[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور آموزشی::
امور پژوهشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
آیین نامه ها و فرم ها::
تسهیلات پایگاه::
::
اطلاعات تماس

AWT IMAGE

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

کدپستی: 13114-16846

صندوق پستی: 163-16765

تلفن:9-77491228

فاکس:77240488

کانال تلگرام تحصیلات تکمیلی  دانشکده

..
سیستم جامع گلستان

AWT IMAGE

..
..
برنامه کلاس
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
سایت دانشکده مکانیک را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
   
..
قطب علمی

AWT IMAGE

قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک

..
کادمان

AWT IMAGE

کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

..
:: منتظری ::
AWT IMAGE

  نام: دکتر مرتضی منتظری

  رتبه علمی: استاد

  تلفن: 50-77240540 داخلی:2909

  فاکس: 77240488

  پست الکترونیکی: montazeri AT iust.ac.ir

  آدرس: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

  دانشگاه های محل تحصیل

 • دکترا، دانشگاه کرانفیلد، انگلستان
 • فوق لیسانس، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
 • لیسانس، دانشگاه علم و صنعت، ایران

 

  زمینه های تحقیقاتی  

 • شبیه سازی و کنترل سیستم های دینامیکی
 • شبیه سازی و کنترل عملکرد دینامیکی خودرو
 • شبیه سازی و کنترل عملکرد دینامیکی موتور توربین گاز هواپیما

 

  تجربیات

 • Director of Systems Simulation and Control Laboratory (1996-present)
 • IUST Member of Promotion Committee (2009-2013)
 • School of Mechanical Engineering, Chair (2010-2012)
 • Head of Group (2006-2009)
 • Director of Systems Simulation and Control Laboratory (1996-present)
 • Sabbatical Visit, Chalmers University of Technology, Sweden (2004-2005)
 • Scientific Consultant, Engine Research Center, IACI
 • Graduate Dean, IUST (1996-1997)
 • Associate Dean in Educational Affair and Postgraduate courses, Department of Mechanical Engineering, IUST (1996-2000)
 • Associate Dean in Educational Affair, Department of Mechanical Engineering, IUST (1988-1992)

 

  پروژه های تحقیقاتی

 •   Flight tests for aircraft engine fuel control system (2009-2012)
 •   Design and Manufacturing of Electronically Controlled GT Engine Fuel Control System (2007-2010)
 •   Development of Minibus and Bus Driving Cycle for city of Tehran(collaboration with AVL-MTC) (2005)
 •   Development of Car Driving Cycle for city of Tehran (2004)
 •   Technical and Economical Evaluation of the Use of Hybrid Electric Vehicle for Tehran Public Transportation (2003)
 •   Investigation of the Effects of Hybridization on the Dynamic Performance of the Minibus Steering, Suspension and Braking Systems (2002)
 •   Simulation of hybrid electric vehicle for design of a prototype hybrid electric minibus (2001)  

 Academic Research Projects

 •  Active control of Surge in Multi Stage Axial Compressor (2009)
 •   Application of Genetic Algorithm for Active Suspension Fuzzy Controller Tuning (2008)
 •   Application of Genetic Algorithm for HEV Fuzzy Controller Tuning (2006)
 •   Application of the Fuzzy-Logic in the Design of HEV Control Strategy (2005)
 •   Application of Fuzzy Logic in HEV Control Strategy Design (2005)
 •   Full Car Modeling for the study of the Active and Semi-active suspension (2004)
 •   Simulation of Fuzzy-Based Active and Semi-active Suspension Systems (2003)
 •   Modeling and Simulation of GT Fuel Control System (2002)
 •   Sensor Placement for Axial Compressor Active Surge Control of Axial Compressor (1998)
 •   Vibration Analysis of Nissan Patrol Vehicle (1988)

 

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

 

