۵.
۹۵. توسعه پایدار ارسن شهری تاریخی اصفهان با توجه به درک تمایز معنایی منظر بناهای مذهبی". همایش ملی چشم انداز اینده معماری مازندران . ۱۳۹۵
۹۶. تاثیرات روش BIM بر روابط اجتماعی افراد و تیم ها در صنعت ساخت و ساز "کنگره بین المللی معماری هدف دکتر احمد اخلاصی و الهام خدامی . شیراز . ۱۳۹۵
۹۷. گونه شناسی مدارس اسلامی در ایران بر اساس مفاهیم قدسی تشبیه و تنزیه و جمال و جلال در کنگره بین المللی عمران ،معماری و توسعه شهری . ۱۳۹۴ . دانشگاه شهید بهشتی .
۹۸. دیوارهای سبز در ساختمانهای بلند مرتبه . همایش ساختمانهای بلند مرتبه . ۱۳۹۵ . برج میلاد .
۹۹.شاخصه های بوم فرهنگی خانه در گناباد به منظور طراحی خانه های بومی معاصر . همکاری با خانم هاجر فضلی . کنگره تاریخ معماری و شهر سازی خراسان رضوی . ۱۳۹۵ . مشهد
۳ ـ کتب منتشر شده :۸ عدد  
۱.کتاب درسی“ حکمت هنر اسلامی ” برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد معماری،در همکاری با مهندس نقره کار ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری،۱۳۹۱ انتشارات فکر نو .
۲. کتاب درآمدی بر هویت اسلامی در معماری و شهر سازی . در همکاری با مهندس نقره کار . ۱۳۸۱ .  انتشارات ثمین وابسته وزارت راه و شهر سازی
۳. کتاب  درسی“ انسان ،طبیعت، معماری  ” برای دانشجویان مقطع کارشناسی معماری، وزارت علوم  تحقیقات و فناوری  ،در همکاری با مهندس نقره کار ، زمستان . انتشارات پیام نور ۱۳۹۵
۴. کتاب درسی“مبانی نظری معماری  ” برای دانشجویان مقطع کارشناسی معماری،۱۳۹۱ در همکاری با مهندس نقره کار . انتشارات پیام نور .
۵ . مشارکت در کتاب تحلیل طرح جدید میدان امام حسین(ع) از منظر گره  هویت­پرداز آیینی- اجتماعی شهر ۱۳۹۵ شهر داری تهران 
۶. کتاب تحقق پذیری هویت اسلامی ایرانی در معماری و شهر سازی. ۱۳۹۵ . در همکاری با مهندس عبد الحمید نقره کار و دکتر علی الحسابی انتشارات فکر نو
۷- ویرایش جدید کتاب درآمدی بر هویت اسلامی در معماری و شهر سازی ۱۳۹۷ . انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین
۸- ترجمه کتاب گیتی شناسی و معماری در اسلام از سمیر عکاش ۱۳۹۷ انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین
 
 
۴ ـ آثار علمی برگزیده در جشنواره های علمی  داخلی و بین المللی :

  1. انتخاب به عنوان کتاب برتر پژوهشهای فرهنگی سال ۱۳۹۷  کتاب" در آمدی بر هویت اسلامی در معماری و شهر سازی "
  2. رتبه دوم  پایان نامه برگزیده و شایسته تقدیر در جشنواره دانشجویی معماری و شهر سازی دانشگاه تهران  (کارشناسی ارشد ) ۱۳۸۲

