دکتر ناصر کلینی ممقانی

دکترناصر کلینی ممقانی، دانشیار

ایمیل: koleini [AT] iust.ac.ir
تلفن دفتر:  (9821+) تلفن دانشکده:  77240467(9821+)
دورنگار: 77240468(9821+)
کدپستی: 13114-16846
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه پژوهشی (آزمایشگاه ارگونومی پیشرفته)
Scholar
LinkedIn
Scopus
 ResearchGate

زمینه‌ تخصصی تحقیقاتی

طراحی صنعتی، مهندسی کانسی، مطالعات انسان محور

سوابق تحصیلی

دکتری: طراحی صنعتی، دانشکده مهندسی، دانشگاه چیبا، چیبا، ژاپن، 1377- 1381
کارشناسی ارشد: مهندسی معماری (ارشد پیوسته)، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1364- 1372
سوابق تحصیلی (دوره پسا دکتری یا فرصت مطالعاتی دکتری) 1-  پسا دکتری طراحی صنعتی، دانشکده مهندسی، دانشگاه چیبا، چیبا، ژاپن، 1381- 1383 2- پژوهشگر بعد از دوره دکتری (شش ماه) دانشگاه چیبا، چیبا، ژاپن، 1381 3- دوره پژوهشی ورود به مقطع دکتری (یک سال)، دانشگاه صنعتی ناگویا، ناگویا، ژاپن، 1376- 1377

دروس ارائه شده

مقطع درس
کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی پروژه طراحی صنعتی 1
کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی طراحی صنعتی و انسان
کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی طراحی و ساخت سنتی اشیاء
کارشناسی رشته طراحی صنعتی نقشه کشی صنعتی 1
کارشناسی رشته طراحی صنعتی هندسه 1
کارشناسی رشته طراحی صنعتی پروژه طراحی صنعتی 3 (ارگونومی)
کارشناسی رشته طراحی صنعتی پروژه طراحی صنعتی 7 (مبلمان)
کارشناسی رشته طراحی صنعتی پروژه طراحی صنعتی 8 (بیونیک)

تعاملات صنعتی

1. شهرداری تهران، سازمان زیباسازی شهر تهران، قرارداد پژوهشی (تالیف کتاب)، 1395
2. شهرداری تهران، سازمان زیباسازی شهر تهران، قرارداد پژوهشی (ترجمه کتاب)، 1397
 

سوابق اجرایی

1. دبیر کمیته امور هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، از اردیبهشت 1394 تا آذر 1400.
2. معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، از اردیبهشت 1393 تا تیر ماه 1398.
3. دبیر کمیته منتخب دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، از اردیبهشت 1393 تا تیر ماه 1398.
4. عضو کمیسیون تخصصی معماری و شهرسازی هیئت ممیزه دانشگاه علم و صنعت ایران از آبان 1395 تا 1398.
5. مدیر گروه آموزشی طراحی صنعتی،  دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه علم و صنعت ایران، از تیر ماه 1387 تا تیر ماه 1389.
6. مدیر مرکز کامپیوتر دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، از تیر ماه 1386 تا تیر ماه 1389.
7. عضو هیات نظارت بر انتخابات ریاست دانشکده معماری و شهر سازی در سه دوره متوالی 1384، 1385، و 1387.
8. استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر گروه آموزشی طراحی صنعتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1388 تا 1394.

هیئت تحریریه نشریات

1. عضو هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی "هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی"، دانشگاه تهران، از 1396 تاکنون.
2. عضو هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی "رهپویه هنر"، دانشگاه سوره، از 1400 تاکنون.
3. عضو هیات تحریریه نشریه "Journal of Design Thinking"، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، از 1397 تاکنون.
4. عضو هیات تحریریه نشریه تخصصی طراحی صنعتی"دستاورد"، دانشگاه هنر، از 1397 تاکنون.
5. عضو کمیته تخصصی هیات تحریریه مجله بین المللی علوم مهندسی (معماری و شهرسازی)، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1386 تا 1389
6. عضو هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی "طرح و نماد"، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1385 تا 1389.
 

آثار علمی برگزیده در جشنواره‌های علمی داخلی و بین المللی

1. کسب جایزه ویژه کنفرانس بین المللی مهندسی کانسی و تحقیقات عاطفی، از سوی کمیته اهدا جوائز در کشور فرانسه، پاریس، اسفندماه سال 1389.

2. “Special Award” from Award committee of “International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research (KEER 2010)”, March 2-4, 2010 / Praise, France.

