[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
اخبار ::
کمک آموزشی::
آموزش::
پژوهش::
معرفی افراد::
زیر مجموعه ها::
دانشجویان::
امکانات::
تسهیلات پایگاه::
::
هفتمین کنفرانس بین المللی
..
دفاعیه‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
آزمایشگاه مرجع ترمز

AWT IMAGE

..
سرویس های صنعتی
..
بازدید علمی

گزارش‌های بازدید دانشکده

..
تالار افتخارات

AWT IMAGE

..
منشور اخلاقی

AWT IMAGE

..
:: پایان نامه های کارشناسی ارشدحمل و نقل ریلی ::
پایان نامه های کارشناسی ارشد گروه مهندسی حمل و نقل ریلی

 
سال دفاع دانشجو استاد راهنما عنوان چکیده
1387 سعید خدمتلو دکتر آقائی انتخاب و بکارگیری مدل مدیریت درآمد پویای مناسب با مطالعه موردی در صنعت حمل‌ونقل ریلی مسافری چکیده
1387 سید فرید قنادپور دکتر قصیری مساله پویایی مسیریابی وسایل نقلیه در فضایی چند هدفه همراه با پنجره زمانی فازی چکیده
1387 سمانه شیری دکتر قصیری برنامه ریزی مجدد حرکت قطار با استفاده از Simulated annealing چکیده
1388 نرگس زینتی دکتر قهرمانی مساله مسیریابی وسایل نقلیه ظرفیت دار شامل: چندین دپو همراه با محدودیت مسافت سفر برای هر وسیله نقلیه چکیده
1388 هنگامه شمسی پور دکتر یقینی ارائه روش حل ابتکاری جدید برای مسئله جانمایی - تخصیص : مطالعه مورودی دپوهای تعمیرات و نگهداری شبکه حمل‌ونقل ریلی کشو چکیده
1388 سمیه نکوئی شهرکی دکتر قصیری مدل تخصیص لکوموتیو چند هدفه چکیده
1388 نرگس جدا دکتر قصیری بهینه سازی نت چند هدفه RAMS+ C به همراه مطالعه موردی در راه آهن چکیده
1388 امیرقوی بازو دکتر قصیری آنالیز سطح تکامل ایمنی در شرایط عدم قطعیت با استفاده از تئوری فازی مطالعه موردی : سیستم اینترلاکینگ متروی تهران چکیده
1388 فریبا فتحی دکتر یقینی حل مساله زمانبندی خدمه با استفاده از ترکیب روش های حل دقیق و هیاهیورسیتک چکیده
1388 بهنام نجاری دکتر یقینی حل مساله گروه بندی واگن ها با استفاده از رو شهای متاهیوریستیک و بارویکرد طراحی شبکه چکیده
1388 شایان کواکب دکتر یقینی توسعه یک الگوریتم پیش بینی با استفاده از شبکه های عصبی چکیده
1388 مهدی ورد دکتر یقینی خوشه بندی با استفاده از الگوریتم های متاهیوریستک چکیده
1388 احمدرضا جعفریان دکتر قصیری مدل پوپای چند هدفه تحلیل پوششی داده ها به همراه داده های از دست رفته مطالعه مورودی : مقایسه عملکرد راه آهن های دنیا چکیده
1389 نیسم گریلی نیا دکتر قهرمانی خوشه بندی تاخیرات قطارهای مسافری با استفاده از روش های فراابتکاری چکیده
1389 نسیم گریلی نیا دکتر یقینی خوشه بندی تاخیرات قطارهای مسافری با استفاده از روش های فراابتکاری چکیده
1389 سیدخلیل ا.. سجادی دکتر احدی بکارگیری یک روش ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره جهت انتخاب بهترین پیمانکار در پروژه های عمرانی - ریلی چکیده
1389 علیرضا علیمحمدیان دکتر قهرمانی بهینه سازی خطوط مسافری در راه آهن چکیده
1389 علیرضا علیمحمدیان دکتر یقینی بهینه سازی خطوط مسافری در راه آهن چکیده