 
۵ ـ مشارکت در طرح های تحقیقاتی: تعداد: ۱۳  
 

۱. پژوهش ملی “ راهبردهای عملی تحقق گفتگوی تمدنها " در دو جلد در پائیز ۱۳۸۱ با عنوان “رویکردهای نظری در گفتگوی تمدنها ( هابرماس، فوکویاما، خاتمی، هانتینگتون )”در انتشارات پژوهشکده علوم انسانی جهاد دانشگاهی به چاپ رسیده است.
۲. پژوهش ملی “ درآمدی بر تعریف جامع هویت اسلامی در معماری و شهرسازی ”، در همکاری با مهندس عبدالحمید نقره‌کار
  این تحقیق در ۳ جلد اصلی و یک جلد خلاصه برای چاپ، تحویل وزارت مسکن شده است. و در یک جلد با همین عنوان توسط وزارت مسکن چاپ شده است .
۳. پژوهش ملی "راههای تحقق پذیری هویت اسلامی در معماری و شهرسازی شهر های جدید  ”، در همکاری با مهندس عبدالحمید نقره‌کار از ۱۳۸۸   تا کنون
۴. پژوهش ملی " مبانی نظری طراحی حرمین شریفین در کربلا " در همکاری با دکتر سلمان نقره کار و دکتر خان محمدی . ۱۳۹۳
۵. رساله کارشناسی ارشد با عنوان "جستاری در پدیدار شناسی معماری در بستر فرهنگ معاصر و سنت اسلامی"، استاد راهنما: دکتر سید غلامرضا اسلامی، استاد مشاور: مهندس عبدالحمید نقره کار، در یک مجلد ۱۰۰۰ صفحه ای ارائه شده است، ۱۳۸۱
۶. رساله دکتری معماری دانشگاه علم و صنعت با عنوان "اصول مفهومی طراحی بناهای مذهبی بر اساس نگرش شیعه" استاد راهنما: مهندس نقره کار و دکتر معماریان، ۱۳۸۴-۱۳۹۰
۷. کتاب درسی "حکمت هنر اسلامی" برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد معماری، از سال ۱۳۸۰ تا کنون، این مجموعه در ترم‌های گذشته به تدریج تکمیل شده و آخرین نسخه آن در حدود ۲۵۰ صفحه در تابستان ۱۳۹۱ از طریق وزارت علوم در سطح کشور منتشر خواهد گردید . این کتاب براساس مباحث پژوهش “ تعریف جامع هویت اسلامی در معماری و شهرسازی ” شکل گرفته است.
۸. کتاب درسی "انسان طبیعت معماری" برای دانشجویان مقطع کارشناسی معماری، ۱۳۹۰، این مجموعه که یکی از اولین تلاشها برای تنظیم جزوه برای این درس است ، در ۵ فصل در ۲۰۰ صفحه آماده شده است و اکنون به صورت آزمایشی در برخی از دانشگاهها در حال تدریس است و به زودی با انجام آخرین اصلاحات برای چاپ تحویل وزارت علوم خواهد شد.
۹. کتاب درسی " مبانی نظری معماری" برای دانشجویان مقطع کارشناسی معماری، ازسال ۱۳۸۳ تا کنون، این مجموعه در ترم‌های گذشته به تدریج تکمیل شده و آخرین نسخه آن در حدود ۱۷۰ صفحه در بهار ۱۳۹۱ در سطح کشور انتشار خواهد یافت . این جزوه براساس مباحث پژوهش “ تعریف جامع هویت اسلامی در معماری و شهرسازی ” شکل گرفته است.
۱۰. " مجموعه مقالات انسان طبیعت معماری" برای دانشجویان کارشناسی معماری، ۱۳۸۴ تا کنون، این مجموعه گلچینی از ۴۰ مقاله برتر در این باره است که تاکنون در چند دانشگاه منتشر شده است. تلاش بر این است که  در گام بعد مهمترین مقالات مربوط به تئوری های معماری در ۴ جلد آماده و منتشر گردد.
۱۱. مجموعه مقالات "گزیده مقالات نظری معماری" برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد معماری، ۱۳۸۸ تاکنون، این مجموعه جلد دوم از مجموعه فوق است که  گلچینی از ۵۰ مقاله برتر در این باره است و تاکنون در چند دانشگاه منتشر شده است. تلاش بر این است که  در گام بعد جلد ۳و ۴  آماده و منتشر گردد.
۱۲ . تحقیق ملی  " نقشه راه تحقق معماری و شهر سازی اسلامی " در قطب علمی معماری اسلامی همکاری با مهندس نقره کار   به سفارش شهرداری تهران ۱۳۹۵ تا کنون ( در مراحل آغازین )
۱۳ . تحقیق ملی " اصول و قواعد سازماندهی سیمای شهر تهران با الگوهای اسلامی ایرانی  در همکاری با قطب و مهندس نقره کار به سفارش شهرداری تهران ۱۳۹۵ تا کنون ( در مراحل آغازین )  

