آزمایشگاه مهندسی و فیزیک بناهای بومی و تاریخی- اطلاعات تماس
تماس با آزمایشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/4 | 
  نشانی: ایران، تهران، رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران
  کد پستــی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
  تلفن تماس: ۹-۷۷۴۵۱۵۰۰ (۹۸۲۱+)
نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه مهندسی و فیزیک بناهای بومی و تاریخی:
http://www.iust.ac.ir/rln/find.php?item=44.765.633.fa
برگشت به اصل مطلب