3. کسب عنوان مقاله برتر در میان کلیه مقالات چاپ شده "مجله بین المللی فیزیولوژی آنتروپولوژی و علوم کاربردی انسان" در سال 2003 از سوی انجمن فیزیولوژی آنتروپولوژی کشور ‍‍ژاپن:

 (Excellent Research Paper Award)
 Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Yoshihiro SHIMOMURA, Koichi IWANAGA, and Tetsuo KATSUURA
 Title: Muscular Performance Modeling of the Upper Limb in Static Postures
 Name of Journal: Journal of PHYSIOLOGICAL ANTHROPOLOGY and Applied Human Science, Vol. 22, No. 3, pp: 149-157, May 2003.
 From: Japan Society of Physiological Anthropology

طرح‌های تحقیقاتی
1. طرح تحقیقاتی در قالب قرارداد طرح پژوهشی با دانشگاه علم و صنعت ایران:
2. "روش شناسی مدل کانو در فرایند طراحی صنعتی" ، 1393
3. "توسعه و طراحی محصولات جدید با استفاده از روش گسترش کارکرد کیفیت" ، 1392
4. " بررسی مدل های مختلف فرایند طراحی " ، 1391
5. "بررسی و ارزیابی جایگاه طراحی با دست آزاد (اسکچ) در فرایند طراحی" ، 1390
6. " پیشرفت های اخیر در مهندسی کانسی" ، 1389
7. " تاثیر طراحی تعاملی بر محصولات با تکیه بر فرهنگ ایرانی"، 1388
8. " طراحی محصول بر اساس مهندسی کانسی"، 1387
9. " مکانومیوگرافی در ارگونومی" ، 1386

برگزاری کارگاه‌های ملی و بین‌المللی
1. کارگاه آموزشی با عنوان " اصول فراگیر طراحی در طراحی سرویس های بهداشتی شهری"، شهرداری تهران- سازمان زیباسازی شهر تهران،1399
2. کارگاه آموزشی با عنوان " استانداردهای طراحی و روش اجرای مبلمان شهری"، شهرداری تهران- سازمان زیباسازی شهر تهران،1397
3. کارگاه آموزشی با عنوان " مهندسی کانسی"، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 1396
4. کارگاه آموزشی با عنوان " آشنایی با طراحی صنعتی محصولات دانش بنیان "، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، کریدور خدمات فناوری تا بازار، تهران، 1394
5. کارگاه آموزشی با عنوان " ایده و خلاقیت "، دانشگاه هنر، تهران، 1390
6. کارگاه آموزشی با عنوان " آشنایی با روشهای ارزیابی روحی روانی کاربر نسبت به محصول و محیط "، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 1390
7. کارگاه آموزشی با عنوان "پیشرفتهای اخیر و شیوه های نوین در ارزیابی ارگونومی محصولات جدید"، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 1387
8. کارگاه آموزشی با عنوان "مهندسی کانسی به عنوان یک تکنولوژی نوین ارگونومی در توسعه محصولات جدید"، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 1387

سخنرانی در مجامع علمی داخل و خارج از کشور
1. سخنران کلیدی: همایش بین المللی مدیریت طراحی (با رویکرد مبلمان و طراحی شهری)، دانشگاه الزهرا- تهران- عنوان سخنرانی: مدیریت طراحی و مبلمان شهری، ضرورت کاربست رویکردی سنجش گرایانه- 15 مرداد 1399
2. سازمان زیباسازی شهر تهران با همکاری موسسه تکاپوگران اندیشه فردا و خانه اندیشمندان علوم انسانی- موضوع سخنرانی: تجارب موفق جهانی در حوزه مبلمان شهری- عنوان سخنرانی: شهر از منظر زیباسازی - یکشنبه 10 اسفند 1399

اختراعات و اکتشافات

 
عنوان: کیت آی.وی کنولا (آنژیوکت) برای کودکان (حفاظت کننده آنژیوکت و نگه دارنده دست). الناز رحیمیان، ناصر کلینی ممقانی، فرید ابوالحسن قره داقی ، 1396 – قوه قضاییه- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- گواهی ثبت اختراع.
عنوان: عصای زیر بغلی چند منظوره - ناصر کلینی ممقانی، مسعود اربابی ، 1388 اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی.

افتخارات، کسب رتبه در جشنواره‌های معتبر ملی و بین‌المللی

کسب"جایزه ویژه داوران" و همچنین "جایزه طراحی گنسای" به سه اثر ارسالی به جشنواره "طراحی و برنامه ریزی برای گنسای"
در کشور ژاپن- دانشگاه طراحی کوبه - 2020 - امیر بهاریخواه، ناصرکلینی ممقانی، مریم محمودی، روزیتا فرجام.