 •   Mahmoodian, Mehdi (PhD): (in progress)
 •   Pourbafarani, Zeinab (PhD): (in progress)
 •   Mohammadi, Ehsan (PhD): Active Fault Tolerant Control for Industrial Gas Turbines using Fuzzy-based FDI technique(in progress)
 •   Kavianipour, Omid (PhD) : Road Profile Effects on the Performance and Energy Regeneration of the Suspension System (in progress)
 •   Nasiri, Mostafa (PhD) : Application of soft computing in turbojet engine modeling for HIL Simulation (in progress)
 •   Fotouhi, Abbas (PhD) : Application of Traffic Conditions and Driving Cycles in HEV Control
 •   Jafari, Soheil (PhD) : Application of Genetic Algorithm in optimization of min-max fuel controller for a turbojet engine
 •   Soleimani, Mehdi, (PhD), 2009 : Investigation of the application of active suspension System in HEV
 •   Moazamizadeh, Mohsen (MSc), 2012: Road Profile Measurement using the Vibrations of Vehicle
 •   Khanmohammadi, Amir (MSc), 2012: Analysis of the Relationship between Road Profile and Optimized Control Force in the VehicleActive Suspension System
 •   Salehi, Amin (MSc), 2012: Fuel Control Unit Modeling of Gas Turbine Engine using Identification Methods to Improve its HIL Test
 •   JaliliMousa (MSc), 2013:
 •   KhalafPoya (MSc), 2013:
 •   Tajalli Mohammad (MSc), 2013:
 •   Mohammadi S.J. (MSc), 2012:
 •   Asemani, Marzieh (MSc), 2012:
 •   Hashemi, S. Reza (MSc), 2011:
 •   Fazeli, Heidar (MSc), 2011:
 •   Jamshidfard, Mohsen (MSc), 2011:
 •   Rajabi, Mohsen (MSc), 2011:
 •   Mohammadi, Ehsan (MSc), 2010: Optimal Fuzzy Controller Design for a Jet Engine Fuel Control System based on the Concept of Min-Max Controller
 •   Naderpour, Akbar (MSc), 2010:
 •   Vafadar, Ana (MSC), 2010: Optimization of Design and Manufacturing of Fuel Control Valve Spool and Sleeve
 •   Yousefpour, Hosein (MSC), 2010: Hardware Implementation of Fuzzy-Based Jet Engine Fuel Controller
 •   Amirian, Reza (MSC),2010: Optimization of Vehicle Active Suspension for Variable Speed Pattern UsingGenetic Fuzzy Approach
 •   Pourbafarani, Zeinab (MSC), 2009: Optimization of AMT Gear Shifting Strategy in HEV
 •   Hashemi, Sahar (MSC), 2009:Simulation of AS Energy Regeneration in HEV
 •   Karimi, Alireza (MSC), 2009 : Development Of TehranCarDriving Cycle for simulation of Vehicle Emission And Air PollutionUsing GPS
 •   Ghalamzan, Amir Masoud (MSC), 2009 : Active surge control in multi-stage compressor
 •   Mazaheri, behrang (MSC), 2008 : Design & Manufacturing of the fuel control system test unit
 •   Nourian, S. Aliakbar (MSC), 2008 : Design & Manufacturing of the electric drive fuel control valve of turbojet engine
 •   Ahmadi, Amir (MSC), 2007: Adaptive control of HEV base on traffic condition recognition and prediction
 •   AsadiTabrizi, Mohammad (MSC), 2007 : Design of power management system and gear shifting strategy in HEVs using intelligent systems.
 •   Arefian, (MSC), 2006 : Development of driving cycle for buses in the city of Tehran using transition analysis
 •   Jazayeri, Yaser, (MSC), 2006 : Simultaneous simulation of fuel consumption and ride comfort in hybrid electric vehicles
 •   Safari, Amir, (MSC), 2006 : Application of genetic-fuzzy approach in design of turbojet engine fuel control system
 •   Naghizadeh, Mojtaba,(MSC), 2006 : Driving Cycle Development for Simulation of vehicle Fuel Consumption
 •   Haji-Soleimani, Mohsen, (MSC), 2006 : Active and semi-active suspension system modeling using ADAMS software and fuzzy logic
 •   Yousefi, Ali, (MSC), 2006 : design of fuel control system and its optimization
 •   Poursamad, Amir, (MSC), 2005 : hybrid electric control strategy design using intelligent systems
 •   Ghalichi, Babak, (MSc), 2004 : Application of Fuzzy Logic in the Design of HEV Control Strategy
 •   Varasteh, Hirbod,(MSc), 2004 : Simulation of the Effect of Driving Cycle on the Fuel Consumption
 •   Bagherinegad,(MSc), 2004 : Manufacturing of Electro-Hydraulic Fuel Control Valve
 •   Gharaei, Ehsan, (MSC), 2004 : GT Engine Performance matching
 •   Hamzehpoor, (MSc), 2003 : Simulation and Modeling of GT Electro-hydraulic Fuel Control System
 •   Moosavi, (MSc), 2003 : ADAMS Full Car Modeling for Investigation of Semi-Active Suspension
 •   Safarabadi, (MSc), 2003 : Application of Fuzzy Logic in the Design of GT Fuel Control System
 •   Behzadi, (MSc), 2002 : Application of Fuzzy Logic in Car Active Suspension System
 •   Agharazi, (MSc), 2002 : Analysis of Mahsan Minibus Braking and Steering Systems
 •   Rostami, " Dynamic Performance Analysis of Braking, Steering, and Suspension Systems for Hybridization of Mahsan Minibus", (MSc), 2002
 •   Hasani, Majid, " Control Strategy Design for Hybrid Electric Vehicle", (MSc), 2002
 •   Nasiri, " Design and Analysis of a Turbofan Engine Thermodynamic Cycle for Engine Selection of Training Aircraft", (MSc), 2001
 •   Nazari, Alireza, " Study of Control Valves for Throttling of Turbojet Engine Fuel Control System", (MSc), 2001
 •   Biravand, Bahman, " Modeling of Hybrid Electric Vehicles", (MSc), 2001
 •   Mojallal, Seifoallah, " Design of a Throttling Controller for Turbojet Engine Fuel Control System", (MSc), 2001
 •   Hojjati Najaf Abadi, Ali Akbar, " Comparison of PC and PLC in the Control of Pneumatic Systems", (MSc), 2000
 •   Khoshmaram, Effat, " CAD/CAM Based Manufacturing Process for Compressor Blades", (MSc), 2000
 •   Sanadgol, Dorsa, " Sensor Placement for Active Suppression of Compressor Instabilities", (MSc), 2000
 •   Kashani Azad, Mehdi, " Application of Fuzzy Logic in the Semi-Active Suspension System", (MSc), 2000
 •   Rasooli, Mohammad, " Modeling and Simulation of Vehicle Dynamic Performance", (MSc), 1999
 •   Feiz, Majid, " Simulation of Turbojet Engine Fuel Control System", (MSc), 1999
 •   Marvi, Hadi, " Turbojet Engine Performance Analysis Using Stage by Stage Compressor Characteristics", (MSc), 1999
 •   Salami, Reza, " Application of PLC in the Control of Pneumatic Systems", (MSc), 1998
 •   Elhani, Babak, " Software Development for Modeling of Turbojet Engine Transient Behavior", (MSc), 1998

