دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران- کمیته علمی
اعضای کمیته علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/11/7 | 

  دبیر کمیته علمی : دکتر علی ملکی، دانشیار دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

  اعضای کمیته علمی:

  دانشگاه

  رشته

  مرتبه علمی

  نام و نام خانوادگی

  علم و صنعت ایران

  شیمی

  دانشیار

  دکتر منصور انبیاء

  صنعتی سهند تبریز

  مهندسی شیمی

  استاد

  دکتر علی اکبر بابالو

  تهران

  شیمی

  استاد

  دکتر علیرضا بدیعی

آزاد رشت

شیمی

دانشیار

دکتر افشین پوراحمد

  تنکابن

  شیمی

  استادیار

  دکتر خلیل پور شمسیان

  علم و صنعت ایران

  شیمی

  دانشیار

  دکتر آزاده تجردی

  علم و صنعت ایران

  شیمی

  استاد

  دکتر رحمت اله رحیمی

  گیلان

  شیمی

  استاد

  دکتر محمدعلی زنجانچی

  اراک

  شیمی

  دانشیار

  دکتر مژگان زنده دل

  گیلان

  شیمی

  دانشیار

  دکتر شبنم سهراب نژاد

  تنکابن

  شیمی

  استادیار

  دکتر بابک صادقی

  کاشان

  شیمی

  استاد

  دکتر مسعود صلواتی نیاسر

  الزهرا

  شیمی

  استاد

  دکتر فائزه فرزانه

  شهررضا- اصفهان

  شیمی

  استاد

  دکتر حسین فقیهیان

  کانادا Western University

  مهندسی شیمی و بیوشیمی

  پژوهشگر

  دکتر حسین کاظمیان

  شهید بهشتی

  شیمی

  استاد

  دکتر مصطفی محمد پور امینی

  تربیت مدرس

  شیمی

  استاد

  دکتر علی مرسلی

  اراک

  شیمی

  استادیار

  دکتر وحید مهدوی

 

نشانی مطلب در وبگاه دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران:
http://2inzc2015.iust.ac.ir/find-1.17.28.fa.html
برگشت به اصل مطلب