Design & Planning Competition for Gensai 2020 (GD&PC)
Organized by: Society for Design and Art Fusing with Science and Technology – SDAFST
Date and Place: 26 May 2020 - Kobe Design University, Kobe, Japan
Judge's Special Award for: Brancard Chair and LiRESCUER, Gensai Design Award for Zipo Whist

مصاحبه‌ها (تلویزیون، رادیو یا خبرگزاری‌های رسمی کشور)

تلویزیون، شبکه چهار سیما، برنامه "چرخ"، عنوان مصاحبه: " تطابق محصول و محیط با انسان"، 6 دیماه 1395
 

برگزاری رویدادهای علمی و هنری

1. عضو هیات داوران " پنجمین جشنواره ملی مبلمان شهری (دایره خلاق)- تهران 1399
2. عضو کمیته پژوهشی مبلمان شهری ، معاونت برنامه ریزی و توسعه، سازمان زیباسازی شهرتهران – 1398
3. عضو کمیته تخصصی مبلمان شهری سازمان زیباسازی شهرتهران– 1393– 1397
4. عضو و دبیر کمیته علمی " چهارمین جشنواره ملی مبلمان شهری (دایره خلاق)- تهران 1397
5. عضو شورای سیاست گذاری و عضو شورای انتخاب آثار و هیئت داوری " نخستین جشنواره ملی مبلمان شهری (دایره خلاق)- تهران 1393
6. رئیس شورای سیاستگذاری کنفرانس " هشتمین اجلاس رشد و توسعه شهری و حفاظت بافت تاریخی در حوزه اوراسیا" – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – مهر ماه 1394
7. عضو کمیته علمی " نخستین همایش دوسالانه ارگونومی ایران" – دانشگاه علوم پزشکی همدان - مهرماه 1393
8. عضو هیات داوران نخستین دوره " جایزه ملی مبلمان برتر "– شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته– مرداد 1393
9. عضو کمیته علمی همایش ملی " معماری، فرهنگ و مدیریت شهری" - کرج - اسفند 1392
10. عضو کمیته علمی اولین همایش ملی " نگرش های نوین در طراحی صنعتی" - دانشگاه هنر اسلامی تبریز -اردیبهشت 1391

11. Co-Host Committee Member of "Asian Conference on Environment-Behavior Studies "Iran University of science and Technology" – Tehran February 2015
12. Technical Reviewer of "The 3rd International Conference on User Science and Engineering 2014 (i-USEr 2014)" Malaysia - 2nd – 5th Sep. 2014
13. Technical Reviewer of "The 2rd International Conference on User Science and Engineering 2014 (i-USEr 2011)" Malaysia – 29Nov. – 1 Dec. 2011
14. Technical Reviewer of " The 9th Pan-Pacific Conference on Ergonomics (PPCOE 2010)"- Nov. 7-10, 2010 / Kaohsiung, Taiwan
15. Technical Reviewer of" International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research (KEER 2014)" LINKÖPING, Sweden- June 11-13, 2014

 

مقالات ( ISI - ISC)

2022- Authors: Mohammad Salimian Rizi, Farzaneh Paknejad, Rasoul Salimian Rizi, Nasser KOLEINI MAMAGHANI
Title: Story-based Design: A Research on Narrative Packaging Design
Journal name: International Journal of Architecture and Urban Planning, pressed by the Iran University of Science and Technology (IUST).
23 (1): 2022
DOI: 10.22068/ijaup.538
 
2021- Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Hussein Nasser Al Islami and Hadi Seyedarabi
Title: To Be Seen and Not To Be Seen in Environmental Design
Journal name: Journal of Design Thinking, pressed by the University of Tehran-Kish International Campus
2 (2): December 2021
DOI: 10.22059/JDT.2022.339827.1071
 
2019- Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Elham BARZIN
Title: Application of Quality Function Deployment (QFD) to Improve Product Design: The School Furniture Case
Journal name: International Journal of Architecture and Urban Planning, pressed by the Iran University of Science and Technology (IUST).
29(2): 277-287, December 2019.
DOI: 10.22068/ijaup.29.2.277
 
2018- Authors: Sara EBRAHIMI, Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Seyed-Reza MORTEZAEI and Mohsen SAFFAR DEZFULI
Title: Redesigning Kansai Engineering Designed Scissors by User Centered Design Approach.
Journal name: International Journal of Architecture and Urban Planning, pressed by the Iran University of Science and Technology (IUST).
28(2): 227-236, December 2018.
DOI: 10.22068/ijaup.28.2.227
 
2016- Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Sara MOSTOWFI
Title: Kansai Engineering and Environmental Design.
Journal name: International Journal of Environmental Science, Vol. 6, No. 5, pp:758-765, 2016.
ISSN 0976-4402, DOI: /ijes.6071
 
2016- Authors: Sara MOSTOWFI, Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Mehdi KHORRAM
Title: Designing Playful Learning by Using Educational Board Game for Children In The Age Range of 7-12: (A Case Study: Recycling and Waste Separation Education Board Game).
Journal name: International Journal of Environmental & Science Education, Vol. 11, No. 12, pp:5453-5476, 2016.
 
