[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
مدیریت دانشکده::
اعضای هیات علمی ::
معرفی افراد::
امور آموزش::
امور فرهنگی::
امور پژوهشی::
اخبار و رویدادها::
فضاهای آموزشی و تحقیقاتی ::
تسهیلات پایگاه::
تماس با ما::
::
ورود به سایت دروس
دانشجویان روزانه و پردیس
دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی
..
اطلاعیه ها
 اطلاعیه های آموزشی
..
فراخوان ها
فراخوان های همکاری با صنعت و سازمان ها
..
دفاعیه‌ها

دفاعیه های دکتری

۱۴۰۳/۳/۲۶ - علی السیلاوی
۱۴۰۳/۲/۲۴ - رحمن عمیری


دفاعیه های کارشناسی ارشد

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: دکتر اکبری ::

  AWT IMAGE سال و محل اخذ مدرک دکترا: ۱۳۷۴- فرانسه

  تلفن داخلی: ۵۳۸۰

  تلفن مستقیم:۷۳۲۲۵۳۸۰ 

  Email: akbari-at-iust.ac.ir

 http://aspl.iust.ac.ir
Google Scholar
 /Website: http://webpages.iust.ac.ir/akbari
 

    دکتر احمد اکبری

--------------------------------------------------------------------------------
سوابق آموزشی/ سوابق شغلی / سوابق تدریس دانشگاهی / سوابق پژوهشی/ سوابق اجرایی
--------------------------------------------------------------------------------
 
 • سوابق آموزشی
  الف) تحصیلات دانشگاهی:

  - دکترای پردازش سیگنال - دانشگاه رن۱ _ سال اخذ ۱۹۹۵

  - فوق لیسانس مهندسی مخابرات ، دانشگاه صنعتی اصفهان- ایران، سال اخذ ۱۳۶۹

  - لیسانس الکترونیک- دانشگاه صنعتی اصفهان- ایران ، سال اخذ ۱۳۶۶

  

  • سوابق شغلی

  - عضو هیات علمی، دانشکده کامپیوتر ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، از۱۳۷۴ تا کنون

  • سوابق تدریس دانشگاهی

  دروس کارشناسی ارشد ودکتری:

  پردازش وشناسایی گفتار
  مباحث پیشرفته در پردازش و شناسایی گفتار
  تئوری اطلاعات
  دروس کارشناسی:

  سیگنالها وسیستم ها
  شبکه های کامپیوتری
  انتقال داده ها
  ریز پردازنده ۱
  • سوابق پژوهشی

  معاونت پژوهشی دانشکده کامپیوترسال ۱۳۸۵ تا کنون

  • سوابق اجرایی

  عضو هیات مدیره انجمن کامپیوتر به مدت ۳ دوره
  ریئس مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات ۱۳۸۰ تا کنون 
  رئیس مرکز کامپیوتر دانشگاه علم وصنعت ۱۳۸۵-۱۳۷۸
 

Some Journal Papers 

  ۲۰۱۰-۲۰۱۱

   Reza Sahraeian, Mehdi Mohammadi, Ahmad Akbari, Ahmad Ayatollahi, “Evolutionary eigenvoice MLLR speaker adaptation”, WCIT-۲۰۱۰, ELSEVIER, Procedia Computer Science ۳ (۲۰۱۱) ۹۹۲–۹۹۷

 Shima Tabibian, Akram Shokri, Ahmad Akbar, Babak Nasersharif, “Performance evaluation for an HMM-based keyword spotter and a Large-margin based one in noisy environments”, WCIT-۲۰۱۰, ELSEVIER, Procedia Computer Science ۳ (۲۰۱۱) ۱۰۱۸–۱۰۲۲

   Zamani B., Akbari A., Nassersharif B. and Jalalvand A., “Optimized Discriminative Transformations for Speech Features Based on Minimum Classification Error”, Pattern Recognition Letters, Vol. ۳۲, pp. ۹۴۸–۹۵۵, ۲۰۱۱