 

مقالات ژورنال
 • Salehi A., Montazeri-Gh M., Mohammadi E., (2013); “Induction Motor Control using ANFIS controller and IWO optimization algorithm for using in HIL testing of turbojet FCU”, Modares Journal of Mechanics Engineering,(in persion).
 • Montazeri-Gh M., Mohammadi E. and Jafari S., (2012); "Fuzzy-based Gas Turbine Engine Fuel Controller Design using Particle Swarm Optimization", Applied Mechanics and Materials Vols. 110-116, pp 3215-3222, Trans Tech Publications, Switzerland, 2012.
 • M.Montazeri-Gh and O. Kavianipour, (2012); “Investigation of the PassiveElectromagnetic Damper”, ActaMech
 • Montazeri-Gh M. and Pourbafarani Z, (2012); “Simultaneous Design Of The Gear Shift Strategy For A Parallel Hybrid Electric Vehicle Equipped With AMT”, Int. J. Of Vehicle Design, Vol.58, No.2/3/4, pp.291 – 306.
 • Montazeri M. and Pourbafarani Z, (2012);"The Design of the Gearshift Controller in a Hybrid Electric Vehicle Equipped with AMT", Aerospace Mechanics Journal, Vol. 8, No.3, pp.21-33.
 • Montazeri-Gh M., M. Nasiri, M.Rajabi and M. Jamshidfard (2012); “Actuator-based hardware-in-the-loop testing of a jet engine fuel control unit in flight conditions”, Simulation and Modeling Practice and Theory
 • Montazeri-Gh M., A.Fotouhi and A.Naderpour (2012); “Driving Segment Simulation For Determination Of The Most Effective Driving Features For HEV Intelligent Control”, Vehicle System Dynamics
 • Foutohi, A. and M. Montazeri-Gh (2012); “ Investigation of vehicle’s fuel consumption and exhaust emissions in different driving conditions”, IJER
 • Montazeri-GhM., E.Mohammadi and S. Jafari (2012); “Fuzzy-based Gas Turbine Engine Fuel Controller Designusing Particle Swarm Optimization”, Applied Mechanics and Materials(Trans. On Mech. And Aerospace Eng)
 • Montazeri-Gh M., A.Fotouhi and A.Naderpour (2011); “ Driving Pattern Clustering Based On Driving Feature Analysis”, IMech E Part C
 • Montazeri-Gh M. and S. Jafari (2011); “Evolutionary Optimization for Gain Tuning of Jet Engine Min-Max Fuel Controller”, AIAA J. of Propulsion and Power
 • Montazeri-Gh M., S. Jafari and M.R.Ilkhani(2011); “Application Of Particle Swarm Optimization In Gas Turbine Engine Fuel Controller Gain Tuning”, Engineering Optimization
 • Montazeri-GhM. and A.Fotouhi (2011); “Traffic Condition Recognition Using K-Means Clustering Method”, ScientiaIranica-Part B
 • Montazeri-Gh M., M. Nasiri and S. Jafari (2011); “Real-Time Multi-Rate HIL Simulation Platform For Evaluation Of A Jet Engine Fuel Controller”, Simulation and Modeling Practice and Theory
 • Montazeri-GhM. and A. Safari (2011); “Tuning Of Fuzzy Fuel Controller For Aero-Engine Thrust Regulation And Safety Consideration”, Aerospace Science And Technology
 • Foutohi, A., M. Montazeri-Gh and M. Janatipour (2012); “Vehicle’s velocity time series prediction using neural network”, International Journal of Automotive Engineering
 • Montazeri-Gh M. and S. Hashemi (2011); “Effect of Energy Regeneration of Active SuspensionSystem on Fuel Consumption and Emissions of HybridElectric Vehicle“,ModaresMechanical Engineering
 • Montazeri-Gh M. and Z. Pourbafarani (2012); “Simulation of DCT and the study of it's effects on Parallel HEV Performance”, Engine Research Journal, No.21.