2015- Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Azadeh Parvandar ASADOLLAHI, Seyed-Reza MORTEZAEI
Title: Designing for Improving Social Relationship with Interaction Design Approach.
Journal name: Procedia- Social and Behavioral Science, Vol. 201, pp: 377-385, 2015 (ELSEVIER, available online at: www.sciencedirect.com).
 
2015- Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Sara MOSTOWFI, Mehdi KHORRAM
Title: Using DAST-C and Phenomenography as a Tool for Evaluating Children’s Experience.
Journal name: American Journal of Educational Research, Vol. 3, No. 11, pp:1337-1345, 2015.
Available online at http://pubs.sciepub.com/education/3/11/1
 
2009- Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Yoshihiro SHIMOMURA, Koichi IWANAGA, and Tetsuo KATSUURA
Title: Effects of Strap Support in a Hand-held Device on the Muscular Activity in Female Workers Assessed by EMG and Subjective Rating.
Journal name: Ergonomics, Vol. 52, No. 7, pp: 848-859, July 2009.
 
2003- Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Yoshihiro SHIMOMURA, Koichi IWANAGA, and Tetsuo KATSUURA
Title: Muscular Performance Modeling of the Upper Limb in Static Postures (received “Excellent Research Paper Award”).
Journal name: Journal of PHYSIOLOGICAL ANTHROPOLOGY and Applied Human Science, Vol. 22, No. 3, pp: 149-157, May 2003.
 
2002- Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Yoshihiro SHIMOMURA, Koichi IWANAGA, and Tetsuo KATSUURA
Title: Mechanomyogram and Electromyogram Responses of Upper Limb During Sustained Isometric Fatigue with Varying Shoulder and Elbow Postures Joint Angles.
Journal name: Journal of PHYSIOLOGICAL ANTHROPOLOGY and Applied Human Science, Vol. 21, No. 1, pp: 29-34, January 2002.
 
2001- Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Yoshihiro SHIMOMURA, Koichi IWANAGA, and Tetsuo KATSUURA
Title: Changes in Surface EMG and Acoustic myogram Parameters During Static Fatiguing Contractions until Exhaustion: Influence of Elbow Joint Angles.
Journal name: Journal of PHYSIOLOGICAL ANTHROPOLOGY and Applied Human Science, Vol. 20, No. 2, pp: 131-140, March 2001.
 
 
1402- نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی ایران
نویسندگان: مهشید مهرگان فر- ناصر کلینی ممقانی
عنوان مقاله:  توسعه شاخص های طراحی مبلمان شهری ملهم از طبیعت؛ نمونه موردی: نیمکت های خیابانی.
تایید نهایی پذیرش مقاله- در نوبت چاپ (1402)
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
 
1402-  نشریه علمی-پژوهشی "هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی"
نویسندگان: مرجان محمدی - ناصر کلینی ممقانی
عنوان مقاله: کاربست طراحی احساس گرا در محصولات با تاکید بر درک کیفی کاربران: مطالعه موردی آسیاب خانگی زعفران
ناشر: دانشگاه تهران- دوره 28، شماره 1،  فروردین 1402.
 
1401-  نشریه علمی پژوهشی تازه‌های علوم شناختی
نویسندگان: ناصر کلینی ممقانی، زهرا سادات جهرمی، حسن صادقی نائینی
عنوان مقاله: بررسی تاثیر بازی‌های گوشی‌های هوشمند بر احساسات: رویکردی بر مهندسی کانسی.
ناشر: موسسه آموزش عالی علوم شناختی - دوره 24، شماره 4،  زمستان 1401.
 
1401-  نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی آرمان شهر
نویسندگان: فرزانه پاک نژاد- ناصر کلینی ممقانی
عنوان مقاله: طراحی تجربیات فرح بخش شهری به کمک اصول طراحی ترغیبی
دوره 15، شماره 41،  اسفند 1401.
 
