کتاب: کتب اساتید دانشکده


کتاب مقدمه ای بر سینتیک مهندسی مواد و متالورژی
مولف مترجم محمد شیخ شاب بافقی – مهندس میثم جلالی
ناشر دانشگاه علم و صنعت ایران تاریخ انتشار
نوبت چاپ تعداد صفحات 582
قیمت پشت جلد 245000ريال ارسال کننده
نوع جلد اندازه
کد DOI کد دیویی
کد ال سی فایل کتاب -
توضیح

فصل 1 :    خواص سینتیکی مذاب ها

فلزات مذاب – هالیدهای یونی – هالیدهای غیر یونی – اکسیدها – سولفیدها – فلزات در نمک های مذاب – گازها در نمک های مذاب – مذاب های پلیمری

فصل 2 :    خواص سینتیکی گازها

فصل 3 :    خواص سینتیکی جامدات

قوانین فیک و ضریب نفوذ مواد – نفوذ در جامدات – نفوذ در مواد سرامیکی

فصل 4 :    سینتیک شیمیائی

واکنش های همگن گازی – واکنش های همگن در محلول – واکنش های ناهمگن – فرایندهای الکترودی -

فصل 5 :    سینتیک انتقال جرم در سیالات

حل شدن یک جامد در یک مایع – واکنش های الکتروشیمیائی – اعداد بدون بعد و کاربرد ان – معادله سینتیکی در موارد کاربردی – واکنش بین دو سیال

فصل 6 :    پدیده های سطحی

فصل مشترک فلز + گاز – کش سطحی نمک ها و سرباره ها – فصل مشترک های سرباره فلز – تاثیرات الکتروکاپیلاری – اغتشاش در فصل مشتر ک – تشکیل گازها در فلزات

فصل 7 :    سینتیک تجربی و نیمه تجربی

ارزیابی پارامترهای سینتینیک – سیستم های متالورژیکی و رویکردهای تحلیل سینتیکی – روش های تجربسی و نیمه تجربی – معادله جانسون – مل – منحنی های زمان بدون بعد شده – رویکرد بنیادین در تحلیل سینتیکی – و .............

فصل 8 :    واکنش های بین فلزات مذاب و گازها

انواع واکنش – واکنش با قطرات – واکنش شامل حباب های در حال صعود در فلزات – واکنش توده فلز و گاز – تاثیر عوامل فعال سطحی – تبخیر از مذاب در فشار کم – دود ناشی از ترکیدن حباب ها

فصل 9 :    واکنش های بین فلزات مذاب ، سراباره ها و نمک ها

جنبه های شیمیائی و الکتروشیمیائی – واکنش های بین سرباره مذاب و گاز – واکنش های شامل قطرات

فصل 10 :    واکنش های حالت جامد

تکلیس – احیای گازی اکسیدهای آهن – تشویه کلریدی و جدایش

فصل 11 :    سینتیک غیرهمدما

محدودیت های مطالعات همدما – مراحل انجام مطالعات غیر همدما – مطالعات سینتیکی تحت شرایط دمای د حال افزایش – مثالهایی از انالیز اطلاعات سینتیکی غیر همدما – اثر جبرانی سینتیک – واکنشهای انجام شده تحت شرایط دمای نوسانی

 

میانگین امتیازات: 4.75
تعداد آرا: 8امتیاز دهید:
EXCELLENT
VERYGOOD
GOOD
REGULAR
BAD

برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | برگشت به بخش قبلى