 • Montazeri-Gh M., A. Naderpour and A. Fotouhi (2011);“Driving Features and Their Effects on HEV Fuel Consumption and Emissiona“, Engine Research Journal
 • Montazeri-Gh, M. Ghalamzan and A. H. Davaei-M (2010); "Stabilization of surge in multi-stage axial compressor by PDC controller based on T-S Fuzzy model" Journal of Control
 • Montazeri-Gh M. and M. Soleymani (2010); “Investigation of energy regeneration of Active Suspension System in HEV" IEEE Transaction of Industrial Electronic
 • Montazeri-Gh M. and M. Asadi (2011); “Intelligent Approach for Parallel HEV Control Strategy Based On Driving Cycles" Journal of Systems Science
 • Montazeri-Gh M. and A. Naderpour (2010); "Simulation of Samand Fuel consumption and emissions with dual fuel national engine and verification by NEDC modal test" Engine Research Journal
 • Montazeri-Gh M. and M. Safarabadi-F (2009);"Modeling And Simulation Of Aero Gas Turbine Performance For Fuel Control System Design" International Journal of Engineering Science, IUST
 • Montazeri-Gh M. and M. Asadi (2009); “Optimisation of AMT gear shifting strategy in Hybrid Electric Vehicles"International Journal of Vehicle Autonomous Systems 2009 - Vol. 7, No.1/2 pp. 1 - 17
 • Montazeri-Gh M. and M. Soleymani (2009); “Active Suspension Systems in Parallel Hybrid Electric Vehicles” International Journal of Engineering Science, IUST
 • Montazeri-Gh M. and M. Soleymani (2008); “Genetic Optimization of a Fuzzy Active Suspension System Based on Human Sensitivity to the Transmitted Vibration” IMechE, Vol. 222, Part D
 • Poursamad. A and Montazeri-Gh M. (2008); “ Design of genetic fuzzy control strategy for parallel hybrid electric vehicles ” Journal of Control Engineering Practice Volume 16, Issue 7, July 2008, Pages 861-873
 • Montazeri-Gh M. ,S. YaserJazayeri-m and Mahdi Soleymani (2008); “Vehicle ride evaluation based on a time – domain variable speed driving pattern ” International Journal Vehicle Design
 • Montazeri-Gh M. and M. Naghizadeh (2007); “Development of Car Driving Cycle for City of Tehran” International Journal of Environment and Pollution, IJEP 2007
 • Montazeri-Gh M., A. Poursamad and B. Ghalichi (2006); “Application of GA for Optimization of Parallel HEV Control Strategy” Journal of The Franklin Institute 343 (2006) 420-435
 • Montazeri-GhM.and A. Poursamad (2006); "Application of Genetic Algorithm for Simultaneous Optimization of HEV Component Sizing and Control Strategy”, International Journal Of Alternative Propulsion
 • Montazeri-Gh M., H. Varasteh and M. Naghizadeh(2006); “Driving Cycle Simulation For Heavy Duty Engine Emission Evaluation and Testing” SAE 2005 Transaction of Journal of Fuels and Lubricants
 • Montazeri-Gh, M. and D. Sanadgol (2004); “Application Of Eigenvalue Analysis For Compressor Surge Prediction”, International Journal of Science and Engineering, IUST, Spring 2004
 • Montazeri-Gh, M. and Kashani Azad, M. (2003); “Comparison between Performance of Fuzzy Based and Optimal Control of Active Suspension Systems”, International Journal of Engineering Science, IUST
 • Montazeri-Gh M. and D. Sanadgol (2002); “Sensor Placement For Active Control Of Surge In Multi-Stage Axial