1401-  فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
نویسندگان: حسن صادقی نائینی؛ زهرا دهقانی؛ حمیده ترابی؛ ناصر کلینی ممقانی؛ زهرا کاویان
عنوان مقاله:  مقایسه ی رفتار کاربران در استفاده از دوچرخه های اشتراکی و سایر سیستم های حمل و نقل شهری قبل و بعد از پاندمی کرونا.
دوره 7 – شماره 21 – تیر 1401
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
 
1400-  نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی ایران
نویسندگان: محمد ذوالفقاری- ناصر کلینی ممقانی
عنوان مقاله:  مطالعه تطبیقی اصول پیرنیا در معماری و مصنوعات با سبک های طراحی صنعتی.
دوره 12 – شماره 2 – پاییز و زمستان 1400
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
 
1394-  نشریه علمی-پژوهشی "هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی"
نویسندگان: ناصر کلینی ممقانی-  الهام برزین
عنوان مقاله: بهبود طراحی محصول با استفاده از تحلیل مشخصه های کیفی در روش توسعه عملکرد کیفیت (QFD) مطالعه موردی مبلمان مدارس راهنمایی شهر تهران.
ناشر: دانشگاه تهران- دوره 20، شماره 1،  بهار 1394.
 
1393- نشریه علمی-پژوهشی "هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی"
نویسندگان: مهدی اصل فلاح - ناصر کلینی ممقانی- سینا خلخالی
عنوان مقاله: استفاده از مهندسی کانسی در بررسی تصویر ذهنی برندهای تلفن همراه در بین طراحان جوان ایرانی.
ناشر: دانشگاه تهران- دوره 19، شماره 2، تابستان 1393.
 
1392-  نشریه علمی-پژوهشی "هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی"
نویسندگان: ناصر کلینی ممقانی-  میرهادی سیدعربی - حسین ناصر الاسلامی
عنوان مقاله: بررسی میزان انطباق جهت سطوح و حرکت چشم انسان در درک تصویر بر اساس روانشناسی گشتالت.
ناشر: دانشگاه تهران- دوره 18، شماره 4، زمستان 1392.
 
1392-  نشریه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران
نویسندگان: ناصر کلینی ممقانی-  حسن صادقی نایینی- زهره اریسیان.
عنوان مقاله: طراحی تعاملات، هنر تسهیل ارتباط متقابل انسان با محصول و خدمات
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران-  شماره 5، بهار و تابستان 1392.
 
1391-  نشریه علمی-پژوهشی "هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی"
نویسندگان: ناصر کلینی ممقانی-  پریسا ایزدپناه
عنوان مقاله: کاربرد مدل کانو در طراحی و توسعه ی محصولات جدید.
ناشر: دانشگاه تهران- دوره 17- شماره 3- پاییز 1391
 
1391- فصلنامه علمی- پژوهشی "سلامت کار ایران"
نویسندگان: ناصر کلینی ممقانی-  امیر هوشنگ بختیاری- اوین سوان- حسن صادقی نایینی
عنوان مقاله: ارزیابی ارگونومیک طرح جدید پوست کن دستی بر اساس روش الکترومیوگرافی.
ناشر: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران – دوره 9- شماره 2- تابستان 1391
 
1390- نشریه علمی-پژوهشی "هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی"
نویسندگان: ناصر کلینی ممقانی-  سمانه عظیمی
عنوان مقاله: تأثیر طراحی با دست آزاد (اسکچ) در فرایند طراحی.
ناشر: دانشگاه تهران- شماره 46 -  تابستان 1390
 
1389-  نشریه علمی-پژوهشی "هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی"
نویسندگان: ناصر کلینی ممقانی-  الهام مرشدزاده
عنوان مقاله: ارزیابی کاربر و کارکرد محصول با رویکرد طراحی تعاملات
ناشر: دانشگاه تهران- شماره 41 - بهار 1389
 
1387-  نشریه بین المللی علوم مهندسی
نویسندگان: ناصر کلینی ممقانی-  مهدی خرم
عنوان مقاله: اثر گداری و نقش احساس در فرایند طراحی محصول، درآمدی بر روش شناسی مهندسی کانسی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران-  جلد 19، شماره 10، 1387
 
1385-  فصلنامه علمی- پژوهشی "سلامت کار ایران"
نویسندگان: ناصر کلینی ممقانی-  سید هاشم مسدد- محسن صفار دزفولی
عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد عضلات با استفاده از سیگنال مکانومیوگرام.
ناشر: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
دوره 3، شماره 3 و4، پاییز و زمستان 1385
 
مقالات (کنفرانس‌های بین المللی و ملی)

2020- International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research (KEER 2020)
Authors: Farzaneh Paknejad, Faezeh Almasi, Nasser KOLEINI MAMAGHANI
Title: The Effects of Using Emotional Trends in the Process of Designing.
Proceedings of the 8th Kansei Engineering & Emotion Research, International Conference Date/Place: September 7-9, 2020 / Tokyo, Japan.

2014- International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research (KEER 2014)
Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Elnaz RAHIMIAN, Seyed-Reza MORTEZAEI
Title: Kansei Engineering Approach for Consumer's Perception of the Ketchup Sauce Bottle.
Proceedings of the 5th Kansei Engineering & Emotion Research, International Conference, Editors: Simon Schutte and Pierre Levy, ISBN: 978-91-7519-276-5, pp:1487-1494, 2014.
Date/Place: June 11-13, 2014 / Linkoping, Sweden.

