پایان نامه های راهنمایی شده

1- بررسی فرایند ساخت کاتالیزور آهن-مولیبدن برای اکسایش متانول به فرمالدهید (دانشجو : حسن محمودی، تابستان 90، دانشگاه آزاد اسلامی)
2- بررسی تولید الکتروشیمیایی گاز هیدروژن با استفاده ازاکسیدها و هگزاسیانوفراتهای فلزی بر روی خمیرهای کربن و نانولوله کربنی (نغمه صادقی، تابستان 90، دانشگاه آزاد اسلامی)
3- اندازه گیری الکتروشیمیایی داروی پنیسیل آمین با استفاده از یون های جیوه و مس (فاطمه هاشمی، تابستان 90، دانشگاه آزاد اسلامی)
4- بررسی آزاد سازی هیدروژن بر روی الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نیکل شیمالیت (عین الله مقصودی، بهمن 90، دانشگاه آزاد اسلامی)
5- اکسایش الکتروشیمیایی متانول با استفاده از کاتالیزور نیکل شیمالیت ( حسین مرادی کوچی، بهمن 90، دانشگاه آزاد اسلامی)
6- استفاده از کاتالیزگرهای نانو ذرات اکسید کبالت و نانو ذرات اکسید کبالت نشانده شده بر روی نانو لوله های کربنی برای تولید الکتروشیمیایی هیدروژن (سید حسین حسینی خضری، اسفند 92، دانشگاه علم و صنعت ایران)
7- تولید الکتروشیمیایی گاز هیدروژن با استفاده از نانولوله‌های کربنی پوشش داده شده با نانوکاتالیست‌های اکسید آهن ( Fe2O3 ) (ابوالفضل اختر، مهر ماه 92، دانشگاه علم و صنعت ایران)
8- طراحی و ساخت الکترود طلای اصلاح ‌ شده با نانولوله کربنی پوشیده از پلیمر هوشمند (قالب مولکولی) برای شناسایی کلسترول ( شیوا همتی، شهریور 92، دانشگاه علم و صنعت ایران)
9- سنتز و شناسایی ترکیبات جدید نانو متخلخل آلی فلزی اصلاح شده با یون های سدیم و لیتیم و استفاده از آن برای ذخیره سازی گاز هیدروژن (مجتبی فریادرس، آبان 92، دانشگاه علم و صنعت ایران)
10- سنتز و شناسایی فوتوکاتالیستهای نانوساختار بر پایه نئوبیم (Nb) و بررسی کاربردهای فوتوکاتالیستی این ترکیبات (فاطمه هاشم زاده، اسفند 92، دانشگاه علم و صنعت ایران)
11- استفاده از گل پنیرک به عنوان جاذب زیستی برای حذف سرب از محلول آبی و به عنوان بازدارنده ی خوردگی آلیاژ فولاد کربنی در محلول کلریدریک اسید ( راضیه صلاح اندیش، شهریور 93، دانشگاه علم و صنعت ایران)
12- تولید هیدروژن با استفاده از الکتروکاتالیزگر سلولز- اتیلن دی آمین اصلاح‌شده توسط مقادیر کم نانو ذرات پالادیوم (علی مرادپور، شهریور 93، دانشگاه علم و صنعت ایران)
13- کاربرد چارچوب های فلزی-آلی MOF-199 اصلاح شده و CuBDC برای تولید الکتروشیمیایی گاز هیدروژن (زهرا قیامتی اسفروشانی، مهرماه 93، دانشگاه علم و صنعت ایران)

دفعات مشاهده: 5361 بار   |   دفعات چاپ: 625 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 50 بار   |   0 نظر