دفاعیه دکترا در دانشکده مهندسی شیمی

AWT IMAGE

مهندس جواد امینیان، دانشجوی دوره دکتری مهندسی‌شیمی ، 21 خرداد ماه سال 91، از رساله خود با عنوان « شبیه سازی CFD رژیم احتراق بدون شعله » با راهنمایی دکتر شاهرخ شاه حسینی دفاع نمودند.

  چکیده

  در این پایان‌نامه ویژگیهای رژیم احتراق بدون شعله با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در دو دیدگاه RANS و LES مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیقات در دیدگاه RANS نشان می‌دهد که برای پیش‌بینی دقیق رفتار رژیم احتراق بدون شعله بایستی مدلهای احتراقی که برای رژیمهای احتراقی سنتی توسعه یافته‌اند مورد بازبینی و تصحیح قرار گیرند. بر اساس نتایج این پایان نامه مشخص شد که به دلیل حضور محصولات حاصل از احتراق در جریان اکسیدکننده ورودی مسیرهای جدیدی برای تولید مونواکسیدکربن در رژیم احتراق بدون شعله فعال می‌شود. همچنین، جهت پیش‌بینی دقیق پدیده خاموشی موضعی در رژیم احتراق بدون شعله یک مدل جدید بر اساس مدل خاموشی موضعی EDC ارائه شد که قادر به در نظر گرفتن اثر واکنشهای محدود در پیش‌بینی پدیده خاموشی موضعی می‌باشد. نتایج تحقیقات در دیدگاه LES نشان می‌دهد که برای سیستمهای احتراقی که شامل نواحی جریانی با سطوح آشفتگی مختلف هستند بایستی از مدلهای زیرشبکه‌ای دینامیک جهت افزایش دقت نتایج شبیه‌سازی استفاده نمود.

  واژه‌های کلیدی: احتراق بدون شعله، شبیه‌سازی CFD ، جریانهای برشی آشفته، محصولات فرعی احتراق، مدل احتراقی، خاموشی موضعی


دفعات مشاهده: 4969 بار   |   دفعات چاپ: 927 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 64 بار   |   0 نظر