   Zamani B.,Jalalvand A., Mohammadi M., Akbari A. and Nassersharif B., “Discriminative Transformation for Speech Features Based on Genetic”, IEICE Electronics Express (ISI Journal), Vol. ۷, No. ۴, pp.۲۴۷-۲۵۳, ۲۰۱۰

   Sahraian R., Zamani B., Akbari A. and Ayatollahi A., “Eigenspace-Based MLLR Adaptation using MCE”, November ۲۰۱۰ International Review on Computers and Software (IRECOS), Vol. ۵, No. ۶, Nov. ۲۰۱۰

   Mehdi Mohammadi, Bijan Raahemi, Ahmad Akbari, Hossein Moeinzadeh, Babak Nasersharif, “Genetic-based minimum classification error mapping for accurate identifying Peer-to-Peer applications in the internet traffic”, ELSEVIER, Expert Systems with Applications ۳۸ (۲۰۱۱) ۶۴۱۷–۶۴۲۳, ۲۰۱۱

  Reza Sahraeian, Mehdi Mohammadi, Ahmad Akbari, Ahmad Ayatollahi, “Evolutionary eigenvoice MLLR speaker adaptation”, WCIT-۲۰۱۰, ELSEVIER, Procedia Computer Science ۳ (۲۰۱۱) ۹۹۲–۹۹۷

  Shima Tabibian, Akram Shokri, Ahmad Akbar, Babak Nasersharif, “Performance evaluation for an HMM-based keyword spotter and a Large-margin based one in noisy environments”, WCIT-۲۰۱۰, ELSEVIER, Procedia Computer Science ۳ (۲۰۱۱) ۱۰۱۸–۱۰۲۲

  Zamani B., Akbari A., Nassersharif B. and Jalalvand A., “Optimized Discriminative Transformations for Speech Features Based on Minimum Classification Error”, Pattern Recognition Letters, Vol. ۳۲, pp. ۹۴۸–۹۵۵, ۲۰۱۱

  Zamani B.,Jalalvand A., Mohammadi M., Akbari A. and Nassersharif B., “Discriminative Transformation for Speech Features Based on Genetic”, IEICE Electronics Express (ISI Journal), Vol. ۷, No. ۴, pp.۲۴۷-۲۵۳, ۲۰۱۰

  Sahraian R., Zamani B., Akbari A. and Ayatollahi A., “Eigenspace-Based MLLR Adaptation using MCE”, November ۲۰۱۰ International Review on Computers and Software (IRECOS), Vol. ۵, No. ۶, Nov. ۲۰۱۰

  Mehdi Mohammadi, Bijan Raahemi, Ahmad Akbari, Hossein Moeinzadeh, Babak Nasersharif, “Genetic-based minimum classification error mapping for accurate identifying Peer-to-Peer applications in the internet traffic”, ELSEVIER, Expert Systems with Applications ۳۸ (۲۰۱۱) ۶۴۱۷–۶۴۲۳, ۲۰۱۱

  · Zamani B.,Jalalvand A., Mohammadi M., Akbari A. and Nassersharif B., “Discriminative Transformation for Speech Features Based on Genetic”,IEICE Electronics Express (ISI Journal), Vol. ۷, No. ۴, pp.۲۴۷-۲۵۳, ۲۰۱۰.

  · Sahraian R., Zamani B., Akbari A. and Ayatollahi A.
, “Eigenspace-Based MLLR Adaptation using MCE”, November ۲۰۱۰ International Review on Computers and Software (IRECOS), Vol. ۵, No. ۶, Nov. ۲۰۱۰.