  مقالات کنفرانس

 

  More than 20 new conference papers have been published from 2009-2012.

 

 • Montazeri-Gh M., Moazamizadeh M. and Kavianipour O. (2012); " Road Profile Measurement using the Vibrations of Vehicle”, The Second International Conference of Acoustic and Vibration, ISAV 2012,Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
 • Montazeri-Gh M., Mohammadi E. (2012); “Parameter Optimization of Fuzzy-based Turbojet Engine Fuel Controller Using IWO Algorithm”, 1st Gas Turbines Conference (GTC91), Tehran, Iran (in persion).
 • Montazeri-Gh M., Khanmohammadi A. and Kavianipour O. (2011); "Road Excitation Effect on the Optimized Control Force in the Vehicle Active Suspension System”, The FirstInternationalConference of Acoustic and Vibration, ISAV 2011, Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran.
 • Montazeri-Gh M., Mohammadi E. and Jafari S. (2010); "Application of Genetic Algorithm in optimization of turbojet engine fuzzy fuel controller," 9th Iranian Aerospace Society Conference 8-10 Feb., Islamic Azad University, Tehran, Iran (in persion).
 • Montazeri-Gh M., Pourbafarani Z. and Nehzati H. (2010); "Optimal Gear Ratio and Gear Shift Strategy Design for a Parallel Hybrid Electric Vehicle Equipped With AMT", Proc. ASME. 49170, ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, Volume 3 175, ESDA2010-24702, Istanbul, Turkey.
 • Mohammadi E., Montazeri-Gh M., and Jafari S. (2010); "Genetic Optimization of Fuzzy Fuel Controller for Gas Turbine Engine" International Postgraduate Conference on Engineering (IPCE 2010), 16-17 October, 2010, University Malaysia Perlis (UniMAP), Perlis, Malaysia.
 • Montazeri M. and Pourbafarani Z, (2010); "The optimization of the Gearshift Controller in a Hybrid Electric Vehicle Equipped with AMT", International conference in control, Instrumentation and Automation, Tehran, Iran.
 • Montazeri-Gh M., Vafadar-Sh A. and Noorian A. (2009); "Integration of Design Calculation and Manufacturing Processes with Parametric Design”, the 9th conference of manufacturing and product engineering in Iran, Feb 2009, Birjand university, Birjand, Iran.
 • Montazeri-Gh M., Vafadar A. and Jafari S. (2009); “Application of Genetic Algorithm in Optimization of Port Design of Electro-hydraulic Valve”, the 2nd National conference of manufacturing and product engineering, Nov. 2009, Azad university of Najafabad, Isfahan, Iran.
 • Montazeri-Gh M. and Pourbafarani Z. (2009); “Simulation of double-side clutch's influence on performance of parallel hybrid electric vehicle with AMT ", The sixth International Conference on Internal Combustion Engines (6th ICICE), Nov. 17-19, Olympic hotel, Tehran, Iran.
 • Montazeri-Gh M. andGhalamzan-E A. M. (2009); "Compressor Sensor placement for adaptive optimal control of surge", 8th. Iranian Aerospace Society Conference, Feb 18-20, Malek-e-AshtarUniversity of Technology, Isfahan, Iran.
 • Montazeri-Gh M., Mazaheri, B. and Jafari, S. (2009); "Gas Turbine Fuel Control Unit port shape characteristics design based on aero-engine performance", 8th. Iranian Aerospace Society Conference, Feb 18-20, Malek-e-AshtarUniversity of Technology, Isfahan, Iran.
 • Montazeri-Gh M., Jafari, S. and Mazaheri, B. (2009); "Experimental investigation of the Effects of Port Geometry on the Gas Turbine Engine Fuel Control system performance", 17th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME, May 14-16, TehranUniversity, Tehran, Iran.
 • Montazeri-Gh M., Mazaheri, B. and Noorian, A. (2009); "Investigation of effective parameters on performance of pressure compensated fuel control system ", 17th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME, May 14-16, TehranUniversity, Tehran, Iran.
 • Montazeri-Gh M., Soleymani, M. and Hashemi, S.(2009); "Application of Combined Energy Storage System for Active Suspension System Power Supply in Hybrid Electric Vehicles", 17th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME, May 14-16, TehranUniversity, Tehran, Iran.
 • Montazeri-Gh M. andGhalamzan-E A. M. (2009); "Fuzzy control based on parallel distributed compensators for compressor surge stabilization", 17th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME, May 14-16, TehranUniversity, Tehran, Iran.
 • Safari, A., Montazeri-Gh M. and Jafari, S. (2008); "Optimization of jet engine fuel control system for safety consideration", 7th. Iranian Aerospace Society Conference, Feb 19-21, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
 • Montazeri-Gh M. and Asadi, M. (2008); "Application of Vehicle Telematic System in Fuzzy-Based HEV Control", ICTTA2008.
 • Montazeri-Gh M. and Asadi, M. (2008); "Genetic-Fuzzy Shifting Strategy for Continuously Variable Transmission in Parallel HEV", Proceeding of the 5th International Symposium on Mechatronics and its Applications (ISMA08), May 27-29, Amman, Jordan.