1389 حسین عسگری پورآهنگری دکتر احدی ارزیابی ریسک عوامل موثر بر خروج از خط قطارهای باری و تحلیل اثرات اقتصادی آن چکیده
1389 جواد لسان دکتر یقینی حل مساله تخصیص جانمایی p-median با استفاده از روش های ترکیبی چکیده
1389 زهرا خندق آبادی دکتر یقینی بهینه سازی مساله تعیین اندازه ناوگان ریلی چکیده
1389 سمانه صرامی دکتر یقینی سنجش و رتبه بندی شاخص های بهره وری در راه آهن ایران با استفاده از مدل سلسله مراتبی فازی FAHP چکیده
1389 ندا سخائی دکتر یقینی ارائه یک مدل شبکه عصبی جهت پیش بینی مقدار تقاضای مسافری در راه آهن ایران چکیده
1389 مریم رنجپور دکتر یقینی ارائه روش مبتنی بر خوشه بندی فازی برای حل مساله مکانیابی چکیده
1389 لیلا کریمی دکتر احدی بررسی و ارزیابی عوامل موثر بربار ذهنی لکوموتیو ران در قطارهای مسافری در یک مسیر مشخص چکیده
1390 خدیجه نبوره دکتر احدی بکارگیری تحلیل سلسه مراتبی فازی و الگوریتم ژنتیک چند هدفه برای انتخاب تامین کنندگان تجهیزات ریلی چکیده
1390 فروغ غضنفری راد دکتر احدی مکانیابی شهرک صنعتی تخصصی ریلی با استفاده از ترجیحات فازی و روشهای تصمیم گیری چند معیاره گروهی چکیده
1390 محمدرحیم اخوان کاظم زاده دکتر یقینی حل مسائل طراحی شبکه جریان چند کالائی ظرفیت دار بوسیله الگوریتم های فراابتکاری، مطالعه موردی راه آهن جمهوری اسلامی ایران چکیده
1390 حسن غلامی مزینان دکتر قهرمانی ارزیابی و تحلیل قابلیت اطمینان زمان سفرها با رویکرد افزایش قابلیت اطمینان برنامه زمانی قطارها و ظرفیت شبکه چکیده
1390 محمد مهدی خوشرفتار دکتر یقینی طراحی بهینه شبکه های عصبی پیشخور جهت مسایل پیش بینی با استفاده از الگوریتمهای ترکیبی : مطالعه موردی راه آهن جمهوری اسلامی ایران چکیده
1390 مریم ستایش صناعی دکتر یقینی ارائه مدل برای پیش بینی تاخیرات در راه آهن ج.ا.ا استفاده از شبکه های نروفازی چکیده
1390 حمیدرضا قاضی مقدم دکتر یقینی توسعه ی مدل سیستم پشتیبان تصمیم DSS برنامه ریزی سفرهای ترکیبی درون شهری (مطالعه موردی، مترو و اتوبوس تندروی شهر تهران - چکیده
1390 محمد بلبلی دکتر احدی طراحی الگوی برون سپاری عملیات نگهداری و تعمیرات ناوگان ریلی در راه آهن ج.ا.ا چکیده
1390 بهزاد کمال پور دکتر یقینی حل مسئله پوشش مجموعه ای و کاربرد آن در مکان یابی : مطالعه مورودی در راه آهن چکیده
1390 سیدمسعود سیدآبادی دکتر یقینی حل مساله گروه بندی واگن های باری با استفاده از روشهای فازی چکیده
1390 مهدی فلاحی دکتر یقینی تنظیم پارامترهای روشهای فراابتکاری با استفاده از طراحی آزمایشها چکیده
1390 محسن مومنی دکتر یقینی ارائه الگوریتم ترکیبی برای حل مسله طراحی شبکه های جریان چندکالایی با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت چکیده
1390 نریمان نیکو دکتر یقینی ارائه مدل بهینه سازی برای محاسبه و ارزیابی ظرفیت در شبکه راه آهن چکیده
1391 سیداحسان مشهدی عباس دکتر احدی الویت بندی و انتخاب تامین کنندگان خارجی ناوگان ریلی راه آهن ج.ا.ا با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی چکیده
1391 سیعد طالبی دکتر یقینی پیش بینی تقاضای مسافر در راه آهن ج.ا.ا. چکیده