  · Sahraian R., Zamani B., Nassersharif B. , Akbari A. and Ayatollahi A., “New Approach in Transform-Based Speaker Adaptation Using Minimum Classification Error”, ۱۲th International Conference on Computer Modelling and Simulation (UKSIM ۲۰۱۰), Cambridge University (Emmanuel College) England

  · Zamani B., Akbari A. and Nassersharif B., “Vowel Recognition by Using Kernel Minimum Classification Error (KMCE) (in farsi)”, ۱۸th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE ۲۰۱۰), Iran

  · Sahraian R., Zamani B., Akbari A., Ayatollahi A. and Nassersharif B., “Modification of MLLR Speaker Adaptation Method in Independent Speech Recognition by Minimum Classification Error” (in farsi),۱۵th Annual International Computer Society of Iran Computer Conference (CSICC ۲۰۱۰), Iran

  · Shima Tabibain, Akram Shokri, Ahmad Akbari, Babak Nasersharif, “Performance evaluation for an HMM-based keyword spotter and a Large-magin-based one in noisy environments”, WCIT ۲۰۱۰, indexed by Science Direct

  ۲۰۰۹

  · Mohsen Rahmani, Nima Yousefian, Ahmad Akbari “ Energy-based speech enhancement technique for hands-free communication ” Electronic Letters ۱st January ۲۰۰۹ Vol.۴۵ No.

  · Abbasian, Houman; Nasersharif, Babak; Akbari, Ahmad, "Class Dependent LDA Optimization Using Genetic Algorithm for Robust MFCC Extraction", Advances in Computer Science and Engineering, Communications in Computer and Information Science, Volume ۶, Springer Berlin Heidelberg, ۲۰۰۹, p. ۸۰۷

  · Shima Tabibian, Ahmad Akbari “Noise Reduction from Speech Signal based on Wavelet Transform and Kullback-leibler Divergence” International Journal of Information and Communication Technology. pp ۲۱-۲۷

  ۲۰۰۸

  · Rahmani M., Akbari A. , Ayad B., "Phase Based Cross-PSD Noise Estimation for Dual Microphone Speech Enhancement in Diffuse Noise Field", Signal processing, Accepted for publication, ۲۰۰۸.

  · Rahmani M., Akbari A., Ayad B., Derakhshan N., “Minimum Statistics Noise Cross PSD Estimator for Two-Microphone Speech Enhancement", Journal of Zhejiang University, Accepted for publication, ۲۰۰۸.

  · Rahmani M., Akbari A., Ayad B., “An Iterative Method for Cross-PSD Noise Estimation for Dual Microphone Speech Enhancement”, Applied acoustics, Accepted for publication, ۲۰۰۸.

  ۲۰۰۷

  · Nasersharif B., Akbari A., “SNR-Dependent Compression of Enhanced Mel Sub-Band Energies for Compensation of Noise Effects on MFCC Features”, Pattern Recognition Letters, Special Issue on Advances in Pattern Recognition for Speech and Audio Processing, Vol. ۲۸, Iss. ۱۱, pp. ۱۳۲۰-۱۳۲۶, August ۲۰۰۷.

  ۲۰۰۶

  · Nasersharif B., Akbari A., “Sub-Band Weighted Projection Measure for Sub-Band Speech Recognition in Noise”, IEE Electronics letters , Vol. ۴۲, No. ۱۴, pp. ۸۲۹-۸۳۱, ۶th July ۲۰۰۶ .

  ۲۰۰۵

  · Nasersharif B., Akbari A., “Improved HMM Entropy and Sub-Band Weighted Projection Measure For Robust Sub-Band Speech Recognition”, IAEEE Journal , vol. ۲, No.۱, pp. ۳-۱۶, ۲۰۰۵. (In Farsi)

  ۲۰۰۳

  · Nasersharif B., Rahmani M., Akbari A., “Robust Speech Recognition Based On Mapping Noisy Features to Clean Features”, CSI Journal on Computer Science and Engineering , Vol. ۱, No. ۴, pp.۳۱-۳۸, winter ۲۰۰۳.