 • Montazeri-Gh M., Soleymani M. and Mehrabi N. (2008); "Application of Virtual Prototyping for Optimization of Fuzzy-Based Active Suspension System", Proceeding of the 5th International Symposium on Mechatronics and its Applications (ISMA08), May 27-29, Amman, Jordan.
 • Montazeri-Gh M., Ahmadi, A. and Asadi, M. (2008); "Driving Condition Recognition for Genetic-Fuzzy HEV Control", GEFS2008.
 • Montazeri-Gh M. and Ghalamzan-E A. M. (2008); "Active stabilization of surge in axial flow compressor using optimal LQR control approach", The 7th Iranian Aerospace Society Conference, Feb. 19-21/2008, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
 • Montazeri-Gh M. andFotouhi A. (2008); "Driving Pattern Recognition and Prediction Using Neural Networks", 16th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME, May 14-16, 2008, ShahidBahonarUniversity of Kerman, Iran.
 • Montazeri-Gh M. and Ahmadi A. (2008); "Driving Condition Recognition Based on HMM for HEV Control", 16th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME, May 14-16, 2008, ShahidBahonarUniversity of Kerman, Iran.
 • Montazeri-Gh M., Fallahzadegan M. and Fotouhi A. (2008); "Introduction of a software for driving cycle development", CELCO 2008, May 18-22, Tehran, Iran.
 • Montazeri-Gh M., Karimi A. and Fotouhi A. (2008); "Study of private cars pollutions based on driving cycle development", CELCO 2008, May 18-22, Tehran, Iran.
 • Montazeri-Gh M. and Ahmadi A. (2008); "Investigation of traffic condition parameters and their influences on fuel consumption and exhaust emissions", CELCO 2008, May 18-22, Tehran, Iran.
 • Montazeri-Gh M., Arefian M. and Fotouhi A. (2008); "Driving cycle development for buses in the city of Tehran using Markov chain model and transition analysis", CELCO 2008, May 18-22, Tehran, Iran.
 • Montazeri-Gh M. and Mazaheri B. (2008); Design and manufacturing of electro hydraulic control unit of gas turbine engine”, National conference of manufacturing and product engineering, Feb 20-21, Azad university of Najafabad, Isfahan, Iran.
 • Montazeri-Gh M. and Noorian A. (2008); “Design and manufacturing of electric drive for gas turbine engine fuel control system using AVR micro controller”, National conference of manufacturing and product engineering, Feb 20-21, Azad university of Najafabad, Isfahan, Iran.
 • Montazeri-Gh M. and Noorian A. (2007); “Computer Integration of Design Calculations with CAD/CAM for Engine Fuel Control System”, the 2nd international gathering of manufacturing and product engineering in Iran, Dec 2007, Iran university of science and technology, Tehran, Iran.
 • Montazeri-Gh M. and Safari, A. (2007); "Application of the Genetic Algorithm for Optimization of the Fuzzy-Based Gas Turbine Fuel Control System", ICMSA2007.
 • Montazeri-Gh M. and Yoosefi A. (2007); "Multi objective optimization of turbojet engine fuel control valve parameters", the 6th. Iranian Aerospace Society Conference, Feb 2007, KhajeNasirUniversity of Technology, Tehran, Iran.
 • Montazeri-Gh M. and Safari, A. (2007); "Design of Gas Turbine Engine Fuel Control System Using Fuzzy Logic", the 7th. Iranian Aerospace Society Conference, Feb 2007, K.N.ToosiUniversity of Technology, Tehran, Iran.
 • Montazeri-Gh M., Asadi M. and Akbari H. (2007); "Optimization of AMT Gear Shifting Strategy in Hybrid Electric Vehicles", Heinz_Nixdorf.
 • Montazeri-Gh M., Naghizadeh M. and Arefian M. (2007); "Development of the first driving cycle for buses in the city of Tehran ", CELCO 2007, May 15-19, Tehran, Iran.
 • Montazeri-Gh M. and Asadi M. (2007); "Optimization of AMT Gear Shifting Strategy in Hybrid Electric Vehicles", Tehran International Congress on Manufacturing Engineering (TICME), December 10-13, Tehran, Iran.
 • Montazeri-Gh M., Mehrabi N. and Hadavand-S M. (2007); "Application of Virtual Prototyping for Evaluation of Intelligent Active Suspension System", Tehran International Congress on Manufacturing Engineering (TICME), December 10-13, Tehran, Iran.
 • Montazeri-Gh M. and Asadi M. (2007); "Intelligent Control for Hybrid Electric Vehicle Power Management Based on Driving Conditions", ICSMA2007.
 • Montazeri-Gh M. andSoleymani M. (2007); "Investigation of the Idea of Active Suspension System Application in Hybrid Electric Vehicles", 15th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME, May 15-17, AmirkabirUniversity, Tehran, Iran.
 • Montazeri-Gh M. and Safari, A. (2007); "Application of Genetic-Fuzzy method for gas turbine aero-engine fuel controller design", 15th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME, May 15-17, AmirkabirUniversity, Tehran, Iran.
 • Arian nik M., Montazeri-Gh M. and Zarvandi, M. (2007); "Application of GPS for taxis driving cycle development regarding ramp in the city of Tehran", 15th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME, May 15-17, AmirkabirUniversity, Tehran, Iran.
