مصوبات آموزشی کارشناسی

 

دستور العمل سقف نمره پروژه

  با توجه به افزایش حجم تقاضاهای تمدید پروژه دانشجویان کارشناسی، دستور العمل سقف نمره پروژه به صورت جدول زیر به اطلاع و تأیید اعضاء شورا رسید.

  ردیف

  ترم اخذ واحد پروژه

  زمانبندی دفاع/ ارسال نمره

  سقف نمره

  افزایش سقف با ارائه مقاله با تأیید استاد راهنما

  1

  اخذ واحد پروژه در نیمسال اول مهر ماه

  از زمان اخذ واحد تا پایان اسفند ماه در صورت ارسال مقاله با تأیید استاد راهنما

  20

  -

  از زمان اخذ واحد تا پایان اسفند ماه در صورت عدم ارسال مقاله

  19

  -

  موافقت تمدید تا پایان فروردین ماه (در صورت تأیید کمیته منتخب دانشکده)

  18.5

 19.5

  موافقت تمدید تا پایان اردیبهشت ماه (در صورت تأیید کمیته منتخب دانشکده)

  17.5

  18.5

  موافقت تمدید تا پایان خرداد ماه (در صورت تأیید کمیته منتخب دانشکده)

  16.5

  17.5

  تقاضای تمدید پروژه بعد از پایان تیر ماه به هیچ وجه در کمیته منتخب دانشکده مطرح نخواهد شد و نمره صفر درج می شود.

  0

  -

  2

  اخذ واحد پروژه در بهمن ماه

  از زمان اخذ واحد تا پایان شهریور ماه سال بعد در صورت ارسال مقاله با تأیید استاد راهنما

  20

  -

  از زمان اخذ واحد تا پایان شهریور ماه سال بعد در صورت عدم ارائه مقاله با تأیید استاد راهنما

  19

  -

  موافقت تمدید تا پایان مهرماه (در صورت عدم ارائه مقاله)

  18

  ارائه مقاله با تأیید استاد راهنما 19

  تقاضای تمدید پروژه بعد از پایان مهر پذیرفته نمی شود

  0

  -

  3

  اخذ واحد پروژه در تابستان

  از زمان اخذ واحد تا پایان مهر ماه همان سال (در صورت ارسال مقاله)

  20

  -

  از زمان اخذ واحد تا پایان مهر ماه همان سال (در صورت عدم ارسال مقاله)

  19

  -

  موافقت تمدید تا پایان آبان ماه (در صورت تأیید کمیته منتخب دانشکده)

  18

  ارائه مقاله با تأیید استاد راهنما 19

  موافقت تمدید تا پایان آذر ماه (در صورت تأیید کمیته منتخب دانشکده)

  17

  ارائه مقاله با تأیید استاد راهنما 18

 

  نکاتی در خصوص پروژه های کارشناسی و ارسال مقالات به شرح زیر تصویب شد:

  - ارائه مدرکی دال بر ارسال مقاله در جلسه دفاعیه الزامی است (تحویل رسید ارسال مقاله به همراه مقاله در پوشه دفاعیه به آموزش دانشکده الزامی است)

  - وجود اسامی استادراهنما و دانشجویان بعنوان نویسنده مقاله ضروری است و لازم است نویسنده مسئول مقاله استاد راهنما باشد.

  - تحویل فرم های مجوز دفاعیه یک هفته قبل از تاریخ دفاعیه به آموزش دانشکده الزامی است و چنانچه تأخیر در تحویل فرمها صورت پذیرد آموزش دانشکده از برگزاری جلسه دفاعیه معذور است.

  - در تکمیل فرمهای مربوطه و امضاء آنها در جلسه دقت کافی مبذول گردد. (با توجه به محدودیتهای موجود در ارسال نمرات پروژه به امور آموزش، مدیران گروه در ارسال پوشه دفاعیه ها به آموزش دانشکده در اسرع وقت بعد از دفاع دقت لازم را عنایت فرمایند.)

  ظرفیت پروژه کارشناسی

  ظرفیت پروژه کارشناسی اساتید در هر مقطع زمانی 3 پروژه مصوب باشد که با توجه به موارد زیر و نظر مدیر گروه می تواند به 4 یا 5 افزایش یابد.

  مواردیکه به ظرفیت اساتید اضافه می شود به شرح زیر اعلام گردید:

  چنانچه در سال گذشته از پروژه های مطقع کارشناسی استاد مورد نظر:

  الف) مقاله ای در کنفرانس به چاپ رسیده باشد، 1 نفر به سقف تعداد اضافه خواهد شد.

  ب) مقاله ای در مجلات چاپ شده باشد (با اسم دانشجو)، 2 نفر به سقف تعداد اضافه شود.

  ج) قرارداد در راستای پروژه کارشناسی باشد، 1 نفر به سقف تعداد اضافه شود.

  د) چنانچه دانشجویی جایزه ملی دریافت نموده باشد، 2 نفر به سقف تعداد دانشجویان اضافه شود.

  قابل ذکر است افزایش سقف برای اساتید محفوظ باشد و در صورت استفاده نکردن آن در سال جاری بتوانند در سال های بعدی از آن استفاده نمایند.

 

 

 


دفعات مشاهده: 3247 بار   |   دفعات چاپ: 1179 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 93 بار   |   0 نظر