1391 مهری انتشاری نجف آبادی دکتر یقینی برنامه ریزی تخصیص لکوموتیو با استفاده از روش های حل ترکیبی چکیده
1391 محمدرضا سرمدی دکتر یقینی ارائه مدل فازی و روش حل برای مسله طراحی شبکه های جریان چندکالایی با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت چکیده
1391 محمدحسن شریفی تبار دکتر یقینی ارائه روش حل مبتنی بر الگوریتم شاخه و برش برای حل مسله طراحی شبکه های چندکالایی با در نظرگرفتن محدودیت ظرفیت چکیده
1391 مصطفی آقاباقری دکتر احدی ارزیابی و اولویت بندی طرح های توسعه شبکه ریلی راه آهن ج.ا.ا. با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره چکیده
1391 حمید کاظم خانلو دکتر احدی ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد سیستم های زنجیره تامین مطالعه موردی در راه آهن ج.ا.ا چکیده
1391 مریم گودرزی دکتر احدی اولویت بندی گزینه های حمل‌ونقل عمومی با استفاده از روش ترکیبی AHP و TOPSIS ، مطالعه موردی شهر اصفهان چکیده
1391 الهام برخوردار دکتر احدی پیش بینی تقاضای حمل‌ونقل ریلی بار در افق 1404 و بررسی تاثیر آن بر بازار بخش ریلی شرکت مپنا چکیده
1391 زهرا ساقیان دکتر احدی ارزیابی کارایی و رتبه بندی نواحی راه آن ج.ا.ا با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها چکیده
1391 محدثه رهبر نودی دکتر یقینی ارائه روش ترکیبی مبتنی بر الگوریتم شاخه و کران برای حل مسائل طراحی شبکه چند کالایی چکیده
1391 عبدالناصر حاجی زاده دکتر احدی برآورد تابع تقاضای بار در راه آهن ج.ا.ا چکیده
1392 هستی جعفری دکتر یقینی مکانیابی ایستگاهها در شبکه های حمل‌ونقل ریلی چکیده
1392 عبدا.. سپاهی دکتر احدی ارائه مددل ارزیابی اقتصادی هزینه های تاخیر در پروژه های عمرانی مطالعه موردی راه آهن ج.ا.ا چکیده
1392 سید حسین ضیاتبار دکتر احدی تحلیل دینامیکی پارامترهای موثر بر مطلوبیت کریدرودهای ریلی عبوری از خاک ج.ا.ا. چکیده
1392 حسین سبزه کار دکتر احدی طراحی یک مدل تصمیم گیری مبتنی بر معیارهای مهندسی ارزش به منظور الویت بندی و انتخاب پروژه های ریلی چکیده
1392 ابراهیم جان نثاری دکتر یقینی مدل سازی ترکیبی تخصیص لکوموتیو به صورت برنامه ریزی ریاضی چند هدفه چکیده
1392 سید هادی امام دکتر احدی طراحی الگوی برون سپاری و انتخاب شرکت های عامل سوم برای بازرسی تجهیزات وارداتی راه آهن ج.ا.ا. چکیده
1392 محمدکریمی دکتر یقینی ارائه روش حل ترکیبی مبتنی بر الگوریتم های ابتکاری و دقیق برای حل مسائل برنامه ریزی عدد صحیح با مطالعه موردی راه آهن ج.ا.ا چکیده
1392 مجید خشکرودیان دکتر احدی ارائه مدل قیمت گذاری خدمات حمل‌ونقل ریلی پر سرعت مسافری و براورد قیمت در سالهای 1405 تا 1415 چکیده
1393 فائزه غفرانی دکتر یقینی ارائه مدلهای پیش بینی برای سوانح راه آهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده از شبکه های عصبی چکیده
1393 عباس احمد پور دکتر یقینی مدلسازی و حل مسائل حمل‌ونقل ریلی با استفاده از مساله زمانبندی کارگاهی چکیده