 • Montazeri-Gh M. and M. Asadi (2006); "Influence of the Road Grade on the Optimization of Fuzzy-Based Hybrid Electric Vehicle Control Strategy" , SAE International.
 • Montazeri-Gh M. and M. Soleimani (2006); "Simultaneous Simulation of Hybrid Electric Vehicle Powertrain and Active Suspension Systems for Energy Study" AVEC2006 , August 2006, Taiwan  
 • A. Poursamad and M. Montazeri-Gh (2006); "Powerflow Management in Hybrid Electric Vehicles Using Genetic-Fuzzy Control System" AVEC2006, August 2006, Taiwan
 • Montazeri-Gh M. and A. Poursamad (2006); "Application of genetic algorithm for simultaneous optimisation of HEV component sizing and control strategy" Int. J. Alternative Propulsion
 • Montazeri-Gh M. and Safari, A. (2006);"Design of optimal fuzzy controller for turbojet engine fuel regulation", 1st gathering of mechanical engineering, Dec 2006, Azad University of Sahr-e-Majlesi, Isfahan, Iran.
 • Montazeri-Gh M. and Yoosefi A. (2006); "Study of orifice diameter effect on regulating control valve behavior and its performance optimization", Dec. 2006, AzadUniversity of Sahr-e-Majlesi, Isfahan, Iran.
 • Montazeri-Gh M. and A. Poursamad (2005); "Application of genetic algorithm in optimization of hybrid electric vehicle design", 13th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME, May 14-16, IsfahanUniversity of Technology, Isfahan, Iran.
 • Montazeri-Gh M. and A. Poursamad (2005);” Optimization of Component Sizes in Parallel Hybrid Electric Vehicles via Genetic Algorithms” IMECE2005-82338, Proceedings of 2005 ASME International Mechanical Engineering Congress and ExpositionNovember 5-11, 2005, Orlando, FloridaUSA
 • Montazeri-Gh M., H. Varasteh and M. Naghizadeh (2005); “Driving Cycle Simulation for Heady Duty Engine Emission Evaluation and Testing” SAE2005-1-3796, SAE Conference of Powertrain and Fluids, October 2005, Texas, USA
 • Montazeri-Gh M. and A. Poursamad (2005); “Application of GA for Optimization of the HEV Sizing” ISME, June 2005, Isfahan, Iran
 • Montazeri-Gh M., A. Poursamad and B. Ghalichi (2005); “Application of GA for Optimization of Parallel HEV Control Strategy” Proceedings of the ICMSAO 2005, February 2005, Sharjah, UEA
 • B. Ghalichi, M. Montazeri-Gh and A. Poursamad (2005); “Fuzzy-based Parallel HEV” Proceedings of the ICMSAO 2005, February 2005, Sharjah, UEA
 • Montazeri-Gh M. and B. Ghalichi (2004); “Fuel Conservation Optimization in HEV”, Proceedings of the First Conference on Fuel Conservation in Transportation, October 2004, Tehran
 • Montazeri-Gh M. and M. Naghizadeh (2004); “Development of the First Tehran Urban Cycle (TEH_CAR)” Proceedings of the First Conference on Fuel Conservation in Transportation, October 2004, Tehran
 • Montazeri-Gh M. and M. Safarabadi-F (2004); “Application of Fuzzy Logic in the Design of Turbojet Engine Fuel Control System, 5th Iranian Conference in Fuzzy Systems, September 2004
 • Montazeri-Gh M… et. al. (2004); “Comparative analysis between 7DOF model and Car Full Model simulated in ADAMS” , ISME2004, Tehran
 • Montazeri-Gh M. and M. Safarabadi-F (2004); “Fuzzy-Based Gas Turbine Fuel Control System”, CDIC04, August 2004, China
 • Montazeri-Gh, M. andHamzehpoor, T. (2004); “Effects of Electro-Hydraulic Fuel Control System on the Turbojet Engine Performance“ 5th Iranian Aerospace Conference (AERO 2004), Isfahan, January 2004
 • Montazeri-Gh, M. andHasani, M. (2003); “Parallel Hybrid Electric VehicleControl Strategy Design Using Fuzzy Logic“ Proceedings of 11th International ISME Conference, PP. 1852-1861, Mashhad, Iran, June 2003
 • Montazeri-Gh, M., Kazemi andBehzadi (2003); “Modeling and Simulation of the Effect of IZY on the Fuzzy-Based Active Suspension System” Proceedings of 11th International ISME Conference, PP. 1965-1972, Mashhad, Iran, June 2003
 • Montazeri-Gh, M., Rostami, Agharazi (2003); “Mahsan Brake System Analysis for Hybridization“ Proceedings of 11th International ISME Conference, PP. 187-194, Mashhad, Iran, June 2003
 • Montazeri-Gh, M., Hasani, M. (2003); “Hybrid Electric VehicleControl from Mechateronics Viewpoint“ First Iranian Mechatronics Engineering Conference, June 2003, Ghazvin
 • Montazeri-Gh, M. andBiravand, B. (2003); “Hybrid Electric Vehicle Components Sizing“ First Iranian Mechatronics Engineering Conference, June 2003, Ghazvin
 • Montazeri-Gh, M. andHamzehpoor, T. (2003); “Simulation of Turbojet Electro-Hydraulic Fuel Control System for Sensitivity Analysis of Parts Manufacturing“ Sixth Manufacturing Engineering Conference, December 2003, Tehran
 • Montazeri-Gh M. and M. Naghizadeh (2003); “Development of Car Drive Cycle for Simulation of Emissions and Fuel Economy”, ESS2003, Delft, Netherlands, October 2003
