گروه سرامیک

AWT IMAGE

دکتر جعفر جوادپور

محل تحصیل : ‌ آمریکا، دانشگاه ایالتی اورگان

زمینه تخصصی:‌ سنتز و بررسی خواص سرامیکهای مهندسی / بیوسرامیکها و مواد کامپوزیتی

                       

رتبه علمی: استاد

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۲۸

  E-mail: javadpourjiust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر حمیدرضا رضایی

محل تحصیل : ‌ انگلستان، دانشگاه شفیلد

زمینه تخصصی: ‌دیرگدازها، سرامیکهای سنتی،    کامپوزیتهای سرامیکی، میکروسکوپ الکترونی

                

رتبه علمی: استاد

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۵۶
  E-mail: hrezaieiust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر بیژن افتخاری یکتا

محل تحصیل : ‌ ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی

زمینه تخصصی:‌ شیشه، سرامیک و فرآیندهای    سرامیکی


رتبه علمی: استاد

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۷۳
  E-mail: beftekhari iust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر حسین سرپولکی

محل تحصیل : ‌ انگلستان، دانشگاه شفیلد

زمینه تخصصی:‌ مواد سرامیکی و دیرگداز

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه

رئیس کمیته مدیریت عملکرد و دبیر شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه

عضو هیات ممیزه دانشگاه

رتبه علمی: استاد

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۷۱

  E-mail: hsarpoolakyiust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر رحیم نقی زاده

محل تحصیل : ‌ ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران

زمینه تخصصی:‌ مواد دیرگداز، سیمان، مواد اولیه


رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۵۳

  E-mail: rnaghizadehiust.ac.ir

AWT IMAGE

 دکتر سید محمد میرکاظمی

محل تحصیل : ‌ ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران

زمینه تخصصی:‌ شیشه، نانومواد، الکتروسرامیک (سرامیکهای مغناطیسی - نوری)

مدیر گروه سرامیک
مدیر توسعه تعاملات دانشگاه با وزارت صنعت، معدن و تجارت

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۱۸

  E-mail: mirkazemiiust.ac.ir

AWT IMAGE

 

دکتر مریم تاج آبادی

محل تحصیل: ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

زمینه تخصصی:

مدیر گروه بیومواد
رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۰۹

E-mail:mtajabadiiust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر هاجر قنبری

محل تحصیل: ایران, دانشگاه تربیت مدرس

زمینه تخصصی: کربن، گرافن، مواد دوبعدی، سنتز لیزری نانومواد، الکتروسرامیکها

سرپرست آزمایشگاه های گروه سرامیک

مسئول آزمایشگاه سنتز و دیرگداز

رتبه علمی: استادیار
تلفن: ۷۳۲۲۸۸۲۳

E-mail:hajar_ghanbariiust.ac.ir

دکتر مهدی ملکی
محل تحصیل: ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران
زمینه تخصصی: مواد دو بعدی، مواد مزومتخلخل
رتبه علمی: استادیار
تلفن: ۷۳۲۲۸۸۳۶
E-mali: Malekimiust.ac.ir
دکتر مهدی داراب
محل تحصیل: نروژ، دانشگاه علم و فناوری نروژ
زمینه تخصصی: مواد پیشرفته برای سیست های تبدیل انرژی (پیل سوختی، الکترولایزر و باتری)
رتبه علمی: استادیار
تلفن: ۷۳۲۲۸۸۰۳
E-mali: darabiust.ac.ir
دکتر امیرمحمود بخشایش
محل تحصیل: ایران، دانشگاه تهران
زمینه تخصصی: سلول‌های خورشیدی نسل جدید، اپتوالکترونیک‌ها، ساختارهای پروسکایتی، مواد دوبعدی، نانوساختارها 
رتبه علمی: استادیار
تلفن: 73228878
E-mail: bakhshayeshiust.ac.ir


دفعات مشاهده: 5874 بار   |   دفعات چاپ: 1043 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 46 بار   |   0 نظر