سمینار های دکترا دانشکده مهندسی شیمی

  سمینار پیشرفت پروژه دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی شیمی

    گروه پتروشیمی

  دوشنبه 2 آبان ماه 1390

    کلاس شماره 130

 

  ر

  نام و نام خانوادگی

  استاد راهنما

  راهنمای دوم / مشاور

  اعضا کمیته هادی

  زمان ارائه

  1

  یوسف زینالی

  دکتر علوی

  دکتر ستوده قره باغ

  دکترمقبلی

  دکتر پروری

  دکتر هاشم آبادی

  دوشنبه ساعت 15

  2

  گلشن مظلوم

  دکتر علوی

  دکتر نوید مستوفی

  دکترمقبلی

  دکتر دهقانی

  دکتر رضایی

  دوشنبه ساعت 15:30

  3

  مرتضی احمدی لاشکی

  دکترمقبلی

  دکتر شکریه

  دکتر دهقانی

  دکتر نعیمی جمال

  دکتر پروری

  دوشنبه ساعت 16:00

  4

  حسین کریمیان

  دکتر مقبلی

  ------

  دکتر دهقانی

  دکتر پروری

  دکتراشرفی زاده

  دوشنبه ساعت 16:30

  5

  کاوه حسن رعیت طاری

  دکترفیضی

  دکتر محمد رضا ریاضی

  دکتر دهقانی

  دکتر بهزادی

  دکتراشرفی زاده

  دوشنبه ساعت 17

  6

  فرزاد علوی

  دکترفیضی

  دکتر محمد رضا ریاضی

  دکتر دهقانی

  دکتر بهزادی

  دکتر هاشمیان زاده

  دوشنبه ساعت 17:30

 

  سمینار پیشرفت پروژه دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی شیمی

  گروه فرایند

  دوشنبه 2 آبان ماه 1390

  کلاس شماره 139

  ر

  نام و نام خانوادگی

  استاد راهنما

  راهنمای دوم / مشاور

  اعضا کمیته هادی

  زمان ارائه

  7

  مهدی محمدی

  دکتر شاه حسینی

  دکتر محمود بیات

  دکتر صادقی

  دکترهاشم آبادی

  دکتر اشرفی زاده

  دوشنبه 10:30

  8

  محمد رضا کاشفی مفرد

  دکترنعیم پور

  دکتر بابایی پور / دکترحجازی دکترنعمت اله زاده

  دکتر اشرفی زاده

  دکتر محمدی

  دکتر مقبلی

  دوشنبه 11:00

  9

  سعید شکری

  دکتر صادقی

  دکتر احمدی مروستی

  دکتر شیروانی

  دکترشاه حسینی

  دکتر گنجی

  دوشنبه ساعت 11:30

  10

  محمد رضا یوسفی

  دکتر شیروانی

  -----

  دکتر صادقی

  دکترکثیری

  دکترشاه حسینی

  دوشنبه ساعت 15:00

  11

  عطیه عدلی

  دکترکثیری

  -----

  دکتر شیروانی

  دکتر اشرفی زاده

  دکترهاشم آبادی

  دوشنبه ساعت 15:30

  12

  علی اکبر جمالی

  دکترشاه حسینی

  دکتر بهجت

  دکتر علوی

  دکتر صادقی

  دکترهاشم آبادی

  دوشنبه ساعت 16:00

  13

  سعید توانگر روستا

  دکترهاشم آبادی

  دکتر صابری مقدم

  دکتر شیروانی

  دکتر کثیری

  دکترشاه حسینی

  دوشنبه ساعت 16:30

 

  سمینار پیشرفت پروژه دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی شیمی

  گروه فرایند

  سه شنبه 3 آبان ماه 1390

  کلاس شماره 139

 

  ر

  نام و نام خانوادگی

  استاد راهنما

  راهنمای دوم / مشاور

  اعضا کمیته هادی

  زمان ارائه

  1

  مهرک محمودی

  دکترصادقی

  دکتر علی فرهاد پور

  دکترکثیری

  دکترشاه حسینی

  دکترهاشم آبادی

  سه شنبه ساعت 13:30

  2

  ترانه سادات جان فدا

  دکترکثیری

  دکتر دهقانی

  دکترنعیم پور

  دکتر حسینعلی پور

  دکترهاشم آبادی

  سه شنبه ساعت 14:00

  3

  جواد امینیان

  دکتر شاه حسینی

  دکتر محمود بیات

  دکترکثیری

  دکتر صادقی

  دکترهاشم آبادی

  سه شنبه ساعت 14:30

  4

  امین حسنوند

  دکتر هاشم آبادی

  دکتر محمود بیات

  دکتر دهقانی

  دکتر کثیری

  دکترشاه حسینی

  سه شنبه ساعت 15:00

  5

  علی پرتوی‌نیا

  دکترنعیم پور

  -----

  دکتر حجازی

  دکتر روشن ضمیر

  دکترهاشم آبادی

  سه شنبه ساعت 15:30

  6

  امیر حیدری

  دکترهاشم آبادی

  -----

  دکترکثیری

  دکترشاه حسینی

  دکتر ثباتی

  سه شنبه ساعت 16:00

  سمینار پیشرفت پروژه دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی شیمی

  گروه جداسازی

  دوشنبه 9 آبان ماه 90

  کلاس شماره 130

 

  ر

  نام و نام خانوادگی

  استاد راهنما

  راهنمای دوم / مشاور

  اعضا کمیته هادی

  زمان ارائه

  1

  محمدمهدیارفر

  دکترمحمدی

  دکتر علی مهاجری

  دکتراشرفی زاده

  دکتراله وردی

  دکترپاک

  دوشنبه ساعت10

  2

  سعید شیرازیان

  دکتراشرفی زاده

  ------

  دکتر محمدی

  دکتراله وردی

  دکترحمیدرضا رضایی

  دوشنبه ساعت10:30

  3

  مریم توکل‌مقدم

  دکترمحمدی

  دکترنعیم پور/ دکترهمتی

  دکتراشرفی زاده

  دکتر مقبلی

  دکتر حجازی

  دوشنبه ساعت 11:00

  4

  سید مجتبی میر فندرسکی

  دکترمحمدی

  ------

  دکتراشرفی زاده/دکتر پاک

  دکتراله وردی

  دکتر روشن ضمیر

  دوشنبه ساعت 11:30

  5

  کوروش شفیعی

  دکترمحمدی

  دکتر قنبری/دکتر کاظمی مقدم

  دکتر اشرفی زاده/دکتر پاک

  دکتراله وردی

  دکتر روشن ضمیر

  دوشنبه ساعت 15:00

  6

  توان کیخاونی

  دکتراشرفی زاده

  ------

  دکتر محمدی

  دکترنعیم پور

  دکتر روشن ضمیر

  دوشنبه ساعت15:30

  7

  اعظم یوسفی

  دکتراله وردی

  دکتر حجازی

  دکتر محمدی

  دکترنعیم پور

  دکتر جمشیدی

  دوشنبه ساعت 16:00

  8

  محمد امیری‌لرگانی

  دکترمحمدی

  دکتر یوسف محمدی

  دکتراشرفی زاده

  دکتر مقبلی

  دکتر جمشیدی

  دوشنبه ساعت 16:30

 


دفعات مشاهده: 6416 بار   |   دفعات چاپ: 1486 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 95 بار   |   0 نظر