2014- International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research (KEER 2014)
Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Azadeh DALIR, Behzad SOLEIMANI
Title: Designing Watch by Using Semiotics Approaches.
Proceedings of the 5th Kansei Engineering & Emotion Research, International Conference, Editors: Simon Schutte and Pierre Levy, ISBN: 978-91-7519-276-5, pp:527-533, 2014.
Date/Place: June 11-13, 2014 / Linkoping, Sweden.

2014- International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research (KEER 2014)
Authors: Mehdi A.FALLAH, Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Sina KHALKHALI
Title: Applying Kansei Engineering method on investigating mobile phone's brand image amongst Iranian young designers.
Proceedings of the 5th Kansei Engineering & Emotion Research, International Conference, Editors: Simon Schutte and Pierre Levy, ISBN: 978-91-7519-276-5, pp:641-649, 2014.
Date/Place: June 11-13, 2014 / Linkoping, Sweden.

2014- International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research (KEER 2014)
Authors: Alireza AJDARI, ParisaKATOUZIAN, Nasser KOLEINI MAMAGHANI,
Title: Investigating the Role of Kansai Engineering for Active Aspects of Empathic Design, a Report of a Case Study.
Proceedings of the 5th Kansei Engineering & Emotion Research, International Conference, Editors: Simon Schutte and Pierre Levy, ISBN: 978-91-7519-276-5, pp:943-951, 2014.
Date/Place: June 11-13, 2014 / Linkoping, Sweden.

2010- International Conference on User Science and Engineering (i-USEr 2010)
Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Mahshid BARABNI
Title: A Study on User Involvement in Design Development
Date/Place: December 13-15, 2010 / Shah Alam, Malaysia (Published in Proceedings).

2010- The 9th Pan-Pacific Conference on Ergonomics (PPCOE 2010)
Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Parisa IZADPANAH
Title: Applying Kano Method in Designing Tableware (dinnerware) for Iranian Users with Emotional Approach
Date/Place: November 7-10, 2010 / Kaohsiung, Taiwan (Published in Proceedings).

2010- International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research (KEER 2010)
Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Sara EBRAHIMI
Title: A Kansei Engineering Approach to Design a Scissors
Date/Place: March 2-4, 2010 / Praise, France (Published in Proceedings, pp 67-77).

2010- International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research (KEER 2010)
Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Marjan TAJODDINI
Title: Design with Emotional Approach by Implementing Kansei Engineering- Case study: Design of Kettle
Date/Place: March 2-4, 2010 / Praise, France (Published in Proceedings, pp 625-632).

2010- International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research (KEER 2010)
Authors: Jabiz SHAFIEOUN, Nasser KOLEINI MAMAGHANI and Saeed JAHANBAKHSH
Title:The Difficulties of Using Kansei Engineering Method in Iran
Date/Place: March 2-4, 2010 / Praise, France (Published in Proceedings, pp 1447-1455).

2008- First International Conference on Ergonomics
Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Mehdi KHORRAM
Title: Kansei Engineering: Affective and Emotional Design
Date/Place: May 7-8, 2008 / Tehran, Iran (Published in Proceedings, pp 120-128).

2006- The 8th International Congress of Physiological Anthropology (ICPA2006)
Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Yoshihiro SHIMOMURA, Koichi IWANAGA, Tetsuo KATSUURA and Marjan TAJEDDINI
Title: Kansei Engineering as a Tool to Design Products with Respect to Psychophyisiological Responses.
Date/Place: October 9-14, 2006 / Kamakura, Japan (Published in Programme Abstract, pp. 56-57).

2006- The 1st International Conference on Research Methodologies in Science and Engineering Technology (ICRMSET 2006)
Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Mehdi KHORRAM
Title: Electromyography: a non-invasive method of research in muscular activity
Date/Place: May 30-31, 2006 / Tehran, Iran (Published in Proceedings, pp. 177- 182).

2004- The 7th International Congress of Physiological Anthropology (ICPA2004)
Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Yoshihiro SHIMOMURA, Koichi IWANAGA, and Tetsuo KATSUURA
Title: Study on Human Musculoskeletal Function Using Mechanomyogram in the Field of Physiological Anthropology.
Date/Place: September 1-5, 2004 / The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA (Published in Programme Abstract, pp. 23-24).

2004- The XVth Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology (ISEK2004)
Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Yoshihiro SHIMOMURA, Koichi IWANAGA, and Tetsuo KATSUURA
Title: An Ergonomic Evaluation of Physical Workload in Holding a Portable Device with and without the Use of Strap Support: A Surface Electromyography Study Application.
Date/Place: June 18-21, 2004 / Boston University, Boston, MA, USA (Published in Proceedings, pp. 175).