 
۶- کرسی  آزاد اندیشی و نوآوری علمی :

۱-معنای معماری و شهر سازی اسلامی، دکتر مهدی نژاد، دکتر هاشمی، دکتر حمزه نژاد، دانشگاه شهید رجایی، بهمن ۱۳۹۱
۲-کرسی نوآوری و نظریه پردازی " تاثیر بستر مزاجی در هویت محیطی و کالبدی مکان " در دانشگاه علم وصنعت ایران آذر  ۱۳۹۵
۳-کرسی ترویجی " تحلیل قواعد و الگوهای مواجهه با  باد در معماری و شهر سازی سنتی ایران " ۱۳۹۵  دانشگاه علم و صنعت ایران
 
۷-افتخارات کسب شده :
دانشجوی نمونه کشوری در دوره دکتری در سال ۱۳۸۹
 
۸-مسئولیت‌های علمی و فرهنگی در دانشگاه :
 

۱-معاون اجرایی قطب علمی معماری و شهر سازی و مرکز تحقیقات معماری و شهر سازی  از ۱۳۹۲ تا کنون
۲- عضو پیوسته  کرسی علمی نظریه پردازی معماری و شهر سازی  هیات حمایت از ۱۳۹۴ تا کنون
۳-داور و مشاور مراکزی علمی همچون  مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی(  ۱۳۹۴ تا کنون ) مجلات شهر ایرانی اسلامی  (۱۳۹۲ تا کنون ) مطالعات معماری ایران ( ۱۳۹۲ تا کنون )
۴-عضو هیات تحریریه مجله پژوهشهای معماری اسلامی ۱۳۹۲ تا کنون
۵-مسئولیت برنامه‌ریزی فرهنگی برای نخبگان علمی در طول خدمت سربازی در نهاد رهبری دانشگاه.
۶-برنامه‌ریزی و اجراء سه دوره همایش دانشجویان ممتاز و نخبگان دانشگاه با عنوان راهکارهای تولید علم با سخنرانی و میزگرد بزرگان علمی کشور.
۷-مدیریت و آماده سازی مجله ویژه نامه تولید علم با عنوان « نیایش اندیشه » در همکاری با نهاد نمایندگی مقام معظم  رهبری
۸-مسئولیت آرشیوسازی و بانک اطلاعات مرکز تحقیقات معماری شهید آوینی.
۹-برگزاری چندین دوره کلاس آموزشی نهج البلاغه و قرآن و حافظ شناسی  در دانشگاه و مراکز آموزشی دیگر.
۱۰-تاسیس و عضویت فعال در انجمن مهندسی فرهنگی دانشگاه اسلامی ویژه دانشجویان دکتری دانشگاه علم و صنعت
۱۱-عضو کمیسیون نخبگان شورای عالی انقلاب فرهنگی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲
۱۲-عضو شورای موسیقی دانشگاه ۱۳۹۴ تا کنون
۱۳-استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثار گر ۱۳۹۵ تا کنون
۱۴- مدیر فرهنگی دانشکده معماری و شهر سازی  دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۷ تا کنون

 
۹- مسئولیت های برگزاری همایش :
 

۱.همایش تخصصی معماری و شهر سازی اسلامی، اردیبهشت ۱۳۹۳، مسئولیت: دبیر علمی و اجرایی، مکان: قطب علمی معماری اسلامی
۲.همایش تخصصی مسکن ایرانی اسلامی، اسفند ۱۳۹۳، مسئولیت: دبیر علمی و اجرایی، مکان: قطب علمی معماری اسلامی
۳.همایش تخصصی بازنمایی شهید در معماری و شهر اسلامی، اردیبهشت ۱۳۹۴،  مسئولیت: مسئول اجرایی و نماینده قطب، مکان: قطب علمی معماری اسلامی
۴.دبیر علمی و استاد مدرس همایش دانش افزایی  مدرسان جوان درس انسان طبیعت معماری . شهریور ۱۳۹۴
۵.دبیر علمی همایش دانش افزایی مدرسان جوان درس حکمت هنر اسلامی . بهمن ۱۳۹۳
۶.عضو هیات علمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی . برگذاری ۱۳۹۶
۷. عضو هیات داوران جشنواره فرهنگی هنری ام الهناء . ۱۳۹۴ . دانشگاه علم و صنعت ایران .
۸.دبیر علمی نشست تخصصی بحران محیط زیست در کلان شهر های معاصر . ۱۳۹۴ . قطب علمی معماری اسلامی . دانشگاه علم و صنعت ایران
۹.عضو کمیته علمی داوران و پنل های تخصصی  همایش اینده معماری و شهر سازی ایران . ۱۳۹۵ . مازندران .

