معرفی تجهیزات دانشکده


 
 
گروه معماری

مدیر گروه: دکتر احمد اخلاصی
شماره اتاق دفتر گروه:    شماره اتاق استاد: 
تلفن:  ۷۳۲۲۸۲۴۴-۰۲۱          ایمیل:
  
ekhlassiiust.ac.ir            
ساعات حضور، جهت مراجعات دانشجو:  

 
دکتر احمد اخلاصی  دکتر سید جواد امامی دکتر جلیل اولیاء
(بازنشسته)
دکتر عباس ترکاشوند دکتر سمانه تقدیر
مرحوم مهندس رافائل جهانس (بازنشسته) دکتر مهدی حمزه نژاد دکتر محمد علی خانمحمدی دکتر مرتضی رهبر دکتر منصور سپهری مقدم
دکتر ندا صحرا گرد منفرد دکتر هانیه صنایعیان دکتر محمد علی آبادی دکتر میترا غفوریان دکتر پروین قائم مقامی(بازنشسته)
دکتر کریم مردمی(بازنشسته) دکتر فرهنگ مظفر دکتر غلامحسین معماریان مهندس عبدالحمید نقره کار(بازنشسته) مهندس حمید نوحی(بازنشسته)
مرحوم دکتر مصطفی نورالدین (بازنشسته) مرحوم حسین وزیری (بازنشسته) دکتر محسن وفامهر (بازنشسته) دکتر هاشم هاشم نژاد(بازنشسته) دکتر عباس یزدانفر
 
گروه شهرسازی

مدیر گروه: دکتر سید مجید مفیدی
شماره اتاق دفتر گروه:      شماره اتاق استاد: 
تلفن: 
۷۳۲۲۸۲۲۹-۰۲۱        ایمیل: S_m_mofidiiust.ac.ir                ساعات حضور، جهت مراجعات دانشجو:  

 
دکتر مصطفی بهزادفر دکتر سمانه جلیلی دکتر احمد خلیلی دکتر رضا خیرالدین دکتر  عبدالهادی دانشپور
دکتر راضیه رضا زاده (بازنشسته) دکتر محمد صالح شکوهی بیدهندی دکتر اسمعیل شیعه دکتر مصطفی عباس زادگان دکتر مهران علی الحسابی
دکتر سید مجید مفیدی

 
گروه مرمت 

مدیر گروه: دکتر اصغر محمد مرادی
شماره اتاق دفتر گروه:      شماره اتاق استاد: 
تلفن: 
۷۳۲۲۸۲۰۸-۰۲۱
ایمیل: m_moradiiust.ac.ir 
ساعات حضور، جهت مراجعات دانشجو:  

 
دکتر حسین راعی دکتر آویده کامرانی دکتر اصغر محمد مرادی دکتر فاطمه مهدیزاده سراج دکتر سجاد موذن
 
گروه طراحی صنعتی

مدیر گروه: دکتر سید هاشم مسدد
شماره اتاق دفتر گروه:      شماره اتاق استاد:     
تلفن: 
۷۷۲۴۰۵۴۰-۰۲۱ داخلی ۳۲۵۶ 
ایمیل:  h_mosaddadiust.ac.ir                   
ساعات حضور، جهت مراجعات دانشجو:  

 
دکتر مهدی خرم دکتر حسن صادقی نائینی دکتر محسن صفار دزفولی دکتر ناصر کلینی ممقانی دکتر هاشم مسدد

گروه هنرهای کاربردی (منظر)

مدیر گروه: دکترمحسن فیضی
شماره اتاق دفتر گروه:      شماره اتاق استاد:   
تلفن: 
ایمیل:
 
mfaiziiust.ac.ir                  
ساعات حضور، جهت مراجعات دانشجو:  

 
دکتر مهدی خاکزند دکتر محسن فیضی دکتر مهشید قربانیان

مربی
جاوید، سید ضیاءالدین فرشچی (بازنشسته)
فاتحی، حسین(بازنشسته)
مجابی، سید مهدی (بازنشسته)

کارشناس آموزشی
مهندس عباس امتعلی
کیهان، زرین قلمی
ملوندی، محسن 

دفعات مشاهده: 2813 بار   |   دفعات چاپ: 980 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 34 بار   |   0 نظر

خبرهای اخیر