2003- The 49th Meeting of Japan Society of Physiological Anthropology (JSPA)
Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Yoshihiro SHIMOMURA, Koichi IWANAGA, and Tetsuo KATSUURA
Title: Influence of Strap Support of Portable Device on Fatigue Sensation in Manual Handling Tasks in Middle Aged Women.
Date/Place: May 16-17, 2003 / Fukuoka, Japan (Published in Japanese Journal of Physiological Anthropology, Vol. 8, No.1, pp, 40-41)

2002- The 47th Meeting of Japan Society of Physiological Anthropology (JSPA)
Authors: Yoshihiro SHIMOMURA, Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Koichi IWANAGA, and Tetsuo KATSUURA
Title: On the Kinematic Modeling for Prediction of Muscular Work Capacity During Sustained Holding Tasks.
Date/Place: May 10-11, 2002 / Ashikaga, Japan (Published in Japanese Journal of Physiological Anthropology, Vol. 7, No.1, pp. 68-69).

2002- The 6th International Congress of Physiological Anthropology (ICPA2002)
Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Yoshihiro SHIMOMURA, Koichi IWANAGA, and Tetsuo KATSUURA
Title: Polynomial Modeling of Muscular Work Capacity.
Date/Place: August 24-27, 2002 / Cambridge, England (Published in Programme Abstract, pp. 23).

2001- The 45th Meeting of Japan Society of Physiological Anthropology (JSPA)
Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Yoshihiro SHIMOMURA, Koichi IWANAGA, and Tetsuo KATSUURA
Title: A Comparative Study of Simultaneous Electromyogram and Acoustic myogram During Sustained Contractions.
Date/Place: May 18-19, 2001 / Tokyo, Japan (Published in Japanese Journal of Physiological Anthropology, Vol. 6, No.1, pp. 40-41).

2000- The 43th Meeting of Japan Society of Physiological Anthropology (JSPA)
Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Yoshihiro SHIMOMURA, Koichi IWANAGA, and Tetsuo KATSUURA
Title: Evaluation of Endurance Time and Muscle Fatigue During Sustained Holding Tasks.
Date/Place: June 10-11, 2000 / Fukushima, Japan (Published in Japanese Journal of Physiological Anthropology, Vol. 5, No.1, pp. 84-85

2000- The 5th International Congress of Physiological Anthropology (ICPA2000)
Authors: Nasser KOLEINI MAMAGHANI, Yoshihiro SHIMOMURA, Koichi IWANAGA, and Tetsuo KATSUURA
Title: Evaluation of Muscle Fatigue Effected by Elbow Angle During Sustained Holding Tasks.
Date/Place: October 1-5, 2000 / Seoul, Korea (Published in Proceedings, pp. 253-256).

1998- Second International Conference on Human-Environment System (ICHES’98)
Authors: Jin ISHI, Tetsumi HORIKOSHI, Kenji SUZUKI, Shin’ichi WATANABE, and Nasser KOLEINI MAMAGHANI
Title: Natural Convective Heat Transfer Coefficients for the Human Body in Sedentary Postures.
Date/Place: November 30- December 4, 1998 / Yokohama, Japan (Published in Proceedings, pp. 65-68).

1401- دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
نویسندگان: ابولفضل حسین خانلی خنقاه، ناصر کلینی ممقانی
عنوان مقاله: الگوهای ذهنی تفکر طراحی در فرایند طراحی صنعتی، نمونه ی موردی: محصولات چوبی
تاریخ و محل برگزاری: 17 آذر 1401- دانشگاه هنر اسلامی تبریز

1400- نخستین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان
نویسندگان: هدی سلطانی، ناصر کلینی ممقانی
عنوان مقاله: ارایه کتاب کار کودک جدید بر اساس مهندسی کانسی
تاریخ و محل برگزاری: 29 اردیبهشت 1400- تهران
https://civilica.com/doc/1236867

1400- نخستین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان
نویسندگان: ناصر کلینی ممقانی، فرزانه پاک نژاد
عنوان مقاله: افزایش شادی کودکان با استفاده از مفاهیم طراحی مثبت مطالعه موردی: مبلمان شهری
تاریخ و محل برگزاری: 29 اردیبهشت 1400- تهران
https://civilica.com/doc/1236872

1399- کنفرانس بین المللی مدیریت طراحی- طراحی شهری
نویسندگان: امیربهاری خواه، مریم محمودی، ناصرکلینی ممقانی
عنوان مقاله: مطالعه معیارهای طراحی سامانه هوشمند مدیریت بحران جهت مدیریت امداد رسانی بعد از زلزله. نمونه موردی: طراحی اپلیکیشین مدیریت بحران امدادی
تاریخ و محل برگزاری: 15مرداد 1399- ایران، تهران- دانشگاه الزهرا