1393 محمدرضا نادعلیان دکتر احدی مکان یابی بنادرخشک براساس شاخص های لجستیکی و استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره ه فازی چکیده
1393 سیدامیر علاهاشمی دکتر یقینی حل شبکه های چند کالایی با استفاده از روش های مبتنی بر آزادسازی لاگرانژ مطالعه موردی راه آهن ج.ا.ا چکیده
1393 مقصود پورمحمد دکتر یقینی استفاده از روشهای بهینه سازی استوار درمدل سازی و حل مسائل برنامه ریزی حمل‌ونقل ریلی چکیده
1394 هانیه قومی دکتر باقری ارائه مدل پیش بینی شدت حوادث در گذرگاههای همسطح راه و راه آهن چکیده
1394 مریم عبدی دکتر یقینی مکانیابی وسایل نقلیه امداد رسانی برای تخلیه سوانح در راه آهن چکیده
1394 علی پویانی دکتراحدی ارائه مدلی برای ارزیابی و اولویت بندی احداث خطوط ریلی جدید با استفاده از روش ترکیبی تحلیل شبکه ای ومهندسی ارزش چکیده
1394 حسنا پولادی دکتر یقینی ارائه روش حل ترکیبی برای مسائل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط( مطالعه موردی حل یکی از مدلهای موجود در راه آهن چکیده
1394 نیلوفر مین باشی دکتر باقری - دکترگلرو بررسی زوال هندسی سوزن های ریلی چکیده
1394 زیبا فخر زارع دکتر یقینی مدل سازی مساله گروه بندی واگنهای باری به صورت دو هدفه وحل آن با استفاده از الگوریتم تکاملی چکیده
1395 مرتضی فتح آبادی دکتراحدی ارزیابی کارایی راه آهن جمهوری اسلامی ایران در بخش حمل بار با استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل پوششی داده ها چکیده
1395 بهاره هانی طبائی دکتر باقری بررسی نقش توجه لکوموتیورانان در وقوع حوادث ریلی چکیده
1395 مریم عسکریان ابیانه دکتر صندیدزاده بهینه سازی مصرف انرژی قطار با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری جستجوی ممنوعه چکیده
1395 مرتضی محسنی دکتر باقری بررسی تاثیر جنسیت در شدت حوادث گذرگاهای همسطح جاده و ریل چکیده
1395 امیر حسین شریفیان دکتر احدی ارزیابی عملکرد زنجیره تامین شرکت واگن سازی تهران با استفاده از مدل  مرجع عملیات زنجیره تامین(scor-( چکیده
1395 امیر قیومی دکتر یقینی زمانبندی حرکت قطار با رویکرد برنامه ریزی احتمالی چکیده
1395 مهدی سیف الهی دکتر یقینی بهینه سازی مساله برنامه ریزی تشکیل ومسیر دهی قطارهای باری با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار در برنامه ریزی فازی چکیده
1395 مصطفی صحرائی دکتر احدی ارائه یک مدل ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره چند هدفه به منظور اولویت بندی و انتخاب تامین کنندگان تجهیزات ناوگان ریلی چکیده
1395 محمدرضا خوشاوی دکتر احدی ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره به منظور اولویت بندی اقلام موجودی  مطالعه موردی اداره کل نیروی کشش راه آهن ج.ا.ا چکیده
1395 مهدی شیخی منظر دکتر یقینی پیش بینی نامنظمی های هندسی خطوط ریلی جهت اولویت بندی فعالیتهای نگهداری وتعمیرات چکیده
1396 رامین رازانی دکتر یقینی بهینه  سازی تعیین اندازه ناوگان ومسیر یابی واگن های مخزن دار چکیده
1396 حوریا حاجیان دکتر یقینی ارائه یک روش تنظیم پارامتر اصلاح شده ی شاخه زنی محلی چکیده