 • Montazeri-Gh M. and M. Kashani-Azad (2002); “Energy Regeneration of Active Suspension System in Hybrid Electric Vehicle” AVEC 2002, Japan, September 2002
 • Montazeri-Gh M. and S. Mojallaj-A (2002); “Modeling and Simulation of Gas Turbine Performance”, MESM2002, Sharje, September 2002
 • Montazeri-Gh, M., M. Soleymani, and H. Rahrovan (2002); “Vehicle Ride Evaluation Using Combined Body Motions” Proceedings of 10th ISME International Conference, June 2002, Tehran
 • Montazeri-Gh, M. and Kazemkhani A. (2002); “Simulation of Minibus Performance for Hybridization”, Proceedings of 10th ISME International Conference, June 2002, Tehran
 • Montazeri-Gh, M. and Biravand, B. (2002); “Parallel HEV Control Strategy”, Proceedings of 10th ISME International Conference, June 2002, Tehran
 • Montazeri-Gh, M. and S. Mojallaj-A. (2002); “Modeling and Simulation of Turbojet Engine Fuel Control System”, Proceedings of Aerospace Conference (AERO2002), Tehran
 • Montazeri-Gh, M. and A. Nazari (2002); “Electro-Hydraulic System for GT Thrust Throttling” Proceedings of the 5th Manufacturing Engineering Conference, pp. 321-331, February 2002, Tehran
 • Montazeri-Gh, M., Hasani, M. (2002); “Hybrid Electric VehicleControl Strategy Design“ ISME Student Conference, 2002
 • Montazeri-Gh M. and M. Kashani-Azad (2001); “Simulation of Fuzzy-Based Active Suspension System” ESS 2001, France, October 2001
 • M. Kashani Azad, M. Montazeri-Gh (2001); “Active and Passive Car Suspension Systems”, Iran Society of Mechanical Engineers Magazine, Spring
 • M. Montazeri-Gh and M. Kashani Azad (2001); “Fuzzy Control of Intelligent Suspension Systems”, 9th ISME National Conference, Gilan University, Iran
 • M. Montazeri-Gh and M. Kashani Azad (2001); “Application of Active Suspension Systems in the Hybrid Electric Vehicles”, Proceedings of the First Symposium on Hybrid Vehicles, August 2003, IUST, Tehran
 • M. Montazeri-Gh and A. Kazemkhani (2001); “Hybrid Electric Vehicle Performance”, Proceedings of the First Symposium on Hybrid Vehicles, August 2003, IUST, Tehran
 • Montazeri-Gh. M. and M. Feiz (2000); ”Turbojet Control System Simulation”; The 4th International ISME Conference, SharifUniversity Of Technology, Tehran, April 2000
 • Montazeri-Gh. M. and M.Rasouli (2000);”Modelling and Simulation of Vehicle Dynamic Performance” The 4th International ISME Conference, SharifUniversity Of Technology, Tehran, April 2000
 • Montazeri-Gh, M. and D. Sanadgol (2000); “Application Of Eigenvalue Analysis For Compressor Surge Prediction”, International Conference in Applied Mathematics (ICAM) 2000, Tehran
 • Montazeri-Gh. M. and D. Sanadgol (2000); “Sensor Placement For Active Control Of Surge In Multi-Stage Axial Compressors” AERO 2000, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
 • Sedighi, Montazeri-Gh, and Khoshmaram (2000); “Application of CAD/CAM in the design and manufacturing of Axial Compressor Blades”, Proceedings of AERO 2000, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
 • Montazeri-Gh. M. and P. Saedi (1999); ”The effect of Compressor Extra Chamber on the Surge Inception” Proceeding of the 7th Annual ISME Conference, Zahedan, April, 1999
 • Montazeri-Gh. M. and B. Elhami (1999); “Simulation of Turbojet Transient Performance”; Proceeding of the 7th Annual ISME Conference, Zahedan, April, 1999
 • Montazeri-Gh. M. (1998);”The Effects Of Actuator Characteristics On Active Control Of Surge”, Proceeding of the 3th International ISME Conference, Tehran, 1998
 • Montazeri-Gh. M. (1998); ”Actuator failure investigation for Active Control Of Surge” Proceeding of the Second Iranian Conference on Aerospace Engineering, Isfahan, 1998
 • Montazeri-Gh. M., D. J. Allerton and E.L. Elder(1996);”Actuator placement for the active control of surge in a multi-stage axial compressor”, Turbo Expo ASME-96, Birmingham, UK, June 1996
 • Montazeri-Gh. M., D.J.Allerton and E.L.Elder(1996);”Active control of surge in An Aircraft compressor”, UKACC International Conference on CONTROL 96, Exeter, UK, 1996
 • Montazeri-Gh. M., D. J. Allerton and E. L. Elder(1994); ”Simulation of nonlinear one-dimensional modeling for surge prediction with the application of active surge control”, ESS94, European Simulation Symposium, October 1994,Vol 2, pp.191-195

 

  آزمایشگاه تحقیقاتی 

  ارائه دروس

 • Advanced Hydraulic and Pneumatics (Graduate)
 • Analog Control (Graduate)
 • Automatic Control
 • Control (Graduate)
 • Chassis Systems Design
 • System Dynamics (Graduate)
 • Vehicle Dynamics (Graduate)
دفعات مشاهده: 56290 بار   |   دفعات چاپ: 3684 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 284 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
School of Mechanical Engineering
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 54 queries by YEKTAWEB 4657