  Some Conference Papers:

  ۲۰۰۸

  · Zamani B., Rahmani M., Akbari A., “Residual Noise Control for Coherence Based Dual Microphone Speech Enhancement”, International Conference on Computer and Electrical Engineering (ICCEE ۲۰۰۸), Thailand
Among various enhancement methods, dual microphone methods are utilized for their low cost implementation and use of spatial noise reduction. In this paper, we present a double microphone noise reduction method for nearby microphones. Our method is based on a modified coherence based filter which reduces correlated noises using cross spectral subtraction. In our proposed method the amount of noise reduction is controlled in order to achieve an acceptable compromise between residual noise and speech distortion. The performance of the enhancement technique is carried out using PESQ measure. Obtained results confirm the ability of the proposed approach to reduce distortion of signal.

  · .

  · Mohammadi M., Zamani B., Nassersharif B., Rahmani M., Akbari A., “A Wavelet Based Speech Enhancement Method Using Noise Classification and Shaping”, INTERSPEECH ۲۰۰۸.

  · Zamani B., Tabibian S., Mohammadi M., Nassersharif B., Akbari A., “A Speech Enhancement Method Based On Voiced/Unvoiced Detector in Wavelet Domain”, ۱۳th Annual International Computer Society of Iran Computer Conference (CSICC ۲۰۰۸).

  · Tabibian S., Zamani B., Nassersharif B., Akbari A., “Designing the Wavelet Adapted To the Speech Signal for Noise Reduction And Evaluating Its Parameters”, ۱۳th Annual International Computer Society of Iran Computer Conference (CSICC ۲۰۰۸).

  · Mohammadi M., Nasersharif B., Akbari A., “Combinational Methods for Improvement of Packet-Loss Recovery In Distributed Speech Recognition”, ۳rd International Symposium on Communications, Control and Signal Processing, IEEE Signal processing Society (ISCCSP ۲۰۰۸).

  · Abbasian H., Nasersharif B., Akbari A., “Class Dependent LDA Optimization Using Genetic Algorithm for Robust MFCC Extraction”, ۳rd International Symposium on Communications, Control and Signal Processing (ISCCSP), ۲۰۰۸.

  · Tabibian S., Akbari A., “Noise Reduction from Speech Signal Based on Wavelet Transform and Kullback-Leibler Divergence”, ۴th international symposium on telecommunications indexed by IEEE (IST۲۰۰۸), ۲۰۰۸.

  · Yousefian N., Rahmani M., Akbari A., “Enhancing Accuracy of Source Localization in High Reverberation Environment with Microphone Array”, ۱۳th International CSI Conference, ۲۰۰۸.

  · Yousefian N., Rahmani M., Akbari A., “Sound Source Localization in ۳-d Space by a Triple-Microphone Algorithm”, In proceeding of ۱۴th Asia Pacific Conference on Communication (APCC۲۰۰۸), Tokyo, Japan, October ۱۴-۱۶, ۲۰۰۸.

  · Abbasian H., Nasersharif B., Akbari A., Rahmani M., “Optimized Linear Discriminant Analysis for Extracting Robust Speech Features”, The ۳rd International Symposium on Communications, Control and Signal Processing, St Julians, Malta, Mar. ۲۰۰۸.

  ۲۰۰۷

  · Rahmani M., Akbari A., Ayad B.,"A Modified Coherence Based Method for Dual Microphone Speech Enhancement", IEEE conference on signal processing, Dubai, Nov. ۲۰۰۷

  · Derakhshan N., Ayatollahi A., Akbari A., Rahmani M., “Noise Power Spectrum Estimation Using Time-Variant Spectral Smoothing and Low-Delay Minima Tracking”, SPECOM’۲۰۰۷, Moscow, Russia, Oct. ۲۰۰۷.