1396 محمد حسین بلوچی دکتر یقینی تعیین اندازه بهینه ناوگان باری در حمل‌ونقل ریلی چکیده
1396 شفق علائی دکتر آقایی برنامه ریزی خدمه راه آهن با در نظر گرفتن عدم قطعیت چکیده
1396 فرزانه رجبی دکتر یقینی بهینه سازی استوار زمانبندی قطارهای شهری چکیده
1396 مسعود خانمحمدی دکتر باقری تحلیل آسیب پذیری امنیتی حمل‌ونقل کالاهای خطرناک توسط راه آهن چکیده
1396 سارا حیدری دکتر باقری بررسی ریسک جابجایی کالای خطرناک از طریق حمل‌ونقل زمینی ولوله ای چکیده
1396 مریم آزادی دکتر باقری تحلیل شدت سوانح شامل کالای خطرناک در گذرگاههای هم سطح جاده وریل چکیده
1397 محسن امیربیگی دکتر آقائی انتخاب پورتفولیوی بهینه پروژه ها در شرایط عدم قطعیت با توجه به اهداف استراتژیک سازمان، مطالعه موردی راه آهن جمهوری اسلامی ایران چکیده
1397 مهساسادات میرقوامی دکتر یقینی مدلسازی زمان ماشین آلات تعمیرات و نگهداری راه آهن در شرایط عدم قطعیت چکیده
1397 محمد روحی دکتر احدی ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل مدیریت کیفیت زنجیره تامین؛ مطالعه موردی صنعت واگن سازی چکیده
1397 گشن ترابیان اصفهانی دکتر احدی ارائه ی مدل دینامیکی ارزیابی و سنجش مطلوبیت کریدورهای ترانزیت ریلی؛ مطالعه ی موردی کریدور ریلی بندرعباس- سرخس چکیده
1397 رضا عراقی دکتر یقینی مدلسازی زمان بندی حرکت قطارها در شبکه چکیده
1397 پریناز بازغی کیسمی دکتر باقری شبیه سازی رفتار مسافران در استفاده از تسهیلات ایستگاه راه آهن تهران چکیده
1397 عسل فرج پور دکتر احدی شناسائی عوامل موثر در انتخاب قطار حومه ای توسط مسافران و سنجش رضایتنمندی از خدمات چکیده
1397 مریم زمانی دکتر احدی مکان یابی مراکز امداد و نجات و برنامه ریزی تخصیص تقاضا با استفاده از روش ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره و سیستم اطلاعات جغرافیائی "مطالعه موردی شهر تهران" چکیده
1397 ارغوان فکور دکتر باقری شبیه سازی سیستم تخلیه و بارگیری واگن های حامل سنگ آهن چکیده
1397 حسین عباسی دکتر باقری ارائه مدل جامع مکان یابی بنادر خشک در ایران با در نظر گرفتن حمل و نقل چندوجهی چکیده
1397 محمد آقائی دکتراحدی ارائه مدل قیمت گذاری خدمات حمل و نقل ریلی پرسرعت مسافری چکیده
1397 حامد زارعی دکتر یقینی پیش بینی تاخیر قطارهای مسافری با استفاده از تکنیک های داده کاوی چکیده
مهدی منعمی دکتراحدی تحلیل دینامیکی عوامل موثر بر مطلوبیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ریلی چکیده
عبدالرسول هنرمند دکتر یقینی برنامه ریزی تحلیل واگن های مسافری چکیده
سعید ملکی دکتر صاحبی ارائه یک مدل ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره چند هدفه به منظور اولویت بندی و انتخاب تامین کنندگان ریل درراه آهن ج.ا.ا وتخصیص سفارش چکیده
دفعات مشاهده: 9258 بار   |   دفعات چاپ: 1479 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 56 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
Persian site map - English site map - Created in 0.52 seconds with 71 queries by YEKTAWEB 4312