 
۱۰- راه اندازی و اداره  سایت اینترنتی قطب علمی معماری اسلامی :

          زمان: تابستان ۱۳۸۹ تا کنون
            بخشهای مختلفی از قبیل کتابخانه الکترونیک ، نگارخانه های مختلف از معماری اسلامی گذشته و امروز  و رویدادهای قطب . بخش اخبار و اطلاعات جاری قطب و .... این سایت در سه زبان فارسی انگلیسی و عربی در حال تکمیل است

 
 
۱۱- مطالعات پایه جنبی: تحصیل در رشته های فلسفه اسلامی و غرب در حوزه و دانشگاه :
 

۱. دوره فلسفه معاصر غرب (مارکس، پیرس، هوسرل، هایدگر)، استاد: دکتر عبدالکریم رشیدیان و دکتر بابک احمدی، سالهای ۷۸ و ۸۰، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی
۲. فلسفه اسلامی و فقه اسلامی (بدایه الحکمه علامه طباطبائی، شرح منظومه، شرح اشارات)، استاد: آیت ا... سید حسین مصطفوی (رئین دانشکده فلسفه دانشگاه تهران)، سالهای ۷۸ تا ۸۸، منزل اساتید
۳. عرفان اسلامی (فصوص الحکم، گلشن راز و ...، استاد خسرو شاهی و استاد نجفی، سالهای ۸۴تا ۸۶، دانشگاه و منزل اساتید
۴.دروس حوزوی (منطق، کلام، تفسیر و...)، اساتید گوناگون، سالهای ۷۳ تا ۷۶ مستمر و تا کنون به طور پراکنده، حوزه علمیه میرزا موسی تهران

 
۱۲-کارها و فعالیت های اجرائی :

۱. طراحی بیش از ۱۰ پروژه مجتمع مسکونی و ویلائی در دفتر مشاورین مهندس بی آزار، مکان: تهران و اطراف، سالهای ۷۶ و ۷۵
۲. طرح و اجرای کامل خانه های مسکونی متعدد در تهران، مکان: تهران منطقه ۱۲، سال های ۷۹ تا ۹۰
۳. طراحی و اجرای باغ ویلائی ۵۵۰۰ متری مربوط به شرکت دیدگاه هنر، مکان: کرج/روستای ییلاقی شنده روبروی کارخانه پاکابان، از سال ۸۱ تا ۸۴
۴. طراحی و اجرای باغ ویلائی ۶۵۰۰ متری کردان همراه با ۴ واحد ساختمانی، مکان: کرج/روستای کردان، از سال ۸۱ تا ۸۴
۵.طراحی باغ ویلائی ۱۰۰۰ متری (کارفرما آقای عسگری)، مکان: اطراف کاشان، سال ۱۳۸۳
۶. مجتمع مسکونی ۱۰۰ واحدی فرهنگینان (توسط شرکت ساختمان سخت پی دیسا)، مکان: واوان تهران، سال ۱۳۸۵
۷.طراحی دبیرستان پسرانه پیام رستگاران، مکان: تهران بهارستان، سال ۱۳۸۸
۸.طراحی مجموعه اقامتی زیارتی  رستگاران، مکان: مشهد خیابان شیرازی، سال ۱۳۹۰

۹.طراحی یادمان شهدای شرق کارون . مرکز حفظ آثار دفاع مقدس ، ۱۳۹۰
 


دفعات مشاهده: 35003 بار   |   دفعات چاپ: 2255 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 60 بار   |   0 نظر

خبرهای اخیر