  · Derakhshan N., Rahmani M, Akbari A., Ayatollahi A., “Evaluation of the Musical Noise in the Noise Suppressor Systems”, ۱۶th annual international electrical engineering conference, Tehran Iran. May ۲۰۰۷. (In Farsi)

  · Derakhshan N., Rahmani M, Akbari A., Ayatollahi A., “Detection and Evaluation of the Musical Noise in the Noise Reduction Systems”, ۱۳th international conference of Computer society of Iran, Tehran Iran. March ۲۰۰۷.

  · Zamani B., Rasoulzadeh S., Nasersharif B., Akbari A. “Computational Complexity Reduction in Wavelet Based Noise Reduction System with WOLA”, ۱۲th Annual Conference of Computer Society of Iran (CSICC۲۰۰۷), Iran, ۲۰۰۷.

  · Tabibian S., Zamani B., Nasersharif B., Akbari A., “Designing the Wavelet Adapted to the Speech Signal for Noise Reduction”, Information and Knowledge Technology (IKT۲۰۰۷), Mashhad, Iran, Nov. ۲۷-۲۹, ۲۰۰۷.

  · Nasersharif B., Akbari A., Homayounpour M., “Mel Sub-Band Filtering and Compression for Robust Speech Recognition”, Interspeech Conference, pp. ۱۱۰۲-۱۱۰۵, September ۲۰۰۷.

  · Abbasian H., Nasersharif B., Akbari A., “Class-Dependent PCA Optimization Using Genetic Programming for Robust MFCC Extraction”, ۳rd Conference on Information and Knowledge technology (IKT), September ۲۰۰۷.

  ۲۰۰۶

  · Mohammadi M., Nasersharif B., Rahmani M., Akbari A., "The New Sub-Band Level Voice Activity Detector Based On Wavelet Transform", ۱۵th International Electrical Engineering Conference , Tehran, Iran. May ۲۰۰۶. (In Farsi)

  · Rahmani M., Mohammadi M., Akbari A., “Residual Noise Shaping for Speech Enhancement Applications”, ۱۵th Annual International Electrical Engineering Conference , Tehran, Iran. May ۲۰۰۶. (In Farsi)

  · Zamani B., Rasoulzadeh S., Nassersharif B., Akbari A., “Using WOLA Filter Bank in Wavelet Based Noise Reduction System to Reduce Computational Complexity”, ۱۴th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE۲۰۰۶) , Iran, ۲۰۰۶.

  · Zamani B., Nassersharif B., Akbari A., “Evaluation of Critical Bands Effects and Wavelet Filter Bank Parameters on Speech Enhancement Methods”, ۱۱th Annual Conference of Computer Society of Iran (CSICC۲۰۰۶) , Iran, ۲۰۰۶.

  · Nasersharif B., Akbari A., “A Framework for Robust MFCC Feature Extraction Using SNR-Dependent Compression of Enhanced Mel Filter Bank Energies”, ۹th International Conference on Spoken Language Processing (ICSLP) , pp. ۳۳-۳۶, September ۲۰۰۶.

  · Nasersharif B., Akbari A., Homayounpour M., “Spectral Peaks Enhancement for Extracting Robust Speech Features”, Proceeding of ۱۴th European Signal Processing Conferences (EUSIPCO) , ۲۰۰۶.

  · Nasersharif B., Akbari A., Homayounpour M., “Application of HMM Adaptation and Robust Features to Sub-Band Speech Recognition in Noise”, ۱۱th International CSI Computer Conference (CSICC۲۰۰۶), Vol. ۲, pp.۲۱۵-۲۱۹, Tehran, Iran, January ۲۰۰۶.

  · Rahmani M., Abdipoor R., Akbari A., Ayad B., “Background Noise Control for Speech Enhancement Applications”, Proceeding of ۱۱th CSICC , pp. Tehran, ۲۰۰۶.

  (بالای صفحه)
 

دفعات مشاهده: 30445 بار   |   دفعات چاپ: 2885 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 192 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
data
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 55 queries by YEKTAWEB 4657