1399- کنفرانس بین المللی مدیریت طراحی- طراحی شهری
نویسندگان: ناصرکلینی ممقانی، مهسا حمیدی
عنوان مقاله: طراحی مبلمان شهری برای نجف آباد با الهام از بافت تاریخی، نمونه موردی: طراحی سرپناه ایستگاه اتوبوس برای خیابان شریعتی
تاریخ و محل برگزاری: 15مرداد 1399- ایران، تهران- دانشگاه الزهرا

1395- دومین کنفرانس ملی "طراحی خدمات"
نویسندگان: آرمیتا سراج زاهدی، ناصر کلینی ممقانی
عنوان مقاله: چالش های طراحی خدمات در گردشگری پایدار شهر تهران
تاریخ و محل برگزاری: بیست و هشتم بهمن 1395- تهران

1391- اولین همایش ملی " نگرش های نوین در طراحی صنعتی"
نویسندگان: ناصر کلینی ممقانی
عنوان مقاله: توسعه ی نیازها و نقش آن در رویکردهای نوین فرایند طراحی محصول
تاریخ و محل برگزاری: سیزدهم اردیبهشت 1391- دانشگاه هنر اسلامی تبریز

1391- اولین همایش ملی " نگرش های نوین در طراحی صنعتی"
نویسندگان: ناصر کلینی ممقانی – زهره اریسیان
عنوان مقاله: بررسی رویکرد طراحی تعاملات در طراحی محصولات صنعتی
تاریخ و محل برگزاری: سیزدهم اردیبهشت 1391- دانشگاه هنر اسلامی تبریز

1384- دومین کنفرانس ملی "مهندسی ارزش"
نویسندگان: سید هاشم مسدد- ناصر کلینی ممقانی
عنوان مقاله: هم آوایی مهندسی ارزش و طراحی صنعتی
تاریخ و محل برگزاری: دوم آذر 1384- دانشگاه علم و صنعت ایران


مقالات در رسانه های معتبر

1402- نشریه تخصصی طراحی صنعتی دستاورد
نویسندگان: ناصر کلینی ممقانی، ریحانه رضایی
عنوان مقاله: طراحی کنترل تلویزیون برای سالمندان با رویکرد طراحی تعاملی
تایید نهایی پذیرش مقاله- در نوبت چاپ (1402)
ناشر: دانشگاه هنر - تهران،

1392- نشریه سازمان زیباسازی شهر تهران- شهر، زندگی، زیبایی
نویسندگان: ناصر کلینی ممقانی
عنوان مقاله: کاربردهای نوین ارگونومی در طراحی مبلمان و فضاهای شهری
ناشر: سازمان زیباسازی شهر تهران، 1392.

1392- نشریه سازمان زیباسازی شهر تهران- شهر، زندگی، زیبایی
نویسندگان: ناصر کلینی ممقانی
عنوان مقاله: مبانی و مفاهیم ارتقاء کیفیت بصری مبلمان و فضاهای شهری
ناشر: سازمان زیباسازی شهر تهران، 1392.

1391- نشریه چهار باغ (هنر و طراحی صنعتی)
نویسندگان: ناصر کلینی ممقانی – محمدنیکویی
عنوان مقاله: صنعتی سازی و مکانیزاسیون
پاییز و زمستان 1391.

ترجمه و کتب تالیف شده

 

کتب تالیفی
- مهندسی کانسی: نقش عواطف و احساسات در فرایند طراحی صنعتی، نویسندگان: ناصر کلینی ممقانی و سارا ابراهیمی، چاپ سوم 1398، 158 صفحه، ISBN: 978-600-02-0108-1 ، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).

- اصول فراگیر طراحی: رهنمودهایی مبتنی بر مثال در طراحی مبلمان شهری (ترجمه و تالیف)، ، نویسندگان: ناصر کلینی ممقانی و مرتضی فرهودی، چاپ اول 1397، 570 صفحه، ISBN: 978-600-97155-5-8 ، ناشر: سازمان زیباسازی شهر تهران.

ترجمه کتب

طراحی همگانی: ایجاد محیط های فراگیر، مترجمین: ناصر کلینی ممقانی و مرتضی فرهودی، چاپ اول زمستان 1398، 460 صفحه، ISBN: 978-600-8815-69-3 ، ناشر: سازمان زیباسازی شهر تهران.


دفعات مشاهده: 30106 بار   |   دفعات چاپ: 4279 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 150 بار   |   0 نظر

خبرهای اخیر