دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران- تاریخ های مهم
تاریخ های مهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پایان ارسال چکیده جامع

30/01/94   ( تمدید 10/2/94)

اعلام نتایج داوری

20/02/94

پایان ثبت نام

 30/02/94

شروع کنفرانس

 06/03/94

محل برگزاری سمینار

تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران مجتمع امام خمینی (ره)

نشانی مطلب در وبگاه دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران:
http://2inzc2015.iust.ac.ir/find-1.35.18.fa.html
برگشت به اصل مطلب